Bergen Byarkiv

Bergen, NO

Bergen Byarkiv er Bergen kommunes arkivinstitusjon og -myndighet. Vi tar imot, oppbevarer og betjener arkivmateriale fra kommunal virksomhet, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner i Bergen.

https://www.bergen.kommune.no/byarkivet

Publications