The "Bergen Byarkiv" user's logo

Bergen Byarkiv

Bergen Byarkiv er Bergen kommunes arkivinstitusjon og -myndighet. Vi tar imot, oppbevarer og betjener arkivmateriale fra kommunal virksomhet, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner i Bergen.

Publications

Nøstetorget ca. 1900


November 30, 2018

Skoleaviser


May 3, 2018

Ruinbyen


January 8, 2016