Page 1


Slettebakken kolonihager II 1939-1964  

Slettebakken kolonihager II: 1939 – 1964. Bergen 1964. Stensil. Fra arkivet etter Rådmannen for 4.avdeling.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you