Issuu on Google+


Reguleringsplan for Paddemyren/Mannsverk, vedtatt i 1954. Etat for Plan og geodata. Bergen kommune.