Page 1

Reguleringsplan for A/S Ny-Bergens eiendommer, datert november 1918  
Reguleringsplan for A/S Ny-Bergens eiendommer, datert november 1918  

Reguleringsplan for A/S Ny-Bergens eiendommer, datert november 1918 og signert O.Schumann Olsen og G.E.Bonde. Det private selskapet A/S Ny-B...