Page 1


Kopi av brev fra Årstads herredstyre til kongen med søknad om approbasjon på en kirke.  

Årstads herredstyre søker om approbasjon på en kirke tegnet av arkitekt Christie. Kopi av brev til kongen, datert 1. februar 1888. Arkivet e...

Kopi av brev fra Årstads herredstyre til kongen med søknad om approbasjon på en kirke.  

Årstads herredstyre søker om approbasjon på en kirke tegnet av arkitekt Christie. Kopi av brev til kongen, datert 1. februar 1888. Arkivet e...