Page 1

Kart over Slettebakken kolonihager fra 1965 med Slettebakken skole inntegnet  

Kart over Slettebakken kolonihager fra 1965 med Slettebakken skole inntegnet. Utsnitt. Fra arkivet etter Rådmannen for 4. avdeling.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you