Page 1

Kart over Slettebakken kolonihager fra 1965 med Slettebakken skole inntegnet  

Kart over Slettebakken kolonihager fra 1965 med Slettebakken skole inntegnet. Utsnitt. Fra arkivet etter Rådmannen for 4. avdeling.