Page 1

Kart over Slettebakken kolonihager fra 1965 med Slettebakken skole inntegnet  
Kart over Slettebakken kolonihager fra 1965 med Slettebakken skole inntegnet  

Kart over Slettebakken kolonihager fra 1965 med Slettebakken skole inntegnet. Utsnitt. Fra arkivet etter Rådmannen for 4. avdeling.