Innstilling til fra magistratens 1 avdeling til bystyret om kjøp av villa fredheim og tonningsnesset

Page 1