Page 1


Gnr 160 bnr 184  

Kart- og delingsforretning avholdt 5. oktober 1928 over del av Slettebakksveien 150x (gnr. 160 bnr. 184). Arkivet etter Oppmålingsvesenet.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you