Page 1


Gnr 160 bnr 976  
Gnr 160 bnr 976  

Kart- og delingsforretning avholdt 5. oktober 1928 over Landåsveien 111x (gnr. 160 bnr. 976). Arkivet etter Oppmålingsvesenet.