__MAIN_TEXT__

Page 1

Bybilder fra Morgenavisen Sommeren 2017 gjorde Bergen Byarkiv et lite dykk i Morgenavisens billedarkiv, og presenterte et lite utvalg bybilder fra ca. 1970-1984 på vår Facebookside. Nå har vi samlet bildene og tekstene her. Vi har også lagt til noen ekstra bilder som ikke ble brukt.

Morgenavisen utkom i Bergen fra 1902 til 1984. Avisen holdt til i Allehelgens gate 6. Arkivet oppbevares på Bergen Byarkiv. Fotografiene i arkivet er i hovedsak fra ca. 1970 og frem til avisen ble nedlagt i 1984.


Et glimt ut på Torgallmenningen fra et rom på Hotel Bristol. Hotellet åpnet i 1926, og ble avviklet i 1982. Det var flere bilder fra Bristol i arkivet, kanskje de ble tatt i forbindelse med at hotellet stengte. Hotell Bristol åpnet igjen i 1995. Legg merke til alle bilene på Torgallmenningen, og det opprinnelige dekket med marmorfliser i geometrisk mønster. Fotograf ukjent.


Sandviken sett fra luften, lenge før Måseskjæret ble landfast og utbygd med luksusleiligheter. Den største boden på Måseskjæret er den såkalte Tørrfiskkatedralen, som er bevart. Sjøbodene langs land står også. Tran-Martens anlegg, som vi ser litt av til venstre i bildet, ble revet og erstattet av boligblokker rundt 2002/2003. Wallendahls lagerbygg fra 1965 ble på 1990-tallet helt ombygd av Gjensidige. Fotograf ukjent.


«Huset er vårt», «All makt til ingen» og «Bergen brenner» kan vi lese på veggen. Bildet skal være fra en husokkupasjon på Engen, men akkurat hvor på Engen eller når det skjedde kjenner vi ikke til. Kanskje noen av leserne vet mer? Og leserne kunne fortelle at bildet trolig er fra en husokkupasjon i Baneveien 25 på Nøstet, som varte fra november 1981 til våren 1982. Fotograf ukjent.


I dag tar vi turen ut av sentrum og til Arna. Her flagges det i forbindelse med at Arnanipatunnellen ble üpnet i 1980. Morgenavisens fotograf var selvfølgelig til stede. Fotograf ukjent


«Murhus i Hans Hauges gate» er påskriften på dette bildet. Bilparken røper en annen tid. Murhusene står der fortsatt, men deler av gaten er opparbeidet til bilfritt gatetun. Fotograf ukjent.


I MusÊhagen er det tilsynelatende ikke sü mye som har endret seg siden 1970- eller 1980-tallet. Hagen ble anlagt i 1897-99, som en fortsettelse av museets botaniske utstillinger inne. Den er senere omarbeidet flere ganger, og i dag finnes det rundt 3000 arter i hagen. Parken er en vakker plass, og vel verdt et sommerbesøk! Fotograf ukjent.


1970-tallet var utbyggingens tid i mange bydeler, og flere nye borettslag ble foreviget av avisens fotografer. Her er det som i dag heter Olsvikstallen borettslag under bygging. Borettslaget ble bygget i 1982/83, og bestĂĽr av rekkehus og terrasseblokker. Fotograf ukjent.


Sjøbodene på Nordnes slik de så ut for rundt 40 år siden. Tilsynelatende har det ikke skjedd så mye siden bildet ble tatt, men studerer vi nyere bilder ser vi likevel tydelige endringer. Dører er blitt til vinduer, vinduene er blitt flere og veggene på arkene har mistet sine fine avrundete former. Legg merke til alle tønnene på kaien – de er for lengst borte og bodene har fått nye funksjoner. Fotograf ukjent.


I dag tar vi turen til Nesttun stasjon. Gresset gror i skinnegangene, vinduene er spikret igjen. Noen likte Kiss. Og Frank og Lene – hvordan gikk det med dem? Bygningen var tegnet av arkitekt Paul Due og sto ferdig i 1904. Stasjonen ble nedlagt i 1965 og revet i 1981. Bildet er sannsynligvis tatt i forbindelse med at stasjonen skulle rives. Fotograf ukjent.


Tett i tett med biler i kø i Sandviksveien. Om det hadde sin årsak i spesielle omstendigheter eller ikke sier ikke arkivet noe om – bildet var bare sortert under temaet «Bilisme». Men kø nordover mot Åsane var ingen sjeldenhet på 1970- og tidlig på 1980-tallet. Fotograf ukjent.


Vi avslutter vår lille sommerserie med en av byens store attraksjoner, Fløibanen. I 1974 ble vognene fra 1954 byttet ut med nye vogner fra Sveits. De ankom med båt, og her er de klare for å fraktes gjennom byen fra Skoltegrunnskaien. Vognene ble satt på skinnene på stasjonen i Proms gate. Vognene fra 1974 var i drift til 2002, da de ble skiftet ut med de vognene som er i bruk i dag. Fotograf ukjent.


SAS-hotellet pĂĽ Bryggen under bygging. Hotellet sto ferdig i 1982. Fotograf ukjent.


Arbeidergaten. Ukjent fotograf.


Gutter i gaten. Ingen stedsangivelse, men trolig Stølesmauet. Det ligger like nedenfor Arbeidergaten pü forrige bilde, og bildene er kanskje tatt i samme anledning. Fotograf ukjent.


De prekliniske institutter ved Universitetet i Bergen, Ă…rstadveien 19, reist 1966. Revet i 2009 for ĂĽ gi plass til det nye Odontologibygget, som sto ferdig i 2012. Fotograf ukjent.


I Komediebakken lü forretningen Arnfro AS, som ser ut til ü selge elektriske artikler. Bildet ble tatt i forbindelse med at firmaet hadde økonomiske vanskeligheter. Fotograf ukjent.


Bosspann stablet i trappen – lenge før dagens boss-sug! Hvor og når bildet er tatt vet vi ikke. Fotograf ukjent.


Trafikkork i krysset mellom Sandviksveien og Ekregaten. Fotograf ukjent.


Fjøsangerveien mot Danmarksplass, Ford i Strømmen til venstre. Her kan vi vel ikke si annet enn at det har skjedd ganske mye siden bildet ble tatt en gang på 1970- eller tidlig på 1980-tallet! Fotograf ukjent.

Profile for Bergen Byarkiv

Bybilder fra Morgenavisen  

Fotoen er fra arkivet etter Morgenavisen, BBA-A-0863.

Bybilder fra Morgenavisen  

Fotoen er fra arkivet etter Morgenavisen, BBA-A-0863.