Page 1


Ekstrakt-utskrift av Bergens formandskaps forhandlingsprotokol  

Ekstrakt-utskrift med vedlegg for sak nr. 20 1913/14 angående «bevilgning til dækkelse av utgifterne ved lokalkomiteens arbeide for jubilæum...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you