Page 1


Forhandlingsprotokoll - Årstad kirke  

Utskrift av forhandlingsprotokoll for Årstad sogns formannskap fra møtene 4.11. og 6.11. 1875, datert 23.11.1875. Saken gjelder uenigheten o...