Page 1


B_01 Forhold i Wiingårds arbeiderboliger  
B_01 Forhold i Wiingårds arbeiderboliger  

Møtereferat fra Sunnhetskommisjonen angående forholdene i Wiingårds arbeiderboliger. Protokollen er hentet fra arkivet etter Sunnhetsvesenet...