Page 1

BBA_A-0740_Ta_L0006  

Kopi av havnekart: Puddefjorden fra Nordnes til Jekteviken, 1:1000, datert 22. okt. 1895. Fra arkivet etter Havnestyret.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you