Page 1


C_04 Protokoll fra Solheim skole 1897  

Sak fra 1897 fra forhandlingsprotokoll fra Solheim skole om endring av skoletiden for å tilpasses barnas arbeid. Arkivet etter Solheim skole...

C_04 Protokoll fra Solheim skole 1897  

Sak fra 1897 fra forhandlingsprotokoll fra Solheim skole om endring av skoletiden for å tilpasses barnas arbeid. Arkivet etter Solheim skole...