Page 1

Tomtekjøpsaken. Datert 18.10.1875  

I overensstemmelse med formannskapslovens § 38 innkaller ordfører Løberg til møte i Bergen tinghus. Fornyet behandling i tomtekjøpsaken. Dat...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you