Page 1

Regnskapsprotokoll, side 33, fra arkivet etter Proprietar Johan Plathe Krohns legat  

Legatets regnskapsprotokoll. På side 33 er innført tildeling av kroner 30 ,- til Johan Pedersen Landaas. Arkivet etter Proprietær Johan Plat...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you