Page 1

Regnskapsprotokoll, side 33, fra arkivet etter Proprietar Johan Plathe Krohns legat  

Legatets regnskapsprotokoll. På side 33 er innført tildeling av kroner 30 ,- til Johan Pedersen Landaas. Arkivet etter Proprietær Johan Plat...

Regnskapsprotokoll, side 33, fra arkivet etter Proprietar Johan Plathe Krohns legat  

Legatets regnskapsprotokoll. På side 33 er innført tildeling av kroner 30 ,- til Johan Pedersen Landaas. Arkivet etter Proprietær Johan Plat...