Page 1

skolehagen i Floen  

Dette dokumentet fra Bergens Stadskonduktørkontor, datert 23.09.1912, viser plassering. Arkivet etter Karl Handal. BBA-2377.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you