Page 1

skolehage i Floen  
skolehage i Floen  

"Utkast til skolehave i Fløen". Udatert. Arkivet etter Park- og idrettsvesenet. BBA-1176.