Page 1

Oversikt over flottmennene ved de ulike stasjonene i aarene 1931-34  

Oversikt over fløttmennene ved de ulike stasjonene, deriblant Gyldenpris-Møhlenpris stasjon, i årene 1931-34. Bergen havnefogd (A-0742 Pb 1)...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you