Page 1

Sak 54 og sak 59 1888 i Aarstad herredsstyre  

Sak 54 og sak 59 1888 i Aarstad herredsstyre viser at søknad om «Belysning af Strøget langs Hovedvejen» ble innvilget og at søknad om belysn...