Page 1

Profile for Bergen Byarkiv

Tegning av innredning, datert 1. november 1932  

Tegning av innredning, datert 1. november 1932. BBA-0430. Arkivet etter Bygningssjefen.

Tegning av innredning, datert 1. november 1932  

Tegning av innredning, datert 1. november 1932. BBA-0430. Arkivet etter Bygningssjefen.