Akční leták BENU lékárna únor 2023

Page 1

Ibalgin® 400 mg 100 potahovaných tablet

nabídka m síce únor I 2023

Všechny ak ní ceny/slevy jsou platné pouze pro držitele karty BENU PLUS!

Pomáhá p i bolesti hlavy, zub , zad, sval a kloub , menstrua ní bolesti. Snižuje hore ku a tlumí zán t.

V akci také Ibalgin© 400 mg, 24 potahovaných tablet za 59 K .

MUCOSOLVAN®

PRO DOSP LÉ 30 mg/5 ml sirup 100 ml

Uleh uje vykašlávání, uvol uje zahlen ní, zmír uje kašel. Bez cukru a alkoholu. Jahodová p íchu

V akci také další druhy.

Voltaren Forte 20 mg/g gel

180 g

Analgetikum ve form gelu s ú inkem na 24 hodin p i použití 2x denn . Tlumí bolest zad, sval a kloub Snadno otevíratelný uzáv r.

MaxiMag Ho ík

375 mg + B6 100 + 50 tobolek

Obsahuje ho ík a vitamin B6 p ispívající ke zmírn ní únavy a vy erpání. Výhodné balení 100 + 50 tobolek navíc. V akci také další druhy.

Ibalgin® 400 mg je lék k vnit nímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Voln
vnit nímu užití. Obsahují ambroxoli
Dopl ky stravy.
Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék na vn jší použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.
prodejné léky k
hydrochloridum.
Bolest Bolest Kašel Minerály 199 K sleva 159K 40K 549 K sleva 439K 110K 169 K sleva 139K 30K 349 K sleva 279K 70K

TOP nabídka měsíce

OLYNTH® HA 1 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml

Rychle uvol uje ucpaný nos. Zvlh uje nosní sliznici.

Neobsahuje konzerva ní látky. Ú inek po dobu 10 hodin.

V akci také další druhy.

Stoptussin, sirup

180 ml

Správná volba proti kašli díky 2 ú inným látkám. Tlumí suchý dráždivý kašel a usnad uje vykašlávání.

V akci také Stoptussin, kapky, 50 ml za 159 K

Hyal-Drop® multi o ní kapky 2.0 10 ml

O ní kapky pro zvlh ení o í a pro zvlh ování kontaktních o ek. Také pro úlevu od p íznak suchého oka. Použitelnost 6 m síc po otev ení.

Bez konzervant , vhodný i pro velmi citlivé o i.

V akci také Artelac TripleAction, 10 ml za 279 K .

dle popisu výše. Artelac TripleAction je zdravotnický prost edek ur ený k podpo e vrstev slzného lmu pro lepší zvlh ení o ního povrchu. íslo noti kované osoby NO 0483.

Neo-angin bez cukru 24 tvrdých pastilek

Ulevuje od bolesti a škrábání v krku, dezinfikuje ústní dutinu, potla uje zán t a má protivirový ú inek. Pro dosp lé a d ti od 6 let. V akci také další druhy.

Ocuvite®

60 + 30 tablet

S unikátní formou luteinu s postupným uvol ováním. S obsahem karotenoid a zeaxantinu a také s obsahem zinku, vitaminu C, E a selenu, které podporují uchování normálního stavu zraku. Složení potvrzené v deckými poznatky.

Systane™ ULTRA zvlh

kapky bez konzerva ních látek 10 ml

Rychlá úleva podrážd ným, unaveným, suchým o ím bez konzerva ních látek. Vhodné pro použití s kontaktními o kami.

V akci také další druhy.

TABLET NAVÍC

prost edky ur ené k aplikaci do o í.

Reklama na lé ivý p ípravek. Nosní sprej, roztok OLYNTH® HA 1 mg/ml, obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je ur en k podání do nosu. Neo-angin bez cukru 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky je lék k místnímu užití v ústech a krku. Stoptussin, perorální kapky, roztok, a Stoptussin, sirup jsou lé ivé p ípravky k vnit nímu užití. Dopln k stravy. Hyal-Drop® multi o ní kapky je zdravotnický prost edek s ur eným ú elem použití
ující o
Zdravotnické
Rýma Bolest v krku Kašel Antioxidanty O i O i 129 K sleva 99K 30K
ceny
pouze pro držitele karty BENU PLUS 549 K 449K výhodná cena dlouhodob 100K sleva 299 K 219K výhodná cena dlouhodob 80K sleva 199 K 159K výhodná cena dlouhodob 40K sleva 259 K 219K výhodná cena dlouhodob 40K sleva 199 K 159K výhodná cena dlouhodob 40K sleva 30
Akční
jsou platné

Podpo te svoji imunitu a vychutnejte si zimu naplno! Inovativní trojkombinace vitaminu C, zinku a bioflavonoid . Vitamin C a zinek p ispívají k normální funkci imunitního systému. S postupným uvol ováním až 24 hodin pro dlouhodobé vst ebávání. Sta í 1 tableta denn !

70 % imunitních bun k se nachází ve st evech, a proto je vhodné o n pe ovat. Dopl uje st evní mikrobiotu probiotiky a prebiotiky.

K lé b p íznak ch ipky a nachlazení. Díky paracetamolu snižuje hore ku, odstra uje bolest hlavy, bolest v krku. S p ídavkem lé ivé látky na uvoln ní ucpaného nosu a odkašlávání. V akci také další druhy.

Unikátní bylinný balzám z 25 druh bylinných a rostlinných extrakt

Liv.52® je bylinný p ípravek ur ený pro podporu normální innosti jater a podpo e chuti k jídlu.

Kombinace D-manosy a extraktu z kanadských brusinek. Vhodné také pro t hotné a kojící ženy.

3 Celaskon® 30 potahovaných tablet Biopron® 9 Premium 30 tobolek Coldrex® tablety 24 tablet Himalaya Liv.52® 100 tablet UROVAL® Manosa AKUT 10 tablet Dopln k stravy. Dopln k stravy. Léky k vnit nímu užití.
Dopln k stravy.
Dopln k stravy. *Obsahuje kaparu trnitou a vrcholák pravý, které podporují normální innost jater a chu k jídlu.
Vitamin C Probiotika Ch ipka Detoxikace Mo ové cesty 189 K sleva 159K 30K 189 K sleva 159K 30K Ko ská mast® h ejivá Ko ská mast® chladivá 250 ml Kosmetické p ípravky.
Klouby 219 K sleva 169K 50K 279 K sleva 229K 50K 249 K 169K výhodná cena dlouhodob 80K sleva 379 K 269K výhodná cena dlouhodob 110K sleva

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg

30 m kkých tobolek

Snadno rozpustné r žové m kké tobolky. P i bolesti hlavy, zad, sval , kloub a menstrua ní bolesti.

+ NAVÍC*

Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg 24 tablet

P sobí p i mírné až st edn silné bolesti hlavy v etn migrény, bolesti zub a p i menstruaci a bolesti sval , kloub a v krku p i onemocn ní horních cest dýchacích. Objevuje se v krvi již do 10 minut.

V akci také Panadol Novum 500 mg, 24 tablet za 45 K

Septabene®

eukalyptus 3 mg/1 mg 16 pastilek

Brufen® 400 mg 100 potahovaných tablet

Úleva od bolesti hlavy, migrény, zub , šíje, zad, kloub a p i ch ipkových onemocn ních. Snižuje hore ku.

V akci také další druhy.

VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg 24 tablet

Lék na lé bu bolesti hlavy, zub , zad v k ížové oblasti a p i menstruaci.

Voln prodejný lék k vnit nímu užití. Pouze pro krátkodobé použití.

OROFAR® 2 mg/ml + 1,5 mg/ml

orální sprej, roztok

Trojí ú inek: protizán tlivý, analgetický a antiseptický.

Snižuje bolest, zarudnutí a otok v krku. P íchu eukalyptu nebo citronu a bezového kv tu.

V akci také Septabene citron a bezový kv t 3 mg/1 mg, 16 pastilek, za 129 K .

Lé ivé p ípravky k orálnímu užití.

30 ml VIROSTOP

Úleva od bolesti v krku. P sobí proti vir m, bakteriím i kvasinkám. Lé í infekci.

OROFAR je voln prodejný lé ivý p ípravek k lokálnímu orálnímu podání.

StrepHerbal® erný bez a Echinacea 24 pastilek

Ú inn zmír uje p íznaky ch ipky, nachlazení, bolesti v krku i Covid-19; používejte p i prvních p íznacích i preventivn . Vhodné pro dosp lé a d ti od 3 let.

Zdravotnický prost edek s ur eným ú elem použití

S vitaminem C a zinkem, které p ispívají k normální funkci imunitního systému. Obsahuje také bylinné extrakty – extrakty z jitrocele kopinatého a t apatky nachové – které zklid ují podrážd né hrdlo a hlasivky. V akci také další druhy.

pastilky
50 pastilek
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg m kké tobolky je lék k vnit nímu užití. Obsahuje ibuprofenum. *P i nákupu 1 balení Ibalgin® Rapidcaps 400 mg získáte navíc pouzdro na blistr za 0,05 K Brufen® 400 mg potahované tablety je lé ivý p ípravek k vnit nímu užití s lé ivou látkou ibuprofen. Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg a Panadol Novum 500 mg potahované tablety jsou léky k vnit nímu užití. Panadol Novum 500 mg obsahuje paracetamol.
dle popisu výše. Dopl ky stravy se sladidly.
Bolest Bolest Bolest Bolest Bolest v krku Bolest v krku Bylinné pastilky Bylinné pastilky 169 K sleva 129K 40K 229 K sleva 189K 40K 379 K sleva 299K 80K 219 K sleva 169K 50K 169 K sleva 139K 30K 199 K sleva 149K 50K 119 K sleva 99K 20K 129 K sleva 99K 30K
Akční ceny jsou platné pouze pro držitele karty BENU PLUS

Bromhexin

Berlin-Chemie 12 mg/ml 30 ml

Lé í vlhký kašel, uvol uje zahlen ní a usnad uje vykašlávání, neobsahuje cukr ani alkohol.

Již od 2 let v ku.

V akci také Bromhexin

Berlin-Chemie 8 mg, 25 obalovaných tablet za 65 K .

Voln prodejné léky Bromhexin Berlin-Chemie obsahují bromhexini hydrochloridum. K vnit nímu užití.

TUSSIREX™ sirup

120 ml

Sirup na všechny druhy kašle spojené s nachlazením. Zmír uje suchý dráždivý i pr duškový kašel. Rychlá úleva.

V akci také další druhy.

Zdravotnické prost edky s ur eným ú elem použití dle popisu výše.

Sinex Vicks

Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml 15 ml

Uvolní ucpaný nos b hem n kolika minut, ú inek p etrvává až na 12 hodin, obsahuje extrakt z aloe a eukalyptol (cineol).

Lé ivý p ípravek k nosnímu podání, obsahuje lé ivou látku oxymetazolin-hydrochlorid.

Coldisept nanoSilver nosní sprej 20 ml

Podporuje lé bu p i infek ní nebo alergické rým , zán tu dutin a suché a podrážd né nosní sliznici. Vhodný od 6 let.

Lze používat dlouhodob V akci také další druhy.

Zdravotnické prost edky s ur eným ú elem použití dle popisu výše.

ACC® LONG 600 mg šumivé tablety 10 šumivých tablet

Lé í vlhký kašel. Rychlý nástup ú inku od 1. dne. Rozpouští hlen a usnad uje vykašlávání, navíc s antioxida ním ú inkem.

V akci také ACC® 20 mg/ml sirup, 200 ml za 169 K .

Voln prodejné léky k vnit nímu užití s ú innou látkou acetylcystein.

STODAL® 200 ml

Zklidní suchý kašel, uleví od vlhkého kašle. Tradi ní rostlinný lé ivý p ípravek, rodinné balení 200 ml.

Stodal® je lé ivý p ípravek k vnit nímu užití. Použití tohoto tradi ního rostlinného lé ivého p ípravku je založeno výlu n na zkušenosti z dlouhodobého použití.

IVEX sirup 100 ml

Sirup obsahující p írodní extrakt z b e anu. Vhodný p i suchém a vlhkém kašli. Zklid uje podrážd ní. Chrání sliznici a podporuje odstran ní hlenu. Pro d ti od 1 roku.

IVEX sirup na kašel je zdravotnický prost edek s ur eným ú elem použití na suchý a vlhký kašel.

Sanorin® 1 mg/1 ml nosní sprej, roztok 10 ml

Uvolní ucpaný nos a nosní dutiny. Snižuje otok nosní sliznice. V akci také Sanorin® 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml za 89 K .

Voln

5
prodejné léky k nosnímu podání s ú innou látkou naphazolini nitras.
Kašel Kašel Bylinný sirup Kašel Rýma Bylinný sirup Nosní sprej Rýma 299 K sleva 219K 80K 109 K sleva 89K 20K 169 K sleva 139K 30K 219 K sleva 179K 40K 129 K 99K výhodná cena dlouhodob 30K sleva 179 K 149K výhodná cena dlouhodob 30K sleva 199 K 159K výhodná cena dlouhodob 40K sleva 119 K 99K výhodná cena dlouhodob 20K sleva

MedPharma Vitamin C 1000 mg s šípky 100 + 7 tablet NAVÍC

Podpo te imunitu* v zimních m sících

MedPharma Vitaminem C 1000 mg s šípky s postupným uvol ováním.

Dopln k stravy. *Díky obsahu vitaminu C, který podporuje normální funkci imunitního systému. Vitamin C dále p ispívá ke snížení míry únavy a vy erpání, normální tvorb kolagenu pro normální funkci krevních cév, kostí, chrupavek, zub , dásní a k že. Vitamin C rovn ž napomáhá ochran bun k p ed oxidativním stresem a zvyšuje vst ebávání železa.

LIPO C ASKOR FORTE

60 kapslí

Obsahuje RosaCelip-LD®, vitamin C s lipozomálním vst ebáváním, bioflavonoidy z citrusových plod a extrakt z plodu šípku. Testovací proužky URO-C-KONTROL sou ástí balení.

V akci také další druhy.

LIPO C ASKOR FORTE je dopln k stravy. Testovací proužky URO-C-KONTROL jsou diagnostický zdravotnický prost edek in vitro ur ený k orienta nímu stanovení koncentrace kyseliny askorbové v mo i.

GS Extra Strong

Vitamin D3 2000 IU

90 kapslí

Extra silný vitamin D3 – 2000 IU vitaminu v jediné kapsli. Vitamin D podporuje normální funkci imunitního systému a uchování normálního stavu kostí a zub

Cetebe®

IMMUNITY Forte

60 kapslí

Prémiový p ípravek na PODPORU IMUNITY, který se skládá z komplexu 3 látek: vitaminu C s postupným uvol ováním, vitaminu D a zinku.

Dopl ky stravy. Vitamin C, vitamin D a zinek p imunitního systému. *P i koupi Cetebe® IMMUNITY Forte, 60 kapslí, získáte navíc Cetebe® IMMUNITY Forte, 30 kapslí za 0,05 K

ASCORVITA MAX

30 potahovaných tablet

Vitamin C 1000 mg s dvoufázovým uvol ováním, vitamin D3 2000 IU a zinek 10 mg k ú inné podpo e vaší imunity.*

NatureVia®

Vitamin D3-Efekt 1000 IU

90 tablet

Vitamin D - „slune ní vitamin“p ispívá k normální funkci imunitního systému, udržení p irozeného zdraví kostí a zub , a také k normálnímu vst ebávání vápníku.

V akci také NatureVia®

Vitamin D3-Efekt KIDS, 60 tablet za 165 K .

Preventan® Akut

30 tablet

Rychlá podpora imunity* p sobící již p i rozpoušt ní v ústech. Unikátní eská patentovaná ochrana ProteQuine® a vitamin C.

k stravy. *Vitamin C p ispívá k normální funkci imunitního systému.

Healsea®

BABYKIDS nosní sprej 20 ml

100% p írodní nosní sprej HEALSEA® BABYKIDS vhodný od 2 let s unikátním mo ským postbiotikem. Izotonický solný roztok pro d ti s nachlazením nebo rýmou, istí a zvlh uje nosní dutinu a odstra uje infek ní látky a alergeny, je bez konzervant a aditiv.

V akci také Healsea® RESCUE nosní sprej pro dosp lé, 20 ml za 219 K .

prost edky ur ené k aplikaci do nosu.

Dopln k stravy. *Vitamin C, Vitamin D a zinek p ispívají k normální funkci imunitního systému. Dopln k stravy. Dopl ky stravy.
Dopln
Zdravotnické
Vitamin C Vitamin C Vitamin C vitamin C Vitamin D Vitamin D Imunita Nos 259 K sleva 209K 50K 239 K sleva 179K 60K 279 K sleva 219K 60K 239 K sleva 189K 50K 319K +navíc* 599 K sleva 419K 180K 219 K sleva 169K 50K ek p ispívají k normáln funkci MMUNITY Forte, 60 0 za K +navíc* Akční ceny jsou platné pouze pro držitele karty BENU PLUS 169 K 135K výhodná cena dlouhodob 34K sleva

Jak m žeme podpo it normální fungování naší imunity?

Dobrá, p irozen fungující imunita p edstavuje pevný základ našeho zdraví, pomáhá nás chránit p ed onemocn ním, p ípadn m že alespo p ispívat k jeho leh ímu pr b hu. Podporovat p irozené fungování naší imunity bychom m li nejen v chladných m sících, kdy naše imunita bývá v nejv tší pohotovosti, ale také b hem celého roku.

Léty osv d ené metody jsou zejména otužování, dostatek spánku a pohyb na erstvém vzduchu, správná a vyvážená strava s obsahem všech pot ebných látek, vitamin a minerál , a také redukce stresu. N kdy ovšem i naše imunita pot ebuje podpo it a pak p icházejí na adu vitaminy a minerály.

Prov ené vitaminy, které p ispívají k normálnímu fungování imunitního systému, jsou vitaminy C a D, dále jej podporuje také minerál zinek.

Vitamin C

Jedná se o nenahraditelnou látku p ispívající k udržení normální funkce imunitního systému, k normální tvorb kolagenu pro správnou funkci kostí, cév a chrupavek. P ispívá také ke snížení míry únavy a vy erpání. Organismus si nedokáže vytvo it jeho dlouhodobou zásobu, proto bychom m li vitamin C dopl ovat pravideln pestrou stravou. V p ípad nutnosti lze do asn pomoci také dopl ky stravy, nejlépe s postupným uvol ováním, kdy t lo využije v daném okamžiku pouze pot ebnou dávku. P irozen se ve v tším množství vyskytuje nap íklad v šípcích, rakytníku, citrusech, rybízu nebo raj atech i kysaném zelí.

Vitamin D

Vitamin D neboli „slune ní“ vitamin p ispívá k normální funkci imunitního systému a udržení normálního stavu kostí a zub .

Jeho nedostatek obvykle hrozí zejména v zim , kdy je málo slune ního svitu, z n jž je p edevším získáván, což se m že projevovat sníženou funkcí imunity, únavou, bolestí sval a náchylností ke zlomeninám. Jedná se o vitamin rozpustný v tucích, proto je vhodné jej užívat spolu s jídlem. P irozen se vyskytuje v rybím tuku, vejcích, máslu nebo játrech, v zim je vhodné doplnit jej i dopl ky stravy.

Pro správné fungování lidského organismu a podporu p irozené imunity jsou velmi d ležité také minerály. Stejn jako vitaminy musí být do t la dodávány, a to zejména pestrou stravou nebo v p ípad nutnosti si lze do asn pomoci také dopl ky stravy. astou p í inou nedostatku minerál je jednostranná strava, onemocn ní nebo užívání n kterých lék snižujících jejich p irozené vst ebávání.

Zinek

Pat í k nejd ležit jším minerál m v t le. Podporuje normální fungování imunitního systému, pomáhá s udržením normálního stavu pokožky, vlas a neht . Nedostatek zinku se m že projevit pr jmy, zán ty k že a kožními ekzémy kolem úst, p ípadn i lámáním a padáním vlas . P i nedostatku zinku se obvykle prodlužuje i doba hojení ran.

P irozeným zdrojem zinku jsou játra, ervené maso, krevety, vejce nebo vlašské o echy a výrobky z obilí.

Podporovat

nejen v chladných m sících

LIVSANE Vitamin C+ D + zinek s prodlouženým ú inkem 30 tobolek
dávka vitaminu C, D a zinku s postupným uvol ováním na podporu imunitního systému. Užívání je vhodné p edevším v p ípad zvýšených nárok na obranyschopnost organismu i p i zvýšené psychické a fyzické innosti. Bez lepku a laktózy, vhodné pro vegetariány. Dávkování: 1 tobolka denn . Dopln k stravy.
Vysoká
p irozené fungování
naší imunity bychom m li
TÉMA měsíce 149K

Walmark® Beta Glukan

PREMIUM 200 mg

60 tablet

Vysoká dávka beta glukanu z kvasinek Saccharomyces cerevisiae v istot min. 70 %.

Obohaceno o vitamin C a šípek, které podporují normální funkci imunitního systému, a kv ty erného bezu pro normální funkci dýchacího systému.

Spektrum® Gummies Imunita s echinaceou 60 gummies

Želatinový multivitamin s minerály pro dosp lé. 100% DDD* ve 2 gummies. S extraktem z echinacey, která podporuje imunitní systém. Mix ovocných p íchutí, bez zapíjení. V akci také Spektrum® Gummies LONGEVITY, 60 gummies za 269 K

PHARMATON® GERIAVIT Vitality 50+ 100 potahovaných tablet

Vyvážená kombinace vitamin , minerál a ženšenového výtažku G115®.

TEREZIA Hlíva úst i ná s rakytníkovým olejem

60 + 60 kapslí

Hlíva s nejvyšším obsahem deklarovaných betaglukan na trhu. 100% p írodní, bez konzervant . Rakytník podporuje imunitu. V akci také další druhy.

Supradyn® CoQ10 Energy

60 + 30 tablet NAVÍC

Komplexní multivitamin s koenzymem Q10 na podporu vaší imunity a energie*. Výhodné balení s tabletami pro m sí ní užívání navíc. V akci také Supradyn® Immune, 15 tablet za 139 K

Centrum pro ženy je kompletní multivitamin s vitaminy, minerály a stopovými prvky vytvo ený speciáln pro pot eby moderních žen. Bez lepku, bez cukru. V akci také další druhy.

Prémiový rybí olej pro podporu srdce, mozku a zraku*. S vitaminy A a D pro podporu imunity.**

P íchu citronu a pomeran e p írodního p vodu.

Rybí olej z norské p írody s tradicí od roku 1854. Bohatý zdroj Omega-3 mastných kyselin EPA a DHA. Skv lá citronová

V akci také

druhy.

250
CENTRUM PRO ŽENY 60 tablet Walmark® Zlatá Omega-3 FORTE rybí olej 1500 mg
ml
Dopln k stravy. Dopl ky stravy. Dopl ky stravy. *Doporu ená denní dávka. Dopln k stravy. *S obsahem vitaminu C p ispívajícím k normální funkci imunitního systému, ke snížení míry únavy a vy erpání a noromálnímu energetickému metabolismu. LMR CH-20220708-74. Dopln k stravy. Dopl ky stravy. Dopln k stravy se sladidlem. *EPA a DHA p ispívají k normální funkci srdce. DHA p ispívá k normální funkci mozku a zraku. P íznivého ú inku je dosaženo p denním p íjmu 250 mg EPA a DHA a 250 mg DHA. **Vitaminy A a D p ispívají ke správné funkci imunitního systému. Dopl ky stravy.
Möller's Omega 3 Citron 250 ml
další
Imunita Hlíva Multivitaminy Multivitaminy Multivitaminy Multivitaminy Omega 3 Omega 3 849 K sleva 699K 150K 619 K sleva 499K 120K 349 K sleva 279K 70K 379 K sleva 299K 80K 319 K sleva 249K 70K 379 K sleva 269K 110K 479 K sleva 399K 80K Akční ceny jsou platné pouze pro držitele karty BENU PLUS 619 K 479K výhodná cena dlouhodob 140K sleva
p íchu

LINEX® FORTE 28 tobolek

Obsahuje probiotika a prebiotika. Nejen p i a po antibiotické lé b , p i zm n stravy. Pro d ti od 3 let, dospívající a dosp lé.

Dopln k stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus a Bi dobacterium animalis subsp. lactis.

Compli ora Immuno 30 kapslí

Symbiotický komplex s vitaminem D3 1000 IU. Podpora imunity* a st evní mikroflóry p i a po užívání antibiotik.

Espumisan® 40 mg 100 m kkých tobolek

Pro úlevu od nadýmání.

Lze užívat dlouhodob .

Lze užívat v t hotenství. V akci také Espumisan® easy, granulát, 14 sá k za 89 K .

Astina KILOSTOP BALANCE 60 kapslí

Pro kontrolu hmotnosti, odvodn ní a o istu t la*. Složení vhodné i pro vegany, n kolik program užívání dle individuálních cíl diety. Glukomannan v rámci nízkoenergetické diety p ispívá ke snížení hmotnosti**.

Dopln k stravy. *Obsahuje extrakt ze zeleného aje a spirulinu, které p ispívají ke kontrole t lesné hmotnosti, dále extrakt kop ivy dvoudomé podporující vylu ování vody z organismu a chlorellu napomáhající k pro išt ní organismu. **P i p ívodu 3 g glukomannanu denn ve t ech dávkách po 1 g zapitých 1–2 sklenicemi vody, p ed jídlem a v rámci nízkoenergetické diety.

Vitar Probiotika EKO 30 celulózových kapslí

Pro obohacení st evní mikroflóry a podporu imunitního systému.

1,5 miliardy aktivních bun k, 4 kmeny bakterií. Vhodné také pro vegany, neobahuje laktózu.

V akci také další druhy.

GS Superky Probiotika 60 + 20 kapslí

Unikátní komplex 9 odolných kmen bakterií. 21 mld. životaschopných mikroorganism v denní dávce (2 kapsle).

S obsahem selenu podporujícího normální funkci imunitního systému. V akci také GS Superky Probiotika, 40 kapslí za 259 K

ky

Dopl

Helicid® 20 mg Zentiva

14 enterosolventních tablet

Ú inná pomoc p i pálení žáhy snižuje množství kyseliny, která se tvo í ve vašem žaludku. Doporu ená dávka je 20 mg denn . Po porad s léka em mohou užívat i t hotné i kojící ženy.

Lék k vnit nímu užití. Obsahuje omeprazol.

Dopln k stravy.

Probiotika Probiotika Probiotika Probiotika Nadýmání Žaludek Kontrola hmotnosti Játra 179 K sleva 149K 30K 419 K sleva 299K 120K 259 K sleva 199K 60K 299 K sleva 249K 50K 149 K sleva 99K 50K 549 K sleva 429K 120K 249 K 199K výhodná cena dlouhodob 50K sleva 189 K 159K výhodná cena dlouhodob 30K sleva

9
Optihepan Slim 30 kapslí Dopl ky stravy.
Dopln k stravy. *Díky obsahu vitaminu D, který p ispívá k normální funkci imunitního systému.
stravy.
Espumisan® 40 g je lék k vnit nímu užití s ú innou látkou simetikon. Espumisan® easy, granulát je zdravotnický prost edek k vnit nímu užití s ú innou látkou simetikon.
Cholin a ostropest ec mariánský p ispívají k udržení normální funkce jater. Pep erný je antioxidant a kurkuma napomáhá stimulaci chuti k jídlu.

Nyní bez doplatku t eba všechny inzuliny a v tšina lék na diabetes.

ukázkový ceník (12/2022)

INVOKANA 100MG TBL FLM 100X1

JENTADUETO 2,5MG/1000MG TBL FLM 180(3X60X1)

TRAJENTA 5MG TBL FLM 90X1

VOKANAMET 50MG/1000MG TBL FLM 60

NOVORAPID FLEXPEN 100U/ML INJ SOL 5X3ML

FIASP 100U/ML INJ SOL 5X3ML PEP

NOVOMIX 30 FLEXPEN 100U/ML INJ SUS 5X3ML

RYZODEG 100U/ML INJ SOL PEP 5X3ML

HUMULIN N (NPH) KWIKPEN 100IU/ML INJ SUS PEP 10(2X5)X3ML

0 K 0 K 0 K 0 K doplatek doplatek doplatek doplatek
0 K 0 K 0 K 0 K 0 K doplatek doplatek doplatek doplatek doplatek
doplat k 66 K 100 K 250 K 59 K 168 K 168 K 167 K 135 K 223 K
doplatek s BENU PLUS b žný doplatek*

V BENU Lékárnách po ídíte s kartou BENU PLUS v tšinu lék ve vybraných skupinách bez doplatku na recept.

NA RECEPT

z vybraných kategorií egorií

Léky proti srážení krve (ve formě tablet a kapslí)

ukázkový ceník (12/2022)

XARELTO 20MG TBL FLM 98 II

ELIQUIS 5MG TBL FLM 168

ELIQUIS 2,5MG TBL FLM 168

ANOPYRIN 100MG TBL NOB 60(6X10)

BENU PLUS běžný doplatek*

149 Kč

106 Kč

100 Kč

85 Kč

doplatek s

doplatek doplatek doplatek doplatek

0 Kč

0 Kč

0 Kč 64 Kč

Informace k ceníku: Ceník je platný od 1. 12. 2022. Snížený i nulový doplatek se vztahuje na léky na recept hrazené z ve ejného zdravotního pojišt ní v kategorii lék proti srážení krve (ve form tablet a kapslí), inzuliny a léky na diabetes, a to p i p edložení receptu spolu s kartou BENU PLUS. Snížený i nulový doplatek u lék na recept p edstavuje ástku po slev z doplatku poskytnuté ve výši až 100 %, a to ve form neuplatn ní maximální obchodní p irážky p i výdeji léku. V p ípad poskytnutí slevy ve výši 100 % budou takové léky vydány bez doplatku, u n kterých lék však m že být sleva poskytována jen v takové výši (tj. i nižší než 100 %), aby byla p ípustná dle platných právních p edpis . Tento ceník uvádí pouze ukázkový p ehled lék v uvedených kategoriích, výši b žných doplatk a doplatk po poskytnuté slev . * ástky b žných doplatk pro pacienty (i bez karty BENU PLUS) uvedené v ceníku jsou pouze orienta ní a odpovídají rozdílu mezi b žnými nákupními cenami platnými ke dni

1. 12. 2022 a maximálními úhradami z ve ejného zdravotního pojišt ní platnými ke dni 1. 12. 2022. U jednotlivých BENU Lékáren se výše poskytnuté slevy u n kterých lék m že lišit. O výši doplatku u vybraného léku se prosím informujte ve své BENU Lékárn . Více informací o regulovaném doplatku naleznete také na webu Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz nebo na ú tence k nákupu. V BENU Lékárn mohou být n které léky, pokud nejsou zcela vydány/vyprodány, dostupné pouze na objednávku; informujte se o dostupnosti zboží. Cílem tohoto ceníku a poskytnutí slevy není podpora zvýšeného prodeje a p edepisování lé iv. Podrobná pravidla, jakož i informace o ukon ení platnosti a zm n ceníku i akce naleznete na www.benu.cz. Zm na ceníku a tiskové chyby vyhrazeny.

11

Lék ú inný v lé b artrózy kolene, ky le a kloub prst ruky. Obvykle se užívá 2x ro n po dobou 2 3 m síc

2x siln jší složení pro pé i o prostatu,* potenci a vitalitu. Slivo africká k podpo e zdraví prostaty, maca k podpo e sexuálního zdraví a sibi ský ženšen k podpo e vitality.

K lé b úzkosti, emo ního nap tí a lehkých poruch spánku. Bez v kového omezení. M že být užíván b hem t hotenství a kojení.

Vložky TENA Lady jsou speciáln vyvinuté pro ženy s lehkým únikem mo i. Poskytují trojí ochranu proti prote ení, vlhkosti a zápachu.

Klouby, vazy a šlachy. 2x siln jší složení s p írodními kolageny. S obsahem vitaminu C, p ispívajícím k normální tvorb kolagenu pro správné fungování kostí a chrupavek.

Podporuje duševní relaxaci a p ispívá ke zdravému spánku*. Prémiová kvalita p írodního p vodu. Revolu ní duokapsle.

Dopln k stravy. *Obsahuje esenciální olej z kv t levandule léka ské podporující duševní relaxaci a extrakt z mu enky pletní p ispívající ke zdravému spánku.

Melatonin ve spreji pro rychlé usínání.* Snadná a rychlá aplikace. Bez návyku.

Pln automatický digitální tlakom r s kónickou manžetou na paži pro spolehlivé m ení krevního tlaku. IHB technologie pro rychlé a p esné m ení. Sí ový adaptér je sou ástí balení.

eným ú elem použití dle popisu výše.

použití k ešení mo ové inkontinence žen.

Akční ceny jsou platné pouze pro držitele karty BENU PLUS

Condrosulf®
NOVINKA
NOVINKA Cemio RED3 90 kapslí Lunestil®
Sédatif PC® 90 sublingválních tablet Fast sleep 24 ml TENA®
Slim
20 ks + 10 ks NAVÍC Microlife Tlakom r BP Classic 1 ks Lé ivý p ípravek k vnit nímu užití s ú innou látkou chondroitin sulfát. Dopln k stravy. Dopln k stravy. *Nové, siln jší složení s
2× více slivon africké.
Sédatif
užití
400 mg 60 tvrdých tobolek
Cemio Kamzík 60 kapslí
15 duokapslí
Lady
Mini
obsahem
PC® je homeopatický lé ivý p ípravek k vnit nímu
užívaný tradi n v homeopatii k lé b úzkosti,
emo ního nap tí a lehkých poruch spánku. Dopln k stravy. *Melatonin (p i dávce 1 mg p ed usnutím) p ispívá ke zkrácení doby nutné pro usnutí. Zdravotnický prost edek s ur eným ú elem Zdravotnický prost edek s ur
Klouby Klouby Prostata Spánek Zklidn ní Spánek Inkontinence Tlakom r 319 K sleva 259K 60K 155 K sleva 125K 30K 1099 K sleva 849K 250K 549 K sleva 449K 100K 849 K sleva 649K 200K 499 K sleva 399K 100K é 3 249 K 199K výhodná cena dlouhodob 50K sleva 259 K 199K výhodná cena dlouhodob 60K sleva

Proti vypadávání vlas , urychluje jejich r st. Až 28 000 nových vlas po 3 m sících.

Vyvinuto a vyrobeno ve Švýcarsku.

V akci také další druhy.

Revolu ní t lové mléko s vysokým obsahem olej pro každodenní intenzivní hydrataci. Vhodné pro suchou a citlivou k ži.

V akci také Bi-Oil® pe ující olej, 60 ml za 239 K

Pomáhá efektivn korigovat viditelné projevy opuchnutí o ních vá k a tmavých kruh pod o ima, a to již do 2 minut po nanesení. V akci také Remescar Pokleslá ví ka krém, 8 ml za 599 K .

Praktický h eben s dlouhými kovovými hroty na odstran ní vší a hnid.

Odstraní vši do 5 minut. Pomáhá chránit p ed opakovanou nákazou až 72 hodin díky obsahu faktoru LPF na ochranu proti vším. Sta í 1 aplikace*. Bez silikon , pro d ti od 1 roku. V akci také další druhy.

Inovativní kosmetická pé e s klinicky ov enými ú inky. Pé e o ple obli eje i pokožku t la v každém v ku.

P sobí v každém stádiu oparu, okamžit opar skryje a hojí. Náplast vydrží na míst až 12 hodin. V akci také další druhy.

Roztok proti vším a hnidám na bázi silikonu. Charakter a mechanismus ú inku p ípravku je ist fyzikální. Neobsahuje insekticidy, nevzniká na n j rezistence. Doba p sobení p ípravku je 15 minut a aplikace se opakuje po 9 10 dnech k zabrán ní novému vylíhnutí vší.

13 Revalid® Regrowth Serum 50 ml Paranit Extra Silný Sprej 100 ml Bi-Oil® t lové mléko 175 ml Eucerin® r zné druhy LIVSANE H eben na vši a hnidy 1 ks
Vá ky a kruhy pod o ima 8 ml LIVSANE
proti vším a hnidám 120 ml
Náplast na opary 15 ks Kosmetické p ípravky. Zdravotnické prost edky s ur eným ú elem užití v popisu výše. *Ochrana faktorem LPF a aktivita proti vším byla prokázána ex vivo. Paranit sprej zabíjí 100 % vší a tém 100 % hnid. Kosmetické p ípravky. Kosmetické p ípravky. Hygienický prost edek. Kosmetické p ípravky. Zdravotnický prost edek ur ený k aplikaci do vlas Zdravotnický prost edek s ur eným ú elem použití dle popisu výše.
Remescar
Roztok
COMPEED®
Vlasy Vlasy Pokožka Ple a pokožka Vlasy Pokožka Vlasy Pokožka 49K 849 K sleva 599K 250K 229K 319 K sleva 259K 60K 849 K sleva 679K 170K 479 K sleva 379K 100K 399 K sleva 299K 100K sleva 20 %

Livsane. Moje jedni ka.

Díky své é širroké é nabídce, špi kové kvalit a cen dostupné pro každého se LIVSANE jist stane i v vaší jedni kouu, , první volbou, na kterou se m žete spolehnout.

Vitamin C, D a zinek p ispívají k normální funkci imunitního systému

Šumivé tablety s vitaminem C/C+D+zinkem

20 kus

Dopl ky stravy.

ISLANDSKÝ LIŠEJNÍK–POMOCNÍK P I KAŠLI

Sirup proti kašli

200 ml

Zdravotnický prost edek pro zmírn ní kašle a zklidn ní sliznice úst a krku.

Pastilky proti kašli

40 kus

Zdravotnický prost edek pro úlevu p škrábání v krku/chrapotu.

MO SKÁ VODA PRO VÁŠ NOS

Mo ská voda isotonická pro zvlh ení nosní sliznice

Mo ská voda hypertonická pro uvoln ní ucpaného nosu

LIVSANE. MOJE JEDNI KA www.benu.cz/livsane
do
Zdravotnické prost edky k aplikaci
nosu.
Výše je obsaženo ilustrativní zobrazení sortimentu zboží zna ky LIVSANE
lékárnách BENU. Dostupnost jeho
v jednotlivých
informujte ve Vaší kamenné lékárn BENU.
dostupného v kamenných
jednotlivých zobrazených položek jejich ceny se mohou
kamenných lékárnách lišit, proto se o jejich dostupnosti a cen
pro d t 99K 119K 99K 149K Šumivé tablety 1 balení Mo ská voda 1 balení

Zmír uje chu na cigaretu.

Umož uje plynule reagovat na pot ebu dopln ní nikotinu v t le. Dovoluje postupné snižování dodávané dávky nikotinu.

na lé ivý p ípravek. Lisované pastilky Nicorette® Mint 4 mg obsahují nikotin a jsou k orálnímu podání.

LIVSANE

Silymarin & Cholin FORTE

30 tobolek

Obsahuje výtažek z plod ostropest ce mariánského a cholin, který p ispívá k udržení normální funkce jater a k normálnímu metabolismu tuk a homocysteinu. Neobsahuje lepek a laktózu. Vhodné i pro vegetariány. Pro dosp lé a d ti od 11 let.

LIVSANE

Zubní pasta Sensitive

75 ml

Canesten® GYN Combi Pack

1 vaginální tableta s aplikátorem + 20 g krému

Jednorázová lé ba vaginální kvasinkové infekce. Efektivní lé ba jednou vaginální tabletou s aplikátorem. Ulevuje od sv d ní a výtoku. V akci také Canesten® GYN 1 den za 239 K .

Canesten GYN® jsou lé ivé p ípravky k vaginálnímu použití. Obsahují lé ivou látku clotrimazolum. CH-20220218-59.

MOVit Mega Detox

Ostropest ec + Kurkumin FORTE

60 kapslí

MOVit Mega Detox obsahuje ostropest ec mariánský pro normální innost jater a pro išt ní, extrakt z kurkumy dlouhé pro normální innost jater a extrakt z pep e erného jako antioxidantu.

*Pe e „Doporu uje ženy s.r.o.“ osv d uje pozitivní spot ebitelské hodnocení a doporu ení produktu uživatelkami ze spole nosti ženy s.r.o. získané pr zkumem dle metodiky spole nosti Testuj.to s.r.o.

Prémiový dopln k stravy obsahující jedine nou kombinaci extraktu ostropest ce mariánského (Silybum marianum) a extraktu kurkumy dlouhé (Curcuma longa)-kurkumin. Vst ebávání je umocn no extraktem z erného pep e (Piper Nigrum).

K

Šetrné išt ní zub a dásní. Obsahuje aktivní složky, které p erušují p enos bolestivých podn t do nerv . Obsahuje fluor, který chrání p ed zubním kazem a posiluje zubní sklovinu. S antibakteriálním ú inkem. S mátovou p íchutí pro sv ží dech.

Lacalut®

Aktiv zubní pasta

75 ml

Zubní pasta k pravidelné hygien zub a dásní.

Kou ení 749 K 619K výhodná cena dlouhodob 130K sleva *

549 K sleva 399K 150K 349 K

70K

15
Dopln k stravy. Kosmetický p
Kosmetický p ípravek.
ípravek.
Detoxikace Intimita Detoxikace Zuby Zuby 79K 109 K sleva 79K 30K
Preventivní p sobení proti obtížím obvykle p sobeným zubním plakem krvácivosti dásní, jejich sklon m k zán tlivým projev m a zubním kaz m. 149
sleva 279K
Nicorette® Mint 4 mg 4 x 20 lisovaných pastilek
Reklama
Zbavte se závislosti na kou ení.
Má osv žující mátovou p íchu Neobsahuje cukr. V akci také další druhy.

v lékárnách BENU

V našich lékárnách najdete širokou nabídku vn jších i vnit ních antiparazitik ve všech možných formách. Postarejte se o zdraví svých mazlí ku a p edejd te s antiparazitiky jejich napadení škodlivým a nep íjemným hmyzem. Nezapome te ani na vnit ní antiparazitika k od ervení ps a ko ek.

Poradíme vám také nap íklad s výb rem vitamin a minerál , prost edk k pé i o zuby, ochranných krém na tlapky, kloubní výživy a isticí p ípravky na o i a uši.

Veterina

Drontal®

Dog Flavour

150/144/50 mg

2 tablety

Originální a chutné tablety pro od ervení vašich psích mazlí k . Od ervení s jejich pomocí je možné provád t každé 3 m síce.

V akci také další druhy.

Veterinární lé ivý p ípravek je vydáván bez p edpisu. Jedna tableta obsahuje: Febantelum 150 mg, Pyrantelum 50 mg (odpovídá 144 mg pyranteli embonas), Praziquantelum 50 mg. Lé ba smíšených parazitárních infekcí vyvolaných hlísticemi a tasemnicemi, pomáhá p i potla ení infekcí vyvolaných prvoky Giardia u št at a dosp lých ps

FRONTPRO® antiparazitární žvýkací

tablety pro psy (4 10 kg)

3 tablety

Novinka ochucená antiparazitární tableta pro psy proti klíš at m a blechám. 4 druhy balení dle hmotnosti psa, jedno balení na 3 m síce ochrany.* V akci také další druhy.

Voln prodejné veterinární lé ivé p ípravky k vnit nímu užití psy. *Podané ve t ech m sí ních dávkách.

849 K sleva

in vitro konzultujte s lékařem nebo lékárníkem, respektive s veterinárním lékařem nebo lékárníkem v případě veterinárních léků. Cílem tohoto letáku není podpora zvýšeného užívání léků, veterinárních léků ani zdravotnických

Veterina
799
209 K sleva 149K 60K
K 50K
Produktová nabídka dle tohoto letáku platí od 1. 2. do 28. 2. 2023 nebo do vyprodání zásob, a to pouze v kamenných lékárnách BENU. Veškeré ceny, které jsou uvedené jako dlouhodobě výhodné, výhodné či jakkoliv snížené a zlevněné, platí pouze pro členy zákaznického programu BENU PLUS, a to po předložení aktivní karty BENU PLUS při nákupu. U léků a veterinárních léků si vždy pečlivě prostudu jte příbalový leták. U zdravotnických prostředků a diagnostických prostředků
kamenných lékárnách BENU je zboží k dostání pouze na objednávku, rovněž se mohou v jednotlivých kamenných lékárnách BENU lišit běžné ceny zboží. Informujte se ve své kamenné lékárně BENU o dostupnosti a ceně zboží. Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
prostředků nebo diagnostických zdravotnických prostředků in vitro. Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl. Nepřekračujte jejich doporučené denní dávkování a uchovávejte je mimo dosah dětí. V některých