Page 1

31

Interview Ingmar Insteek: te weten komen wat er bij jongere scheidsrechters leeft t.a.v. de COVS Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met de COVS, en in het bijzonder met de Scheidsrechtersvereniging Gouda e.O.? Indien op de BOS-cursus: wat was jullie indruk van de presentatie? Wilden jullie je graag aanmelden als lid, of niet? Welke impressie kregen jullie van de COVS? Hebben jullie het presentatieboekje van de COVS West II ontvangen? Indien buiten de cursus: hoe? Wat voor indruk werd er gewekt van de COVS? Hebben jullie je van tevoren ge-oriënteerd? Bijvoorbeeld door naar een website te gaan of een clubblad (zoals de Diagonaal) door te lezen? Zo ja, wat voor indruk kregen jullie en hoe dacht je daarna over de COVS? Bij het lid worden kregen jullie - als het goed is - een uitnodiging om een aantal malen te komen trainen en de clubavond te bezoeken. Hebben jullie daarvan gebruik gemaakt? Zo nee: waarom niet? Zo ja: wat voor indruk liet deze ervaring achter? Hoe werden jullie ontvangen en hoe was de opname in de groep? Voelen jullie iets van jaloezie van oudere scheidsrechters, bijv. in opmerkingen als: “toen wij begonnen, werden we niet zo in de watten gelegd” of “die jonkies van tegenwoordig worden veel te snel gepromoveerd”? Wat hebben jullie überhaupt voor verwachtingen van de COVS? Wat zoeken jullie in de COVS, wat kan men daar voor jullie betekenen? Bijvoorbeeld op het gebied van uitbreiden van de spelregelkennis of op sociaal gebied (evenementen) of op trainingsgebied anders, nl. ........ Hoe zouden jullie graag op de hoogte blijven van het een en ander? nieuwsbrief e-mail website/forum Zouden jullie overigens zelf iets kunnen doen voor de COVS en dus voor je collega-scheidsrechters en zo ja, hoe zou je dat willen doen?

31-1

Vragenlijst interview jonge scheidsrechters  

Vragenlijst interview jonge scheidsrechters

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you