Page 1

REDACTIE Verleden, heden en toekomst

gemakkelijk!), beeldmateriaal bijeenzoeken en dan natuurlijk schrijven. En herschrijven. En nakijken. En nog eens. En dan weer herschrijven. Bijna een jaar bezig, je denkt dat alles in orde is en dan nog zie je in de uiteindelijke uitgave fouten zitten. Zelfs een paar storende; u heeft ze wellicht ook al opgemerkt. Ben van Maaren Denk niet dat wij als redactie het niet hadden gezien; nee, het heeft een technische oorzaak. De Wat is er veel gebeurd de afgelopen tijd! Ik hoef drukker had ons voorzien van drukproeven, om natuurlijk niet alles te gaan vertellen, want de eventuele fouten te kunnen herstellen. Toen deze trouwe leden van onze vereniging zijn of er zelf bij waren hersteld, bleek echter de nieuwe versie niet geweest, of ze hebben er op andere manieren wel door de software van de drukkerij te kunnen worvan vernomen. Ga het rijtje maar af: Sinterklaas, den gelezen. Daarom moest met de oude versie Kerstkaarten, Oliebollentraining, Technische Dag, worden gewerkt en zijn de fouten er dus in blijven Nieuwjaarsreceptie, Receptie 75-jarig jubileum, zitten. Waarvoor excuses. Feestavond en natuurlijk, voor ons als redactie een De samenstellers van de jubileumuitgave willen hoogtepunt, de presentatie van het jubileumboek. een ieder bedanken die aan het tijdsdocument hebEr is, kortom, het nodige te vertellen. Dat zal ben meegewerkt. Toch wil ondergetekende nogdan ook in deze Diagonaal gebeuren. O ja, dat is er maals de leden oproepen te kijken of ze niet nog ook nog: een vernieuwde Diagonaal. Tja, wat moet ik ergens oud (beeld-)materiaal hebben liggen. Op de ervan zeggen? Het leek gepast om met het jubileum Nieuwjaarsreceptie kwam bijvoorbeeld Teun Wilook ons clubblad een ander uiterlijk te geven, net als lemse met een enorme verrassing (zie het verslag). dat 15 jaar geleden gebeurde, toen de omslag van het Zo hebben vast nog meer leden iets liggen: oude toenmalige jubileumboek ook de omslag werd van krantenknipsels, foto’s, tijdschriften (de Scheidsrechde Diagonaal. Nu is dat weer het geval - met een ter bijvoorbeeld), noem maar op. Om dit voor het “kleine” twist - en hebben we meteen maar het fornageslacht te bewaren, wil ik dat materiaal gaan maat aangepast. En een kaft in kleur. En foto’s kodigitaliseren, zodat het niet verloren gaat. Dus struin men veel meer tot hun recht. Zie wat u ervan vindt die zolders af, kijk eens in die oude fotoalbums en en schroom niet het de redactie te laten weten. doorzoek die kasten en lades! En natuurlijk komt het Overigens nog een paar kanttekeningen bij het weer bij u terug. jubileumboek. Het werk dat daar in zit, overspant Bij voorbaat dank en veel plezier met de nieuwe ongeveer een jaar. Ideeën spuien, een opzet bedenDiagonaal! ken, mensen benaderen, mensen interviewen, oude bronnen raadplegen (en geloof me, handgeschreven notulen uit de jaren 40 en 50 lezen niet altijd even Onze vereniging mag zich verheugen in het gezelschap van twee nieuwe leden in de Orde van Oranje-Nassau, te weten Clemens Govers en Jan van Rooijen. Foto: Dick Schuijt

1989 - 1 - 2010


Scheidsrechtersvereniging Gouda en Omstreken Opgericht 15 januari 1935 Aangesloten bij de COVS Nederland

Giro 586808 t.n.v. Penningmeester SV Gouda e.O.

Bestuur Voorzitter

Jan van Rooijen

Eiber 80, Bodegraven 0172-613418 janenjokevr@kpnplanet.nl

Secretaris

Hennie Antonisse

Stevensstraat 1a, Moordrecht 0182-374158 h.j.antonisse@kpnplanet.nl

Penningmeester

Joop den Dulk

Mokkabruin 15, Zoetermeer 079-3613384 joopdendulk@wanadoo.nl

Technische Zaken

Lenard Broere

Vinkenhof 8, Ouderkerk a/d IJssel 0180-681865 l.broere@karremandejong.nl

Ontspanning

Rob Heemskerk

Hugo de Grootstr. 37, Reeuwijk 06-38908654 tpheemskerk@hccnet.nl

Werving & Behoud

Jozef de Jong

Anjerstraat 39, Noorden 0172-408618 jozefdejong@casema.nl

PR, Communicatie Ben van Maaren en Juridische Zaken

Symfonielaan 29, Gouda 0182-679379 ben.vanmaaren@gmail.com

Commissies Trainers

Clemens Govers, Björn Erkens, Ron Geurts, Cees Verhoef, Dick Schuijt

Ontspanning

Rob Heemskerk, Barry Rodenburg, Cees Verhoef, Arie van Vliet

Technische Zaken

Lenard Broere, Ruud de Bruijn, Jan Hof, Jan Wouter Kok, Theo Klomp

Financiële Zaken Sociale Contacten Redactie

Joop den Dulk, Clemens Govers, Hans van Dooijewaard, Joop Kok Jozef de Jong Ben van Maaren, Jan van Rooijen, Klaas Huizinga, André Aarden, Rob van Blijswijk

Adressen Redactie-adres E-mail Clubhuis

Symfonielaan 29, 2807 JZ Gouda, 0182-679379 ben.vanmaaren@gmail.com Groenhovenpark 1, 2803 PH Gouda 0182-532948 1989 - 2 - 2010


VOORZITTER Een uitstekend begin van het jaar 2010

de krachten tussen onze vereniging, de KNVB West II en de voetbalverenigingen. Willen wij als scheidsrechtersvereniging ook de toekomst met Jan van Rooijen vertrouwen tegemoet kunnen gaan, dan moeten wij ons veel meer profileren richting vereniginBeste mensen, gen. Wij hebben immers wat te bieden ook voor hun “scheidsrechters”. Ook de verenigingen zijn Als ik mijn bijdrage voor de Diagonaal aan het gebaat met goede leiding zowel binnen als buiten schrijven ben, staan wij voor de viering van de het veld. receptie en het Jubileumfeest van onze vereniging. Het Bestuur zal, zoals ik al aangekondigd heb, Wel hebben wij de eerste activiteit achter de het initiatief nemen om de verenigingen daadrug op zaterdag 2 januari: de Technische Dag en werkelijk te gaan benaderen. de Nieuwjaarsreceptie. Wat een happening, beide gebeurtenissen, een Dus met vertrouwen op naar het volgende uitstekend programma met een goede training en jubileum. dito sprekers. Op korte termijn moeten wij er voor zorgen dat beide sprekers feitelijk hun verhaal kunnen afronden. En dan de zeer druk bezochte Nieuwjaarsreceptie. Wederom is de Pluim van Verdienste weer op het juiste adres terecht gekomen. Hulde aan de commissie en natuurlijk de ontvanger, onze secretaris. In één woord wil ik deze dag typeren: KAMERAADSCHAP!!! Vol vertrouwen zie ik de receptie en het feest tegemoet en vervolgens de vele andere activiteiten die de Jubileumcommissie nog meer in petto heeft. In mijn toespraak tijdens de komende receptie zal ik het gaan hebben over het bundelen van

1989 - 3 - 2010


BESTUURSTAFEL Van de secretaris Hennie Antonisse Met de secretaris gaat het naar omstandigheden goed. Ik kon gelukkig vanaf de 2 december, de Sint-Nicolaasavond, alle bijzondere activiteiten bijwonen en vanaf 5 januari ben ik weer op de clubavonden aanwezig. Vanaf de zijlijn kan ik Jan van Rooijen dan aanmoedigen. Meelopen gaat helaas nog niet.

Contributie Van een aantal leden is de contributie van € 45,-, door de periodieke incasso, reeds van hun rekening afgeschreven. Enkele leden hebben de aanvullende € 2,50 reeds overgemaakt. De bedragen van de periodieke incasso moeten, na een contributie wijziging, worden aangepast en dat kost de penningmeester veel tijd. Wij gaan deze leden benaderen, om de periodieke incasso om te zetten in een automatische incasso, wat veel eenvoudiger voor Joop werkt en minder tijd kost. Na de ledenvergadering, als het bedrag van de contributie is vastgesteld, zullen wij aan de leden, waarvan wij een e-mailadres hebben, een bericht zenden met het verzoek het bedrag c.q. het aanvullende bedrag van de contributie over te maken. Het verzenden van de acceptgirokaarten kost jaarlijks extra tijd en portokosten. De leden van wie wij niets ontvangen, sturen wij t.z.t. met de Diagonaal een acceptgirokaart toe. De leden die reeds een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen niets. Wij doen een oproep om ons te berichten dat je ook wilt overgaan op automatische incasso en op deze wijze de penningmeester te ontlasten.

Leden Als leden hebben zich aangemeld: Roy van de Meer uit Woubrugge, Tineke den Ouden en Eric Picard uit Waddinxveen, Cees Trouwborst uit Poortugaal en Herman Schippers uit Gouda. Zij zijn allen regelmatig op de trainings- en clubavonden aanwezig en wij hopen dat zij hier nog lang gebruik van maken. Tijdens onze feestavond, op 16 januari, is Remon Theuns vader geworden van Robine. Moeder Cindy, Remon en zusje Lynn zijn natuurlijk in de wolken met deze wolk!

Training De training wordt de laatste maanden zeer goed bezocht. Regelmatig lopen er ca. 30 mannen en 1 vrouw op het veld. Een uitdaging voor de trainers

1989 - 4 - 2010

om iedereen de voor haar/hem noodzakelijke conditie op de doen. Door de komst van de nieuwe leden daalt de gemiddelde leeftijd van de trainingsgroep behoorlijk. Zeer verheugd zijn wij, dat zij wekelijks aanwezig zijn.

Activiteiten Op 2 december bezocht Sint Clemens met zijn knecht Dick(er)-baas ons. Een geweldige avond met de nodige hilarische momenten. Wat een spreker is die man! De Kerstkaartavond op 12 december was, ondanks een beperkte opkomst, erg gezellig. Willy Klomp nam de wisselbeker over van de afwezige Bas Lubbers. De Technische Dag op 2 januari met 41 deelnemers was weer een reuzensucces. Voor uitgebreide verslagen verwijs ik naar elders in dit nummer.

Nieuwjaarsreceptie Rond 15.00 uur liep de zaal vol. Totaal bezochten 82 leden en hun partners de Nieuwjaarsreceptie, een geweldige opkomst met een gezellige sfeer. Jan hield zijn openingswoord kort wegens de vele onderwerpen. Aad Mul overhandigde de eerste uitgave van het jubileumboek aan Agaat Groenendijk, de eerste sponsor van onze vereniging en dat al meer dan 25 jaar, en aan Jan van Rooijen. Een prachtig boek met veel informatie over het verleden, maar ook verwachtingen voor de toekomst. Een boek om eens op je gemak voor te gaan zitten en te lezen. Jan bedankte de jubileumcommissie en gaf in vogelvlucht een overzicht over het reilen en zeilen van de vereniging en een samenvatting over het verloop van de verschillende voorzitters. Aad Mul kreeg daarna het woord om de “Pluim” uit te reiken. Hij zei dat de commissie de opdracht van het bestuur had gekregen om de “Pluim” uit te reiken aan een lid dat zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging, maar dat mocht geen bestuurslid zijn. De commissie was echter van mening dat in een jubileumjaar daar een uitzondering op gemaakt mocht worden. De commissie was van oordeel, dat dit jaar Hennie Antonisse de “Pluim” heeft verdiend. Hij leidt al lang geen wedstrijden meer, maar besteedt wekelijks de tijd van meer dan drie wedstrijden aan de vereniging, met assistentie van Siska. Deze laatste is vooral de laatste vier maanden extra belast met de assistentie van Hennie. Menig keer moest zij de trap op en af lopen om wat voor hem te halen. Na een korte pauze, want hier en daar werden droogrimpels vastgesteld, ging Jan over tot


het uitreiken 7 onderscheidingen wegens het 40jarig lidmaatschap aan: Jaap den Bleker, André Egdom, Hans van Dooijewaard, Jan Muller, Piet van de Wolf en Kees Zeltenreich. Wegens het 50 jarig lidmaatschap ontving ook Teun Willemse een onderscheiding. Van ieder van hen wist Jan wel enkel bijzonderheden te vertellen, behalve van Jan Muller, alleen dat deze geen gebruikmaakt van de voorzieningen en mogelijkheden van de vereniging, maar WEL altijd tijdig zijn contributie heeft betaald en alle jaren zonder één herinnering. Een voorbeeld voor veel andere leden. De speld behorende bij deze onderscheiding werd hen opgespeld door de secretaris van het Districtsbestuur van de COVS West II, Martin van Heesch. Daarna was er volop gelegenheid om met elkaar de laatste nieuwtjes uit te wisselen en elkaar de hand te schudden.

Jubileumreceptie en feestavond op 15 en 16 januari Voor een uitgebreid verslag verwijs ik naar elders in dit nummer

Tot slot Zoals je elders kunt lezen ben ik op de feestavond benoemd tot Erelid. Jan gaf als motivatie van de voordracht, mijn vele werkzaamheden voor de vereniging. Ik vind al deze werkzaamheden leuk om te doen. Door de wijze waarop jullie je medewerking verlenen, zorgen jullie ervoor dat ik het leuk blijf vinden. Deze onderscheiding is dus voor een groot deel te danken aan de leden van onze vereniging. Op een andere wijze houd je dat geen 19 jaar vol als secretaris. Ik dank jullie hiervoor en ik hoop deze hobby nog vele jaren vol te houden.

Hennie met de oorkonde behorend bij het erelidmaatschap. Foto: Dick Schuijt

1989 - 5 - 2010


Sinterklaas 2009

Sinterklaas vereert Scheidsrechtersvereniging Gouda met een bezoek! Joost Hoogerbrugge

De trainersstaf van de Scheidsrechtersvereniging had al een voorgevoel dat de Sint ons wellicht zou verrassen met een bezoekje. Voor de zekerheid was de aanvangstijd vervroegd naar 19.30 uur. De opkomst was bijzonder hoog, in de kleedkamers was het bijna vechten om een plekje! Buiten op het trainingsveld proefde ik toch wel wat spanning bij diverse personen. Sommige mensen dachten extra hun best te moeten doen omdat Sinterklaas zo maar ergens zou kunnen staan te kijken. Ik zag ineens Sander voor mij lopen; hè? Onder het mom “blessure” moest hij eerder afhaken. We hadden tevens een primeur deze avond: een vrouwelijke collega op de training! Na afloop van de training werden de geruchten over de komst van de Sint steeds sterker, snel maar douchen allemaal en snel naar boven. Ja hoor, rond negen uur was het zover! Sinterklaas kwam ons verblijden! Iedereen werd toch wat nerveus om het matje te komen van de goedheiligman. Diverse collega’s hebben zich moeten melden en zijn op bijzonder ludieke wijze op audiëntie geweest bij Sinterklaas. Een paar wil ik eruit halen, onze 70-plus collega’s Jan de Frankrijker en Hans van Dooijerwaard. Deze mannen werden toch even terecht in het zonnetje gezet door de Sint. Ondanks de leeftijd zijn beide mannen nog wekelijks aanwezig op de training en doen nog zeer verdienstelijk mee! Bij het korte werk heb ik gewoon nog een taaie aan Jan! Hans is de trainers altijd zeer behulp-

1989 - 6 - 2010

zaam bij het corrigeren van de collega’s! Helaas is de leeftijdsgrens van de KNVB 70 jaar en wordt er alleen nog op clubniveau gefloten. Zelf mocht ik mij ook nog even melden bij de Sint. Tja, ik heb een keer een collega zien fluiten welke ik door mijn Siveo-bril heb beoordeeld en op zijn “Zegvelds” van commentaar heb voorzien. Tevens werd de kleur van mijn benen besproken, een zonnebankje zal alleen niet voldoende zijn. Ik vond het erg leuk en aardig van de Sint dat ik voor mijn zoon Jelmer een nijlpaard heb gekregen (voor de goede orde: een knuffelnijlpaard)! Collega Sander mocht zich ook nog even melden bij de Sint. Waar komt zo’n jongen nu vandaan en wat brengt hem hier in de omgeving? Het is zijn vriendin. Ik maak me toch wel een beetje zorgen over de omvang van de derrière van je vriendin in de toekomst, Sander. Aan het einde van de avond was er voor iedereen nog een koud buffet, dit werd geopend door Hennie die gelukkig ook weer van de partij was! Ik vond het een zeer gezellige avond en vind het fijn dat steeds meer jonge collega’s de weg naar de vereniging weten te vinden!


Dankwoord

Sinterklaas vereert Scheidsrechtersvereniging Gouda met een bezoek! Sinterklaas

Beste sportvrienden van de Goudse Scheidsrechtersvereniging,

Ik wens iedereen een mooie en sfeervolle december maand toe, een goede start in 2010 en veel gezondheid en veel vreugde (o.a. bij het vieLangs deze weg wil ik iedereen bedanken, die ren van het 75-jarig jubileum) in het nieuwe jaar, mijn verjaardagsfeest d.d. 01-12-2009 tot een mooie want lachen houdt een mens jong. Dat ondervind en geslaagde happening heeft gemaakt. ik als Sint ieder jaar weer. Vooral de inzet van Wil Klomp, Siska AntonisDe mensen die met ziekte hebben te kampen se en Anneke Lagerweij, de dames van het eerste wens ik veel sterkte toe en kracht om met hun uur, die zich met de bereiding van het koud buffet situatie om te gaan. bezig hebben gehouden, verdient alle lof. Iedereen een hartelijke groet en hopelijk tot Verder hebben zich natuurlijk ook vele ande- volgend jaar. ren ingespannen voor de vereniging die avond en dan denk ik zonder namen te noemen, daar ik niemand wil vergeten, aan de dames die de tafel in gereedheid hebben gebracht, de mensen die ‘s middags de kantine hebben ingericht, de mensen die voor de prijzen hebben gezorgd van de loterij, die de loten aan de man hebben gebracht en al diegenen die de loten natuurlijk hebben gekocht, wat een mooi bedrag van rond de € 200 heeft opgeleverd. Een woord van dank gaat natuurlijk ook uit naar Dick Lagerweij, mijn assistent als Pieterman knecht, die mij reeds vele jaren bijstaat op die avond en die ook altijd voor mijn aankleding zorg draagt. Tot slot een woord van dank aan Theo Klomp, die het muzikale - en geluidsdeel prima onder controle had en mij als Sint voor de eerste maal van een mooie kleine microfoon voorzag, waardoor ik mijn handen vrij had. Kortom, het was fijn voor de 9e keer bij jullie club in het Goudse te zijn.

De foto op p. 6 toont de auteur van het verslag op auditie bij de goedheiligman, terwijl de foto hiernaast toont hoe de Sint aankwam. Foto’s: Tineke Mul

1989 - 7 - 2010


Verslag thema-avond november

Omgaan met trauma’s door geweld en fysieke agressie Joop den Dulk Dinsdag 10 november hebben we thema-avond gehad over de gevolgen van extreem voetbalgeweld. De inleider van vanavond was Stephen Steijger, die als voetballer van Zinkwegse Boys op een paar meter afstand stond van een extreme vorm van geweld. Citaat uit de Volkskrant hierover:

Stefan Steijger (foto) is medeeigenaar van het bureau Optimaal Talent uit Oud Beijerland Optimaal Talent BV is een fullservice bureau voor talent- en organisatieontwikkeling. Het pioniersbureau richt zich op effectiviteit, productiviteit en slagvaardigheid. Optimaal Talent verzorgt training, coaching en assessments in dienst van individu, teams en organisaties.

Tijdens Zinkwegse Boys – Bolnes op 2 december 2006 gaf de Ridderkerker de 33-jarige Jeffrey van der Gaag kort voor rust een kopstoot. Van der Gaag ging neer, de Ridderkerker kreeg een rode kaart. Hij leek weg te lopen, maar draaide zich toen om, koos positie, liep op de liggende Van der Gaag toe en schopte hem tegen zijn hoofd. ‘Alsof hij een penalty nam’, verklaarden ooggetuigen later. Omstanders hoorden de schedel van Van der Gaag kraken. In het ziekenhuis bleek zijn aangezicht ingedeukt, zijn schedel gescheurd en botsplinters zaten in het hersenvlies. Of het toeval het wil, afgelopen weekend [begin november 2009; redactie] deed zich een soortgelijk incident voor in de wedstrijd Simonshaven 6 – Vlotbrug 3. Ook hier werd een speler liggend op de grond in elkaar geschopt. Stephen begint zijn verhaal door zijn verbazing uit te spreken dat de KNVB pas nu heeft besloten om een zwarte lijst te hanteren. De parallel van beide incidenten is dat in beide gevallen het individuen betroffen die bij meerdere verenigingen met problemen waren weggegaan en vervolgens bij andere verenigingen onderdak vonden. Ondersteund door sheets vertelde Stephen hoe hij persoonlijk en zijn elftal dit trauma hadden ervaren en verwerkt. Deze persoonlijke ervaringen werden afgewisseld met een college grote levensgebeurtenissen, waarbij het bekende verwerkingsmodel van Elisabeth Kübler-Ross werd uitgelegd.

1989 - 8 - 2010

De fase van het model die mensen met een traumatische ervaring moeten doorlopen zijn: “Ontkennen, onderhandelen, depressie, aanvaarding en herstel”. De boodschap van de avond is: doorloop al deze fasen en blijf onderweg niet hangen. Zo’n 40 leden waren in het clubgebouw van Gemini aanwezig om de lezing van Stephen aan te horen. Stephen koos voor een interactie met de zaal, wat menige reactie ontlokte. Op de vraag van Stephen naar traumatische ervaringen van de aanwezigen, kwamen reacties als die van een pistool tegen het hoofd, een auto die het woonhuis inreed terwijl boven werd geslapen, een karatetrap naar de scheidsrechter en een ontslag na 41 jaar trouwe dienst. Ondanks dat het trauma vaak al jaren geleden heeft plaatsgevonden, geeft het nog emotie. Al met al een boeiende avond waar met volle aandacht werd geluisterd. Ook na afloop was het voor Stephen moeilijk om weg te komen. Vele leden wilden toch nog even met hem van gedachte wisselen of hun verhaal kwijt. De volgende dag mailde Stephen mij het volgende: “Ik sprak gisteren meerdere mensen die traumatische ervaringen nog niet helemaal goed afgesloten hebben, zelfs na 6 jaar niet”. We hopen allemaal dat het ver van ons weg blijft en dat het ons niet overkomt, maar je weet nooit. Deze avond heeft ons geleerd hoe je ermee om kan gaan en welke hulpwegen er zijn. Maar ook hoe je collega’s kunt helpen die iets dergelijks hebben meegemaakt. Een luisterend oor zonder oordeel is vaak al voldoende. En met Jeffrey van der Gaag is het ook goed gekomen. Als je het niet weet, zie je niet aan hem dat zijn gezicht zo toegetakeld is geweest. Alleen z’n neus is wat platter, merkte Stephen op. Onze dank gaat nogmaals uit naar de gastspreker, die geheel belangeloos ons een leerzame avond heeft bezorgd. De gebruikte sheets zijn te vinden op de site van de vereniging.


Kerstkaarten

Beste sportvrienden en -vriendinnen Barry Rodenburg

Het jaarlijkse kerstklaverjassen was eigenlijk als vanouds weer een succes. De opkomst was ook redelijk goed. Maar!!!!! Wat wij wel eens zouden willen, is dat we tafels tekort zouden komen. Dan denken jullie “Is het nu nooit goed?” Jawel, maar als je weet welke gulle gevers voor ons de prijzen hebben geregeld, waar zij een hoop moeite voor moeten doen, zou dit wel eens leuk zijn. Hierbij willen wij de firma Edelman en de familie Klomp hartelijk dank zeggen. Ook Theo Klomp bedankt voor het verzorgen van de muziek. Ik zelve heb niet veel medegekregen van het strijdgewoel voor de felbegeerde prijs, nl. een kerstster in een grote standaard. Hierom is fel strijd geleverd tussen Arie en Wil, alleen Wil had een dusdanige handicap: zij raakt helemaal ondersteboven van kerststerren dat ze in huilen uitbarst. Maar volgens mij komt dit gewoon door Theo want hij is de ster van het Noordeinde. Verder waren er nog 22 klaverjassers die een gooi naar de kerstster wilde doen. Maar helaas ondanks alle inzet ging Wil met de eer strijken. Maar toen kwam het: de ster bracht Wil in allergische emotie en heeft Arie de ster dus maar naar Woerden gebracht. Jaap was no. drie. Jaap komt zelden of nooit trainen maar traint thuis voor het klaverjassen en dit werpt toch zijn vruchten af. Althans bij Jaap. An Willemse is de winnares geworden van het sjoelen omdat Arie geen tweede wilde worden dit jaar en het vorig jaar was geweest en het niet tot een remise wilde laten komen. An, namens mij gefeliciteerd; de oudjes doen het nog best [zei Teun].

Het triominos won overtuigend Hannie van der Want, al leek het er in het begin van de avond niet op, want fam. van der Want had er een drukke zaterdag op zitten en hadden even hun hoofd neergelegd om een uiltje te knappen, maar dit werd bijna een oehoe, want ze moesten nog rap opschieten om om 20.15u binnen te komen. Leo zei “ze beginnen toch niet om acht uur” (daar had Leo gelijk in). Tussen alle bedrijven door werd er aan de bar voor onze hapjes en drankjes gezorgd. De paling die op de toastjes zat, kwam van Kees. Hij heeft hier voor gezorgd voor ze zijn uitgestorven en heeft ze zelf gevangen bij de visboer want je mag niet meer op paling vissen. Kees bedankt. Rob heeft als ober gespeeld en alles uitgeserveerd. Dit heeft hij op zo’n voortreffelijke manier gedaan dat alles op is gegaan. Als Herman den Blijkers job vacant komt, kan jij zo invallen, Rob. Verder een ieder bedankt voor het meedoen. Zonder jullie kunnen wij niets en ik hoop van harte dat er bij de volgende keren een nog grotere opkomst is. Barry van de ontsnappingscommissie

Links: An Willemse wint het sjoelen. Rechts: Wil Klomp neemt schaterend de wisselbokaal in ontvangst van Rob Heemskerk. Foto’s: Theo Klomp

1989 - 9 - 2010


‘N SCHEIDS Hallo, ik ben Stefan en ik ben 11 jaar oud. Ik speel in D4 en vind voetballen heel leuk. Soms wordt een wedstrijd van mij gefloten door mijn opa. Die maakt op deze computer ook stukjes en dan noemt hij zichzelf een scheids. Hij wilde net weer iets gaan schrijven maar toen belde oma en nou is tie even naar haar toe. Door mijn opa weet ik al heel wat van de spelregels. Zo weet ik dat als een speler vrij voor de keeper staat en en geen andere speler van zijn eige partij er tussen staat dat het dan buitenspel is. Volgens opa moet er dan niet altijd gefloten worden maar dat leert hij mij later wel. Als opa ons niet fluit, komt hij wel vaak kijken. Hij staat nooit te schreeuwen langs de lijn, ook niet naar de scheidsrechter. Andere ouders doen dat wel. Wel vertelt hij mij later wat ik goed heb gedaan en wat niet, daar leer ik veel van. Ik voetbal graag met mooi weer, als het koud is of hard regent, vind ik er niets aan. Pas geleden nog was het heel slecht weer. Alle wedstrijden op de velden gingen niet door maar die van ons op het kunstgras wel. Opa zei toen dat de bond onze klasses niet meer geheel afkeurt. Nou, wij dus voetballen op het kunstgras. Na 5 minuten was ik al helemaal nat en had ik het heel koud. Er stond ook bijna niemand te kijken, alleen een paar mensen met een grote paraplu en mijn opa in een regenjas. In de rust zat iedereen te bibberen. Toen we na de rust het veld weer opgingen, leek het nog kouder. Na 10 minuten scoorden wij de 3 – 0. De scheidsrechter vond het 5 minuten later genoeg, er liepen zelfs jongens te huilen van de kou en ze waren helemaal doorweekt. Mijn opa vertelde later dat de scheidsrechter zulke natte en koude handen had dat hij niet eens het formulier kon invullen. Hij kon gewoon de pen niet meer

1989 - 10 - 2010

vasthouden. De mensen van de club vonden het zo erg voor ons dat ze ons en de jongens van de tegenpartij een patatje gaven om weer een beetje warm te worden. Gelukkig gingen in het begin van het jaar alle wedstrijden niet door, maar opa zegt dat als er geen sneeuw had gelegen en de kunstgrasvelden bespeelbaar waren geweest, ze ons met harde vorst van -8 graden gewoon hadden laten spelen. En dan zijn we in mei als het weer mooi weer is om te voetballen uitgespeeld. Nou ik hoop dat de mensen die dit beslissen weer gauw hun verstand terugvinden en ons net als mijn opa vroeger in de winter in de zaal laten voetballen en met mooi weer buiten. Dit stuk had mijn kleinzoon geschreven toen ik even werd weggeroepen. Ik had net de computer aangezet om een stukje voor het clubblad te schrijven. In dat stukje had ik dan wat willen schrijven over het jubileumblad, wat korte reacties op de columns bijvoorbeeld. Ook had ik Jan en Clemens willen feliciteren met hun onderscheiding. Voor Clemens is zo’n onderscheiding natuurlijk niet veel, hij is tenslotte al heilig verklaard. Ook had ik nog wat kunnen schrijven over de Africa Cup waarbij er te zien is dat de scheidsrechters op dat toernooi niet volgepropt worden met extra richtlijnen, maar gewoon hun eigen wedstrijden mogen en kunnen fluiten en dat gaat ze goed af. Toen ik echter het verhaaltje van Stefan las, dacht ik “waarom niet?”. De boodschap lijkt mij duidelijk. Inderdaad, mijn opvolger staat al klaar.


Eindstand darten najaar 2009 Barry van der Lip overall winnaar! Theo Klomp

Het is tot op de laatste worp zeer spannend gebleven bij de wat oudere deelnemers, het ging tussen Ron Hol, Ron Geurts en Ad van der Kraan, deze laatste won het uiteindelijk met een miniem verschil van 8/100e procent. Bij het jongerenklassement was Barry van der Lip ongetwijfeld de winnaar met grote overmacht, hij is ook de winnaar van het totaalklassement. Jongeren: 1 Barry met 16,9 procent, 2 Wilco met 14,5 procent, 3 Sander met 14,3 procent. De wat ouderen: 1 Ad met 15,4 procent, 2 Ron Hol met 15,3 procent, 3 Ron Geurts met 14 procent. Jongens, allemaal van harte gefeliciteerd met dit goede resultaat!

Wij hopen in januari weer van start te gaan met de voorjaarscompetitie, hou de site in de gaten voor de datum. Wij danken Rob van Blijswijk voor de samenwerking en het plaatsen van de verslagen op de site.

We zijn met de prijzen gesponsord door het bestuur met de trophies. De wijn is beschikbaar gesteld door Ron Geurts zijn stamcafé "K WEET NIET" uit Woerden. De prijzen voor de vrouwen zijn door het dartsteam gesponsord. De speciale prijs voor de totaalwinnaar was 'n prachtig horloge, gegeven door Ferdy Kolster. Allemaal hartelijk dank voor de prijzen. Er werden speciale prijzen gegeven aan: • Wim van Zoest, voor het meest raak te scoren naast het dartboard. • Clemens Govers, hij was de beste van de Sinterklazen. • Onze Voorzitter Jan van Rooijen, voor alle technieken die hij gebruikt heeft.

De winnaars op een rij: Barry van der Lip, Ad van der Kraan, Ron Geurts en Ron Hol. Foto: Theo Klomp

1989 - 11 - 2010


Geslaagde technische dag “Lachen is goed voor je buikspieren” Dick Schuijt

Deze vrolijke aanbeveling gaf fysiotherapeute Joyce Roothuizen de deelnemers aan de technische dag. Haar presentatie over blessurepreventie was, met de gebruikelijke training en de presentatie van scheidsrechter Serdar Gözübüyük, onderdeel van het programma op zaterdag 2 januari 2010. De koffie, nieuwjaarswensen, soep en sandwiches vulden het geheel aan tot een gevarieerde start van 2010. Ondanks de kou en de lichte sneeuwval waren toch 41 deelnemers al vroeg in de ochtend present in het clubgebouw van Gemini voor de onderhand traditionele aftrap van het nieuwe jaar. Er stond hen, van half tien tot twee uur, een druk programma te wachten. Na de koffie om wakker te worden en het uitwisselen van de beste sportieve wensen was het omkleden geblazen. Prompt om kwart over tien begon de training met een warming up, nodig voor het intervalwerk en duurlooprondjes. Het veld was ondanks de vorst en een beetje sneeuw prima te belopen. Na een uur trainen mocht iedereen onder de douche het eerste zweet van dit jaar wegspoelen. Daarna kon men, dank zij Ton Pille, het vochtgehalte weer aanvullen met een nieuw AA-drankje, rood van kleur en met een verfrissend smaakje.

Blessurepreventie Klokke twaalf was het woord aan Joyce Roothuizen, fysiotherapeute en sportinstructeur verbonden aan het Green Team uit Bodegraven. Zij had als onderwerp het voorkomen van sportblessures gekozen; een goede keuze toen duidelijk werd dat van alle aanwezigen er maar één tot nu toe blessurevrij is gebleven. De overigen hadden vooral te kampen gehad met hamstringproblemen, zweepslagen, pijnlijke achillespezen, rugklachten en gekwetste enkels. Reden genoeg om dieper in te gaan op het thema: hoe voorkom je blessures en hoe ga je er mee om? Basis voor blessurepreventie is de warming up. Begin nooit met sporten zonder goede warming up, dat is vragen om problemen. Zeker voor de wat ouderen. En onder de scheidsrechters zijn veel ouderen. Doe in de warming up die bewegingen die voorkomen in de sport die je doet. Voor scheidsrechters betekent dat veel bewegingen die je maakt met (hard)lopen. Joyce gaf tussen de regels door veel kleine aanwijzingen om goed met je lijf om te gaan. Achillespeesblessures komen voort uit kuitblessures. Bij spierblessures dien je de spieren warm te houden, niet te koelen. Gewrichtsblessures moeten wel gekoeld worden (tegen de zwelling). Smeerseltjes helpen niet echt. Dynamisch rekken is beter dan statisch rekken. Een beetje verend rekken mag best. De leukste

1989 - 12 - 2010

was de aanbeveling om liesklachten te voorkomen: oefenen met je buikspieren. Bij lachen gebruik je juist je buikspieren, dus… er moet meer gelachen worden. Veel nuttige tips om zorgvuldig met je lijf om te gaan, waardoor iedereen weer bij de les was.

Serdar Gözübüyük Na een kop soep was het woord aan de jongste scheidsrechter van het betaalde voetbal: de 24 jarige Serdar Gözübüyük. Iedere scheidsrechter heeft hem al eens gezien (als het goed is), want hij siert de voorkant van het nieuwe spelregelboek. Een Turkse naam, maar geboren en getogen in Haarlem en al vanaf zijn veertiende jaar actief als scheidsrechter. Op zijn achttiende jaar heeft hij niet gekozen voor een voetbalcarrière als keeper, maar is bewust doorgegaan als scheidsrechter. Via alle klassen is hij aanbeland als contractscheidsrechter in de Jupiler League. Scheidsrechter is zijn baan, waarin hij wil presteren en groeien. Naast het fluiten is hij werkzaam bij de KNVB als medewerker promotie scheidsrechterszaken. Hij is daardoor vooral bezig met het geven van voorlichting bij clubs en op scholen over de mogelijkheden om scheidsrechter te worden. Hij had een fonkelnieuwe door hem ontworpen poster bij zich en liet een nieuwe Dvd-presentatie zien waarin wordt getoond dat iedereen scheidsrechter kan worden. Jong en oud, man en vrouw, groot en klein, wit en bruin, blond en zwart, kaal en langharig. Gözübüyük. Nadeel van zo’n moeilijke buitenlandse naam is dat de stadionspeakers er behoorlijk moeite mee hebben. Voordeel daarentegen is de verwachting dat je kwetsende spreekkoren met je naam er in niet zo gauw zult horen. Na een kort overzicht van zijn loopbaan tot nu toe, ging Serdar een levendige discussie aan met de toehoorders over het verschil in arbitreren door jonge en oudere scheidrechters. Een nieuw terrein voor hem omdat hij tot nu toe vooral bezig was met de werving scheidsrechters. Hier echter was iedereen al scheidsrechter en hoefde niemand overtuigd te worden dat het een hele leuke hobby kan zijn. Oud en jong. Jonge scheidsrechters houden zich strak aan de spelregels en richtlijnen. Zo niet, dan merken ze dat direct aan de beoordelingen. Ze zijn ambitieus en willen hogerop. Dat kan alleen als je fluit volgens de regels en de afspraken. Oudere scheidsrechters hebben veel ervaring en leiden hun wedstrijden succesvol door de spelregels en instructies wat ruimer te interpreteren en toe te passen. Deze tegenstelling in stijl van arbitreren roept veel reacties en meningen op zoals:


“De jongeren strooien met kaarten” of “de ouderen houden zich niet aan de spelregels”. Deze opvattingen vielen in vele variaties te horen. Serdar zelf: “Ook met alle regels en richtlijnen houd ik mijn eigen stijl aan, daarmee ben ik zover gekomen en die wil ik behouden. De wat vrijere interpretatie van de oudere ervaren scheidsrechter is niet fout, de spelers waarderen dat, maar we moeten natuurlijk wel allemaal op eenzelfde manier de spelregels toepassen. Dan krijg je eenheid in arbitrage”. Het verschil tussen betaald voetbal en amateurvoetbal klonk nadrukkelijk door in de vele meningen en discussies. Levendig, nuttig, leerzaam, maar zonder harde conclusies. Waar de meeste toehoorders het wel over eens waren, was de stelling dat iedere scheidsrechter de spelregels moet hanteren zoals ze zijn opgesteld.

Consequent optreden in de arbitrage: Een onderwerp waarover nog uren gediscussieerd kan worden. Maar die tijd was er niet, want de nieuwjaarsreceptie wachtte. De toehoorders waren enthousiast over het onderwerp en de bijdrage daarin van Serdar. Reden voor hem om toe te zeggen er op een later tijdstip nog eens op door te gaan. Een mooi onderwerp voor een avond na de training komend voorjaar.

Fysiotherapeute Joyce Roothuizen aan het woord. Foto: Dick Schuijt

Serdar Gözübüyük houdt de aandacht van de zaal gevangen. Foto: Dick Schuijt

1989 - 13 - 2010


Vasco da Gamalaan 6 2803 XW Gouda


• Sneltakels • Duwloopkatten • Handmechanische loopkatten

Estil Hijswerktuigen Hazerswoude-Dorp Tel.: 0172-619338. Fax: 0172-611302 Internet: www.estil.nl E-mail: estil@planet.nl

• Rateltakels • Balkklemmen • Platenklemmen • Staaldraadtakels • Dommekrachten • Handlieren • Elektrische kettingtakels • Elektrische loopkatten • Kabelwagen installaties • Handdrukknopschakelaars • Kettingstroppen • Hijsbanden • Span- / Sjorbanden • Veerkabelhaspels • Div. hijs- hulpmiddelen • Pallethefwagens

Levering volgens de CE norm


Nieuwjaarsreceptie

Die had wel in het jubileumboek gemogen, Teun! Ben van Maaren

Dat het een speciale Nieuwjaarsreceptie zou worden, was natuurlijk wel duidelijk. Het is immers een jubileumjaar. Aan de opkomst - 82 personen was dat ook te merken. Veel oude getrouwen en een paar niet zulke bekende gezichten. Omdat er het nodige op til stond, begon de voorzitter al snel aan zijn toespraak, die hij tegen de gewoonte in, kort hield. Daar is de nodige druk voor uitgeoefend, dat kan niet anders. Natuurlijk refereerde Jan aan wat hoogtepunten van het afgelopen jaar en de Technische Dag van die ochtend en wierp hij een blik vooruit naar het jaar van het 75-jarig bestaan. De eerste grote gebeurtenis van het lustrumjaar volgde al snel. Jan gaf de vloer over aan Aad Mul, die het eerste exemplaar van het jubileumboek mocht uitreiken. Dat deed hij aan Agaat Groenendijk, wier man Henk - ook precies - 25 jaar geleden het hoofdsponsorschap van onze club op zich nam. Als grote geste had Verhuurbedrijf Zuid-Holland de kosten van dit boek voor zijn rekening genomen. Alle hulde aan Agaat en haar zoons, natuurlijk, en het lag voor de hand haar dit eerste exemplaar uit te reiken. Ook Jan van Rooijen kreeg een exemplaar en begon hier meteen uit te citeren (en uit nog oudere jubileumuitgiften). Zo gaf hij en passant in een kort tijdsbestek en anekdotes een kleine geschiedenis van de vereniging ten beste.

Huldigingen Terwijl de redacteuren van het jubileumboek aan de overige aanwezigen de geadresseerde exemplaren uitdeelden, begon Jan aan het volgende onderdeel: de huldiging van een aantal trouwe leden. En dat waren er best veel. Zes met 40 jaar achter de kiezen en een met liefst 50 jaar. Jan ging ze alfabetisch af, dus hij begon met Jaap den Bleker. Voor velen een onbekende, maar in zijn beginjaren heeft hij regelmatig getraind en ook in de Ontspanningscommissie gezeten. Nu is hij nog actief bij de vv. Rijnstreek in Nieuwerbrug, waar Jaap aan de “Gloeiende Spijker” woont, wat Jan eigenlijk wel het gedenkwaardigste aan Jaap vond. Hierna volgde een wat bekender gezicht: Hans van Dooijewaard. De altijd montere Hans begaf zich onder goedkeurend gejoel naar voren, waar Jan hem diverse veren in zijn hoed stak. Ook hier weer wat memorabele gebeurtenissen uit

1989 - 14 - 2010

Hans’ loopbaan: altijd op de fiets en met het openbaar vervoer. En natuurlijk het kistje fruit en groente, de jenever en de vis uit Katwijk, die Hans altijd ontving bij zijn bezoeken aan de top van het zaterdagamateurvoetbal. Vreemd genoeg won de thuisclub dan altijd... Te hopen valt dat Hans gauw weer de fluit op mag pakken van de KNVB, want deze icoon hoort gewoon op de Zuid-Hollandse velden thuis. De derde man in het rijtje was André van Egdom. Jan heeft hem vaak meegenomen, op weg naar weer een spelregelkampioenschap. André heeft jaren in het Goudse team gezeten en is later nog regelmatig jurylid geweest. Ook docent bij de KNVB, want het onderwijzerschap was hem met de paplepel ingegoten. Net als Hans, heeft André de top van de zaterdagamateurs gehaald, ook met alleen het openbaar vervoer. Een nominatie voor het betaald voetbal heeft hij om privé-redenen afgehouden. We zien hem wat minder vaak, maar hopen hem nog vaak te zien (als dat logisch klinkt)... Na een korte pauze, kwam nummer vier op de proppen. Jan Muller uit Willeskop. Een van de onbekende gezichten uit de beginalinea van dit artikel. Ook voor de voorzitter een onbekende, want Jan betaalt wel altijd netjes zijn contributie, maar hij kost de club verder niets, want hij maakt nooit gebruik van de faciliteiten. Een lid naar het hart van de voorzitter (en penningmeester) dus. Maar wat moest Jan nu vertellen van dit lid? Gelukkig bracht Leo van de Want uitkomst door een rapport uit 2002 te overleggen, waaruit de voorzitter rijkelijk citeerde. Jan bleek een goede arbiter, die zijn zaakjes op het veld goed voor elkaar had. De speld was dus terecht. Nummer vijf was helaas afwezig, maar Jan van Rooijen kon het niet laten wat over Piet van der Wolf te vertellen. Piet is immers hofleverancier van ons Douchegesmoes. Een man met het hart op de tong, maar ook met een klein hartje. Want kom niet aan zijn vereniging, of dat nu Zwammerdam of de SV Gouda e.O. Is! En dat kleine hartje blijkt ook wel uit het feit dat Piet elke week zijn moeder, nu overleden, een ruiker kwam brengen. Jan - en eigenlijk iedereen wel - hoopt nog vaak in de clinch te mogen gaan met Piet. Enne.. Jan, de “Laura” is dus geen vrouw! Dat je het maar weet. Na de “W” komt niet zo veel meer, maar nog wel de “Z” van Kees Zeltenreich. Een begrip in Bergambacht (en daarbuiten), als voetballer zowel als scheidsrechter. Hij kwam vroeger geregeld trainen, maar dat is niet meer het geval. Toch is Kees lid gebleven en nu de 70-jaar grens is opgeheven, zou hij zo weer kunnen gaan fluiten. Jan


moedigde hem in ieder geval aan dit weer te gaan doen. Wie weet? Ik zou Kees wel weer eens willen tegenkomen op de velden.

Pluim

De voorzitter moest hierna opnieuw de microfoon afstaan, en wel aan Aad Mul. Aad is spreekbuis van het comité dat de Pluim uitreikt aan een lid - niet 50 jaar Vijftig jaar lid van onze vereniging, dat zijn nog zijnde een bestuurslid - dat het afgelopen jaar of niet veel mensen. En wie het wel zijn, dat zijn toch eigenlijk altijd al een grote bijdrage aan het welecht wel coryfeeën. Vorig jaar Dirk van Dam, en zijn van de vereniging heeft geleverd. Dit jaar, een dit jaar: Teun Willemse. Deze kleine grote man jubileumjaar, vonden de mannen dat het wel eens heeft een waslijst aan functies en onderscheidinanders mocht. De Pluim moest ditmaal terechtgen opgebouwd waar je u tegen zegt. Teun was komen bij iemand die per week zeker drie voeteen van de eerste leden die de top van het amabalwedstrijden in de club stopt en dat al vele jateurvoetbal heeft gehaald en ook aan het betaald ren, ondanks een recente dip in zijn gezondheid. voetbal heeft mogen ruiken, middels vlagbeurten Die persoon is: Hennie Antonisse. Dus toch een bij o.a. Lau van Ravens. Binnen onze vereniging bestuurslid. Gelukkig kon Aad dit goed motiveren heeft hij ook een flinke conduitestaat opgebouwd, en kon de groep aanwezige leden niet anders dan met functies als penningmeester, lotto/tot0-man, hiermee instemmen, wat zij onder luid applaus trainer en zo nog wat meer. Niet voor niets is deden. Teun erelid van de vereniging en voor zijn vele Dit markeerde het einde van het officiële geverdiensten daarbinnen en -buiten is hij ook nog deelte van de middag, en er werden nog flink wat door de Koningin met een lintje onderscheiden. handen geschud, bladen omgeslagen in het jubileMet zijn vrouw An is Teun een bekende verschijumboek. De dames en heren achter de bar zorgden ning op de club en een bron van anekdotes en tips dat de kelen gesmeerd bleven. Ach, eigenlijk was voor jong en oud. Teun (en An), we hopen nog het gewoon een heel gesmeerd begin van wat lang van jullie diensten gebruik te maken. belooft een mooi jubileumjaar te worden.

Verrassing Na het lange applaus, nam Teun brutaal de microfoon over van Jan en sprak hij wat woorden, waaruit een zekere dankbaarheid voor mooie jaren bij onze club naar voren kwam. Voor het jubileum was hij nog eens de zolder opgeklauterd en wat had hij daar aangetroffen? De allereerste schrijfmachine van onze vereniging! In het jubileumboek wordt hiervan al gewag gemaakt, maar nu blijkt dat instrument zelfs nog te bestaan. Teun, had die zoldertrap maar wat eerder beklommen, dan hadden we de foto nog in het boek kunnen plaatsen! Nu ja, dat doen we dan maar onder dit artikel.

1989 - 15 - 2010


BERGWEG-NOORD 38 / 5a TEL. 010 - 521 28 44 POSTBUS 13 2660 AA BERGSCHENHOEK FAX 010 - 522 02 05

- boekhouding Voor het verzorgen van uw

- belastingaangifte - loonadministratie


VAN SCHIP ALPHEN BV OUD IJZER AUTOWRAKKEN METALEN CONTAINERS BESCHIKBAAR

ALPHEN AAN DEN RIJN

TEL.: 0172 - 433 234


Beste sportvrienden Barry Rodenburg

Beste sportvrienden,

Ik bedoel hiermee te zeggen: denkt hij “dat doet hij [goed of fout]” of denkt hij “ik zou dit zus Allereerst een sportief en gezond 2006 toegeof zo hebben gedaan”. Spiegelt deze man zich of wenst. kijkt hij naar jou? Om gelijk maar met de deur in huis te vallen: wij Nu, ik denk dat er rapporteurs zijn die dit scheidsrechters en rapporteurs hebben en krijgen doen en dat is geen goede zaak, niet voor de weer een moeilijke taak. Nu heb ik eens zitten scheids en ook niet voor de rapporteur. Want we nadenken over de vraag hoe je het voor eenieder willen er allebei van leren. En wat volgens mij ook zo plezierig mogelijk kan maken. heel belangrijk is: al was het niet best wat je in Voor ons als scheidsrechter denk ik: blijf en bepaalde situaties hebt gedaan, leg de klemtoon wees te allen tijde jezelf, fluit je wedstrijd zoals jij op het goede. Dat streelt de mens, en vertel hem dat het prettigst vindt, want dan zit je het beste of geef handgrepen hoe hij het op zou kunnen in je vel en hoef je geen ander te spelen. Een verlossen of er van kan leren. Dat zijn dingen waar gelijking: er was eens een oude man die tegen mij we iets aan hebben; dit geldt voor beide partijen. zei “als je niet liegt, hoef je niets te onthouden.” Ik kan hier een voorbeeld van geven. Op het Met andere worden, als je een rapporteur langs de speciaal onderwijs heb ik deze ervaring opgedaan. lijn hebt, laat zien wie jij bent en speel niet alsof, Als de kinderen sommen hadden gemaakt en er dit komt altijd uit en ga vrijuit, dan hoef je niet waren er negen van de tien fout, dan zei de leerna te denken hoe het was of dat je het wel goed kracht niet “Je hebt er negen fout”. Nee, hij zei: doet, want dan ga je geheid de fout in. Ieder mens “Je hebt er één goed”. Altijd het positieve eruit is anders en reageert anders, maar blijf jezelf, halen. neem een beslissing, jij bent degene die het spel En opbouwende kritiek geven, daar is eenieleidt en niemand anders. der mee gebaat, want dan zegt de scheids niet In wezen willen we allemaal hetzelfde: de meer “Wat een .........cijfer heb ik nu weer gekregen twee teams winnen, het publiek een spannende van die ......-rapporteur”. Nee, dan gaat hij de volpot, de rapporteur een goed rapport voor jou en gende wedstrijd weer lachend en met de opgestojij een heerlijke wedstrijd. Maar gaat dit allemaal ken informatie tegemoet. zo? Ik zelve heb de indruk dat dit in sommige Beste sportvrienden, ik wens jullie veel plezier en gevallen niet zo is. Een rapporteur maakt een rap- sportiviteit toe. port van jou, maar hoe kijkt deze man naar jou? Kijkt hij naar jou of kijkt hij naar zichzelf?

1989 - 16 - 2010


Jubileumreceptie en feestavond vol verrassingen Koninklijke Onderscheiding voor Jan en Clemens Dick Schuijt

Goud en zilver

De jubileumreceptie was een waar festival van onderscheidingen en benoemingen. Ook de feestavond had een verrassende start. Ruim meer dan honderd gasten op de geanimeerde receptie zagen burgemeester Lokker een Koninklijke onderscheiding uitreiken aan Jan van Rooijen en Clemens Govers. De COVS deelde drie gouden en twee zilveren scheidsrechters uit. Op de feestavond werd Henny Antonisse benoemd tot erelid van de Scheidsrechtersvereniging Gouda en Omstreken. Het gaf een extra mooi tintje aan het zeer goed bezochte feest ter ere van het 75-jarig bestaan.

Stil ‘Dit had ik absoluut niet verwacht, ik ben er stil van’. Woorden die zowel Jan als Clemens gebruikten toen Burgemeester Lokker van Bodegraven hen mededeelde dat de Koningin hen had benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Centraal in deze benoeming stond voor beiden hun jarenlange inzet als scheidsrechter bij de KNVB op het hoogste amateurniveau. Ze waren ook actief bij de KNVB in diverse functies met betrekking tot de arbitrage. Daarnaast kunnen beide heren bogen op een eveneens jarenlange inzet voor de scheidsrechtersvereniging in vele functies. Te veel om op te noemen, maar meer dan voldoende om geëerd te worden voor hun maatschappelijke inzet. De stiekem aanwezige families van de gedecoreerden deelden volop in de vreugde. De receptie voor het jubileum had zo een extra opkomst en werd een prachtige reden voor een dubbele felicitatie.

De receptie was voor de COVS een mooie gelegenheid om vijf leden van de relatief grote Afdeling Gouda te eren met een “zilveren of gouden scheidsrechter” voor hun vaak jarenlange inzet voor en in de vereniging. De heer de Jong, landelijk bestuurslid van de COVS, tevens voorzitter van de afdeling Leiden, speldde een “gouden scheidsrechter” op bij Jan van Rooijen, Henny Antonisse en Clemens Govers. Alle drie jarenlang actief, niet alleen voor de Afdeling Gouda, maar ook voor het district West (IV en later 2). Een ”zilveren scheidsrechter” werd door Martin van Heesch, secretaris van het COVS district West 2, opgespeld bij Dick Lagerweij en Ben van Maaren. Ook voor deze heren was hun langdurige grote inzet voor de vereniging reden hen te eren met een waarderingsspeld.

Klok De KNVB district West 2 liet, bij monde van zijn voorzitter Hans Spierings, horen dat ze daar best tevreden waren over de samenwerking tussen de bond en de COVS-groepen. Natuurlijk kan het nog beter. Daarom zal de arbitrage inclusief de clubscheidsrechter de komende jaren meer aandacht krijgen. De COVS groepen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Om de groep Gouda bij de tijd te houden bood hij een hele grote klok aan, die door voorzitter van Rooijen in dank werd aanvaard.

Alle gehuldigden van de receptie, staand v.l.n.r.: Ben van Maaren, Hennie Antonisse, Clemens Govers, Jan van Rooijen en Dick Lagerweij. Zittend v.l.n.r.: Siska Antonisse, Mieke Govers, Joke van Rooijen en Anneke Lagerweij. Foto: Dick Schuijt

1989 - 17 - 2010


Zusterverenigingen Voor de zusterverenigingen voerde Robert Domhof van de afdeling Rotterdam het woord. De grote afdeling Gouda dwong respect af, niet alleen door de resultaten bij de toernooien, maar vooral door de goede samenwerking bij de belangenbehartiging en het beschikbaar stellen van capaciteit, kennis en faciliteiten voor diverse activiteiten. Omdat hij wist dat Gouda het financieel een beetje zwaar had, kon hij een envelop aanbieden, zoals was gevraagd op de uitnodiging. Hij hield het bij een lichte envelop omdat ook de andere groepen merken dat er een financiële crisis gaande is.

Hoofdsponsor De hoofdsponsor van de vereniging liet zich opnieuw van zijn beste kant zien. Naast de forse bijdrage voor het jubileumboek mocht Aad Mul namens Verhuurbedrijf Zuid-Holland de vereniging ook nog nieuwe shirts/broekjes/kousen aanbieden. Een mooi cadeau waarin de groep Gouda zich met verve zal inzetten om elke keer weer bij de voetbaltoernooien de sportiviteitsprijs binnen te halen.

Slotwoord In zijn slotwoord ging voorzitter Jan van Rooijen in op de diverse sprekers, met name over de aanpassing van de koers van de COVS-groepen. Het tekort aan scheidsrechters moet echt aangevuld worden. De KNVB en de COVS zijn heel actief om het aantal omhoog te krijgen, maar ook de clubs zullen hun steentje moeten bijdragen. Hij toonde als voorbeeld het instructieboek van de KNVB, waarmee de clubs aan de slag kunnen om nieuwe clubscheidsrechters te verkrijgen en de huidige beter te begeleiden. Van Rooijen moest helaas constateren dat zestig procent van de clubs in de Goudse regio het boek niet eens kent. Hier ligt een mooie taak voor de COVS–groepen. De groep Gouda zal daar de focus op richten, met de hoop dat van de clubscheidsrechters er steeds meer bereid zijn als KNVB arbiter te gaan fluiten. Zo blijft de groep Gouda jong en kerngezond, ondanks zijn 75-jarige leeftijd. Hierboven en hiernaast nog wat foto’s van de feestavond. Uit de tekst wordt wel duidelijk om wie en wat het gaat. Foto’s: Dick Schuijt

1989 - 18 - 2010

Feestavond De volgende avond sloeg bij velen de schrik om het lijf. Tegen half acht begon het in de regio hevig te sneeuwen. Gelukkig durfde bijna iedereen de gladheid te trotseren en liep de feestzaal toch lekker vol. Na de opening van het feest door de voorzitter van de jubileumcommissie Aad Mul, gaf deze het woord gelijk door aan verenigingsvoorzitter Jan van Rooijen. Die had een bijzondere verrassing in petto: een buitengewone Algemene Ledenvergadering. Deze keer meer buiten dan gewoon. Hij opende de vergadering en deed het voorstel Henny Antonisse te benoemen tot erelid van de vereniging. Het voorstel werd door de aanwezige ca. 80 leden met een daverend applaus aangenomen. Na het sluiten van deze bijzondere vergadering mochten erelid Teun Willemse, erevoorzitter Aad Mul en voorzitter Jan van Rooijen Henny de oorkonde overhandigen. Teun Willemse had de eer Henny het bijbehorende versiersel op te spelden. Onder de aanzwellende klanken van de Star Band werd Henny door velen gefeliciteerd. De dansvloer raakte langzaam maar zeker gevuld met liefhebbers en “toch maar weer eens proberen” dansende paren. De vaak jaren-60 muziek van de Star Band omvatte ook regelmatig rustige nummers die menig paar de kans gaf weer eens innig te dansen. Zie de foto’s! Een lekkere salade en prima sateetjes om half elf gaven iedereen weer extra energie voor de laatste uurtjes, zelfs voor een ouderwetse polonaise onder leiding van Cees Verhoef. Hij had zich daartoe uitgedost met de geschenkhanddoek op zijn kale hoofd. Kort daarvoor had Aad Mul aangekondigd dat ieder lid een prachtige witte handdoek met opschrift als herinnering cadeau krijgt. Het jubileumboek bij de Nieuwjaarsbijeenkomst, de receptie met de Koninklijke Onderscheidingen en waarderingsspelden, een erelidmaatschap, een feest en een cadeau markeren het grandioze begin van het jubileumjaar. Dat belooft veel voor de overige activiteiten dit jaar.


Nog een dankwoord Clemens Govers

Beste sportvrienden, Met heel veel dankbaarheid en vreugde kijk ik terug op de Koninklijke onderscheiding die ik tijdens de receptie van onze scheidsrechtersvereniging 15 januari jl. van de Burgemeester heb mogen ontvangen. Het was een prachtavond, met veel gezelligheid in een ongedwongen sfeer, door de jubileumcommissie fantastisch georganiseerd. Ik ben nu nog ontdaan van de vele spontane en gemeende felicitaties die ik die avond in ontvangst mocht nemen, temeer ook mijn familie daarvan getuige mocht zijn. Het geheel werd echt compleet toen er nog een aantal collega sportvrienden die avond met een welverdiende onderscheiding werden verrast. Jan van Rooijen, Dick Lagerweij, Hennie Antonisse, Ben van Maaren, allemaal kanjers die al tientallen jaren veel energie in onze vereniging steken en op die manier mede zorgdragen dat de sfeer in de club zo gemoedelijk en levend blijft. De feestavond de dag daarop was daar weer een prachtig voorbeeld van. Heel veel leden waren daar op afgekomen, een goed stuk muziek en 'n prima verzorgde avond, wederom in een fijne en ontspannen sfeer. Onze Hennie Antonisse werd deze avond zeer terecht benoemd tot erelid van onze vereniging. Al met al veel lof voor de jubileumcommissie, die met beide avonden blijk heeft gegeven tot ieders tevredenheid tot heel veel in staat te zijn.

Grote klasse en diep respect voor al diegenen die daaraan hebben meegewerkt om het geheel zeer geslaagd te maken. Ik kijk er dan ook trots en met fijne gevoelens op terug. Bedankt voor de onderscheiding, bedankt voor de prachtige en warme motivatie waarmee deze is aangevraagd. Het zijn momenten om nooit te vergeten en waarnaar Mieke en ik samen, met grote dankbaarheid aan terug zullen denken. Iedere keer weer.

Clemens en Mieke Govers (en het lintje)

1989 - 19 - 2010


DOUCHEGESMOES Vraag in het kleedlokaal: “Weet iemand waar onze Ruud de B. is?” Antwoord: Ruud moet 2 weken spoelen met zout water, anders bevriezen zijn stembanden. Ons nieuwe lid Nick Blom, juist de zoon van Hans B., loopt als een speer zijn rondjes op de training. Opmerking: “Nick, je loopt als je vader.” Antwoord van Nick: “Is dat positief of negatief?” Nog nooit vertoond: onze bloemen- en plantenman Ruud H. uit Reeuwijk was ziek met de oudejaarsviering. Nee, niet van de drank, zoals jullie denken, maar dit keer echt ziek. Een slecht begin van het jaar voor Heineken… Het moet niet gekker worden: onze voorzitter die op beschuit met muisjes trakteert. Is hij per ongeluk wat jongs tegen het lijf gelopen of werd hij weer gewoon opa van een mooie kleindochter?? Bij het passen van de kostuums voor de receptie viel het zelfs de zeer aantrekkelijke verkoopster op dat onze Aad M., de erevoorzitter, zo modieus gekleed is. Aad, kende jij de verkoopster of was het toeval? Ook tijdens dat passen viel het een verkoper op dat alle bestuursleden wat gezondheidsproblemen hadden. Hennie met krukken, Jozef met tintelende handen, Jan met een zere heup en Aad wat fors van postuur. Prompt informeerde hij of wij wel scheidsrechters waren of zo uit een oudemannenhuis werden gestuurd. Die was dus gelijk raak. Barry R. siert de voorpagina van ons Jubileumnummer. Is dat bewust om de leeftijd laag te houden of was hij toevallig in het verkeerde blad afgedrukt i.p.v. bij Patricia Paay? Onze Clemens G. heeft beloofd zich toch eens wat serieuzer te gaan gedragen in het kleedlokaal maar dat doet hij pas als onze Jan de F. de 75 passeert en dat duurt gelukkig nog wel even. Theo K. uit W. heeft het zo druk met fotograferen dat de website er zelfs overspannen van raakt en er rook uit de computer komt als je hem aanklikt. Overigens heeft Theo voor het afgelopen dartgala in eerste instantie door de “een of andere oorzaak” damesprijzen gekocht. Dat is waarschijnlijk de reden dat de vrouwen van de leden nu ook mogen meedoen. Anders blijft hij met die prijzen zitten…

1989 - 20 - 2010


AGENDA Bestuursvergadering Rob Heemskerk

Algemene Ledenvergadering

Uw kans om uw zegje te doen en invloed uit te oefenen Clubgebouw “Gemini”. Aanvang: 20.00 uur

Bestuursvergadering Hennie Antonisse

Districtsfinale spelregelwedstrijden Kom de Goudse afvaardiging aanmoedigen! Clubgebouw “Gemini”. Aanvang: 19.30 uur

Bestuursvergadering Lenard Broere

1989 - 21 - 2010


Jaarverslag en financieel verslag 2009

1989 - 22 - 2010


SCHEIDSRECHTERSVERENIGING "GOUDA EN OMSTREKEN" aangesloten bij de C.O.V.S. Secretariaat: Stevensstraat 1a 2841 CR Moordrecht

Moordrecht, januari 2010

L.S., Uitnodiging

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering op maandag 8 maart a.s. De vergadering wordt gehouden in het clubgebouw van de A & CKV Gemini, gelegen in het Groenhovenpark te Gouda. Aanvang 20.00 uur. Verzocht wordt om tijdens de vergadering niet te roken. Agenda: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Opening Notulen van de vergadering d.d. 2 maart 2009 Ingekomen stukken en mededelingen Jaarverslagen Financieel overzicht boekjaar 2009 Verslag kascontrole commissie Begroting boekjaar 2010 Vaststelling contributie. Het bestuur stelt voor de contributie voor het boekjaar 2010 vast te stellen op € 47,50 per jaar. Indien de vergadering besluit de contributie te verhogen, ontvangen leden die al betaald hebben, een aanvullende acceptgirokaart, zoals afgesproken in de vergadering van 3 maart 2008.

PAUZE 9. Bestuursverkiezing: Aftredend volgens rooster zijn: LA.C.. Broere, R.A.G. Heemskerk, J. de Jong en J. Th. van Rooijen. L.A.C. Broere, J.A.M. de Jong en J. Th. van Rooijen stellen zich herkiesbaar en zijn van bestuurswegen kandidaat. R.A.G. Heemskerk is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om B.B. Rodenburg te benoemen als bestuurslid.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Tegenkandidaten kunnen, per aangetekend schrijven, worden aangemeld bij het secretariaat tot uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering. Een kandidaatstelling moet zijn voorzien van de handtekening van tenminste 1/10 deel van het aantal stemgerechtigden met een maximum van 25 en een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele benoeming aanvaardt (art.12-4 huishoudelijk reglement).

Benoeming Kascontrole Commissie Benoeming Financiële Commissie Benoeming Ontspanningscommissie Benoeming a. Technische Commissie b. Sub-commissie Trainingszaken Benoeming Redactiecommissie Royementen: geen Bestuursbeleid Rondvraag Sluiting

Ieder stemgerechtigd lid kan voorstellen aan de agenda van de algemene ledenvergadering toevoegen, mits deze uiterlijk 14 dagen na de uitnodiging voor die vergadering schriftelijk bij het secretariaat zijn ingediend, voorzien van een toelichting en door tenminste vijf stemgerechtigde leden schriftelijk ondersteund (artikel 9-3 huishoudelijk reglement).

De notulen van de vergadering van 2 maart 2009, de jaarverslagen van de commissies, het uitgebreide financiële jaarverslag en begroting en de beleidsnota zijn te downloaden van onze website. Leden en donateurs, die deze stukken wensen te ontvangen kunnen die opvragen bij de secretaris, waarna de stukken hen worden toegezonden. Bij aanvang van de vergadering zal een beperkt aantal sets van het bovenstaande aanwezig zijn. Wij hopen dat U van deze uitnodiging gebruik zult maken en verblijven inmiddels met vriendelijke groeten, namens het bestuur, H.J. Antonisse secretaris

1989 - 23 - 2010


Jaarverslagen

Jaarverslag van de secretaris Het jaar begon goed met een Technische Dag met 34 deelnemers en de nieuwjaarsreceptie op 3 januari, die door 72 personen werd bezocht. Door Martin van Heesch werd de speld wegens het 50-jarig lidmaatschap bij Dirk van Dam en wegens het 40 jarig lidmaatschap ontvingen Ries van de Bas, Jan Hakze en Fred Zwarteveld de speld. Hennie van Eeuwijk ontving een attentie, omdat hij 40 jaar lid c.q. donateur was van onze vereniging. Aad Mul, Teun Willemse en Ruud Hogenelst verrasten de aanwezigen door met een goed gemotiveerde voordracht de "Pluim" toe te kennen aan Siska Antonisse. Als motivatie werd onder meer gegeven, dat Siska al vele jaren ondersteunende werkzaamheden verricht op de achtergrond.

Hoogtepunten waren: Op 3 januari 2009 was er weer de Technische Dag van 10.00 tot 14.00 uur met aansluitend om 15.00 uur de Nieuwjaarsreceptie. De aangepaste training van Clemens en Ron op het bevroren veld kon goed worden afgewerkt. De lezing van Dick Schuijt, “Alles onder Controle”, was leerzaam en een ieder kon er uit halen, wat op hem van toepassing was. Een prima presentatie. Totaal namen 34 leden deel aan deze dag en was de verzorging weer prima in handen van An, Anneke en Siska. Dinsdagavond 10 maart na de wekelijkse training was de interim trainer van Feyenoord Leon Vlemmings op bezoek bij de scheidsrechters. Het was de eerste bijeenkomst in het plan van het bestuur regelmatig na de training leerzame bijeenkomsten te organiseren. Via via was het bestuur er in geslaagd Leon Vlemmings binnen te halen. Een bijzondere keus. Je haalt niet zomaar even een trainer/coach van een nog altijd aansprekende club uit de eredivisie binnen voor een presentatie. Het clubgebouw van Gemini was lekker vol, jammer was echter dat er weinig jongeren aanwezig waren. Zeker jammer, want het ging nu eens niet over Feyenoord, maar over coachen en over arbitreren. De ongedwongen Vlemmings betrok de toehoorders vanaf het eerste moment actief bij zijn presentatie met de simpele vraag: “Waarom zijn jullie eigenlijk scheidsrechter geworden?” Een prima avond, die naar meer “smaakt”. Op 4 april nam een team deel aan het Districts Zaalvoetbaltoernooi in Maasland. We werden derde, maar gingen wederom met de sportiviteitprijs naar huis.!!!! De vierde in drie jaar. Op dinsdag 7 april kwam Koos Wernke en liet ons aan de hand van foto’s zien hoe een wedstrijd uit de hand liep en vertelde wat er daarna op het pad van de scheidsrechter kwam. Belangrijk was ook, dat hij ons aan het werk zette om informatie in te winnen met betrekking tot aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeringen. Het blijkt dat zowel de KNVB als de COVS daarvoor verzekeringen hebben afgesloten, waar onze leden een beroep op kunnen doen. Een ander item dat ter sprake kwam was de meldingsprocedure bij de KNVB en de COVS bij een molestatie. De procedure bleek niet een iedereen duidelijk, waarvoor we inmiddels de nodige informatie hebben verstrekt en deze ook op de site hebben geplaatst. Op woensdag 13 mei werd door de RSV het 7 x 7-toernooi georganiseerd, deelnemers waren Gouda, Vlaardingen, RSV en Rijnmond. Gouda werd winnaar van het toernooi.

Op 13 juni a.s. wordt door de Scheidsrechtervereniging Enschede en Omstreken (SEO) het landelijk veldvoetbaltoernooi voor COVS groepen georganiseerd. De prijs mocht er ook wezen. Een zeer fraaie Fair Plee (wc-bril) met tekst en logo van de SEO. Hij heeft een ereplaats in de kantine bij Gemini gekregen: boven de ingang naar het herentoilet!! Dinsdag 10 november was Stephen Steijger, die als voetballer van Zinkwegse Boys op een paar meter afstand stond van een extreme vorm van geweld. Ondersteund door sheets vertelde Stephen hoe hij persoonlijk en zijn elftal dit trauma hadden ervaren en verwerkt. Deze persoonlijke ervaringen werden afgewisseld met een college grote levensgebeurtenissen met als thema de gevolgen van extreem voetbal geweld. Al met al een boeiende avond waar met volle aandacht naar werd geluisterd.

Werving en Behoud Een onderdeel van het Masterplan Arbitrage is de begeleiding clubscheidsrechters, een onderwerp dat regelmatig een agendapunt van de bestuursvergadering is. De Technische Commissie heeft dit jaar diverse verenigingen, o.a. bij Bergambacht, CVC Reeuwijk en De Jodan Boys bezocht om de spelregelkennis, maar ook praktijk informatie over opstellingen tijdens het spel aan clubscheidsrechters te verstrekken. Met de KNVB zijn afspraken, in het kader van het Masterplan Arbitrage, gemaakt over de vergoeding van kosten die door onze leden voor deze activiteiten worden gemaakt. Ook dit jaar hebben wij weer de bezoeken aan de BOS-cursusavonden door de COVS-groep, in wiens regio de cursus wordt georganiseerd, gecoördineerd en gezorgd dat de betreffende groep over voldoende promotiemateriaal beschikten. Ons bestuurslid Jozef de Jong is een periode door ziekte uit de roulatie geweest en gelukkig deden wij niet tevergeefs een beroep op Dick Lagerweij. Hij kent de organisatie en weet hoe het werkt, waardoor alles toch vlekkeloos is verlopen. Dick heel hartelijk bedankt. Dit jaar werd een CD samengesteld met alle informatie over de groepen en aan de cursisten uitgereikt. Jozef heeft de BOScursus bij Be Fair, die gegeven werd door Rob Heemskerk, meerdere keren bijgewoond en mogelijk daardoor zijn 4 cursisten lid geworden, terwijl de cursus bij Floreant, met één bezoekje door Jozef, geen leden opleverde. Op deze cursussen werd promotiemateriaal uitgereikt en hebben veel cursisten het diploma van clubscheidsrechters in ontvangst mogen nemen. De cursisten die voor de KNVB wedstrijden gaan leiden, ontvangen het diploma in mei 2010 op een installatie avond. De ervaring is, dat deze uitgestelde uitreiking een teleurstelling is voor de cursisten. Ook deze cursussen leverden weer voornamelijk clubscheidsrechters op. Positief voor de voetbalverenigingen, maar het aantal cursisten van deze cursussen dat als KNVB-scheidsrechter kon worden aangesteld en lid van één van de COVS-groepen in West II zijn geworden, was ook in 2009 bedroevend laag. Dat onze vereniging een positieve uitstraling heeft, bewijst ook dit jaar de toestroom van enkele nieuwe leden uit de regio. Wij zullen scheidsrechters die buiten het gebied van de regio

1989 - 24 - 2010


Gouda wonen altijd eerst verwijzen naar de zustervereniging in zijn woonomgeving. Doch wordt er bewust voor onze vereniging gekozen, dan is hij/zij van harte welkom.

Gezondheid Ook dit jaar kwamen wij in “De Diagonaal" een aantal keren de namen tegen van leden en/of hun partners die problemen hadden met hun gezondheid. Sommige zelfs gedurende een lange periode. Te denken valt daarbij aan Piet Goudriaan, Jan Hakze en Klaas Huizinga. Met Jan en Klaas gaat het inmiddels een stuk beter. In september kreeg uw secretaris een ongeval en brak zijn bovenbeen. De genezing hiervan verloopt traag. Soms krijgen wij een bericht dat één van de leden ziek is, maar dan willen wij met publicatie wachten tot er iets definitiefs bekend is om de geruchtenstroom niet te voeden. Wij zijn blij als een lid na een ziekteperiode of langdurige afwezigheid zijn neus weer laat zien op de clubavond of wat van zich laat horen. Die verbondenheid toont zich op het moment het best tijdens een huisbezoek of de reacties van de aanwezigen nadat iemand de clubavond weer na lange tijd bezoekt. Door het bestuur werd, indien wij daar kennis van hadden, persoonlijk aandacht besteed aan leden die voor korte of langere tijd ziek waren.

Waardering Het gebeurt bijna automatisch, tijdens verschillende activiteiten van o.a. de Ontspanningscommissie worden er prijzen en/of bloemen beschikbaar gesteld. Een bedankje aan de mannen die hier voor zorgen is zeker op zijn plaats: Aad en Ruud, hartelijk dank. De goede verstandhouding en de wijze van samenwerking tussen het bestuur, de commissies en de leden zorgden ook dit jaar voor een prima werksfeer.

Jaarverslag 2009 Gedurende dit kalenderjaar is er veel organisatorisch werkverzet door de Jubileumcommissie om diverse activiteiten te organiseren in het kader van ons 75-jarig jubileum. Tijdens de Technische Dag en de Nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2010 werd het jubileumjaar ingeluid om een vervolg te krijgen met een receptie op 15 en de feestavond op 16 januari. Het gehele jaarverslag, inclusief het financiële jaarverslag en de begroting zal aan de personen, waarvan de secretaris een e-mailadres heeft, worden gemaild en komen op de site te staan. De leden en donateurs die geen internetaansluiting hebben, kunnen het verslag of delen daarvan bij de secretaris aanvragen. Een beperkt aantal verslagen zal op de vergadering aanwezig zijn. Op de algemene ledenvergadering van 2 maart 2009 werd een sluitende begroting goedgekeurd. Door het wegvallen van enkele adverteerders en minder aanmeldingen van leden dan verwacht. Met behulp van diverse sponsors, kritische commissieleden en de acties van de Financiële Commissie is de penningmeester er met een goed financieel beleid in geslaagd het jaar af te sluiten met een batig saldo van € 1.014!!! Omdat er te weinig nieuwe KNVB-scheidsrechters bijkomen, is de ledenaanwas de laatste jaren zeer beperkt gebleven. Daardoor liep het aantal leden de laatste jaren terug. Het aantal leden dat bedankt, o.a. wegens het ontbreken van betrokkenheid bij de vereniging of omdat zij gestopt zijn met het leiden van wedstrijden was in 2004 9 en ook in 2005 9.

Het aantal leden bleef in 2006 gelijk, in 2007 waren er 2 meer, in 2008 1 minder en in 2009 is dat aantal t.o.v. 2008 met 3 gedaald, nl. 160. Het bestuur blijft alert en benadert personen, waar wij al enige tijd niets van horen of zien. Leden die net gestopt zijn met het leiden van wedstrijden en als lid bedanken, proberen wij als donateur voor onze vereniging te behouden. Niet uitgesloten is dat zij door het bezoeken van de trainings- en de clubavonden weer actief als scheidsrechter worden. Door wijziging van het systeem om de hoogte van contributie vast te stellen werden de acceptgirokaarten in de Diagonaal van april gevoegd. Daardoor werd de contributie later ontvangen, maar toch heeft de penningmeester ook dit jaar weer veel extra werk gehad aan het innen van de contributie, zelf tot in de laatste maand voor de ledenvergadering. Wij doen wederom een beroep op de leden de penningmeester van deze extra werkzaamheden te verlossen en als men toch wil bedanken, doe dat dan tijdig en a.u.b. schriftelijk en laat het niet aankomen op een royement. Van de 180 leden en donateurs zijn er nog 85 actief als scheidsrechter, 7 als scheidsrechter en rapporteur, 8 als rapporteur en 6 vervullen een andere functie binnen de KNVB. Gesteld kan worden, dat toch een groot deel van onze leden actief betrokken is bij de organisatie rond het spelletje voetbal. Tijdens de Algemene vergadering van 2009 werd de contributie op verzoek van de leden verhoogd met € 2,50, omdat verwacht werd dat anders in de volgende jaren de contributie met grotere bedragen verhoogd zou moeten worden. Dit voorstel werd ingegeven door de toelichting van de Kascontrolecommissie, die een vooruitziende blik had t.a.v. het opzeggen van adverteerders. Om verhogingen ook de komende jaren te voorkomen c.q. te beperken zal het bestuur met commissies en een groot aantal leden zich daarvoor inzetten. Door diverse bestuurs- en commissieleden, sommigen maken deel uit van meer dan één van de commissies, is ook het afgelopen jaar weer veel werk verzet. Er zijn ook veel leden die geen lid van het bestuur of een commissie zijn en toch veel werk voor de vereniging verrichten. Te denken valt aan b.v. het uitreiken op de clubavonden en het rondbrengen van de Diagonaal, waardoor veel portokosten worden bespaard. Een oplage van de Diagonaal is 250 boekjes en hiervan worden er ongeveer 60 via de post verzonden. Een besparing van 190 x € 1,32= € 251. Een bijzonder woord van dank aan deze leden is hier zeker op zijn plaats.

DIT JAAR BESTOND HET BESTUUR UIT: Jan van Rooijen voorzitter; Hennie Antonisse secretaris, Rob Heemskerk ontspanning, Joop den Dulk penningmeester, Ben van Maaren communicatie, Lenard Broere technische zaken en Jozef de Jong, werving en behoud. Dick Lagerweij assisteerde het bestuur i.v.m. de ziekte van Jozef de Jong. Erevoorzitter: Aad Mul. Erelid: Teun Willemse. Leden van Bijzondere verdiensten: Hennie Antonisse, Wim van de Berg, Dirk van Dam, Clemens Govers, Jan Hogenelst,

1989 - 25 - 2010


Dick Lagerweij, Jan van Rooijen, Henk Schouten en Leo van de Want. Er werden in 2009 acht bestuursvergaderingen gehouden bij de bestuursleden thuis. Daarnaast werden de twee Algemene districtsvergaderingen bij Rijnmond en de de RSV bezocht. De Algemene ledenvergadering van de COVS in Hoogland werd door de voorzitter bijgewoond. Gesteld kan worden dat de taakverdeling in werkgroepen binnen de COVS West II alleen bij Werving en Behoud goed is. De overige werkgroepen, voetbaltoernooien en spelregelwedstrijden zijn niet actief. Waakzaamheid blijft echter geboden.

Leden: Het ledenbestand kende in 2009 het volgende verloop: Aantal leden per 31 december 2008 (incl. 17 donateurs en 3 gezinsleden) 180 Nieuwe leden en donateurs 13 Opzeggingen 13 Aantal leden per 31 december 2009 (incl. 20 donateurs en 3 gezinsleden) 180 Het aantal leden is dus met 3 gedaald. Onder de donateurs zijn 3 personen begrepen, die zich in december als lid hebben aangemeld, maar nog geen contributie hebben betaald. Het beleid van het bestuur is, deze personen als lid aan te melden als de contributie is betaald. Op de Algemene Ledenvergadering van 2 maart 2009 reikte Martin van Heesch de speld wegens het 25-jarig lidmaatschap uit aan Nico van den Haak en Ron Hol. Leo Lugthart was ook 25 jaar lid, maar helaas afwezig. Ook John Diazoni werd in het zonnetje gezet, omdat hij 25 jaar lid/donateur is. Aad Mul ontving de speld wegens het 40 jarig lidmaatschap.

REANIMATIECURSUS Het bestuur heeft in 2008 samen met het bestuur van de A & CKV Gemini en de G.C.C. Olympia een defibrillator (AED) aangeschaft, die in de kantine, naast de keukendeur, van Gemini hangt. De kast is niet afgesloten, maar laat een luid signaal horen, als de deur wordt geopend. Bij deze kast hangt een lijst met personen, die de reanimatie en de AED-opleiding hebben gevolgd. Op 18e en 25e februari 2009 hebben de volgende personen de vervolgcursus reanimatie en AED gevolgd bij de EHBO-vereniging Gouda: Hennie Antonisse, Lenard Broere, Eric Buser, Ruude de Bruin, Rob Heemskerk, Ron Hol, Ruud Hogenelst, Willy en Theo Klomp, Bas Lubbers, Ton Pille en Ed Toonen. Dick Lagerweij, Ben van Maaren en Dick Schuijt hebben het certificaat via hun bedrijf of vereniging gehaald.

CONDITIETEST EN SPELREGELTOETS In 2009 heeft onze vereniging geen conditietest georganiseerd. Wel hebben de trainers de test in hun programma opgenomen, zodat ze goed voorbereid aan de test kunnen deelnemen. In september/oktober hebben 37 leden met goedgevolg de conditietest en spelregeltoets afgelegd.

TRAINING EN TRAININGSACCOMMODATIE

De door de trainers Eric Büser, Björn Erkens, Ron Geurts, Clemens Govers, Dick Schuijt en Cees Verhoef verzorgde training wordt door de trainingsgroep nog altijd positief ervaren. Samen zorgen zij wekelijks voor een afwisselend programma. Eric Buser heeft door werkzaamheden helaas het trainerschap moeten opgeven. Het gemiddelde aantal leden dat in wisselende samenstelling regelmatig komt trainen is 25. In de laatste weken van het jaar was de opkomst er goed. Dinsdagen met 30 personen waren geen uitzondering. Ook bij bijzonder slecht weer er een vaste kern aanwezig is. In het algemeen kan gesteld worden, dat iedereen, die regelmatig komt trainen de test met goed gevolg kan afleggen. Zonder voldoende training zal dat een probleem zijn. De verstandhouding en samenwerking i.v.m. het gebruik van de accommodaties met de besturen van de a.v. Gouda, de A & CKV "Gemini" en de G.C.C. "Olympia" is nog steeds prima. Storingen altijd direct aan het secretariaat doorgeven, waardoor die op korte termijn verholpen worden. De ervaring is, dat als deze éénmaal gemeld is, daarna snel verholpen is. In het afgelopen verenigingsjaar heeft het bestuur geen officieel overleg gehad met het bestuur van A & CKV "Gemini” en a.v. Gouda. Informeel werden de lopende zaken besproken. Afgesproken is, dat indien de door ons gebruikte kleedkamers niet schoon zijn, gebruik gemaakt kan worden van de andere kleedkamers.

TOTO/LOTTO Het aantal deelnemers aan de abonneelotto neemt langzaam af, evenals de opbrengst: € 479. Door nieuwe leden op te roepen bij onze vereniging deel te nemen aan de abonneelotto zal worden geprobeerd deze geldstroom instant te houden.

GROTE CLUBACTIE Hans van Dooijewaard, Clemens Govers en Joop den Dulk brachten 225 loten aan de man/vrouw. Een goede prestatie. Netto opbrengst € 480! Allen die door het verkopen en kopen van de loten voor deze opbrengst zorgden: dank daarvoor.

BELEIDSNOTA COVS Het beleidsplan 2009-2010 is een geactualiseerde versie, waarbij is voor zover mogelijk, rekening gehouden met de door de verenigingen en districten ingediende ideeën. In overleg met de KNVB is een plan ontwikkeld voor de werving , behoud en begelieiding van verenigingsscheidsrechters. Inmiddels is getracht ter zake pro actief te handelen. Werving en behoud van COVS-leden onder verenigingsscheidsrechters blijft constant de aandacht houden. Uitgangspunt is en blijft: KNVB faciliteert en de COVS participeert. Door het houden van een aantal pilots in verschillende districten wordt thans ervaring opgedaan met de opleiding van scheidsrechters. Vervolgens dient hierin structureel te worden voorzien. Het werven van advertenties voor De scheidsrechter blijft een constant aandachtspunt, maar blijkt in de praktijk moeilijk in te vullen. Gedurende het verenigingsjaar is door het VCN het COVSstandpunt om de leeftijdsgrens af te schaffen overal en bij alle gelegenheden duidelijk naar buiten gebracht. Verwacht wordt dat door de KNVB in het seizoen 2009-2010 de 70-jaar grens voor o.a. scheidsrechters en rapporteurs wordt afgeschaft.

1989 - 26 - 2010


In de loop van het afgelopen jaar zijn maatregelen genomen om de scheidsrechter verder te beschermen. Het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering is daar een voorbeeld van.

BELEIDSNOTA EIGEN VERENIGING Jaarlijks wordt onze beleidsnota bijgesteld en ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Zie voor de bijgestelde beleidsnota elders in dit jaarverslag. In 2009 was de aandacht gericht op: Het ledenbestand werd vergeleken met de actieve scheidsrechters en rapporteurs, die binnen onze regio wonen, in het adresboek van de KNVB District West II en de lijsten met gegevens van de BOS-cursisten. Diverse scheidsrechters en rapporteurs werden uitgenodigd de tranings- en clubavonden bij te wonen en/ of lid te worden. Ook door het bezoeken van de BOS-cursussen, de voetbalverenigingen benaderen met het aanbieden van een beperkte vorm van begeleiding en op peil houden van de spelregelkennis van de clubscheidsrechters, is getracht leden te werven. Voor deze laatste activiteiten wordt als tegenprestatie de verenigingen om een vergoeding worden gevraagd, door b.v. donateur te worden. Leden of donateurs die bedanken persoonlijk blijven benaderen, met als doel het behoud c.q. inzicht van de reden van de opzegging te krijgen, waarbij hen de mogelijkheid wordt geboden als donateur aan de vereniging verbonden te blijven. Deze benadering had in 2009 een beperkt succes. Eén lid zegde zijn lidmaatschap op, maar is na ontvangst van een verzoek toch donateur gebleven Via het bestuur van de COVS West II is bij de KNVB District West II aangedrongen om de agressie op en rond de voetbalvelden te blijven bestrijden en het handhaven en controleren op de toepassing van normen en waarden. Deze laatste zinsnede is ook van toepassing op alle leden en donateurs van onze vereniging. De kwaliteit van ons blad "De Diagonaal" is nog steeds goed te noemen en de doelstelling en het beleid van de vereniging wordt hierin uitdragen. Ook het actueel houden van een website op het Internet heeft de nodige tijd van Rob van Blijswijk gevraagd. Jan Pieters heeft de historie bijgewerkt t/m 2008. De site zal in de naaste toekomst een andere lay-out krijgen. Het zal eenvoudiger worden onderwerpen te zoeken en hij zal overzichtelijker zijn. Het organiseren van spelregelactiviteiten voor de jeugd van voetbalverenigingen is door de Technische Commissie goed uitgevoerd. Regelmatig werden op clubavonden spelregeltoetsen uitgereikt en op één avond werden de vragen door Jan Wouter Kok uitgebreid toegelicht. Dit laatste vooral naar aanleiding van de slechte resultaten tijdens de laatste spelregeltoets. De Ontspanningscommissie heeft ook dit jaar weer diverse evenementen georganiseerd voor de leden en hun partners. De COVS West II en KNVB District West II hebben op korte termijn informatie ontvangen over zaken zijn, die betrekking hadden op onze leden, terwijl ook de afwikkeling onze aandacht had. De regionale pers werd uitgenodigd bij en geïnformeerd over activiteiten. Het bestuur heeft zich actief en kritisch positief opgesteld richting commissies van de KNVB District West II om nieuwe scheidsrechters, inclusief de clubscheidsrechters, te begeleiden, te rapporteren.

CONTACTEN a. KNVB District West II Het overleg met het bestuur van de KNVB District West II wordt door het districtsbestuur van de COVS West II gevoerd. Van het overleg wordt door de voorzitter van het districtsbestuur tijdens de districtsvergaderingen verslag gedaan. Incidenteel nemen wij rechtstreeks contact op met het bondsbureau, Districtscommissie Scheidsrechterszaken c.q. de Werkgroep Scheidsrechters veld, maar dat blijven uitzonderingen. b. Voetbalverenigingen Aan de verenigingsbesturen is in mei 2009, middels een brief, aangeboden een avond voor hun kaderleden en clubscheidsrechters te laten verzorgen door onze Technische Commissie. Op deze avonden worden spelregels en administratieve handelingen, maar ook het optreden als scheidsrechter t.o.v. de spelers besproken. De verenigingen maken maar zeer beperkt gebruik van het aanbod, terwijl de reacties van verenigingen die al zijn bezocht al enkele jaren zeer positief zijn. In deze brief hebben wij de verenigingen verzocht om donateur te worden of een donatie te geven voor de organisatie van de technische activiteiten. In december hebben wij een brief met de uitnodiging om deel te nemen aan de spelregelwedstrijd verzonden, met een bedankje aan de verenigingen die een donatie hebben gestort. Het gevolg was dat enkele verenigingen alsnog een bedrag overmaakten. Een afvaardiging van het bestuur was meestal aanwezig na ontvangst van een uitnodiging i.v.m. recepties bij jubilea of een kampioenschap. c. Hoofdbestuur COVS Het contact met het Hoofdbestuur, VCN, wordt onderhouden door het districtsbestuur. Namens het district maakt Jan Q. de Jong deel uit van het hoofdbestuur. Tijdens de districtsvergaderingen vindt overleg plaats of wordt een "stemadvies" gegeven. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 mei in Hoogland zijn nieuwe statuten en reglementen aangenomen.. Door het VCN wordt er gewerkt aan het opstellen van model Statuten en Reglementen voor de verenigingen. Na ontvangst van deze stukken zal bekeken worden of en in hoeverre onze Statuten en het Huishoudelijk reglement moeten worden aangepast. d. Districtsbestuur en overige groepen in het district COVS West II Door het beperkte aantal bestuursleden kan het districtsbestuur niet optimaal functioneren zoals dat zou moeten. Onze voorzitter, Jan van Rooijen, is een jaar interim-penningmeester geweest, maar door toetreding en de verkiezing van ons lid Wim van de Aa tot penningmeester, neemt hij nu op interim-basis Werving en Behoud voor zijn rekening. Sinds het voorzittersoverleg van 9 december 2002 is onze vereniging trekker van de werkgroep Werving en Behoud samen met de S.V. Hoekse Waard en COVS-groep Leiden. De werkgroep Werving en Behoud functioneert goed. Ons bestuurslid Jozef de Jong coördineert het e.e.a. voor de werkgroep. Tijdens zijn ziekte nam Dick Lagerweij tijdelijk deze portefeuille waar.

1989 - 27 - 2010


E. VGSO De vergaderingen van de VGSO en de Commissie Veldsporten in het bijzonder worden bijgewoond. In 2009 werd de Algemene Vergadering en twee vergaderingen van de Commissie Veldsporten bijgewoond. De onderwerpen op deze vergaderingen zijn voor onze vereniging meestal van gering belang, maar kennisname van bepaalde ontwikkelingen, met name de herindeling van het Groenhovenpark is toch belangrijk.

Tot slot Ook dit jaar zijn wij weer veel dank verschuldigd aan de sponsor, de familie Groenendijk en hun bedrijf, het Verhuurbedrijf Zuid-Holland B.V. Bij de organisatie van activiteiten doen wij nimmer tevergeefs een beroep op de vele mogelijkheden die dit bedrijf heeft. Wij willen ook de dames bedanken, die het bestuur en commissies ondersteunen bij o.a. de Sint Nicolaasavond, ledenvergaderingen, Technische Dag enz.: Siska Antonisse, Willy Klomp, Anneke Lagerweij en An Willemse. Het bovenstaande is een kleine samenvatting van wat er in ons verenigingsjaar passeerde. U als lid en wij als bestuur en commissies hebben samen met velen van u met veel plezier deelgenomen aan de verschillende activiteiten. Tenslotte hoopt het bestuur dat het jaar 2010 voor ons allen een sportief en gezond jaar wordt en wenst een ieder in dit al begonnen verenigingsjaar veel succes en plezier toe in zijn/haar hobby(‘s). H.J. Antonisse Secretaris

BELEIDSNOTA 2010 Jaarlijks vindt de bijstelling van de beleidsnota plaats, waarbij de uitgangspunten al zijn vastgelegd in de beleidsnota van 2009. Van een ingrijpende wijziging kan geen sprake zijn, wel een beperkte aanpassing door bepaalde omstandigheden c.q. wijzigingen in de loop der tijd.

UITWERKING NOTA 2009 In het jaarverslag van de secretaris is de uitwerking al opgenomen.

TOEKOMSTVISIE De werving, opleiding, bijscholing en begeleiding van scheidsrechters/rapporteurs blijft een verantwoordelijkheid van de KNVB, maar zal voor een deel in samenwerking geschieden in het verlengde van het Masterplan arbitrage. De COVS-groepen zullen in de toekomst voor de begeleiding van clubscheidsrechters een beroep gaan doen op de leden. Het aanstellen van de regio-scheidsrechterscoördinator, lid van een COVS-groep in de betreffende regio, is daar het begin van. Er zal nog veel werk verzet moeten worden om te zorgen dat alle voetbalverenigingen zo’n coördinator hebben en houden. In onze verwachting dat in de toekomst een groot deel van het scheidsrechterskorps zal bestaan uit clubscheidsrechters is

geen verandering gekomen. Een klein deel van deze clubscheidsrechters zal, is inmiddels onze ervaring, na verloop van tijd KNVB-scheidsrechter worden en zich als lid bij onze vereniging aanmelden. Als vereniging zal de Scheidsrechtersvereniging Gouda en Omstreken weinig veranderen, al zal de coördinerende taak ten aanzien van begeleiding en het in stand houden van de spelregelkennis van clubscheidsrechters toenemen. De landelijke organisatie speelt in op de maatschappelijke ontwikkelingen, waarin steeds meer van de organisatie wordt verwacht. Nog altijd wordt verwacht, dat er financiële middelen aangeboden worden in het kader van het "Masterplan Arbitrage" om onze activiteiten te faciliteren. Met het vergoeden van de reiskosten bij bezoeken van verenigingen in het kader van verbreiding van de spelregelkennis en begeleiding is hiermee een begin gemaakt. Naast de KNVB zullen externe sponsors benaderd moeten worden. Geen eenvoudige zaak, omdat de doelgroep zeer beperkt is en de COVS niet direct aantrekkelijk is voor een grote sponsor. Een idealist als sponsor biedt mogelijkheden. De COVS en de KNVB zullen in de toekomst nauwer gaan samenwerken. Het districtsbestuur van de COVS West II is de spreekbuis van de groepen richting de KNVB District West II, waarbij overleg tussen de afgevaardigde namens het districtsbestuur in de Districtscommissie Scheidsrechterzaken en de groepen van groot belang zijn. Er is nu een goed en open overleg tussen het Districtsbestuur van de COVS West en de Districtscommissie Scheidsrechterzaken. Het blijven zoeken naar andere financiële bronnen om contributieverhogingen in de toekomst zo veel mogelijk te beperken, mede gezien de verwachte terugloop van het ledenaantal wegens de sterk toenemende vergrijzing en de naar verwachting stijgende afdracht aan de landelijke organisatie.

TAAKSTELLING 2010 Het ledenbestand te vergroten door het adressenbestand te vergelijken met de actieve scheidsrechters en rapporteurs, die binnen onze regio wonen, met het adresboek van de KNVB District West II en de lijsten met gegevens van de BOS-cursisten, door hen persoonlijk te benaderen om lid van onze vereniging te worden. Ook door het bezoeken van de BOS-cursussen, de voetbalverenigingen benaderen met het aanbieden van een beperkte vorm van begeleiding en op peil houden van de spelregelkennis van de clubscheidsrechters, zal getracht worden leden te werven. Voor deze laatste activiteiten zal als tegenprestatie de verenigingen om een vergoeding worden gevraagd, door b.v. donateur te worden. Het stimuleren om nieuwe (club)scheidsrechters te interesseren en te integreren in de Scheidsrechtersvereniging Gouda en omstreken en de scheidsrechterswereld. Leden of donateurs, die bedanken persoonlijk blijven benaderen met als doel het behoud c.q. inzicht van de opzegging te krijgen, waarbij hen de mogelijkheid wordt geboden als donateur aan de vereniging verbonden te blijven. Deze benadering had in 2009 geen succes. Er via het bestuur van de COVS West II bij de KNVB District West II op blijven aandringen de agressie op en rond de voetbalvelden te blijven bestrijden en het handhaven en controleren op de toepassing van normen en waarden. Deze laatste zinsnede is ook van toepassing op alle leden en donateurs van onze vereni-

1989 - 28 - 2010


ging. De kwaliteit van ons blad "De Diagonaal" te handhaven en de doelstelling en het beleid van de vereniging verder uitdragen door het ontwikkelen en actueel houden van een website op het Internet. De site zal in de naaste toekomst een andere layout krijgen. Het zal eenvoudiger worden onderwerpen te zoeken en hij zal overzichtelijker zijn. Het organiseren van spelregelactiviteiten voor de jeugd van voetbalverenigingen en de eigen leden om de spelregelkennis te bevorderen. Uiteraard hoort hierbij het handhaven van onze uitstekende trainingsmogelijkheden. Ook het organiseren van ontspanningsevenementen voor de leden en hun partners is een onderdeel van de verenigingsactiviteiten. Met de besturen van de A & C. K.V. Gemini, A.V. Gouda zal incidenteel overleg plaatsvinden met betrekking tot de trainingsaccommodaties. De COVS West II en KNVB District West II zullen op korte termijn worden ge誰nformeerd als er zaken zijn, die betrekking hebben op onze leden, terwijl ook de afwikkeling er van de aandacht blijft houden. De regionale pers wordt uitgenodigd bij en ge誰nformeerd over activiteiten. Het bestuur zal zich actief en kritisch positief opstellen richting commissies van de KNVB District West II om nieuwe scheidsrechters, inclusief de clubscheidsrechters, te begeleiden, te rapporteren of in het algemeen assisteren bij voorkomende werkzaamheden binnen de doelstelling van onze vereniging. In het bovenstaande is begrepen de uitwerking van het convenant met de KNVB naar aanleiding van het Masterplan Arbitrage.

HANTERING VAN HET BELEIDSPLAN Een verdere bijstelling van de beleidsnota vindt het bestuur niet noodzakelijk. Het bestuur zal trachten de uitvoering van de nota op dezelfde wijze voort te zetten. Met bovengenoemde taakstelling adviseert het bestuur de leden om de beleidsnota opnieuw voor een jaar vast te stellen. Gouda, januari 2010

1989 - 29 - 2010


Financieel verslag Joop den Dulk, penningmeester

Scheidsrechtersvereniging Gouda & Omstreken aangesloten bij de C.O.V.S.

BALANS PER 31 DECEMBER 2009 

2008 

27.234

27.661

1.248

754

ACTIVA Liquide middelen debiteuren

2008 

12.555 11.058 1.260 24.873

11.956 10.378 845 23.179

2.855

4.038

754

1.198

28.482

28.415

PASSIVA Kapitaal reservering 75 jarig jubileum reservering apparatuur Eigen vermogen Schulden Resultaat 2009 respectievelijk 2008

Totaal

2009 

28.482

28.415

Totaal

EXPLOITATIEREKENING OVER 2009 werkelijk begroting werkelijk 2009 2009 2008   

UITGAVEN kosten trainingen technische commissie ontspanningscommissie kosten clubblad en internetsite algemene kosten bestuurskosten overige kosten uitgave 75 jarig jubileum Exploitatie resultaat Totaal

werkelijk begroting werkelijk 2009 2009 2008   

INKOMSTEN 3.387 170 145 571 4.095 1.019 444 260

3.240 325 1.000 175 4.110 1.475 850 0

3.644 -88 708 5 3.949 1.467 539 0

754

465

1.198

10.845

11.640

11.422

Contributies Giften en donaties Intrest Opbrengst loterijen Sponsoring Overige baten

Totaal

8.078 630 748 1.162 227 0

8.440 800 800 1.200 300 100

7.830 1.053 782 1.430 327 0

10.845

11.640

11.422

RESULTAATBESTEMMING

In de statuten staat niets geregeld omtrent de bestemming van de exploitatie resultaten. Het is de algemene vergadering gehouden hier een besluit over te nemen. Het bestuur adviseert de ledenvergadering de volgende bestemming te geven aan het resultaat: resultaat 2009 toevoegen : Algemene Reserve Reservering 75 jubileum

1989 - 30 - 2010

  1.014  260-

754


Scheidsrechtersvereniging Gouda & Omstreken aangesloten bij de C.O.V.S.

Begroting 2010 begroting 2010  INKOMSTEN Contributies Giften en donaties Intrest Opbrengst loterijen Sponsoring Overige baten TOTAAL BATEN

UITGAVEN kosten trainingen technische commissie ontspanningscommissie kosten clubblad en internetsite algemene kosten bestuurskosten overige kosten TOTAAL LASTEN

begroting 2009 

begroting 2008 

8.500 850 300 1.225 227 0

8.440 800 800 1.200 300 100

7.583 940 425 1.500 227 0

11.102

11.640

10.675

3.390 285 755 950 4.180 1.425 117

3.240 325 1.000 175 4.110 1.475 850

3.200 325 900 200 3.900 1.350 800

11.102

11.175

10.675

0

465

0

Exploitatie resultaat

Toelichting op de begroting 2010 begroting 2010 

BATEN Contributies leden donateurs/ gezinsleden

contributie leden bijdrage donateur aantal per 31 december leden á  50,00 gezinsleden á  25,00 donateurs á  50,00 donateurs á  25,00

begroting 2009 

8.050 450 8.500  

50,00 25,00

160 2 2 14

1989 - 31 - 2010

begroting 2008 

7.965 475 8.440  

47,50 25,00

165 1 1 17

7.133 450 7.583  

45,00 22,50

155 1 1 18

Diagonaal februari 2010  

diag feb 10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you