Page 1


ad_Dupont final.indd 7

11/19/16 2:02 PM


Food Processing & Packaging System

ระบบอุปกรณ์เครื่องจักรการผลิต-แปรรูป-บรรจุหีบห่อ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

เครื่องขึ้นรูปชิ้นอาหาร

เครือ่ งขึน้ รูปชิน้ อาหาร ขึน้ รูปอาหารจากส่วนผสมเนือ้ ผัก และเครือ่ งปรุง โดยก�ำหนดขนาดและความหนาได้ตามต้องการ เครื่องชุบแป้งเหลว

เครื่องชุบแป้งเหลว น�ำชิ้นอาหารเคลือบน�้ำแป้งเหลวอย่างพอดีกับชิ้น ด้วยอุปกรณ์เป่าเศษน�้ำแป้งที่เกินออก เครื่องทอดแบบต่อเนื่อง

เครื่องทอดแบบต่อเนื่อง ด้วยระบบการทอดโดยล�ำเลียงชิ้นอาหาร บนสายพานตาข่าย ปรับตั้งความเร็วที่เหมาะสม ท�ำไห้ได้ชิ้นอาหารที่มี สีเหลืองทองสม�่ำเสมอ น่ารับประทาน ไม่ติดเศษแป้งไหม้ที่ชิ้นอาหาร

ad_Better Pack final.indd 7

เครื่องคลุกแป้ง

เครื่องคลุกแป้ง โรยผงแป้งบนผิวของชิ้นอาหาร เตรียมพร้อม ส�ำหรับการคลุกส่วนผสมอื่นๆ ต่อไป เครื่องคลุกเกล็ดขนมปัง

เครื่องคลุกเกล็ดขนมปัง คลุกชิ้นอาหารด้วยเกล็ดขนมปัง เตรียมพร้อมในการทอด เครื่องกรองน�้ำมัน

เครื่องกรองน�้ำมัน ส�ำหรับการกรองสิ่งแขวนลอยในน�้ำมัน และกรองละเอียดด้วยกระดาษกรอง และเคมีกรองน�้ำมัน เพื่อยืดอายุการใช้งานของน�้ำมัน

11/17/16 3:42 PM


CONTENT S

38

DECEMBER 2016 Vol. 11 No. 129

19 REGULAR ATTRACTIONS

50

SCIENCE & NUTRITION

BONUS ATTRACTIONS

32

SURF THE AEC 19

AEC Connect and Restaurant Chain Business

ธุรกิจเชนร้านอาหารของไทยมีศักยภาพสูงและสามารถขยายการลงทุนไปยัง ต่างประเทศได้

By: Thailand Development and Research Institute (TDRI)

SPECIAL TALK BY FDA 26

The Most Recent Food Regulations have been Enforced Notification of the Ministry of Public Health (No.374) B.E.2559 (2016) Re: Food Products Required to bear Nutrition Labelling and energy value, sugar, fat, sodium on the labels of some kinds of foods Guideline Daily Amounts, GDA Labelling

By: Bureau of Food, Food and Drug Administration, Ministry of Public Health

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 เรื่อง อาหารที่ต้องแสดง ฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น�้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ

Beans and Health

การบริโภคถั่วเป็นประจ�ำส่งผลดีต่อสุขภาพมากมาย

By: Aree Prachansuwan

Assistant Professor Wantanee Kriengsinyos, Ph.D.

SPECIAL FOCUS 34

Three Key Health Trends to Watch in Nutraceuticals

จับตา 3 เทรนด์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

By: Innova Market Insights

38 In the Year 2020: Global Nutraceuticals Market to be

Worth €35bn; 7% Annual Growth Forecast

ส่วนผสมจากพืช นับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เติบโตอย่างรวดเร็วในวงการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

By: NutraIngredients.com

40 Resveratrol…Say No to Aging

สารพฤกษเคมี สุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อช่วยชะลอความชรา

By: Piraporn Thongon

SMART PRODUCTION

SPECIAL REPORT 56

STAR ITEMS 16 ผลิตภัณฑ์ดาวเด่นประจ�ำฉบับ

Myanmar: The Hottest Market in Food and Beverage Industry

เมียนมา: ตลาดเนื้อหอมในวงการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

By: Food Focus Thailand Magazine

42 Effect of Utilising RFID in Food Business

ผลของการใช้เทคโนโลยี RFID ในธุรกิจอาหาร

By: Nancy Master

STRONG QC & QA

46 Food Fraud…What You Don’t Know Could Hurt You,

Your Customer and Your Brand

อาหารปลอม...สิ่งที่คุณไม่เคยรู้อาจท�ำร้ายคุณ ผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์ของคุณ

By: Sriprapai Pajareeyanont

STRATEGIC R & D

50 Boost Your Immune System…The Natural Way

34

วงการส่วนผสมอาหารมีการน�ำนวัตกรรมและสารธรรมชาติมาศึกษาเพือ่ ใช้เสริมสร้าง ระบบภูมิคุ้มกันและส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี

By: Ricebowl Asia by DPO International


ad_Chanwanich final.indd 34

8/3/16 2:46 PM


CONTENT S

DECEMBER 2016 Vol. 11 No. 129

OCCASIONAL ATTRACTIONS SCOOP

22 “Fish in the Water, Rice in the Fields - The Delight of Thais”

54

นวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหารน�ำความอยู่เย็นเป็นสุขสู่สังคมไทย By: Food Focus Thailand Magazine

STAND OUT TECHNOLOGY 44 Label Mix-Up Prevention การป้องกันการติดฉลากผิดพลาด By: Mettler-Toledo (Thailand) Limited STORAGE, HANDLING & LOGISTICS 52 “Frozen Food” Nutritional Integrity…

Consuming with Confidence

อาหารแช่แข็งยังคงคุณค่าทางอาหารและเหมาะกับการบริโภค By: Associate Professor Sanguansri Charoenrein, Ph.D.

54 Providing Temperature Controlled Environments

46

in Cold Chain

การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการควบคุมอุณหภูมิขณะขนส่ง By: Jean-Paul Rodrigue, Ph.D.

Theo Notteboom, Ph.D.

EXHIBITION ATTRACTIONS

52

SHOW TIMES 58 Post Show - Expoalimentaria 2016 ชูความส�ำเร็จในการเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุด ในลาตินอเมริกา 60 Post Show - Food & Hotel Thailand 2016 สุดยอดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและบริการระดับนานาชาติ ตอบโจทย์ธุรกิจบริการอาหารที่ก�ำลังเติบโตเป็นอย่างดี

Our Activities

P.66 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลประจ�ำฉบับ เดือน The Winners of U Share. V Care. Issue

ตุลาคม 2559

Two Prizes of Major/EGV Movie Tickets (Two Tickets Each)

OCTOBER 2016

U Share. V Care. P.66 แบบสอบถามความคิดเห็น

พร้อมลุ้นรับของรางวัล Share your comment

and win a gift

Starbucks Gift Voucher worth

THB 500

DEPARTMENTS Advertising Index รายชื่อผู้ลงโฆษณา Schedule of Events 14 ข้อมูลงานนิทรรศการ การประชุม สัมมนา และฝึกอบรมต่างๆ Surrounds 61 อัพเดทข่าวสารในวงการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

8


ADVERTISING INDEX

ADVERTISING INDEX

December 2016

Company

AMS International Co., Ltd.

B421

35

BASF (Thai) Limited

B168

BC

Bayer Thai Co., Ltd.

B377

25

Better Pack Co., Ltd.

B011

3

BSI Group (Thailand) Co., Ltd.

B444

49

Chanwanich Security Printing Co., Ltd.

B416

5

DuPont Nutrition & Health

B367

IFC

DPO (Thailand) Ltd.

B308

7

Filter Vision Public Co., Ltd.

B417

39

Food & Hotel Vietnam 2017

B179

31

Food Pack Asia 2017

B222

13

Hitec Food Equipment Co., Ltd.

B290

53

Inthaco Co., Ltd.

B074

23

K.M. Innovate (1996) Co., Ltd.

B271

55

KH Roberts (Thailand) Co., Ltd.

B231

IBC

Mettler-Toledo (Thailand) Ltd.

B010

45

MT Food Systems Co., Ltd.

B292

11

Pure Chemicals Co., Ltd.

B337

41

SGS (Thailand) Limited

B017

37

Thanes Development Co., Ltd.

B361

43

WackerChemie AG

B320

21

Be Media Focus (Thailand) Co., Ltd. 384/38 Ngamwongwan Road Soi 25, Bangkhen, Muang Nonthaburi, Nonthaburi 11000 Thailand T +66 2192 9598 F +66 2116 5732 E contact@foodfocusthailand.com W www.foodfocusthailand.com

8

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016

Service Page Info No.


EDITOR’S TALK

Sirintra Boonsumrej

Managing Editor Food Focus Thailand Magazine

Publisher Be Media Focus (Thailand) Co., Ltd. 384/38 Ngamwongwan Road Soi 25, Bangkhen, Muang Nonthaburi, Nonthaburi 11000 Thailand T +66 2192 9598 F +66 2116 5732 E contact@foodfocusthailand.com W www.foodfocusthailand.com

ฝ่ายบรรณาธิการ / Editorial Department บรรณาธิการบริหาร / Managing Editor ศิรินทรา บุญสำ�เร็จ / Sirintra Boonsumrej editor@foodfocusthailand.com, b.sirintra@foodfocusthailand.com ผู้ช่วยบรรณาธิการ / Assistant Editor อัครพล อนันตโชติ / Arkkrapol Anantachote a.arkkrapol@foodfocusthailand.com ผู้สื่อข่าวอาวุโส / Senior Journalist พิมพ์ชนก กนกลาวัณย์ / Pimchanok Kanoklawan ka.pimchanok@foodfocusthailand.com ฝ่ายขายและการตลาด / Sales & Marketing Department ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจ / Business Director เพ็ญแข ประวัติพัฒนากูล / Phenkhae Prawatphatthanakoon sales@foodfocusthailand.com, p.phenkhae@foodfocusthailand.com ผู้จัดการฝ่ายขาย / Sales Manager สิริวรรณ ขาวสะอาด / Siriwan Khaosaard kh.siriwan@foodfocusthailand.com เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโฆษณา / Advertising Sales Executive นิภาพร ละครอนันต์ / Nipaporn Lakornanan la.nipaporn@foodfocusthailand.com ฝ่ายสมาชิก / Circulation Department เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิก / Circulation Officer จิตสุดา ทองปาน / Jitsuda Thongparn contact@foodfocusthailand.com ชาลินี จันทานนท์ / Chalinee Chanthanon contact@foodfocusthailand.com นาถเรขา ทัพภูตา / Natrekha Tapputa seminar4@foodfocusthailand.com ฝ่ายศิลปกรรม / Graphic Department ผู้อำ�นวยการฝ่ายศิลปกรรม / Graphic Director สุรีรัตน์ หลักบุตร / Sureerat Lukbud graphic@foodfocusthailand.com เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลปกรรม / Graphic Designer นภพงศ์ กรประเสริฐ / Napaphong Kornprasert graphic@foodfocusthailand.com ฝ่ายบัญชีและการเงิน / Accounting & Finance Department ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / Accounting & Finance Manager นาตยา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ / Nataya Pongsatayapipat p.nataya@foodfocusthailand.com The texts and photos in Food Focus Thailand, as well as personal comments of contributors are all rights reserved. Reproduction of the magazine, in whole or in part, is prohibited without the prior written consent of the publisher.

10

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016

ณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบหลักการปรับขึน้ ค่าจ้างขั้นต�่ำปี 2560 โดยจะปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำ 5-10 บาท/วันใน 69 จังหวัด และไม่ปรับขึน้ ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ในอีก 8 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง ระนอง นราธิวาส ปัตตานี และยะลา โดยค่าจ้าง ขั้นต�่ำอัตราใหม่นี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 หากผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ครม. ในขณะที่ คสรท. มองว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำ ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น จึงได้ เสนอให้ ป รั บ ขึ้ น ค่ า จ้ า งขั้ น ต�่ ำ เป็ น 360 บาท/วั น เท่ากันทั่วประเทศ ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย มองว่าการปรับขึน้ ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ตามมติคณะกรรมการค่าจ้างเฉลีย่ ร้อยละ 1.8 นัน้ น่าจะ เป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อย ได้ส่วนหนึ่งหลังจากไม่ได้ปรับมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ในขณะที่ค่าครองชีพที่วัดจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของ ผู้มีรายได้น้อยเดือนกันยายน 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 จากเดือนธันวาคม 2556 (ปีทมี่ กี ารปรับขึน้ ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ เป็น 300 บาท/วัน เท่ากันทั่วประเทศ) โดยจะส่งผลให้ ต้นทุนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นบ้างที่เฉลี่ยร้อยละ 0.7 ซึ่ ง ก็ ขึ้ น อยู ่ กั บ จ� ำ นวนการพึ่ ง พิ ง แรงงานในสถานประกอบการว่ า มี ม ากน้ อ ยเพี ย งใด แต่ จ ะมี ผ ลต่ อ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2560 อย่างจ�ำกัด โดยปรับสูงขึ้น อีกร้อยละ 0.03 และส่งผลเพียงเล็กน้อยต่อการบริโภค ภาคเอกชนและจีดีพีในปี 2560 อย่างไรก็ตาม การแก้ไขประเด็นเรื่องค่าจ้างขั้นต�่ำ อย่างยั่งยืนนั้น ทางฝั่งแรงงานควรมีการปรับตัวโดย การยกระดับทักษะ พัฒนาฝีมือ และคุณภาพแรงงาน เพื่อก้าวข้ามการพึ่งพิงอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ ในขณะที่ ผู ้ ป ระกอบการก็ ค วรยกระดั บ ห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ไป ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้สอดรับกับทาง ฝั่งแรงงาน ทีมงานนิตยสาร ฟู้ด โฟกัส ไทยแลนด์

T

he Wage Committee has approved a proposal to increase the minimum wage by THB 5-10/day in 69 provinces, and keep it unchanged in eight provinces, i.e., Sing Buri, Chumphon, Nakhon Si Thammarat, Trang, Ranong, Narathiwat, Pattani, and Yala. If the new rate gets approval from the Cabinet, it will go into effect beginning January 1, 2017. However, the Thai Labour Solidarity Committee (TLSC) views that this adjustment is not in line with rising living costs, therefore, they have proposed that the minimum wage be raised to THB 360/day nationwide. KResearch views that the Wage Committee’s proposal of new minimum wage increasing at an average of 1.8 percent will partially ease living cost burdens for low-wage consumers over rates that went into effect after the last increase three years ago. In September, the low-income earners’ cost of living based on headline inflation had risen 1.5 percent over December 2013 (when the minimum wage was increased to THB 300/day nationwide). This caused business costs to increase at an average of 0.7 percent, depending on how much they rely on minimum-wage workers. However, the new rate will have only a small impact on headline inflation for 2017, which is expected to rise 0.03 percent, and only a slight effect on private consumption and the GDP next year. However, to tackle the minimum wage issue over the long term, workers may consider enhancing their skills, improving their proficiency and quality in their work to raise their earnings over the minimum wage. Also, businesses may elevate their production to produce goods that have higher value in line with workers’ attempts to improve their job skills. Food Focus Thailand Magazine

Share & Get a chance to win our Prize....

Page 66


ad_MTFS.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

11/14/16

11:29 AM


BOARD OF CONSULTANTS Sakchai Sriboonsue D.V.M., LB.

President of the Milk Board Dairy Farming Promotion Organization of Thailand

Doojduan Sasanavin

Secretary General National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards Ministry of Agriculture and Cooperatives

Food and Drug Administration Ministry of Public Health

Food Processing Industry Club The Federation of Thai Industries

Thailand Institute of Scientific and Technological Research

Boonpeng Santiwattanatam Chairman Food Processing Industry Club The Federation of Thai Industries

Visit Limprana

Honorary Advisor Food Processing Industry Club The Federation of Thai Industries

Thai Packaging Centre Thailand Institute of Scientific and Technological Research

Food Science and Technology Association of Thailand

The Halal Science Center Chulalongkorn University

Sakkhee Sansupa

Director Thai Packaging Centre Thailand Institute of Scientific and Technological Research

Institute of Food Research and Product Development Kasetsart University

Faculty of Agro-Industry Kasetsart University

National Food Institute Ministry of Industry

Prof. Pavinee Chinachoti, Ph.D.

President Food Science and Technology Association of Thailand

Assoc. Prof. Winai Dahlan, Ph.D. Founding Director The Halal Science Center Chulalongkorn University

Thailand Productivity Institute Ministry of Industry

Office of Small and Medium Enterprises Promotion

Thai Frozen Foods Association

Patcharee Tungtrakul

Director Institute of Food Research and Product Development Kasetsart University

Asst. Prof. Tanaboon Sajjaanantakul, Ph.D. Dean Faculty of Agro-Industry Kasetsart University

Yongvut Saovapruk

President National Food Institute, Ministry of Industry

Phanit Laosirirat, Ph.D. Executive Director Thailand Productivity Institute

Assoc. Prof. Ratchanee Kongkachuichai, Ph.D. Director Institute of Nutrition, Mahidol University

Prof. Visith Chavasit, Ph.D.Â

Institute of Nutrition, Mahidol University

Assoc. Prof. Sittiwat Lertsiri, Ph.D. Dean Faculty of Science, Mahidol University

Salinee Wangtal

Director-General Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP)

Poj Aramwattananont, Ph.D. President Thai Frozen Foods Association

Pravith Chotiprayanakul CEO GS1 Thailand

Acting for Director RFID Institute of Thailand The Federation of Thai Industries

GS1 Thailand The Federation of Thai Industries

RFID Institute of Thailand The Federation of Thai Industries


ad_Food Pack_final.indd 7

11/14/16 11:08 AM


SPECIAL FOCUS

DECEMBER

MARCH

1-3 HONG KONG INTERNATIONAL BAKERY EXPO (HKIBE) 2016 @ Hong Kong E info@hkbakeryexpo.com   W www.hkbakeryexpo.com 2-4 NATURAL HEALTH & NUTRITION EXPO (NHNE) 2016 @ Shanghai, China E yongxiang.liu@reedsinopharm.com (kanokwan@blithailand.com) W www.nhnexpo.com 5-7 SIAL MIDDLE EAST 2016 @ Abu Dhabi, UAE  E info@sialme.com (kanokwan@blithailand.com) W www.sialme.com  5-8 FOODPEX 2016 @ Guangzhou, China E vivian.pan@mds.cn W www.foodpex.com/en

CALENDAR 2017 JANUARY

19-21 FOOD HOSPITALITY WORLD INDIA (FHW INDIA) 2017 @ Mumbai, India E kanokwan@blithailand.com W www.fhwexpo.in 22-24 WINTER FANCY FOOD SHOW 2017 @ San Francisco, USA E kanokwan@blithailand.com W www.specialtyfood.com 29 JAN – 1 FEB ISM 2017 @ Cologne, Germany W www.ism-cologne.com

FEBRUARY 8-10 @ E W

FRUIT LOGISTICA 2017 Berlin, Germany info@gp-events.com www.fruitlogistica.de/en

23-25 VEGETARIAN FOOD ASIA 2017 LOHAS EXPO 2017 @ Hong Kong E project@yimexhibitions.com W www.vegfoodasia.com www.lohasexpohk.com 27 FEB – 1 MAR PACK EXPO EAST 2017 @ Pennsylvania, USA E bmurray@pmmi.org W www.packexpoeast.com

14

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016

2-4 @ E W

SWEETS & BAKES ASIA 2017 Singapore carine@cems.com.sg www.sweetsbakesasia.com.sg

2-5 FOOD PACK ASIA 2017 @ BITEC, Bangkok, Thailand E vipregis2015@gmail.com W www.foodpackthailand.com 5-9 EUROSHOP 2017 @ Düsseldorf, Germany E jokischc@messe-duesseldorf.de W www.euroshop-tradefair.com 15-17 HORTI ASIA 2017 AGRI-ASIA 2017 @ BITEC, Bangkok, Thailand E agriasia@vnuexhibitionsap.com W www.hortiasia.net, www.agri-asia.com 16-19 THAILAND COFFEE, TEA & DRINKS 2017 THAILAND BAKERY & ICE CREAM 2017 @ IMPACT, Nonthaburi, Thailand E unchalee@kavinintertrade.co.th W www.thailandcoffee.net

4-7 HORECA LEBANON 2017 @ Lebanon E kanokwan@blithailand.com W www.horecashow.com 5-8 FOOD & HOTEL INDONESIA 2017 RETAIL INDONESIA 2017 @ Jakarta, Indonesia E project@yimexhibitions.com W www.foodhotelindonesia.com 11-13 WORLDFOOD WARSAW 2017 @ Warsaw, Poland E agnieszka@worldfood.pl (kanokwan@blithailand.com) W www.worldfood.pl 25-27 FOOD&HOTELVIETNAM2017 @ HCMC, Vietnam E project@yimexhibitions.com W www.foodnhotelvietnam.com 27-29 ASIA COLD CHAIN 2017 @ BITEC, Bangkok, Thailand E prashant@manchcommunications.com W www.asiacoldchainshow.com

MAY

19-22 IFE 2017 @ London, England W www.ife.co.uk

2-4 @ E W

21-23 PROPAK VIETNAM 2017 @ HCMC, Vietnam E arayabhorn@besallworld.com (Arayabhorn Sukpornchaikul) W www.propakvietnam.com

2-4 SIAL CANADA 2017 @ Toronto, Canada E jlesongeur@expocanadafrance.com (kanokwan@blithailand.com) W www.sialcanada.com

22-24 HEALTH INGREDIENTS SOUTH EAST ASIA (Hi-SEA) 2017 @ Jakarta, Indonesia E nongnaphat.j@ubm.com W www.figlobal.com/hisoutheastasia

4-10 @ E W

28-30 FOOD INGREDIENTS, HEALTH INGREDIENTS RUSSIA (Fi, Hi RUSSIA) 2017 @ Moscow, Russia   E nongnaphat.j@ubm.com W www.figlobal.com/russia/home 28-31 FINE FOOD SHANGHAI 2017 @ Shanghai, China E helen.fan@ubmsinoexpo.com W http://finefood.hotelex.cn/en-us

APRIL

2-3 NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE 2017 @ London, England E kanokwan@blithailand.com W www.naturalproducts.co.uk

FOOD INGREDIENTS ISTANBUL 2017 Istanbul, Turkey   nongnaphat.j@ubm.com www.figlobal.com/istanbul/home

INTERPACK 2017 Düsseldorf, Germany sarunya.s@exposis.co.th (Thailand Representative of Messe Düsseldorf Asia) www.interpack.com

8-11 HOFEX 2017 @ Hong Kong E project@yimexhibitions.com W www.hofex.com 9-11 VITAFOODS EUROPE 2017 @ Geneva, Switzerland E susie.wang@informa.com     W www.vitafoods.eu.com 16-19 SEOUL FOOD & HOTEL 2017 @ Seoul, South Korea E lina@kemallworld.com (kanokwan@blithailand.com) W www.seoulfoodnhotel.co.kr 17-19 SIAL CHINA 2017 @ Shanghai, China E info@sialchina.cn W www.sialchina.com


SPECIAL FOCUS

31 MAY -2 JUNE SIAL ASEAN 2017 @ Manila, The Philippines E dominique.lasseur@comexposium.com W www.sialasean.com 31 MAY – 4 JUNE THAIFEX – WORLD OF FOOD ASIA 2017 WORLD OF SEAFOOD 2017 WORLD OF COFFEE & TEA 2017 WORLD OF FOOD SERVICES 2017 @ Challenger Hall & IMPACT Hall, Nonthaburi, Thailand E l.how@koelnmesse.com.sg j.chiah@koelnmesse.com.sg

W www.worldoffoodasia.com www.worldofseafood.com www.world-of-coffeeandtea.com www.world-of-food-service.com

JUNE 1-2 WORLD OF FOOD SAFETY 2017 @ IMPACT Hall, Nonthaburi, Thailand E i.iskandar@koelnmesse.com.sg W www.worldoffoodasia.com

SEMINAR 2016

December

6 By

ISO 9001:2015 Requirement British Standard Institution (BSI)

15-16 ISO 9001:2015 Implementation By British Standard Institution (BSI)

8 By

Introduction to HACCP SGS (Thailand) Limited

16 By

8

เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ

ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน

19-20 Guideline for HACCP & GMP Documentation By SGS (Thailand) Limited

9 By

เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง

Thailand Productivity Institute

13-14 BRC Issue 7 Awareness and Interpretation By SGS (Thailand) Limited 14 By

Effective Service Mind SGS (Thailand) Limited

14-15 การบำ�รุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม By Thailand Productivity Institute 15 By

เพิ่มศักยภาพการทำ�งานด้วยความคิดบวก

Thailand Productivity Institute

15-16 SQF Internal Audit By SGS (Thailand) Limited

การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

Thailand Productivity Institute

19-23 IRCA Certified ISO 9001:2015 Lead Auditor Training Course IRCA A17955

Thailand Productivity Institute

14-17 PROPAK ASIA 2017 @ BITEC, Bangkok, Thailand E piyaporn@besallworld.com W www.propakasia.com

7-9 FOOD & HOTEL MYANMAR 2017 @ Yangon, Myanmar E supaporn.a@besallworld.com W www.foodandhotelmyanmar.com

SEMINAR & TRAINING

By

13-16 FOOMA JAPAN 2017 @ Tokyo, Japan W www.foomajapan.jp

By

Global Standards Food Safety – BRC (Issue 7) Third Party Auditor (Lead Auditor Training) British Standard Institution (BSI)

20 By

Business Communication SGS (Thailand) Limited

20-21 BRC Issue 7 Internal Audit Problem Solving and Decision Making By SGS (Thailand) Limited 22-23 FSSC 22000 Internal Audit ISO 22000 Internal Audit By SGS (Thailand) Limited

December 6 Ecolab Food Safety Matters Webinars (Online) By Ecolab W www.ecolab.com/innovation/resources/ food-safety-webinars 6-7 Cleaners and Water Treatment Chemicals Used in the Food Industry (Online) Lubricants Used in the Food Industry /  ISO 21469 (Online) By NSF International E nonfood@nsf.org W http://t.marketing1.william-reed.com/nl/ jsp/m.jsp?c=9zibUv4WhrFSeJQrmDl%2FZCBA e%2BdemI%2Fq 15 เปิดประตูเอเชียใต้...โอกาสการค้าของไทย (ตลาดอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา และบังกลาเทศ) @ ห้องบอลลูม A โรงแรมเรเนซองซ์ กรุงเทพฯ By กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ T 0 2507 7222 E achara_dtn@hotmail.com W www.dtn.go.th

CONTACT SGS (Thailand) Limited

Please contact Pandita Dabsomdej T 0 2678 1813 # 2097 F 0 2678 1548 E pandita.dabsomdej@sgs.com W www.sgs.co.th

Thailand Productivity Institute

Please contact Chaiwat / Sirichai T 0 2619 5500 # 451-455 F 0 2619 8098 E training@ftpi.or.th W www.ftpi.or.th

British Standard Institution (BSI)

Please contact BSI Group (Thailand) Co., Ltd. T      0 2294 4889 F        0 2294 4467 E        infothai@bsigroup.com W       www.bsigroup.com/en-th DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

15


STAR ITEMS ITEM

APEX 500

High Performance Metal Detector

เครื่องตรวจจับโลหะ Thermo Fisher Scientific APEX 500 สามารถตรวจจับโลหะขนาดเล็กได้ ละเอียดกว่ารุน่ ก่อนหน้าถึงร้อยละ 20 อีกทัง้ ยังมี ความแม่ น ย� ำ และรวดเร็ ว นอกจากนี้ ยั ง มี หน้ า จอเป็ น ระบบสั ม ผั ส ท� ำให้ ใ ช้ ง านได้ ง ่ า ย มีหลายภาษาให้เลือกซึ่งมาพร้อมระบบ Auto calibration ระบบตรวจสอบ Quality Assurance Test (QAT) และ ระบบ Audit Check เพื่อการตรวจสอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด ทีส่ ำ� คัญ APEX 500 ยังมีระบบปฏิบัติการแบบ 2 ความถี่ (Two frequency) และ 2 เกน (Dual gain) ท�ำให้เลือก ใช้งานได้สูงสุดถึง 4 แบบ ช่วยให้สามารถน�ำ ไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย

Chemical & Hazardous

The Thermo Scientific High Performance Metal Detector APEX 500 has unmatched sensitivity; up to 20% smaller diameter metal can be detected than previous generations. Unique icon driven interface with multilingual Help and Auto calibrate functions are also featured along with Quality Assurance Test (QAT) and Audit Check features to ensure peak performance. The APEX 500 also comes with a dual frequency /dual gain operation for application flexibility.

This Chemical & Hazardous Storage Cabinet is featured with temperature controlling system. The temperature can be controlled from 2-10 degree Celsius. Internal dimension is 470W x 430L x 1452H mm. The cabinet is fire proof Type 90. Other features include separated freezer and cabinet doors, automatic shut-off when fire, automatic shut down for ventilation when damaged. Standard certifications passed include DIN EN 14470-1, DIN EN 14727 and GS/CE-mark TUV.

By: Thermo Fisher Scientific Pte. Ltd. www.thermofisher.com

16

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016

Storage Cabinet

ตู้เก็บสารเคมีและสารอันตราย แบบควบคุมอุณหภูมิ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 2 ํC - 10 ํC ภายใน มีขนาด 470 x 430 x 1452 มิลลิเมตร (กว้าง*ยาว*สูง) สามารถทนไฟได้เป็นเวลา 90 นาที (Type 90) นอกจากนี้ บานประตู ตู ้ แ ช่ ส ารเคมี ยั ง แยกออกจากบานตู ้ เ ก็ บ สารเคมี และยังมีระบบปิดประตูอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิง ไหม้ ทัง้ นี้ ระบบระบายอากาศของตูค้ วบคุมยังสามารถ ปิดการท�ำงานได้ทนั ทีในกรณีทรี่ ะบบระบายอากาศเสีย ตู้เก็บสารเคมีและสารอันตราย แบบควบคุมอุณหภูมิ มีมาตรฐานสูง ซึ่งได้รับการรับรองมากมาย เช่น DIN EN 14470-1, DIN EN 14727 และ GS/CE-mark TUV

By: Official Equipment Manufacturing Co., Ltd. www.official.co.th

KAWASHIMA

Flow Warpper Machine

เครือ่ งห่อผลิตภัณฑ์ Kawashima Flow Wrapper มีให้เลือกหลายรูปแบบตามความเหมาะสมกับ วัสดุบรรจุภณ ั ฑ์และชนิดผลิตภัณฑ์ทตี่ อ้ งการห่อ ซึ่งในแต่ละเครื่องยังมีรูปแบบการโหลดให้เลือก ทั้ ง แบบการโหลดจากด้ า นบนและโหลดจาก ด้านล่าง นอกจากนี้ยังมีใบมีดส�ำหรับตัดฟิล์ม ให้ เ ลื อ กใช้ ต ามความเหมาะสมกั บ สิ น ค้ า ถึ ง 3 แบบ คือ Rotary motion single, Rotary motion double และแบบ Box motion ทีส่ ำ� คัญเครือ่ งห่อ ผลิตภัณฑ์ Kawashima Flow Wrapper รุ่นใหม่ ล่าสุดมีการออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดและ ยั ง มาพร้ อ มกั บ ระบบควบคุ ม ที่ ทั น สมั ย และ มีฟงั ก์ชนั ใช้งานเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกมากมาย อีกด้วย Kawashima Flow Wrapper machine has variety of machine types for most suitable packing applications. There are film top load type and film bottom type. There are rotary motion single cutter and double cutters, and box motion. High quality microcomputer with many functions is equipped on newly designed compact body.

By: Hitec Food Equipment Co., Ltd. www.hitec-th.com


SPECIAL STARFOCUS ITEMS

5

4

6

ProMed Professional Ozone Generator

SRITRANG FOREST Powder-Free Gloves

ถุงมือยาง SRITRANG FOREST แบบไม่มีแป้ง ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี “Low Friction” ในการเคลือบ สารโพลีเมอร์ด้วย “Fusion Bonding” และการล้าง ด้วยคลอรีนถึง 2 ครัง้ ในขัน้ ตอนการผลิต ท�ำให้ถงุ มือ ยางธรรมชาติ SRITRANG FOREST แบบไม่มีแป้ง มีคุณสมบัติโดดเด่นในผิวสัมผัสที่ยืดหยุ่น นุ่มสบาย สวมใสง่าย ไร้แรงเสียดทาน และสะอาดไม่มีเศษ สารตกค้ า ง พร้ อ มด้ ว ยคุ ณ ภาพระดั บ สู ง สุ ด ในการป้องกัน SRITRANG FOREST powder-free examination gloves were treated with “Fusion Bonding” technology and double chlorination process. This made our “Low Friction” glove further enhanced gripping property, superb tactile sensitivity and yet can furnish a good donning surface for user. This process also resulted relative cleaner in terms of residual coagulant dust found in many on-line chlorinated powder free process gloves.

By: Sri Trang Agro-Industry Public Co., Ltd. www.sritranggroup.com

ProMed นวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วย โอโซน (Professional ozone generator) ส�ำหรับ ก�ำจัดเชือ้ รา แบคทีเรียทีก่ อ่ ให้เกิดโรค และกลิน่ เหม็น อับชื้น ช่วยลดกลิ่นที่สะสมอื่นๆ เช่น กลิ่นอาหาร กลิ่นบุหรี่ กลิ่นสี ไอระเหย ควันกลิ่นเหม็น เป็นต้น ในพื้นที่ที่ต้องการความสะอาดในอากาศและก�ำจัด กลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ติดตั้งและ ใช้งานง่าย เพียงไม่กขี่ นั้ ตอน เหมาะส�ำหรับหน่วยงาน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพและต้ อ งการความสะอาด เป็ น พิ เ ศษ เช่ น โรงพยาบาล สถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก บ้านพักคนชรา ตลอดจนสถานทีบ่ ริการทีม่ ผี ใู้ ช้บริการ จ� ำ นวนมาก เช่ น โรงแรม ร้ า นอาหาร โรงเรี ย น เรือส�ำราญ เป็นต้น ProMed is an innovative professional ozone generator for eliminating molds, pathogenic bacteria and odor from foods, cigarette, and paint in an area without utilizing any chemicals. It is easy-to-install and use with just a few steps of operation. ProMed is absolutely suitable for any healthcare businesses, and any places where special care needed such as a hospital, childcare, eldercare as well as hotel, restaurant, and cruise ship, etc.

By: Filter Vision Public Co., Ltd. www.filtervision.co.th

X35 Series Safeline X-ray Systems

X35 Series น�ำเสนอเทคโนโลยีการตรวจสอบ สิ่ ง ปลอมปนด้ ว ยรั ง สี เ อ็ ก ซ์ ที่ ทั น สมั ย ด้ ว ย เครื่ อ งมื อ ตรวจสอบที่ ค รบถ้ ว นเต็ ม รู ป แบบ สามารถตรวจจั บ สิ่ ง ปลอมปนในตั ว สิ น ค้ า และตรวจสอบความสมบูรณ์ของหีบห่อสินค้าได้ เป็นอย่างดี ปรับหน้าจอให้เข้าใจง่าย สะดวก ต่อการใช้งาน เพิ่มเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า ช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาว จึงรับประกัน ความคุ้มค่าแก่การลงทุน X35 Series X-ray systems are introduced with a latest x-ray inspection technology. The machine is very effective and liable when comes to adulteration and packaging inspections. Controlling screen panel are designed with an easy-to-use interface. Energy saving technology is newly added to help saving in the long term. It is absolutely cost effective.

By: Mettler-Toledo (Thailand) Limited www.mt.com DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

17


STAR ITEMS ITEM

8

7

9

Florigo Conti-pro® PC 3 Fryer

PROSEAL

Picarro CM-CRDS

GT2e

PROSEAL GT2e เป็นเครื่องจักรแบบ In-line ส�ำหรับการซีลถาดแบบอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ สามารถท�ำงานด้วยความเร็วสูง และมีก�ำลังการผลิต ที่สูง ถูกออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนในด้านค่าแรง โดยเฉพาะ เครื่องจักร PROSEAL GT2 รุ่น “e” นี้ ยังสามารถท�ำงานได้หลากหลายในการซีลถาด แบบพรีฟอร์ม เช่น MAP, VMAP, Skin, Skin Plus หรือ Skin Deep โดยสามารถเลือกใส่เพิ่มเติม ในเครือ่ งแบบมาตรฐานได้ตงั้ แต่กอ่ นหรือภายหลัง ติดตั้ง PROSEAL GT2e is an automatic, large capacity, high speed in-line tray sealing system designed to cut labour costs. The ‘e’ machines can perform any style of heat seal to a pre-formed tray; MAP, VMAP, Skin, Skin Plus or Skin Deep. Each of these options can be added now or at a later date, or removed as necessary.

Honey Adulteration Analyzer

น�้ำผึ้งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง แต่มีโอกาสที่จะปลอมปน ด้วยน�ำ้ เชือ่ ม ทัง้ จากอ้อย ข้าวโพด หรือมันส�ำปะหลัง ที่เป็นส่วนผสมราคาถูก Picarro CM-CRDS รุ่น G2121-i + A0201 ใช้ทดสอบการปลอมปนของ น�ำ้ ผึง้ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ตอ้ งเตรียมตัวอย่าง ด้วย การวัดอัตราส่วนไอโซโทป 12C/13C ของ CO2 ซึง่ ใช้ เวลาและค่ า ใช้ จ ่ า ยต�่ ำ กว่ า การวั ด δ 13C ด้ ว ย Isotope Ratio Mass Spectrometer (IRMS) แบบ ดั้งเดิมมาก Honey, a product with high value, is likely to be adulterated with syrup from sugar cane, corn or cassava as a very cheap ingredient. Picarro CM-CRDS model G2121-i + A0201 analyses adulteration of honey without preparation by quickly measuring the isotopic ratios 12C/13C which take less time and cost than the measured δ13C with traditional IRMS instrumentation.

By: Food Innovations and Development Co., Ltd. By: Thai Unique Co., Ltd. www.fidthailand.com

18

FOOD FOCUS THAILAND

www.thaiunique.co.th

DEC 2016

ไลน์การทอด Conti-pro® PC3 ของ Florigo (from tna) เป็ น ไลน์ ก ารทอดประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ที่ ม า พร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูง Opti-flow นอกจากนี้ Conti-pro ® PC3 ยั ง มี ร ะบบขนส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่มาพร้อมกับ Spring Steel Sealing พร้อมด้วย หน้าจอควบคุมระบบสัมผัสที่ง่ายต่อการใช้งาน และเครื่องดูดควันแบบมีฉนวนที่มาพร้อมถาด กักคอนเดนเสท ในส่วนของการออกแบบและ ความคงทน Conti-pro® PC3 ผลิตจากวัสดุที่มี ความทนทาน และออกแบบหม้อทอดให้มีมุม ที่โค้งมน และด้านล่างลาดชันเพื่อการท�ำความสะอาดภายใน (CIP) และการบ� ำ รุ ง รั ก ษาที่ สะดวกกว่าเดิม The Conti-pro® PC 3 fryer of Florigo (from tna) is a high performance processing equipment that features built-in Opti-flow technology. Other features include a product transport system with spring steel sealing, an easy-to-navigate touchscreen operating system, and an insulated hood with condensation collecting pan. With a unique and durable constructed frying kettle with rounded corners and sloped bottom and is fitted with an Internal Clean in Place (CIP) system, this new fryer is easy-to- clean and maintenance.

By: TNA Asia

www.tnasolutions.com


SURF THE AEC Sasipong Suma Pimchanok Guarod Chotiwit Sucharitworakul Thailand Development and Research Institute (TDRI)

เมื่อไม่นานมานี้ ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิ ช ย์ ร่ ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย (ที ดี อ าร์ ไ อ) ด� ำ เนิ น โครงการ AEC Connect เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล อันน�ำไปสูก่ ารพัฒนาและยกระดับให้ไทยเป็นชาติการค้า (Trading Nation) วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ มุ ่ ง เน้ น ให้ ผู้ประกอบการธุรกิจไทยออกไปลงทุนยังต่างประเทศ โดยเฉพาะ 9 ประเทศสมาชิก AEC ผ่านโอกาสจาก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ หนึ่งใน ธุ ร กิ จ ส� ำ คั ญ ภายใต้ โ ครงการวิ จั ย คื อ การศึ ก ษา ธุรกิจเชนร้านอาหาร (Restaurant Chain)

AEC connect and restaurant chain business

การบ้านผู้ประกอบการไทยในธุรกิจเชนร้านอาหาร ก่อนไปลุยอาเซียน

ธุ

รกิ จ เชนร้ า นอาหาร เป็ น หนึ่ ง ในกลุ ่ ม บริ ก ารส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ โ ภค ที่ ผู ้ ป ระกอบการไทยมี ศั ก ยภาพสู ง และสามารถขยายการลงทุ น ไปยั ง ต่ า งประเทศได้ ขณะที่ ภ าพรวมธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารของไทยที่ ข ยายตั ว อย่างต่อเนื่องทั้งมูลค่าตลาดรวมและการขยายสาขาตามการเติบโตของห้างสรรพสิ น ค้ า และคอมมู นิ ตี้ ม อลล์ ใ นพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ เกิ ด ใหม่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสามารถและแนวโน้มที่ธุรกิจนี้จะออกไปสู่ตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น ที่ส�ำคัญในปัจจุบันเชนร้านอาหารประเภทต่างๆ ของผู้ประกอบการไทย อาทิ อาหารญี่ปุ่น สุกี้ ชาบู และร้านกาแฟได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน หลายประเทศ เช่น กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย อย่ า งไรก็ ต าม การก้ า วไปสู ่ ต ลาดต่ า งประเทศนั้ น ไม่ ง ่ า ยเหมื อ นตลาด ภายในประเทศ ด้วยเหตุที่ตลาดต่างประเทศนั้นมีความเสี่ยงหลายประการ ที่ผู้ประกอบการต้องรับมือ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงและความท้าทายต่างๆ ที่จะ เกิดขึ้น ผู้ประกอบการจ�ำเป็นต้องท�ำการบ้านเป็นอย่างดีก่อนออกไปแข่งขัน ในตลาดนอกประเทศ สิ่งส�ำคัญที่ผู้ประกอบการควรเตรียมตัวนั้นประกอบด้วย

1. วางแผนเตรียมความพร้อม

ผู้ประกอบการควรใช้หลักการตลาดเป็นตัวน�ำในการวางแผนธุรกิจในลักษณะ ที่เป็น Demand-Driven เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

Recently, Trade Policy and Strategy Office of Ministry of Commerce and Thailand Development and Research Institute have jointly conducted a research program on AEC Connect to seek opportunities and prepare Thailand to be a trading nation. The main aim of this research program is to encourage Thai entrepreneurs to go and invest abroad, especially in the AEC where Thailand is a member. One of the key business areas in the study is the restaurant chain.

T

he restaurant chain business is one of the consumer services that Thai entrepreneurs have very high potential and capacity to grow in the other countries. This can be confirmed from the overall trend of restaurant chain business, which continues to grow both in terms of market value and the increasing number of branches in shopping centers and community malls in many new business areas. Moreover, the continuing growth of Thai restaurant chain is more diverse both in terms of food categories, e.g., Japanese food, Suki restaurants, Shabu restaurants, and coffee shops, and locations including Cambodia, Myanmar, Vietnam, Singapore, and Indonesia. However, expanding business internationally is not as easy as doing it domestically, due to a variety of risks that need to be managed and handled. Therefore, to cope with some unforeseeable risks and challenges, Thai business owners need to be well-prepared. This article addresses some important issues the business owners might want to do for preparation.

1. Planning and Preparing for Expansion

Business owners should conduct a study on consumer behavior, e.g., taste and preferences. This strategy is also known as the Demand-Driven approach. Understanding these factors can help Thai business owners plan well and know their position in the market. Moreover, the study should also cover the relevant food cultures. For example, in Malaysia and Indonesia where Muslim people are dominant, the restaurant chain operators should know that their food should be halal. In Singapore where a majority of population are Chinese, people there usually have lunch or dinner together, i.e., as a group. In addition, Singaporean are generally DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

19


SURF THE AEC จุดเริ่มต้นส�ำคัญคือการค้นคว้าและหาข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศ หรือตลาดนั้นๆ กล่าวคือ ผู้ประกอบการควรพิจารณาว่าประเทศนั้นมีแบบแผน การบริโภค กระแสการบริโภคในปัจจุบนั และรสนิยมหรือรสชาติทผี่ บู้ ริโภคในประเทศนัน้ ชอบเป็ น อย่ า งไร ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยให้ ผู ้ ป ระกอบการสามารถวางต� ำ แหน่ ง (Positioning) ร้านอาหารของตนเองได้ดีขึ้นและสามารถเจาะตลาดได้ง่ายขึ้น ปัจจัย ส�ำคัญทีอ่ าจเริม่ พิจารณาคือวัฒนธรรมและศาสนา ตัวอย่างเช่น ประเทศมาเลเซียและ อินโดนีเซียที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อาหารที่จ�ำหน่ายจะต้อง ไม่มีส่วนผสมของเนื้อหมู หรือในกรณีของประเทศสิงคโปร์ที่มีคนจีนอาศัยอยู่เป็น จ�ำนวนมากซึ่งมักรับประทานอาหารกันเป็นกลุ่ม อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงและ ต้ อ งการสิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ ร้ า นอาหารในลั ก ษณะภั ต ตาคารอาจตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ เป็นต้น นอกจากนั้ น ผู ้ ป ระกอบการควรค� ำ นึ ง ถึ ง เรื่ อ งแหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ พี ย งพอและ มีคุณภาพ ก�ำลังการผลิต (Capacity) ที่เหมาะสมกับตลาด เรื่องพนักงาน และ งบประมาณต่างๆ ปัจจัยต่างๆ เหล่านีส้ ามารถน�ำมาใช้วเิ คราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน คูแ่ ข่ง ราคา โอกาส และอุปสรรคต่างๆ ได้

known as high-income people and prefer good food, i.e., good quality of food. Hence, the business owners should design and decorate their restaurant in the oriental and elegant style. Another important issue is sourcing. The business owners should seek or consider a good source of quality raw materials, an optimal capacity for a particular market, budgets, and human resource management, in order to understand their own weakness and strength for the competition with the existing restaurants.

2. Menu and Taste

Restaurant owners should understand their targeted consumer preference in a particular market to create a unique product, which can be done in two different ways: (1) buying food recipes from other popular chiefs or (2) creating their own recipes. For example, the owner of Bonchon chicken restaurant, which is currently popular in Thailand, found his best Bonchon chicken recipe by himself. He found that the chicken should be fried twice to make it crispy and tasty. The chicken sauce is also the highlight of Boncon chicken. The sauce is only made in Korea for quality control purpose, i.e., to make sure the sauce would have the same, special taste in all branches. When customers try once and like it, this will spread by word of mouth. This is a success story from Bonchon chicken restaurant that has a lot of branches around the world.

3. Rules and Regulation

Rules and regulation are the major problem or bottleneck for restaurant owners. Hence, it is necessary for them to study and understand deeply about policy and regulation in their future market to reduce the risks from legal issues and to smoothly run their business. For example, the restaurant owners need to meet all legal requirements, e.g., commercial registration and licensing, where different countries might have different rules and regulation, especially on food standard, employment policy, importing of raw materials, etc. Note that some countries impose very stiff measures and punishment on their legal requirements.

4. Market Penetration

2. คิดค้นเมนูและรสชาติอาหาร

ผู้ประกอบการควรคิดค้นเมนูและรสชาติอาหารเพื่อสร้างความแตกต่าง (Unique Product) วิธีการที่ผู้ประกอบการสามารถท�ำได้นั้นมีอยู่หลักๆ 2 วิธีด้วยกันคือ การได้รับหรือซื้อสูตรอาหารนั้นมา หรือการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยการลองผิด ลองถูกด้วยตัวเอง ตัวอย่างเช่น ร้านไก่ทอดเกาหลีในชื่อ “บอนชอน” ที่เป็นที่นิยม ในปัจจุบัน ทางเจ้าของร้านได้ท�ำการศึกษาลองผิดลองถูกจนสามารถคิดค้นสูตร เทคนิคการทอดแบบพิเศษที่ไม่เหมือนใครได้ นั่นคือการทอดซ�้ำ 2 ครั้งที่ท�ำให้ ไขมันใต้ผิวหนังไก่ถูกรีดออกไป เมื่อทอดออกมาแล้วจะได้ไก่รสชาติดี หนังกรอบบาง และเนื้อชุ่มชื่นไม่กระด้าง ท�ำให้ลูกค้าติดใจและบอกต่อกันปากต่อปากจนประสบ ความส�ำเร็จมีหลายสาขาอยู่ทั่วโลก นอกจากนั้น ไก่ทอดดังกล่าวยังมีซอสจิ้มไก่ ทีม่ กี ารควบคุมคุณภาพโดยการผลิตในโรงงานแห่งเดียวซึง่ อยูใ่ นประเทศเกาหลีทำ� ให้ ทุกสาขามีรสชาติที่เหมือนกัน

3. ศึกษากฎระเบียบข้อบังคับ

กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมักเป็นปัญหาและอุปสรรคของผูป้ ระกอบการ มากที่สุด ข้อจ�ำกัดหรือคอขวด (Bottleneck) เหล่านี้เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ผู้ประกอบการ จะต้องศึกษาอย่างระเอียด ด้วยเหตุที่ว่าการเปิดร้านอาหารในต่างประเทศนั้น ผูป้ ระกอบการจ�ำเป็นต้องท�ำอย่างถูกกฎหมายและข้อบังคับทีป่ ระเทศนัน้ ๆ ระบุไว้ เช่น การขอใบอนุญาตให้ครบถ้วน การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มาตรฐานสากล ของร้านอาหารทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม ข้อปฏิบตั กิ ารจ้างและน�ำเข้าแรงงานจากต่างประเทศ มาตรฐานการใช้และน�ำเข้าวัตถุดบิ ต่างๆ เป็นต้น บางประเทศค่อนข้างให้ความส�ำคัญ ในเรื่องของเอกสารหลักฐานและการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและกฎหมายต่างๆ 20

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016

Some restaurant owners may test their new market or targeted customers by opening their restaurants near the borders where there might be a lot of foreigners to learn more on the food preferences. Another way is to be in touch or make a connection with foreign importers or retailers in their future markets to study about the taste and prices. Business owners can also have a chance to contact foreign importers through trade fairs and exhibitions, however, they should make themselves ready in several things, e.g., language communication and product and company information through catalogue and brochure. Also, understanding of business culture or tradition in different countries, such as greetings and clothings, is one of the most important factors that Thai entrepreneurs should pay attention to and give it the top priority as it is very sensitive and crucial. For example, in Myanmar people use English as a standard language for business communication, also businessmen should wear suit and tie while businesswomen should dress politely and properly. Moreover, the dress colors should not be in red or orange because they are considered to be not appropriate or impolite for business talks. Normally, Myanmar people will dress formal suit while some might dress traditionally, e.g., proper T-shirt with sarong (traditional Myanmar skirt). The standard greeting word for Myanmar is “Mingalaba”. Businessmen might use international greeting like shaking hand and smile while greeting by touching is very impolite for women. Myanmar people usually use full names to call other people in business talks. If business owners want to exchange their


SURF THE AEC

4. เจาะตลาดต่างประเทศ

ผู ้ ป ระกอบการอาจไปเปิ ด ร้ า นอาหารตามจั ง หวั ด ที่ มี พื้ น ที่ ติ ด กั บ ชายแดนที่ มี นักท่องเทีย่ วจากประเทศเพือ่ นบ้านเข้ามาซึง่ ถือได้วา่ จังหวัดเหล่านีเ้ ป็นสนามทดสอบ ตลาดได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน ผูป้ ระกอบการอาจน�ำอาหารไปทดสอบกับผูน้ ำ� เข้า หรื อ ผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยของประเทศนั้ น ๆ เพื่ อ ขอค� ำ แนะน� ำ และแนวคิ ด ต่ า งๆ เช่ น การตั้งราคา การปรับปรุงรสชาติ และการเข้าไปเปิดธุรกิจ เป็นต้น ช่องทางการเปิดตลาดต่างประเทศที่ส�ำคัญประการหนึ่งคือการไปออกบูธหรือ ออกงานแสดงสินค้าซึ่งผู้ประกอบการจ�ำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อหรืออุปกรณ์สนับสนุน อาทิ นามบัตร ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท โบวชัวร์ แค็ตตาล็อก เอกสารที่ส�ำคัญต่างๆ รวมถึงทักษะการเจรจาต่อรองภาษาต่างประเทศ ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูป้ ระกอบการควรท�ำความเข้าใจในรูปแบบการท�ำธุรกิจหรือธรรมเนียม การติดต่อธุรกิจของแต่ละประเทศ เช่น การแต่งกาย การรับนามบัตร การทักทาย และการพูดคุยเรื่องธุรกิจครั้งแรก เป็นต้น ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น เรือ่ งละเอียดอ่อนและส�ำคัญอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ประเทศพม่าซึง่ ใช้ภาษาอังกฤษ ในการเจรจาธุรกิจ ผู้ประกอบการควรแต่งกายสุภาพและภูมิฐาน โดยสุภาพบุรุษ ควรสวมเสื้อเชิ้ต ผูกเนคไท และสวมสูท ส�ำหรับสุภาพสตรีควรสวมเสื้อแบบสุภาพ เสือ้ มีแขนและเนือ้ ผ้าไม่บางจนเกินไป และกระโปรงยาวคลุมเข่า รวมทัง้ ควรหลีกเลีย่ ง การสวมเสื้อผ้าสีจัด เช่น สีแดงและสีแสด ทั้งนี้ โดยทั่วไปชาวพม่านิยมสวมชุดสากล ในการเจรจาธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ชาวพม่าบางคนอาจสวมเสื้อแบบสุภาพคู่กับโสร่ง ซึ่งเป็นชุดประจ�ำชาติของพม่าแทน การทักทายกันโดยกล่าวค�ำว่า “มิงกะลาบา” แทนค�ำว่า “สวัสดี” สุภาพบุรุษอาจทักทายกันตามแบบสากลด้วยการสัมผัสมือ พร้อมกับยิ้ม อย่างไรก็ตาม การทักทายด้วยการแตะต้องและยื่นมือไปหาสุภาพสตรี ถือว่าไม่สุภาพ ควรเลี่ยงเป็นทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทน ส�ำหรับการเอ่ยชื่อ คูเ่ จรจาชาวพม่าควรเรียกชือ่ เต็ม ห้ามเรียกเพียงบางส่วนของชือ่ โดยเด็ดขาด การแลก นามบัตรซึ่งควรใช้ทั้งสองมือรับนามบัตรและควรดูนามบัตรของคู่เจรจาก่อนเก็บ เข้ากระเป๋าเพื่อเป็นการให้เกียรติ ในการเจรจาธุรกิจครั้งแรกกับชาวพม่า ชาวพม่า ส่วนใหญ่ไม่นิยมกล่าวถึงเรื่องธุรกิจอย่างลึกซึ้ง แต่จะใช้เวลาสอบถามและเรียนรู้ ลักษณะนิสยั ของคูเ่ จรจา รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจของคูเ่ จรจาอย่างคร่าวๆ และให้ความเคารพผู้อาวุโสกว่าอย่างมาก ดังนั้น เพื่อความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจเชนร้านอาหาร ผู้ประกอบการไทย ควรเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นในการก้าวไปสู่ตลาด ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ ที่ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ส�ำคัญของไทย business card, they should do in both hands, also the owners should look at the business card first before keeping it in the pocket to give a respect. In the first meeting, Myanmar people do not usually talk deeply about the business in detail, but they will talk roughly on the weakness and strength of the business and other things to learn their partner’s personalities. Myanmar people are really serious about recognition for seniority. Hence, to be successful in the restaurant chain business, the Thai owners should be well prepared for all mentioned recommendations before expanding their business internationally, especially in the nine AEC country members where we consider it as a great opportunity for our Thai business owners.

DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

21


SCOOP

“ในน�้ำมีปลา ในนามีข้าว ความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทย” พรรัมภา ครองข้าวนาสาร

Pornrumpa Krongkaonasan Food Focus Thailand Magazine editor@foodfocusthailand.com

“ในน�้ ำ มี ป ลา ในนามี ข ้ า ว” สํานวนสุ ภ าษิ ต ของหลวงวิ จิ ต รวาทการนี้ ได้อธิบายความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดินไทย สมัยพ่อขุนรามค�ำแหง แสดงให้เห็นถึงการเกษตรเป็นชีวิตของคนไทย ด้วย ภูมิปัญญาแต่เดิม ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ดี สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม แก่ ก ารเกษตร การพั ฒ นาด้ า นการเกษตรจึ งถู ก พั ฒ นาไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในยุคสมัยนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ของคนไทย ด้วยพระปรีชาสามารถ พระองค์ท่านยังคงเล็งเห็นความส�ำคัญของการเกษตร และทรงคิดค้นแก้ปัญหา เอาใจใส่การเกษตรเพื่อความผาสุกของพสกนิกรสยาม อีกทั้งยังทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งกองทุนการศึกษา มูลนิธิอานันทมหิดลขึ้น เพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยผู้มีความสามารถทาง วิชาการอย่างยอดเยี่ยม มีคุณธรรม ให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการจนถึง ขัน้ สูงสุดในต่างประเทศ เพือ่ น�ำความรูก้ ลับมาท�ำคุณประโยชน์พฒ ั นาบ้านเมือง ให้ก้าวหน้าต่อไป

นิ

ตยสารฟู ้ ด โฟกั ส ไทยแลนด์ ได้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มการประชุ ม เรื่ อ ง “นวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหารน�ำความอยูเ่ ย็นเป็นสุขสูส่ งั คมไทย ซึ่งจัดโดย คณะท�ำงานกลุ่มผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ร่วมกับส�ำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และให้ความรู้ต่อยอดความคิด ให้น�ำไปสู่การพัฒนาด้านการเกษตร นิตยสารฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ ในเนือ้ ความและได้สรุปใจความส�ำคัญเพือ่ หวังให้เป็นประโยชน์ตอ่ อุตสาหกรรม อาหารไทยไว้คร่าวๆ ดังนี้

ในหลวงกับการเกษตรไทย

ฯพณฯ นายอ�ำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ ว่าด้วยเรื่อง “ในหลวงกับนวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหาร” ใจความว่า “ในหลวงท่าน ทรงงานอย่ า งหนั ก เพื่ อ ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ข องประชาราษฎร์ ในเรื่ อ งของ การเกษตร พระราชประสงค์ประการแรก คือ การท�ำให้เกษตรกรสามารถ 22

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016

“Fish in the water, rice in the fields” a proverb by Luang Wichitwathakan describes the abundance of natural resources on Thai soil in King Ram Khamhaeng’s era. Since then, agriculture has been the life of many Thai people who passes on social wisdom from generation to generation as Thailand’s good geography and warm climate make a great environment for agriculture. The industry has also been developed continuously through time. In our contemporary era, His Majesty the King Rama 9 has contributed to the development of the agriculture sector. With his great intelligence, the late King has pointed out the importance of the agricultural sector, and took part in solving the agricultural issues to develop the living of Thai people. Moreover, his majesty donated his personal money to fund talented students to study abroad known as Anandamahidol Foundation’s Scholarship, in order to bring back the knowledge to develop their home country.

F

ood Focus Thailand was fortunate to have attended “Innovations in Food and Agriculture for the delightful Thai Society” event, hosted by the department of agriculture among the working group of former recipients of the scholarship from the Anandamahidol Foundation, and the Office of Academic Services, Kasetsart University. The event was aiming to educate, sharpen, and strengthen the knowledge in agricultural term. We believe that the information is important to Thai food industry; hence we have a short summary here below;

His Majesty The King and Thai Agriculture

His Excellency Mr. Ampol Senanarong, Privy Councilor, delivered a speech “His majesty the King and Innovations in Food and Agriculture Industries”. In his speech, he highlighted that “His Majesty has worked hard for the well-being of his people. In terms of agriculture, his first


SCOOP

พึ่งตนเองได้โดยเฉพาะในด้านอาหารก่อนเป็นอันดับแรก เช่น ข้าว พืช ผัก ผลไม้ โดยมีโครงการพัฒนาด้านการเกษตร อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริทใี่ นหลวงทรงคิดขึน้ อันประกอบด้วย งานหลายประเภท ซึ่งโดยทั่วๆ ไปแล้วจะเป็นงานเกี่ยวกับ การศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัยหาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ด�ำเนินการ อยูใ่ นศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ และ น�ำผลส�ำเร็จจากการศึกษาทดลองไปถ่ายทอดสู่ประชาชน ด้วยการฝึกอบรมให้เกษตรกรมีความรู้ในวิชาการเกษตร แผนใหม่ นอกจากนั้นยังมีโครงการเพื่อการส่งเสริมการเกษตร เช่ น โครงการส่ ง เสริ ม การปลู ก ข้ า วและท� ำ นาขั้ น บั น ได เป็นต้น” โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ ใ นด้ า น การพัฒนาการเกษตรที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนั้นได้ส่งผล โดยตรงต่ อ ความกิ น ดี อ ยู ่ ดี ข องเกษตรกรเป็ น อย่ า งมาก เนื่ อ งจากเป็ น โครงการที่ มุ ่ ง แก้ ป ั ญ หาหลั ก ด้ า นการพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งท�ำให้เกษตรกรได้มี โอกาสมากขึน้ ในการเข้าถึงแหล่งความรูใ้ นด้านเทคนิคและ วิชาการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งแต่เดิมเกษตรกรไม่เคยมีโอกาส เช่นนี้มาก่อน รวมทั้งยังได้มีโอกาสเรียนรู้และเห็นตัวอย่างของ ความส�ำเร็จของการผลิตในพื้นที่ต่างๆ และสามารถน�ำไป ปรับใช้ในการเพาะปลูกของตนเองอย่างได้ผล ความเจริญ ของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมนี้มิใช่มีจุดหมายในตัวเอง เท่านัน้ หากแต่ยงั มีความหมายต่อความเจริญของภาคเศรษฐกิจ แขนงอื่น และของประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย

intention was to encourage every farmer to be able to rely on themselves. His majesty’s agricultural projects, which involve research, development, and searches of plant and animal species to fit the climate and geography of a particular area in Thailand’s diverse plain, were part of his majesty’s initiated projects. The results from researches will be conveyed to the public through courses such as modern agriculture, rice cultivation and rice terraces, etc.

นวัตกรรมด้านการผลิตพืช การตลาด และ การบริโภค

“ในปั จ จุ บั น นี้ สั ง คมไทยไม่ อ ยู ่ เ ย็ น เป็ น สุ ข เนื่ อ งจากว่ า ด้ า นเกษตรกรรมมี ป ั ญ หาเรื่ อ งการขาดแคลนแรงงาน เกษตรกรมีรายได้ต�่ำ อีกทั้งต้องใช้ต้นทุนสูง และอีกส่วนคือ เรื่ อ งของสุ ข ภาพ สั ง คมไทยมี ป ระชากรผู ้ สู ง อายุ แ ละ ผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ ท�ำให้เป็นภาระแก่ครอบครัวและภาครัฐในการช่วยดูแลรักษา เหตุปัจจัยจากการบริโภคที่ไม่เหมาะสม จึงแนะน�ำทางเลือกสุขภาพทีด่ ี นัน่ ก็คอื การบริโภคอาหารเป็นยา รั บ ประทานผั ก และผลไม้ ใ ห้ ม ากขึ้ น ” รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยDEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

23


SCOOP ขอนแก่น กล่าวบรรยาย พร้อมอธิบายต่อว่า “จุดเด่นของประเทศไทย คือการเ กษตร เราสามารถน�ำนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้าเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพือ่ สุขภาพเพือ่ ส่งออกแทนการน�ำเข้า ด้านการเกษตรนัน้ ยังสามารถน�ำนวัตกรรม มาใช้เพือ่ แก้ปญ ั หาสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวยต่อการเพาะปลูก ยกตัวอย่าง การแก้ ป ั ญ หา เช่ น ประเทศออสเตรเลี ย สามารถสร้ า งเรื อ นกระจกเพาะปลู ก ในพื้ น ที่ ท ะเลทรายได้ หรื อ การปลู ก พื ช คอนโดซึ่ ง ก� ำ ลั ง ได้ รั บ ความนิ ย ม อย่างแพร่หลาย เพราะเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเพาะปลูก” ในส่วนของการตลาด รศ.ดร. กมล ยังได้เสนอแนวความคิดทีว่ า่ “ส่งออกแบบ ไม่ต้องส่งออก” นั่นก็คือการใช้ท่องเที่ยวน�ำตลาดอย่างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (Eco tourism) โดยรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติสวยงาม หรือมี วิถวี ฒ ั นธรรมทีน่ า่ สนใจ แล้วจัดทริปเดินทางไปเยีย่ มชมในแบบ “ไม่เอาเปรียบ” สิ่ ง แวดล้ อ มและวิ ถี ช าวบ้ า น ซึ่ ง จะกระตุ ้ น ชาวบ้ า นในท้ อ งถิ่ น ที่ มี แ หล่ ง ท่องเทีย่ ว (หรือมีวถิ ชี วี ติ น่าสนใจ) ให้ได้มาท�ำงานเป็นผูจ้ ดั ทริปเอง และน�ำเทีย่ ว อย่างผู้รู้จริง เช่น จัดโปรแกรมเรียนท�ำไอศกรีมกะทิสดแบบไทยแท้ การเรียนท�ำ เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น เหล่านี้เป็นการส่งออกวัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยว นั่นเอง

นวัตกรรมด้านการจัดการก่อนการเก็บเกี่ยว

“การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวทางการเกษตรนับเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ Smart Farm System: Wireless Environment Sensors โดยกรณีศึกษาไร่องุ่น กรานมอนเต้ นับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการน�ำนวัตกรรมด้าน การจัดการก่อนการเก็บเกีย่ วมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ข้อมูล ความชื้ น ในดิ น ที่ ร ะดั บ ความลึ ก จากผิ ว ดิ น ระดั บ ต่ า งๆ เพื่ อ ประกอบ การตัดสินใจในการรดน�ำ้ โดยใช้ขอ้ มูลจากระบบพยากรณ์อากาศ (Micro-MesoMacro Climate) ประกอบการตัดสินใจ ท�ำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ เดือนละ 10,000 บาท ใช้ข้อมูลความเร็วและทิศทางลมประกอบการตัดสินใจ ในการพ่ น ยา รวมทั้ ง ข้ อ มู ล ความชื้ น ที่ ผิ ว ใบเพื่ อ ป้ อ งกั น โรคล่ ว งหน้ า ” ศาสตราจารย์ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ก�ำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวบรรยาย ทั้งนี้ ยังมีอีกนวัตกรรมหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือ “ปุ๋ยสั่งตัด” ซึ่งหมายถึง การใช้ปุ๋ยเคมีแบบที่ผ่านการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่ โดยน�ำข้อมูล ชุดดินและข้อมูล เอ็น-พี-เค ในดินมาประกอบการตัดสินใจเลือกสูตรปุ๋ย และ ก�ำหนดปริมาณปุย๋ ในการปลูกพืช เป็นการใช้ปยุ๋ เคมีตามชุดดินและค่าวิเคราะห์ ดิน นอกจากนีย้ งั น�ำปัจจัยหลักทีเ่ กีย่ วข้องกับการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต ของพืช เช่น พันธุพ์ ชื แสงแดด อุณหภูมิ ปริมาณน�ำ้ ฝน ฯลฯ มาสร้างแบบจ�ำลอง ทางคณิตศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ปยุ๋ เคมีอกี ด้วย โดยมีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลชุดดิน ขั้นที่ 2 ตรวจสอบปริมาณ N-P-K ในดิน ขั้นที่ 3 ใช้ปุ๋ยตามค�ำแนะน�ำ การใช้ปุ๋ยสั่งตัดนี้จึงช่วยให้ประหยัด ค่าใช้จ่ายของเกษตรกรและเกิดประสิทธิภาพต่อผลผลิตที่ดี

นวัตกรรมด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวบรรยายถึงเรือ่ งนวัตกรรม ด้านการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว โดยเน้น ความส�ำคัญของ “นวัตกรรมด้าน การแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ อาหาร” โ ด ย ย ก ตั ว อ ย ่ า ง เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากข้ า ว 24

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016

His majesty’s initiative projects in the field of agriculture, which spread across the country, have made direct impacts to the well-being of many farmers. The projects were aimed to solve the methodology of agricultural development, and allow farmers to have a better opportunity to reach crucial information about techniques and knowledge of modern agriculture, as well as to learn from success stories of fellow farmers in other areas. The blossoming success of farmers and agriculture sector does not only serve its own good, but also made a positive impact to other economic sectors of the country.

Innovation in Crops Production, Marketing and Consumption

“In today’s society, Thai people do not feel blessed because in the agricultural sector, many problems have occurred, namely labour shortage, low income and high production costs. Moreover, the health of farmers is another big concern, as Thailand is moving towards elderly society. The number of patients in this category is increasing, and the burden rests on the family and the government. Many patients have ignored healthy eating, and I believe that eating healthy food, such as medicine fruits and vegetables, should be promoted”, said Associate Proffessor Dr.Kamol Lertrat, Senior Researcher from horticulture program, Agriculture Faculty, Khon Kaen University. He reiterated that “in terms of agriculture, Thailand has a great strength to export healthy Thai food. Problems of agricultural innovation and unfavourable environments can be solved by learning from success stories in other countries. Australia, for example, succeeded in growing plants in a green-house, which is located in a dessert. Moreover, trend like “crop condominium” is now becoming very popular for its ability to save a lot of crop growing space.” In terms of marketing, Assoc.Prof. Dr.Kamol proposed that Thailand should promote ‘exports without exports’ by using tourism as the leading step to promote the sales of Thai foods. Arranging an ecotourism trip to see natural attractions and local festivals by “taking no advantages” from local environment and communities would allow locals to be able to promote their community as a tourist attraction. Locals can also work as a tour guide, and arrange trips or courses to local businesses such as learning how to make an authentic Thai coconut ice-cream and making pottery. This is how you can export cultures using tourism.

Preharvest Management Innovation

“Pre and postharvest management is a key factor for farming. Smart Farm System: Wireless Environment Sensors - a case study of Grand Monte vineyard - is a good example of how to use harvest management innovation effectively. The innovation will collect data such as soil moisture index in various depths of soil, micro-mesamacro climate index, and moist at the plant’s leaves, to calculate how much water to use to wither the plant, how and when to use pesticide due to wind speed and direction, and how to avoid future diseases.” said Professor Dr.Jingtair Siriphanich, from the Department of the Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University.


SCOOP ซึ่งประเทศไทยมีก�ำลังในการผลิตข้าว และสามารถแปรรูป เพื่อให้เข้าถึงการตลาดได้อย่างหลากหลาย โดยการสกัด น�้ำมันข้าว เป็นอาหารเสริม หรือน�ำมาท�ำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว Gluten free เช่น การท�ำเส้นโซบะชาใบหม่อนจากแป้งข้าว หรือแปรรูปเป็นแผ่นฟิล์ม (Carboxymethyl-rice starch film) นอกจากนี้ ก ารผลิ ต อาหารที่ มี ป ระโยชน์ แ ละดี ต ่ อ สุขภาพจะเป็นจุดขายที่น่าสนใจซึ่งสามารถส่งออกได้ ทั้ ง นี้ พรี ไ บโอติ ก และพรี ไ บโอติ ก ยั ง เป็ น อี ก หนึ่งประเด็นที่ถูกยกมากล่าว โดยสรรพคุณของพรีไบโอติก และโพรไบโอติกต่างก็ถูกอ้างว่ามีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งพบได้ในแก่นตะวัน หัวหอม และโยเกิร์ต เป็นต้น ดังนั้น จึงสามารถพบเห็นแก่นตะวันแคปซูลได้อย่างไม่นา่ แปลกใจนัก ด้านบรรจุภัณฑ์อาหารก็เป็นส่วนส�ำคัญ ผศ.ดร.ธนะบูลย์ กล่าวว่า “การใช้วตั ถุดบิ ท�ำบรรจุภณ ั ฑ์ทตี่ อ้ งสัมผัสกับอาหาร ไม่ว่าจะเป็นกล่องกระดาษบรรจุอาหาร ถุงร้อน ควรจะมี ความปลอดภัย และปัจจุบนั ความสร้างสรรค์ของบรรจุภณ ั ฑ์ ที่ ส วยงามจะช่ ว ยเพิ่ ม มู ล ค่ า ของสิ น ค้ า เช่ น การน� ำ 3D Printer มาใช้ในการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์จะช่วย สร้ า งนวั ต กรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ จ ะเป็ น พลั ง ขั บ เคลื่ อ น ภาคอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบ ก่อให้เกิดการวิจัยและ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีการบูรณาการระหว่างการผลิตและ การออกแบบเชิงสร้างสรรค์”

noodle, carboxymethyl-rice starch film, and mulberry tea soba noodle, as the products that Thailand has the ability to manufacture in response to the increasing popular trends of gluten free food and healthy lifestyle. Nonetheless, Pre and Pro-Biotic for Health is another issue that was referred to. Pre and Pro-biotic is beneficial to the human body and can be found in sunchoke, onion, and yogurt. It is not uncommon to see sunchoke capsule. Food packaging is also important, as Asst. Prof. Dr. Tanaboon said, “raw materials for direct contact food packaging (food box, paper wrap and plastic bag), must be safe. Nowadays, creative and beautiful packaging can help adding value to the product. Using 3D printer in the packaging development process will also create new innovations and integrally drive the industry, as it encourages research and development of products that is integrated with production and creative design.”

Another equally interesting innovation is a “tailormade fertiliser”, which refers to the use of chemical fertiliser that must be adjusted - both its ingredients and quantity - to match the quality of the soil. Information about plant growth and yielding, such as plant species, sunlight, rain, will be used to create a simulation program to enhance the use of chemical fertiliser. The process goes from; (1) the assessment of the soil quality, (2) the assessment of N-P-K level in the soil, and (3) the use of chemical fertiliser in accordance with the suggestion. The use of tailor-made fertiliser could help farmers to save costs and improve production quality.

Postharvest Management Innovation

Assistant Professor Dr.Tanaboon Sajjaanantakul, Dean of the Faculty of Agro-Industry, University of Kasetsart, lectured about postharvest management innovation by focusing on “innovation of food processing and food production”. He exampled ricebased products such as rice-extract oil, gluten free

ขอขอบคุณ/Special Thanks ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์หน้าเปิดบทความโดย คุณธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์ A Drawing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej by TerawatTeankaprasith. เอกสารอ้างอิง/ Reference www.ssnm.info

DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

25


SPECIAL TALK BY FDA

ปั

จจุบัน ปัญหาสุขภาพของประชาชนจากภาวะโภชนาการเกินและโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะโรคอ้วน โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นปัญหาระดับ ประเทศและระดับโลก ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีนโยบายลดการบริโภคอาหารที่มีรส หวาน มัน เค็ม เพื่อช่วยป้องกันปัญหาภาวะโภชนาการเกินและ โรคไม่ตดิ ต่อ โดยให้แสดงค่าพลังงาน ไขมัน น�ำ้ ตาล และโซเดียม แบบจีดเี อ (Guideline Daily Amounts; GDA) ต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ แสดงไว้บนฉลากด้านหน้าของ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร เพื่ อ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคสามารถใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งขยายขอบข่ายอาหารที่บังคับการแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น�้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอเพิ่มขึ้น โดยยกเลิกประกาศ กระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 305) พ.ศ.2550 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารส�ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2550 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของ อาหารส�ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2554 และออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 เรื่อง อาหารที่ต้อง แสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น�ำ้ ตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดเี อ ซึง่ มีสาระ ส�ำคัญโดยสรุป ดังนี้

C

urrently, over-nutrition and non-communicable diseases (NCDs) — particularly obesity, diabetes and hypertension — are the public health problems both national and global levels. To address these issues, the Ministry of Public Health (MOPH) has implemented a policy to reduce the consumption of sweet, salty, and fatty foods by requiring the Guideline Daily Amounts (GDAs) of energy value as well as the content of fat, sugar and sodium per pack to be displayed on the front of food package. Therefore, consumers can make informed food choices. Recently, some kinds of food required GDAs labelling on the front-of-pack (FOP) compulsorily have been expanded by repealing the two following notifications of the MOPH; the Notification of the MOPH (No.305) B.E.2550 (2007) Re: Labeling of certain kinds of readyto-eat foods, dated 30 August B.E.2550 (2007); and the Notification of the MOPH Re: Labeling of certain kinds of ready-to-eat foods (No.2), dated 7 April B.E.2554 (2011). Instead, the Notification of the MOPH (No.374) B.E.2559 (2016) Re: Food products required to bear nutrition labeling and GDAs labelling of energy value, sugar, fat, and sodium has come into force. Details of new notification are summarized as follows.

The Most Recent Food Regulations have been Enforced Notification of the Ministry of Public Health (No.374) B.E.2559 (2016) Re: Food Products Required to bear Nutrition Labelling and energy value, sugar, fat, sodium on the labels of some kinds of foods Guideline Daily Amounts, GDA Labelling

กฎระเบียบด้านอาหารล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น�้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ ส�ำนักอาหาร ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Bureau of Food

Food and Drug Administration, Ministry of Public Health food@fda.moph.go.th

26

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016


SPECIAL TALK BY FDA

1

ก�ำหนดให้อาหารส�ำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีที่อยู่ในภาชนะบรรจุพร้อม จ�ำหน่ายต่อผู้บริโภค 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และ ค่าพลังงาน น�้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ กลุ่มอาหาร

Food Group

1

Five groups of ready-to-eat foods listed below which are packaged for sale to consumers are required to display nutritional labeling with GDAs labeling.

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

Product Examples

(1) อาหารขบเคี้ยว Snack foods

• มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ เช่น มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ มันฝรั่งอบกรอบ มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบหรืออบกรอบ ปรุงรสต่างๆ เช่น รสกะเพรากรอบ รสชีสและหัวหอม เป็นต้น Fried or baked potatoes e.g. fried crispy potato chips, baked crispy potato chips, flavored-fried or baked potato chips such as basil, cheese, and onion flavored. • ข้าวโพดคัว่ ทอดหรืออบกรอบ เช่น ข้าวโพดอบกรอบ ข้าวโพดอบกรอบเคลือบเนยคาราเมล ข้าวโพดอบกรอบ รสช็อกโกแลต ข้าวโพดอบกรอบรสชีส ข้าวโพดคลุกน�้ำตาลและเนย ข้าวโพดเคลือบช็อกโกแลต ข้าวโพดเคลือบเนยคาราเมล เป็นต้น Fried or baked popcorn e.g. baked crispy popcorn, caramel-coated baked crispy popcorn, chocolate-flavored baked crispy popcorn, cheese-flavored baked crispy popcorn, sugar and butter popcorn, chocolate-coated popcorn, and caramel-coated popcorn. • ข้าวเกรียบทอดหรืออบกรอบ หรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง เช่น ข้าวเกรียบสมุนไพร ข้าวเกรียบเผือก ข้าวเกรียบกุ้ง มันผสมทอดกรอบเคลือบเนยคาราเมล แป้งถั่วเหลืองอบกรอบ ขนมอบกรอบเคลือบรส ช็อกโกแลต ข้าวเหนียวอบกรอบพันสาหร่าย ขนมอบกรอบรสตรอเบอร์รี ข้าวกรอบรสต้มย�ำ เป็นต้น Fried or baked rice crisps or extruded snacks e.g. herb rice crisps, taro rice crisps, shrimp rice crisps, caramel-coated fried mixed sweet potatoes, baked soy flour crisps, chocolate-coated crisps, seaweed sticky rice crisps, strawberry-flavored crisps, Tom Yam flavored rice crisps. • ถั่วหรือนัตทอดหรืออบกรอบ หรืออบเกลือ หรือเคลือบปรุงรส เช่น ถั่วลิสงทอดกรอบ ถั่วลิสงอบกรอบ ถั่วลิสงอบเกลือ ถั่วลิสงปรุงรส ถั่วคั่ว นัตคั่ว เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ หรือถั่วผสมนัตอบเกลือ อัลมอนด์ปรุงรส เป็นต้น Roasted / salt-roasted / flavored peanuts or nuts e.g. fried peanuts, roasted peanuts, salted-roasted peanuts, flavored peanuts, roasted nuts, salted-roasted cashews or mixed nuts and peanuts, flavored almonds. • สาหร่ายทอด สาหร่ายทอดอบกรอบ สาหร่ายทอดเคลือบปรุงรส Fried seaweed, baked crispy seaweed, flavored fried seaweed. • ปลาเส้นทอด ปลาเส้นอบกรอบหรือปรุงรส Fried / baked / flavored fish snack

(2) ช็อกโกแลต และผลิตภัณฑ์ในท�ำนองเดียวกัน Chocolate and like products

• ช็อกโกแลตชนิดไม่หวาน ช็อกโกแลตนม คูเวอร์เจอร์ช็อกโกแลตนม ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากช็อกโกแลต Unsweetened chocolate, milk chocolate, milk chocolate couverture, products made from chocolate • ขนมหวานที่มีลักษณะคล้ายช็อกโกแลต ซึ่งเป็นอาหารส�ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที Chocolate-like sweets which are ready-to-eat

(3) ผลิตภัณฑ์ขนมอบ Bakery products

• ขนมปังกรอบ หรือแครกเกอร์ หรือบิสกิต เช่น ขนมปังกรอบเคลือบช็อกโกแลต ขนมปังกรอบสอดไส้ครีม ช็อกโกแลต ขนมปังกรอบรสชีส บิสกิตรสมินท์ บิสกิตรสส้ม ครีมแครกเกอร์แซนวิช แครกเกอร์ไส้ครีม กลิ่นบลูเบอร์รี แซนวิชแครกเกอร์ไส้ครีมกลิ่นเลมอนเชอร์เบท บิสกิตโรลรสช็อกโกแลต ขนมขาไก่ เป็นต้น Crispy toast /crackers/ biscuits e.g. chocolate-coated toast, toast filled with chocolate cream, cheese-flavored toast, mint-flavored biscuits, orange-flavored biscuits, cream cracker sandwiches, crackers filled with blueberry-flavored cream, sandwich crackers filled with lemon sherbet-flavored cream, chocolate-flavored biscuit rolls, or breadsticks. • เวเฟอร์สอดไส้ เช่น เวเฟอร์ไส้ครีมกลิ่นชาเขียว เวเฟอร์ไส้ครีมกลิ่นบลูเบอร์รี เวเฟอร์สอดไส้ครีม ช็อกโกแลต เวเฟอร์รสนมสอดไส้ครีมกลิ่นวานิลลา เวเฟอร์เคลือบโกโก้ครีม เป็นต้น Filled wafers e.g. wafers filled with green-tea-flavored cream, wafers filled with blueberry-flavored cream, wafers filled with chocolate cream, flavored milk wafers filled with vanilla cream, or cocoa cream-coated wafers. DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

27


SPECIAL TALK BY FDA กลุ่มอาหาร

Food Group

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

Product Examples

• คุกกี้ Cookies • เค้ก เช่น เค้กโรล บราวนี คัพเค้ก มัฟฟิน ช็อกบอล เค้กเนยสด ชีสเค้ก ชิฟฟอนเค้ก เค้กกล้วยหอม เป็นต้น Cakes e.g. roll cakes, brownies, cupcakes, muffins, chocolate balls, butter cakes, cheesecakes, chiffon cakes, or banana cakes. • พาย เพสตรี้ ทั้งชนิดที่มีและไม่มีไส้ Pies and pastries, both with and without fillings. (4) อาหารกึ่งส�ำเร็จรูป ตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข (ฉบับที่ 210) พ.ศ.2543 เรื่อง อาหารกึ่งส�ำเร็จรูป Semi - processed foods [according to Notification of the Ministry of Public Health (No.210) B.E.2543 (2000) Re: Semi-processed Food]

• ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ บะหมี่ เส้นหมี่ และวุ้นเส้น ไม่ว่าจะมีการปรุงแต่งหรือไม่ก็ตาม พร้อมซองเครื่องปรุง Noodles, a sheet of rice noodles (Guay-jub), egg noodles, wheat noodles, and rice vermicelli, whether or not they are flavored and with seasoning packets. • ข้าวต้มที่ปรุงแต่ง และโจ๊กที่ปรุงแต่ง Seasoned boiled rice (Kao Tom), and seasoned rice porridge

(5) อาหารมื้อหลักที่เป็นอาหารจานเดียว ซึ่งต้อง เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งตลอดระยะ เวลาจ�ำหน่าย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงอาหารมื้อหลัก ซึ่งเก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่เป็น โลหะ หรือวัตถุอนื่ ทีค่ งรูปทีส่ ามารถป้องกันมิให้ อากาศภายนอกเข้าไปในภาชนะบรรจุได้ และ เก็บรักษาไว้ได้ในอุณหภูมิปกติ Single-serving meals which must be kept refrigerated or frozen prior to sale, but not including main meals which can be kept in hermetically sealed containers made of metal or other rigid materials and which can be stored at room temperature.

• อาหารส�ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที อยู่ในภาชนะที่พร้อมน�ำไปรับประทานได้ โดยต้องน�ำไปผ่าน เตาไมโครเวฟก่อนการบริโภค เช่น ข้าวผัดต่างๆ ข้าวผัดกะเพรา ข้าวไข่เจียว ข้าวต้ม โจ๊ก ข้าวผัดอเมริกัน ข้าวหมูกรอบ ข้าวหน้าเป็ด ข้าวหมกไก่ ข้าวพร้อมกับข้าวชนิดต่างๆ (เช่น แกงกะหรี่ แกงเขียวหวาน แกงมัสมั่น แกงพะแนง แกงเผ็ดเป็ดย่าง แกงส้ม ต้มย�ำ ไก่ตุ๋นยาจีน แกงจืด ต้มข่าไก่ ย�ำต่างๆ หมูทอดกระเทียม) บะหมี่น�้ำหมูแดง บะหมี่แห้งเป็ด เกี๊ยวกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ผัดวุ้นเส้น ผัดซีอิ๊ว ขนมจีนน�้ำยา ผัดไทย เป็นต้น Packaged, ready-to-eat foods which need to be microwave before consumption e.g. various kinds of fried rice, fried basil on rice, omelet on rice, boiled rice, rice porridge, American fried rice, crispy pork on rice, roasted duck on rice, chicken with yellow rice, rice with different side dishes (such as curry, green curry, Massaman curry, Panaeng curry, roasted duck in curry, sour soup, Tom Yam soup, chicken stewed with Chinese medicine, plain soup, coconut milk soup with chicken [Tom Khakai], different kinds of spicy salad, or fried pork with garlic), egg noodles soup with red roast pork, dry egg noodles with roasted duck, shrimp wontons, fried noodles topped with pork and Chinese broccoli in gravy, stir fried rice vermicelli, fried noodles with soy sauce, rice noodles in fish curry sauce, Pad Thai, etc.

The Ministry of Public Health (MOPH) has implemented a policy to reduce the consumption of sweet, salty, and fatty foods by requiring the Guideline Daily Amounts (GDAs) of energy value as well as the content of fat, sugar and sodium per pack to be displayed on the front of food package. Therefore, consumers can make informed food choices.

กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายลดการบริโภคอาหารที่มีรส หวาน มัน เค็ม เพื่อช่วยป้องกันปัญหาภาวะโภชนาการเกินและโรคไม่ติดต่อ โดยให้แสดงค่าพลังงาน ไขมัน น�้ำตาล และโซเดียม แบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts; GDA) ต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์แสดงไว้บนฉลากด้านหน้าของผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อได้อย่างเหมาะสม

28

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016


SPECIAL TALK BY FDA

2

ก�ำหนดการแสดงฉลาก ให้ปฏิบัติดังนี้ (1) ปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรือ่ ง ฉลาก และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรือ่ ง ฉลากของ อาหารนั้นๆ ที่ได้มีการก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะ และจะต้อง แสดงฉลากโภชนาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1.1) แสดงกรอบข้อมูลโภชนาการแบบเต็ม ตามข้อ 1.1 ของ บัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2541 หรือ (1.2) แสดงกรอบข้อมูลโภชนาการแบบย่อ ตามข้อ 1.2 ของ บัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2541 โดยให้แสดงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการเฉพาะพลังงาน ทั้งหมด ไขมันทั้งหมด โปรตีน คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด น�้ำตาล โซเดียม แต่หากมีปริมาณโคเลสเตอรอลต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ตั้งแต่ 2 มิลลิกรัมขึ้นไป จะต้องแสดงโคเลสเตอรอลด้วย

2

Food labels shall be complied with the notifications and requirements as follows: (1) The Notification of the Ministry of Public Health regarding food labeling and related specific notifications with displaying nutrition labeling either of the following: (1.1) Nutrition information panel according to Clause 1.1 of the Attachment 1 of the Notification of the Ministry of Public Health (No.182) B.E.2541 (1998) Re: Nutrition Labeling dated 20 March B.E.2541 (1998); or (1.2) Simplified format of nutrition information panel according to Clause 1.2 of the Attachment No.1 of the Notification of the Ministry of Public Health (No.182) B.E.2541 (1998) Re: Nutrition Labeling dated 20 March B.E.2541 (1998) by displaying total energy, total fat, protein, total carbohydrate, sugar, sodium and also cholesterol if such food contains more than 2 milligrams of cholesterol per serving.

ตัวอย่างการแสดงฉลากโภชนาการแบบย่อรูปแบบมาตรฐาน กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีปริมาณโคเลสเตอรอล น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ตามที่ระบุบนฉลาก Example of simplified format of nutrition information panel in case of product containing less than 2 mg of cholesterol per serving

ตัวอย่างการแสดงฉลากโภชนาการแบบย่อรูปแบบมาตรฐาน กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีปริมาณโคเลสเตอรอล ตั้งแต่ 2 มิลลิกรัม ขึ้นไป ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค Example of simplified format of nutrition information panel in case of product containing 2 mg or more of cholesterol per serving DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

29


SPECIAL TALK BY FDA

In terms of snacks, chocolate and like products, and bakery products, the statement “Consume less and exercise more for good health” shall be declared in visible bold type. Font colour shall contrast to frame and background color. Frame colour shall contrast to label colour.

แสดงข้อความว่า “บริโภคแต่น้อยและออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ” ด้วยตัวอักษรหนาทึบเห็นได้ชัดเจน สีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นของกรอบ และสีของกรอบตัดกับสีพื้นฉลาก ส�ำหรับอาหารขบเคี้ยว ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ในท�ำนองเดียวกัน และผลิตภัณฑ์ขนมอบ

การตรวจวิเคราะห์เพื่อแสดงฉลากโภชนาการแบบย่อ อาจตรวจวิเคราะห์ เฉพาะพลั ง งานทั้ ง หมด ไขมั น ทั้ ง หมด โปรตี น คาร์ โ บไฮเดรตทั้ ง หมด น�้ำตาล โซเดียม และโคเลสเตอรอลได้ กรณีทปี่ ระสงค์จะแสดงข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการไว้บนฉลากด้วย เช่น “มีแคลเซียม” “อุดมด้วยโปรตีน” หรือต้องการแสดงคุณค่าทางโภชนาการ ของสารอาหารชนิดอื่น เพื่อใช้คุณค่าในการส่งเสริมการขาย หรือระบุกลุ่ม ผู้บริโภคเฉพาะในการส่งเสริมการขาย จะต้องแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการ แบบเต็มตามข้อ 1.1 ของบัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ เท่านั้น จะแสดงแบบย่อ ไม่ได้ (2) แสดงค่าพลังงาน น�ำ้ ตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดเี อของอาหารตาม ประกาศฉบับนี้ ให้แสดงตามรูปแบบและเงื่อนไขตามที่ก�ำหนด ดังนี้

In terms of nutrition analysis for simplified format of nutrition information panel, only total energy, total fat, protein, total carbohydrates, sugar, sodium, and cholesterol shall be analyzed. In case of making nutrition claims on the label such as "contain calcium" or "rich in protein", or declaring nutritional value of other nutrients for sale promotion or specifying specific consumer groups, the full-format of nutrition information panel must be displayed in accordance with Clause 1.1 of the attachment 1 of the Notification of the Ministry of Public Health (No.182) B.E.2541 (1998) Re: Nutrition Labeling. (2) Energy value, sugar, fat and sodium content in the format of GDAs Labeling shall be displayed in the format and the following conditions stipulated below.

Nutritional Value per ……… Should divide to eat ……… times

*calculate as percentage of maximum intake per day

(3) แสดงข้อความว่า “บริโภคแต่น้อยและออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ” ด้วยตัวอักษรหนาทึบเห็นได้ชัดเจน สีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นของกรอบ และสีของกรอบตัดกับสีพื้นฉลาก ส�ำหรับอาหารขบเคี้ยว ช็อกโกแลตและ ผลิตภัณฑ์ในท�ำนองเดียวกัน และผลิตภัณฑ์ขนมอบ

3 4

ประกาศฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับกับอาหารที่ผู้ปรุงเป็นผู้จ�ำหน่ายโดยตรง ให้แก่ผู้บริโภค

ผู้ผลิตหรือผู้น�ำเข้าอาหาร นอกเหนือจากอาหาร 5 ชนิด ได้แก่ มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้าวโพดคัว่ ทอดหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต และเวเฟอร์

30

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016

(3) In terms of snacks, chocolate and like products, and bakery products, the statement “Consume less and exercise more for good health” shall be declared in visible bold type. Font colour shall contrast to frame and background color. Frame colour shall contrast to label colour.

3 4

This notification is not enforced on the food which is sold directly to consumers. Manufacturers or importers who produce or import food apart from the following five kinds of foods—fried or baked potato chips, fried

or baked popcorn, rice crisps or extruded snacks, crackers or biscuits, and filled wafers—prior to 18 October B.E.2559 (2016) are required


SPECIAL TALK BY FDA

สอดไส้ อยูก่ อ่ นวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2559 ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามประกาศ ฉบับนี้ และให้ใช้ฉลากเดิมที่เหลืออยู่ต่อไปได้ แต่ไม่เกินวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560

5

ในกรณีที่ผู้ผลิตหรือผู้น�ำเข้าอาหารตามประกาศฉบับนี้ ที่แสดงฉลาก โภชนาการถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ หรือค่าพลังงานน�้ำตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลาก ของอาหารส�ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับที่ 2) อยู่แล้ว และ ไม่ขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ ถือว่าได้ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้แล้ว

6 7

ผู ้ ผ ลิ ต หรื อ ผู ้ น� ำ เข้ า ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับนี้ จัดว่าเป็นการฝ่าฝืนประกาศ ซึ่งออกตามมาตรา 6(10) แห่ง พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ประกาศฉบั บ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 18 ตุ ล าคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลาก โภชนาการและค่าพลังงาน น�้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2559 สืบค้นได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/ PDF/2559/E/092/20.PDF

to comply with this notification within one year. Any remaining labels can be used no later than 17 October B.E.2560 (2017).

5

For those manufacturers or importers of food who have already complied with the Notification of the Ministry of Public Health

(No.182) B.E.2541 (1998) Re: Nutrition Labeling, or the Notification of the Ministry of Public Health Re: Labeling of some Ready-to-Eat Food (No.2) and conform to this notification are considered to be law abiding in accordance with this notification.

6

Manufacturers or importers who do not follow this Notification of the Ministry of Public Health and it deemed to be violated this

notification; as stipulated under section 6 (10) of Food Act B.E.2522 (1979). They shall be fined not more than THB 30,000 for breaching law and regulations.

7

This notification has entered into force since 18 October B.E.2559 (2016).

Relevant Regulation Notification of the Ministry of Public Health (No.374) B.E.2559 (2016) Re: Food products Required to bear Nutrition Labelling and energy value, sugar, fat, sodium on the labels of some kinds of foods Guideline Daily Amounts, GDA Labelling dated 24 March B.E.2559 (2016) Available from: http://www.ratchakit cha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/092/20.PDF

DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

31


SCIENCE & NUTRITION

Beans & Health ถั่วกับสุขภาพ

กระแสความสนใจในการบริโภคอาหารทีม่ าจากพืชนัน้ เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว เนือ่ งจากมี หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทชี่ ชี้ ดั ว่าอาหารทีม่ าจากพืชมีประโยชน์กบั สุขภาพในหลายๆ ด้าน นอกจากนี้ องค์กรสุขภาพจ�ำนวนมากได้กำ� หนดค�ำแนะน�ำให้เพิม่ การบริโภคอาหาร ที่มาจากพืช เพื่อช่วยให้มีสุขภาพดีและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งนอกเหนือจาก ผัก ผลไม้ และธัญพืชต่างๆ แล้ว “ถั่ว” ก็จัดเป็นแหล่งอาหารจากพืชที่ได้รับความสนใจ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่แพ้กัน Interesting trends of the consumption of plant-based diet is growing rapidly because the increasing scientific evidences indicated that plant-derived foods have various health benefits. Additionally, many health organizations have recommended an increased intake of foods derived from plants to improve health and prevent chronic non-communicable diseases. Apart from vegetables, fruits, and whole grains, “beans” are also a potential source of plant-based foods that have impressive nutritional profile and provide several health benefits as well.

เป็นไม้เถาทีจ่ ดั อยูใ่ นวงศ์ Leguminosae ซึง่ ได้แก่ ถัว่ เขียว ถัว่ แดง ถัว่ เหลือง ถั่วด�ำ และถั่วขาว เป็นต้น ฝักหรือเมล็ดสามารถน�ำมาประกอบอาหาร ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน เช่น ถั่วเหลืองน�ำไป ท�ำเต้าหู้ ถั่วเขียวหรือถั่วทองน�ำไปท�ำถั่วกวน หรือถั่วแดงรับประทานคู่กับผักสลัด

ในถั่วมีสารอาหารอะไรบ้าง

ถั่วอุดมไปด้วยสารอาหารมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโปรตีน ใยอาหาร คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน และกรดไขมันไม่อิ่มตัว โดยถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วด�ำ และถั่วขาว 100 กรัม จะมี ปริมาณโปรตีน 20-25 กรัม ในขณะทีถ่ วั่ เหลืองจะมีปริมาณโปรตีนสูงกว่า คือ ประมาณ 35 กรัม ในถั่วเมล็ดแห้ง 100 กรัม1 นอกจากนี้ ถั่วยังเป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทาง 32

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016

อารีย์ ประจันสุวรรณ Aree Prachansuwan

aree_tui53@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ Assistant Professor Wantanee Kriengsinyos, Ph.D. wantanee.kri@mahidol.ac.th

Institute of Nutrition, Mahidol University

eans are derived from plants and are classified in the family Leguminosae including mung bean, red kidney bean, soybean, black gram and white kidney bean. Their pulses or seeds can be used to cook a variety of main dishes and sweet dishes such as soybean to make tofu, mung bean or dehulled mung bean to make mung bean paste, or red kidney bean to serve with salad.

What Nutrients are in Beans?

Beans are plentiful with various nutrients not only protein, but also dietary fiber, complex carbohydrate and unsaturated fatty acid. Protein contents are present in the range of 20-25 grams per 100 grams of dried mung bean, red kidney bean, black gram and white kidney bean, whereas dried soybean contain higher protein contents of 35 grams per 100 grams1. Moreover, beans are also the good sources of bioactive compounds and phytochemicals such as dried mung bean contain more than 40 flavonoids and 10 phenolic acids2. Antinutritional factors have also been discovered in beans such as phytic acid, tannin, and hemagglutinin. However, these substances could be reduced or eliminated by heat such as boiling for 10-15 minutes.


SCIENCE & NUTRITION ชีวภาพและสารพฤษเคมีนานาชนิด ยกตัวอย่างเช่น ในถั่วเขียวเมล็ดแห้ง ตรวจพบฟลาโวนอยด์ มากกว่า 40 ชนิด และกรดฟีโนลิกมากกว่า 10 ชนิด2 อย่างไรก็ตาม โดยธรรมชาติถวั่ ยังประกอบ ไปด้วยสารที่ขัดขวางการดูดซึมสารอาหาร เช่น กรดไฟติก แทนนิน ฮีมแอคกลูตินิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สารต้านโภชนาการเหล่านี้สามารถก�ำจัดให้ลดลงหรือหมดไปด้วยการให้ ความร้อนสูง เช่น การต้มนาน 10-15 นาที

ประโยชน์ของถั่วต่อสุขภาพ

• โรคเบาหวาน เนื่องจากถั่วมีค่าดัชนีน�้ำตาลจัดอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ เป็นแหล่งที่ดีของแป้ง ที่ถูกย่อยช้า และมีใยอาหารสูง ท�ำให้กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่บริโภคถั่วอย่างน้อย 1 ถ้วยตวง ต่อวัน หรือประมาณ 190 กรัม สามารถควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดได้ดกี ว่าเมือ่ เปรียบเทียบ กับกลุ่มที่บริโภคใยอาหารสูงจากข้าวสาลี3 • ภาวะไขมันในเลือดสูง การวิเคราะห์อภิมานจากการศึกษาทางคลินิก4 พบว่า กลุ่มที่ ได้ รั บ ถั่ ว ในช่ ว ง 80-440 กรั ม ต่ อ วั น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กลุ ่ ม ควบคุ ม จะมี ป ริ ม าณ โคเลสเตอรอลรวมและแอลดีแอลโคเลสเตอรอลลดลง 11.8 และ 8.0 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ตามล�ำดับ ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากสารพฤกษเคมีและใยอาหารที่ละลายน�้ำที่ป้องกัน การดู ด กลั บ ของน�้ ำ ดี ท� ำ ให้ ร ่ า งกายเพิ่ ม การผลิ ต น�้ ำ ดี จ ากตั บ โดยใช้ ส ารตั้ ง ต้ น คื อ โคเลสเตอรอล ส่งผลท�ำให้ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดลดลง • ภาวะความดันโลหิตสูง ถัว่ นอกจากอุดมไปด้วยโปรตีนและใยอาหาร ยังเป็นแหล่งของ โพแทสเซียมและแมกนีเซียม อาจจะเป็นผลช่วยควบคุมความดันโลหิต ผลการวิเคราะห์ อภิมานจากการศึกษาทางคลินิก5 พบว่า การบริโภคถั่ว 81-275 กรัมต่อวัน สามารถลด ความดันโลหิตตัวบนได้ 2.25 มิลลิเมตรปรอท เมือ่ เปรียบเทียบกับอาหารทีม่ พี ลังงานเท่ากัน แต่ปราศจากถั่ว • โรคหลอดเลือดหัวใจ จากการศึกษาทางระบาดวิทยา6 พบว่าคนที่บริโภคถั่วมากกว่า หรือเท่ากับ 4 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือ 400 กรัม มีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของ การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้รอ้ ยละ 26 เมือ่ เปรียบเทียบกับคนทีบ่ ริโภคถัว่ น้อยกว่า 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ • โรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ เช่นเดียวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ จากการศึกษาที่ติดตามระยะ ยาว7 พบว่า คนทีบ่ ริโภคถัว่ สูงกว่าจะมีความสัมพันธ์กบั การลดความเสีย่ งของการเกิดมะเร็ง ล�ำไส้ใหญ่ได้รอ้ ยละ 9 โดยอาจจะเป็นผลมาจากฟลาโวนอยด์ทสี่ ามารถยับยัง้ การเจริญเติบโต ของเซลล์เนื้องอกและควบคุมการตายของเซลล์ นอกจากนี้ ใยอาหารยังสามารถลดผลของ สารก่อมะเร็งในทางเดินอาหารได้ พร้อมกับถูกหมักโดยแบคทีเรียในล�ำไส้ เกิดผลผลิตที่ เรียกว่า กรดไขมันสายสั้น ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตและควบคุมการตายของเซลล์ เช่นเดียวกับฟลาโวนอยด์ โดยสรุป การบริโภคถั่วเป็นประจ�ำส่งผลดีต่อสุขภาพมากมาย สามารถป้องกันและลด ความเสีย่ งของการเกิดโรคต่างๆ ได้ ดังนัน้ จึงควรเลือกรับประทานถัว่ หลากหลายชนิดควบคู่ กับอาหารกลุม่ อืน่ ๆ เพือ่ ให้เกิดความสมดุลของสารอาหารทีไ่ ด้รบั รวมทัง้ หมัน่ ออกก�ำลังกาย สม�่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีและยั่งยืน

Benefits of Beans on Health

• Diabetes Mellitus Since beans are classified as having low glycemic index, being a good sources of slowly digested starch, and also high dietary fiber, the consumption of beans at least 1 cup a day (190 grams) can improve glycemic response in type 2 diabetes patients when compares with high wheat fiber diet3. • Hypercholesterolemia A meta-analysis of randomized controlled trials4 showed that diet rich in beans within the range of 80-440 grams a day can decrease total and LDL cholesterol as 11.8 and 8.0 mg/dL, respectively. These results could be correlated with the presence of phytochemicals and soluble fiber in beans which can prevent the re-absorption of bile acids into the body. Therefore increase in bile acids production from cholesterol in the liver might occur, thereby reducing serum cholesterol levels. • Hypertension Beans are not only good sources of protein and fiber, but also contain potassium and magnesium, which may help to control blood pressure. A meta-analysis of randomized controlled trials indicated that dietary beans consumption in range of 81-275 grams/day significantly lowered systolic blood pressure as 2.25 mmHg, when compared with the isocaloric diet lacking beans5. • Coronary Heart Disease A systematic review and metaanalysis of observational epidemiologic studies6 found that the consumption of beans 4 times weekly or 400 gram a week was associated with a 26% decrease risk of coronary heart disease when compared with the consumption of beans less than once a week. • Colorectal Cancer Similar to coronary heart disease, a meta-analysis based on cohort studies7 reported that higher bean consumption was associated with a 9% decreased risk of colorectal cancer. This finding may be due to the flavonoids which can inhibit growing of tumor cells and regulate cellular apoptosis. In addition, dietary fiber can also dilute the potential carcinogens in the gastrointestinal tract and also be fermented by intestinal microflora resulting in production of short chain fatty acids. These fatty acids can inhibit the growth and induce apoptosis in the same manner like that of flavonoids. In conclusion, regular bean consumption has several health benefits. It can prevent and decrease risk of diseases. Therefore, we should have various kinds of beans served with other food groups in order to balance the nutrient intake. Furthermore, we should also do the exercise habitually to maintain good health.

เอกสารอ้างอิง/ References 1. กลุ่มงานวิเคราะห์อาหารและโภชนาการ กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. ตารางแสดงชนิดและปริมาณกรดอะมิโนในอาหารไทย Amino acid content of Thai foods. กรุงเทพฯ. 2544. 2. Dongyan Tang et al., A review of phytochemistry, metabolite changes, and medicinal uses of the common food mung bean and its sprouts (Vigna radiata). Chemistry Central Journal 8: 4, 2014. 3. David J A Jenkins et al., Effect of legumes as part of a low glycemic index diet on glycemic control and cardiovascular risk factors in type 2 diabetes mellitus. Arch Intern Med 172: 21, 2012. 4. L A Bazzano et al., Non-soy legume consumption lowers cholesterol levels: A meta analysis of randomized controlled trials. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases 21, 2011. 5. Viranda H Jayalath et al., Effect of dietary pulses on blood pressure: A systematic review and meta-analysis of controlled feeding trials. American Journal of Hypertension, 2013. 6. Ashkan Afshin et al., Consumption of nuts and legumes and risk of incident ischemic heart disease, stroke, and diabetes: A systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr 100, 2014. 7. Beibei Zhu et al., Dietary legume consumption reduces risk of colorectal cancer: evidence from a meta-analysis of cohort studies. Scientific Reports 5: 8797, 2015. DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

33


SPECIAL FOCUS Innova Market Insights contact@innovami.com

Health Trends to Watch in

จับตา 3 เทรนด์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

I

nnova Market Insights ชีส้ ขุ ภาพหัวใจ สมองและความจ�ำ รวมถึงระบบ การย่อย คือ 3 เทรนด์มาแรงจากงาน Hi Europe ที่จัดขึ้นในเมือง แฟรงก์เฟิร์ต เมื่อช่วง 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

ใจ...ความส�ำคัญ

1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร้อยละ 14 มีการวางต�ำแหน่งให้อยู่ในกลุ่ม สุขภาพหัวใจ ซึ่งบางครั้งอาจพบการวางต�ำแหน่งร่วมกับประเด็นด้าน สุขภาพอื่นๆ โดยพบการเติบโตของผลิตภัณฑ์พัฒนาใหม่ในช่วงปี 25542558 นั้นมีสูงถึงร้อยละ 71 ในขณะที่ทางด้านการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม อาหารและเครื่องดื่มที่วางต�ำแหน่งในกลุ่มสุขภาพหัวใจยังคงพบได้ไม่ถึง ร้อยละ 1 ซึ่งถือว่าน้อยถึงน้อยมาก

รูปที่/Figure 1 34

The main concerns are not the most addressed by NPD

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016

I

nnova Market Insights has identified three key trends for Hi Europe which was held in Frankfurt, 29 November – 1 December, 2016: Heart Health, Cognitive Health and Digestive Health.

Heart Health

1. 14% of supplements had a heart-health positioning, although sometimes in conjunction with other health positioning. This grew in terms of NPD by 71% from 2011 to 2015. In food and beverages, the number of launches is still very small—less than 1%. 2. Active ingredients with approved health claims in Europe are benefiting from this positioning. EFSA-approved claims include: betaglucan for lowering blood cholesterol; potassium for maintaining normal blood pressure; and DHA for normal cardiac function. 3. Botanical supplements are hot; they are marketed across multiple platforms, including heart health. Comparing US figures for 2014 vs. 2013 on trending botanicals (by active health positioning), the fastest growing varieties were: garlic (+26%), cinnamon (+22%), ginger (+21%), turmeric (+16%) and annatto (+11%). 4. Heart health is in the top 5 claims made for selected botanicals, with 13% of botanical supplements carrying such claims. Food & beverage numbers also were high (+10%). 5. Snacks is a fast-growing category for a heart-health positioning. The Top 3 market categories in global product launches from 2014 to 2015 are: cereals (+5%), dairy (+8%) and, with the biggest growth, snacks (+64%). 6. Cocoa – an indulgent heart-health platform emerging. Since EFSA approval of cocoa for blood circulation, cocoa flavanols are emerging as an indulgent heart-health platform to watch. Picking up the trend from the US, social media platforms are positioning dark chocolate (in controlled quantities) as a health/super food.


SPECIAL FOCUS 2. ส่วนผสมที่ได้รับกับการอนุมัติให้สามารถกล่าวอ้าง ทางสุ ข ภาพได้ ใ นยุ โ รปต่ า งได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการ วางต�ำแหน่งในกลุ่มสุขภาพหัวใจ ค�ำกล่าวอ้างที่ทาง EFSA อนุ มั ติ ก็ อ ย่ า งเช่ น เบต้ า กลู แ คนสามารถช่ ว ยลดระดั บ โคเลสเตอรอลในเลือด โพแทสเซียมสามารถช่วยรักษาระดับ ความดันโลหิตให้ปกติ และ DHA ช่วยให้การท�ำงานของ หัวใจปกติ เป็นต้น รูปที่/Figure 3

รูปที่/Figure 2

Heart health platforms: supplements versus foods

Supplement dominate in heart health platform

3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชก�ำลังมาแรงมากๆ โดย ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีออกมาวางจ�ำหน่ายในหลายรูปแบบ รวมทั้งรูปแบบส�ำหรับสุขภาพหัวใจด้วย ทั้งนี้ หากเปรียบ เทียบตัวเลขแนวโน้มการเติบโตของกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ในสหรั ฐ อเมริ ก าปี 2557 เที ย บกั บ 2556 จะพบว่ า กระเที ย มมี ก ารเติ บ โตมากที่ สุ ด (เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 26) ตามด้วยอบเชย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 22) ขิง (เพิ่มขึ้นร้อยละ 21) ขมิ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ16) และ Annatto (เพิ่มขึ้นร้อยละ 11) 4. การกล่าวอ้างด้านสุขภาพหัวใจได้รบั ความนิยมมาก จนติด 1 ใน 5 อันดับแรกของการกล่าวอ้างทั้งหมดในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืช โดยพบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากพืชถึงกว่าร้อยละ 13 ในขณะเดียวกันก็พบในผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่มมากขึ้นถึงร้อยละ 10 เลยทีเดียว 5. ขนมนับเป็นผลิตภัณฑ์อกี กลุม่ หนึง่ ทีม่ กี ารวางต�ำแหน่ง ส�ำหรับสุขภาพหัวใจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดย 3 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกที่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ใน ต�ำแหน่งเกีย่ วกับสุขภาพหัวใจมากทีส่ ดุ ในช่วงปี 2557-2558 ก็คือ ซีเรียล (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5) นม (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8) และ แน่นอนขนมขบเคี้ยวซึ่งเป็นกลุ่มที่เติบโตมากที่สุด (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 64) DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

35


SPECIAL FOCUS 6. โกโก้ จั ด เป็ น กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามใจปากที่ หั น มาเอาดี ท างการ- วางต�ำแหน่งในฐานะผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพหัวใจซึง่ มีตลาดเติบโตขึน้ เรือ่ ยๆ ทัง้ นี้ นับตั้งแต่โกโก้ได้รับการอนุมัติจาก EFSA ด้านคุณสมบัติเพื่อช่วยการ- ไหลเวียนของเลือด สารฟลาโวนอลในโกโก้ (Flavanols) จึงเป็นทีน่ า่ จับตามอง อย่างมากส�ำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหัวใจ เทรนด์ดังกล่าวนี้แน่นอนว่า มีจุดเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกา และเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยมา ซึ่ง ขณะนี้ในสังคมออนไลน์สามารถพบการน�ำเสนอดาร์กช็อกโกแลต (ใน ปริมาณที่มีการควบคุม) ในต�ำแหน่งเพื่อสุขภาพหรือเป็นซูเปอร์ฟู้ด

ความจ�ำ...ที่ไม่สิ้นสุด

Cognitive Health

1. Brain-health supplements show high growth in Europe. New 1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่ สุขภาพสมองมีการเติบโตสูงในยุโรป ข้อมูล data show that, of supplement launches tracked from 2011-2015, ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า การเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่ สุขภาพสมองในช่วง 11-13% had a brain-health positioning, with growth in new supplements 2554-2558 มีการวางต�ำแหน่งในด้านนี้มากถึงร้อยละ 11-13 และยังพบ carrying this claim passing 230%. 2. Main segment for growth is baby and toddler foods. The share การเติบโตของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดใหม่ๆ ที่มีการอ้างเกี่ยวกับสมอง of global launches with a brain-health claim within this category hit สูงถึงร้อยละ 230 เลยทีเดียว 23% in 2015, and 17% in Europe. Cognitive-health products often 2. กลุ่มย่อยหลักที่สร้างให้เกิด feature omega 3 fatty acids, but also iron. การเติ บ โตในกลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 3. Losing Mental Sharpness is ทีก่ ล่าวอ้างเกีย่ วกับสุขภาพสมอง กค็ อื the key concern among the aging อาหารส�ำหรับทารกและเด็กวัยหัดเดิน population. 4. The key market categories นั่ น เอง โดยเมื่ อ ดู ตั ว เลขจะพบว่ า for brain health in 2015 reveal soft ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีส่วนแบ่งในตลาด drinks as the biggest growth nonอาหารเพื่อสุขภาพสูงถึงร้อยละ 23 supplement categories, up by 30%. Dairy, followed, up by 23%. ในปี 2558 และ ร้อยละ 17 ในยุโรป 5. Launches more than tripled ซึ่งส่วนผสมส�ำคัญก็คือ กรดไขมัน from 2011 to 2015 in Europe. This รูปที่/Figure 4 Key market categories for brain health positioning โอเมก้า-3 และเหล็ก is a faster paced growth than the global trend, where growth is still 3 . ส� ำ ห รั บ ผู ้ บ ริ โ ภ ค สู ง วั ย strong, but less pronounced, การสู ญ เสี ย ความจ� ำ นั บ เป็ น เรื่ อ ง doubling over the same period. ที่ พ วกเค้ า ให้ ค วามส� ำ คั ญ และ Product launch activity was particularly strong in 2014, with มีความกังวลมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง almost four times as many products 4. ตลาดหลักส�ำหรับผลิตภัณฑ์ tracked, compared to 2011. Brain health is becoming more relevant เพื่ อ สุ ข ภาพสมองในปี 2558 in new supplements, rising from ที่อยู่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เสริม7% to 12% of launches in the EU อาหารก็คือ กลุ่มเครื่องดื่มที่พบว่า in 2015. มีมากขึ้นถึงร้อยละ 30 ตามมาด้วย รูปที่/Figure 5 Brain health during the different stages pf life กลุ่มผลิตภัณฑ์นมที่มีการกล่าวอ้าง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพิ่ ม ขึ้ น กว่ า เดิ ม ถึ ง ร้อยละ 23 5. ในช่วงปี 2554-2558 ยุโรปมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพือ่ สุขภาพสมองมากขึน้ ถึงสามเท่าตัว ซึง่ นับว่าเพิม่ ขึน้ อย่างยิง่ ยวดมากกว่า ในตลาดโลกที่ ก็ มี ก ารเติ บ โตที่ ร วดเร็ ว เหมื อ นกั น ประมาณสองเท่ า ตั ว แต่ไม่สามารถเทียบกับในยุโรปได้เลยทีเดียว โดยเฉพาะในปี 2557 ที่พบว่า มีการเปิดตัวมากขึ้นกว่าสี่เท่าตัวจากปี 2554 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ที่เกี่ยวข้อกับสุขภาพสมองก็มีให้เห็นมากขึ้นชัดเจน เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 7 เป็น 12 ของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในยุโรป ปี 2558 6. กรดไขมันโอเมก้า-3 และวิตามินบีเป็นส่วนผสมที่เติบโตเร็วที่สุด เมื่อเปรียบเทียบสถิติระหว่างปี 2554 กับ 2558 อย่างไรก็ตาม ส่วนผสมที่มี ส่วนแบ่งมากที่สุดในกลุ่มสุขภาพสมองยังคงเป็นแมกนีเซียมและวิตามินอี รูปที่/Figure 6 Top 5 health claims for selected botanicals (US.2014) Supplement

45%

Food&Beverage

40%

42.7%

35% 30% 25% 20%

24.4%

20.9%

20.7%

15%

13.1%

10%

12.7%

9.7%

Digestive/ liver health

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016

9.9%

6.0%

5%

36

11.2%

Immune health

Heart health

Brain health

Energy & stamina


SPECIAL FOCUS

Digestive Health Shift Towards Fiber 1. From “probiotic” to “happy tummy.” In Europe, the challenging health claims environment led to a shift in digestive health language for NPD now that the term “probiotics” is no longer permitted. “Happy tummy” has replaced “probiotic.” 2. Fermented foods on the rise. The recent revival in fermented foods is leading to opportunity within the digestive-health space. Examples include sourdough marketed as having better digestibility benefits. A 20% increase in CAGR was reported in “fermented” claims on global sourdough launches (2011-2015).

7. พื ช นานาชนิ ด ก� ำ ลั ง เป็ น ที่ นิ ย มมากขึ้ น ส� ำ หรั บ บทบาทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD) ของกลุ่ม สุขภาพสมอง โดยจะเข้ามาเสริมให้การเติบโตของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์นี้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

สุขภาพระบบย่อย...เบนเข็มสู่ไฟเบอร์

1. จาก “โพรไบโอติก” สู่ “ท้องอารมณ์ด”ี ความท้าทาย และอุปสรรคด้านการใช้ค�ำกล่าวอ้างในยุโรปดูจะเป็น ปั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงด้ า นภาษาที่ ใ ช้ กล่าวอ้างอย่างมีนัยส�ำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD) ของกลุ่มสุขภาพระบบการย่อย ที่ตอนนี้ค�ำว่า “โพรไบโอติก” นั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ดังนั้นจึงต้อง เปลี่ยนมาใช้ “ท้องอารมณ์ดี” แทน 2. อาหารหมั ก ดองกลั บ มาเป็ น ที่ นิ ย มอี ก ครั้ ง การกลับมาได้รบั ความนิยมของอาหารหมักดองทีผ่ า่ นมา ได้น�ำไปสู่โอกาสที่มากขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ของระบบย่ อ ย ยกตั ว อย่ า ง เช่ น Sourdough ที่ มี การท�ำตลาด วางให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์เพื่อ การย่ อ ยและขั บ ถ่ า ยที่ ดี ก ว่ า เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ยั ง พบว่ า Sourdough ทีเ่ ปิดตัวใหม่และมีการกล่าวอ้างดังกล่าวนัน้ มีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปีสงู ขึน้ ถึงร้อยละ 20 เลยทีเดียว

6. Omega-3 fatty acids and B vitamins are the fastest growing ingredients, when comparing 2011 and 2015 statistics. The biggest ingredients for products carrying these claims are still magnesium and vitamin E. 7. Botanicals are gaining a bigger role in brain health new product development (NPD) as a whole, forming a strong pillar for growth.

DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

37


SPECIAL FOCUS ายงานจากบริษัทวิจัยตลาด Markets and Markets (M&M) กล่าวว่า “ทุกวันนี้ สารสกัดไม่ได้มีมูลค่าในตลาดทั่วโลกมากเหมือนก่อน แต่ยังมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องถึงปี 2563 คาดการณ์เติบโต ประมาณร้อยละ 7 ต่อปี ซึง่ น่าจะมีมลู ค่าเฉียด 35,000 ล้านยูโร โดยประมาณ โดยตลาดในเอเชียแปซิฟิกจะเติบโตเร็วที่สุด ตัวเลขดังกล่าวยังรวมถึง สารอาหารที่ใช้ในโภชนาการสัตว์และเวชส�ำอางด้วย” ทัง้ นี้ M&M ตัง้ ข้อสังเกตเกีย่ วกับความนิยมทีเ่ พิม่ ขึน้ ของอาหารฟังก์ชนั นอล ในหลายๆ ตลาด ว่า “ผู้ผลิตหลายรายเริ่มน�ำปัจจัยด้านความสะดวกสบาย ของผู ้ บ ริ โ ภคเข้ า มาพิ จ ารณา ซึ่ ง พวกเขาตอบโจทย์ ด ้ ว ยการน� ำ เสนอ สารอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพในรู ป แบบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม แทนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”

T

he Markets and Markets (M&M) report extract did not place a value on the current international market but said it would grow at 7% annually until 2020 when it would hit €35bn, with the Asia Pacific growing fastest. The figure includes nutrients being used in animal nutrition and cosmeceuticals. The firm noted the rising popularity of functional foods in various markets. “Manufacturers are also taking in consideration the convenience factor for consumers and providing them with healthy nutrients in the form of food and beverages instead of supplements.” Yet food supplements remained the biggest market for healthy nutrients ranging from phytochemicals to omega3s to vitamins, minerals, fibre forms, prebiotics and probiotics and more. Growth here explained why botanicals were the fastest growing nutraceutical type.

NutraIngredients.com

In the year 2020:

Global nutraceuticals market

to be worth €35bn; 7% annual growth forecast

มีรายงานว่า ณ ขณะนี้ ส่วนผสมจาก พืช นับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ตอนนี้ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในวงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งส่วนหนึ่ง มีแรงผลักดันจากกลุ่มผู้บริโภคสูงวัยที่เพิ่มจ�ำนวนขึ้นทั่วโลก

38

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016

Botanicals are the fastest growing nutraceutical ingredient class in a category being driven by ageing populations around the world, a report has found.


SPECIAL FOCUS

The report found the Asia Pacific, Europe and North America were the biggest regional consumers of health nutrients with Latin America, Africa and the Middle East taking a much smaller slice of the pie.

A Pac

อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยังคงเป็นตลาดทีใ่ หญ่ ที่สุดส�ำหรับสารอาหารเพื่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นพฤกษเคมี (Phytochemicals) วิตามิน โอเมก้า 3 เกลือแร่ ไฟเบอร์ตา่ งๆ พรีไบโอติก โพรไบโอติก และอืน่ ๆ อีกมากมาย ซึง่ การเติบโต ที่เกิดขึ้นเป็นตัวอธิบายว่า ท�ำไมส่วนผสมจากพืชถึงได้มี การเติบโตทีร่ วดเร็วกว่าสารหรือส่วนผสมอืน่ ในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นั่นเอง นอกจากนี้ในรายงานยังระบุว่า เอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกาเหนือ เป็นกลุม่ ตลาดทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของสารอาหาร เพื่ อ สุ ข ภาพ ตามมาด้ ว ยลาติ น อเมริ ก า แอฟริ ก า และ ตะวันออกกลางที่มีตลาดอยู่ไม่มากนัก

A Pac

ส� ำ หรั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก จากรายงานระบุ ว ่ า ตลาดญี่ปุ่น อินเดีย และจีน น่าจะมีการเติบโตมากกว่า ตลาดอืน่ ๆ ในภูมภิ าคซึง่ เป็นทีน่ า่ แปลกใจพอสมควร เพราะ บางรายงานทีร่ ะบุพบการเติบโตทีช่ ะลอตัวในหลายประเทศ อย่ า งเช่ น ในจี น และอิ น เดีย เป็น ต้น นอกจากนี้ยังพบ การเติบโตที่เพิ่มขึ้นในประเทศโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย มาเลเซีย และเวียดนาม แม้ว่าฐานผู้บริโภค จะมีขนาดเล็กก็ตาม “การตระหนั ก ด้ า นสุ ข ภาพและประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ โรคเรื้ อ รั ง ต่ า งๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เช่ น โรคความดั น โลหิ ต โรคเบาหวาน และโรคกระดูกอ่อนในภูมิภาคนี้ ถือเป็น แรงผลักดันการเติบโตที่ส�ำคัญ” M&M กล่าว พร้อมตั้ง ข้อสังเกตว่า ปัจจัยดังกล่าวเคยเป็นแรงผลักดันที่ส�ำคัญ ของการเติบโตในตลาดอื่นๆ มาแล้วเช่นกัน ในรายงานยังระบุเพิ่มเติม ว่า “ญี่ปุ่นเป็นตลาดที่เติบโตเร็ว ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก ซึ่ ง สาเหตุ ห ลั ก ก็ คื อ จ� ำ นวน ประชากรสู ง อายุ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่างรวดเร็วนั่นเอง”

Japan, India and China would lead growth in the Asia Pacific , the report found, a finding somewhat at odds with others that show growth slowing in China and India at least, and rising in south east Asian nations like Thailand, Malaysia and Vietnam, albeit from a smaller base. “The growing health awareness and rising cases of various chronic diseases such as blood pressure, diabetes, and rickets in this region are also driving the market,” M&M said, noting similar health concerns were driving markets elsewhere too. It added: “Japan is the fastest growing country market in the Asia Pacific region. This is due to the rapidly aging population here.”

“ ”

DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

39


SPECIAL FOCUS

เรสเวอราทอล…กับสุขภาพหัวใจ

Resveratrol and Cardiovascular Health

เรสเวอราทอลเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จากปรากฏการณ์ French Paradox ซึ่งอธิบายว่า ท�ำไมคนฝรั่งเศสมีสถิติการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจน้อยกว่า คนอเมริกัน ถึง 3.5 เท่า ทั้งที่มีการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง เนื่องจากคนฝรั่งเศส มีการบริโภคไวน์แดงเป็นประจ�ำทุกวัน ด้วยสาเหตุนี้ เรสเวอราทอลจึงได้รับ ความนิยมในเวลาต่อมา เรสเวอราทอลมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของโคเลสเตอรอล LDL และ ยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซีจีเนส (Cyclooxygenase) มีผลยับยั้งการสังเคราะห์ พรอสตาแกลนดิน (สารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ และการหดตัวของหลอดเลือด)

Resveratrol is a widely known due to the French Paradox phenomenon, which is the statistical paradox of why, while consuming a diet high in saturated fat, French people have cardiovascular disease at rates 3.5 lower than Americans. One explanation is that the French drink red wine daily. For this reason, resveratrol has become popular. Resveratrol inhibits the oxidation of LDL, and it impedes the cyclooxygenase enzyme, thereby inhibiting synthesis of prostaglandin (a substance that causes inflammation and the contraction of blood vessels).

เรสเวอราทอลเสริ ม ความแข็ ง แรง ของผิวหนังมนุษย์

Resveratrol May Strengthen Human Skin

1. Protective effect in epidermis cells: Studies of the absorption of resveratrol found resveratrol was quickly absorbed into the blood stream within 30 minutes of consumption. In addition, resveratrol had more than 90% specificity for binding to epidermal skin cells. This binding appears to help reduce apoptosis (cell death) in human skin. 2. Protects skin from the sun and reduces dark spots: Consumption of grape skin extracts rich in resveratrol reduces inflammation of the human skin from UVA and UVB. That is to say, resveratrol inhibits enzymes such as metalloproteinases (MMPs) that cause inflammation of the skin.

1. ป้ อ งกั น การท� ำ ลายเซลล์ ใ นผิ ว หนั ง มนุษย์ (Protective effect in epidermis cell) จากการศึกษาการดูดซึมของเรสเวอราทอล พบว่า เรสเวอราทอลดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ได้ว่องไว 30 นาทีภายหลังจากการรับประทาน อีกทัง้ เรสเวอราทอลยังมีความจ�ำเพาะในการจับกับเซลล์ผิวหนังชั้นหนังก�ำพร้าได้มากกว่า ร้อยละ 90 โดยการจับกันนี้จะลดการตายของ รูปที่ 1 ถ่ายการกระจายตัวของเรสเวอราทอลต�ำแหน่งจ�ำเพาะ จากผลการทดสอบพบว่า เรสเวอราทอลต�ำแหน่งจ�ำเพาะ จับกับเซลล์ผิวหนังชั้นหนังก�ำพร้า เซลล์ผิวหนังมนุษย์ได้ (Apoptosis) มากกว่าร้อยละ 90 Figure 1 The distribution of resveratrol to specific binding sites. Test results show that over 90% of resveratrol binds with specific epidermal skin cell sites.

Resveratrol

…Say No to Aging

พิราภรณ์ ทองอ่อน

Piraporn Thongon

Senior Sale and Marketing Executive Pure Chemicals Company Limited piraporn@purechemicals.com

เรสเวอราทอล สุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อช่วยชะลอความชรา เรสเวอราทอล คือสารพฤกษเคมี (Polyphenols) พบมากที่สุดในองุ่นโดยเฉพาะส่วนของเปลือกองุ่น (Grape skin) มีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระได้อย่างดีเยีย่ ม มี ผ ลต่ อ การชะลอความชราของร่ า งกาย และ ความเสื่อมของร่างกาย เช่น ป้องกันความเสี่ยงโรค หลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง ป้องกันภาวะโรคสมองเสือ่ ม และป้องกันความเสื่อมของผิวหนังมนุษย์ Resveratrol is a phytochemical compound most common in grapes, in particular grape skins, and is considered an excellent antioxidant. It is thought to slow down both the aging process and the deterioration of the body. For example, resveratrol may reduce the risks of cardiovascular disease, cancer, dementia, and prevent the deterioration of the human skin. 40

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016


SPECIAL FOCUS Therefore, destruction of collagen and elastin in the skin is reduced, leading to healthier skin and reducing wrinkles. Moreover, consuming resveratrol stimulates antioxidants enzymes, for example superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPx), reducing injury to cells under oxidative effects of UVA, which also gives skin a brighter appearance. 3. Slows aging of brain cells and the nervous system: It has been found that consuming resveratrol inhibits the beta-amyloid protein which is toxicity in the nervous system, thus reducing initial inflammation can occur lower rates of apoptosis.

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ของอัตราการอยู่รอดของเซลล์กับการให้ อนุมูลอิสระในกลุ่ม SNP ควบคู่กับ เรสเวอราทอลและ สารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นๆ เช่น Epicatechin และ EGCG จะเห็นว่า การให้เรสเวอราทอลความเข้มข้นสูง เพิ่มอัตรา การอยู่รอดของเซลล์ผิวหนังได้ดีกว่า สารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นๆ Figure 2 Relationship of the cell survival rate with antioxidants in the SNP group coupled with resveratrol and other antioxidants such as epicatechin and EGCG. It is evident that providing high concentrations of resveratrol increases the survival rate of skin cells better than other antioxidants.

2. ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด และลดความหมองคล�้ำ การบริโภคสารสกัดจากเปลือกองุน่ ทีอ่ ดุ มไปด้วยเรสเวอราทอล ลดการอักเสบของผิวหนังมนุษย์จากรังสี UVA และ UVB กล่าวคือ เรสเวอราทอลมีผลยับยัง้ เอนไซม์ทกี่ อ่ ให้เกิดการอักเสบ ของผิวหนัง เช่น ยับยัง้ เอนไซม์ Metalloproteinases (MMPs) จึงช่วยลดการท�ำลายคอลลาเจนและอีลาสติน ผิวหนังจึงมี สุ ข ภาพที่ ดี ขึ้ น ลดการเกิ ด ริ้ ว รอย อี ก ทั้ ง การรั บ ประทาน เรสเวอราทอลกระตุ้นสารต้านอนุมูลอิสระในรูปเอนไซม์ เช่น ซูเปอร์ออกไซด์ดสิ มิวเทส (SOD) และ กลูตาไธโอนเปอร์ออกซิเดส (GPx) ลดอาการบาดเจ็บของเซลล์ภายใต้การออกซิเดชันของ UVA มีผลช่วยให้ผิวหนังมีความสว่างใส ได้อีกด้วย 3. ชะลอความชราของเซลล์สมองและระบบประสาท การบริโภคเรสเวอราทอลพบว่า มีผลช่วยยับยั้งโปรตีนเบต้าแอมีลอยด์ที่เป็นพิษต่อระบบประสาท การตอบสนองต่อ การอักเสบเริม่ ต้นน้อยลงจึงน�ำไปสูก่ ารตายของเซลล์ทลี่ ดลง

ข้อมูลเพิ่มเติม/Additional Information ผลิตภัณฑ์ Res’VineTM สารสกัดเรสเวอราทอล จาก Pharmanager Group ประเทศฝรั่งเศส ของ Pure Chemicals สามารถประยุกต์ใช้ใน ผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่มได้หลากหลาย Res’VineTM Resveratrol Extract by Pharmanager Group, France, distributed by Pure Chemicals, can be applied in various food and beverage products. เอกสารอ้างอิง/References Bastianetto S, Dumont Y, Duranton A, Vercauteren F, Breton L, Quirion R (2010) Protective Action of Resveratrol in Human Skin: Possible Involvement of Specific Receptor Binding Sites. PLoS ONE 5(9): e12935. doi:10.1371/journal.pone.0012935 Patricia Farris MD., Jean Krutmann MD., Yuan-Hong Li MD. Ph.D., Resveratrol: A Unique Antioxidant Offering a Multi-Mechanistic Approach for Treating Aging Skin. Journal of Drugs in Dermatology. DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

41


SMART PRODUCTION Nancy Master RFGen.com

Effects

of Utilising RFID in Food Business

ผลของการใช้เทคโนโลยี RFID ในธุรกิจอาหาร

เพื่อให้แน่ใจว่าอาหารจะมาถึงตรงเวลาโดยไม่เกิดการเน่าเสียเมื่อมาถึง จุดหมายปลายทาง ซึ่งอาจจะเป็นร้านขายของช�ำ แต่ท้ายที่สุด ก็คือตู้เย็น ของผู้บริโภค – นับเป็นหัวใจส�ำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร การป้ อ งกั น การเรี ย กคื น อั น เกิ ด จากปั ญ หาสิ น ค้ า หมดอายุ ห รื อ เกิ ด ความเสียหายควรเป็นเป้าหมายสูงสุดส�ำหรับผูจ้ ดั การด้านการจัดจ�ำหน่าย การเข้าสู่ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสามารถช่วยผู้ประกอบการ ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังเพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์ของตน มาถึงบ้านของผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัยและไม่เน่าเสีย

Making sure food items arrive on time and unspoiled in their final destinations - grocery stores and, eventually, consumers’ refrigerators - is a key part of the food production industry. Preventing recalls due to expired or damaged products should be a foremost goal of distribution managers. Mobile data can help companies streamline inventory management processes so their products arrive safely and unspoiled in consumers’ homes.

การใช้ RFID

RFID Uses

RFID ท�ำงานโดยเซ็นเซอร์ที่ติดไว้บนตัวสินค้าจะถ่ายทอดข้อมูลกลับไปยัง ซอฟต์แวร์การวางแผนด้านทรัพยากรขององค์กร เครื่องมือนี้สามารถช่วย องค์กรให้ทราบถึงข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าทั้งหมด ได้จัดส่งไปอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น RFID สามารถแจ้งเตือนผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าเมื่อ อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น จนถึ ง จุ ด อัน ตราย จากผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ ใ นวารสาร Journal of Food Science เมื่อปี 2552 แสดงให้เห็นว่าสามารถน�ำ RFID 42

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016

RFID works by placing sensors on products and relaying information back to a company’s enterprise resource planning software. These types of devices can help companies get the data they need to ensure proper delivery of all products. For instance, RFID can alert warehouse managers when dangerous temperature spikes occur. According to a study published in the Journal of Food Science in 2009, RFID can be used to monitor temperatures and ensure food safety. Dairy products like ice cream and milk need to remain cool, obviously, and the hot summer months can wreak havoc on a business if temperatures aren’t monitored.


SMART PRODUCTION Health Prevention

มาใช้ในการควบคุมอุณหภูมิและให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยของ อาหาร ผลิตภัณฑ์นมต่างๆ เช่น ไอศกรีมและนมจ�ำเป็นต้องเก็บรักษาด้วย ความเย็ น ซึ่ ง เห็ น ได้ ชั ด ว่ า ในช่ ว งฤดู ร ้ อ นอุ ณ หภู มิ ส ามารถสร้ า งความ เสียหายในธุรกิจได้ถ้าไม่มีการควบคุม

การป้องกันด้านสุขภาพ

อาหารเน่าเสียอาจเป็นอันตรายต่อการบริโภคของมนุษย์ มีการเรียกคืนสินค้า จ�ำนวนมากจากการปนเปื้อนของเชื้อลิสทีเรีย (Listeria) และ ซัลโมเนลลา (Salmonella) ซึ่งเป็นสาเหตุที่รบกวนตลาดอยู่ในช่วงนี้ จากข้อมูลในสมุด ปกขาวของ RFgen ในหัวข้อ “The Food Traceability Survival Guide” ซึ่งเป็นผลส�ำรวจล่าสุดโดย Red Prairie ระบุว่าร้อยละ 81 ของบริษัทผู้ประกอบการ ใช้ระบบเอกสารหรือใช้ระบบอัตโนมัติเฉพาะบางส่วนส�ำหรับการติดตาม การจัดส่งสินค้าตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน ทัง้ นีพ้ บว่ามีเพียงร้อยละ 52 ของบริษทั ผูผ้ ลิตอาหารทีส่ ามารถด�ำเนินการเรียกคืนได้ภายในไม่กชี่ วั่ โมง ซึ่งน�ำไปสู่ปัญหาที่ยังมีการร้องเรียนเกี่ยวกับกฎระเบียบ ตรวจสอบย้อนกลับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ในปี 2554 ได้มกี ารประกาศใช้กฎหมายว่าด้วย “Food Safety Modernization Act” อย่างเป็นทางการ ภายใต้ จุดมุง่ หมายในการป้องกันการปนเปือ้ นในอาหาร เพือ่ ลดกรณี ของการเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหารโดยการก�ำหนดแนวทาง ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการติดตามตรวจสอบอาหาร เครือ่ งเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมชิ ว่ ยให้ผปู้ ระกอบการ ร้านค้าปลีกทราบว่าสินค้าทีส่ ง่ มาทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วน ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น ถ้าผลเบอร์รีเพียง พาเลทเดียวทีไ่ ด้รบั ความเย็นมากเกินไปและแช่แข็งแทนที่ จะเก็บรักษาในอุณหภูมิมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ยอมรับที่ 34-36 องศาฟาเรนไฮต์ ในขณะที่การขนส่งส่วนที่เหลือ ยังอยู่ในสภาพดี ผู้ค้าปลีกจึงมีทางเลือกที่จะปฏิเสธไม่รับ เฉพาะพาเลทนั้นๆ ตามข้อมูลที่รวบรวมได้จากเซ็นเซอร์

เอกสารอ้างอิง/Reference www.rfgen.com/blog/how-rfid-can-impact-food-companies

Spoiled food can be dangerous for human consumption. Numerous recalls due to listeria or salmonella contamination have plagued the market of late. According to an RFgen white paper titled “The Food Traceability Survival Guide,” a recent survey by Red Prairie indicated that 81 percent of companies were using paper-based or only partially automated systems for tracking and tracing their products through the supply chain. The result was only 52 percent of food companies could execute a recall within hours, leading to problems remaining compliant with current traceability regulations. In 2011, the Food Safety Modernization Act was signed off. The act’s goal was to help prevent food contamination so that instances of foodborne illness would decrease by establishing a standardized way to trace food items. Temperature-detecting sensors allow grocers to see whether items from a whole shipment or only certain pallets are up to industry standards. For instance, if a single pallet of berries gets too cold and freezes rather than remaining at the industryacceptable 34 to 36 degrees Fahrenheit, but the rest of the shipment is fine, a grocer has the option to only reject that particular pallet based on data collected from the sensors.

DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

43


STAND OUT TECHNOLOGY

Label Mix-Up

Prevention

การป้องกันการติดฉลากผิดพลาด

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและรวดเร็วในปัจจุบัน ผู้ผลิตอาหาร และเครื่องดื่มมีการผลิตสินค้าออกสู่ผู้บริโภคนับล้านๆ ชิ้น ในทุกๆ วัน สิง่ หนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการบ่งชีช้ นิด ข้อควรระวัง และคุณสมบัตติ า่ งๆ ก็คือ ฉลากบนผลิตภัณฑ์ Thanks to the cutting edge of technologies nowadays, food and beverage producers can launch products up to millions every day. One factor which is crucial to identifications, cautions, and qualifications is labeling.

บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จ�ำกัด Mettler-Toledo (Thailand) Limited MT-TH.CustomerSupport@mt.com

I

n food and beverage industries, labels are meant to inform consumers of the products and ingredients which may incur allergies. Likewise, consumables and chemical labels in the households will show list of ingredients and usages. Consumers’ safety is the prime reason that the government units must issue stringent regulations concerning information needed to be identified on all packaging labels and they must be clear and accurate. The producers distributing incorrect or misinformed labels must do product recalls, pay fines, and take other responsibilities. Pending damages might be huge and this may affect confidence and brand images. Product recalls may incur incalculable damages for producers. Therefore, don’t be surprised when most producers turn to vision inspection systems (VIS) to make sure that labels are properly adhered.

นอุ ต สาหกรรมอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ฉลากจะท�ำหน้ า ที่ แ จ้ ง ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคทราบถึ ง ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ รวมถึงสารที่อาจท�ำให้เกิดอาการแพ้ เช่นเดียวกันกับ ฉลากของสิ น ค้ า อุ ป โภคและสารเคมี ใ นครั ว เรื อ นที่ จ ะแสดงรายชื่ อ ส่ ว นประกอบ รวมถึงค�ำแนะน�ำในการใช้งาน ความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค คือเหตุผลหลักทีห่ น่วยงานรัฐต้องออกกฎข้อบังคับทีเ่ ข้มงวด ในเรื่องของข้อมูลที่ต้องแสดงบนฉลากบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด รวมถึงต้องมีความชัดเจนและ ถูกต้อง ผู้ผลิตที่จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งติดฉลากไม่ถูกต้องหรืออาจท�ำให้เข้าใจผิดได้ จะต้องท�ำการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ และจะต้องเสียค่าปรับรวมถึงการรับผิดชอบอืน่ ๆ ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นนี้อาจมีมูลค่ามหาศาล รวมทั้งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ Generally, blunders from labeling are caused by these two incidents: ของแบรนด์ Poor operations made by operators such as adhering labels onto the การเรี ย กคื น อาจสร้ า งความเสี ย หายอย่ า งประเมิ น ค่ า ไม่ ไ ด้ ส� ำ หรั บ ผู ้ ผ ลิ ต ดั ง นั้ น wrong roll of labeling machine, or forgetting to change labels while changing จึงไม่น่าประหลาดใจ ที่ผู้ผลิตหลายรายต่างเริ่มหันมาใช้การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยภาพ the products. Blunders made by machine operators are only a part of the cause. The process of changing the product must be done as soon as possible, and เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีการติดฉลากอย่างเหมาะสมถูกต้องบนผลิตภัณฑ์ที่ the speed is extremely high so that the operators must hurry fill in or change

โดยทั่วไปการติดฉลากผิดพลาดจะเกิดขึ้นจากหนึ่งหรือสองสาเหตุ ต่อไปนี้

ข้อผิดพลาดของการปฏิบัติงาน คือ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติงาน เช่น ใส่ฉลากในเครื่องติดฉลากผิดม้วน หรือลืมเปลี่ยนฉลากในขณะที่ท�ำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสาเหตุ เพราะ การด�ำเนินการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จะต้องรวดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ความเร็วในการผลิตนั้นสูงจนผู้ปฏิบัติงานต้องเร่งรีบท�ำการเติม หรื อ เปลี่ ย นม้ ว นฉลาก ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม ความเสี่ ย งในการเกิ ด ความผิดพลาด ข้ อ ผิ ด พลาดของอุ ป กรณ์ ห รื อ เครื่ อ งจั ก รนั้ น อาจมี โอกาสพบได้ น ้ อ ยกว่ า แต่ ก็ ส ่ ง ผลกระทบที่ เ ลวร้ า ยไม่ แ พ้ กั น เครือ่ งพิมพ์ตอ้ งท�ำการพิมพ์ฉลากเดิมซ�ำ้ หลายครัง้ อย่างต่อเนือ่ งและ รวดเร็ว ท�ำให้เกิดความเสีย่ งในการพิมพ์ใหม่แต่ละรอบได้ ข้อผิดพลาด ของเครื่องพิมพ์เพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการชี้บ่ง บนตัวผลิตภัณฑ์หรืออาจมีข้อมูลส�ำคัญบนฉลากที่ตกหล่นไป ตัวอย่างเช่น เครื่องพิมพ์ 44

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016

the label roll. This will increase the risk of human errors. Blunders caused by devices or machines can be found less, but the damage is just as bad. The printer must print out labels repetitively and swiftly which may incur erroneous printing in each round. With a little mistaken printing, some vital information might be lost. Such error, for example, is resulted from the working machine while the ink is about to run out. This will lead to all product recalls.

Dodging labeling mix-up

Since product recalls incur massive damages, it is evident that the companies must committedly shield to any errors passing to consumers. Error package labeling is the main reason for food product recalls and what seems strange is that this blunder can be easily defended.

The most effective solution in avoiding labeling mix-up is vision inspection systems.

Vision inspection systems can inspect products on product assembly for 100% without decreasing the product capacity, while it can still inspect correctness of labels at optimal accuracy when compared to other machines for production or various packaging machines. VIS is more effective than manual inspection. VIS has clever software which can reset the VIS to work with new products easily.


STAND OUT TECHNOLOGY อาจท�ำงานในขณะหมึกใกล้จะหมด จนอาจเป็นสาเหตุให้เกิด การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของแบรนด์ก็เป็นไปได้

การป้องกันการติดฉลากสลับกัน

เนือ่ งจากการสูญเสียอย่างมหาศาลจากการเรียกคืนสินค้า จึงเป็นเรือ่ ง ทีช่ ดั เจนว่าบริษทั ต่างๆ จะต้องทุม่ เทในการป้องกันไม่ให้มขี อ้ บกพร่อง ใดๆ เล็ดลอดไปถึงผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์ที่ติดฉลากผิดพลาดเป็น สาเหตุหลักของการเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหาร และที่น่าสนใจก็คือ มันเป็นหนึ่งในข้อบกพร่องที่ป้องกันได้ง่ายที่สุดด้วย

A decent VIS will come with coding for personal use to defend the system from setting code mistakenly and can make a revision when there is incorrect code setting. VIS can inspect errors on label variedly and extensively such as misspelled words, illegible bar coding, low-quality graphic, blurred or tilted labels etc. For optimal results and avoiding high-cost of product recalls, the producers should do whatever it takes to avoid the risk of product blunders passing to consumers. Erroneous labeling is an error which can be easily dodged, yet it is the main cause of product recalls. The producers can lessen the risk of product recall without having to lessen its production speed. It can be found that VIS is the most suitable implement and it helps retain confidence in one’s own brand too.

โซลูชันที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันการติด ฉลากสลับกัน คือการใช้งานระบบการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ด้วยภาพ

ระบบตรวจสอบด้วยภาพสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์บนสาย การผลิตได้ 100% โดยไม่จ�ำเป็นต้องลดก�ำลังการผลิตให้น้อยลง ในขณะทีย่ งั คงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของฉลากได้ในระดับ ความแม่นย�ำสูงสุดเทียบเท่าเครื่องจักรในการผลิตหรือเครื่องบรรจุ ประเภทต่างๆ ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยภาพมีประสิทธิภาพ ที่ ดี ก ว่ า การตรวจสอบด้ ว ยแรงงานอย่ า งมาก และเมื่ อ ระบบ ตรวจสอบด้วยภาพมีซอฟต์แวร์การใช้งานที่ชาญฉลาดเพียงพอ จะสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบตรวจสอบด้วยภาพเพื่อ ใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างง่ายดาย ระบบตรวจสอบด้วยภาพทีด่ จี ะมาพร้อมกับรหัสการเข้าใช้งาน ที่ เ ป็ น ส่ ว นตั ว เพื่ อ ช่ ว ยป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การตั้ ง ค่ า การใช้ ง าน ที่ผิดพลาดและยังสามารถทวนสอบได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง การตั้งค่าอย่างไม่ถูกต้อง ความสามารถของระบบตรวจสอบด้ ว ยภาพจะสามารถ ตรวจจับข้อผิดพลาดบนฉลากได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม เช่น การสะกดค�ำที่ไม่ถูกต้อง บาร์โค้ดที่อ่านค่าไม่ได้ กราฟิก คุณภาพต�่ำ ฉลากเบลอหรือฉลากเอียง เป็นต้น

โดยสรุปเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนนั้นอาจมีมูลค่าสูง และเพื่อผลประโยชน์สูงสุด ผู้ผลิตจึงควรท�ำทุกทางที่เป็นไปได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการปล่อยให้มีผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องหลุดไป ถึงผู้บริโภค การติดฉลากผิดพลาดเป็นข้อบกพร่องที่พบได้ทั่วไป ที่สามารถป้องกันได้ง่าย แต่ก็ยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ท�ำให้เกิด การเรี ย กคื น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ยู ่ ผู ้ ผ ลิ ต ที่ ต ้ อ งการลดความเสี่ ย ง ในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ โดยไม่จ�ำเป็นต้องลดความเร็วในการผลิตลง จะพบว่าระบบตรวจสอบด้วยภาพคือเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด ส�ำหรับงานลักษณะนี้ และยังเป็นการรักษาความเชือ่ มัน่ ของแบรนด์ เอาไว้อีกด้วย DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

45


STRONG QC & QA

Food Fraud… What you don’t know could hurt you, your customer and your brand

อาหารปลอม...สิ่งที่คุณไม่เคยรู้อาจทำ�ร้ายคุณ ผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์ของคุณ ศรีประไพ ปาจรียานนท์ Sriprapai Pajareeyanont

Food Division Manager British Standards Institution (BSI) sriprapai.pajareeyanont@bsigroup.com

อาหารปลอมเกิดขึน้ ได้จากความจงใจท�ำให้เกิด การเจือปน การเจือจาง การใช้สารทดแทน การติดฉลากผิด การน�ำเข้าซ้อน การขโมย หรือการปลอมแปลงส่วนผสมของอาหาร หรือสินค้าเพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การปนเปื ้ อ นสาร ที่อาจเป็นอันตรายและก่อให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต แม้ว่าจะเป็นการใช้ สารทดแทนแบบไม่เป็นไปตามจริยธรรม ท�ำให้คุณภาพของสินค้าด้อย ก็อาจ ท� ำ ลายชื่ อ เสี ย ง ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ ผลิตภัณฑ์ และชือ่ เสียงของความน่าเชือ่ ถือ ของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโดยรวมได้ และในทุกกรณีที่เกิดผู้บริโภคไม่ได้รับตาม ที่คาดหวังและไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป Food fraud is the intentional adulteration, dilution, substitution, mislabelling, parallel trade, theft or counterfeiting of food ingredients or products for a financial gain. The impact of food fraud ranges from harmful adulteration potentially resulting in illness or death, to unethical substitution of inferior products which can destroy brand reputation or even the reputation of an entire exporting country. In all cases, the consumer does not get exactly what they expected or what they have paid for.

46

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016


STRONG QC & QA

ารชี้บ่งภัยคุกคามและจุดเปราะบาง อาหารปลอมถือเป็น

เรื่องใหม่อยู่เสมอ โดยในอดีตอาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนัก และมั ก เกิ ด กั บ สิ น ค้ า อาหารที่ มี ร าคาสู ง การสื บ สวนและ การด�ำเนินการทางกฎหมายของหลายหน่วยงานในต่างประเทศเพื่อ แก้ปัญหาอาหารปลอมยิ่งท�ำให้ปัญหาดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อ และผูบ้ ริโภคมากขึน้ ฉันทามติของกลุม่ ผูผ้ ลิตอาหารจึงต่างตกลงกันว่าจะ ใช้มาตรฐาน เช่น การประเมินภัยคุกคามจุดควบคุมวิกฤต (Threat Assessment Critical Control Point; TACCP) การประเมินจุดเปราะบาง ควบคุมวิกฤต (Vulnerability Assessment Critical Control Point; VACCP) และมาตรฐานความปลอดภั ย ของอาหาร (HACCP) ในการจัดการความเสี่ยงจากอาหารปลอม ในการศึกษาภัยคุกคามและจุดเปราะบางมีความเฉพาะในแต่ละสินค้า ส่วนผสม และกระบวนการผลิต และห่วงโซ่อุปทานต้องใช้ระยะเวลานาน เพราะข้ อ มู ล จากการเก็ บ ตั ว อย่ า งมานั้ น มี จ� ำ นวนมาก นอกจากนี้ ในการตรวจสอบอาจไม่เคยพบความเสี่ยงมาก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ส่วนผสมอาหารที่ใช้จะไม่มีความเสี่ยงเลย โดยความเสี่ยงอาจมาจาก ส่วนผสมของอาหารและลักษณะของสินค้า เช่น ส่วนผสมประเภทแป้ง จะมีความเสี่ยงมากที่สุด ขณะที่ความเสี่ยงอื่นๆ อาจเป็นในรูปของตัวเงิน เช่น ความเสี่ยงจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากหรือน้อยผิดปกติจาก สภาพอาหารทีเ่ ปลีย่ นแปลง รวมทัง้ การแข่งขันทางด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ที่ไม่สมดุลและส่งผลกระทบระยะยาวต่อการซื้อขายสินค้ากลุ่มดังกล่าว ซึ่งในสถานการณ์นี้เองที่ความเสี่ยงจากอาหารปลอมซุกซ่อนฝังรากลึก เตรียมระบาดต่อไป

ารจัดการภัยคุกคามและจุดเปราะบาง ไม่ว่าการทดสอบ

จะเกิดขึ้นด้วยวิธีไหน ผลการตรวจสอบอาหารปลอมควรจะ ได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันทุกครั้ง (เมื่อพิจารณาถึงการควบคุม การทดลองอย่างเคร่งครัด) ภัยคุกคามที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นควรจะเป็น ที่ตระหนักและให้ความส�ำคัญ รวมทั้งถูกควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงต่อสินค้า บริษัท และผู้บริโภคให้มากที่สุด ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจต้องเผชิญ ความท้าทายดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ • การประเมินภัยคุกคามและจุดเปราะบาง ถือเป็นกระบวนการที่ต้อง ใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมากในการผสมผสานความรูแ้ ละทักษะด้านต่างๆ ผ่านการท�ำงานเป็นทีมของผูเ้ ชีย่ วชาญในแต่ละสาขา ทัง้ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีด้านอาหาร การจัดซื้อ ระบบการขนส่งสินค้า การบริหาร ทรัพยากรบุคคล รวมทัง้ การรักษาความปลอดภัยของสถานทีท่ ใี่ ช้ผลิต และ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทีค่ รบถ้วนมักช่วยในการตัดสินใจครัง้ ส�ำคัญ ในการเลือกคู่ค้า โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่มีการใช้ส่วนผสม ปรับเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาล ส่วนใหญ่แล้วความเสี่ยงจากอาหารปลอมนั้น มักเกิดขึ้นสวนทางกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยต้นทุนของส่วนผสม หรือ ต้นทุนการผลิตมีความสัมพันธ์กับทางเลือกของการทดแทน • การจัดล�ำดับความส�ำคัญภัยคุกคามและความเปราะบาง อาจเป็น เรื่องยากเนื่องจากแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงในรูปแบบใหม่นี้ แตกต่างจากวิธีการประเมินความเสี่ยงแบบเดิมอย่าง HACCP โดย ผลกระทบที่ส�ำคัญ ความเป็นไปได้ และความสามารถในการตรวจจับ

I

dentifying Threats and Vulnerabilities Food fraud

has always been present, however in the past it was largely a sporadic threat to a small number of high value food items. And, with food fraud investigations and prosecutions by inter-agency, cross-border authorities getting increased attention in the media, consumers are growing wary. There is industry consensus that a combination of Threat Assessment Critical Control Point (TACCP) and Vulnerability Assessment Critical Control Point (VACCP) assessments, together with food safety (HACCP) assessments are necessary to manage this risk. Researching threats and vulnerabilities unique to your product, ingredients, process and supply chain is time consuming. The amount of information on previous incidents may be overwhelming. Alternately, there may be no precedent to substantiate a possible threat. But the lack of a precedent doesn’t suggest that an ingredient is not vulnerable. Your ingredient may be the one to set a precedent. The threat will be dependent on the type of ingredient and its form, with powdered ingredients being at the highest risk. Other threats are more economic in nature. They can be the result of: unexpected changes to crop yields due to unpredictable weather trends and patterns supply/demand imbalances escalating commodity of raw material prices currency fluctuations impacting long-range futures buying/selling of commodities. All of these situations can foster the economic environment for fraudulent behaviour to sprout.

M

anaging Threats and Vulnerabilities

Regardless of the methodology used, assuming sufficient rigor is applied, the outcome of the food fraud assessment should be the same. The potential threats need to be imagined and prioritized, with controls and actions applied to minimize the risk to the product, company and the consumer. There are several challenges in doing this: • Assessing Threats and Vulnerabilities is a resource-hungry process that needs the combined knowledge and skills of a multidisciplinary team with expertise in food science and technology, procurement, supply chain logistics, human resources and potentially site security and information technology. Informed choices need to be made on suppliers when there are multiple sourcing options and seasonal variations in your ingredients. Often the level of risk will be conversely related to changing economies; the rising cost of the ingredient or the cost of production relative to the alternative substitutes. • Prioritizing Threats and Vulnerabilities can be difficult as the risk methodologies to do this are different to those used in traditional risk assessments such as HACCP. The potential impact, its likelihood and the ability to detect the threat need to be assessed and assigned a risk rating. Ironically, many ingredients considered a low food safety risk may in fact pose a high food fraud risk. The ability to anticipate or predict a threat is as vital as the actual practicality of testing. Detection is not always possible and adulteration, substitution or dilution is often found after receival and use. • Identifying Controls and Actions to reduce or prevent food fraud may not be immediately realistic or practical. Threat-specific counter measures such as inspection, testing and monitoring can only be determined after the threat assessments have been completed. Changing suppliers, ingredients or the country of origin is not always an option. There may only be a few commercially viable alternate suppliers as the production of ingredients globally is DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

47


STRONG QC & QA ภัยคุกคามนั้นต้องได้รับการประเมินและตั้งค่าให้เป็นการประเมินความเสี่ยง และที่ยิ่งไปกว่านั้น คือส่วนผสมอาหารหลายชนิดที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาหารที่มีความเสี่ยงน้อยอาจเป็นส่วนผสม ที่มีความเสี่ยงสูงในอาหารปลอมมากเสียด้วยซ�้ำ ความสามารถในการวิเคราะห์หรือคาดคะเน ความเสีย่ งนัน้ ส�ำคัญพอกับการทดสอบ การตรวจจับสิง่ ปลอมแปลงนัน้ อาจท�ำไม่ได้ในทุกกรณี โดยเฉพาะการสลับสับเปลีย่ น การใช้สารทดแทน และการใช้สารเจือจางนัน้ มักถูกตรวจพบหลัง มีการน�ำไปใช้ • การชี้บ่งการควบคุมและการด�ำเนินการ ในการลดหรือป้องกันอาหารปลอมอาจไม่ใช่ การท�ำให้เป็นจริง หรือแนวทางทีป่ ฏิบตั ไิ ด้โดยทันที มาตรการต่อต้านภัยคุกคามแบบเฉพาะเจาะจง เช่น การสืบค้น ตรวจสอบ และเฝ้าระวังอาจท�ำได้หลังจากที่การประเมินภัยคุกคามบรรลุแล้ว และการเปลี่ยนแปลงผู้จัดหา ส่วนผสมหรือประเทศผู้ผลิตอาจไม่ใช่ทางเลือกในทางปฏิบัติ เนื่องจากกระบวนการผลิตที่รวมศูนย์ในปัจจุบันท�ำให้มีตัวเลือกน้อยลง ความต่อเนื่องในการจัดหาสินค้ายังเป็นตัวแปรส�ำคัญต่อต้นทุนและราคาสินค้าอีกด้วย • การป้องกันทางกฎหมายและหลักฐาน การป้องกันการด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่ออาหาร ปลอมถือว่ามีความจ�ำเป็นที่ต้องด�ำเนินการ โดยการเฝ้าระวังอย่างเป็นเหตุเป็นผล และการสอบทาน ทางธุรกิจ (Due diligence) จะต้องถูกน�ำมาแสดงอย่างชัดเจน แม้วา่ การป้องกันตัวทางกฎหมาย จะเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนในแง่ของความปลอดภัยทางด้านอาหาร แต่แนวทาง ในการน�ำเสนอหลักฐานเพื่อป้องกันอาหารปลอมยังไม่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบเท่าไรนัก • ความต่อเนื่องของทรัพยากร มีความจ�ำเป็นในการประเมินภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง เท่าทัน เหตุการณ์ตลอดเวลา การเปลีย่ นแปลงใดๆ ก็ตามทีเ่ กิดขึน้ กับส่วนผสมอาหาร ผูจ้ ดั หา ประเทศต้นก�ำเนิด สูตรการผลิตสินค้า และความเสีย่ งจากอาหารปลอมทีเ่ กิดใหม่ตอ้ งได้รบั การประเมิน ทันที นอกจากนี้ยังมีหลักปฏิบัติอีกมากที่ยังไม่ถูกกล่าวถึงในการใช้เวลาเพื่อท�ำความเข้าใจ กระบวนการ และพัฒนาความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั หาส่วนผสมอาหาร การสร้างและรักษาความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงถือเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างมากซึ่งอาหารปลอมมักเกิดขึ้นโดยความตั้งใจ

วามท้าทาย ความท้าทายทีส่ ำ� คัญต่ออุตสาหกรรมอาหาร คือ หลักปฏิบตั ทิ ที่ กุ ฝ่าย

ซึง่ อยูใ่ นกระบวนการผลิตอาหารควรปฏิบตั ติ อ่ อาหารปลอม และการป้องกันอาหาร ปลอมอย่างเป็นธรรมชาติควรต้องถูกขับเคลือ่ นโดยภาคอุตสาหกรรม เนือ่ งจากหลาย ประเทศยังไม่มแี นวทางปฏิบตั ทิ างกฎหมายในการตรวจสอบ รายงาน และเอาผิดอาหารปลอม อย่างจริงจัง ความโปร่งใสและโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลภายในสายการผลิตจึงเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ นอกจากนี้ ค่าใช้จา่ ยในระบบการจัดการอาหารปลอมยังถือเป็นความท้าทายต่อทรัพยากรของ อุตสาหกรรมอาหารโลก ซึ่งความท้าทายเหล่านี้อาจขับเคลื่อนให้เกิดการออกมาตรฐานสินค้า ใหม่ๆ หรือการทดสอบส่วนผสมอาหารเพือ่ หาความเป็น “ของแท้” ของสินค้า กระบวนการผลิตเนือ้ ราคาสูงที่อ้างอิงแหล่งที่มาต่างเริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีในการติดตามสินค้าทุกหน่วยเพื่อ ยืนยันความ “แท้” และคุณภาพของสินค้าก่อนส่งต่อไปยังภัตตาคารราคาแพง

48

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016

constantly being centralized. Continuity in supply needs to be considered as does the cost impact on the pricing of finished products. • Legal Defence and the Evidence required to defend a prosecution for food fraud will require all reasonable precaution and all due diligence to be demonstrated. Although this defence is well understood from a food safety perspective, the amount of evidence required for food fraud is not yet clearly established. • Ongoing Resources are needed for the continual threat assessments to be made so that they remain current. Any changes to ingredients, suppliers, country of origin, product formulation and new or emerging food fraud risks need to be assessed as they occur. There is a lot to be said for spending time to understand the processes and improve relationships with all your ingredient suppliers. Building—and maintaining—a high level of trust is critical. Food fraud always involves intent.

C

hallenges A significant challenge for the food

industry is how food fraud should be managed by all involved in the food supply chain. Prevention of food fraud by its nature will be driven by industry, as many countries simply do not have the regulatory framework for the surveillance, reporting and prosecution of food fraud. Transparency and access to information within the supply chain will be critical. The ongoing cost of food fraud management systems is a significant resourcing challenge for the global food industry. These challenges may drive an increase in product certification or the type testing of ingredients to verify authenticity of ingredients. High value meat products with provenance claims are already using technology to track individual portions supplied to high profile restaurants to guarantee the authenticity and quality of the product.

C

ompliance The need for formalized preventative food fraud systems has been driven by several Global Food Safety Initiative (GFSI) standards. Auditors have found that although the industry has tried to meet the intent, there are challenges as the knowledge and skill base is often limited to a few people within a company. There is also a tendency to underestimate the potential for food fraud and an over reliance on approved supplier status to streamline processes at site receival. Many companies no longer thoroughly check ingredients on receipt if sourced from an approved supplier. Physical checks of ingredients during audits often find changes to the country of origin have occurred without suppliers given any notice to procurement. A change in the country of origin can significantly affect the food fraud risk as different countries have variations in their production standards, culture, political stability and


STRONG QC & QA

นวทางปฏิ บั ติ ความพยายามในการปรับ

ระบบการจัดการกับปัญหาอาหารปลอมให้เป็น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ถู ก ขั บ เคลื่ อ นโดย มาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารในระดับโลก (Global Food Safety Initiative; GFSI) หลายครั้ง ผูต้ รวจสอบพบว่า แม้จะพยายามหาความเสีย่ งจากการปลอมปนของอาหาร แต่ทักษะความรู้ยังเป็นตัวแปร ส�ำคัญที่พนักงานบริษัทหลายคนยังขาดอยู่ นอกจากนี้ หลายบริษัทยังมีแนวโน้มที่จะมองข้ามความเสี่ยงจาก อาหารปลอม และหวังพึ่งผู้จัดหาสินค้าที่ได้รับการรั บ รองมากเกิ น ไป โดยหลายบริ ษั ท มั ก ละเลยการตรวจสอบส่วนผสมอาหารในสูตรให้ละเอียด และใน บางกรณีพบว่า ประเทศผู้ผลิตส่วนผสมอาหารเปลี่ยนไป โดยที่บริษัทจัดหาไม่ได้แจ้ง การเปลี่ยนแปลงประเทศ ต้นทางถือว่ามีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความเสีย่ งในการพบอาหารปลอม เนือ่ งจากในแต่ละประเทศ มี ม าตรฐาน วั ฒ นธรรม ความมั่ น คงทางการเมื อ ง และเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังกระทบกับ การท� ำ ฉลากที่ ต ้ อ งบอกแหล่ ง ก� ำ เนิ ด ที่ แ ท้ จ ริ ง ของ ส่วนผสมในสินค้าด้วย

economic situation. A change in country of origin can also affect the truth in labeling for provenance claims.

T

he Future Systems to manage food fraud will lead to an increased awareness

of specific high-risk ingredients. The success of these systems will depend on the proactive management of potential threats, while still allowing access to high-quality, globally sourced ingredients at competitive prices. It will be essential that all sectors of the food supply chain have a sustainable yet effective system to identify and manage food fraud threats in a constantly changing market. It’s also anticipated that there will be dedicated people in companies to specifically monitor food fraud, together with development of new technologies for tracking specific food ingredients and products in the global supply chain. Capacity building of staff to equip them with the knowledge and skills to actively consider food fraud in a measured way, will be the key to future success.

ารคาดการณ์ในอนาคต ระบบในการ-

จัดการกับอาหารปลอมจะน�ำไปสู่การสร้าง ความตระหนั ก รู ้ ที่ ม ากขึ้ น ต่ อ ส่ ว นผสม อาหารที่มีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษ ความส�ำเร็จของ ระบบดังกล่าวขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการที่มีความก้ า วหน้ า ต่ อ ภั ย คุ ก คามใหญ่ ซึ่ ง จะช่ ว ยเปิ ด โอกาส ให้ผผู้ ลิตสามารถเข้าถึงส่วนผสมอาหารทีม่ คี ณ ุ ภาพสูง จากทั่วโลกในภาวะการแข่งขันสูงของตลาด การที่ ทุ ก ภาคส่ ว นในอุ ต สาหกรรมอาหารมี ร ะบบการตรวจสอบและจั ด การภั ยคุ กคามจากอาหารปลอม อย่างมีประสิทธิภาพนั้นถือว่ามีความส�ำคัญในตลาด ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ ยังคาดการณ์กนั ว่าจะมีตวั แทนทีท่ มุ่ เทจากหลายบริษทั เข้ า มาตรวจสอบอาหารปลอม และพั ฒ นาระบบ การตรวจสอบย้อนกลับของส่วนผสมอาหารแต่ละชนิด รวมถึงสินค้าต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ การสร้างเสริม ความสามารถของเจ้าหน้าที่ยังจะเข้ามามีบทบาท ส�ำคัญอย่างมากต่อความส�ำเร็จในอนาคต โดยเฉพาะ ในด้านความรู้และทักษะในการประเมินอาหารปลอม ตามแนวทางที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

49


STRATEGIC R & D ชือ้ โรคมีอยูใ่ นทุกทีท่ งั้ ทีท่ ำ� งาน บ้าน สนามหญ้า และสนามในโรงเรียน เชือ้ โรคต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น ไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต หรือเชื้อกลุ่มฟังไจล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ร่างกายเกิดการ เจ็บป่วยได้ อย่างไรก็ตาม ร่างกายจะมีกลไกในการสร้างระบบภูมคิ มุ้ กันทีแ่ ข็งแรงและเหมาะสม เพื่อปกป้องการรุกรานจากสิ่งแปลกปลอมภายนอก แต่ถ้าเมื่อใดที่เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ ร่างกายมาแล้ว ระบบภูมิคุ้มกันจะท�ำหน้าที่ผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาว และสารประกอบโปรตีนอื่นๆ เช่น แอนติบอดี เพื่อท�ำหน้าที่ต่อสู้และท�ำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมนั้น ระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกายจะมีกลไกในการตรวจหาแอนติเจนแปลกปลอมทีเ่ ข้ามาและก�ำจัดออก ก่อนทีแ่ อนติเจนนัน้ จะเพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ โดยร่างกายจะผลิตแอนติบอดีทจี่ ำ� เพาะเจาะจงกับแอนติเจน แต่ละชนิดและเข้าจับกันท�ำให้ตกตะกอน กล่าวได้ว่าระบบภูมิคุ้มกันจะท�ำหน้าที่อย่างหนักเพื่อก�ำจัด สิ่งแปลกปลอมที่สามารถเพิ่มจ�ำนวนได้อย่างรวดเร็ว โดยมีความสามารถในการแยกแอนติเจนที่ หลากหลายนับล้านชนิดและผลิตสารจ�ำเพาะที่แตกต่างกันเพื่อก�ำจัดแอนติเจนแต่ละชนิดได้เกือบ ทั้งหมด ตราบใดที่ร่างกายยังมีกลไกของระบบภูมิคุ้มกันที่ท�ำงานได้เป็นปกติดีน้ัน เราก็จะมีสุขภาพ ที่ดีห่างไกลจากไข้หวัดและโรคภัยต่างๆ ปัจจุบันในวงการส่วนผสมอาหารมีการน�ำนวัตกรรมและสารธรรมชาติมาศึกษาเพื่อใช้เสริมสร้าง ระบบภูมิคุ้มกันและส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี ดังนี้ จากการศึกษาวิจัยพบว่าพรีไบโอติกส์สามารถช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ เช่น อินนูลิน และโอลิโกฟรุกโตส ซึ่งแบคทีเรียชนิดดีในระบบล�ำไส้สามารถใช้เป็นแหล่งอาหารเพื่อการเจริญเติบโต ขณะเดียวกันพรีไบโอติกส์ดังกล่าวช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่บริเวณล�ำไส้และเป็นแหล่งของ ไฟเบอร์ซงึ่ ส่งผลดีตอ่ ระบบการย่อยอีกด้วย หากร่างกายได้รบั โอลิโกฟรุกโตสเพียงอย่างเดียวก็อาจไม่มี ประสิทธิภาพในการท�ำงานเหมือนกับการได้รับร่วมกับอินนูลิน เพราะจะมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันมากขึ้นเมื่อท�ำงานร่วมกัน

hese invaders are everywhere – in our offices, homes, backyard and our children’s school grounds. Viruses, bacteria, parasites including fungus have the potential to make us ill. An optimum and healthy immune system guards us by initially creating a barricade that halts those invaders from trespassing into our body. If the invaders manage to slip by the initial barrier, the immune system will then produce white blood cells, and other proteins and chemicals that fight and destroy the alien substances. Our immune system will then try to find the foreign antigen and terminate it before it can reproduce. Failing to destroy them in the initial attack, our immune system will work harder to destroy the invaders as they multiply. The immune system is able to identify millions of diverse antigens and can produce what it needs to eliminate almost all of them. When it is working at its best, this elaborate defense mechanism can keep health issues ranging from the common cold to life-threatening illnesses at bay. Here are some natural and innovative ingredients that will help boost your immune system & keep you healthy for years to come: Several studies have surmised that prebiotics can bolster immune health. Inulin and Oligofructose has the ability to nourish the good bacteria in our digestive

Boost your immune system… The Natural Way ระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกายมนุษย์เปรียบได้กบั กองทัพส่วนตัวทีท่ ำ� หน้าที่ ต่อสู้กับเชื้อโรคและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่ท�ำร้ายร่างกายของเรา ดังนั้น ระบบภูมิคุ้มกันจึงมีความเกี่ยวข้องกับอวัยวะต่างๆ ไปจนถึงเซลล์และ เนื้ อ เยื่ อ ซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ ร ่ ว มกั น ในการปกป้ อ งร่ า งกายจากเชื้ อ โรคที่ เ ป็ น อันตราย Our immune system is our very own army that brings the fight to diseases and sicknesses that wish to do our bodies harm. It is a complex network of organs, cells and tissue that work together as gatekeepers to defend our bodies against harmful invaders.

Ricebowl Asia by DPO International info@thericebowl.asia

50

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016


STRATEGIC R & D ผู้ผลิตฟังก์ชันนัลอินกรีเดียนท์ในยุโรปได้พัฒนาและ ผลิตพรีไบโอติกส์รวม 1 ซึ่งเป็นการผสมอินนูลินและ โอลิโกฟรุกโตสเข้าด้วยกัน โดยพบว่าการท�ำงานของ พรีไบโอติกส์รวม1 มีประสิทธิภาพในการเพิ่มการดูดซึม แคลเซี ย มในระบบย่ อ ยอาหารได้ เ ป็ น อย่ า งดี ทั้ ง ยั ง ช่วยเพิ่มการสร้างระบบภูมิคุ้มกัน พรีไบโอติกส์รวม1 สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั เครือ่ งดืม่ หลากหลายชนิด เช่น เครื่องดื่มทดแทนมื้ออาหาร เครื่องดื่มที่มี ส่วนประกอบของนม ผงผสมต่างๆ หรือ แม้กระทั่งผลิตภัณฑ์นม เช่น ไอศกรีม พรีมิกซ์2 จะส่งผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกัน ของร่างกายโดยรวมได้เป็นอย่างดี โดยประกอบไปด้วยแร่ธาตุ เช่น สังกะสี และวิตามินเอ วิตามินซี ตลอดจนกรดอะมิโนอาร์จินีนและซิสเทอีน ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นการท�ำงานของระบบภูมิคุ้มกันหลักของ ร่างกาย การสร้างสารอาร์จินีนของร่างกายจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้นและส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันผลิตเซลล์ เม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์ได้น้อยลงไปด้วย ในขณะที่ซีสเทอีนจะช่วยกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันผลิตทีเซลล์ ส�ำหรับสารอาหารรองอย่างสังกะสี วิตามินเอ และวิตามินซี จัดว่าดีต่อสุขภาพภูมิคุ้มกัน โดยวิตามินเอและวิตามินซี ถือว่าเป็นสารต้านอนุมลู อิสระทีล่ ดภาวะเครียดของเซลล์จากปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันและกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันร่างกาย ในขณะที่สังกะสีควบคุมการท�ำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ ดังนั้น หากร่างกายขาดแร่ธาตุ ชนิดนี้จะเจ็บป่วยได้ง่ายจากการท�ำงานที่ไม่เต็มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันนั่นเอง เมื่อปี 2550 วารสาร The Lancet Infectious Disease ได้เผยผลงานวิจัยเกี่ยวกับดอกไม้สีม่วงที่รู้จักกัน ในนาม Echinacea ว่าอาจตัดความเสีย่ งของการเป็นไข้หวัดธรรมดาได้รอ้ ยละ 60 งานวิจยั จากมหาวิทยาลัย University of Connecticut ยังได้พสิ จู น์แล้วว่าการรับประทาน Echinacea ร่วมกับวิตามินซีสามารถลดโอกาส ในการติดเชือ้ ไข้หวัดได้รอ้ ยละ 86 ทัง้ นี้ Echinacea สามารถใช้ได้ในหลายรูปแบบ เช่น สารสกัดในรูปของเหลว แคปซูล เม็ด ครีม/เจล นอกจากนี้ยังอาจพบได้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพรต่างๆ ที่มี ส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย นอกจากนี้ ผักและผลไม้ทั่วไปก็สามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ เช่น ขิง โดยจาก การศึกษาในหลายงานวิจยั พบว่าขิงมีสารต้านอนุมลู อิสระในปริมาณสูง ต้านการอักเสบ และมีคณ ุ สมบัตติ า้ น จุลินทรีย์ ขิงช่วยเสริมสร้างการท�ำงานของระบบภูมิคุ้มกันและกระตุ้นเซลล์ที่ถูกท�ำลาย นอกจากนี้ยังกระตุ้น การท�ำงานของระบบย่อยอาหารและการบีบตัวของล�ำไส้ บรรเทาอาการท้องอืดและคลื่นไส้อาเจียน สับปะรดอุดมไปด้วยวิตามินบี อาทิ วิตามินบี 1 หรือไทอะมีน และวิตามินบี 6 ซึ่งจ�ำเป็นต่อกระบวนการ เมตาบอลิซมึ และการท�ำงานของระบบประสาท นอกจากนี้ สับประรดยังมีเอนไซม์โบมีเลนซึง่ เป็นเอนไซม์ยอ่ ย โปรตีน จึงมีส่วนช่วยให้ร่างกายสร้างกรดอะมิโนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีต่อการบ�ำรุงระบบ ภูมิคุ้มกันร่างกายด้วย ร่างกายคนเราจะมีกลไกการปกป้องโดยธรรมชาติ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยเสริมด้านอาหารการกินและพฤติกรรม การใช้ชีวิต โดยเฉพาะการออกก�ำลังกายซึ่งจะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อจากไข้หวัดธรรมดาได้ เพราะการออกก�ำลังกายช่วยขับแบคทีเรียออกจากปอดและทางเดินหายใจ อย่างไรก็ตาม สิ่งส�ำคัญที่เน้นย�้ำคือเรื่อง การปรับสมดุลให้เหมาะสมซึ่งจะน�ำไปสู่การใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี ตามค�ำกล่าวที่ว่า “ดูแลร่างกายของคุณให้ดี เพราะเป็นที่เดียวที่คุณต้องอาศัยอยู่” ข้อมูลพิ่มเติม/Additional Information 1 Orafti(R) Synergy1 - a patented blend of inulin and oligofructose. 2 Hexagon’s Immunity Boosting Premix เอกสารอ้างอิง/Reference Top Immune Health Ingredients - NutraIngredients-USA.com. (n.d.). Retrieved October 24, 2016, from http:// www.nutraingredients-usa.com/Suppliers2/Top-Immune-Health-Ingredients Echinacea | Go Ask Alice! (n.d.). Retrieved October 24, 2016, from http://goaskalice.columbia.edu/answered questions/echinacea Probiotics and Prebiotics: Ask the Nutritionist on WebMD. (n.d.). Retrieved October 24, 2016, from http:// www.webmd.com/vitamins-and-supplements/nutrition-vitamins-11/probiotics Ingredients Human Nutrition - Inulin. (n.d.). Retrieved October 24, 2016, from http://www.beneo.com/Ingre dients/Human_Nutrition/Functional_Fibres/Inulin/ Orafti® Oligofructose from natural sources. - BENEO. (n.d.). Retrieved October 24, 2016, from http://www. beneo.com/Ingredients/Human_Nutrition/Functional_Fibres/Oligofructose Health Benefits of Ginger to Boost Immune System Naturally. (n.d.). Retrieved October 24, 2016, from http:// www.boost-immune-system-naturally.com/health-benefits-of-ginger.html Pineapples and Vitamin B - June 07, 2016. (n.d.). Retrieved October 24, 2016, from http://vitomol.eu/buy via-ananas.html

tracts while enhancing immune functions in the colon and is also a good source of fiber, all in which aids in digestion. Oligofructose would not be as effective on its own as compared to the effect when mixed and consumed together with Inulin and vice-versa. The leading functional ingredients producer in Europe is the manufacturer of prebiotics1 - a patented blend of inulin and oligofructose. The prebiotics1 has also been found to be particularly efficient in enhancing the bioavailability of calcium in the diet, supporting calcium absorption and boosting the immune system. They can be incorporated into a variety of beverages such as meal replacement drinks, dairy-based beverages, dry mixes as well as dairy products like ice cream. Premix2 provides a great advantage to our overall immune health. It is a premix consisting of Zinc, Vitamin A, Vitamin C along with Arginine and Cysteine that can boost our immunity’s artillery. Depletion of arginine will suppress the T-cells in our immunity while cysteine helps in the proliferation and activation of the T-cells. Micronutrients such as zinc, vitamin A and vitamin C are of great value to our immune health as both vitamin A and C are considered to be antioxidants that can reduce a cells’ oxidative stress and boost immunity whilst zinc supports the formation for a barrier of the skin that regulates the genes within lymphocytes. Without zinc, we would suffer from increased susceptibility to different infections. Concluded in a 2007 study by The Lancet Infectious Disease, the purple flower known as Echinacea may slash the risk of catching the common flu by 60%. Researches by the University of Connecticut have also proven that Echinacea taken with vitamin C can reduce the chances of getting the flu bug by 86%. Echinacea is available in many forms such as liquid extract, capsule, tablet, tincture and cream/gel. It may also be found in supplements that contain a combination of various herbs meant to boost immunity. Common vegetables and fruits can also contribute to overall immune health. Ginger, as proven in many studies, has potent antioxidants, anti-inflammatory and antimicrobial properties. It helps to boost immune function and fight cellular damage. Ginger also stimulates digestion, gut motility and bowel function, while helping to relieve bloating and nausea. Pineapples on the other hand are filled with B group vitamins that include thiamine (B1) and B6, essential for energy metabolism and nerve function. Pineapples also contain the enzyme bromelain, which aids protein digestion thus enabling your body to utilize immune boosting amino acids effectively. Our body’s natural defenses need plenty of support mainly from our eating habits and lifestyle. Through exercise, we can lower the chances of being infected by the common cold as physical activity helps in flushing bacteria out from the lungs and airways. At the end, it’s all about striking a perfect balance of moderation and leading a healthy lifestyle. As the saying goes, ‘you have to take care of your body, as it is the only place you have to live in’. DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

51


STORAGE, HANDLING & LOGISTICS

“Frozen Food”

Nutritional Integrity…Consuming with Confidence

“อาหารแช่แข็ง”...คงคุณค่าบริโภคได้อย่างมั่นใจ

ปัจจุบันอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง (Frozen food) และอาหาร พร้อมรับประทานแช่เย็น (Chilled food) เป็นทีน่ ยิ มมากขึน้ เพราะสามารถ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และคนเมืองที่มีข้อจ�ำกัดทั้งด้านเวลา และสถานที่ประกอบอาหาร รวมถึงความต้องการด้านความสะดวกสบาย และอาหารประเภทนี้ ยั ง คงคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการใกล้ เ คี ย งกั บ อาหารที่ ปรุงเสร็จใหม่อีกด้วย Today, ready-to-eat meals in the form of frozen foods and chilled foods are gaining popularity. They meet the need of the new generation and urban lifestyles which do not allow enough time to cook and have a limited space for preparation and cooking. Moreover, these foods are convenient and can maintain nutrition close to the freshly prepared foods.

ก่

อนอืน่ ต้องมาท�ำความรูจ้ กั กับอาหารแช่แข็งกันก่อน อาหารประเภทนี้ มี ทั้ ง เนื้ อ สั ต ว์ อาหารทะเล ผั ก ผลไม้ ตลอดจนอาหารปรุ ง สุ ก พร้อมรับประทานที่ผ่านการลดอุณหภูมิภายในอาหารให้ต�่ำกว่า จุดเยือกแข็งของน�้ำ หรือต�่ำกว่า 0oC โดยการใช้เครื่องแช่แข็งท�ำให้น�้ำ ในอาหารแข็งตัวเป็นน�้ำแข็ง โดยมากมักลดอุณหภูมิของอาหารให้ต�่ำกว่า -18oC เพื่อยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ ทั้งชนิดที่ก่อให้เกิดโรค (Pathogen) และชนิดที่ท�ำให้อาหารเสื่อมเสีย รวมทั้งยับยั้งการท�ำงานของเอนไซม์ ที่เป็นสาเหตุของการเสื่อมเสียของอาหาร ดังนั้น การแช่แข็งจึงท�ำให้อาหาร มีอายุการเก็บรักษา (Shelf life) ที่ยาวนานขึ้นได้ ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของอาหาร ขณะทีอ่ าหารแช่เย็นซึง่ เก็บรักษาทีอ่ ณ ุ หภูมสิ งู กว่า จุดเยือกแข็งของน�ำ้ จะมีอายุการเก็บทีส่ นั้ กว่า คือ เก็บรักษาได้ประมาณ 1-3 สัปดาห์

อาหารแช่แข็งยังคงคุณค่าทางอาหารและเหมาะกับการบริโภค หรือไม่ อาหารแช่แข็งจะยังคงคุณค่าทางอาหารได้ดี หากขั้นตอนการผลิต การจัดเก็บ และการละลายหรื อ การอุ ่ น อาหารแช่ แ ข็ ง เป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งและ 52

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016

รองศาสตราจารย์ ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ

Associate Professor Sanguansri Charoenrein, Ph.D. Department of Food Science and Technology Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University fagisscr@ku.ac.th

F

irst of all, let’s learn what the frozen food is. Many kinds of food are preserved by freezing including meat, seafood, vegetables, fruits and ready-to-eat foods. Such foods have gone through the freezing process that reduces a food temperature to be below the freezing point of water or below 0°C by using a freezer. This transforms the water in the food into ice crystals. Generally, freezing process lowers the product temperature to -18°C to inhibit the growth of microorganisms, both pathogenic and spoilage bacteria as well as to inactivate the enzymes that are responsible for the deterioration in food. Therefore, shelf life of the frozen food can be extended to six months to two years depending on the characteristics of the food. While chilled food which stored at temperatures above the freezing point of water has a shorter shelf life approximately1-3 week period.

Does Frozen Food Remain Nutritious and Suitable for Consumption?

Nutrient retention in a frozen food is quite high, providing that the processes of production, storage, and thawing or reheating are conducted properly and hygienically. Since freezing does not involve heat in its preservation step, it does not damage the nutritional value of the food, unlike thermal process that affecting on food nutrient contents. Good frozen foods require good quality raw materials and processing steps with good manufacturing practice. Moreover, the finished products should be kept in a storage under a controlled temperature at -18°C or lower and avoided subjected to fluctuating storage and distribution temperatures. All of these aspects contribute to a good quality frozen food.

Storing Frozen Food in a Proper Way

Not only well-controlled processing steps, the consumers must consider a good handling of frozen food. Starting from purchasing


STORAGE, HANDLING & LOGISTICS

from a grocery store or a supermarket, the frozen food should be kept in a container that can maintain low temperatures. Then the frozen food must be stored in the freezer immediately after arriving home. Frozen foods stored in the freezer shelf of a refrigerator at the temperature of about -12°C will be stored for approximately three months from the manufacturing date. Some frozen foods kept in a freezer at -18°C at which bacteria and mold cannot grow can be kept longer up to 18 months. A proper thawing method is an important final step for frozen foods. Frozen foods can be slowly thawed in refrigerator, by water thawing or by microwave thawing. Good raw material selection, good manufacturing and storage as well as proper thawing will help preserve the nutritional values of frozen foods closed to freshly cooked foods and that definitely meet consumer demands for safety and quality of foods.

ถูกสุขลักษณะ เนื่องจากการแช่แข็งเป็นการใช้ความเย็น ในการถนอมอาหาร จึงไม่ได้ท�ำลายคุณค่าของอาหาร ไม่เหมือนกับการใช้ความร้อนซึ่งมีผลต่อคุณค่าทางอาหาร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อาหารแช่ แ ข็ ง ที่ ใ ช้ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ดี มีคุณภาพสม�่ำเสมอ ผ่านขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐาน ทุกกระบวนการ มีการปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ทั้งด้าน ความสะอาด และเน้นสุขลักษณะในกระบวนการผลิตและ ของพนักงานฝ่ายผลิต ตลอดจนเมือ่ ผลิตเรียบร้อยแล้วมีการจัดเก็บภายใต้อุณหภูมิที่ก�ำหนด คือ ที่อุณหภูมิ -18 oC หรือต�่ำกว่า รวมถึงหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ในช่ ว งกว้ า งในระหว่ า งการเก็ บ รั ก ษาและขนส่ ง ไปยั ง ร้านจ�ำหน่ายก็ถือว่าเป็นอาหารที่เหมาะแก่การบริโภคได้ ดังนั้น การรับประทานอาหารแช่แข็งที่มีคุณภาพจึงไม่ส่ง ผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค

การจัดเก็บอาหารแช่แข็งอย่างถูกวิธี

ไม่เพียงกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเท่านั้น หากแต่ ผูบ้ ริโภคต้องค�ำนึงถึง “การจัดเก็บอาหารแช่แข็งอย่างถูกวิธ”ี ด้วย โดยเริ่มตั้งแต่การซื้อจากร้านหรือห้างสรรพสินค้า ควรจั ด เตรี ย มกล่ อ งหรื อ ถุ ง ที่ ส ามารถเก็ บ ความเย็ น ได้ เพื่ อ เก็ บ ให้ อ าหารแช่ แ ข็ ง อยู ่ ใ นอุ ณ หภู มิ ต�่ ำ ตลอดเวลา เมือ่ ถึงบ้านต้องรีบจัดเก็บในช่องแช่แข็งทันที โดยหากเก็บไว้ ในช่องแช่แข็งของตูเ้ ย็นทีม่ อี ณ ุ หภูมปิ ระมาณ -12oC จะเก็บ ได้นานประมาณ 3 เดือนนับจากวันทีผ่ ลิต หากแช่ในช่องแช่แข็ง หรือช่องฟรีซทีอ่ ณ ุ หภูมิ -18oC ซึง่ เป็นอุณหภูมทิ เี่ ชือ้ จุลนิ ทรีย์ และเชื้อราไม่สามารถเจริญได้ ก็จะสามารถเก็บได้นานขึ้น โดยบางผลิตภัณฑ์สามารถเก็บได้ถึง 18 เดือน นอกจากนีใ้ นการบริโภคอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง จะต้ อ งมี ก ารท� ำ ละลายที่ ถู ก วิ ธี ด้ ว ยการน� ำ อาหารจาก ช่องแช่แข็งมาพักไว้ที่ช่องแช่เย็นธรรมดา เพื่อให้น�้ำแข็ง ค่อยๆ ละลายอย่างช้าๆ หรือการน�ำอาหารในบรรจุภัณฑ์ ที่ ป ิ ด สนิ ท ไปแช่ ใ นน�้ ำ เย็ น หรื อ อาจน� ำ เข้ า ไปละลาย ในไมโครเวฟ ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะท�ำให้อาหารแช่แข็งยังคง คุ ณ ค่ า ทางอาหารได้ ดี ใ กล้ เ คี ย งอาหารที่ ป รุ ง สุ ก ใหม่ ช่วยตอบโจทย์ดา้ นอาหารทีป่ ลอดภัยและคงคุณภาพทีด่ ไี ด้ อย่างแน่นอน DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

53


STORAGE HANDLING STORAGE, HANDLING && LOGISTICS LOGISTICS

Jean-Paul Rodrigue, Ph.D. Theo Notteboom, Ph.D. www.hofstra.edu

Providing Temperature

Controlled Environments in Cold Chain

การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการควบคุมอุณหภูมิขณะขนส่ง เพื่ อ ให้ ค วามมั่ น ใจว่ า การขนส่ ง จะยั ง คงรั ก ษาช่ ว งของอุ ณ หภู มิ ที่ ใ ช้ ได้เป็นเวลายาวนานนัน้ โดยส่วนใหญ่จะขึน้ อยูก่ บั ประเภทของภาชนะบรรจุหรือ ตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้และวิธีในการท�ำความเย็น ปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะเวลา การขนส่ง ขนาดของสินค้าทีข่ นส่ง และสภาวะแวดล้อม หรืออุณหภูมภ ิ ายนอก ก็มีความส�ำคัญต่อการตัดสินใจในการเลือกชนิดของหีบห่อบรรจุ โดยชนิด ของหีบห่อจะมีทั้งกล่องขนาดเล็กมีฉนวนป้องกันความร้อน ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้ น�้ำแข็งแห้งหรือแผ่นเจล ตู้คอนเทนเนอร์แบบมีล้อ ตลอดจนตู้คอนเทนเนอร์ ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ข นาด 53 ฟุ ต ซึ่ ง มี ห น่ ว ยท� ำ ความเย็ น ติ ด กั บ ตั ว ตู ้ โดยเทคโนโลยีของระบบลูกโซ่ความเย็นที่ส�ำคัญในการควบคุมความเย็นของ สภาพแวดล้อมในระหว่างการขนส่งประกอบด้วย:

Being able to ensure that a shipment will remain within a temperature range for an extended period of time comes down largely to the type of container that is used and the refrigeration method. Factors such as duration of transit, the size of the shipment and the ambient or outside temperatures experienced are important in deciding what type of packaging is required. They can range from small insulated boxes that require dry ice or gel packs, rolling containers, to a 53 footer reefer which has its own powered refrigeration unit. The major cold chain technologies in providing a temperature controlled environment during transport involve:

น�้ ำ แข็ ง แห้ ง (Dry Ice) เป็ น คาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นสถานะของแข็ ง ซึ่งมีอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส และสามารถเก็บรักษาสินค้าที่ขนส่งในสภาพ แช่แข็งได้ในระยะเวลานาน โดยเฉพาะการใช้สำ� หรับการขนส่งสินค้าเภสัชกรรม สินค้าอันตราย และสินค้าประเภทอาหาร ตลอดจนบรรจุในตูท้ ำ� ความเย็นส�ำหรับ การขนส่งทางอากาศ ทั้งนี้น�้ำแข็งแห้งจะไม่ละลายแต่จะกลายเป็นควันเมื่อ สัมผัสอากาศ แผ่นเจล (Gel Packs) ส่วนใหญ่ใช้ส�ำหรับการขนส่งสินค้าด้านเภสัชกรรม และยาซึ่งจัดอยู่ในประเภทสินค้าแช่เย็นที่ต้องเก็บรักษาในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 2 – 8 องศาเซลเซียส โดยวิธีที่ใช้กันคือการใช้แผ่นเจลท�ำความเย็น หรือภาชนะ

Dry Ice: Solid carbon dioxide, is about -80°C and is capable of keeping a shipment frozen for an extended period of time. It is particularly used for the shipping of pharmaceuticals, dangerous goods and foodstuffs and in refrigerated unit load devices for air cargo. Dry ice does not melt, instead it sublimates when it comes in contact with air. Gel Packs: Large shares of pharmaceutical and medicinal shipments are classified as chilled products, which means they must be stored in a temperature range between 2 and 8°C. The common method to provide this temperature is to use gel packs, or packages that contain phase changing substances that can go from solid to liquid and vice versa to control an environment. Depending on the

54

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016


STORAGE, HANDLING & LOGISTICS

ที่บรรจุสารที่ช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมที่จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สถานะจากของแข็ ง เป็ น ของเหลวและในทางกลั บ กั น ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู ่ กั บ ความต้องการของการจัดส่งสินค้า แผ่นเจลนี้สามารถใช้ได้ทั้งในสถานะ ของการแช่แข็งหรือการแช่เย็น ซึ่งในระหว่างการขนส่งแผ่นเจลเหล่านี้ จะละลายเป็ น ของเหลว ในขณะเดี ย วกั น ยั ง สามารถเก็ บ พลั ง งานและ รักษาอุณหภูมิภายในได้ แผ่นยูเทคติก (Eutectic Plates) คือระบบท�ำความเย็นที่รู้จักในฐานะ “จานเย็ น ” โดยมี ห ลั ก การคล้ า ยกั บ แผ่ น เจล แต่ ภ ายในจานจะบรรจุ ด้วยของเหลวซึ่งสามารถน�ำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง จานยูเทคติกสามารถ ใช้งานได้หลากหลาย เช่น การรักษาอุณหภูมคิ วามเย็นส�ำหรับตูค้ อนเทนเนอร์ ที่เคลื่อนที่ได้ หรือใช้กับพาหนะส�ำหรับการขนส่งที่สามารถรักษาอุณหภูมิ ให้คงที่ในระหว่างการขนส่งช่วงสั้น การใช้ระบบความเย็นนี้เหมาะส�ำหรับ การขนส่งในพื้นที่ให้ความส�ำคัญต่อเสียงหรือส�ำหรับการขนส่งในเวลา กลางคืน ไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen) เป็นสารที่ให้ความเย็นโดยเฉพาะ ที่อุณหภูมิประมาณ -196 องศาเซลเซียส ใช้ส�ำหรับการเก็บรักษาสภาพ แช่แข็งในระยะเวลานาน ส่วนใหญ่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางชีวภาพ เช่น เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ สารนี้ถือเป็นสารที่อันตรายในการขนส่ง ผ้านวม (Quilts) คือฉนวนที่ใช้วางด้านบนหรือรอบๆ พาหนะบรรทุก สินค้าที่จะท�ำหน้าที่เป็นกันชนป้องกันการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและรักษา อุณหภูมไิ ด้คอ่ นข้างคงที่ ท�ำให้การขนส่งสินค้าแช่แข็งจะยังคงสถานะแช่แข็ง ได้เป็นระยะเวลานาน พอที่จะไม่จ�ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องท�ำความเย็น อืน่ ทีม่ รี าคาแพงกว่า นอกจากนี้ ผ้านวมยังสามารถใช้ในการเก็บรักษาสินค้า ทีม่ คี วามไวต่ออุณหภูมหิ อ้ ง ในขณะทีส่ ภาพภายนอกอาจมีการเปลีย่ นแปลง อย่างมีนัยส�ำคัญ (เช่นในช่วงฤดูร้อนหรือฤดูหนาว) ตูค้ วบคุมอุณหภูมิ (Reefers) เป็นชือ่ ทัว่ ไปทีใ่ ช้เรียกตูค้ วบคุมอุณหภูมิ ส�ำหรับการขนส่ง ซึง่ อาจจะเป็นรถตู้ รถบรรทุกขนาดเล็ก รถเทลเลอร์กงึ่ พ่วง หรือตู้คอนเทนเนอร์ตามมาตรฐาน ISO ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้จะห่อหุ้ม ด้วยฉนวนซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้ควบคุมอุณหภูมิจาก การไหลเวียนของอากาศด้วยอุปกรณ์ทำ� ความเย็นทีต่ ดิ ตัง้ มาต่างหาก ดังนัน้ ตูค้ วบคุมอุณหภูมจิ งึ สามารถรักษาอุณหภูมสิ ำ� หรับสินค้าให้มคี วามเย็นและ แม้กระทั่งอุ่นขึ้น Reefer มีการใช้กันมากขึ้นส�ำหรับตู้ ISO คอนเทนเนอร์ เก็บความเย็นขนาด 40 ฟุต โดยเฉพาะตู้สูงขนาด 40 ลบ.ฟุต (ขนาดและ รหัส 45R1)

shipping requirements, these packs can either start off in a frozen or refrigerated state. Along the transit process they melt to liquids, while at the same time capturing escaping energy and maintaining an internal temperature. Eutectic Plates: Also known as “cold plates”. The principle is similar to gel packs. Instead, plates are filled with a liquid and can be reused many times. Eutectic plates have a wide range of applications, such as maintaining cold temperature for rolling refrigerated units. They can also be used in delivery vehicles to keep temperature constant for short periods of time, a process that can be suitable for deliveries in noise sensitive areas or for night deliveries. Liquid Nitrogen: An especially cold substance, of about -196°C, used to keep packages frozen over a long period of time. Mainly used to transport biological cargo such as tissues and organs. It is considered as an hazardous substance for the purpose of transportation. Quilts: Insulated pieces that are placed over or around freight to act as buffer in temperature variations and to maintain the temperature relatively constant. Thus, frozen freight will remain frozen for a longer time period, often long enough not to justify the usage of more expensive refrigeration devices. Quilts can also be used to keep temperature sensitive freight at room temperature while outside conditions can substantially vary (e.g. during the summer or the winter). Reefers: Generic name for a temperature controlled transport unit, which can be a van, small truck, a semi trailer or a standard ISO container. These units, which are insulated, are specially designed to allow temperature controlled air circulation maintained by an attached and independent refrigeration plant. A reefer is therefore able to keep the cargo temperature cool and even warm. The term reefer increasingly apply to refrigerated 40 foots ISO containers with the dominant size being 40 high-cube footers (45R1 being the size and type code).

เอกสารอ้างอิง/Reference https://people.hofstra.edu/geotrans/index.html DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

55


SPECIAL REPORT

Myanmar: The Hottest Market in Food and Beverage Industry เมียนมา: ตลาดเนื้อหอมในวงการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เมียนมาเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 4 ของไทย คิดเป็นร้อยละ 4.35 ของมูลค่า การส่งออกทั้งหมด รองจากญี่ปุ่น ร้อยละ 13.5 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 11.4 และ จีน ร้อยละ 8.7 ตามล�ำดับ โดยถือเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยเมื่อเทียบ กับประเทศในกลุม่ อาเซียน โดยมีสดั ส่วนส่งออกร้อยละ 16.95 จากมูลค่าส่งออก ตลาดอาเซียนทั้งหมด 231,433.17 ล้านบาท

ข้อมูลจากสถาบันอาหาร ระบุว่าในปี 2558 การส่งออกอาหารของไทยไป เมียนมา มีมูลค่า 39,229.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 23.90 โดยสินค้า ส่งออกอันดับ 1 คือ น�้ำตาลทราย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 21 รองลงมา คือ เครื่องดื่มให้พลังงาน เบียร์ วิสกี้ ครีมเทียม อาหารทางการแพทย์ กาแฟส�ำเร็จรูป น�้ำมันปาล์ม และขนมปังกรอบ ผู้ประกอบการในไทยที่น�ำเสนอเครื่องจักร อุปกรณ์ และบริการต่างๆ ให้กับ โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มได้ให้ความส�ำคัญกับตลาดเมียนมาเช่นกัน โดย เข้าร่วมงานแสดงสินค้า ProPak Myanmar 2016 ณ เมืองย่างกุ้ง

Myanmar is Thailand’s 4th biggest exporting market, with 4.35% share of the country’s exporting value, ranking not far behind from Japan (13.5%), USA (11.4%) and China (8.7%), respectively. It also ranks as Thailand’s biggest exporting market among ASEAN countries, accounting to 16.95% of THB 231,433.17 million worth of Thailand’s export to ASEAN. According to figures from the National Food Institute, Thailand’s food export to Myanmar in 2015 amounted to THB 39,229.82 million, increasing by 23.90% from the previous year. The top exporting goods is sugar, accounting for 21% of the total trade value. Next in the list is the group of energy drinks, beers, whiskies, non-dairy creamer, medical food, instant coffee, palm oil, and crackers. Thai traders of machineries, equipments and services in food and beverages business also appreciated the significance of Myanmar’s market. High interest over this market was evident when many of Thai operators decided to take part in the ProPak Myanmar 2016 in the city of Yangon.

บริษทั พัฒน์กล จ�ำกัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตเครือ่ งจักรแปรรูปอาหาร และระบบเทิรน์ คียส์ ำ� หรับโรงงานผลิตอาหารและเครือ่ งดืม่ ให้ ความเห็นว่า เมียนมาเน้นการน�ำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การน� ำ เข้ า จากไทย ทางพั ฒ น์ ก ลเปิ ด ส�ำนักงานในย่างกุง้ มากว่า 2 ปี โดยกลุม่ ธุรกิจทีข่ ยายตัวหลักๆ ได้แก่ กลุ่มที่ผลิตเพื่อการส่งออก (เช่น โรงงานอาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋อง) กลุ่มที่ผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศ (เช่น โรงงานเครื่องดื่ม นม) และ กลุ่มที่สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและประมง (เช่น โรงน�้ำแข็ง) ทั้งนี้ การลงทุน ในเมียนมายังมีข้อจ�ำกัดอยู่บ้าง เนื่องจากไม่มีเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารเหมือน ในเมืองไทย ตลอดจนสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ถนน ที่ยังไม่มีความพร้อมมากนัก As one of Thai operators who joined this event, Patkol Public Co., Ltd, a producer of food processing machineries and turn-key systems for food and beverage factories, reflected that Myanmar has been focusing on importing goods from other countries, largely from Thailand. Patkol opened its office in Yangon 2 years ago. Businesses that have seen big expansion are export manufacturers (e.g. frozen and canned food factories), domestic sales manufacturers (e.g. dairy and beverages factories), and tourism and fishery related manufacturers (e.g. ice factories). Investing in Myanmar, however, still has some minor limitations, such as the lack of funding and support from financial institutions, as well as inadequate infrastructure and public utilities such as street and lights.

56

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016

บริษัท อินเตอร์โรล (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ บริษทั คูค่ า้ ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ กล่าวว่า ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ ด�ำเนินธุรกิจใน เมียนมากว่า 10 ปี GDP ของประเทศปรับตัว สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนในด้านการผลิตนั้น ยังต้องการเทคโนโลยีอยู่มาก โดยต้องการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ เช่น ระบบในการล�ำเลียงและ ซอร์ทเตอร์ (เครื่องคัดแยก) รวมถึงพาเลทและโมดูลในการเคลื่อนย้ายสินค้า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปั จ จุ บั น กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ในเมี ย นมาเป็ น บริ ษั ท ข้ า มชาติ ที่ ใ ห้ ความส�ำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่ม ส�ำหรับผู้ประกอบการในท้องถิ่นเองก็ให้ความสนใจ ในเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน Interroll (Thailand) Co., Ltd. and Liberty Products Partnership Limited, said that Myanmar’s GDP has grown progressively fast over the years. However, its manufacturing sector is still in high demand for the much-needed technology and innovation from outside, ranging from the efficient drives, rollers, conveyor modules and sorters as well as pallet and carton flow modules. Most of the companies’ customers now are multinational companies who comprehend the importance of quality and safety; over 90% of which are beverage manufacturers. Local operators also tend to focus more on technology.


SPECIAL REPORT Alliance Packaging Co., Ltd. (Myanmar) และ Tomco Automatic Machinery Co., Ltd. ผู้น�ำเสนอโซลูชันด้าน Coding & Marking กล่าวว่า ผู้ประกอบการในเมียนมายังไม่มีความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีเท่าใดนัก การผลิตยังพึ่งพาแรงงานคนมากกว่าเครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภคยังไม่พร้อมส�ำหรับการเดินเครื่องผลิตตลอด 24 ชั่วโมง แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นตลาดที่สามารถสร้างโอกาส ได้อย่างมาก ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกลุ่มผู้ผลิตที่เน้นในเรื่องอาหารปลอดภัย โดยเป็นกลุ่มเครื่องดื่มร้อยละ 50 กลุ่มอาหาร ร้อยละ 30 และกลุ่มยา เครื่องส�ำอางร้อยละ 20 Alliance Packaging Co., Ltd. (Myanmar) and Tomco Automatic Machinery Co., Ltd., the coding & marking solution provider, pointed out that many operators in Myanmar still lack the much-needed relevant technologies, and still rely more on manpower than machinery, and public utilities are not up to standard to support the 24-hour run of an operation. All the above shortcomings aside, Myanmar is still considered a lucrative market to venture into. Most of the company’s customers are manufacturers with food safety issue in mind, 50% of which is in beverage business, 30% in food, and 20% in pharmaceuticals and cosmetics.

บริ ษั ท อิ ชิ ด ะ (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องชั่งและระบบ บรรจุ ภั ณ ฑ์ อั ต โนมั ติ ตลอดจนเครื่ อ งตรวจจับโลหะ เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบ สิ่งปลอมปน เป็นต้น ได้มุ่งเน้นนโยบาย การตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการรับฟังความต้องการจริงจากลูกค้า ตลอดจนการสร้างการรับรูใ้ นแบรนด์อชิ ดิ ะ จึงได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีลูกค้าในกลุ่มผู้ผลิต เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก ซึ่งเป็นธุรกิจที่ก�ำลังเติบโตในเมียนมา Ishida (Thailand) Co., Ltd. - supplier of weigher, packaging machines and equipments such as metal detectors, x-rays inspection systems, etc. – stated that the company has been focusing on answering the specific needs of customers. It has continuously taken part in the trade fair to make the Ishida brand well-known in broad circles. Among the company’s customers are meat and poultry producers, which is the one of the fast growing business in Myanmar.

Multivac Co., Ltd. คาดการณ์ว่า ตลาด เมียนมาจะเติบโตขึน้ โดยมีการเติบโตของ โมเดิ ร ์ น เทรดมากขึ้ น อาหารพร้ อ ม รั บ ประทานจะเข้ า มามี บ ทบาทมากขึ้ น ท�ำให้มีความต้องการใช้ฟิล์มในอุตสาหกรรม อาหารมากขึน้ ด้วย นอกจากนี้ ประเด็นในด้านอาหารปลอดภัยและสุขอนามัย จะมี ค วามส� ำ คั ญ มากขึ้ น ซึ่ ง ทางบริ ษั ท ฯ สามารถน� ำ เสนอนวั ต กรรม ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า ทั้งเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ในระบบแมนนวลไปจนถึง ระบบอัตโนมัติ Multivac Co., Ltd. forecasted that the growth in Myanmar market will gradually tilt towards modern trade. RTE food products will gain popularity, leading to the need for food grade film. Food safety and health issue will also be a new focus there and the company has prepared to embrace this new trend with its many innovative products and machineries, from manual to automatic ones.

ผู ้ ผ ลิ ต และจ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งบรรจุ สิ น ค้ า อั ต โนมั ติ บริ ษั ท ไทยเสกสรร จ�ำกัด มีกลุ่มลูกค้าในเมียนมามากว่า 10 ปี กล่าวว่า สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ยาสระผม ครีมนวดผม แป้งข้าวเจ้า แป้งถั่ว ที่บรรจุในซองขนาดเล็กเป็นที่นิยม อย่างมาก เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคมีกำ� ลังซือ้ ไม่มากนัก โรงงานผลิต พึ่งพาแรงงานคนเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันเริ่มมีการใช้เครื่องจักรทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและ อัตโนมัติมากขึ้น ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ดีขึ้นด้วย The manufacturer of flexible packaging machinery, Thai Sek Son Co., Ltd. has been doing business in Myanmar for over 10 years now. According to the company’s point of view, consumer products that come in small sachets, e.g. shampoos, conditioners, rice flour, bean flour, etc., are very popular. This is because consumers there still have limited buying power. Most factories still rely on labor, though more and more companies are starting to introduce machineries into their production lines, helping to upgrade the manufacturing standard to another level.

ส�ำหรับผู้ผลิตอาหารที่มีสูตรอาหารโดนใจ แต่ไม่มีโนว์ฮาว ในการแปรรูป ทางบริษัท รอแยลแคน อินดัสทรีส์ จ�ำกัด ได้ น�ำเสนอการบริการแบบ One stop service ดูแลด้าน กระบวนการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้ร่วม ท�ำงานกับลูกค้า อาทิ ข้าวหมกไก่ มัสมัน่ ไก่ บ๊ะจ่าง ข้าวหลาม บรรจุในกระป๋อง และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบรรจุในขวดกระป๋อง เพื่อตอบสนองผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะ In order to assist new SMEs entrepreneurs who have only recipes, with zero know-how on food processing, Royal Can Industries Co., Ltd. offers a one-stop service to take care of all processing and packaging steps. Among the products made by the company are canned rice with chicken Massaman curry, canned chicken biryani (Khao Mok Kai), canned rice dumpling (Ba-jang), canned bamboo rice (Khao Larm), and bottled can beverages.

จากข้อมูลของ IMF ซึ่งระบุว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมาในปี 2559 จะขยายตัวใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา คือ ประมาณร้อยละ 8.4 ซึ่งถือว่าอยู่ใน ระดับสูง ทางยูโรมอนิเตอร์ก็ได้ประเมินว่าอัตราขยายตัวเฉลี่ยของมูลค่าตลาด อาหารแปรรูปในเมียนมาในปี 2557-2561จะมีอตั ราถึงร้อยละ 15 ต่อปี ขณะทีส่ นิ ค้า กลุม่ เครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์จะมีอตั ราเติบโตเฉลีย่ ในช่วงเดียวกันนีถ้ งึ ร้อยละ 23 ต่อปี...นีเ่ องทีจ่ ะเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ผปู้ ระกอบการไทยเดินหน้าท�ำธุรกิจในตลาด เนื้อหอมอย่างเมียนมากันมากขึ้น...

According to IMF, Myanmar’s 2016 economic growth will be close to the previous year’s 8.4% figure, which is considered high by any standard. The Euromonitor International assessed that Myanmar’s processed food industry will have had the average expansion rate of 15% per year from 2014 to 2018. Non-alcoholic beverages will also be growing exceptionally fast in this same period, at the rate of 23% per year. These are the magnets drawing many of Thai investors to such hot detonation that is Myanmar today. DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

57


SHOW TIMES

Post Show

Expoalimentaria 2016 Succeeded as the Largest Food and Beverage Fair in Latin America

งานแสดงสินค้า Expoalimentaria ครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ บริการ ร้านอาหาร ทีส่ ำ� คัญในลาตินอเมริกา ได้จดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2559 ที่ศูน ย์ประชุม Jockey Exhibition Center กรุงลิม า ประเทศเปรู โดยใช้ พื้ น ที่ ทั้ ง หมด 23,400 ตารางเมตร งานนี้ จั ด ขึ้ น โดยสมาคมผู ้ ส ่ ง ออก สินค้าเปรู (ADEX) ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงการผลิตเปรู (Produce) กระทรวงเกษตรและชลประทานเปรู (Minagri) กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยวเปรู (Mincetur) กระทรวงการต่างประเทศเปรู (RR.EE.) และหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนเปรู (PromPeru) The eighth edition of Expoalimentaria, the main business platform for the food industry, beverages, machinery, equipment, supplies, packaging, services, restaurants and most important food in Latin America took place from 28th to 30th September 2016 covering ground fair of Jockey Exhibition Center in Lima, Peru to its maximum limit of 23,400 square meters. The fair was organized by ADEX, with the support of the Ministry of Production (Produce), Ministry of Agriculture and Irrigation (Minagri), Ministry of Foreign Trade and Tourism (Mincetur), Ministry of Foreign Affairs (RR.EE.) and PromPeru.

มาคมผูส้ ง่ ออกสินค้าเปรูรายงานว่า ตลอดการจัดงานทัง้ สามวัน Expoalimentaria 2016 ต่างเนืองแน่นไปด้วยบริษัททั้งในและต่างประเทศกว่า 650 แห่ง ที่ได้ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ซื้อจาก 5 ทวีป รวมถึงผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 45,000 คนที่มองหาโอกาสในการท�ำธุรกิจ

เทรนด์รักสุขภาพก�ำลังเติบโต

รายงานขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) คาดการณ์ว่าเปรูจะกลายเป็น ประเทศที่ ส ่ ง ออกควิ นั ว ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของโลก โดยมี ย อดส่ ง ออกสู ง ถึ ง 4 หมื่ น ล้ า นตั น และการส่งออกควินัวของเปรูได้เพิ่มจาก 15 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2553 เป็น 83 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2556 และคาดว่าจะสูงถึง 180 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2558 ปัจจุบนั ทัว่ โลกต่างตืน่ ตัวไปกับกระแสอาหารเพือ่ สุขภาพและอาหารออร์แกนิค ท�ำให้ เป็นช่องทางส�ำหรับการตีตลาดควินัวจากเปรู “ตลาดส่งออกหลักของเราคือสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย แต่เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ อย่างมากของผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออกในประเทศ เราจึงต้องขยายตลาดต่างประเทศไปยังภูมิภาคเอเชีย ทั้งส�ำหรับสินค้าธรรมดาและ ออร์แกนิค” Emilio Jose Farah ผู้จัดการทั่วไป จาก AgroFino หนึ่งในผู้ผลิตและส่งออก อาหารที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการระดับสูง เช่น ควินัว มะคา เชีย และซูเปอร์ฟรุ๊ต อย่างโกลเด้นเบอร์รี กล่าวกับ ฟู้ด โฟกัส ไทยแลนด์ “เราได้ส่งออกสินค้าของเราซึ่งส่วนใหญ่เป็นควินัวไปยังประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม สิงคโปร์ และไต้หวันแล้ว แต่ในขณะเดียวกันเรายังจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องท�ำสินค้าให้แตกต่างเพือ่ ที่จะแข่งขันในตลาดที่ค่อนข้างอิ่มตัวแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งกระแสสินค้า ออร์แกนิค สินค้าปลอดจีเอ็มโอ และการค้าที่เป็นธรรม ช่วยเรารักษายอดขายได้อย่างดี” 58

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016

T

hough out the 3 days event, this fair had been full packed with more than 650 national and international companies exhibiting the best of their exports to selected buyers from five continents along with more than 45,000 professionals looking to have an excellent opportunity to do business, reported the Association of Exporters of Peru (ADEX).

Some Healthy Trends are Picking up the Pace in the Fair

According to a report on Peruvian Quinoa from the U.S. Food and Drug Administration (FDA), Peru is forecasted, to become the world’s leading quinoa exporter with exports reaching 40,000 MT. Value-wise, the country’s quinoa exports increased from $15 million in 2010 to $83 million in 2013, and are expected to reach $180 million in 2015. Currently, global trend toward more healthy and organic foods are picking up worldwide making a wide opportunity for Peruvian quinoa to fill in. “Our main exporting market used to be the US, Europe and Australia, but as a number of Peruvian producer and exporters are rising up significantly, we thus have to expand our international market to Asia both for regular and organic types.” Emilio Jose Farah, General Manager of AgroFino, one of Peruvian superfoods producer and exporter such as Quinoa, Maca, Chia and super fruits – golden berry, told Food Focus Thailand. “We have already shipped our products, mainly a variety of Quinoa, to Japan, Vietnam, Singapore and Taiwan. Meanwhile, to be able to compete in the quite saturated market like the US and Europe, the differentiations of the products are needed. Trends like organic certified, non-GMO and fair-trade can be of help to maintain the sales.” Beside the Quinoa, Maca is another super ingredient from Peru that can be seen widely in the fair. Peruvian Maca is considered to be a powerful ingredient with many health benefits to both men and women such as sexual benefit, hormone balancing, fertility, energy, memory, mood and anti-oxidant boost. The Maca can also be found in many forms; for example, dry powder, ground, and drink. It has been very popular locally for a long time, and started to gain more popularity in many countries around the world, especially in the US and Europe.

Finished Goods from the Superfoods and Superfruits are Rolling Out to the Markets. The exhibition also featured several food and beverages with Quinoa and Maca as ingredients, as well as superfood and superfruits. These products were developed to cater towards the global demand of health products, with


SHOW TIMES นอกจากควิ นั ว แล้ ว มะคา ยั ง เป็ น อี ก หนึ่ ง สุ ด ยอดส่ ว นผสม จากเปรูที่พบเห็นได้อย่างแพร่หลายในงาน โดยมะคาจากประเทศเปรู ถือได้ว่าเป็นส่วนผสมที่เต็มไปด้วยประโยชน์ทางสุขภาพ เหมาะส�ำหรับ ทั้งเพศชายและหญิง เช่น ประโยชน์เฉพาะทางด้านสมรรถนะทางเพศ ความสมดุลของฮอร์โมน การเจริญพันธุ์ พลังงาน ความจ�ำ อารมณ์ และ การเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ มะคา ยังพบเห็นได้ในหลาย รูปแบบ เช่น ผง และเครื่องดื่ม โดยได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ในประเทศเปรูมาเป็นเวลายาวนาน และเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาและยุโรป

ผลิตภัณฑ์จากซูเปอร์ฟู้ดและซูเปอร์ฟรุ๊ต...เรียงแถว รุกตลาด ภายในงานครัง้ นีย้ งั มีผลิตภัณฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ มากมายทีถ่ กู พัฒนา ด้ ว ยการใช้ ส ่ ว นผสมอย่ า งควิ นั ว และมะคา รวมถึ ง ซู เ ปอร์ ฟู ้ ด และ ซูเปอร์ฟรุ๊ตอื่นๆ มาผสมผสานให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนอง ต่ อ ความต้ อ งการในผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพทั่ ว โลกอย่ า งคั บ คั่ ง โดยมากกว่าครึง่ หนึง่ ของผูจ้ ดั แสดงยังคงเน้นการท�ำตลาดในต่างประเทศ เป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรป “เครื่องดื่มให้พลังงาน ต่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมทั่วโลก แต่เครื่องดื่มให้พลังที่มีส่วนผสมจาก

ธรรมชาติ นั้ น พบได้ ไ ม่ ม าก และยั ง มี โ อกาสทางการตลาดอยู ่ ม าก โดยเฉพาะตลาด สหรัฐอเมริกาและยุโรปที่กระแสด้านธรรมชาติและสุขภาพนั้นมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น เครื่องดื่ม Shaman energy drink: The Coca Elixir ที่เป็นเครื่องดื่มให้พลังแบบธรรมชาติ 100% มีส่วนผสมหลักจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษทางด้านพลังโดยเฉพาะ อย่างเช่น ใบโคคา มาคา โสม และแปะก๊วย จึงค่อนข้างมีศักยภาพที่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการ ดังกล่าวได้ โดยใช้ความเป็นธรรมชาติของส่วนผสมที่ขึ้นชื่อขับเคลื่อนควบคู่ไปกับคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้ผลได้จริงเป็นตัวผลักดันผลิตภัณฑ์” Marta Madueño D’Urso, Division Manager Naturals จาก Nunatura กล่าว พร้อมเสริมว่า “ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการ เปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้ในเปรูไปแล้วและได้ผลตอบรับที่ดีในระดับหนึ่ง แต่กระแสความเป็น ธรรมชาติของตลาดในประเทศเปรูนนั้ ไม่คกึ คักเท่ากับทีอ่ นื่ เนือ่ งด้วยผูบ้ ริโภคชาวเปรูตา่ งถูก แวดล้อมด้วยอาหารสดจากธรรมชาติในวิถีชีวิตมานานแล้ว”

ผัก ผลไม้สดพรีเมียมรุกตลาดต่างประเทศ...สายพันธุ์ใหม่พร้อมลอง ตลาด

Sergio del Castillo Valderrama, CEO จาก Peru Citrus Growers Association กล่าวถึง สถานการณ์การส่งออกซิตรัสของเปรูว่า “ส�ำหรับผลิตผลในตระกูลซิตรัสของเปรูนั้น สายพันธุ์หลักที่ส่งออกก็จะมี Mandarin, Orange และ Minneola ซึ่งตลาดหลักยังคงเป็น สหรัฐอเมริกาและยุโรป เนื่องจากการขนส่งนั้นใช้เวลาไม่นาน โดยใช้เวลาประมาณ 12 วัน เพื่อเข้าสู่สหรัฐอเมริกาและ 22 วัน ในการส่งไปยุโรป ส�ำหรับประเทศในเอเชียทางเราเอง มีการส่งบางสายพันธุ์ อย่างเช่น แมนดาริน ที่มีอายุการเก็บรักษาได้นานเข้าสู่ประเทศจีน และฮ่องกง ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-32 วัน ทั้งนี้ ในการแข่งขันกับประเทศอื่น เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งของซิตรัสในตลาดเอเชียก็คือการน�ำเสนอผลิตผลที่มีคุณภาพและ ขึ้นชื่ออื่นๆ ของเปรู อย่างเช่น อโวกาโดหรือองุ่น ควบคู่กันไป ซึ่งจะช่วยให้สามารถแข่งขัน กับประเทศอื่นๆ อย่าง ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สถานการณ์ การส่งออกมายังเอเชียของเปรูนั้นก็เริ่มเปิดมากขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มที่ดีซึ่งทางเราต้อง มุ่งมั่นด้านการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการด้วยเช่นกัน”

more than half focused on overseas marketing especially in the US and Europe. “Energy drinks are popular around the world, but there are few energy drinks with natural ingredients. The natural version also have a high market potential especially in the US and Europe, where the trend towards health and natural has been continuously growing. Shaman energy drink: The Coca Elixir, is a 100% natural energy drink which takes its main ingredients from plants that are beneficial to energy, such as Coca leaves, Maca, Ginseng and Gingkgo. It therefore has the potential to answer those consumer demands by making use of its natural ingredients together with product quality,” said Marta Madueño D’Urso, Division Manager Naturals of Nunatura. “Although the product has been launched in Peru for a while and was well received, the trend for natural products in the market is still not as strong as other places, since Peruvian consumers have long been accustomed to fresh and natural food.” She added.

Premium Fresh Produces are in for more opportunity in global market. New Variety Introduced.

Sergio del Castillo Valderrama, CEO of Peru Citrus Growers Association, said regarding Peru’s citrus exports “Peru’s main citrus export products include mandarin, orange and Minneola. Our main markets are still the US and Europe, since transportation takes only approximately 12 days to the US and 22 days to Europe. We export some varieties to countries in Asia, such as mandarin, which has a longer shelf life, as it takes around 30-32 days to ship to China and Hong Kong. Meanwhile, we are committed to increase the market share of citrus products in Asia by introducing other types of quality produce, such as avocados or grapes, which will help us compete with other countries such as Australia and South Africa. However, Peru’s exports to Asia have a tendency to improve, so we also need to focus on increasing production to accommodate the demand.” Expoalimentaria 2016 has both local and regional zones, showcasing natural products from overseas as well as a variety of ready-to-eat products, which gained a lot of interest throughout the three days. Meanwhile, international pavilions from 16 countries worldwide, including Turkey, Brazil, South Africa, the Netherlands, Argentina, Spain, Ecuador, Denmark, Chile, Italy, Guatemala, Japan, Bolivia, Indonesia, Poland and India have been very active in marketing products to Peru and countries in South America, which were also well received. Other important highlights include the chocolate and coffee zones, machinery and innovation zones, alcoholic drinks zone, innovative contests and a variety of academic seminars.

ทัง้ นี้ ภายในงาน Expoalimentaria 2016 ยังจัดให้มโี ซนท้องถิน่ และภูมภิ าคทีไ่ ด้นำ� เสนอ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินานาชนิดรวมถึงผลิตภัณฑ์สำ� เร็จอีกหลากหลายชนิดต่อผูเ้ ข้าร่วมงาน ซึ่งในปีนี้ต่างก็ได้รับความสนใจอย่างดีตลอดสามวัน ในขณะที่พาวิลเลียนนานาชาติจาก 16 ประเทศทั่วโลก อันได้แก่ ตุรกี บราซิล แอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ อาเจนตินา สเปน เอกวาดอร์ เดนมาร์ก ชิลี อิตาลี กัวเตมาลา ญี่ปุ่น โบลิเวีย อินโดนีเซีย โปแลนด์ และอินเดีย ต่างก็เดินหน้าโปรโมทผลิตภัณฑ์สตู่ ลาดเปรูและประเทศในแถบโซนอเมริกาใต้อย่างเข้มข้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นกัน ไฮไลท์ส�ำคัญอื่นๆ ประกอบไปด้วย โซนช็อกโกแลตและกาแฟ โซนเครื่องจักรและ นวัตกรรม โซนเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ การประกวดเเข่งขันผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และ งานประชุมสัมมนาวิชาการมากมาย ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพอย่างแท้จริง และที่ส�ำคัญ ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ได้อย่างเหมาะสมที่สุดภายในงาน Expoalimentaria 2016 ี่ www.expoalimentariaperu.com ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้ท poalimentariaperu.com. For more information, visit www.ex DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

59


SHOW TIMES

Post Show

Food & Hotel Thailand 2016 Consistently Delivers Premium Business

Food & Hotel Thailand (FHT) 2016 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและบริการระดับนานาชาติที่ ใหญ่ที่สุดของเอเชียประสบความส�ำเร็จในการจัดงานเป็นครั้งที่ 24 ไปเมื่อวันที่ 7-10 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ไบเทค โดยครั้งนี้ยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ร่วมจัดแสดงสินค้า ผู้เข้าร่วมชมงาน และผู้ที่สนใจ ในแวดวงอุตสาหกรรมดังกล่าว ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมมากขึ้นและหลากหลายกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจบริการอาหารที่ก�ำลังเติบโตเป็นอย่างดี ตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมชมงานได้ทุกระดับ มาตรฐาน ซึ่งมีทั้งประเภทงานครัว โรงแรม ร้านอาหาร และงานบริการต้อนรับทั้งในและต่างประเทศ Food & Hotel Thailand (FHT) 2016 took place for its successful 24th edition, 7th to 10th September 2016 at the Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) receiving excellent feedback from exhibitors, visitors and industry. FHT2016 was bigger, better and included more events than last year as Thailand’s food and hospitality industry continues to expand and grow. Offering more and more choices and standards of cuisines, hotels, restaurants and hospitality for both locals and foreigners to enjoy.

ายในงานมีผเู้ ข้าร่วมจัดแสดงสินค้า 335 รายจาก 23 ประเทศทัว่ โลก ร่วมด้วยพาวิลเลียนต่างประเทศ 4 พาวิลเลียน คือ เดนมาร์ก เกาหลี ญี่ปุ่น และไต้หวัน และคับคั่งด้วยกิจกรรมและการแข่งขันต่างๆ เช่น งานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ (Thailand 18th Hospitality Industry Congress) การแข่งขันประกวดท�ำอาหารแห่งประเทศไทย (22nd Thailand International Culinary Cup (TICC) 2016) การแข่งขันศิลปะตกแต่งบนแก้วกาแฟ (3rd National Thailand Latte Art Championship 2016) การประกวด ไวน์นานาชาติ (12th FBAT International Wine Challenge) การแข่งขันสุดยอดผูร้ อบรูใ้ นโลกแห่งไวน์ฝรัง่ เศส และไทย (New Best Sommelier in French & Thai Wines Competition 2016) และการประกวดแข่งขัน ท� ำ อาหารรอบชิ ง ชนะเลิ ศ เฟ้ น หาสุ ด ยอดเชฟเพื่ อ ไปแข่ ง ขั น ในงาน IKA World Chef Olympics ประเทศเยอรมนี นอกจากนี้ยังได้พบกับการกลับมาของการแข่งขันบาร์เทนเดอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย (ASEAN Bartender Championship 2016) ร่วมด้วยงานสัมมนาไวน์จากฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และปีนี้ ยังเพิม่ เติมงานสัมมนาจากสมาคมสปาไทย ปิดท้ายด้วยการจัดแสดงนิทรรศการโครงการ Amazing Thai Taste และอื่นๆ อีกมากมาย ทางด้านผู้เข้าร่วมชมงานในปีนี้พบว่ามีจ�ำนวนผู้ซื้อ 27,690 ราย จาก 54 ประเทศทั่วโลก และคณะ นักวิชาการจาก 12 ประเทศ อาทิ กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม และไทย โดยล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมโรงแรม ร้านอาหาร รีสอร์ท ธุรกิจบริการอาหาร ร้านกาแฟ ตลอดจนผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่าย และผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม “งานแสดงสินค้าในปีนี้ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างยิ่ง เป็นอีกครั้งที่เราได้สร้างความส�ำเร็จทางธุรกิจ ให้กบั ผูร้ ว่ มจัดแสดงสินค้า พร้อมทัง้ ยังได้นำ� เสนอสินค้าใหม่ เทรนด์ และไอเดียใหม่ๆ ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมชมงานด้วย ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมจัดงานในครั้งนี้ซึ่งท�ำให้ Food & Hotel Thailand 2016 ได้กลายเป็นสุดยอดงานแสดงสินค้าด้านธุรกิจอย่างแท้จริง” Mr. Justin Pau, General Manager, Bangkok Exhibition Services (BES) Ltd. กล่าวทิ้งท้าย Food

F

HT2016 presented 335 participants from 23 countries, 4 International Pavilions from Denmark, Korea, Japan and Taiwan and the industry’s leading events including; Thailand 18th Hospitality Industry Congress, 22nd Thailand International Culinary Cup (TICC) 2016, 3rd National Thailand Latte Art Championship 2016, 12th FBAT International Wine Challenge, New Best Sommelier in French & Thai Wines Competition 2016, Final preparation lunches from the Thailand Chef Academy before they Go For Gold in the IKA World Chef Olympics in Germany, ASEAN Bartender Championship 2016 returned to Thailand, Wine Seminars in French, Italian and Spanish Wines, New Thai Spa Operators Association Seminar, Amazing Thai Taste Display and many many more. In terms of visitors, FHT2016 delivered 27,690 quality trade buyers from 54 countries and many professional groups attended from 12 countries including Cambodia, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam. FHT 2016 saw strong attendance from hotels, restaurants, resorts, foodservice, cafés, coffee shops, importers, distributors and F&B industry. “Food & Hotel Thailand 2016 was a great success and once again delivered business for exhibitors, new products and fresh ideas for visitors. Thanks to all exhibitors, visitors and supporters for making this another successful edition of FHT, and truly the international exhibition for Premium Business in Thailand.” Said Mr. Justin Pau, General Manager, Bangkok Exhibition Services (BES) Ltd.

& Hotel Thailand 2017

6-9 September 2017, Halls 103-105, BITEC, Bangkok.

60

For more information, please visit: FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016

www.foodhotelthailand.com or Facebook – Food & Hotel Thailand


SURROUNDS SGS (Thailand) Organized a Seminar “Route to ISO 9001:2015 Transition and Workshop”

กรุ ง เทพฯ - บริ ษั ท เอสจี เ อส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผูเ้ ชีย่ วชาญใน ด้ า นการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ ได้จดั สัมมนา ในหัวข้อ “Route to ISO 9001:2015 Transition and Workshop” ขึ้น ณ โรงแรมเมเปิ้ล บางนา กรุงเทพฯ โดยได้รับ เกียรติการบรรยายจากคุณกิติศักดิ์ จิตต์อารี ผู้เชี่ยวชาญและเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินโดยตรงทางด้านการตรวจสอบด้านคุณภาพและสิง่ แวดล้อม ปัจจุบนั ด�ำรง ต�ำแหน่ง QMS-Product Manager ร่วมด้วยวิทยากรผู้ช่วย คุณรัชนีกร ธัญญะ เจริ ญ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญและเป็ น หั ว หน้ า ผู ้ ต รวจประเมิ น ปั จ จุ บั น ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง Assistance QMS-Product Manager บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึน้ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนาได้รบั ความรูแ้ ละความเข้าใจ ในข้อก�ำหนด ISO 9001:2015 ที่มีการปรับเปลี่ยนและมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา รวมถึงจะได้รับทราบถึงผลกระทบที่มีต่อระบบ คุ ณ ภาพที่ อ งค์ ก รมี อ ยู ่ แ ละการด� ำ เนิ น การขององค์ ก รเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้อก�ำหนดใหม่ พร้อมทั้งน�ำความรู้ที่ได้จากการเรียนทฤษฎีและการลองปฏิบัติ (Workshop) จากงานสัมมนาในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนระบบ คุณภาพขององค์กรต่อไป Bangkok - SGS (Thailand) Limited, the world’s leading inspection, verification, testing and certification company organized the seminar under the topic of “Route to ISO 9001:2015 Transition and Workshop” at Maple Bangna Hotel, Bangkok. Explained by, tutor Kitisak Chitaree, Lead Auditor and QMS-Product Manager, SGS (Thailand) Limited and co-speaker Ratchaneekorn Thanyacharoen, Lead Auditor and Assistance QMSProduct Manager, SGS (Thailand) Limited. The objectives of the seminar are to provide knowledge and update the standard of ISO 9001:2015 which modified and was effective on September 15, 2015 as well as to explain the impact on quality and operation of organization to comply with the new requirements. The seminar was interested by many attendees in Thailand.

A Practical Seminar for Life Science Sample and Solution Preparation

กรุงเทพฯ, 10 พฤศจิกายน 2559 บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้จดั งานสัมมนาหัวข้อ “เทคนิค การชั่งสารมาตรฐานในงานวิเคราะห์ ให้มีความถูกต้อง และลดการเกิดผล การทดสอบที่ไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด (OOS)” ณ บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (ส�ำนักงานกรุงเทพ) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิติ สันแสนดี เภสัชกร 6 กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ องค์การเภสัชกรรม ร่วมเป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถาม งานสั ม มนาครั้ ง นี้ จั ด ขึ้ น เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจถึ ง วิ ธีก ารเตรี ย มสารมาตรฐาน ที่ดียิ่งขึ้นด้วยการวิเคราะห์แบบ Weight by Weight เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน SOP ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะมอบความรูอ้ นั เป็นประโยชน์เพือ่ สร้างการเติบโตทางธุรกิจให้ลกู ค้า อย่างยั่งยืนต่อไป Bangkok, 10 November 2016 - Mettler-Toledo (Thailand) Ltd. held a seminar on the topic of “Automated Standard and Sample Preparation to Avoid and Prevent Out-Of-Specification Results” at Mettler-Toledo (Thailand) Ltd. (Head Office). On this occasion, an honor professional speaker Dr.Niti Sunsandee, Expert Pharmacist, Quality Assurance Department, Government Pharmaceutical Organization gave a lecture to provide a better solution for sample preparation regarding the weight by weight analysis method. The seminar was interested by many attendees and they could directly discuss with the expert. However, Mettler-Toledo (Thailand) Ltd. will continuously organize a useful seminar to customers for encouraging their business growths.

www.mt.com

www.sgs.co.th

Tate & Lyle Wins 2016 Ringier Technology Innovation Award for the Food & Beverage Industry

เซี่ยงไฮ้, 26 สิงหาคม 2559 - Tate & Lyle ผู้ผลิตส่วนผสมอาหารและโซลูชันส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก ได้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ เ ป็ น ผู ้ ช นะรางวั ล เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมอั น ทรงเกี ย รติ “Ringier Technology Innovation Award” จากนวัตกรรมแป้งข้าวโอ๊ต PromOat® ผลการประกาศรางวัลดังกล่าวประกาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน โดยมี คณะกรรมการอิสระ ซึง่ ประกอบไปด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญจากสมาคมอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา รางวัลดังกล่าวนัน้ มอบให้กบั นวัตกรรม เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์จากธุรกิจด้านอาหารและเครือ่ งดืม่ เพือ่ ส่งเสริมความทุม่ เทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่มในประเทศจีน ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวโอ๊ต PromOat® จาก Tate & Lyle ถือเป็นสินค้าที่โดดเด่นกว่านวัตกรรมอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวด และได้รับรางวัลเนื่องจากกระบวนการผลิตใช้เทคโนโลยี ที่ไม่เหมือนใคร รวมทั้งประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลนี้ ยังตอกย�้ำถึงบทบาทของบริษัทในฐานะผู้น�ำด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม นับเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ที่ Tate & Lyle ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี “Ringier Technology Innovation Award” ในประเทศจีน โดยที่ผ่านมาเคยได้รับรางวัล ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สารให้ความหวาน และแป้งดัดแปร Shanghai, 26 August 2016 - Tate & Lyle, a global provider of ingredients and solutions to the food and beverage industries, has been named winner of the prestigious ‘2016 Ringier Technology Innovation Award - Food & Beverage Industry’ for its innovative PromOat® Oat Powder. The result, announced on August 25 in Guangzhou, China, was decided by an independent panel of judges consisting of experts from industry associations and academic institutions. This award is granted to the innovative technology and products from food and beverage enterprises in order to honor their outstanding contribution to the development of the food and beverage industry in China. Tate & Lyle’s PromOat® Oat Powder emerged from numerous candidates and won the prize due to its unique process technology and health benefits. The award-winning product underlines the company’s industry-leading innovation capabilities in the food and beverage industries. This latest accolade marks the fourth time that Tate & Lyle has won the Ringier Technology Innovation Award in China, with the company previously winning for its sweetener and modified starches. www.tateandlyle.com

DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

61


SURROUNDS HORECA Square, A New Total Solution Center for B2B HORECA

กรุงเทพฯ, - บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จ�ำกัด หรือ เอเชีย โฮเรก้า ประกาศเปิดชื่อ “HORECA Square” ศูนย์การค้า B2B ส�ำหรับ ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เบเกอรี่ และบริการจัดเลี้ยง ณ ซี ดับเบิลยู ทาวเวอร์ บนถนนรัชดาภิเษก รองรับการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการต้นปี พ.ศ.2560 นางลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เอเชีย โฮเรก้า เปิดเผยว่า “ส�ำหรับปี พ.ศ.2559 เอเชีย โฮเรก้า พร้อมแล้วที่จะ ประกาศชื่อศูนย์การค้าแนวคิดใหม่ในชื่อ HORECA Square เป็นศูนย์การค้าที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัยและความต้องการของ กลุ่มคนในธุรกิจ แนวคิดหลักของศูนย์การค้าแห่งนี้ คือ ให้บริการได้อย่างครบวงจร ตอบทุกโจทย์ความต้องการ หรือ Total Solution นับตัง้ แต่ให้บริการด้านการวิเคราะห์ การวางแผน การออกแบบ ระบบปฏิบตั กิ ารและเครือข่ายเฉพาะธุรกิจ การจัดหาสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่า 10,000 รายการ ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ธุรกิจจัดเลี้ยง บริการขนส่ง ไปจนถึงการพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการด้วย การจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกเดือน” HORECA Sqaure ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3-5 ของ ซี ดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (CW Tower) ซึ่งเป็นอาคารระดับพรีเมียมที่มีความทันสมัย และมีความพร้อมรอบด้าน ทั้งในด้านท�ำเลที่ตั้ง ใจกลางจุดยุทธศาสตร์การค้า ความสะดวกในการเดินทาง ทีมบริหารอาคารมืออาชีพ และแนวคิดของอาคารสอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของ HORECA Square ในการเป็นเครือข่ายความรูแ้ ละธุรกิจเพือ่ ผูป้ ระกอบการ เพือ่ สร้างการเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยมีขนาดพืน้ ที่ 12,000 ตารางเมตร ปัจจุบนั พืน้ ทีก่ ว่าร้อยละ 60 ได้ถกู จับจอง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถแบ่งได้เป็น กลุ่มสินค้าเครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องใช้ส�ำหรับโรงแรม อุปกรณ์เครื่องครัว Bangkok, - Asia HORECA Co., Ltd., or known as Asia HORECA, officially declared announce the ‘HORECA Square’ which is the newest B2B wholesale shopping center for entrepreneurs in hotel industry, restaurants, coffee shops, bakeries and catering services. The center is located in the CW Tower and will be in operation in early 2017. Mrs.Ladda Mongkolchaivivat, managing director of Asia HORECA disclosed that “for the year 2016, Asia HORECA is now ready to announce the name of our new shopping center under an original concept. “HORECA Square Shopping Center” is a product of research and development by business people who are determined to create a shopping center that can provide a total solution and answer every question and demand in analysis service, planning, design, operating and networking. The center provides over 10,000 products covering all the needs of operators in hotels, restaurants, cafes, bakeries, catering services, and delivery businesses. The center will also provide business trainings to people on a monthly basis to help sharpen skills of business operators.” HORECA Square is located on floor 3 to floor 5 of the CW Tower, a modern building with premium facilities, on Ratchadapisek Road. CW Tower is well equipped in every aspect, from an ideal location fit for a strategic trade center, convenience, a professional management team, and the concept of the building which is consistent with the business practices of HORECA Square in being a knowledge center and business networking space for entrepreneurs to generate sustainable growth. HORECA Square covers the area of 12,000 square meters. Right now the area of 60% has been occupied already. The products sold here are household appliances, electrical appliances, equipment and appliances for hotels, and kitchen equipment. www.horecasquare.com

AIAA Held the Seminar on Consideration in Packaging Selection

Certificates of International Standard by BSI

กรุงเทพฯ, 9 พฤศจิกายน 2559 - สมาคม นิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (สอก.) จัดสัมมนา ณ คณะ อุ ต สาหกรรมเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการคัดเลือก บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจากคุณเชฐ พัฒนกุล ที่ปรึกษา บริษัท ซีทีเอ็น 2016 คอร์ปอร์เรชั่น จ�ำกัด ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Consideration in Packaging Selection” ทัง้ นี้ ได้รบั ความสนใจจากผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจ�ำนวนมาก

กรุงเทพฯ - สถาบันมาตรฐานอังกฤษ BSI มอบ ใบรับรองระบบมาตรฐาน FSSC 22000, ISO 14001:2015 และ GMP HACCP Codex ให้แก่ บริษัท ไทยแดรี่ จ�ำกัด ในเครือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตนมเปรีย้ วพร้อมดืม่ และโยเกิร์ตภายใต้แบรนด์ “ปาร์ต้ี แดรี่” (Party Dairy) ทั้งนี้มาตรฐาน FSSC 22000, GMP และ HACCP เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ รองระบบบริ ห าร จัดการด้านอาหารปลอดภัย และการจัดการด้าน สุ ข ลั ก ษณะที่ ดี ภ ายในโรงงาน โดยเสริ ม สร้ า ง ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและเพิ่มความเชื่อมั่นของผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ

Bangkok, 9 November 2016 - Agro Industry Alumni Association Kasetsart University (AIAA) held a seminar at Faculty of AgroIndustry, Kasetsart University, aimed to provide information on packaging selection. In this seminar, the guest speaker – Mr.Chate Pattanakul, Consultant of C.T.N. 2016 Corporation Co., Ltd. shared his experience under the topic of “Consideration in Packaging Selection”. The seminar was successful drawing over 100 attendees who are food and beverage professionals.

Bangkok - British Standard Institution (BSI) has presented the Certification of International Standard FSSC 22000, ISO 14001:2015 and GMP HACCP Codex to Thai Dairy Co., Ltd.; the manufacturer of stirred yoghurt and drinking yoghurt “Party Dairy” distributed by BJC Group. As the current standard for quality management system, FSSC 22000, GMP and HACCP assist the company to ensure compliance with Food Safety Systems, Good Manufacturing Practices, Hazard Analysis and Critical Control Point in manufacture. The standard also enhances company images to the global and gains confidences from customers in both domestic and international market. www.bsigroup.com/en-th

62

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016


SURROUNDS IMCD Joined Fi Asia 2016 in Jakarta to Help Boost the Clean Label Trend in Indonesia

จาการ์ตา, อินโดนีเซีย, 21-23 กันยายน 2559 - IMCD ร่วมจัดแสดงภายในงาน Fi Asia 2016 น�ำเสนอส่วนผสมอาหารเพื่อ สุขภาพและเป็นมิตรต่อฉลากสู่ผู้ประกอบการในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ในปัจจุบัน องค์การอาหารและยา ประเทศอินโดนีเซีย ได้มีวาระที่เกี่ยวข้องกับฉลากในสินค้าอาหารมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การรณรงค์ให้ลดหรือเลิกใช้ฟอสเฟตในสินค้าอาหาร เป็นต้น Michael Petersen, Managing Director และ Regional Business Development Director for Food & Nutrition ของ IMCD เปิดเผยว่า “นอกเหนือจากนโยบายขององค์การอาหารและยาอินโดนีเซียดังกล่าวแล้ว เรายังเห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ผลิต ในกลุ่มอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์จากนมที่หันมาใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติแทนสารสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มากขึ้น ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ส�ำคัญเพราะส่วนใหญ่กลุ่มผู้บริโภคก็คือเด็กๆ นั่นเอง” Michael Petersen กล่าวเสริมว่า “เทรนด์ส�ำคัญขณะนี้ที่เห็นได้ชัดในกลุ่มของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออกก็คือ การใช้ส่วนผสมที่ไม่มี E-number ทั้งนี้ ก็เพื่อ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานในประเทศที่จะส่งออกไปจ�ำหน่ายนั่นเอง นอกจากนี้ ส่วนผสมที่อยู่ในกลุ่มพวก Non-allergens ก็มีความต้องการที่สูงขึ้นเช่นกันและมีแนวโน้มที่จะ เป็นที่ต้องการมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับตลาดในประเทศอินโดนีเซียเอง ยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการระบุ E-number บนฉลาก แต่ส่วนมากจะ เข้มงวดกับการระบุส่วนผสมในกลุ่มสีสังเคราะห์ วัตถุกันเสีย สารสังเคราะห์ให้ความหวานแทนน�้ำตาล สารเสริมสร้างกลิ่นรส (Flavour enhancers) และสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น ทัง้ นี้ จากการทีร่ ฐั บาลอินโดนีเซียได้ออกกฎหมายเกีย่ วกับอาหารทีม่ คี วามเข้มงวดมากขึน้ อุตสาหกรรมอาหารในอินโดนีเซียจึงน่าจะมีการเคลือ่ นไหวด้านการใช้สว่ นผสม ทีเ่ ป็นมิตรต่อฉลากและดีตอ่ ผูบ้ ริโภคมากขึน้ “ทุกวันนีเ้ ราสามารถเห็นการโปรโมทสารอาหารทีเ่ ป็นไขมันหรือคาร์โบไฮเดรตทีด่ ตี อ่ สุขภาพมากขึน้ กว่าเมือ่ ก่อนในส่วนของตลาด ล่างที่สินค้าพรีเมี่ยมนั้นค่อนข้างจะพบปัญหาด้านราคา แต่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยังคงเป็นคนรุ่นใหม่ในช่วงอายุประมาณ 15-35 ปี อีกทั้งยังเห็นพฤติกรรมการบริโภคที่มี การเปลี่ยนแปลงจากการเลือกซื้ออาหารส�ำเร็จรูปแบบเดิมๆ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารส�ำเร็จรูปเพื่อสุขภาพหรือดีต่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่หากสังเกตจากฉลากบรรจุภัณฑ์ จะพบส่วนผสมทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั และดีตอ่ สุขภาพนัน่ เอง ทัง้ นี้ การพัฒนาของวงการอุตสาหกรรมอาหารทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งนี้ ล้วนเป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทัง้ จาก ซัพพลายเออร์ ผู้จัดจ�ำหน่าย ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้องทางภาครัฐทั้งสิ้น ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากต่ออุตสาหกรรมอาหารประเทศอินโดนีเซีย” Michael Petersen กล่าวทิ้งท้าย Jakarta, Indonesia, 21-23 September 2016 - IMCD joined Fi Asia 2016, presenting a broad range of healthy and clean label food ingredients to both local and international food manufacturers. Currently, the FDA in Indonesia is clearly pushing the clean label agenda. “A good example of this is the push for a reduction in the use of phosphates”, noted Mr. Michael Petersen, Managing Director of IMCD Thailand and Regional Business Development Director for Food & Nutrition. “In addition, we are also seeing natural colours replacing synthetic materials within the dairy industry as these products are predominantly consumed by children.” “Undoubtedly, the current key trend is the removal of E-numbers, as exporting producers are more inclined to meet the requirements at the receiving end, where non-allergens are of major importance. Indonesia does not have the requirement to mention E-numbers on packaging except for exports to countries with E-numbers. Recent regulations from the Indonesian FDA dictate stricter labelling for food additives in categories such as synthetic food colours, preservatives, artificial sweeteners, flavour enhancers and antioxidants,” Mr.Petersen commented. Because of this enforcement by the authority, Indonesia’s food industry is expected to see movement towards using cleaner, simpler and more transparent ingredients. “But at the lower end of the market where premium solutions are simply not cost-effective when targeting the mass market, and where marketing is directed towards millennials (15 to 35-year-olds), we are seeing the move towards good fats and carbs, the replacement of traditional meals for quick healthy foods and more transparency in labelling. Suppliers, distributors, producers, the end clients and the regulatory body are therefore positively shaping the landscape for healthier and more sustainable diets,” Mr.Petersen stated. www.imcdgroup.com

Tetra Pak Expands Regional Manufacturing Footprint

กรุงเทพฯ, 17 พฤศจิกายน 2559 - เต็ดตรา แพ้ค ประกาศการลงทุนครั้งใหญ่ สร้างโรงงานผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์อันทันสมัย แห่งที่ 4 ของภูมิภาค ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 110 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อตอบรับกับ ความต้องการที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การตัดสินใจส�ำคัญในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มหลากหลายประเภทที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2559 โดยประเทศไทยมีปริมาณการบริโภคโดยรวมอยู่ที่ 3,600 ล้านลิตร หรือประมาณ 50 ลิตรต่อคน สอดคล้องกับการเติบโตในภูมิภาคที่มีปริมาณการบริโภคสูงกว่า 70,000 ล้านลิตร ทั่วทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน เอเชียใต้ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยคาดว่าตลาดเหล่านี้จะเติบโตต่อเนื่องร้อยละ 5.6 ทุกปี ตลอด 3 ปีข้างหน้า โรงงานแห่งนี้คาดว่าจะสร้างเสร็จและเริ่มต้นการผลิตได้ในไตรมาสแรกของปี 2562 ด้วยก�ำลังการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับกล่องเครื่องดื่มได้กว่า 2 หมื่นล้านกล่อง ต่อปี ในหลากหลายรูปแบบ โดยเป็นฐานการผลิตส�ำหรับลูกค้ากลุ่มประเทศอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นหลัก บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้แผนบริหารงานและระบบการผลิตแบบยั่งยืน รวมไปถึงการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด Bangkok, 17 November 2016 - Bolstered by rapid consumption growth and increasing customer needs in Thailand and the Asia-Pacific region, Tetra Pak announced their USD 110 million investment in a state-of-the-art regional manufacturing facility near Ho Chi Minh City, Vietnam, to serve customers across the region. The move is prompted by increasing consumption volumes in liquid dairy and fruit-based beverages in 2016. In Thailand, the overall consumption is 3.6 billion litres which equates to ~ 50 litres per capita consumption. The same development is reflected across Asia-Pacific with the total packed beverages intake at 70 billion litres across ASEAN, South Asia, Japan, Korea, Australia and New Zealand. Additionally, over the next three years, these markets are likely to grow at a healthy 5.6% per annum. The factory, expected to commercialize operations in Q1 2019, will have an expandable production capacity of approximately 20 billion packs per annum, across a variety of packaging. It will primarily serve customers based in ASEAN, Australia and New Zealand. With a strong focus on sustainability, the site will adopt a host of global best practices to minimize the environmental footprint, including the utilization of a high proportion of renewable energy sources. www.tetrapak.com/th

DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

63


SURROUNDS Interroll (Thailand) Receives Silver Award from Thailand 5S Award 2016

New Innovation Centres to Serve Customers Better

กรุงเทพฯ, 5 พฤศจิกายน 2559 - บริษทั อินเตอร์โรล (ประเทศไทย) จํากัด น�ำโดย คุณไกรสร นาคะพงศ์ กรรมการผู ้ จั ด การ และที ม งานอิ น เตอร์ โ รล ขึ้นรับรางวัล Silver Award จาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี ราชบัณฑิต กิตติมศักดิ์ และราษฎรอาวุโส ในงาน Thailand 5S Award 2016 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) ทัง้ นี้ การจัดงาน Thailand 5S Award เป็นกิจกรรมทีม่ งุ่ สร้างหน่วยงานให้เกิด ความปลอดภัย มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ก่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลต่อการทํางาน ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือจากลูกค้าด้านคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดทรัพยากร ลดปัญหามลภาวะ และความสูญเปล่า ของกระบวนการทํางานก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งหน้าสู่การผลิตแบบ Skill Management และระบบบริหารระดับสูง เช่น TPM และ TQM

กรุงเทพฯ, 14 พฤศจิกายน 2559 - Jebsen & Jessen (SEA) เปิดตัวศูนย์นวัตกรรม 2 แห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมส่ ว นผสมอาหาร และตอบโจทย์ ลู ก ค้ า ในตลาดสารเคลื อ บ ตลอดจนน�ำเสนอแนวทางปรับเปลี่ยนสินค้า ให้เข้าถึงตลาดในภูมิภาคได้รวดเร็วและ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยศูนย์นวัตกรรม ทั้ง 2 แห่งตั้งอยู่บนพื้นที่ใจกลางย่านสุขุมวิท ของกรุงเทพฯ ด้วยงบประมาณการจัดสร้าง ห้ อ งแล็ บ กว่ า 28 ล้ า นบาท รองรั บ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละนั ก เทคนิ ค 12 ราย ท� ำ หน้ า ที่ ศึ ก ษานวั ต กรรมที่ ทั น สมั ย ที่ สุ ด ทัง้ นี้ ศูนย์นวัตกรรมทัง้ 2 แห่งนัน้ ถือเป็นศูนย์นวัตกรรมแรกของ Jebsen & Jessen Ingredients ที่เน้นส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลและอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งเป็นห้องทดลองทางด้านสารเคลือบที่ก้าวหน้าและมีอุปกรณ์ครบครัน มากที่สุด ศูนย์นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเพื่อผู้บริโภคตั้งอยู่บนพื้นที่ 230 ตารางเมตร ประกอบด้ ว ยห้ อ งทดลองที่ แ ตกต่ า งกั น 2 ห้ อ ง เพื่ อ ศึ ก ษาทดลองงานด้ า น อุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลส่วนบุคคล ขณะที่พื้นที่อีก 400 ตารางเมตร ออกแบบให้เป็นศูนย์นวัตกรรมสารเคลือบ ซึง่ ประกอบไปด้วยเทคโนโลยี ที่ล�้ำสมัยและมีกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้และผู้ผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรม สารเคลือบและสี “การมีศูนย์นวัตกรรมที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเป็นการช่วยเหลือลูกค้า และส่งเสริม การใช้นวัตกรรม ทัง้ ยังก่อให้เกิดแบบแผนการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับตลาด อาเซียนทีม่ คี วามหลากหลายได้มากขึน้ ” Marc Deschamps, Regional Managing Director & CEO of Jebsen & Jessen Ingredients กล่าวทิ้งท้าย

Bangkok, 5 November 2016 - Crews from Interroll (Thailand) Co., Ltd., led by Mr.Grisorn Nakapong, Managing Director, received the Silver Award from Professor Emeritus Dr.Prawet Wasi, Honorary Royal Society and Senior Citizen, in Thailand 5S Award 2016 held by Technology Promotion Association (Thailand-Japan). Thailand 5S Award is aimed to promote safety, standards, and hygiene among work places to increase capacity and productivity, and to ensure customers about product quality. The process also aims to preserve resources and reduce waste and pollution for environmental benefit, and moving towards skill management and high level management like TPM and TQM. www.interroll.co.th

Thailand Productivity Institute Appoints New Executive Director

กรุงเทพฯ, 2 พฤศจิกายน 2559 - คณะกรรมการ สถาบั น เพิ่ ม ผลผลิ ต แห่ ง ชาติ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง ดร.พานิ ช เหล่ า ศิ ริ รั ต น์ เป็ น ผู ้ อ� ำ นวยการ สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของ กระทรวงอุ ต สาหกรรม โดยมี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา และมีวาระด�ำรง ต�ำแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นสถาบันชั้นน�ำด้านการจัดการองค์กรที่ให้บริการปรึกษา แนะน�ำ ฝึกอบรม วิจยั พัฒนา รณรงค์ ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดการเพิม่ ผลิตภาพเพือ่ การเติบโต อย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระดับสากล Bangkok, 2 November 2016 - Committee of the Thailand Productivity Institute, part of the Ministry of Industry Institution Network, appoints Dr.Phanit Laosirirat as new Executive Director. The decision has been effective since November 1, 2016 and he will be in the office for 4 years. The Thailand Productivity Institute is a leading institution in organizational management who provides services, advices, trainings, researches, campaigns, and promotions to increase productivity for sustainable growth in all social sectors in order to develop the country’s potential and competitiveness in international level.

www.ftpi.or.th

64

FOOD FOCUS THAILAND

DEC 2016

Bangkok, 14 November 2016 Diversified industrial group, Jebsen & Jessen (SEA), has launched two new regional centres of innovation under its ingredient business unit to help customers and principals in the consumer and coating industries bring and adapt products to the South East Asian market faster and more effectively. Situated in two locations along the thriving Sukhumvit district of Bangkok, Thailand, the innovation centres will have 12 dedicated scientists and technicians leveraging a range of cutting edge analysis and prototyping equipment in the THB 28 million laboratories. This is the first innovation centre by Jebsen & Jessen Ingredients catering to the personal care and food industries, and the most advanced and highly equipped laboratory for the coating sector. The new 230 sq.m. Consumer Industries Innovation Centre includes two different laboratory environments serving the food as well as the personal care industries. The 400 sq.m. Coating Innovation Centre, offers cutting-edge technical, application as well as formulation support to customers and manufacturers in the paint and coating industries. “Having these innovation centres located in the region helps our customers and principals innovate, formulate and adapt faster to the dynamic ASEAN markets,” said Marc Deschamps, Regional Managing Director & CEO of Jebsen & Jessen Ingredients. www.jjsea.com


SURROUNDS CHEP is Ready to Serve in the Sharing Economy

กรุงเทพฯ - CHEP หนึ่งในสมาชิกของ ECR Thailand ได้เข้าร่วมการประชุม ECR APAC 2016 ซึ่งจัดขึ้น ณ ไบเทค โดย มร.ฟิลิปป์ ออสติน ประธานบริหารบริษัท CHEP ภาคพื้น เอเชียแปซิฟิก ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “Enabling the Physical Internet through Collaboration and Innovation” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในโอกาสนี้ มร.ออสติน ได้พูดคุยกับ ฟู้ด โฟกัส ไทยแลนด์ ถึงรูปแบบธุรกิจของ CHEP ตลอดจนแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการซัพพลายเชนของกลุม่ ลูกค้า ในประเทศไทยและภูมิภาคอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นว่า “ประโยชน์ประการแรก ที่กลุ่มลูกค้าจะได้รับ คือ ความได้เปรียบในด้านการบริหารเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ต้องจัดซื้อจัดหาพาเลท กล่องพลาสติก และบรรจุภัณฑ์ประเภท ต่างๆ เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าเลย” “ประการที่สอง คือ การสร้างความเป็นมาตรฐาน ซึ่งเริ่มจากขนาดของพาเลท กล่องพลาสติก และบรรจุภณ ั ฑ์ ตลอดจนแนวทางในการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้มาตรฐานจะส่งผลให้การด�ำเนินงานมีความสะดวกและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้การขนส่งสินค้ามีความคล่องตัว ตลอดทั้งระบบซัพพลายเชน” “ประการทีส่ าม CHEP ได้สร้างสรรค์คณ ุ ค่าจริงให้เกิดขึน้ ในซัพพลายเชน เนือ่ งจากลูกค้า หลายรายในเครือข่ายของเราสามารถใช้พาเลท กล่องพลาสติก หรือบรรจุภณ ั ฑ์ประเภทต่างๆ ร่วมกัน จึงเป็นการลดขยะบรรจุภัณฑ์ลงได้อย่างมาก หากคุณนึกถึงรูปแบบของโมเดลแบ่งปัน หรือ Sharing model นั่นคือพื้นฐานในการด�ำเนินธุรกิจของเรา คุณจะเห็นได้ว่าปริมาณขยะ ได้ลดลงอย่างมหาศาล ในขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มผลิตภาพได้อีกด้วย” “ประการทีส่ ่ี พาเลททีเ่ วียนใช้ซำ�้ ได้และกล่องพลาสติกทีส่ ง่ คืนได้นนั้ ได้รบั การออกแบบ มาโดยเฉพาะเพื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ภายในให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดตลอดระยะเวลาใน การขนส่ง ซึง่ จะช่วยลดความเสียหายของสินค้า และลดขยะจากอาหาร ซึง่ เป็นการเพิม่ โอกาส ในการขายได้เป็นอย่างดี” “ยกตัวอย่างเช่น กล่องพลาสติกที่สามารถเวียนใช้ซ�้ำได้ ซึ่งเราออกแบบมาส�ำหรับการขนส่งกล้วยโดยเฉพาะ ช่วยลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ลงได้ร้อยละ 20 และมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์กล้วยอย่างน้อยร้อยละ 15 จะยังคงอยูใ่ นสภาพทีด่ ี ณ จุดขายและสามารถจ�ำหน่าย ได้ เมื่อเทียบกับการใช้กล่องกระดาษแข็งในการขนส่งกล้วย พบว่าการใช้กล่องพลาสติกที่ ออกแบบมาเฉพาะนีช้ ว่ ยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สบู่ รรยากาศได้ 1.5 กิโลกรัม สามารถโหลดสินค้าขึน้ รถขนส่งได้รวดเร็วขึ้นถึงร้อยละ 57 ทั้งยังสามารถใช้พนื้ ที่ในรถขนส่ง ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นถึงร้อยละ 40 เลยทีเดียว” “ปั จ จุ บั น CHEP ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในมากกว่ า 60 ประเทศทั่ ว โลก โดยในภู มิ ภ าค ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา และกลุ่มประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราใน ทวีปแอฟริกามีอตั ราการเติบโตอย่างมีนยั ส�ำคัญ และเรามีความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้ดำ� เนินธุรกิจ ในเอเชีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพเป็นอย่างมาก” “ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และโซลูชนั ส�ำหรับระบบซัพพลายเชน เรามีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาและน�ำเสนอสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ซัพพลายเชนในอนาคตเป็นเรือ่ งของการมีมาตรฐานและ เครือข่ายที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะน�ำไปสู่เศรษฐกิจแห่งการแบ่งปัน หรือ Sharing economy ดังนั้น CHEP จึงทุ่มเทในเรื่องนวัตกรรมระดับจุลภาค ตลอดจนประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และ โซลูชนั ต่างๆ เป็นส�ำคัญ นอกจากนี้ เรายังมีความพร้อมทีจ่ ะท�ำงานด้านนวัตกรรมร่วมกันกับ กลุม่ ลูกค้าและคูค่ า้ ของเรา ความแข็งแกร่งของเรา คือ เรามีความรูค้ วามเชีย่ วชาญตลอดทัง้ ซัพพลายเชน เพื่อน�ำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่สามารถท�ำงานได้ร่วมกัน มากกว่า การพัฒนาและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์เดี่ยวๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยสนับสนุนให้กลุ่มลูกค้าของเรา มี โ ซลู ชั น ที่ ห ลากหลายบนโครงสร้ า งที่ เ ป็ น มาตรฐาน อั น จะน� ำ ไปสู ่ ค วามยื ด หยุ ่ น และ ประสิทธิภาพ ความร่วมมือและนวัตกรรมนี้นับเป็นส่วนส�ำคัญที่อยู่ใน DNA ของ CHEP” มร.ออสติน กล่าวสรุป

Bangkok - As a member of ECR Thailand, CHEP participated in ECR APAC 2016 at BITEC to share its views on logistics and supply chain management. C H E P A s i a P a c i fi c P r e s i d e n t ,   M r. P h i l l i p Austin gave a speech on “Enabling the Physical Internet through Collaboration and Mr.Phillip Austin Innovation”. President CHEP Asia Pacific Mr.Austin also talked with Food Focus Thailand about CHEP’s business model and the ways the company helps customers in Thailand and worldwide to manage their supply chains more efficiently. He explained: “The first benefit comes from simple outsourcing that gives clients advantages in terms of cash flow and working capital. They do not have to buy the pallets, crates and containers used to transport their products.” “The second is simplicity and efficiency from standardization, starting with standard sized pallets, crates and containers, and standard ways of working that help customer’s products move smoothly through the supply chain.” “The third is that CHEP actually creates real value in the supply chain, because our products - pallets, crates, containers - are shared and reused by many customers, across CHEP’s large network. So there is a big reduction in packaging waste. If you think about sharing models, that is fundamentally what our business is. So, you see a massive reduction in waste and an increase in productivity.” “The fourth comes from the specific features of CHEP’s reusable pallets and returnable plastic crates that are designed to keep products in the best possible condition during transport. This greatly reduces damage and food waste and increases the sales potential for the customer.” “For example, we have designed reusable crates specifically for bananas, with really smart design features. These crates bring significant benefits, including: taking 20% out of the cost of the packaging, and ensuring that at least 15% more bananas are in good condition at the point of sale and able to be sold. For every crate that is used instead a cardboard box 1.5 kilos of CO2 emissions are taken out of the environment. CHEP’s reusable crates are 57% faster to load and 40% more optimized for transport in trucks. “Currently, CHEP operates in over 60 countries and is experiencing significant growth in the Middle East, Latin America and Sub-Saharan Africa. We are extremely proud of our presence in Asia and the great potential here.” “When it comes to the design of our supply chain products and solutions, we are always looking to improve and deliver the best-of-breed. The future supply chain is about having a strong network, standardization and enabling the sharing economy. So CHEP does a lot of micro-innovation around the performance of our products and solutions and works collaboratively on innovation with our customers and partners. Our strength is that we know how to collaborate throughout the supply chain to bring the family products and solutions that work together, rather than single units. So customers can have multiple solutions within a standard framework, bringing flexibility and efficiency gains. This collaboration and innovation is a nice part of our internal DNA,” Mr.Phillip Austin concluded.

www.chepthailand.com

DEC 2016

FOOD FOCUS THAILAND

65


U SHARE. V CARE. แบบสอบถามความคิดเห็น December 2016

Your feedback is important to us!

We would like to know what you would like to read

Attractive Food Focus Thailand Are you interested in any articles? Please let us know which ones...

Are you interested in any advertisement pages? Please let us know which ones...

Please share your comment with us!

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

Please Fill in the Form in English. or please attach your name card. Name-Surname: Position:

Share & Get a chance to win

Company: Company address:

Tel: Fax: E-mail: Website:

Should you have any enquiries, please inform us the service info code (s) B

“Starbucks Gift Voucher worth THB 500”

B

B

B

We look forward to your feedback and suggestions.

editor@foodfocusthailand.com, contact@foodfocusthailand.com

+66 2116 5732

The Winners of U. Share V. Care – OCTOBER 2016 Winners of “Major/EGV MovieTickets”

1. Phamiphat Boonsermcharoensuk, R&D Manager, Gallothai Co., Ltd., Bangkok 2. Taweesak Khoosamit, Proprietor, iKoos Co., Ltd., Bangkok

The gift will be delivered to you by post. Thank you.


FUNCTIONAL FOODS have never

TASTED this Good!

Nothing brings a smile to our faces like seeing consumers enjoying your products.

Encapsulated

Flavour range puts a tasty spin on your functional foods. Go from ordinary levels to extraordinary heights, where taste and health can coexist!

EXCELLENT FLAVOUR RELEASE

INTENSE FLAVOUR PROFILES

EXTENDED SHELF LIFE AND STABILITY

Singapore and Int’l: (65) 6265 0410 Indonesia: (62) 21 8790 0778 Thailand: (66) 2 862 3055-58 Malaysia: (60) 3 7722 4613

Website: www.kh-roberts.com Email: info@kh-roberts.com KH Roberts is a FSSC 22000 and ISO 9001:2008 certified group of companies. ©2016 KH Roberts Pte. Ltd. All rights reserved.

ad_KH Robert.indd 1

11/14/16 11:08 AM


ad_BASF_final.indd 7

11/14/16 11:04 AM

Foodfocusthailand no 129 december 16  

Food Focus Thailand magazine is positioned as trade publication which successfully acts as a forum between F&B producers and raw materials,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you