__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

CONTRAPORTADA

PORTADA

Instagram: @brewise2018 Twitter: @BelleraProject & @brewise2018


Brewise Edició: Joan Vaquer Maquetació: Àlex Méndez Redactors: Nil Bertrans Paula Casasnovas Mateo Fernández Júlia Guerras Paula Larrea Artau Llobet Guillem Llorens Paula Robles

Disseny portada: Sara Reig


Jocs

4

CROSSWORDS Horizontal 1- Something that is good for your health. 2- The first meal that you eat in the morning. 10- The name of the project. Vertical 3- It’s made with flour, eggs and milk and it is fried in a pan. 4- IT’ a group of foods in which apples, oranges and bananas belong to. 5- It is the group of foods in which carrots, potatoes belong to. 6- It is a paste made with garlic, olive oil, tahine and grain. 7- The third word in the Brewise Erasmus slogan. 8- Going to another country with the project. 9- Gathering of groups to do an activity.

Introducció/Introduction Erasmus és un programa d'intercanvis de la Unió Europea; nosaltres formem part del projecte "BREWISE". És un projecte impulsat per estudiants de 5 països diferents: Polònia, Croàcia, Portugal, Letònia i Catalunya. L'objectiu és saber en quina mesura un esmorzar saludable afecta el nostre rendiment acadèmic. Primerament, els estudiants ens vam inscriure al projecte i els mestres van seleccionar els que formarien part d'ell. Una vegada a la setmana tots els alumnes de les diferents escoles treballen sobre què faran en aquest projecte i organitzen les activitats per promoure els beneficis d'un esmorzar saludable.

SOLUTIONS 1- Healthy 2- Breakfast 3- Pancakes 4- Fruits 5- Vegetables 6- Humus 7- Wiser 8- Mobility 9- Workshop 10- Brewise

16

1

Erasmus is a European Union student exchange programme, we are part of the project called «BREWISE». this is a project driven by students from 5 differnt countries: Poland, Croatia, Portugal, Latvia and Catalonia. It consists in knowing how a healthy breakfast can affect our academic results. First of all students joined the project and then teachers selected the ones that will take part of it. Once a week all student from the different schools discuss about what they’re going to do in this project and organize activities to promote the benefits of a healthy breakfast.


Our project / El projecte

Jocs

L'eslògan que l'Erasmus ha escollit és: healthier breakfast, wiser minds (esmorzar més sa, ments més despertes). «Bre» ve de breakfast, i «Wise» ve de wiser.

Les escoles que participen en el projecte són/The schools that participate in the project are: -Celestí Bellera (Catalunya) -Manuel Cargaleiro (Portugal) -Kozala (Croàcia) -Szkola Podstawowa nr 3 (Sl·upsku) -Pelecu primary school (Latvia) D'ençà que es va posar en marxa el projecte ja hem organitzat un seguit de tallers, esmorzars i altres activitats per promoure l'esmorzar saludable pels diferents països. Per grups, els alumnes participants viatjaran un cop a un d'aquests països, on s'allotjaran a casa dels seus corresponents i exposaran el treball fet a cada escola. 2

We prepare workshops, breakfasts and other activities to promote healthy breakfasts in the different countries. Every student will do a trip to a different country during this project, where they’re going to stay in another student’s house.

SOLUTIONS:

1.C) 2.C) 3.B) 4.C) 5.A) 6.A) 7.B) 8.A) 9.A) 10.B)

A

O

H

E

L

T

H

Y

R

V

R

X

B

M

R

B

T

A

E

A

X

K

U

Y

O

K

L

P

K

Y

R

G

R

F

G

Z

I

B

F

E

M

T

S

A

F

K

A

E

R

B

A

D

S

S

Q

K

E

O

R

Y

I

N

V

C

S

P

O

R

J

S

H

R

H

A

I

F

O

A

O

N

C

D

F

G

H

K

L

T

V

Y

J

P

Z

J

L

D

S

Z

S

D

L

H

R

H

I

J

U

H

J

P

V

Q

E

E

E

M

S

U

D

E

C

K

U

G

Q

D

T

L

J

B

E

R

V

C

U

N

G

L

O

K

N

S

I

L

P

E

E

Q

H

Y

W

A

Z

S

C

A

H

I

J

K

O

P

T

N

D

Z

X

M

R

T

R

S

T

P

R

I

S

D

R

I

P

O

L

N

Y

I

Z

E

R

T

15


Workshops Catalunya va presentar tallers a nens de 12 de l’escola de primària Mestres Montaña i de 15 anys, alumnat de 3r d’eso del Bellera. Van presentar un taller del memory & organs a algunes escoles de primària i després el taller del sugar and drinks a les mateixes classes. Després van fer el mateix per a estudiants de 15 anys. Va ser 2 hores (4 presentacions) presentant els dos tallers a la mateixa vegada però en classes diferents. Letònia va fer 5 tallers ala alumnes més petits de l’escola. Van fer unes preguntes sobre un cos saludable, preguntes d’esmorzars saludables, un taller d’esports i la construcció d’un castell. Polònia presentarà a final de curs un taller sobre la verdura, l’hummus, les fruites... Esperem que tindran molts més tallers en un futur. Portugal farà un taller sobre esmorzar saludable a l’octubre a una escola de primària de la ciutat. ALS ALUMNES TAMBÉ ENS AGRADA FER DE MESTRES!!

En aquest projecte hi participen 5 escoles. En aquests 5 països hem fet diferents tallers. Els nostres tallers es diuen «Memory & Organs» i «Sugar & Drinks». Croàcia va presentar tallers al cicle infantil d’una escola (van presentar dues vegades el taller del sugar & drinks i dues vegades el de memory & organs). Van presentar el taller del sugar & drinks a nens de 8 anys. La presentació va durar uns 20 minuts. Primer els hi van ensenyar i explicar de què anava el taller. Després vam posar a prova el seu aprenentatge a través de un qüestionari i un memory. Els estudiants van rebre un nou aprenentatge.

14

1r esmorzar saludable El 12 de desembre de l’any 2018, algunes persones de Croàcia, Letònia, Polònia, Portugal i Catalunya van celebrar el primer esmorzar saludable del projecte Brewise. La nostra missió en aquest menjar era apropar les fruites a aquelles persones que no en mengen amb freqüència, de manera que vam “disfressar” la fruita perquè els estudiants la mirensin amb diferents ulls. També vam haver de pensar en un menjar beneficiós per al nostre cos i vam haver de pensar en les propietats de la fruita. Per donar resposta a aquesta qüestió vam cercar algunes receptes i es va debatre sobre quin seria el millor esmorzar i, finalment, vam decidir elaborar pancakes de banana i pals de fruites. “Pankakes” de banana: El potassi és molt bo per al nostre cos i no pot estar fora del menú, de manera que el vam incloure “disfressat” de “pancakes”. En primer lloc, vam triturar els plàtans fins que es van convertir en una massa, llavors els va amb barrejar amb una mica de farina i ous i finalment, vam cuinar amb la paella la massa. Pals de fruita: Per donar-nos moltes vitamines i fibres, vam pensar en fer pals amb totes les propietats de la fruita i sabors diferents, de manera que hem utilitzat maduixes, gerds, Kiwis, plàtans i mandarines.

L'experiència Per començar, tots els equips i estudiants van treballar junts, van necessitar unes dues hores per acabar el projecte. Els estudiants es van sentir feliços, van gaudir de la convivència, es van sorprendre pel gust d’aquests aliments.. Per compartir el gust del nostre esmorzar, vam convidar els alumnes de 1er i 2n d’ESO. Els altres cursos no van poder tastar el nostre esmorzar.

3


1r esmorzar saludable

Workshops

The 12th of December of the last year, some people from Croatia, Latvia, Poland, Portugal and Catalonia celebrated the first healthy breakfast of the Brewise project. Our mission in that meal was to approach fruit to that people that don’t eat it frequently, so we dressed fruit to make it more attractive to students. Also, we had to think a beneficial meal for our body, and we had to think about fruit properties. So to respond that questions, we’ve searched some recipies, and debated which one would be okay, finally, we decided to make banana pancakes and fruit sticks. Banana pancakes: Potassium is very good for our body and it couldn’t be out of the menu, so we included it dressed as a pancake, for it we did this: First, we smashed the bananas until it converted into a mass, then we mixed it with some flour and eggs, finally, we fried them. Fruit sticks: To give us plenty of vitamins and fiber, we thought about making some sticks with all the fruit properties, and different flavors, so for it, we used strawberries, raspberries, kiwis, apples, bananas, tangerines and blueberries

The experience: To start , all teams and students worked all together, they need about 2 hours to finishthe project. The students felt Happy , they enjoyed the coexist, they got surprised because of the taste and how it looked like, they got exited because was the first Erasmus project that they were going to participate. To share the taste of our breakfast, we’ve invited the 2 first grades. The other grades couldn’t taste our breakfast but they did it with the second one, however, it’s other story.

4

In this project, there are 5 countries participating. In this 5 countries we made some different workshops. Our workshops called “Memory & organs” and “Sugar and the drinks”. Croatia presented workshops in the kindergartens (they presented two times the workshop of sugar in drinks and two times of memory & organs). They presented the workshop sugar and drinks to 8 years old students. Presentation was lasted about 20 minutes. I First we showed and explained them what workshop is about. Then we tested their knowledge through quiz and memory. Students collected new knowledge. Catalonia presented workshops to 12 years old students and 15 years old students. They presented the workshop of memory & organs to

some classes of primary school and then the workshop of sugar and the drinks to the same classes. Then they did the same to the 15 years old students. They were 2 hours (4 presentations) presenting the two workshops at the same time but in different classes. They were rotating the two workshops and they did the two workshops. Latvia made 5 workshops. They did the questions of healthy body, questions of healthy breakfast, sports workshops and a building of a castle. Poland had 1 workshop about vegetables, humus, fruits, … We hope that they will have much more workshops in the future. Portugal had only a healthy breakfast but we hope that they will do some workshops in the future too. 13


Tallers a Polònia Tots els tallers a Polònia van ser molt creatius i divertits. Els alumnes van treballar molt. Els portuguesos van ensenyar-nos un taller de sandvitxos de pa integral amb mozzarella, tomàquets i pernil dolç. També van preparar iogurt amb llavors de chía. Els croates van dissenyar una actvivitat on els infants poguessin aprendre sobre els aliments que beneficien parts específiques del cos. Ho van fer a través d’un memory i al final un Kahoot per veure si els alumnes havien entès els conceptes. També van fer un taller sobre l’esmorzar tradicional de Croàcia. Després de la breu presentació, van fer que els alumnes dibuixessin l’esmorzar tradicional del seu país i el presentessin mentre preparaven l’esmorzar tradicional de Croàcia que consistia en gra de blat de moro, julivert i cafè elaborat amb cichori. Els catalans van explicar als alumnes sobre el sucre en les begudes, van fer un joc de preguntes i també van ensenyar com fer sucs saludables, com a segon taller, van ensenyar a fer 12

gaspatxo tot explicant les propietats del pebrot i del tomàquet. Els estudiants de Letònia van fer un taller de dansa tradicional, i després van fer un petit aperitiu amb fruites del bosc, mel i aigua.

All of the workshops in Poland were fun and very creative. The students worked really hard on them and enjoyed participating. The Portuguese team showed the students how to make healthy sandwiches from mozzarella cheese, cherry tomatoes, prosciutto and bread with seeds which were really tasty. They also prepared a yogurt with chia seeds. The Croatian team educated the students about food and the human body by presenting about the food that is good for specific organs in your body.

2n esmorzar 2n esmorzar saludable Com vam preparar el segon esmorzar? El lema del nostre projecte era "RUN OUT OF SUGAR" (s’ha acabat el sucre), de manera que vam decidir preparar unes petites mostres les quals podrien ser un esmorzar saludable. Durant el matí del 29 d'abril, els estudiants croats, portuguesos, polonesos, letons i espanyols van preparar esmorzars sense sucre en el marc del projecte BREWISE. A Portugal es van reunir a la cafeteria de l'escola i van dividir les tasques en grups d'estudiants, alguns van ser els encarregats de fer fotos i vídeos i més tard penjar-ho a BREWISE Instagram, mentre que els altres van tallar les verdures per al hummus i van preparar les delícies de tahini. En acabarr van anar a diferents aules perquè els estudiants de la nostra escola poguessin tastar l’esmorzar saludable.

A Croàcia van preparar llaminadures tahini a casa, però l'hummus i les verdures a l'escola, les altres escoles van fer el mateix. A Letònia, els estudiants es van dividir en nois i noies, mentre que els nois feien l'hummus. Les noies tallaven les verdures, però tots estaven junts quan feien les delícies de tahini. I a Granollers ho vam fer en grups durant les 3 primeres hores del matí i es va servir a l’hora del pati a tot l’alumnat de 3r i 4t d’eso.

5


2n Esmorzar 2nd Healthy Breakfast How did the students prepare the second breakfast? The topic of our second project was "run out of sugar" so we decided to prepare some healthy snacks. On the 29th of April the Croatian, Portuguese, Polish, Latvian and Spanish students prepared some sugar-free snacks in their own schools as part of the BREWISE project. In Portugal the students got together at the school cafeteria and divided the tasks in groups of students, some were responsible for taking photos and videos for the BREWISE Instagram while others chopped the vegetables for the hummus and prepared the tahini treats. When they finished, the students went to different classrooms so the rest of the students could taste the healthy breakfast. At the beginning the breakfast was distributed it to the pupils. Then, walked from class to class and visited the directors office too. Everyone was satisfied with the snacks! In Croatia they prepared tahini treats at home, but hummus and vegetables at school, the other schools did the same thing.

In Latvia the students were divided in boys and girls. While the boys made the hummus, the girls chopped the vegetables, but they were all together when they were doing the tahini treats. And in Spain the students did this in groups the first 3 hours of the morning and distributed the meal during the playground. We had distributed for the boys and girls of 3rt and 4th of ESO. Why "run out of sugar"? More and more children and teens are consuming huge amounts of sugar everyday ruining their health and their bodies. In this activity we tried to show that you don't need to use huge amounts of sugar to do a delicious healthy breakfast!

6

Tallers a Polònia

A game of memory and at the end they played Kahoot quiz to show how much they remember about the presentation. Croatian team's second workshop was about the traditional Croatian breakfast. After the short presentation they had the students draw the traditional breakfast of their country and present it while they prepared the Croatian traditional breakfast which consists of corn grits, prosciutto and coffee made from cichory. The Catalonian team learned the students about sugar in drinks and the reccommended daily sugar intake through a fun guessing game and showed them how to make healthy fruit juice.

Their second workshop was on how to prepare a Gazpacho-a traditional Catalan tomato juice. They explained how many nutrients tomato and peper contain. The Latvian team exercised the students by teaching them a dance that will help them be healthier. They first prepared them by showing a move for warming up their arms and then a move for their legs. The girls learned the students the steps of the dance and after rehearsing the dance the students preformed it. The Latvian boys made a healthy snack for the students. It was made out of different berries, honey and water. 11


Croàcia

The meeting in Croatia started on 12th may of 2019, when all people from Portugal, Poland, Latvia and Catalonia came to Rijeka. Catalonia’s team were in Zagreb one day before meeting in Rijeka. Then, in Sunday, they met with their hosts. In Monday they went to the Stara Sušica castle for two days and they started the workshops. They were working in 7 groups and they were writing a newspaper about Brewise. In Tuesday morning they went to take a walk to the forest. When they arrived they started presenting their workshops. Then they had lunch and they returned to Rijeka. In Wednesday morning they met at school and they went to the centre of Rijeka.

10

There they had some free time and then they divided in two groups. One of them went to the Radio Rijeka studios and the other to the Novi List. Next day they took a trip on a boat to visit the Cres island and they took a walk there. After that they had lunch on the boat. On Friday students finished their workshops and they presented their work. Then the Portuguese team left Rijeka. Then on Saturday all other groups came to their homes. That was the end of the meeting in Croatia.

7


Croàcia La trobada a Croàcia va començar el 12 de maig del 2019, quan van arribar els grups de Portugal, Polònia, Letònia, Catalunya i Croàcia a Rijeka. El grup de Catalunya va estar un dia a Zagreb abans de la trobada a Rijeka. El diumenge tots els grups van anar a casa de les famílies per instal·lar-se i conèixer la seva parella. El dilluns van anar al castell Stara Susica on es van quedar a dormir i van començar els workshops. Van treballar en 7 grups els quals van escriure laprimera revista del Brewise. El dimarts al mati van anar a fer una volta pel bosc on no va fer gaire bon temps i va nevar. Al tornar del passeig van començar a presentar els seus treballs. Van dinar i van tornar cap a Rijeka. El dimecres pel mati van quedar a l’escola per anar a fer una volta al centre de la ciutat amb un guia turista.

Van tenir temps lliure per descobrir una mica més la ciutat al seu aire i aprofitar per comprar quelcom cosa o record. Després es van dividir en 2 grups, uns van anar a veure la radio Rijeka i els altres Novi List on van poder veure com es feien els diaris. Dijous van anar amb vaixell, van visitar les illes del voltant i van tenir tenir temps lliure. El divendres va ser el dia per acabar els treballs, cada grup va editar la seva revista i al final van votar amb la finalitat de triar la millor. Els estudiants de Portugal van marxar i el dissabte van marxar tots els altres grups.

8

9

Profile for BREWISE

HEALTHIER BREAKFASTS, WISER MINDS  

1st magazine for the Erasmus+ project.

HEALTHIER BREAKFASTS, WISER MINDS  

1st magazine for the Erasmus+ project.

Profile for bellera5
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded