__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

HEALTHY MAGAZINE FOR FAMILIES

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka ul. Banacha 5 76-200 Słupsk email projektu: sp3slupsk.erasmus@gmail.com Instagram: @brewise2018


Erasmus+ project Healthier Breakfast, Wiser Minds (shortened version -BREWISE will be organized for 2 years (2018-2020). This is a project doneby students from 5 different countries: Poland, Croatia, Portugal, Latvia and Spain. The schools that participate in the project are: -Celestí Bellera (Spain) -Manuel Cavgaleiro (Portugal) -Kozala (Croatia) -Szkoła Podstawowa nr 3 (Poland) -Pelēču pamatskola (Latvia). The project consists of knowing how a healthy breakfast can affect our academic results. First of all, students join the project and then teachers select the ones that will make part of it. Once a week every student from the different schools discuss about what they’re going to do in this project and organize activities to promote the benefits of a healthy breakfast. The students organize workshops, make healthy breakfast and organize healthy workshops abroad. The most diligent students “earns” the opportunity to go to a study visit to one of the partner schools, where they’re staying in other student’s house. If you are brave enough, join the project, open your mind and challenge yourself!


Erasmus + Healthier Breakfast, Wiser Minds (skrót od skrótu -BREWISE będzie organizowany przez 2 lata (2018-2020). To projekt 5 różnych krajów: Polski, Chorwacji, Portugalii, Łotwy i Hiszpanii. Szkoły uczestniczące w projekcie to:: -Celestí Bellera (Hiszpania) -Manuel Cavgaleiro (Portugalia) -Kozala (Chorwacja) -Szkoła Podstawowa nr 3 (Polska) -Peleču pamatskola (Łotwa). Projekt polega na poznaniu, w jaki sposób zdrowe śniadanie może wpłynąć na nasze wyniki w nauce. Przede wszystkim uczniowie dołączają do projektu, a następnie nauczyciele wybierają odpowiednich uczniów do udziały w projekcie. Regularnie uczniowie z różnych szkół dyskutują o tym, co zamierzają zrobić w tym projekcie i organizują działania promujące korzyści ze zdrowego śniadania. Studenci organizują warsztaty, robią zdrowe śniadanią i organizują zdrowe warsztaty za granicą. Jeśli jesteś wystarczająco odważny, dołącz do projektu, otwórz swój umysł i rzuć sobie wyzwanie!


1st Healthy Breakfast The 12th of December of the last year, some people from Croatia, Latvia, Poland, Portugal and Spain celebrated the first healthy breakfast of the Brewise project - Dressed Fruits. Our mission in that meal, was to approach fruit to that people that doesn’t eat it frequently, so we dressed fruit to make it more attractive to students. Also, we had to think a beneficial meal for our body, and we had to think about fruit properties. The Spanish team searched some recipes, and debated which one would be okay, finally, they decided to make banana pancakes and fruit sticks. Banana pancakes: Potasiumis very good for our body and it couldn’t be out of the menu, so we included it dressed as a pancake, for it we did this: First, we smashed the bananas until it converted into a mass, then we mixed it with some flour and eggs, finally, we fried them.

Fruit sticks: To give us plenty of vitamins and fibre, we thought about making some sticks with all the fruit properties, and different flavours, so for it, we used: Strawberries Raspberries Kiwi Apples Bananas Tangerines Blueberries The experience: To start, all teams and students worked all together, they need about 2 hours to finish the project. The students felt happy, they enjoyed the cooperate, they got surprised because of the taste and how it looked like.


Pierwsze Zdrowe Śniadanie 12 grudnia ubiegłego roku uczestnicy z Chorwacji, Łotwy, Polski, Portugalii i Hiszpanii świętowali pierwsze zdrowe śniadanie w ramach projektu Brewise - Dressed Fruits. Naszą misją w tym posiłku było przybliżenie ludziom zdrowych propozycji śniadaniowych. Musieliśmy też pomyśleć o korzystnym posiłku dla naszego organizmu i musieliśmy pomyśleć o właściwościach owoców. Hiszpański zespół szukał przepisów i zastanawiał się, który z nich będzie najlepszy. W końcu postanowiliśmy zrobić naleśniki bananowe i pałeczki owocowe. Naleśniki bananowe: Potas jest bardzo dobry dla naszego ciała i nie mogliśmy wyłączyć go z menu. Najpierw rozgnietliśmy banany, aż zamieniły się w masę, po czym wymieszaliśmy je z mąką i jajami, wreszcie je usmażliśmy w formie małych placków.

Szaszłyki owocowe: Truskawki Maliny Jabłka Kiwi Banany Mandarynki Jagody Aby rozpocząć, wszystkie zespoły i studenci pracowali razem i potrzebowali około 2 godzin na ukończenie projektu. Uczniowie czuli się szczęśliwi, lubili współpracować, byli zaskoczeni smakiem i wyglądem powstałych smakołyków.


Workshops in Poland All of the workshops in Poland were fun and very creative. The students worked really hard on them and enjoyed participating. The Portuguese team showed the students how to make healthy sandwiches from mozzarella cheese, cherry tomatoes, prosciutto and bread with seeds which were really tasty. They also prepared a yogurt with chia seeds. The Croatian team educated the students about food and the human body. They presented the food that is good for specific organs in your body. After the short presentation they had the students draw the traditional breakfast of their country and present it while they prepared the Croatian traditional breakfast which consists of corn grits, prosciutto and coffee made from chicory.

The Spanishteam taught the students about sugar in drinks and the recommended daily sugar intake through a fun guessing game and showed them how to make healthy fruit juice. Their second workshop was on how to prepare a Gazpacho-a traditional Catalan tomato juice. They explained how many nutrients tomato and pepper contain. The Latvian team exercised the students by teaching them a dance that will help them be healthier. The Latvian boys made a healthy snack for the students. It was made out of different berries, honeyand caramelised oat flakes.


Warsztaty w Polsce Wszystkie warsztaty w Polsce były zabawne i bardzo kreatywne. Uczniowie bardzo ciężko nad nimi pracowali i cieszyli się z uczestnictwa. Portugalski zespół pokazał uczniom, jak zrobić zdrowe kanapki z sera mozzarella, pomidorkami cherry, szynką parmeńską i chlebem z nasionami, które były naprawdę smaczne. Przygotowali też jogurt z nasionami chia. Chorwacki zespół edukował studentów na temat żywności i ludzkiego ciała. Zaprezentowali jak pożywienie wpływa na nasze ciało. Po krótkiej prezentacji przygotowali tradycyjne śniadanie. Hiszpański zespół nauczył studentów o szkodliwości cukru w popularnych napojach i produktach. Drugim warsztatem było przygotowanie tradycyjnego katalońskiego soku pomidorowego Gazpacho. Wyjaśnili, ile składników odżywczych zawiera pomidor i pieprz.

Łotewski zespół ćwiczył uczniów, ucząc ich tańca, który pomoże im być zdrowszymi. Łotewscy chłopcy zrobili zdrową przekąskę dla uczniów. Została wykonana z różnych jagód, miodowo-karmelizowanych płatków owsianych.


Culture in Poland Students from Latvia, Portugal, Catalonia and Croatia went to Poland with Erasmus+. What is ERASMUS+? It is a European project where students talk about healthy breakfast. They meet in foreign countries. First was Poland-10th-15th of March 2019where children meet in small Polish city Słupsk. The group participating in „Erasmus +“ project visited Słupsk where they saw many interesting places. We also visited Town Hall in Słupsk. It was built at 1899. The group from „Erasmus +“ visited this place at 14th of March 2019 where they saw paintings and a Bear of Luck. After that they wisited the top of the Town Hall where they saw a beautiful view of Słupsk.

On 13th of March 2019 the group visited Gdansk-big city near the Baltic Sea. First kids went to Gdynia where they made experiments and they had a lot of fun. Then they visited Gdansk where they went to a Nautical Museum. After that they had free time. They were in Ustka on Thursday at 14th of March. It is a town near Baltic Sea too. Students went to the beach. The weather was really cold, but we enjoyed the gorgeous view.


Poznanie polskiej kultury Studenci z Łotwy, Portugalii, Katalonii i Chorwacji pojechali do Polski z Erasmus +. Co to jest ERASMUS +? To nasz europejski projekt, w którym uczniowie uczą o zdrowym śniadaniu. Spotykają się w obcych krajach. Pierwsze spotkanie było 10-15 marca 2019 r. w małym polskim mieście Słupsk. Grupa uczestnicząca w projekcie „Erasmus +” odwiedziła Słupsk, gdzie zobaczyła wiele ciekawych miejsc. Odwiedziliśmy Ratusz w Słupsku. Został zbudowany w 1899 roku. Grupa z Erasmus + odwiedziła to miejsce 14 marca 2019 roku, gdzie zobaczyła obrazy i Niedźwiadka Szczęścia. Potem poszliśmy na szczyt ratusza, gdzie zobaczyliśmy piękny widok na Słupsk.

13 marca 2019 r. Grupa odwiedziła Gdańsk-duże miasto nad Morzem Bałtyckim. Na początku pojechaliśmy do Gdyni, gdzie przeprowadzaliśmy eksperymenty i świetnie się bawiliśmy. Następnie odwiedziliśmy Gdańsk, gdzie poszliśmy do Muzeum Morskiego. Potem mieliśmy wolny czas. W czwartek byliśmy w Ustce. To także miasto w pobliżu Morza Bałtyckiego. Poszliśmy na plażę. Pogoda była naprawdę zimna, ale wszystkim podobał się wspaniały widok.


2nd Healthy Breakfast The topic of our 2ndbreakfast was "Run out of sugar" so we decided to prepared some healthy snacks. In April the Croatian, Portuguese, Polish, Latvian and Spanish students prepared some sugar-free snacks as part of the BREWISE project. Students got together at school and divided the tasks to groups of students, some were responsible for taking photos and videos to BREWISE Instagram while others chopped the vegetables for the houmus and prepared the tahini treats. When we finished we went to different classrooms so the students of our school could taste our healthy breakfast. At the beginning we went to the classes and distributed it to our pupils. Then we walked from class to class. We visited headmaster’s office, too. Everyone was satisfied withour snacks!

Why "run out of sugar"? More and more children and teens are consuming huge amounts of sugar everyday ruining their health and their bodies. In this activity we tried to show that you don’t need to use huge amounts of sugar to do a delicious healthy breakfast!


Drugie Zdrowe Śniadanie Tematem naszego drugiego śniadania było „Koniec z cukrem”, więc postanowiliśmy przygotować kilka zdrowych przekąsek. W kwietniu studenci chorwaccy, portugalscy, polscy, łotewscy i hiszpańscy przygotowali kilka bezcukrowych przekąsek w ramach projektu BREWISE. Uczniowie spotkali się w szkole i podzielili zadania na grupy. Niektórzy byli odpowiedzialni za robienie zdjęć i filmów na BREWISE Instagram, podczas gdy inni siekali warzywa na houmus i przygotowywali smakołyki tahini. Kiedy skończyliśmy, poszliśmy do różnych klas, aby uczniowie naszej szkoły mogli skosztować zdrowego śniadania. Na początku poszliśmy na zajęcia i rozdaliśmy je naszym uczniom. Następnie przeszliśmy z klasy do klasy. Odwiedziliśmy także biuro Pani Dyrektor. Wszyscy byli zadowoleni z naszych przekąsek!

Dlaczego „Koniec z cukrem”? Coraz więcej dzieci i nastolatków spożywa ogromne ilości cukru. W tym ćwiczeniu staraliśmy się pokazać pyszne, zdrowe śniadanie bez słodkiego dodatku!


Meeting in Croatia The 12th of May of 2019 our Brewise project celebrated its 2nd meeting. All of the participants moved to Rijeka (Croatia) to the Kozala Primary School. On Monday and Thursday the students went to Stara Susica, a castle in the mountains, where we started to work in the magazine project. We had time to know each other and become a united group. On Wednesday, we went on a sightseeing tour in Rijeka, and later we went to different telecomunication enterprises, ones to Novi List newspaper and others to Radio Rijeka, to see how they worked.

On Thursday morning we went to see the mayor’s house and then we went with boat to island Cres and after that to Moscanicka Draga. We had 2 hoursfree time and lunch on the boat. On Friday we designed the magazine of the BREWISE project.


Wymiana międzynarodowa w Chorwacji 12 maja 2019 r. nasz projekt Brewise świętował drugie spotkanie. Wszyscy uczestnicy wybrali się do Rijeki (Chorwacja) do Szkoły Podstawowej Kozala. W poniedziałek i czwartek wybraliśmy się do Starej Susicy, zamku w górach, gdzie zaczęliśmy pracować nad projektem magazynu. Mieliśmy czas poznać się i stać się zintegrowaną grupą. W środę wybraliśmy się na wycieczkę krajoznawczą do Rijeki, a później udaliśmy się do różnych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, do gazety Novi List i do Radia Rijeka, aby zobaczyć, jak działają.

W czwartek rano pojechaliśmy do odwiedzić prezydenta miasta,, a potem popłynęliśmy łodzią na wyspę Cres i do Moscanickiej Dragi. Mieliśmy 2 godziny wolnego czasu i lunch na łodzi. W piątek zaprojektowaliśmy magazyn projektu BREWISE


Crossword

Horizontal: 1-Something that is good for your health 2-The first meal that you eat in the morning 10-The name of the project Vertical 3-It's made with flour, eggs and milk and it is fried in a pan 4-It's a group of foods in which apples, oranges and bananas belong to 5-It is the group of foods in which carrots, potatoes belong to 6-It is a paste made with garlic, olive oil, tahine and grain 7-The third word in the Brewise Erasmus slogan 8-Going to another countrywith the project 9-Gathering of groups to do an activity Words to be used: Humus,Mobility,Pancakes, Workshop,Vegetables, Healthy, Fruits, Wiser, Breakfast, Brewise

Profile for BREWISE

1ST BREWISE MAGAZINE (POLISH VERSION)  

1ST BREWISE MAGAZINE (POLISH VERSION)  

Profile for bellera5
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded