BBG CATALOG NL-DE 2022-2023

Page 1

: ©
Pictures
MacG 20222023

BBG

Ciney

Chemin du Tersoit 32

B-5590 Ciney

Tel. +32 (0) 83 68 70 68  info@netbbg.com www.belgianbluegroup.com

Wavre

Chaussée de Bruxelles 416 B-1300 Wavre

INOVÉO

Association Wallonne des Eleveurs

Chemin du Tersoit 32

5590 Ciney

Secrétariat commercial Geschäftssekretariat :

+32 (0)83 68 70 65 dep.com@awegroupe.be www.awenet.be

Product Manager Viande

Product Manager Fleisch : Eric Lust : +32 (0)477 42 95 63 elust@awegroupe.be

Conseillers en génétique

Genetische Berater :

Bourdouxhe Grégory : +32 (0)479 54 49 25

Burgraff Alain : +32 (0)477 32 70 37

Delvigne Pierre : +32 (0)493 54 75 72

Guelle Fabian : +32 (0)476 37 31 57

Service insémination

Besamungsabteilung :

+32 (0)83 68 70 42

CRV

Vlaanderen

Klantenservice algemeen

+32 (0)78 15 44 44

klantenservice.be@crv4all.com • www.crv4all.be

Nederland

Klantenservice algemeen:

+31 (0)88 00 24 440

klantenservice.nl@crv4all.com • www.crv4all.nl

Voice-responsenummers

Noord : +31 (0)26 38 98 201

Midden : +31 (0)26 38 98 203

Zuid-West : +31 (0)26 38 98 207

Veestapeladviseurs Belgisch witblauw

Frank Steukers : +32 (0) 472 18 07 63

Simon de Coninck : +32 (0) 470 90 47 22

ARNHEM DEVENTER ST DENIJS WESTREM BELGIUM
FRANCE GERMANY LUXEMBURG WAVRE CINEY
NETHERLANDS

Cher éleveur, L'élevage de blanc-bleu belge n'est pas une mince affaire aujourd'hui. Les coûts augmentent et les exigences deviennent de plus en plus strictes.

Alors faire les bons choix est très important aujourd'hui.

BBG souhaite donc vous proposer la gamme génétique la plus large possible afin que vous, en tant qu'éleveur, puissiez faire le choix adapté à votre stratégie d'entreprise.

Les membres du conseil d'administration de BBG et d’Inovéo ont pris la décision, il y a quelques années, d'investir dans la génomique pour la Blanc Bleu Belge.

La génomique a non seulement provoqué une sérieuse progression chez les vaches laitières, mais les index génomiques sont désormais indispensables dans d'autres races à viande également. Grâce à la génomique Blanc Bleu, nous sommes en mesure de prédire avec plus de fiabilité comment un taureau va reproduire et nous pouvons aider le progrès génétique dans vos exploitations.

Cependant, BBG considère également que l'œil des éleveurs est important. Grâce à l'excellent travail de notre Commission d'Achat, constituée d’éleveurs tout comme vous, nous pouvons vous proposer toute une gamme de taureaux, selon les goûts de chacun.

PS : vous pouvez toujours consulter les valeurs d'élevage les plus récentes à l'aide des QR codes. Nouveau aujourd'hui : les valeurs génomiques pour la 2ème visite, c'est à dire conformation, poids et taille à 14 mois.

C'est avec grand plaisir que je vous présente le nouveau catalogue BBG. Bonne lecture !

Beste veehouder,

Belgisch witblauw fokken is vandaag geen sinecure. De kosten stijgen en de eisen worden alsmaar strenger. Juiste keuzes maken is vandaag zeer belangrijk.

BBG wil u daarom een zo breed mogelijk gamma aan genetica aanbieden zodat u als veehouder de gepaste keuze kan maken bij uw bedrijfsstrategie.

De bestuursleden van BBG en Inovéo hebben enkele jaren geleden de beslissing genomen om te gaan investeren in genomische fokwaardes binnen het Belgisch witblauw ras. Niet alleen in het melkvee hebben deze voor een serieuze ommekeer gezorgd maar ook binnen andere vleesrassen zijn genomische fokwaardes tegenwoordig niet meer weg te denken. Hierdoor zijn we in staat om met een hogere betrouwbaarheid te voorspellen hoe een stier zal fokken en kunnen we sneller genetische vooruitgang boeken.

BBG acht echter het oog van de fokkers ook belangrijk. Dankzij het uitstekende werk van onze aankoopcommissie, afgevaardigde veehouders van jullie als leden, kunnen we jullie een gans aanbod van stieren aanbieden, voor ieder wat wils.

PS: met behulp van de QR-codes kan u steeds de meest actuele fokwaardes raadplegen. Nieuw vandaag zijn de genomische fokwaardes voor 2e bezoek, d.w.z. conformatie, gewicht en gestalte op 14 maanden ouderdom. Met groot genoegen stel ik u de nieuwe BBG-catalogus voor. Veel leesplezier!

Liebe Züchter,

Zur Zeit ist die Zucht des Weißblauen Belgier keine leichte Aufgabe. Die Kosten steigen und die Anforderungen werden immer strenger.

Daher ist es heute sehr wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

BBG möchte Ihnen daher das größtmögliche genetische Angebot bieten, damit Sie als Züchter die Wahl treffen können, die zu Ihrer Geschäftsstrategie passt.

Die Vorstandsmitglieder von BBG und Inovéo haben vor einigen Jahren die Entscheidung getroffen, in die Genomik für den Weißblauen Belgier zu investieren.

Die Genomik hat nicht nur bei Milchkühen einen großen Fortschritt gebracht, auch bei anderen Fleischrassen sind genomische Zuchtwerte inzwischen unverzichtbar. Dank der Weißblauen Belgier Genomik können wir zuverlässiger vorhersagen, wie sich ein Bulle reproduzieren wird, und wir können den genetischen Fortschritt auf Ihren Betrieben unterstützen.

Aber auch das Auge der Züchter hält BBG für wichtig. Dank der hervorragenden Arbeit unseres Einkaufskomitees, das sich aus Züchtern wie Ihnen zusammensetzt, können wir Ihnen eine ganze Reihe von Bullen für jeden Geschmack anbieten.

PS: Über die QR-Codes können Sie immer die neusten Zuchtwerte abrufen. Heute neu: genomische Werte zum 2. Besuch, also Konformation, Gewicht und Größe mit 14 Monaten.

Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen den neuen BBG-Katalog. Gutes Lesen !

ÉDITO / REDACTIE / REDAKTION
Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023 www.belgianbluegroup.com 1
Philippe Melotte, président de BBG / voorzitter van BBG / Vorsitzer von BBG

LÉGENDE / LEGENDE / LEGENDE

En scannant le QR code, vous pouvez à tout moment consulter les valeurs d'élevage génomiques les plus récentes des taureaux BBG ! Lors de la préparation de ce catalogue, les valeurs génomiques d'élevage de l'évaluation linéaire de la progéniture sont disponibles, ainsi que la conformation, le poids et la taille à 14 mois.

Au cours de l'année, ceux-ci peuvent être complétés par de nouvelles fonctionnalités

• Ouvrez l'application « appareil photo »

• Faites semblant de prendre une photo du QR code. Dirigez donc la caméra vers le QR code

• Le QR code apparaîtra à l'écran. Visualisez entièrement le QR code

• Une notification apparaîtra pour ouvrir le site sous-jacent du QR code

Door de QR-code te scannen, kunt u altijd de meest recente genomic fokwaarden van de BBG-stieren bekijken! Momenteel zijn de genomische fokwaarden van de lineaire evaluatie van de nakomelingen van onze stieren beschikbaar, evenals de conformatie, het gewicht en de gestalte op 14 maanden (fokwaardes 2e bezoek).

Gedurende het jaar kunnen deze worden aangevuld met nieuwe kenmerken.

• Open de Camera-app.

• Doe alsof u een foto van de QR-code maakt. Richt de camera dus op de QR-code.

• De QR-code verschijnt op het scherm. Bekijk de QR-code volledig.

• Er verschijnt een melding om de onderliggende QR-code te openen.

Durch Scannen des QR-Codes sehen Sie immer die aktuellsten genomischen Zuchtwerte der BBG-Bullen!

Aktuell liegen die genomischen Zuchtwerte aus der linearen Auswertung der Nachkommen unserer Bullen vor, sowie Konformation, Gewicht und Größe mit 14 Monaten (2. Besuch Zuchtwerte).

Im Laufe des Jahres können diese um neue Features ergänzt werden.

• Öffnen Sie die Kamera-App.

• Geben Sie vor, ein Foto des QR-Codes zu machen. Richten Sie also die Kamera auf den QR-Code.

• Der QR-Code erscheint auf dem Bildschirm. Sehen Sie sich den QR-Code vollständig an.

• Eine Benachrichtigung wird angezeigt, um den zugrunde liegenden QR-Code zu öffnen.

BBG a aussi développé un programme sans cornes, qui permet une économie de travail ainsi qu’un gain d’argent en épargnant sur les coûts d’écornage. En plus, donner naissance à des veaux sans cornes constitue une réelle valeur ajoutée en matière de bien-être animal !

BBG heeft ook een hoornloos programma ontwikkeld, waarmee U arbeid en geld bespaart door te besparen op onthoornkosten. Daarnaast is hoornloosheid een echte meerwaarde op het gebied van dierenwelzijn!

BBG hat auch ein hornlos Programm entwickelt, das Arbeit und Geld spart, indem es Enthornungskosten einspart. Zudem ist die Geburt hornloser Kälber ein echter Mehrwert in Sachen Tierwohl!

Les taureaux BBG ‘Meat+’ garantissent encore une meilleure qualité de viande !

BBG ‘Meat+’ stieren garanderen een nog betere vleeskwaliteit!

BBG „Meat+“ Bullen garantieren eine noch bessere Fleischqualität!

BBG offre plusieurs taureaux produits en semence sexée femelle et/ou mâle

BBG biedt meerdere stieren met vrouwelijk of mannelijk gesekst sperma aan

BBG bietet mehrere Bullen mit weiblich oder männlich gesextem Sperma an

Tous nos taureaux sont expertisés et cotés par le herdbook officiel BBB d’Elévéo Al onze stieren zijn gekeurd en lineair beoordeeld door het officieel erkende BW-stamboek van Elévéo.

Alle unsere Bullen werden im offiziellen WB-Herdbuch von Elévéo geprüft und bewertet.

Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023 www.belgianbluegroup.com 2

SOMMAIRE/ OVERZICHT / ZUSAMMENFASSUNG

CONTACT / CONTACTEN / KONTAKTE ÉDITO / REDACTIE / REDAKTION 1 LÉGENDE / LEGENDE / LEGENDE 2 SOMMAIRE/ OVERZICHT / ZUSAMMENFASSUNG 3 LISTE DES TAUREAUX / STIERENLIJST BULLENLISTE ABSOLU DE FURFOOZ 4 ADAPTE DE FOOZ 5 AZGHAN DES VOLEES 6 IDEALE BLACK BEARD PP 7 CABOTIN DE LA CLEUZEUR 8 CACHEMIRE DE DESSOUS LA VILLE 9 CARGO DU COIN 10 CHOCOLAT DU BOUCHELET 11 COMIQUE DE RENUAMONT 12 DARTOIS DE LA MANDEBRAS 13 DESIRE DE FERRIERE 14 DETONANT DE LA RAMPE 15 DIGITAL D'EMBISE 16 DORITOS DE LA MANDEBRAS 17 DRAGON DE ROUPAGE 18 DVD DU PLANTIS 19 EPERON DE FOOZ 20 FUTE 21 GAILLARD DU FALGI 22 GALANT D'HONTOIR 23 GEDEON DE SAINT DONAT 24 HELP D' HODOUMONT 25 IMPOSAT DE ROCHE GUE 26 INFINI DE BIERT 27 ISLO DU COIN 28 JAK DE BIERT 29 JEFFERSON DE DESSOUS LA VILLE 30 KALIMERO DE L'HOURCHET 31 KUBITUS DE BRAY 32 LANGOUREUX DE FOOZ 33 LAUREAAT TER REYBROECK 34 LEGAL DU BOUCHELET 35 LOVER DE HOTTE 36 LUBRIQUE DE LEZ FONTAINE 37 MAMBO DES PEUPLIERS 38 MATHYS DE SAILE 39 MEGAWATT DE BIERWA 40 NEW JERSEY DE BERLIGANT 41 NEWMAN DU BLANC DOS 42 NEWTON DE FONTENA 43 NOVATEUR P DES PRINCES DE LIGNE 44 OBJECTIF DES FREINES 45 OCTOPUS DE BIERWA 46 ODILON P VH VINKENHOF 47 OTHELLO 48 OULARE VAN DEN HONDELEE 49 PACKO VAN HET BAREELHOF 50 PAVLOV VAN HET GRAVENHOF 51 PEPITE DES PRINCES DE LIGNE 52 TOP SIDE RASHFORD P 53 REJOUI D'ARGENTON 54 SENATEUR DE MEHOGNE 55 VIRTUOSE D'ARGENTON 56 ZEST DU CIRCUIT 57 ZOUGAR D'OZO 58 3 PAGE / 3 PAGINA / 3 SEITE BATAILLON DE BELLE EAU 59 CHASSEUR DE WAY 59 DEMI DE L'ORGELOT 59 SEDUCTEUR DES CROIX DAMES 60 VIGNERON DE LA CHEVRATTE 60 WHIST D'ANTHEE 60 4 PAGE NON PORTEUR MEAT + 4 PAGINA NIET-DRAGER MEAT + 4 SEITE NICHT-TRÄGER MEAT + AMOUREUX HOF TER GOEDTMOED 61 BENEVOLE DU BOUCHELET 61 GRIZZLY DU WAUHU 61 IGNORANT 61 PERSAN DE PETIT ROSIERE 62 TETU DE LA COUE 62 TITAN DE HOMPRE 62 VAGABOND DU GRAND COURTY 62 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023 www.belgianbluegroup.com 3

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

/ Größe

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

BE 163618390 12-10-2019

Bleue & Blanche / Blauw & Wit / Blau & Weiß

STEPHENNE Jean-François & William Mesnil-Saint-Blaise

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

03-03-2021

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Facile d’utilisation / Makkelijk te gebruiken / Einfach zu verwenden

VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER 10 15 20 25 30 35 40 45
Gestalte
Taille /
Digital d'Embise
24 m. 895 kg | 24 m. 135 cm (+2) | 24 m. 33 cm
ABSOLU DE FURFOOZ
35 40 29 41 38 36 28 25 41 35 43 42 40 25 23 31 27 25 25 25 25 33
89,7
83,0 90,7 85,9 92,0 85,0
11406
DIGITAL D'EMBISE 83,0 / 89,0 / 84,6 / 94,0 / 85,0 / 88,7 VIDAL DE ST FONTAINE WHISKY VH NEGENBONDER PASTOURELLE DE ST FONTAINE BRAGA D'EMBISE SNOOPY D'EMBISE TIARA D'EMBISE 1456 DE FURFOOZ 98,0 / 86,2 / 84,7 / 92,0 / 80,0 / 87,4 FELIN DE BIERWA IMPERIAL DE L'ECLUSE DIABLESSE DE BIERWA 3246 DE FURFOOZ KRACK DE LA GRIGEOULE MST DE FURFOOZ www.belgianbluegroup.com 4 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
Idem
945156

ADAPTE DE FOOZ

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 452636440 12-03-2015

Bleue & Blanche / Blauw & Wit / Blau & Weiß

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

COHEUR Eric & Julien Ass. Awans Idem 11119 780090

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

TESTE / GETEST / GETESTET

R Vitalité / Vitaliteit / Vitalität

R Conformation / Conformatie / Konformation

R Poids carcasse femelle / Vrouwelijk karkasgewicht / Schlachtgewicht weiblich

STIER
STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM
10 15 20 25 30 35 40 45
Fille d’Adapté – Elevage de l’Humeau Dochter van Adapté – Elevage de l’Humeau Tochter von Adapté
– Elevage de l’Humeau
61 m. 1385 kg | 61 m. 150 cm (+5) | 61 m. 32 cm 23-10-2017 30 43 30 42 36 27 28 25 42 22 43 42 36 23 23 29 27 21 25 21 20 33 83,0 88,8 85,4 79,0 85,0 88,0
HAZARD VD PANNEMEERS 90,0 / 89,3 / 86,7 / 86,0 / 85,0 / 89,6 PANACHE DE CENTFONTAINE MONT BLANC DE CENTFONTAINE MONDAINE DE CENTFONTAINE FLORA VD PANNEMEERS ADAJIO DE BRAY DONNA VD PANNEMERS OFFRANDE DE FOOZ 93,0 / 86,3 / 84,4 / 92,0 / 75,0 / 87,2 LANGOUREUX DE FOOZ BRINGLEE BLACKSTAR GLOIRE DE FOOZ INCURSION DE FOOZ GERMINAL DE FOOZ ENSEIGNE DE FOOZ www.belgianbluegroup.com 5 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023

AZGHAN DES VOLEES

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 663835779 27-09-2018

Bleue & Blanche / Blauw & Wit / Blau & Weiß

LEBRUN - CLOET Philippe

Saint-Gérard

Idem

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

11334 945122

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

07-03-2020

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Conformation / Conformatie / Konformation

R Facile d’utilisation / Makkelijk te gebruiken / Einfach zu verwenden

STIER
STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM
10 15 20 25 30 35 40 45
Lot de veaux d’Azghan – Lebrun Philippe Kalveren van Azghan – Lebrun Philippe Kälber von Azghan – Lebrun Philippe
36 m. 1147 kg | 36 m. 148 cm (+6) | 36 m. 35 cm
35 41 33 42 36 36 23 25 40 20 41 41 37 25 25 35 27 23 27 31 20 40 90,0 89,3 84,7 78,0 85,0 88,8
CAUSTIQUE DE LA HESBAYE 80,0 / 90,5 / 87,6 / 78,0 / 85,0 / 88,9 SHERIFF DE CENTFONTAINE PANACHE DE CENTFONTAINE MYRTILLE DE CENTFONTAINE VOSGIENNE DE LA HESBAYE EBONY DE LA HAIE MADAME ROULETTE DE LA HESBAYE URNE DES VOLEES 100,0 / 88,8 / 86,6 / 86,0 / 85,0 / 89,1 OPAQUE DE FOOZ LANGOUREUX DE FOOZ LIESSE DE FOOZ LINOTTE DES VOLEES AUTEUR DE LA GRIGEOULE EMILIE DES VOLEES www.belgianbluegroup.com 6 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023

IDEALE BLACK BEARD PP

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER 10 15 20 25 30 35 40 45

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

CA G2389 24-05-2016

Bleue & Blanche / Blauw & Wit / Blau & Weiß

SEGUIN Marc Noëlville - Canada Idem

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

14-06-2018

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Vitalité / Vitaliteit / Vitalität

R Facile d’utilisation / Makkelijk te gebruiken / Einfach zu verwenden

R Taille / Schofth. / Größe

R Sans corne / Hoornloos / Hornlos

Pili-Pili P du Petit Esquerbion, fils de Black Beard PP

Pili-Pili P du Petit Esquerbion, zoon van Black Beard PP

Pili-Pili P du Petit Esquerbion, Sohn von Black Beard PP

Couleur Kleur Farbe
24 m. 892 kg | 24 m. 136 cm (+3) | 24 m. 36 cm
40 42 28 36 31 27 23 27 41 25 35 34 38 25 25 27 25 25 25 27 25 33
83,0 82,7 82,9 96,0 65,0 84,3
15606
IDEALE DEHORNER GOULU DE LA HASSE TETU
CABINE
HASSE IDEALE POLLED LINDY P GRIBOUILLE
BONNE RAIE IDEALE POLLED LINDA P IDEALE POLLED PIRATE AS DE TREFLE DU VANOVA DANDY DU TILLEUL POUPOULE DU VANOVA IDEALE POLLED BRET HOT P IDEALE FANCY FANZI IDEALE POLLED LINDA P www.belgianbluegroup.com 7 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
945014
DES PEUPLIERS
DE LA
DE LA

CABOTIN DE LA

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging /

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

STIER
10 15 20 25 30 35 40 45
Gang
Gestalte
Kleur Farbe NEW
Taille /
/ Größe Couleur
Star de la Cleuzeur, championne Ciney 2022, 1043kg Star de la Cleuzeur, kampioene Ciney 2022, 1043kg Star de la Cleuzeur, Siegerkuh Ciney 2022, 1043kg
17 m. 710 kg | 17 m. 131 cm (+6) | 17 m. 33 cm 07-02-2022 30 43 28 43 35 35 25 27 42 28 41 43 40 25 25 29 29 23 27 29 22 38 88,0 89,7 85,9 84,0 85,0 89,3 BE 162618472 06-01-2021 Blanc / Wit / Weiß JOSSAERT Stéphane Miécret Elevage de la CLEUZEUR SASPJ Miécret 11464 945175 RACE DE MEHOGNE 80,0 / 88,3 / 83,6 / 86,0 / 80,0 / 87,2 OCTANE DE MEHOGNE GALET DE LA TOURNEE LOTERIE DE MEHOGNE NAIADE DE MEHOGNE ELU DU DONJON HOTTE DE MEHOGNE STAR DE LA CLEUZEUR 93,0 / 89,7 / 88,0 / 80,0 / 85,0 / 89,5 PARAVENT D'IZIER JUVENTUS DE L'ECLUSE NATURE D'IZIER PENINSULE DE LA CLEUZEUR TILOUIS D'ATRIVE NOSTALGIE DE LA CLEUZEUR www.belgianbluegroup.com 8 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
CLEUZEUR

CACHEMIRE DE DESSOUS LA VILLE

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging /

Taille /

/ Größe

BE 63914700 23-07-2019

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Bleue & Blanche / Blauw & Wit / Blau & Weiß STREPENNE Bruno Ste-Marie-Chevigny Idem 11365 945128

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

13-10-2021

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Conformation / Conformatie / Konformation

R Facile d’utilisation / Makkelijk te gebruiken / Einfach zu verwenden

R Taille / Schofth. / Größe

STIER
10 15 20 25 30 35 40 45
Gang
Gestalte
9115 de Dessous La Ville
26 m. 972 kg | 26 m. 141 cm (+6) | 26 m. 36 cm
40 43 35 41 38 33 28 30 43 33 45 42 42 25 23 29 25 25 25 23 23 40 90,0 90,8 88,0 94,0 90,0 91,2
FUTE 78,0 / 90,2 / 85,6 / 88,0 / 85,0 / 88,7 GROMMIT HOF TER ZILVERBERG ADAJIO DE BRAY CLAVER HOF TER ZILVERBERG AUTORITE DE SOMME INDIANA DU MONT MAJORITE DE CENTFONTAINE 9115 DE DESSOUS LA VILLE 80,0 / 87,0 / 85,1 / 94,0 / 80,0 / 87,2 LARRON D'YVOIR INCOMPRIS D'YVOIR IDEE D'YVOIR PRIORITE DE DESSOUS LA VILLE JACKPOT TER REYBROECK JOUBARDE DE DESSOUS LA VILLE www.belgianbluegroup.com 9 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023

CARGO DU COIN

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille /

/ Größe

BE 164417993 12-09-2020

Bleue & Blanche / Blauw & Wit / Blau & Weiß

MAILLEUX F. & DONY J-M.

Braibant

STEPHENNE Jean-François & William Mesnil-Saint-Baise

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

11462

945176

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

24-02-2022

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

STIER
STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM
10 15 20 25 30 35 40 45
Gestalte
NEW Alizée du Coin
20 m. 734 kg | 20 m. 130 cm (+4) | 20 m. 34 cm
30 42 32 41 37 36 22 25 41 22 43 42 38 25 25 27 25 23 25 21 23 35 85,0 90,5 84,6 92,0 85,0 89,5
DARKO DE CENTFONTAINE 75,0 / 89,2 / 83,0 / 82,0 / 85,0 / 87,0 WILMOTS DU FALGI BENHUR DU CHAMP BOUVAL URSULE DU FALGI SUPER STAR DE CENTFONTAINE PANACHE DE CENTFONTAINE MAGISTRALE DE CENTFONTAINE ALIZEE DU COIN 90,0 / 91,5 / 88,4 / 82,0 / 90,0 / 90,8 TILOUIS D'ATRIVE IMPERIAL DE L'ECLUSE PISTACHE D'ATRIVE PEUREUSE DU COIN SHERIFF DE CENTFONTAINE LIBERALE DU COIN www.belgianbluegroup.com 10 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023

CHOCOLAT DU BOUCHELET

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 664386019 14-11-2018

Bleue & Blanche / Blauw & Wit / Blau & Weiß

DEMARCIN André & Benoit

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Vitalité / Vitaliteit /

R

STIER
VOM STIER
15 20 25
45
DE
/ LINEARBEURTEILUNG
10
30 35 40
Couleur Kleur Farbe
Vitalität
Taille
Schofth.
Größe
/
/
Fils de Chocolat - Georges JM & JP, Bois-et-Borsu Zoon van Chocolat - Georges JM & JP, Bois-et-Borsu Sohn von Chocolat - Georges JM & JP, Bois-et-Borsu
40 m. 1151 kg | 40 m. 147 cm (+4) | 40 m. 36 cm
40 40 34 42 37 36 28 22 39 32 40 42 37 25 23 31 27 21 25 21 22 35 85,0 89,5 86,7 84,0 85,0 89,0
04-05-2020
DUVET DE CHARDENEUX 75,0 / 87,7 / 83,0 / 84,0 / 80,0 / 86,1 BIENFAIT DE CHARDENEUX
DU
DE
TATOUEE DE CHARDENEUX TINE DE CHARDENEUX DARTAGNAN DU CASTILLON PAGAYEUSE DE CHARDENEUX SEMELLE DU BOUCHELET 90,0 / 87,2 / 84,1 / 90,0 / 80,0 / 87,7 ATTRIBUT DU FOND DE BOIS IMPERIAL DE
ORAGEUSE DU
DE BOIS PENELOPE DU BOUCHELET MATERIEL DE LALIVARDE JATTE DU BOUCHELET www.belgianbluegroup.com 11 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
Warzée Idem 11290 945077
CRACK
PONT
MESSE
L'ECLUSE
FOND

QUIET DE ROCHE GUE NIABLE DE RENUAMONT

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging /

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

BE 964404248 27-10-2019

Noire & Blanche / Blauw & Wit / Schwarz & Weiß

PIERLOT Patrick & LEGRAND Monique Sainte-Ode

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Conformation / Conformatie / Konformation

R Facile d’utilisation / Makkelijk te gebruiken / Einfach zu verwenden Adjacente

VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER 10 15 20 25 30 35 40 45
Gang
/ Gestalte
Taille
/ Größe
de Renuamont
23 m. 920 kg | 23 m. 136 cm (+5) | 23 m. 35 cm
35 42 32 39 39 31 27 30 42 32 46 41 40 25 23 29 25 23 25 21 20 38 88,0 90,7 86,0 90,0 90,0 90,3
COMIQUE DE RENUAMONT
13-10-2021
VISON DE RENUAMONT 88,0 / 91,7 / 87,0 / 84,0 / 90,0 / 90,7
DE RENUAMONT
Idem 11374 942637
PLOMBE
PEPSINE DE RENUAMONT JAPONAIS
DE RENUAMONT ADJACENTE DE RENUAMONT 75,0 / 88,7 / 86,9 / 92,0 / 80,0 / 87,8 PARFAIT DE RENUAMONT METEORE
ROULADE DE RENUAMONT
NERVURE DE RENUAMONT www.belgianbluegroup.com 12 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
DE RENUAMONT JUDICIAIRE
DE RENUAMONT MAIRESSE DE RENUAMONT
PANACHE DE CENTFONTAINE

DARTOIS DE LA MANDEBRAS

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging /

Taille /

/

BE 162614907 09-03-2020

Blanc / Wit / Weiß

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER 10 15 20 25 30 35 40 45
Gang
Gestalte
Größe
Taloche
la Mandebras
de
19 m. 745 kg | 19 m. 134 cm (+7) | 19 m. 36 cm
25 42 34 41 38 34 25 27 41 27 43 42 37 25 25 27 25 23 25 29 22 43 93,0 90,3 86,6 92,0 85,0 90,6
13-10-2021
Christophe
11416 945160 PARANGON D'IZIER 78,0 / 88,3 / 85,6 / 90,0 / 80,0 / 87,6 SHERIFF DE CENTFONTAINE PANACHE DE CENTFONTAINE MYRTILLE DE CENTFONTAINE MIGNONNE D'IZIER JARDINET D'IZIER JOUTE D'IZIER TALOCHE DE LA MANDEBRAS 83,0 / 86,8 / 83,9 / 94,0 / 80,0 / 87,2 WHISKY VH NEGENBONDER EBONY DE LA HAIE MADAME ICI VAN NIEUWENHOVE PIROGUE DE LA MANDEBRAS IMPERIAL DE L'ECLUSE LUNE DE LA MANDEBRAS www.belgianbluegroup.com 13 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
MARENNE Robert & Corentin Léglise LEQUEUX
Vaux-sur-Sûre

DESIRE DE FERRIERE

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 663846913 02-05-2018

Noire & Blanche / Zwart & Wit / Schwarz & Weiß HENRY Léon Lavoir

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Vitalité / Vitaliteit / Vitalität

R Conformation / Conformatie / Konformation

R Taille / Schofth. / Größe

STIER
VOM STIER
15 20 25
45
DE
/ LINEARBEURTEILUNG
10
30 35 40
Lot de filles de Désiré - Mailleux Philippe, Marchovelette Dochters van Désiré - Mailleux Philippe, Marchovelette Töchter von Désiré – Mailleux Philippe, Marchovelette
44 m. 1172 kg | 44 m. 145 cm (+1) | 44 m. 34 cm
35 42 37 42 42 38 27 27 42 23 44 42 37 23 23 31 25 23 25 17 22 33 83,0 92,0 87,4 77,0 90,0 90,1
16-04-2021
WILMOTS DU FALGI 90,0 / 87,3 / 87,0 / 72,0 / 80,0 / 87,7 BENHUR DU CHAMP BOUVAL FETICHE D'IZIER COURTOISE DE SAINT-ROCH URSULE DU FALGI ILOT DU BOUCHELET QLIO DU FALGI ADOREE DE FERRIERE 78,0 / 87,7 / 83,9 / 82,0 / 80,0 / 86,5 SHERIFF DE CENTFONTAINE PANACHE DE CENTFONTAINE MYRTILLE DE CENTFONTAINE TENDRESSE DE FERRIERE JOKER DE FOOZ RALEUSE DE FERRIERE www.belgianbluegroup.com 14 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
MAILLEUX Philippe Marchovelette 11437 945172

DETONANT DE LA RAMPE

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 563522711 25-04-2020

Bleue & Blanche / Blauw & Wit / Blau & Weiß

GODEFROID Marcel & Gilles Bois-et-Borsu

Idem

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

11446 945179

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

19-09-2021

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt. Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER 10 15 20 25 30 35 40 45
NEW
Couleur Kleur Farbe
Newton de Fontena
22 m. 780 kg | 22 m. 134 cm (+4) | 22 m. 31,5 cm
40 40 30 41 37 34 25 25 39 23 41 41 36 25 25 27 25 23 29 31 25 33
86,0
83,0 89,2 84,0
85,0 88,2
NEWTON DE FONTENA 88,0 / 91,8 / 90,7 / 88,0 / 90,0 / 91,8 JET - SET VAN DEN HONDELEE IMPERIAL DE L'ECLUSE SUPER STAR DE CENTFONTAINE 7352 DE FONTENA FLIRTER VD KERKENHOFSTEDE ADOREE DE FONTENA ANTILOPE DE LA RAMPE 95,0 / 87,5 / 84,9 / 88,0 / 80,0 / 87,9 6961 DE LA RAMPE ADAJIO DE BRAY JUVENILLE DE LA RAMPE MIRABELLE DE LA RAMPE ATTRIBUT DU FOND DE BOIS 7812 DE LA RAMPE www.belgianbluegroup.com 15 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023

DIGITAL D'EMBISE

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 658631731 17-08-2016

Noire & Blanche / Zwart & Wit / Schwarz & Weiß

LELEUX Christian & Laurent Mainvault

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Idem 11184 945008

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

14-09-2017

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

TESTE / GETEST / GETESTET

R Vitalité / Vitaliteit / Vitalität

R Conformation / Conformatie / Konformation

R Facile d’utilisation / Makkelijk te gebruiken / Einfach zu verwenden

R Poids carcasse mâle / Mannelijk karkasgewicht / Schlachtgewicht männlich

Absolu de Furfooz, zoon van Digital Absolu de Furfooz, Sohn von Digital

STIER
STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM
10 15 20 25 30 35 40 45
Absolu de Furfooz, fils de Digital
61 m. 1223 kg | 61 m. 146 cm (+1) | 61 m. 34 cm
35 40 32 41 36 30 23 27 40 23 42 42 40 25 25 27 25 23 25 27 20 33
88,7
83,0 89,0 84,6 94,0 85,0
VIDAL DE ST FONTAINE 90,0 / 90,3 / 87,1 / 82,0 / 85,0 / 89,9 WHISKY VH NEGENBONDER EBONY DE LA HAIE MADAME ICI VAN NIEUWENHOVE PASTOURELLE DE ST FONTAINE OCCUPANT DU FOND DE BOIS NUPTIAL DE ST FONTAINE BRAGA D'EMBISE 75,0 / 87,0 / 83,7 / 92,0 / 80,0 / 86,3 SNOOPY D'EMBISE LENNIE VAN HET CALOENHOF NIGERE D'EMBISE TIARA D'EMBISE OBUS DE SOMME NORVEGE D'EMBISE www.belgianbluegroup.com 16 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023

DORITOS DE LA MANDEBRAS

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 461626482 30-01-2020

Bleue & Blanche / Blauw & Wit / Blau & Weiß

MARENNE Robert & Corentin

Léglise

MARTENS Pierre Saint-Ode

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt. Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

STIER
STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM
10 15 20 25 30 35 40 45
NEW
Vigne de la Mandebras
28 m. 952 kg | 28 m. 139 cm (+2) | 28 m. 35 cm
35 40 33 41 37 35 30 23 39 32 40 41 40 25 25 29 25 23 25 19 25 35
25-01-2021
85,0 89,0 86,6 88,0 80,0 88,7
11456
TITAN DE LA MANDEBRAS 83,0 / 90,2 / 85,1 / 84,0 / 85,0 / 88,9
DE CENTFONTAINE
CENTFONTAINE NERVURE DE LA MANDEBRAS MONT BLANC
ECLATANTE DE LA MANDEBRAS VIGNE DE LA MANDEBRAS 78,0 / 90,0 / 88,0 / 88,0 / 85,0 / 89,1 TOSCAN VD IJZER ADAJIO DE BRAY FLORETTE VAN DE IJZER SPLENDIDE DE LA MANDEBRAS IMPERIAL DE L'ECLUSE NORIA DE LA MANDEBRAS www.belgianbluegroup.com 17 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
945180
SHERIFF
PANACHE DE CENTFONTAINE MYRTILLE DE
DE CENTFONTAINE

DRAGON DE ROUPAGE

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang Taille /

/

BE 262620164 10-12-2020

Blanc / Wit / Weiß

COLLIGNON Philippe

Ortho

GOURMET François-Xavier & Arthur Han-sur-Lesse

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

11461

945181

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

14-02-2022

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

STIER
DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM
10 15 20 25 30 35 40 45
Gestalte
Größe
NEW Voyelle de Roupage
18 m. 669 kg | 18 m. 130 cm (+4) | 18 m. 32 cm
40 41 32 39 36 34 27 29 40 29 41 40 40 25 25 31 23 19 27 31 20 35 85,0 88,7 85,4 78,0 80,0 87,8
DAUPHIN DE CENTFONTAINE 78,0 / 90,2 / 85,4 / 80,0 / 85,0 / 88,2 G-STAR VD BREEHOEVE BRIGADIER DE SOMME ELISA VALEUREUSE DE CENTFONTAINE NOCEUR DE FOOZ POESIE DE CENTFONTAINE VOYELLE DE ROUPAGE 90,0 / 87,2 / 83,9 / 92,0 / 80,0 / 87,8 CASPER VAN PERENHOF SHERIFF DE CENTFONTAINE VIEFKE VAN PERENHOF OUTRANCE DE ROUPAGE LIBERAL D'OCHAMPS JACASSE DE ROUPAGE www.belgianbluegroup.com 18 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023

DVD DU PLANTIS

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging /

/ Größe

BE 762575974 06-02-2020

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Facile d’utilisation / Makkelijk te gebruiken / Einfach zu verwenden

STIER
10 15 20 25 30 35 40 45
Gestalte
Gang Taille /
Tribune du Grand Hez
20 m. 806 kg | 20 m. 133 cm (+5) | 20 m. 36 cm
25 42 36 40 35 30 22 25 41 21 41 40 35 25 23 31 31 25 25 21 18 38 88,0 87,8
84,0
88,0
13-10-2021
85,3
80,0
/ Wit / Weiß
Pascal Hompré CSB 11413 945170 ARTISAN DU RONCHY ORATEUR DU RONCHY IMPARTIAL D'IZIER IMPOSANTE DE RIMBIERY RAVIE DU RONCHY TYSON DU BATY D'EPRAVE JAFFA DE RIMBIERY TRIBUNE DU GRAND HEZ 78,0 / 88,8 / 86,3 / 88,0 / 85,0 / 88,1 MUGUET DE FOOZ ETNA DE L'ECLUSE GLOIRE DE FOOZ PARUTION DU GRAND HEZ LAQUAIS DE LA COUE MANTE DU GRAND HEZ www.belgianbluegroup.com 19 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
Blanc
REYTER

EPERON DE FOOZ

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging /

Taille /

/ Größe

BE 160955128 09-11-2019

Blanc / Wit / Weiß

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Conformation / Conformatie / Konformation

STIER
10 15 20 25 30 35 40 45
Gang
Gestalte
Gourmet François-Xavier
Arthur
Bricole de Fooz
&
23 m. 829 kg | 23 m. 137 cm (+6) | 23 m. 33 cm 09-08-2021 35 41 33 41 37 30 29 23 40 25 41 43 38 25 23 31 25 23 25 23 20 35 85,0 89,2
89,0
85,7 90,0 85,0
OCCIDENT DE NEUVE COUR 93,0 / 89,0 / 86,9 / 75,0 / 85,0 / 89,2 JUVENTUS DE L'ECLUSE
FLORETTE
JACINTHE DE NEUVE COUR OCCIDENT DE BEAUFFAUX EBAHIE DE NEUVE COUR BRICOLE DE FOOZ 83,0 / 89,7 / 85,0 / 80,0 / 85,0 / 88,4 HAZARD VD PANNEMEERS PANACHE DE CENTFONTAINE FLORA VD PANNEMEERS SINCERE DE FOOZ NOCEUR DE FOOZ OPTIMISTE DE FOOZ www.belgianbluegroup.com 20 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
COHEUR Eric & Julien Ass. Awans Idem 11394 945154
LASSO VAN 'T KOOKSHOF
DE L'ECLUSE

FUTE

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 858386458 28-09-2016

Bleue & Blanche / Blauw & Wit / Blau & Weiß

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

TESTE / GETEST / GETESTET

R Vitalité / Vitaliteit / Vitalität

R Conformation / Conformatie / Konformation

R Poids carcasse mâle / Mannelijk karkasgewicht / Schlachtgewicht männlich

STIER
10 15 20 25 30 35 40 45
Hurlus des deux Bouleaux, fils de Futé - Bonte Jean Hurlus des deux Bouleaux, zoon van Futé - Bonte Jean Hurlus des deux Bouleaux, Sohn von Futé - Bonte Jean
60 m. 1244 kg | 60 m. 143 cm (-2) | 60 m. 31 cm
35 41 31 42 36 35 25 25 38 28 43 42 36 23 25 27 25 27 25 31 23 28 78,0 90,2 85,6 88,0 85,0 88,7
12-01-2018
CHAUSSEE Dominique Wagnelée
GROMMIT HOF TER ZILVERBERG 85,0 / 93,7 / 85,9 / 84,0 / 95,0 / 91,5 ADAJIO DE BRAY EMPIRE D'OCHAIN HUMAINE DE BRAY CLAVER HOF TER ZILVERBERG GERMINAL DE FOOZ ZAPPA HOF TER ZILVERBERG AUTORITE DE SOMME INDIANA DU MONT MONARQUE DE CENTFONTAINE ECREVISSE DU MONT MAJORITE DE CENTFONTAINE OCCUPANT DU FOND DE BOIS EXCEPTION DE CENTFONTAINE www.belgianbluegroup.com 21 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
Idem 11191 945011

GAILLARD DU FALGI

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk Marche / Beweging /

BE 60930951 12-09-2019

Noire & Blanche / Zwart & Wit /

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Facile d’utilisation / Makkelijk te gebruiken / Einfach zu verwenden

VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER 10 15 20 25 30 35 40 45
Taille
Gestalte
Gang
/
/ Größe
Cerise du Falgi
21 m. 945 kg | 21 m. 141 cm (+12) | 21 m. 35 cm 30-11-2020 30 48 28 40 36 29 25 27 48 15 40 39 32 25 25 29 25 23 25 27 25 50 100,0 87,2 84,6 92,0 75,0 88,4
Schwarz
Christian Falisolle
11399 945140 RUFUS VD SIJSLOBERG 90,0 / 87,3 / 84,3 / 76,0 / 80,0 / 87,3 NAYAKOU DU BOIS REMONT GIGA DU BOIS REMONT HILARITE D'OCHAIN OCTAVIE VD SIJSLOBERG ARLEQUIN DES PEUPLIERS RIEWKE VD SIJSLOBERG CERISE DU FALGI 100,0 / 87,2 / 86,6 / 92,0 / 80,0 / 88,3 WILMOTS DU FALGI BENHUR DU CHAMP BOUVAL URSULE DU FALGI TULIPE DU FALGI BRINGLEE BLACKSTAR RÉPUBLIQUE DU FALGI www.belgianbluegroup.com 22 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
& Weiß GUILLAUME
Idem

GALANT D'HONTOIR

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 163831498 10-02-2018

Bleue & Blanche / Blauw & Wit / Blau & Weiß

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

TESTE / GETEST / GETESTET

R Facile d’utilisation / Makkelijk te gebruiken / Einfach zu verwenden

R Taille / Schofth. / Größe

R

Poids carcasse mâle / Mannelijk karkasgewicht / Schlachtgewicht männlich

STIER
STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM
10 15 20 25 30 35 40 45
Couleur Kleur Farbe Pépite des Princes de Ligne, fils de Galant Pépite des Princes de Ligne, zoon van Galant Pépite des Princes de Ligne, Sohn von Galant
33 m. 1060 kg | 33 m. 144 cm (+4) | 33 m. 33 cm
35 41 34 40 38 35 27 25 39 26 42 41 38 25 25 27 25 27 25 25 25 35
12-12-2018
85,0 89,8 85,9 96,0 85,0 89,6
11234 945047 MANCHESTER DU BOIS REMONT IGUANODON DU BOIS REMONT IMPORTANT DE LA HASSE ENERGIE D'OCHAIN IRENE DU BOIS REMONT HEROS DU PEROY ESPERANCE DU BOIS REMONT CELESTE D'HONTOIR 88,0 / 89,0 / 85,7 / 84,0 / 85,0 / 88,9 OBLIGEANT DE BELLE EAU RATIFIE DE COUX LARME DE BELLE EAU VEINARDE D'HONTOIR EMPIRE D'OCHAIN ORCANETTE D'HONTOIR www.belgianbluegroup.com 23 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
WILLEM André Sommière Idem

GEDEON DE SAINT DONAT

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER 10 15 20 25 30 35 40 45

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging /

BE 961884862 04-02-2020

Bleue & Blanche / Blauw & Wit / Blau & Weiß

GILLET Laurent Jeneffe (Nam.)

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

Gang Taille / Gestalte
Größe
Kleur Farbe NEW
/
Couleur
Propre sœur de Gédéon – Elevage de la Cleuzeur Volle zuster van Gédéon – Elevage de la Cleuzeur Volle Schwester von Gédéon – Elevage de la Cleuzeur
23 m. 843 kg | 23 m. 133 cm (+2) | 23 m. 33 cm
25 41 34 44 38 33 27 21 40 25 43 45 33 25 22 35 29 21 25 33 18 30 80,0 91,2 86,3 74,0 85,0 88,8
09-07-2021
CLEUZEUR SASPJ Miécret 11434 945182 JET - SET VAN DEN HONDELEE 78,0 / 93,5 / 88,9 / 80,0 / 95,0 / 91,1 IMPERIAL DE L'ECLUSE GERMINAL DE FOOZ DAVINA DU HAUT D'ARQUENNES SUPER STAR DE CENTFONTAINE PANACHE DE CENTFONTAINE MAGISTRALE DE CENTFONTAINE VALEUREUSE DE CENTFONTAINE 83,0 / 87,0 / 83,6 / 80,0 / 80,0 / 86,5 NOCEUR DE FOOZ SATYRE DE SOMME GARDIENNE DE FOOZ POESIE DE CENTFONTAINE MONT BLANC DE CENTFONTAINE EFFIGIE DE LA COLOTERIE www.belgianbluegroup.com 24 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
Elevage de la

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging /

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

BE 263796680 02-09-2019

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Facile d’utilisation / Makkelijk te gebruiken / Einfach zu verwenden

STIER
VOM STIER
15 20 25 30 35 40 45
DE
/ LINEARBEURTEILUNG
10
Gestalte
Gang Taille /
/ Größe
Espionne d'Hodoumont HELP D'HODOUMONT 25 m. 954 kg | 25 m. 143 cm (+9) | 25 m. 36 cm 16-01-2021 40 43 31 41 38 34 28 27 43 27 42 42 32 25 23 27 25 23 25 25 25 40 90,0 90,0 86,4 91,0 85,0 90,1
Blanche
Blauw & Wit / Blau & Weiß CREVITS Bruno Jallet Idem 11396 945161 VERRATI DE COBREVILLE 78,0 / 89,0 / 85,3 / 86,0 / 80,0 / 87,7 POLTRON DES PEUPLIERS HERCULE DE MAHENNE MISALLE DES PEUPLIERS NOSTALGIE DE COBREVILLE ILOT DU BOUCHELET GIRAFLE DE COBREVILLE ESPIONNE D'HODOUMONT 90,0 / 85,7 / 82,6 / 80,0 / 75,0 / 85,9 OCCIDENT DE NEUVE COUR JUVENTUS DE L'ECLUSE JACINTHE DE NEUVE COUR BETISE D'HODOUMONT KUBITUS DE BRAY ZAZ D'HODOUMONT www.belgianbluegroup.com 25 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
Bleue &
/

IMPOSAT DE ROCHE GUE

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang Taille / Gestalte / Größe

BE 264110653 11-10-2019

Bleue

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

STIER
10 15 20 25 30 35 40 45
Veau de Imposat – Conotte, Dailly Kalf van Imposat – Conotte, Dailly Kalb von Imposat – Conotte, Dailly
27 m. 887 kg | 27 m. 136 cm (=) | 27 m. 30 cm
35 40 31 42 39 35 25 25 40 25 42 42 36 25 25 27 25 23 25 25 22 30 80,0 90,3 84,9 96,0 85,0 89,2
18-03-2021
Blau & Weiß
& Hervé Dailly
11431 783999 JET - SET VAN DEN HONDELEE 78,0 / 93,5 / 88,9 / 80,0 / 95,0 / 91,1 IMPERIAL DE L'ECLUSE GERMINAL DE FOOZ DAVINA DU HAUT D'ARQUENNES SUPER STAR DE CENTFONTAINE PANACHE DE CENTFONTAINE MAGISTRALE DE CENTFONTAINE FACTURE DE ROCHE GUE 98,0 / 88,7 / 87,0 / 88,0 / 85,0 / 89,2 FRIPON DU BUISSON MAROT ASTICOT DU MONT GUITARE DU BUISSON MAROT CAPACITE DE ROCHE GUE NELSON DES PEUPLIERS UNITIVE DE ROCHE GUE www.belgianbluegroup.com 26 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
& Blanche / Blauw & Wit /
CONOTTE Luc
Idem

INFINI DE BIERT

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 164368553 06-09-2019

Bleue & Blanche / Blauw & Wit / Blau & Weiß DAXHELET-RABEUX Marie-Hélène Ermeton-sur-Biert Idem

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R

/

STIER
15 20
45
DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM
10
25 30 35 40
Vitalität Caboche de Biert
Vitalité
Vitaliteit /
25 m. 965 kg | 25 m. 140 cm (+6) | 25 m. 37 cm
35 44 35 40 36 29 25 27 43 30 42 40 37 25 25 31 29 23 25 21 18 40 90,0 88,2 87,6
13-10-2021
79,0 85,0 88,8
23490
FUTE 78,0 / 90,2 / 85,6 / 88,0 / 85,0 / 88,7 GROMMIT HOF TER ZILVERBERG ADAJIO DE BRAY CLAVER HOF TER ZILVERBERG AUTORITE DE SOMME INDIANA DU MONT MAJORITE DE CENTFONTAINE CABOCHE DE BIERT 100,0 / 92,2 / 89,7 / 80,0 / 90,0 / 91,3 ATTRIBUT DU FOND DE BOIS IMPERIAL DE L'ECLUSE ORAGEUSE DU FOND DE BOIS UBIQUITE DE BIERT SAMOURAI DE BIERT RECLAME DE BIERT www.belgianbluegroup.com 27 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
945162

ISLO DU COIN

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 164144987 13-09-2019

Noire & Blanche / Zwart & Wit / Schwarz & Weiß

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

MAILLEUX F. & DONY J-M. Havelange Idem 11397 945155

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

Géante

STIER
10 15 20 25 30 35 40 45
du Coin
25 m. 976 kg | 25 m. 139 cm (+5) | 25 m. 38 cm
35 41 27 40 38 29 27 25 41 29 41 40 34 25 23 27 27 21 25 21 22 38 88,0 88,2
21-12-2020
84,3 83,0 80,0 87,9
CERBERE DU FALGI 0,0 / 0,0 / 0,0 / 0,0 / 0,0 / 0,0 PLOMBE DE RENUAMONT
DE
NIABLE DE RENUAMONT VAILLANTE DU FALGI SAUVEUR DE MONIN CHAPELLE PENELOPE DU FALGI GEANTE DU COIN 85,0 / 87,2 / 84,7 / 82,0 / 80,0 / 87,1 TILOUIS D'ATRIVE IMPERIAL DE L'ECLUSE PISTACHE D'ATRIVE DECENCE DU COIN SHERIFF DE CENTFONTAINE BIBI DU COIN www.belgianbluegroup.com 28 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
QUIET
ROCHE GUE

JAK DE BIERT

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 261867704 16-06-2020

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Bleue & Blanche / Blauw & Wit / Blau & Weiß DAXHELET-RABEUX Marie-Hélène Ermeton-sur-Biert Idem 11452 945184

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

STIER
VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM
10 15 20 25 30 35 40 45
NEW
Fleurie de Biert - 1er prix Fleurie de Biert - 1ste Prijs Fleurie de Biert - 1ste Preis
23 m. 755 kg | 23 m. 137 cm (+6) | 23 m. 31,5 cm
35 40 27 40 37 30 27 22 40 28 42 42 40 25 25 29 25 27 25 27 25 33
16-12-2021
83,0 89,2 83,4 92,0 80,0 88,2
DARKO DE CENTFONTAINE 75,0 / 89,2 / 83,0 / 82,0 / 85,0 / 87,0 WILMOTS DU FALGI BENHUR DU CHAMP BOUVAL URSULE DU FALGI SUPER STAR DE CENTFONTAINE PANACHE DE CENTFONTAINE MAGISTRALE DE CENTFONTAINE FLEURIE DE BIERT 83,0 / 87,7 / 84,9 / 92,0 / 80,0 / 87,7 CARAMEL DE SOMME GROMMIT HOF TER ZILVERBERG ELISA BAIE DE BIERT IMPERIAL DE L'ECLUSE ULOTTE DE BIERT www.belgianbluegroup.com 29 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023

JEFFERSON DE DESSOUS LA VILLE

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 451724549 12-05-2014

Noire & Blanche / Zwart & Wit / Schwarz & Weiß STREPENNE Bruno Ste-Marie-Chevigny

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Idem 11214 945026

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

TESTE / GETEST / GETESTET

R Vitalité / Vitaliteit / Vitalität

R Facile d’utilisation / Makkelijk te gebruiken / Einfach zu verwenden

R Taille / Schofth. / Größe

R Poids carcasse mâle / Mannelijk karkasgewicht / Schlachtgewicht männlich

STIER 10 15 20 25 30 35 40 45
Fille de Jefferson, Frison Jean-Luc Dochter van Jefferson, Frison Jean-Luc Tochter von Jefferson, Frison Jean-Luc
71 m. 1305 kg | 71 m. 149 cm (+4) | 71 m. 33 cm
30 42 31 38 35 29 27 25 41 32 39 39 35 25 23 29 27 23 25 23 25 40 90,0 86,7 85,6 90,0 75,0 87,7
14-04-2016
LARRON D'YVOIR 83,0 / 86,7 / 85,7 / 90,0 / 75,0 / 87,0 INCOMPRIS D'YVOIR ETANCON D'HERBUCHENNE EVIDENCE D'YVOIR IDEE D'YVOIR BRINGLEE BLACKSTAR FICELLE D'YVOIR PAISIBLE DE DESSOUS LA VILLE 75,0 / 89,3 / 85,7 / 92,0 / 85,0 / 88,2 BENHUR DU CHAMP BOUVAL FETICHE D'IZIER COURTOISE DE SAINT-ROCH NOSTALGIE DE DESSOUS LA VILLE EBLOUI DE WIHOGNE JADE DE DESSOUS LA VILLE www.belgianbluegroup.com 30 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023

KALIMERO DE L'HOURCHET

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 164411756 13-08-2019

Bleue & Blanche / Blauw & Wit / Blau

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Vitalité / Vitaliteit / Vitalität

STIER
STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM
10 15 20 25 30 35 40 45
Espiègle du Fond de Bois
26 m. 963 kg | 26 m. 140 cm (+5) | 26 m. 35 cm
35 43 33 40 37 35 27 27 42 27 43 41 36 25 25 29 25 19 25 27 20 38 88,0
13-10-2021
90,0 86,6 83,0 85,0 89,5
Opprebais Idem 11367 945130 TOSCAN VD IJZER 88,0 / 93,3 / 88,3 / 90,0 / 90,0 / 92,1 ADAJIO DE BRAY EMPIRE D'OCHAIN HUMAINE DE BRAY FLORETTE VAN DE IJZER FETICHE D'IZIER ELEKTRA VD IJZER ESPIEGLE DU FOND DE BOIS 90,0 / 87,3 / 85,3 / 86,0 / 80,0 / 87,8 ATTRIBUT DU FOND DE BOIS IMPERIAL DE L'ECLUSE ORAGEUSE DU FOND DE BOIS COMPAGNE DU FOND DE BOIS ARGAN DE L'ECLUSE WORRY DU FOND DE BOIS www.belgianbluegroup.com 31 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
& Weiß FLEMAL Marc & Geoffrey

KUBITUS DE BRAY

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging /

/ Größe

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

TESTE / GETEST / GETESTET

R Vitalité / Vitaliteit / Vitalität

R Taille / Schofth. / Größe

R Poids carcasse mâle / Mannelijk karkasgewicht / Schlachtgewicht männlich

STIER
10 15 20 25 30 35 40 45
Gang Taille / Gestalte
Bray
Humaine de
70 m. 1456 kg | 70 m. 156 cm (+11) | 70 m. 37 cm
35 50 34 44 36 27 30 28 48 22 43 42 30 25 25 29 27 19 29 33 23 50 100,0 88,8 89,6 76,0 85,0 89,9
07-10-2013
BE 455716400 12-01-2009
Zwart
Schwarz & Weiß
Michel
Christophe Bray CSB 10803 765613 EMPIRE D'OCHAIN 98,0 / 89,3 / 82,1 / 89,0 / 80,0 / 89,0 IMPLANT DE BEAUFFAUX REPUTE DE MY GAGEUSE DE BEAUFFAUX BALISE D'OCHAIN ISTAMBOUL DE L'ORGELOT ERUPTION D'OCHAIN HUMAINE DE BRAY 78,0 / 91,8 / 85,0 / 91,0 / 85,0 / 89,5 EMIGRE DE ST FONTAINE CALIMERO DE MEHOGNE CHANEL DE ST FONTAINE BRETONNE DE BRAY BRUTUS VAN HET PASVELD LAURA DU COIN www.belgianbluegroup.com 32 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
Noire & Blanche /
& Wit /
CAUCHIE
&

LANGOUREUX DE FOOZ

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 161496165 29-12-2008

Noire & Blanche / Zwart & Wit / Schwarz & Weiß

COHEUR Eric & Julien Ass.

Awans

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

07-10-2013

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

TESTE / GETEST / GETESTET

R Vitalité / Vitaliteit / Vitalität

R Conformation / Conformatie / Konformation

R Facile d’utilisation / Makkelijk te gebruiken / Einfach zu verwenden

R Poids carcasse mâle / Mannelijk karkasgewicht / Schlachtgewicht männlich

R Poids carcasse femelle / Vrouwelijk karkasgewicht / Schlachtgewicht weiblich Gloire de Fooz

STIER
VOM STIER
15 20 25
45
DE
/ LINEARBEURTEILUNG
10
30 35 40
80 m. 1472 kg | 80 m. 156 cm (+11) | 80 m. 41 cm
35 48 29 44 36 28 28 28 46 22 45 44 30 25 23 31 25 21 29 21 22 45
90,3
95,0
87,3 82,0 90,0 90,7
BRINGLEE BLACKSTAR 98,0 / 87,5 / 81,1 / 88,0 / 80,0 / 87,9 BARON DU BOIS BAULOYE AFFUTE DU RY OSSOGNE FARADIBA DU BOIS BAULOYE BRINGLEE SANDY ELITE DE L'ORGELOT BRINGLEE NESTOR GLOIRE DE FOOZ 90,0 / 93,0 / 85,3 / 85,0 / 90,0 / 91,1 LASSO VAN 'T KOOKSHOF FAUSTO DE FONTENA IMPRESSIE VAN 'T KOOKSHOF DISCRETE DE FOOZ BEST DE MONPLAISIR VICTORIA DE FOOZ www.belgianbluegroup.com 33 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
Idem 10789 765553

LAUREAAT TER REYBROECK

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 613154153 30-11-2016

Blanc / Wit / Weiß

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

TESTE / GETEST / GETESTET

R Facile d’utilisation / Makkelijk te gebruiken / Einfach zu verwenden

R Taille / Schofth. / Größe

R

Poids carcasse mâle / Mannelijk karkasgewicht / Schlachtgewicht männlich

STIER 10 15 20 25 30 35 40 45
Parnel van Knokke, fils de Laureaat Parnel van Knokke, zoon van Laureaat Parnel van Knokke, Sohn von Laureaat
34 m. 1188 kg | 34 m. 147 cm (+6) | 34 m. 35 cm
25 45 27 40 34 29 21 25 44 22 39 39 34 25 23 31 25 19 25 21 20 45 95,0 86,5
87,4
30-01-2019
83,6 84,0 75,0
JACKPOT TER REYBROECK 98,0 / 89,7 / 82,7 / 88,0 / 80,0 / 89,3 BIJOUTIER DE ROUPAGE
SULTANE DE ROUPAGE NARCISSE DE WIHOGNE RIVERAIN DE WIHOGNE THEORIE DE WIHOGNE JITSE TER REYBROECK 83,0 / 90,2 / 87,0 / 90,0 / 85,0 / 89,5
DE ROCHE GUE DOUDOU DU SARTAY MABURFIA DE
GUE HANNERIEKE TER REYBROECK DONALD TER REYBROECK DARLING TER REYBROECK www.belgianbluegroup.com 34 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
LIPS Luc Lotenhulle Idem 11223 945031
BRUEGEL D'AU CHENE
QUIET
ROCHE

BENEVOLE DU BOUCHELET 80,0 / 90,2 / 86,9 / 84,0 / 85,0 / 88,9

ZOUGAR

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

/ Größe

10 15 20 25 30 35 40 45

Blanc / Wit / Weiß

DEMARCIN Benoit Warzée

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

20-09-2021

Couleur

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

Benevole du Bouchelet

STIER
Gestalte
Taille / Kleur Farbe NEW
20 m. 783 kg | 20 m. 130 cm (+2) | 20 m. 36 cm
30 38 37 43 38 36 25 23 37 30 41 43 35 23 23 27 27 25 29 23 22 25 75,0 90,3 86,7 88,0 85,0 88,7
LEGAL DU BOUCHELET
BE 864118280 23-06-2020
D'OZO
VOLIERE DU BOUCHELET
ROXANE
VERTU DU BOUCHELET 88,0 / 86,8 / 83,3 / 82,0 / 80,0 / 87,0 ILOT DU BOUCHELET
RADIEUSE DU BOUCHELET CANADIAN
ODEUR DU BOUCHELET www.belgianbluegroup.com 35 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
Idem 11444 945185
TILOUIS D'ATRIVE JOIGNANTE D'OZO
ORVAL DES 3 FRONTIERES
DU BOUCHELET
VALLI VAN TERBECK GAREE DU BOUCHELET
CLUB VD KERKENHOFSTEDE

LOVER DE HOTTE

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

/ Größe

BE 161603357 02-04-2019

Bleue & Blanche / Blauw & Wit /

Idem

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Vitalité / Vitaliteit / Vitalität

R Facile d’utilisation / Makkelijk te gebruiken / Einfach zu verwenden

STIER
10 15 20 25 30 35 40 45
Taille
Gestalte
/
Lover de Hotte
35 m. 1145 kg | 35 m. 144 cm (+3) | 35 m. 35 cm
30 41 30 41 36 34 29 19 39 25 38 40 38 25 23 27 27 23 27 23 25 40 90,0 87,7 84,3 90,0 75,0 87,9
19-06-2020
Blau & Weiß DENIS Bruno Fauvillers
OCRE DE WALEFFES 80,0 / 86,0 / 79,7 / 78,0 / 70,0 / 84,3 DESTIN DU CHATEAU FALLOIS DAMIER DE WALEFFES XANTIA DU CHATEAU FALLOIS JARDINIERE DE WALEFFES EBONY DU PONT D'HERBAIS GOURMANDE DE WALEFFES TORNADE DE HOTTE 80,0 / 86,0 / 84,6 / 86,0 / 75,0 / 86,0 EDIFIANT DU PONT DE MESSE ROCKY DU PONT DE MESSE CAVALIERE DU PONT DE MESSE RADINE DE HOTTE SOLWAY VIEW DYNAMITE NOIX DE HOTTE www.belgianbluegroup.com 36 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
11342 945110

LUBRIQUE DE LEZ FONTAINE

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 456683493 24-05-2016

Blanc / Wit / Weiß

BAUDOIN L.G.M. & JANOT B. SASPJ

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

22-02-2021

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Vitalité / Vitaliteit / Vitalität

R Conformation / Conformatie / Konformation

R Facile d’utilisation / Makkelijk te gebruiken / Einfach zu verwenden

R Taille / Schofth. / Größe

STIER
10 15 20 25 30 35 40 45
Couleur Kleur Farbe Lot de Lubrique - Kallen-Loroy-Degraux Ass. Kalveren van Lubrique - Kallen-Loroy-Degraux Ass. Kälber von Lubrique – Kallen-Loroy-Degraux Ass.
64 m. 1230 kg | 64 m. 146 cm (+1) | 64 m. 34 cm
35 41 32 40 40 33 30 27 41 27 43 41 40 25 25 29 29 25 29 19 22 25 75,0
90,2 86,1 82,0 85,0 88,2
HYPOCRITE DE LEZ FONTAINE 80,0 / 86,7 / 81,0 / 88,0 / 75,0 / 85,7 INDU DE FERMINE FIACRE D'IZIER ILLEGALE DE FERMINE CHARMILLE DE LEZ FONTAINE QUEBEC DE LEZ FONTAINE NACARAT DE FRANCESSE ICONE DE LEZ FONTAINE 90,0 / 85,2 / 85,0 / 92,0 / 75,0 / 86,7 FRANCO DE LA FERME DES CROIX SALUT D'HODOUMONT 8811 DE LA FERME DES CROIX GUIMAUVE DE LEZ FONTAINE LIBELLE DE LA TOURNEE CAVALIERE DE LEZ FONTAINE www.belgianbluegroup.com 37 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
Natoye KALLEN-LOROY-DEGRAUX Ass. Jallet 11350 945111

MAMBO DES PEUPLIERS

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging /

BE 956679349 30-03-2016

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

TESTE / GETEST / GETESTET

R Conformation / Conformatie / Konformation

R Facile d’utilisation / Makkelijk te gebruiken / Einfach zu verwenden Reza des

STIER
15 20
45
DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM
10
25 30 35 40
Gang
Gestalte
Taille /
/ Größe
Peupliers
42 m. 1322 kg | 42 m. 150 cm (+6) | 42 m. 38 cm
30 45 31 39 37 28 27 27 44 23 43 39 34 21 23 29 27 21 29 29 18 40 90,0 88,2 85,7 78,0 80,0 88,1
21-10-2019
Neufchâteau
11149
SADDO DES PEUPLIERS 83,0 / 87,0 / 84,3 / 88,0 / 75,0 / 86,8 LOTTO VD VLOEIKENSHOEVE DAVIDSON DE
EXTACY VD VLOEIKENSHOEVE MADDIE DES PEUPLIERS MAGISTRAT DE SOMME JORDIE DES PEUPLIERS REZA DES PEUPLIERS 80,0 / 86,8 / 85,0 / 90,0 / 80,0 / 86,9 NELSON DES PEUPLIERS LIVRET DE FOOZ HELLA DES PEUPLIERS OLLA DES PEUPLIERS JACKPOT TER REYBROECK MIRA DES PEUPLIERS www.belgianbluegroup.com 38 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
Blanc / Wit / Weiß KINET Denis
Idem
941962
L'ECLUSE

MATHYS DE SAILE

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

/ Größe

BE 963847355 04-05-2018

Bleue & Blanche /

& Wit /

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Conformation / Conformatie / Konformation

STIER
DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM
10 15 20 25 30 35 40 45
Taille
Gestalte
/
Fille de Mathys - Piret Claude & Ysaline Dochter van Mathys - Piret Claude & Ysaline Tochter von Mathys - Piret Claude & Ysaline
41 m. 1281 kg | 41 m. 148 cm (+4) | 41 m. 34 cm
35 44 38 44 38 36 29 27 43 30 43 46 35 23 23 31 21 23 25 19 20 35 85,0 92,0 90,1 80,0 90,0 91,0
20-07-2020
& Weiß ELIAS Jean-Louis Hannêche ELIAS Amaury Hannêche 11260 945065 OPERCULE DE WALEFFES 85,0 / 87,5 / 85,3 / 83,0 / 80,0 / 87,5 NODULE DES VOLEES IMPARTIAL D'IZIER GRACIEUSE DES VOLEES LIMOUSINE DE WALEFFES LENNIE VAN HET CALOENHOF GAFFE DE WALEFFES IDYLLE DE SAILE 75,0 / 91,2 / 85,1 / 82,0 / 90,0 / 88,7 ORIGAN DE FOOZ ADAJIO DE BRAY GENTIANE DE FOOZ CORINE DE SAILE FIACRE D'IZIER CHAMPIONNE DE SAILE www.belgianbluegroup.com 39 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
Blauw
Blau

MEGAWATT DE BIERWA

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging /

BE 664392127

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

STIER
10 15 20 25 30 35 40 45
Gang Taille / Gestalte
/ Größe Couleur Kleur Farbe
Bechamelle de Bierwa, grand-mère de Megawatt Bechamelle de Bierwa, grootmoeder van Megawatt Bechamelle de Bierwa, Großmutter von Megawatt
30 m. 1024 kg | 30 m. 145 cm (+7) | 30 m. 41 cm
35 44 29 39 37 30 28 28 42 32 44 41 38 25 25 27 25 23 25 25 23 43 93,0 89,5 86,1 96,0 85,0 90,3
13-10-2021
12-04-2019
Blauw
Blau & Weiß DUCHENE Hubert & PIERARD Didier Maffe CSB 11352 945119 FUTE 78,0 / 90,2 / 85,6 / 88,0 / 85,0 / 88,7 GROMMIT HOF TER ZILVERBERG ADAJIO DE BRAY CLAVER HOF TER ZILVERBERG AUTORITE DE SOMME INDIANA DU MONT MAJORITE DE CENTFONTAINE INTREPIDE DE BIERWA 85,0 / 86,2 / 82,1 / 90,0 / 75,0 / 86,3 ATTRIBUT DU FOND DE BOIS IMPERIAL DE L'ECLUSE ORAGEUSE DU FOND DE BOIS BECHAMELLE DE BIERWA PAYSAN DE FONTENA RUTILLANTE DE BIERWA www.belgianbluegroup.com 40 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
Bleue & Blanche /
& Wit /

NEW JERSEY DE BERLIGANT

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 161796675 21-04-2018

Bleue & Blanche / Blauw & Wit / Blau & Weiß

BAUDOIN Marc Marchovelette

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

CSB 11269 945061

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Conformation / Conformatie / Konformation

R Taille / Schofth. / Größe

STIER
STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM
10 15 20 25 30 35 40 45
Couleur Kleur Farbe
Fille de New Jersey - Marc Baudoin, Marchovelette Dochter van New Jersey - Marc Baudoin, Marchovelette Tochter von New Jersey – Marc Baudoin, Marchovelette
46 m. 1274 kg | 46 m. 148 cm (+4) | 46 m. 38 cm
40 40 34 40 36 34 20 28 39 19 42 40 38 25 25 29 29 21 25 35 20 30 80,0 89,0 83,7 73,0 80,0 86,9
24-06-2019
NEVADA VAN KRAKEHOEVE 80,0 / 90,8 / 84,6 / 82,0 / 90,0 / 88,9 NODULE DES VOLEES IMPARTIAL D'IZIER GRACIEUSE DES VOLEES GAGNANTE DE LA HAIE MADAME GERMINAL DE FOOZ GAIETEE DE FOOZ LAMPE DE BERLIGANT 100,0 / 89,0 / 87,4 / 96,0 / 85,0 / 89,8 IDEFIX VAN TERBECK ADAJIO DE BRAY EFFIE VAN TERBECK GAMINE DE BERLIGANT MANITOU DE BELLE EAU DOYENNE DE BERLIGANT www.belgianbluegroup.com 41 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023

NEWMAN DU BLANC DOS

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk Marche / Beweging /

/

/

BE 756816419 26-10-2017

Noire & Blanche / Zwart & Wit / Schwarz & Weiß

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Conformation / Conformatie / Konformation

R Facile d’utilisation / Makkelijk te gebruiken / Einfach zu verwenden

STIER
DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM
10 15 20 25 30 35 40 45
Taille
Gestalte
Gang
Größe
Demi-soeur de Newman - Decock Laurent Halfzuster van Newman - Decock Laurent Halbschwester von Newman – Decock Laurent
47 m. 1242 kg | 47 m. 144 cm (=) | 47 m. 35 cm 30-11-2020 40 43 35 40 37 34 29 29 43 22 45 41 35 25 23 29 25 25 25 21 25 25 75,0 90,5 86,4 92,0 85,0 88,9
Quartes
Laurent Quartes 11242 945043 SELENIUM DU DONJON 93,0 / 89,3 / 86,3 / 82,0 / 85,0 / 89,6 GROMMIT HOF TER ZILVERBERG ADAJIO DE BRAY CLAVER HOF TER ZILVERBERG NARRATINE DU DONJON EBONY DE LA HAIE MADAME LESION DU DONJON BROCHETTE DU BLANC DOS 75,0 / 84,5 / 81,1 / 94,0 / 70,0 / 84,2 ARTABAN DE ST FONTAINE LEADER DU CARREFOUR TONALITE DE ST FONTAINE BECASSINE DU BLANC DOS LURON DU COIN INES DU BLANC DOS www.belgianbluegroup.com 42 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
DECOCK Remy & Laurent
DECOCK

NEWTON DE FONTENA

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk Marche / Beweging /

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Conformation / Conformatie / Konformation

STIER
VOM STIER
15 20 25 30 35 40 45
DE
/ LINEARBEURTEILUNG
10
Gang Taille / Gestalte
Größe
Kleur Farbe
/
Couleur
Fils de Newton de Fontena - Delvigne Luc Zoon van Newton de Fontena - Delvigne Luc Sohn von Newton de Fontena - Delvigne Luc
53 m. 1370 kg | 48 m. 151 cm (+6) | 48 m. 36 cm 30-11-2020 40 46 40 43 39 30 30 28 45 28 46 45 37 25 23 27 27 23 27 21 25 38 88,0 91,8 90,7 88,0 90,0 91,8
Blau & Weiß
Maurice Maffe Idem 11229 945042 JET - SET VAN DEN HONDELEE 78,0 / 93,5 / 88,9 / 80,0 / 95,0 / 91,1 IMPERIAL DE L'ECLUSE GERMINAL DE FOOZ DAVINA DU HAUT D'ARQUENNES SUPER STAR DE CENTFONTAINE PANACHE DE CENTFONTAINE MAGISTRALE DE CENTFONTAINE 7352 DE FONTENA 85,0 / 87,3 / 84,7 / 84,0 / 80,0 / 87,3 FLIRTER VD KERKENHOFSTEDE JOKER DE FOOZ DARLING VD KERKENHOFSTEDE ADOREE DE FONTENA AUTEUR DE LA GRIGEOULE ROTULE DE FONTENA www.belgianbluegroup.com 43 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
BE 858921577 27-09-2017 Bleue & Blanche / Blauw & Wit /
MAROT

NOVATEUR P DES PRINCES DE LIGNE

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 61553259 30-05-2019

Bleue & Blanche / Blauw & Wit /

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Sans corne / Hoornloos / Hornlos

STIER
VOM STIER
15 20 25 30 35 40 45
DE
/ LINEARBEURTEILUNG
10
Lavande des Princes de Ligne
28 m. 996 kg | 28 m. 139 cm (+2) | 28 m. 35 cm
30 42 31 39 35 31 22 28 41 20 42 40 38 25 25 29 25 25 27 27 23 30 80,0
13-10-2021
88,3 83,6 92,0 80,0 87,5
& Weiß
Elevage SPRL Ligne Idem 11372 945131 IDEALE BLACK BEARD PP 83,0 / 82,7 / 82,9 / 96,0 / 65,0 / 84,3 IDEALE DEHORNER GOULU DE LA HASSE IDEALE POLLED LINDY P IDEALE POLLED PIRATE AS DE TREFLE DU VANOVA IDEALE POLLED BRET HOT P LAVANDE DES PRINCES DE LIGNE 88,0 / 88,3 / 85,9 / 92,0 / 85,0 / 89,0 ZOUGAR D'OZO TILOUIS D'ATRIVE JOIGNANTE D'OZO IRIS DES PRINCES DE LIGNE ADAJIO DE BRAY FLEUR DES PRINCES DE LIGNE www.belgianbluegroup.com 44 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
Blau
VAN HEULE

OBJECTIF DES FREINES

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 163785463 02-01-2018

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Conformation / Conformatie / Konformation

R Facile d’utilisation / Makkelijk te gebruiken / Einfach zu verwenden

STIER
DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM
10 15 20 25 30 35 40 45
Couleur Kleur Farbe
Fille de Objectif – Reyter Pascal & Bruno Denis, Hompré Dochter van Objectif – Reyter Pascal & Bruno Denis, Hompré Tochter von Objectif – Reyter Pascal & Bruno Denis, Hompré
35 m. 1151 kg | 35 m. 148 cm (+7) | 35 m. 35 cm 21-10-2019 35 43 34 39 35 33 25 25 42 30 41 41 36 25 25 29 27 23 25 23 22 43 93,0 88,7 86,4 90,0 80,0 89,4
Wit
Weiß MARCHAL Philippe Bleid Idem 11252 945050 MANITOU DE BELLE EAU 80,0 / 93,5 / 86,6 / 98,0 / 95,0 / 91,7 IMPAIR DE COBREVILLE DAFYDD D'OCHAIN GIRAFLE DE COBREVILLE INEGALEE DE BELLE EAU HARI DE BEAURAING GAFFEUSE DE BELLE EAU SUBTILE DES FREINES 90,0 / 86,7 / 84,1 / 90,0 / 80,0 / 87,5 PETULANT DES FREINES BENHUR DU CHAMP BOUVAL IVRESSE DES FREINES OSEILLE DES FREINES KUBITUS DE BRAY HARLAY DES FREINES www.belgianbluegroup.com 45 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
Blanc /
/

OCTOPUS DE BIERWA

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

BE 664470485 29-10-2020

Bleue & Blanche / Blauw & Wit / Blau & Weiß DUCHENE Hubert & PIERARD Didier

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER 10 15 20 25 30 35 40 45
Marche
Beweging / Gang Taille / Gestalte / Größe
Kleur Farbe NEW Lily de Bierwa - 1er prix, Ciney 2022 Lily de Bierwa - 1ste prijs, Ciney 2022 Lily de Bierwa - 1ste Preis, Ciney 2022
/
Couleur
19 m. 680 kg | 19 m. 128 cm (+1) | 19 m. 31,5 cm 24-01-2022 35 40 35 43 37 40 27 22 40 30 43 43 40 23 25 31 25 25 25 15 18 33
83,0 91,5 86,9 82,0 85,0 89,8
Maffe
DARKO DE CENTFONTAINE 75,0 / 89,2 / 83,0 / 82,0 / 85,0 / 87,0 WILMOTS DU FALGI BENHUR DU CHAMP BOUVAL URSULE DU FALGI SUPER STAR DE CENTFONTAINE PANACHE DE CENTFONTAINE MAGISTRALE DE CENTFONTAINE LILY DE BIERWA 88,0 / 89,0 / 85,6 / 86,0 / 85,0 / 89,0 OR DE BEAUJEU ADAJIO DE BRAY HONGROISE DE L'ECLUSE JONCTION DE BIERWA SOUCIEUX DE ST FONTAINE HOSTILE DE BIERWA www.belgianbluegroup.com 46 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
Idem 11455 945186

ODILON P VH

VINKENHOF

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang Taille / Gestalte / Größe

BE 613975074 16-08-2019

Noire & Blanche / Zwart & Wit / Schwarz & Weiß

VANDEWALLE

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

20-07-2020

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

Couleur Kleur Farbe NEW

R Facile d’utilisation / Makkelijk te gebruiken / Einfach zu verwenden

R Sans corne / Hoornloos / Hornlos

STIER
STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM
10 15 20 25 30 35 40 45
Lot de Odilon P - Vandewalle Erik, Eernegem Kalveren van Odilon P - Vandewalle Erik, Eernegem Kälber von Odilon P - Vandewalle Erik, Eernegem
23 m. 858 kg | 23 m. 139 cm (+8) | 23 m. 34,5 cm
30 41 30 40 36 34 28 25 41 30 41 41 34 25 25 28 25 27 25 20 22 38 88,0 89,0 85,4 90,0 80,0 88,9
IDEALE BLACK BEARD PP 83,0 / 82,7 / 82,9 / 96,0 / 65,0 / 84,3 IDEALE DEHORNER GOULU DE LA HASSE IDEALE POLLED LINDY P IDEALE POLLED PIRATE AS DE TREFLE DU VANOVA IDEALE POLLED BRET HOT P MAYA VH VINKENHOF JEROOM VH VINKENHOF HERALD FINESSE VH VINKENHOF JANA VH VINKENHOF LANGOUREUX DE FOOZ BURIE www.belgianbluegroup.com 47 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
Erik Eernegem Idem 11379 945138

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging /

/ Gestalte / Größe

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

BE 512423150 07-02-2019

Bleue & Blanche / Blauw & Wit / Blau & Weiß

NOEYENS Viktor & Bart

Merksplas

VAN HOLLEBEKE Ben Beselare 11313 945099

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

13-10-2021

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Vitalité / Vitaliteit / Vitalität

R Conformation / Conformatie / Konformation

STIER
DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM
10 15 20 25 30 35 40 45
Gang Taille
1er prix – Super Star de Centfontaine – Mahoux Benoit Eerste prijs – Super Star de Centfontaine – Mahoux Benoit Erste Preis – Super Star de Centfontaine – Mahoux Benoit OTHELLO 32 m. 1027 kg | 32 m. 141 cm (+1) | 32 m. 35 cm
35 41 32 40 37 22 22 30 40 30 45 43 32 23 23 33 27 21 27 33 19 28 78,0 89,2 85,0 69,0 90,0 87,3
JET - SET VAN DEN HONDELEE 78,0 / 93,5 / 88,9 / 80,0 / 95,0 / 91,1 IMPERIAL DE L'ECLUSE GERMINAL DE FOOZ DAVINA DU HAUT D'ARQUENNES SUPER STAR DE CENTFONTAINE PANACHE DE CENTFONTAINE
KIARA
DE CENTFONTAINE
CENTFONTAINE NOCEUR
POESIE
CENTFONTAINE www.belgianbluegroup.com 48 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
MAGISTRALE DE CENTFONTAINE
VIVALDI
SHERIFF DE CENTFONTAINE TETUE DE CENTFONTAINE VALEUREUSE DE
DE FOOZ
DE

OULARE VAN DEN HONDELEE

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 213729161 23-07-2018

Noire

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Idem 11287 945083

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Vitalité / Vitaliteit / Vitalität

R Conformation / Conformatie / Konformation

STIER
STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM
10 15 20 25 30 35 40 45
Panthère de Notre Dame, fille de Oulare - Ferme Notre Dame, Malève Ste Marie Panthère de Notre Dame, dochter van Oulare - Ferme Notre Dame, Malève Ste Marie Panthère de Notre Dame, Tochter von Oulare - Ferme Notre Dame, Malève Ste Marie
20 m. 735 kg | 20 m. 132 cm (+4) | 20 m. 31 cm
40 43 34 42 40 29 29 29 42 22 46 42 44 25 25 35 25 21 25 19 20 35 85,0 90,8 86,7 75,0 90,0 89,5
20-07-2020
& Blanche / Zwart & Wit / Schwarz & Weiß VAN CEULEBROECK Luc Zwijnaarde
MAGLOIRE DE FONTENA 88,0 / 90,7 / 85,9 / 79,0 / 85,0 / 89,5 ARGAN DE L'ECLUSE DAVIDSON DE L'ECLUSE EQUINOXE DE L'ECLUSE ADEQUATE DE FONTENA KATANGA DU PRE ROSINE PETITION DE FONTENA HARPER VAN DEN HONDELEE 90,0 / 89,7 / 87,0 / 94,0 / 80,0 / 89,7 BENHUR DU CHAMP BOUVAL FETICHE D'IZIER COURTOISE DE SAINT-ROCH ELLEN VAN DEN HONDELEE ROSARIO ALINA VH WATERTORENHOF www.belgianbluegroup.com 49 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023

PACKO VAN HET BAREELHOF

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 814419991 21-04-2020

Noire & Blanche / Zwart & Wit / Schwarz & Weiß VEULEMANS Stijn Glabbeek(Zuurbemde) Idem

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

31-07-2021

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

STIER
10 15 20 25 30 35 40 45
Lize van het Bareelholf
21 m. 795 kg | 21 m. 131 cm (+2) | 21 m. 32 cm
30 39 33 41 38 31 29 23 39 25 42 42 33 25 23 27 25 23 25 28 23 30 80,0 89,5 85,1 93,0
88,7
85,0
11424
ESPERANTO VAN PERENHOF 80,0 / 92,3 / 88,3 / 78,0 / 95,0 / 90,5 SHERIFF DE CENTFONTAINE PANACHE DE CENTFONTAINE MYRTILLE DE CENTFONTAINE VIEFKE VAN PERENHOF GERMINAL DE FOOZ NAMARA VAN PERENHOF LIZE VAN HET BAREELHOF 85,0 / 90,7 / 88,1 / 93,0 / 85,0 / 90,4 ZOUGAR D'OZO TILOUIS D'ATRIVE JOIGNANTE D'OZO IBIS VAN HET BAREELHOF ARGAN DE L'ECLUSE FIONA VAN HET BAREELHOF www.belgianbluegroup.com 50 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
945171

PAVLOV VAN HET GRAVENHOF

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging /

/ Gestalte / Größe

BE 163844219 20-05-2019

Bleue & Blanche / Blauw & Wit / Blau & Weiß

VAN DE VIJVER Erna Forge-Philippe

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Vitalité / Vitaliteit /

STIER 10 15 20 25 30 35 40 45
Gang
Taille
Couleur Kleur Farbe
Vitalität
Veau de Pavlov – Van de Vijver Erna, Forge-Philippe Kalf van Pavlov – Van de Vijver Erna, Forge-Philippe Kalb von Pavlov – Van de Vijver Erna, Forge-Philippe
28 m. 946 kg | 28 m. 142 cm (+5) | 28 m. 34 cm
30 44 29 39 36 31 27 23 43 28 42 39 35 23 25 29 25 21 25 29 20 38 88,0 88,2 85,0 86,0 80,0 88,2
13-10-2021
STORM VAN KRAKEHOEVE SPIRIT VAN DE KRAKEHOEVE SAMOURAI VAN
KOOKSHOF HOTSHOT VAN KRAKEHOEVE NICOLETTE VAN KRAKEHOEVE NOCEUR DE FOOZ PHILINE VAN KRAKEHOEVE HINDE VAN HET GRAVENHOF 75,0 / 91,3 / 85,9 / 88,0 / 90,0 / 89,2 ATTRIBUT DU FOND DE BOIS IMPERIAL DE L'ECLUSE ORAGEUSE DU FOND DE BOIS BÉA VT GRAVENHOF GRAPHITE DE DESSOUS LA VILLE TAMARA VD OVERNELLEHOEVE www.belgianbluegroup.com 51 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
Idem 11378 945145
'T

PEPITE DES PRINCES DE LIGNE

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

/

/

BE 564161253 17-07-2020 Noir

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

STIER
STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM
10 15 20 25 30 35 40 45
NEW
Taille
Gestalte
Größe Couleur Kleur Farbe
Nelson des Peupliers
19 m. 678 kg | 19 m. 129 cm (+2) | 19 m. 30 cm 18-06-2021 35 39 29 40 35 32 23 25 38 22 40 40 38 25 25 29 25 23 25 21 25 25 75,0 87,8 82,7 90,0 80,0 86,5
/ Zwart / Schwarz
HEULE Elevage SPRL Ligne Idem 11439 945187 GALANT D'HONTOIR 85,0 / 89,8 / 85,9 / 96,0 / 85,0 / 89,6 MANCHESTER DU BOIS REMONT IGUANODON DU BOIS REMONT IRENE DU BOIS REMONT CELESTE D'HONTOIR OBLIGEANT DE BELLE EAU VEINARDE D4HONTOIR GRAPPE DES PRINCES DE LIGNE 88,0 / 88,2 / 87,0 / 92,0 / 85,0 / 89,1 NELSON DES PEUPLIERS LIVRET DE FOOZ HELLA DES PEUPLIERS DELICATE DES PRINCES DE LIGNE ROSARIO BALERINE DES PRINCES DE LIGNE www.belgianbluegroup.com 52 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
VAN

TOP SIDE RASHFORD P

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang Taille / Gestalte / Größe

UK 115268500135 07-10-2018

Bleue & Blanche / Blauw & Wit / Blau &

PATTINSON

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

03-02-2020

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Vitalité / Vitaliteit / Vitalität

R Facile d’utilisation / Makkelijk te gebruiken / Einfach zu verwenden

R Taille / Schofth. / Größe

R Sans corne / Hoornloos / Hornlos

STIER
VOM STIER
15 20 25 30 35 40 45
DE
/ LINEARBEURTEILUNG
10
de Bray
Kubitus
34 m. 1170 kg | 34 m. 152 cm (+11) | 34 m. 39 cm
35 45 28 39 33 25 21 20 44 17 38 37 37 25 23 33 27 27 27 27 25 50 100,0 84,7 82,1 84,0 70,0 86,0
Weiß
Ross UK Idem 11293 945079 KUBITUS DE BRAY 100,0 / 88,8 / 89,6 / 76,0 / 85,0 / 89,9 EMPIRE D'OCHAIN IMPLANT DE BEAUFFAUX BALISE D'OCHAIN HUMAINE DE BRAY EMIGRE DE ST FONTAINE BRETONNE DE BRAY TOP SIDE LASS NABY GOLDUST COLOS VAN DAISEL BRINGLEE CHRISSY LOWTHWAITE CUDDLES PARK THUNDERBOLT LOWTHWAITE WENDY WOO www.belgianbluegroup.com 53 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023

REJOUI D'ARGENTON

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 456599139 17-11-2015

Blanc / Wit / Weiß

VAN EYCK Philippe & Charles Lonzée

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Idem 23225 941977

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

23-10-2017

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

TESTE / GETEST / GETESTET

R Vitalité / Vitaliteit / Vitalität

R Facile d’utilisation / Makkelijk te gebruiken / Einfach zu verwenden

R Taille / Schofth. / Größe

R Poids carcasse mâle / Mannelijk karkasgewicht / Schlachtgewicht männlich

VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER 10 15 20 25 30 35 40 45
Jasper d'Herbuchenne
46 m. 1282 kg | 46 m. 148 cm (+4) | 46 m. 35 cm
25 43 34 42 37 31 27 25 42 28 42 42 37 25 25 29 25 21 27 31 23 43 93,0 89,3 87,3 84,0 85,0 89,9
JASPER D'HERBUCHENNE 85,0 / 87,7 / 85,7 / 96,0 / 80,0 / 88,3 EMPEREUR DE MAFFE EMPIRE D'OCHAIN SUBTIL DE MAFFE FABLE D'HERBUCHENNE JANVIER DE WARICHET BROCHURE D'HERBUCHENNE MAYA D'ARGENTON 83,0 / 87,7 / 84,7 / 90,0 / 80,0 / 87,6 INGENU D'ARGENTON IMPARTIAL D'IZIER GITANE D'OCHAIN 0782 D'ARGENTON OBUS DE SOMME GIRONDE D'YVOIR www.belgianbluegroup.com 54 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023

SENATEUR DE MEHOGNE

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille / Gestalte / Größe

BE 757157952 02-12-2012

Blanc / Wit / Weiß

SEPUL Jean & Jean-Philippe Méan

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Idem 10963 768203

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

26-09-2014

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

TESTE / GETEST / GETESTET

R Vitalité / Vitaliteit / Vitalität

R Facile d’utilisation / Makkelijk te gebruiken / Einfach zu verwenden

R

Poids carcasse mâle / Mannelijk karkasgewicht / Schlachtgewicht männlich

STIER
STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM
10 15 20 25 30 35 40 45
Tenor de Mianoye, fils de Sénateur Tenor de Mianoye, zoon van Sénateur Tenor de Mianoye, Sohn von Sénateur
34 m. 976 kg | 34 m. 142 cm (+1) | 34 m. 33 cm
35 40 33 41 37 32 28 23 40 32 41 44 40 25 23 31 27 23 25 29 22 28
78,0 89,8 86,3 81,0 85,0 88,3
OCTANE DE MEHOGNE 75,0 / 88,2 / 80,7 / 83,0 / 80,0 / 85,9 GALET DE LA TOURNEE DEFI DE LA COUE CHAGRINEE LOTERIE DE MEHOGNE CALIMERO DE MEHOGNE FABULEUSE DE MEHOGNE QUINZE DE MEHOGNE 85,0 / 85,8 / 83,1 / 84,0 / 75,0 / 86,0 RAILLEUR DE FONTENA OPERATEUR DE FONTENA OPTIMISTE DE FONTENA MELODIE DE MEHOGNE CAJOLEUR D'IZIER JACHERE DE MEHOGNE www.belgianbluegroup.com 55 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang

Taille /

/ Größe

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

BE 261534855 26-10-2018

Bleue

VAN

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

06-01-2020

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Vitalité / Vitaliteit / Vitalität

R

STIER
STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM
10 15 20 25 30 35 40 45
Gestalte
Taille
Schofth. / Größe Réjoui d'Argenton
33 m. 1158 kg | 33 m. 151 cm (+11) | 33 m. 38 cm
/
VIRTUOSE D'ARGENTON
25 45 30 39 33 30 21 25 43 20 38 38 35 25 25 27 27 21 27 33 25 50
100,0 85,8 83,9 82,0 75,0 87,0
Wit
Blau & Weiß
& Blanche / Blauw &
/
EYCK Philippe
Charles Lonzée
11302 945085 REJOUI D'ARGENTON 93,0 / 89,3 / 87,3 / 84,0 / 85,0 / 89,9 JASPER D'HERBUCHENNE EMPEREUR DE MAFFE FABLE D'HERBUCHENNE MAYA D'ARGENTON INGENU D'ARGENTON 0782 D'ARGENTON ROCAILLE D'ARGENTON 88,0 / 86,3 / 84,0 / 82,0 / 80,0 / 86,9 KUBITUS DE BRAY EMPIRE D'OCHAIN HUMAINE DE BRAY MAZURKA D'ARGENTON LOTTO VD VLOEIKENSHOEVE IDENTITE D'ARGENTON www.belgianbluegroup.com 56 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
&
CSB

ZEST DU CIRCUIT

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Marche / Beweging / Gang Taille /

/ Größe

BE 161711138 07-12-2018

Noire & Blanche / Zwart & Wit / Schwarz & Weiß BURGRAFF Jean-Pierre Mettet CSB

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

13-10-2021

Couleur Kleur Farbe

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

EN COURS DE TESTAGE / WORDT GETEST / IM TEST

R Vitalité / Vitaliteit / Vitalität

R Conformation / Conformatie / Konformation

R Facile d’utilisation / Makkelijk te gebruiken / Einfach zu verwenden

STIER
10 15 20 25 30 35 40 45
Gestalte
Fooz
Langoureux de
34 m. 1088 kg | 34 m. 146 cm (+5) | 34 m. 33 cm
30 43 30 40 37 33 28 28 42 22 44 42 36 25 23 27 27 23 27 29 22 38 88,0 90,3 85,0 83,0 90,0 89,6
JANUZAJ VD PANNEMEERS 78,0 / 89,5 / 84,7 / 72,0 / 85,0 / 87,3 LANGOUREUX DE FOOZ BRINGLEE BLACKSTAR GLOIRE DE FOOZ FLORA VD PANNEMEERS ADAJIO DE BRAY DONNA VD PANNEMERS USAGEE DU CIRCUIT 90,0 / 86,5 / 83,4 / 86,0 / 75,0 / 86,8 REDACTEUR DES VOLEES IGLOO DU RONCHY NASALE DES VOLEES PAMELA DU CIRCUIT LURON DES VOLEES 1715 www.belgianbluegroup.com 57 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023
11331 945103

N° / Nr / Nr

Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

COTATIONS LINÉAIRES DU TAUREAU / LINEAIRE BEOORDELING VAN DE

Peau / Huid / Haut

Longueur / Lengte / Länge

Larg. poit. / Borstbr. / Brustbreite

Larg. bass. / Bekkenbr. / Beckenbreite

Epaule / Schouder / Schulter

Dessus / Rug / Oberteil

Côte / Rib / Rippe

Croupe / Kruis / Kreuz

Long. bass. / Bekkenleng. / Beckenlänge

Queue / Staartinpl. / Schwanzansatz

Fesse prof. / Dijen zij / Oberschenkel seitl.

Fesse arr. / Dijen acht. / Oberschenkel hinten

Ossature / Beenwerk / Knochenbau

Epaule os. / Schoud. B. / Schulteransatz

Ligne des. / Ruglijn / Oberlinie

Ant. fac. dev. / Voorts. Z. v. / Vorderbeinstellung

Pât. ant. profil / Voork. zij-aanz. / Vorderfessel seitl.

Post. fac. der. / Achterb. z.a. / Hinterbeinstellung

Pât. post. profil / Achter. zij-aanz. / Hinterfessel seitl.

Jarret / Sprongg. / Sprunggelenk

Taille /

BE 657522655 10-09-2013

Blanc / Wit / Weiß

ROUXHET Jean-François Izier

Code Semence / Zaadcode / Samencode

KI code

Date classif. / Classificatiedatum / Datum Linearb.

Couleur

COTATION LINÉAIRE DU TAUREAU SYNTHÈSE / LINEAIRE BEOORDELING

VAN DE STIER SYNTHESIS / LINEARBEURTEILUNG VOM STIER SYNTHESE

Taille / Schofth. / Größe

Musculature / Bespiering / Muskulatur

Type de viande / Type / Fleischtyp

Aplombs / Beenwerk / Beine

Apparence Générale / Algemeen Voorkomen / Alg.Gestalt.

Note finale / Totaalscore / Gesamtnote

TESTE / GETEST / GETESTET

R Conformation / Conformatie / Konformation

Cognac de Belle Eau, fils de Zougar - Lequeux Christophe Cognac de Belle Eau, zoon van Zougar - Lequeux Christophe Cognac de Belle Eau, Sohn von Zougar – Lequeux Christophe

11015 768668 TILOUIS D'ATRIVE 95,0 / 90,3 / 87,9 / 88,0 / 85,0 / 90,9 IMPERIAL DE L'ECLUSE GERMINAL DE FOOZ DAVINA DU HAUT D'ARQUENNES PISTACHE D'ATRIVE OCCUPANT DU FOND DE BOIS LINE D'ATRIVE JOIGNANTE D'OZO 83,0 / 86,8 / 84,1 / 94,0 / 75,0 / 87,0 DARTAGNAN DU CASTILLON ECRIN DE ST FONTAINE ASPIRINE DU CASTILLON GARGOULETTE D'OZO DEBORDANT DE BIOURGE VERITE D'OZO www.belgianbluegroup.com 58 Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023

STIER
STIER / LINEARBEURTEILUNG VOM
10 15 20 25 30 35 40 45
Gang
Gestalte
Marche / Beweging / Kleur Farbe
/ Größe
49 m. 1350 kg | 49 m. 152 cm (+7) | 49 m. 34 cm 23-10-2017 30 45 38 44 42 36 29 28 44 25 48 45 35 23 25 31 25 21 27 29 18 43 93,0 94,0 89,6 82,0 95,0 93,1
ZOUGAR D'OZO
LOUIS Jean-Michel Arville

BATAILLON DE BELLE EAU

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

CHASSEUR DE WAY

BE 163682978

14-06-2018

Bleue & Blanche / Blauw & Wit / Blau & Wei

LEQUEUX Marcel Frédéric & GILLET Anne

Vaux-sur-Sûre

PIRON-LOSANGE Marc - Vaux-sur-Sûre

11282

945073

DEMI DE L’ORGELOT

CHENE

SULTANE DE ROUPAGE

RIVERAIN DE WIHOGNE

NARCISSE DE WIHOGNE

DEPUTE DU PONT DE MESSE

DANOISE DE WAY

BE 763863704

18-06-2018

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer Code Sem. / Zaadcode / Samencode

THEORIE DE WIHOGNE

ADAJIO DE BRAY

URBAINE DU PONT DE MESSE

SAUVEUR DE MONIN CHAPELLE ACROPOLE DE WAY

Bleue & Blanche / Blauw & Wit / Blau & Wei

RABEUX Philippe - Beauraing

BOCLINVILLE Alain, Cl. &

DAMIER DE WALEFFES ORPHEON DU PONT DE MESSE POLITICIENNE DE WALEFFES

XANTIA DU CHATEAU FALLOIS BRUEGEL D’ AU CHENE VERITE DU CHATEAU FALLOIS

FERRERO VD KERKENHOFSTEDE

NAVETTE DE L’ORGELOT

BE 361689073

12-06-2018

Blanc / Wit / Wei

SCOHIEZ Bernard -

JONAS DE L’ORANGERIE

COSMETICA VD KERKENHOFSTEDE

BRINGLEE BLACKSTAR JAVA

11-06-2019 22-02-2021 28-06-2019
/ Nr / Nr Né le
/ Geb. / Geb.
Robe / Haarkleur / Fellfärbung
KI code
Classificatiedatum Datum Linearb.
Kleur Farbe
Code Sem. / Zaadcode / Samencode
Date classif.
Couleur
N° / Nr / Nr Né le / Geb. / Geb.
code
Classificatiedatum Datum
Kleur Farbe N° / Nr / Nr Né le / Geb. / Geb. Robe / Haarkleur / Fellfärbung Naisseur / Fokker / Züchter Vendeur / Verkoper / Verkäufer Code Sem. / Zaadcode / Samencode KI code Date classif. Classificatiedatum Datum Linearb. Couleur Kleur Farbe
KI
Date classif.
Linearb. Couleur
19 m. 744 kg | 19 m. 129 cm (+2) | 19 m. 33 cm 75,0 | 89,3 | 84,4 | 84,0 | 80,0 | 87,3
MAROT
Bonsin 11347 945125
Annick
39 m. 1222 kg | 39 m. 148 cm (+5) | 39 m. 35 cm 83,0 | 90,8 | 83,7 | 69,0 | 85,0 | 88,2
Pipaix Idem 11265 945057
29 m. 1085 kg | 29 m. 142 cm (+4) | 29 m. 40 cm 90,0 | 87,8 | 83,7 | 90,0 | 80,0 | 88,2 ECUYER DE LA CROIX DE MER 75,0 / 87,7 / 85,1 / 94,0 / 80,0 / 87,1
VAN
CALOENHOF GIGA
ARLETTE CANAILLE DE LA CROIX DE MER JALOUX D’OFFIGNIES URLEUSE DE LA CROIX DE MER SEDUCTION DE BELLE EAU 83,0 / 87,0 / 84,9 / 90,0 / 80,0 / 87,3 ELAN DE ST FONTAINE BRUTAL DE ST FONTAINE ASPIRINE DE ST FONTAINE LEGENDE DE BELLE EAU GLOUTON DE BELLE EAU DIVERSITE DE BELLE EAU JACKPOT TER REYBROECK 98,0 / 89,7 / 82,7 / 88,0 / 80,0 / 89,3 BIJOUTIER DE ROUPAGE BRUEGEL D’AU
LENNIE
HET
DU BOIS REMONT
FORCE DE WAY 80,0 / 88,5 / 84,4 / 82,0 / 80,0 / 87,2
DESTIN DU CHATEAU FALLOIS 95,0 / 91,3 / 88,7 / 82,0 / 85,0 / 91,3
TUILE DE L’ORGELOT 100,0 / 86,0 / 85,0 / 90,0 / 75,0 / 87,1
Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023 www.belgianbluegroup.com 59

SEDUCTEUR DES CROIX-DAMES

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer Code Sem. / Zaadcode / Samencode

BE 158637042

02-12-2016

Blanc / Wit / Wei

NOEL Yves - Rosée Idem

VIGNERON DE LA CHEVRATTE

WHIST D’ANTHEE

KATANGA DU PRE ROSINE PETITION DE FONTENA

LIBERAL D’OCHAMPS HAVANE D’OCHAMPS CORRECTE D’OCHAMPS

HARDIE DE LA CHEVRATTE

N° / Nr / Nr Né le / Geb. / Geb.

Robe / Haarkleur / Fellfärbung

Naisseur / Fokker / Züchter

Vendeur / Verkoper / Verkäufer

Code Sem. / Zaadcode / Samencode

DESPOTE DE L’EAU D’EPPE AMOUREUSE DE LA CHEVRATTE

BE 58967951

30-12-2016

Bleue & Blanche / Blauw & Wit / Blau & Wei SAUSSU Raymond & LENOIR Geneviève ASPJ Bellefontaine (Lux.)

CRACK DU PONT DE MESSE VESTIGE DU PONT DE MESSE ULCEREUSE DU PONT DE MESSE

HAITIENNE DE LA PLATTE ROCKY DU PONT DE MESSE BRATISLAVA DE L’ECLUSE

RUBIS D’ANTHEE

LIBERAL D’OCHAMPS MELODIE D’ANTHEE

REBELLE D’ANTHEE NODULE DES VOLEES LOUANGE D’ANTHEE

Noire & Blanche / Zwart & Wit / Schwarz & Wei

23-04-2019 12-03-2018 07-03-2020
/ Nr / Nr
le
/ Geb. / Geb.
code
Classificatiedatum Datum
Kleur Farbe
KI
Date classif.
Linearb. Couleur
Classificatiedatum Datum
Kleur Farbe N° / Nr / Nr Né le / Geb. / Geb. Robe / Haarkleur / Fellfärbung Naisseur / Fokker / Züchter Vendeur / Verkoper / Verkäufer Code Sem. / Zaadcode
Samencode KI code
classif. Classificatiedatum Datum Linearb.
Kleur Farbe
KI code Date classif.
Linearb. Couleur
/
Date
Couleur
11197 945023
34 m. 1119 kg | 34 m. 145 cm (+4) | 34 m. 34 cm 85,0 | 89,2 | 87,6 | 71,0 | 85,0 | 88,4
Idem 11198 945022
32 m. 1094 kg | 32 m. 147 cm (+7) | 32 m. 32 cm 93,0 | 88,3 | 85,6 | 86,0 | 80,0 | 88,9
BE 863811416 14-03-2018
SCOHY
Idem 11332 945123
31 m. 878 kg | 31 m. 139 cm (=) | 31 m. 30 cm 78,0 | 87,0 | 85,3 | 90,0 | 80,0 | 86,9 OCCIDENT DE NEUVE COUR 93,0 / 89,0 / 86,9 / 75,0 / 85,0 / 89,2 JUVENTUS DE L’ECLUSE LASSO VAN ‘T KOOKSHOF FLORETTE DE L’ECLUSE JACINTHE DE NEUVE COUR OCCIDENT DE BEAUFFAUX EBAHIE DE NEUVE COUR SAVANE DES CROIX-DAMES 85,0 / 88,5 / 85,6 / 88,0 / 85,0 / 88,5 BENHUR
CHAMP BOUVAL FETICHE D’IZIER COURTOISE DE SAINT-ROCH QUEBELLE DES CROIX-DAMES KIMONO DE L’ORANGERIE MACIE DES CROIX-DAMES MAGLOIRE DE FONTENA 88,0 / 90,7 / 85,9 / 79,0 / 85,0 / 89,5 ARGAN DE L’ECLUSE DAVIDSON DE L’ECLUSE EQUINOXE
L’ECLUSE ADEQUATE DE FONTENA
PINTADE DE LA CHEVRATTE 83,0 / 86,0 / 84,1 / 94,0 / 75,0 / 86,6
Pierre - Anthée
DU
DE
CHARLIE DES TOURBIERES 85,0 / 86,7 / 84,4 / 82,0 / 80,0 / 86,8
TROIKA D’ANTHEE 88,0 / 87,0 / 84,9 / 92,0 / 80,0 / 87,9
Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023 www.belgianbluegroup.com 60

HOF TER GOEDTMOED

DE FOOZ OBESITE DU BOUCHELET

DU BOIS REMONT GIGA DU BOIS REMONT HILARITE D’OCHAIN

VD SIJSLOBERG ARLEQUIN DES PEUPLIERS RIEWKE VD SIJSLOBERG

ODILON VAN PERENHOF RADAR VAN TERBECK EDEN DE ST FONTAINE ATOMIQUE DU WAUHU OCCUPANT DU FOND DE BOIS GALATASARAI DU HAUT D’ARQUENNES

GROMMIT HOF TER ZILVERBERG ADAJIO DE BRAY CLAVER HOF TER ZILVERBERG AURELLE DE LA HESBAYE GALOPEUR DU SARTAY SARCELLE DE LA HESBAYE

13-10-2021 23-04-2019 13-10-2021 18-11-2019 N° / Nr / Nr Né le / Geb. / Geb. Robe / Haarkleur / Fellfärbung Naisseur / Fokker / Züchter Vendeur / Verkoper / Verkäufer Code Semence / Zaadcode / Samencode KI code Date classif. Classificatiedatum Datum Linearb. Couleur Kleur Farbe N° / Nr / Nr Né le / Geb. / Geb. Robe / Haarkleur / Fellfärbung Naisseur / Fokker / Züchter Vendeur / Verkoper / Verkäufer Code Semence / Zaadcode / Samencode KI code Date classif. Classificatiedatum Datum Linearb. Couleur Kleur Farbe N° / Nr / Nr Né le / Geb. / Geb. Robe / Haarkleur / Fellfärbung Naisseur / Fokker / Züchter Vendeur / Verkoper / Verkäufer Code Semence / Zaadcode / Samencode KI code Date classif. Classificatiedatum Datum Linearb. Couleur Kleur Farbe N° / Nr / Nr Né le / Geb. / Geb. Robe / Haarkleur / Fellfärbung Naisseur / Fokker / Züchter Vendeur / Verkoper / Verkäufer Code Semence / Zaadcode / Samencode KI code Date classif. Classificatiedatum Datum Linearb. Couleur Kleur Farbe BE 814108366 07-02-2019 Noire & Blanche Zwart & Wit Schwarz & Wei JOYE Céline Reningelst Idem 11315 945091
88,0 | 89,0 | 84,3 | 90,0 | 85,0 | 88,9 32 m. 1089 kg | 32 m. 145 cm (+5) | 32 m. 38 cm BE 758986907 19-09-2017 Blanc Wit Wei DEMARCIN André & Benoit - Warzée Idem 11237 945044
80,0 | 90,2 | 86,9 | 84,0 | 85,0 | 88,9 48 m. 1188 kg | 48 m. 145 cm (=) | 48 m. 35 cm BE 564079622 12-04-2019 Bleue & Blanche DEPESTELE Philippe Fauroeulx CSB 11369 945129 GRIZZLY DU WAUHU 83,0 | 90,7 | 85,4 | 92,0 | 90,0 | 89,8 30 m. 976 kg | 30 m. 141 cm (+3) | 30 m. 32 cm BE 661829161 02-09-2018 Bleue & Blanche Blauw & Wit Blau & Wei_ NANDRAIN Jean & Martin SASPJ - CortilWodon CSB 11292 945082 IGNORANT 93,0 | 89,3 | 85,7 | 88,0 | 85,0 | 89,8 37 m. 1137 kg | 37 m. 152 cm (+10) | 37 m. 36 cm LITIGE DU SART 90,0 / 88,8 / 87,4 / 90,0 / 85,0 / 89,7 IMPERIAL DE L’ECLUSE GERMINAL DE FOOZ DAVINA DU HAUT D’ARQUENNES DEESSE DE FONTENA HERITAGE DU COIN 1572 DE FONTENA UNIEK VAN TER BOS 93,0 / 89,5 / 82,6 / 91,0 / 80,0 / 88,6 HAZARD VD PANNEMEERS PANACHE DE CENTFONTAINE FLORA VD PANNEMEERS TARDIVE DE SOMME IMPORTANT DE LA HASSE FOLIE DE WAYAUX ZOUGAR D’OZO 93,0 / 94,0 / 89,6 / 82,0 / 95,0 / 93,1 TILOUIS D’ATRIVE IMPERIAL
JOIGNANTE D’OZO DARTAGNAN
GARGOULETTE D’OZO VOLIERE DU BOUCHELET 85,0 / 87,2 / 85,3 / 88,0 / 80,0 / 87,5 ORVAL
FRONTIERES LINGOT
JOLIETTE
ROXANE
BOUCHELET MUGUET
RUFUS VD SIJSLOBERG 90,0 / 87,3 / 84,3 / 76,0 / 80,0 / 87,3
EVASION DU WAUHU 83,0 / 85,7 / 84,1 / 86,0 / 75,0 / 86,0
AMOUREUX
BENEVOLE DU BOUCHELET
DE L’ECLUSE PISTACHE D’ATRIVE
DU CASTILLON
DES 3
DES 3 FRONTIERES
DES 3 FRONTIERES
DU
NAYAKOU
OCTAVIE
COURTOIS DE LA HESBAYE 83,0 / 93,7 / 90,0 / 79,0 / 95,0 / 91,8
ECHASSE 88,0 / 87,2 / 85,1 / 94,0 / 80,0 / 88,1 VALIDE
BARBICHE SANGLOT ROMAINE Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023 www.belgianbluegroup.com 61
OBUS DE SOMME PACOTILLE

PERSAN DE PETIT ROSIERE

D’IZIER FLASH D’IZIER ECARTEE D’IZIER GRACIEUSE DES VOLEES COGNAC DES VOLEES DOYENNE DES VOLEES

DE BRAY EMPIRE D’OCHAIN HUMAINE DE BRAY

DE L’ORGELOT

DE L’ORGELOT

DE BELLE EAU

DE HOMPRE

VAGABOND DU GRAND COURTY

ATTRIBUT DU FOND DE BOIS

DE LA COUE

DE L’ORGELOT

DE L’ORGELOT

DE FONTENA

DE L’ORGELOT

DE L’ECLUSE

DU FOND DE BOIS

DE L’ALLEMOINE

02-05-2018 23-10-2017 23-10-2017 02-05-2018 N° / Nr / Nr Né le / Geb. / Geb. Robe / Haarkleur / Fellfärbung Naisseur / Fokker / Züchter Vendeur / Verkoper / Verkäufer Code Semence / Zaadcode / Samencode KI code Date classif. Classificatiedatum Datum Linearb. Couleur Kleur Farbe N° / Nr / Nr Né le / Geb. / Geb. Robe / Haarkleur / Fellfärbung Naisseur / Fokker / Züchter Vendeur / Verkoper / Verkäufer Code Semence / Zaadcode / Samencode KI code Date classif. Classificatiedatum Datum Linearb. Couleur Kleur Farbe N° / Nr / Nr Né le / Geb. / Geb. Robe / Haarkleur / Fellfärbung Naisseur / Fokker / Züchter Vendeur / Verkoper / Verkäufer Code Semence / Zaadcode / Samencode KI code Date classif. Classificatiedatum Datum Linearb. Couleur Kleur Farbe N° / Nr / Nr Né le / Geb. / Geb. Robe / Haarkleur / Fellfärbung Naisseur / Fokker / Züchter Vendeur / Verkoper / Verkäufer Code Semence / Zaadcode / Samencode KI code Date classif. Classificatiedatum Datum Linearb. Couleur Kleur Farbe BE 353816945 10-09-2015 Blanc Wit Wei TITS Agnès Petit-Rosière CSB 11128 942015
80,0 | 91,7 | 87,3 | 87,0 | 90,0 | 90,1 49 m. 1256 kg | 49 m. 146 cm (+1) | 49 m. 36 cm BE 56516960 15-11-2015 Blanc Wit Wei_ PLAINCHAMPS J-M., J. & HANUS C. Ass. Bellefontaine (Lux.) Idem 11141 780204 TETU DE LA COUE 100,0 | 89,7 | 85,9 | 59,0 | 85,0 | 88,7 34 m. 1175 kg | 34 m. 153 cm (+12) | 34 m. 35 cm BE 156578477 25-10-2015 Bleue & Blanche Blauw & Wit Blau & Wei PIRON-LOSANGE Marc - Vaux-sur-Sûre Idem 11120 780206 TITAN DE HOMPRE 90,0 | 89,5 | 85,3 | 81,0 | 85,0 | 89,1 71 m. 1337 kg | 71 m. 153 cm (+8) | 71 m. 36 cm BE 556826952 27-06-2016 Bleue & Blanche Blauw & Wit Blau & Wei OTJACQUES Gérard Villance Idem 11189 945010
85,0 | 87,5 | 83,9 | 94,0 | 80,0 | 87,7 39 m. 1259 kg | 39 m. 144 cm (+1) | 39 m. 37,5 cm NODULE DES VOLEES 85,0 / 88,7 / 84,0 / 98,0 / 80,0 / 88,5 IMPARTIAL
MALICE DE PETIT ROSIERE 80,0 / 88,2 / 85,1 / 90,0 / 80,0 / 87,6 ADAJIO
JANE
OISEAU DE LA COUE 85,0 / 88,8 / 83,1 / 78,0 / 80,0 / 87,4 LAQUAIS DE LA COUE GENIEVRE
DIVA
LA COUE INCONNUE DE LA COUE ALBINOS DE LA GRIGEOULE CHIPIE DE LA COUE RUCHE DE LA COUE 78,0 / 86,7 / 83,0 / 92,0 / 80,0 / 86,3 QUIET DE ROCHE GUE DOUDOU DU SARTAY MABURFIA DE ROCHE GUE MODESTE DE LA COUE ACCORD DE WIHOGNE FATALE
HARPON DE L’ORGELOT 100,0 / 89,0 / 81,3 / 81,0 / 80,0 / 88,3 APACHE
ISTAMBOUL
HARMONIE
EGLANTINE
GOLDORAK
JOSEPHINE
OPTION DE HOMPRE 83,0 / 90,2 / 87,0 / 90,0 / 85,0 / 89,5 MANITOU
IMPAIR
INEGALEE
MELODIE
BRINGLEE
INFLATION
REPUTE DE ROUPAGE 78,0 / 88,2 / 83,4 / 90,0 / 80,0 / 87,1
IMPERIAL
ORAGEUSE
INSCRITE
FEDERAL
BRETONNE
SOMITE DU GRAND COURTY 80,0 / 89,5 / 85,3 / 90,0 / 85,0 / 88,6 GROMMIT
ADAJIO DE BRAY CLAVER HOF TER ZILVERBERG OCCUPANTE DU GRAND COURTY OCCUPANT
FOND DE BOIS IKEA DU GRAND COURTY Catalogue / Catalogus / Katalog 2022/2023 www.belgianbluegroup.com 62
DE PETIT ROSIERE EBLOUI DE WIHOGNE HALEINE DE PETIT ROSIERE
DE ST FONTAINE
DE
DE COBREVILLE
DE BELLE EAU
BLACKSTAR
DE HOMPRE
DE ROUPAGE
DE ROUPAGE
HOF TER ZILVERBERG
DU
Une nouvelle ère grâce à votre partenaire BBG Een nieuw tijdperk dankzij je partner BBG Ihr Partner BBG läutet eine neue Ära ein!

Taureaux de croisement de BBG

La qualité fait la différence

BBG gebruikskruisingsstieren: Kwaliteit maakt het verschil

:

BBG Kreuzungsbullen: Qualität macht den Unterschied

BB BBG x JERSEY BB BBG x FLECKVIEH BB BBG x BROWN SWISS BB BBG x HOLSTEIN BB BBG x MONTBELIARDE
Meilleure fertilité avec BBG MIX ! Betere bevruchtingsresultaten met BBG MIX ! Bessere Befruchtung mit BBG MIX BBG scrl Chemin du Tersoit 32 5590 Ciney Belgium www.belgianbluegroup.com BBG MIX CROISEMENT / GEBRUIKSKRUISING / KREUZUNG
© picture : MacG • © design : creastyl.be BBG scrl Chemin du Tersoit 32 | 5590 CINEY (Belgium) Tel. : 0032 (0)83 68 70 68 | E-mail : info@netbbg.com www.belgianbluegroup.com

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.