Page 1

Konspekt zajęć wychowania fizycznego

Temat: Nauczanie figur i kroku Poloneza. Polskie tańce narodowe.

Cele główne lekcji: Umiejętności: Uczeń 1. zna kroki i figury poloneza, 2. współtworzy układ taneczny. Psychomotoryka: Uczeń: 1. doskonali płynność ruchów, koordynację, nawyk prawidłowej postawy. Wiadomości: Uczeń: 1. charakteryzuje polskie tańce narodowe. Wychowawcze: Uczeń: 1. rozwija swoją wrażliwość muzyczno-ruchową, 2. rzwija umiejętności pracy zespołowej i oceny koleżeńskiej. Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna. Czas: 45min. Pomoce: laptop, głośniki, nagranie

Tok

Treść

Uwagi organizacyjno - metodyczne

Część I wstępna Moment organizacyjny 2’

Zbiórka. Powitanie. Sprawdzenie obecności, podanie celów i nacobezu do lekcji.

Dwuszereg.

6’

Polskie tańce narodowe.

Przygotowany uczeń przedstawia krótką prezentację multimedialną: polskie tańce narodowe ze szczególnym uwzględnieniem

PIOTR BALONEK

1


poloneza (fragment „Pana Tadeusza” – A. Wajdy) Berek kucany. Zabawa ożywiająca. 2’ Część II – główna

I.

Ćwiczenie postawy i kroku podstawowego.

Prezentacja N.

33’

II.

Ćwiczenie kroku z muzyką.

III.

Ćwiczenie figur bez muzyki.

Ćwiczenia indywidualne i w parach. (ocena koleżeńska)

IV.

Ćwiczenie poszczególnych figur z muzyką

V.

Układ taneczny wg poniższego porządku

Ćwiczenia w grupie.

1. Wyjście – koło parami. 2. Przejście środkiem – powitanie. 3. Tunel. 4. Para w lewo, para w prawo – czwórki. 5. Powrót dwójkami do środka. 6. Para w lewo, para w prawo. 7. Most z tyłu i z przodu. 8. Powrót dwójkami . 9. Dziewczęta w lewo, chłopcy w prawo. Kółko, gwiazda. 10. Duża gwiazda. 11. Rozstawienie dwójkami. 12. Partnerka obchodzi partnera 13. Dwa tunele. 14. Marsz po kole, zejście do półkola, ukłon. Część III – końcowa 2’ PIOTR BALONEK

2


Zbiórka, omówienie zajęć. Pożegnanie.

PIOTR BALONEK

3

Konspekt lekcji polonez  
Konspekt lekcji polonez  
Advertisement