Page 1

“Voor elk jaargetijde de beste venkelrassen”

Venkel Rasinfo 2019-2020


“Voor elk jaargetijde de beste venkelrassen” Geachte relatie, In deze brochure vindt u informatie over ons venkelassortiment. Handige plantadviezen en omschrijvingen per ras helpen u bij het bepalen van uw seizoens­planning. We beseffen ons bovendien dat de klimatologische grilligheden ook zijn weerslag hebben op de teelt van venkel. De ervaringen die we daarin gezamenlijk hebben nemen wij graag mee in een seizoensplanning voor uw bedrijf middels een teeltschema gebaseerd op uw afzetgebied en grondsoort. Het hoofdras blijft zeker de Solaris. Dit ras is een makkelijke bolmaker met een fors loof, wat klimatologisch bescherming biedt voor de bol. Solaris geeft een hoge productie en zorgt voor plezier in verwerking vanwege zijn wat zachtere snijvlak. In tegenstelling tot veel andere rassen, is het ras Dragon juist erg sterk in de zomerperiode, waar daglengte in combinatie met hoge temperaturen kunnen leiden tot generatieve groei. Dit ras geeft onder deze omstandigheden ten alle tijden een mooie bolvorm en is zeer wit van kleur. Dragon is dus uitermate sterk tegen dit zogenaamde zomerschot.

Met biologisch zaad van de beste rassen staan we samen aan de basis van een duurzame en gezonde voedselketen. Met een groeiend assortiment van 40 gewassen, meer dan 150 rassen en ruime ervaring en kennis in de biologische zaadproductie en teelt zijn wij u graag van dienst. Rassen waarbij het organic logo staat vermeld zijn ook leverbaar als biologisch geteeld zaad.

2

Een andere mogelijkheid voor de zomerteelt blijft voor sommige telers het hoogronde ras Antares, waar voor de meeste telers dit vanwege zijn loofsterkte juist een echt herfstras is. En in die periode is de bolvorming duidelijk minder hoog vandaar ons advies dit ras in te zetten voor de herfstteelt. Orion is een ras dat vaak in combinatie geteeld wordt met Solaris. In het voorjaar en de herfst is het ras betrouwbaar met een hoog percentage klasse 1. In de zomer is het resultaat van Orion sterker afhankelijk van de dan geldende extremen. Al met al bieden wij u een compleet assortiment om aan alle wensen van de moderne teler te voldoen. Wij wensen u een goed en succesvol teeltseizoen.

Gewasspecialisten België: Koen Verbruggen, Dirk Vanparys en Seline Vandecaveye Gewasspecialisten Nederland: Rob van den Bos, Pascal Staaks, Emmelie van de Velde en Maurice Deben

In de Bejo ‘In het gewas’films delen telers en Bejogewasspecialisten informatie uit de praktijk en geven ze tips over een specifiek gewas of ras. Deze korte informatieve filmpjes vindt u op het Bejo Zaden YouTube kanaal. Bekijkt u ook eens de film over venkel – van zaadje tot heerlijke gerechten op je bord of de film over de teelt van Solaris, Orion en Antares.

Op onze website bejo.nl vindt u informatie over ons complete assortiment. Alle rassen zijn voorzien van uitgebreide product- en teeltinformatie en eenvoudig uit te printen. Foto’s geven een goed beeld van het product. De vergelijkingstool biedt u een handige functionaliteit om in één overzicht rassen met elkaar te vergelijken. Via onze website bent u altijd up-to-date met het laatste nieuws van Bejo.


Index

Venkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Resistentieterminologie en -codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Algemene informatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4-5

6-7

Venkel Rasinfo 2019-2020 3


Venkel Foeniculum vulgare

NIEUW ff

Solaris

Dragon

Voor voorjaars-, zomer- en herfstteelt. Snelle groeier. Produceert ronde knollen. Gemakkelijk te oogsten. Sterk tegen droogrand, barsten en scheuren.

Voor voorjaars-, zomer- en herfstteelt. Zeer sterk tegen zomerschot. Snelle groeier. Mooie ronde knollen. Groeidagen na planten: 60 Teeltperiode: herfst, voorjaar, zomer XXVorm: rond/rond XXLengte loof: middellang XXSchiettolerantie: zeer sterk tegen zomerschot XXTer plaatse zaaien: 01-04 t/m 15-07 XXPlantperiode: 15-04 t/m 20-07 XXOogstperiode: 15-06 t/m 01-11 XX

Groeidagen na planten: 60 XXTeeltperiode: herfst, voorjaar, zomer XXVorm: platrond/rond XXLengte loof: middellang XXSchiettolerantie: gevoelig voor zomerschot XXTer plaatse zaaien: 01-04 t/m 20-07 XXPlantperiode kas: 15-01 t/m 22-03, bij vroege kas plantingen van januari en februari kan verwarmen noodzakelijk zijn. XXOogstperiode kas: 10-04 t/m 15-05 XXPlantperiode: 15-03 t/m 31-07 XXOogstperiode: 20-05 t/m 10-11 XX

TIP

Vroege teelten moeten afgedekt worden, bij voorkeur met acryldoek.

4

XX


Venkel Foeniculum vulgare

Orion

Antares

Voor voorjaars-, zomer- en herfstteelt. Hoog percentage klasse 1. Produceert een mooie ronde knol met fors loof. Sterk tegen droogrand en barsten.

Voor herfstteelt. Trage groeier. Produceert een hoogronde zware knol. Sterk tegen zomerschot. Gezond loof. Groeidagen na planten: 70 Teeltperiode: herfst XXVorm: hoogrond/rond XXLengte loof: fors XXSchiettolerantie: sterk tegen zomerschot XXTer plaatse zaaien: 01-06 t/m 15-07 XXPlantperiode: 01-07 t/m 25-07 XXOogstperiode: 01-09 t/m 10-11 XX

Groeidagen na planten: 65 XXTeeltperiode: voorjaar, zomer, herfst XXVorm: platrond/rond XXLengte loof: fors XXSchiettolerantie: gemiddeld sterk tegen zomerschot XXTer plaatse zaaien: 01-04 t/m 15-07 XXPlantperiode: 15-03 t/m 25-07 XXOogstperiode: 01-06 t/m 10-11 XX

XX

TIP

Vroege teelten moeten afgedekt worden, bij voorkeur met acryldoek.

Venkel Rasinfo 2019-2020 5


Resistentieterminologie en -codes Definities van de begrippen die de reactie van planten op ziekten en plagen1 beschrijven Bij de door verkoper gegeven informatie wordt verstaan onder: • ‘vatbaar’: het onvermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag te beperken. • ‘resistentie’: het vermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die zij veroorzaakt in vergelijking met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en ziekte- of plaagdruk te beperken. Resistente plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge ziekte- of plaagdruk. Twee niveaus van resistentie worden gedefinieerd: I. hoge resistentie (HR): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag onder normale ziekte- of plaagdruk in hoge mate beperken in vergelijking met vatbare rassen. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge ziekte- of plaagdruk. II. intermediaire resistentie (IR): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag beperken, maar meer ziektesymptomen of schade kunnen vertonen in vergelijking met hoog resistente rassen. Intermediair resistente plantenrassen zullen minder ernstige ziektesymptomen of schade vertonen dan vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en/of ziekte- of plaagdruk.

6

1

Men moet zich realiseren dat als een resistentie geclaimd wordt in een plantenras, deze beperkt is tot resistentie tegen de gespecificeerde biotypes, pathotypes, rassen of stammen van de ziekte of plaag. Als er geen biotypes, pathotypes, rassen of stammen zijn gespecificeerd in de resistentieclaim ten aanzien van een ras, dan is dat omdat er geen algemeen aanvaarde indeling van biotypes, pathotypes, rassen of stammen van de ziekte of plaag bestaat. Er kunnen zich nieuwe biotypes, pathotypes, rassen of stammen voordoen die niet worden gedekt door de oorspronkelijke resistentieclaim. ‘immuniteit’: een plantenras wordt niet aangetast of geïnfecteerd door een specifieke ziekte of plaag.

FAO definieert de term “pest”, welke in het Nederlands wordt vertaald als “ziekte of plaag” als: alle soorten, stammen en biotypen van planten, dieren of ziekteverwekkers die schadelijk zijn voor planten of plantaardige producten. Pathogenen (micro-organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels die een ziekte veroorzaken) zijn derhalve opgenomen in de term “ziekte of plaag”.

Resistentiecodes Voor de meest recente informatie over de resistenties en de interpretatie van de resistentiecodes, zie www.bejo.nl.


Algemene informatie Informatievoorziening

Algemene voorwaarden

De door Bejo gegeven informatie in welke vorm dan ook kent een vrijblijvend karakter. Beschrijvingen, adviezen en illustraties in promotionele uitingen zoals websites, catalogi en brochures zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk, en zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- en/of garantie-aanduiding. Bejo aanvaardt echter in geen enkel geval op grond van zulke informatie aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De koper dient zelf te beoordelen of de producten geschikt zijn om voor de beoogde teelten en/of onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt.

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Bejo Zaden B.V. zijn van toepassing op ieder aanbod van Bejo Zaden B.V. en iedere overeenkomst tussen Bejo Zaden B.V. en een koper tenzij van één of meer van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden staan vermeld op onze website www.bejo.nl.

Voor de meest recente informatie over resistentieterminologie en -codes, productvormen en productspecificaties, verklaringen, intellectuele eigendomsrechten en onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zie www.bejo.nl.

Intellectuele eigendomsrechten BELANGRIJKE MEDEDELING. Alle intellectuele eigendoms­rechten zijn voorbehouden. Illegale activiteiten zoals vermeerdering en/of exploitatie is verboden. Schending van voornoemde rechten wordt beschouwd als een ernstige overtreding welke op grond van de wet vervolgbaar is. Voor verdere informatie zie: www.bejo.nl/leveringsvoorwaarden-en-verklaringen.

Notities

Venkel Rasinfo 2019-2020 7


Verkoopteam Benelux ROBERT SCHILDER

Salesmanager Benelux & Scandinavië

DIRK VANPARYS

9

West-België

M +32 (0)475 781 527 E dirk.vanparys@bejo.be

M +31 (0)651 230 973 E robert.schilder@bejo.nl 1

ANNE VELDBOER Kop Noord-Holland, kustlijn Noord- en Zuid-Holland

SELINE VANDECAVEYE

9

West-België + specialist sla België

+ specialist sla Noord-Nederland

M +32 (0)472 074 812 E seline.vandecaveye@bejo.be

M +31 (0)654 332 336 E anne.veldboer@bejo.nl 2

3

BAS HEINEKE

Noordoostpolder, Groningen, Drenthe

KOEN VERBRUGGEN

10

Oost-België, Luxemburg

M +31 (0)620 331 003 E bas.heineke@bejo.nl

M +32 (0)495 537 280 E koen.verbruggen@bejo.be

ROB VAN DEN BOS

CEES VAN DRUNEN

Specialist sla, bonen & spruiten

Zuidwest-Nederland + specialist spruiten Nederland

M +31 (0)650 503 058 E cees.vandrunen@bejo.nl

M +31 (0)653 427 746 E rob.vandenbos@bejo.nl 4

EMMELIE VAN DE VELDE

West- en Midden-Brabant

M +31 (0)625 431 034 E emmelie.vandevelde@bejo.nl 5

PASCAL STAAKS

Noord-Nederland

B

Zuid-Nederland

C

België

Zuid-Nederland + specialist sla en courgettes Zuid-Nederland M +31 (0)610 941 722 E pascal.staaks@bejo.nl

6

A

8

WARMENHUIZEN

MAURICE DEBEN

Zuidoost-Nederland + specialist asperges en prei plantenkwekerijen Nederland

JOOST LITJENS

Flevopolder, Overijssel, Gelderland

3

RONALD HAND

Noord-Holland, Friesland

4 5

6

9

M +31 (0)615 092 956 E joost.litjens@bejo.nl

8

7

8

M +31 (0)653 562 715 E maurice.deben@bejo.nl 7

2 1

10

C

SINT KATELIJNE WAVER

+ specialist brassica’s Noord-Nederland M +31 (0)630 060 181 E ronald.hand@bejo.nl Bejo Zaden B.V. Trambaan 1 | 1749 CZ Warmenhuizen | Nederland T +31 (0)226 396 162 | F +31 (0)226 393 504 | E verkoop@bejo.nl | W www.bejo.nl Bejo Zaden Belgium b.v.b.a. Berkenhoekstraat 6 | 2861 Sint Katelijne Waver (O.L.V. Waver) | België T +32 (0)15 207 771/207 603 | F +32 (0)15 209 940 | E info@bejo.be | W www.bejo.be

10

Bejo - Venkel - Rasinfo   
Bejo - Venkel - Rasinfo