Page 1

Stengelui en Bosui Rasinfo 2019-2020


Geachte relatie, In deze brochure vindt u informatie over mooie rassen uit ons assortiment stengelui en bosui. Handige teeltschema’s helpen u bij het bepalen van uw teelt en de seizoensplanning. Parade en Performer hebben zich bewezen als goede rassen in het gewas stengelui. Beide zijn mooi van kleur, uniform en makkelijk te schonen.

Voor de teelt van bosui hebben wij het ras Starlight. Dit ras maakt een mooi rond bolletje en heeft sterk loof. Heeft u nog vragen? Onze vertegenwoordigers helpen u graag verder. Achterop deze brochure vindt u de contactgegevens van ons verkoopteam. Wij wensen u een goed en succesvol teeltseizoen.

Gewasspecialist Koen Verbruggen

Met biologisch zaad van de beste rassen staan we samen aan de basis van een duurzame en gezonde voedselketen. Met een groeiend assortiment van 40 gewassen, meer dan 150 rassen en ruime ervaring en kennis in de biologische zaadproductie en teelt zijn wij u graag van dienst. Rassen waarbij het organic logo staat vermeld zijn ook leverbaar als biologisch geteeld zaad.

2

Met de Cropalyser app biedt Bejo een praktisch hulpmiddel voor telers om ziekten en plagen in diverse gewassen te identificeren. De app geeft u snel en adequaat informatie over de gezondheid en groei van een gewas.

Op onze website bejo.nl vindt u informatie over ons complete assortiment. Alle rassen zijn voorzien van uitgebreide product- en teeltinformatie, eenvoudig uit te printen. Foto’s geven een goed beeld van het product. De vergelijkingstool biedt u een handige functionaliteit om in één overzicht rassen met elkaar te vergelijken. Via onze website bent u altijd up-to-date met het laatste nieuws van Bejo.


Stengelui Allium fistulosum

Versmarkt f

Versmarkt f

Plaza F1

Parade

Zeer uniforme hybride stengelui. Opgericht type met fors loof. Donkere bladkleur. Makkelijk te schonen en arbeidsvriendelijk. Oogst van vroeg tot laat.

Uniform opgericht type. Stevig, donker gewas. Productief en arbeidsvriendelijk. Oogst van vroeg tot laat.

Gebruik: versmarkt Lengte blad: 9 XXKleur blad: 7 XXOpgerichtheid: 8 XXGezondheid: 7 XXDirecte zaai: 01-03 t/m 15-07 XXPlantperiode: 15-03 t/m 01-08 XXOogstperiode: 20-05 t/m 01-11 XXIR: Foc;Pt

Gebruik: versmarkt Lengte blad: 8 XXKleur blad: 7 XXOpgerichtheid: 7 XXGezondheid: 7 XXDirecte zaai: 01-03 t/m 15-07 XXPlantperiode: 15-03 t/m 01-08 XXOogstperiode: 20-05 t/m 01-11 XXIR: Foc;Pt

XX

XX

XX

XX

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Stengelui en Bosui Rasinfo 2019-2020 3


Stengelui

Bosui

Versmarkt f

Bosui / versmarkt f

Allium fistulosum

Allium fistulosum cepa

Performer

Bianca di giugno - Starlight

Goede uniformiteit. Zeer stevig gewas. Donkere bladkleur met snelle overgang van wit naar groen. Arbeidsvriendelijk door makkelijke schoning. Oogst van vroeg tot laat.

Uniforme witte bosui van het bollende type. Stevig middelgroen loof. Gebruik: versmarkt Lengte blad: 7 XXKleur blad: 7 XXOpgerichtheid: 7 XXGezondheid: 8 XXDirecte zaai: 01-03 t/m 15-07 XXPlantperiode: 15-03 t/m 25-07 XXOogstperiode: 01-06 t/m 01-11 XXZaaiperiode overwintering: 15-08 t/m 15-09 XXOogstperiode overwintering: 01-04 t/m 31-08 XXIR: Pt XX XX

Gebruik: versmarkt Lengte blad: 7 XXKleur blad: 8 XXOpgerichtheid: 8 XXGezondheid: 7 XXDirecte zaai: 01-03 t/m 15-07 XXPlantperiode: 15-03 t/m 01-08 XXOogstperiode: 20-05 t/m 01-11 XXIR: Foc;Pt XX XX

Performer primed beschikbaar

Snelle gelijkmatige opkomst, waardoor efficiëntere onkruidbestrijding kan uitgevoerd worden. Heeft hoge arbeidsrendement vanwege uniformiteit van het product.

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

4


Eigenschappenschema Geschikt voor

Lengte blad

Kleur blad

Opgerichtheid

Gezondheid

Resistentie

Plaza

versmarkt

9

7

8

7

IR: Foc;Pt

Parade 

versmarkt

8

7

7

7

IR: Foc;Pt

Performer (Primed beschikbaar)

versmarkt

7

8

8

7

IR: Foc;Pt

versmarkt

7

7

7

8

IR: Pt

Ras

Stengelui

Bosui Bianca di giugno - Starlight

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Teeltschema Ter plaatse zaaien

Plantperiode

Oogstperiode

Ter plaatse zaaien overwintering

Oogsten overwintering

Ras

Stengelui Plaza

01-03

15-07

15-03

01-08

20-05

01-11

Parade 

01-03

15-07

15-03

01-08

20-05

01-11

Performer (Primed beschikbaar)

01-03

15-07

15-03

01-08

20-05

01-11

01-03

15-07

15-03

25-07

01-06

01-11

Bosui Bianca di giugno - Starlight

15-08

15-09

01-04

31-05

Stengelui en Bosui Rasinfo 2019-2020 5


Resistentieterminologie en -codes Definities van de begrippen die de reactie van planten op ziekten en plagen1 beschrijven Bij de door verkoper gegeven informatie wordt verstaan onder: • ‘vatbaar’: het onvermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag te beperken. • ‘resistentie’: het vermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die zij veroorzaakt in vergelijking met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en ziekte- of plaagdruk te beperken. Resistente plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge ziekte- of plaagdruk. Twee niveaus van resistentie worden gedefinieerd: I. hoge resistentie (HR): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag onder normale ziekte- of plaagdruk in hoge mate beperken in vergelijking met vatbare rassen. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge ziekte- of plaagdruk. II. intermediaire resistentie (IR): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag beperken, maar meer ziektesymptomen of schade kunnen vertonen in vergelijking met hoog resistente rassen. Intermediair resistente plantenrassen zullen minder ernstige ziektesymptomen of schade vertonen dan vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en/of ziekte- of plaagdruk. Men moet zich realiseren dat als een resistentie geclaimd wordt in een plantenras, deze beperkt is tot resistentie tegen de gespecificeerde biotypes, pathotypes, rassen of stammen van de ziekte of plaag. Als er geen biotypes, pathotypes, rassen of stammen zijn gespecificeerd in de resistentieclaim ten aanzien van een ras, dan is dat omdat er geen algemeen aanvaarde indeling van biotypes, pathotypes, rassen of stammen van de ziekte of plaag bestaat. Er kunnen zich nieuwe biotypes, pathotypes, rassen of stammen voordoen die niet worden gedekt door de oorspronkelijke resistentieclaim. • ‘immuniteit’: een plantenras wordt niet aangetast of geïnfecteerd door een specifieke ziekte of plaag.

6

1

FAO definieert de term “pest”, welke in het Nederlands wordt vertaald als “ziekte of plaag” als: alle soorten, stammen en biotypen van planten, dieren of ziekteverwekkers die schadelijk zijn voor planten of plantaardige producten. Pathogenen (micro-organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels die een ziekte veroorzaken) zijn derhalve opgenomen in de term “ziekte of plaag”.

Resistentiecodes Aanwezige resistenties in onze rassen worden gecodeerd met een gewasspecifieke resistentiecode (zie onderstaande lijst voor de verklaringen), tenzij anders aangegeven. In geval een ras resistent is tegen meerdere ziekten of plagen, worden de individuele resistentiecodes gescheiden door het symbool “/”. Voor de meest recente informatie over de resistenties en de interpretatie van de resistentiecodes, zie www.bejo.nl.

Stengelui en bosui

Schimmels

Insect

Code

Wetenschappelijke naam

Nederlandse benaming

Ap

Alternaria porri

Purpervlekkenziekte

Foc

Fusarium oxysporum f.sp. cepae

Fusarium

Pd

Peronospora destructor

Valse meeldauw

Pp

Phytophthora porri

Papiervlekkenziekte

Pa

Puccinia allii

Roest

Pt

Pyrenochaeta terrestris

Pink root

Tt

Thrips tabaci

Trips


Algemene informatie Informatievoorziening

Algemene voorwaarden

De door Bejo gegeven informatie in welke vorm dan ook kent een vrijblijvend karakter. Beschrijvingen, adviezen en illustraties in promotionele uitingen zoals websites, catalogi en brochures zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk, en zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- en/of garantie-aanduiding. Bejo aanvaardt echter in geen enkel geval op grond van zulke informatie aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De koper dient zelf te beoordelen of de producten geschikt zijn om voor de beoogde teelten en/of onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt.

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Bejo Zaden B.V. zijn van toepassing op ieder aanbod van Bejo Zaden B.V. en iedere overeenkomst tussen Bejo Zaden B.V. en een koper tenzij van één of meer van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden staan vermeld op onze website www.bejo.nl.

Voor de meest recente informatie over resistentieterminologie en -codes, productvormen en productspecificaties, verklaringen, intellectuele eigendomsrechten en onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zie www.bejo.nl.

Intellectuele eigendomsrechten BELANGRIJKE MEDEDELING. Alle intellectuele eigendoms­rechten zijn voorbehouden. Illegale activiteiten zoals vermeerdering en/of exploitatie is verboden. Schending van voornoemde rechten wordt beschouwd als een ernstige overtreding welke op grond van de wet vervolgbaar is. Voor verdere informatie zie: www.bejo.nl/leveringsvoorwaarden-en-verklaringen.

Notities

Stengelui en Bosui Rasinfo 2019-2020 7


Verkoopteam Benelux ROBERT SCHILDER

Salesmanager Benelux & Scandinavië

DIRK VANPARYS

9

West-België

M +32 (0)475 781 527 E dirk.vanparys@bejo.be

M +31 (0)651 230 973 E robert.schilder@bejo.nl 1

ANNE VELDBOER Kop Noord-Holland, kustlijn Noord- en Zuid-Holland

SELINE VANDECAVEYE

9

West-België + specialist sla België

+ specialist sla Noord-Nederland

M +32 (0)472 074 812 E seline.vandecaveye@bejo.be

M +31 (0)654 332 336 E anne.veldboer@bejo.nl 2

3

BAS HEINEKE

Noordoostpolder, Groningen, Drenthe

KOEN VERBRUGGEN

10

Oost-België, Luxemburg

M +31 (0)620 331 003 E bas.heineke@bejo.nl

M +32 (0)495 537 280 E koen.verbruggen@bejo.be

ROB VAN DEN BOS

CEES VAN DRUNEN

Specialist sla, bonen & spruiten

Zuidwest-Nederland + specialist spruiten Nederland

M +31 (0)650 503 058 E cees.vandrunen@bejo.nl

M +31 (0)653 427 746 E rob.vandenbos@bejo.nl 4

EMMELIE VAN DE VELDE

West- en Midden-Brabant

M +31 (0)625 431 034 E emmelie.vandevelde@bejo.nl 5

PASCAL STAAKS

Noord-Nederland

B

Zuid-Nederland

C

België

Zuid-Nederland + specialist sla en courgettes Zuid-Nederland M +31 (0)610 941 722 E pascal.staaks@bejo.nl

6

A

8

WARMENHUIZEN

MAURICE DEBEN

Zuidoost-Nederland + specialist asperges en prei plantenkwekerijen Nederland

JOOST LITJENS

Flevopolder, Overijssel, Gelderland

3

RONALD HAND

Noord-Holland, Friesland

4 5

6

9

M +31 (0)615 092 956 E joost.litjens@bejo.nl

8

7

8

M +31 (0)653 562 715 E maurice.deben@bejo.nl 7

2 1

10

C

SINT KATELIJNE WAVER

+ specialist brassica’s Noord-Nederland M +31 (0)630 060 181 E ronald.hand@bejo.nl Bejo Zaden B.V. Trambaan 1 | 1749 CZ Warmenhuizen | Nederland T +31 (0)226 396 162 | F +31 (0)226 393 504 | E verkoop@bejo.nl | W www.bejo.nl Bejo Zaden Belgium b.v.b.a. Berkenhoekstraat 6 | 2861 Sint Katelijne Waver (O.L.V. Waver) | België T +32 (0)15 207 771/207 603 | F +32 (0)15 209 940 | E info@bejo.be | W www.bejo.be

10

Bejo - Stengelui - Bosui - Rasinfo   
Bejo - Stengelui - Bosui - Rasinfo