Wijkkijker herfst 2015

Page 1

WIJKKIJKER Herfst 2015 | Wijkblad Wijkraad Osseveld-Woudhuis | Nummer 3


KOM EENS KIJKEN OP

Daltonschool De Zonnewende facebook.com/kbsdezonnewende @kbsdezonnewende

Waarom De Zonnewende? Dalton: samenwerken, zelf doen, verantwoordelijk zijn Ieder kind, eigen wijs: taal en rekenen op niveau, onderwijs voor meerbegaafden Kanjertraining: aandacht voor de sociale ontwikkeling van ieder kind Engels: aanbod van Engels in groep 1 t/m 8 Peuterhuis: vanaf 3 jaar, samenwerken met kleuters, i.s.m. kinderopvang OOK Wilt u meer weten? U bent van harte welkom! Belt u ons, dan maken we een afspraak.

www.kbsdezonnewende

.nl

Locatie Keerkring (Osseveld) | Zonnewende 14 | 7325 ET Apeldoorn | (055) 360 19 67 | Vraag naar Monique ter Steege Locatie Ravelijn (Woudhuis) | Ravelijn 382

cbs-De-Zaaier-Teuge

@DeZaaierTeuge

| 7325 NV Apeldoorn | (055) 505 88 00 | Vraag naar Lieselotte Steenbergen

Goede cognitieve en sociale resultaten

Kleinschalig

School in de natuur

zaaier@cbsdezaaier.nl | www.cbsdezaaier.nl


Kijk op de Wijk(kijker) De Wijkkijker is zoals dat heet het ‘huisorgaan’ van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis: de wijkdossiers worden in dit wijkblad regelmatig besproken en de Wijkraad laat zien waar ze zoal mee bezig is. Toch is dit kennelijk niet genoeg, want menig wijkbewoner heeft nog geen duidelijk beeld van wat de Wijkraad eigenlijk is, wat deze zoal doet en wat je er dan precies als wijk(bewoner) aan hebt. Dit wil de Wijkraad meer gaan ‘uitventen’ in de toekomstige Wijkkijkers.

In het kort

Voor ieder wat wils

De Wijkraad bestaat uit bewoners vanuit de eigen wijk die zich op vrijwillige basis inzetten voor hun wijk. De Wijkraad vervult een intermediërende rol tussen de gemeente enerzijds en onze bewoners anderzijds. De Wijkraad fungeert als moderne ‘voelsprieten’ in de wijk voor al wat leeft, woont, speelt, werkt en zorgt, volgt ontwikkelingen en adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over zaken in en om de wijk.

In deze Wijkkijker leest u over de vorderingen rondom het thema HUP, de wijkschouw, de eerste ervaringen en resultaten van de proef met het ‘omgekeerd afval inzamelen’, het eerste Natuurlijk Nieuwsgierig-kamp, de opening van de Omnispot Skatebaan, de activiteiten van de Tienerraad en nog véél meer. Al met al heeft de redactie er weer hard aan gewerkt om een interessante en informatieve Wijkkijker voor u samen te stellen, waarin ongetwijfeld voor ieder wat wils te vinden is.

De Wijkraad probeert de gemeente en de wijkbewoners met elkaar in gesprek te houden, processen te begeleiden en zoveel en zo goed mogelijk de belangen voor de hele wijk te behartigen. Dat dit soms lastig kan zijn, weten wij. Het belang van de één is immers niet persé het belang van de ander. De wijken verschillen onderling sterk van elkaar en ook de bewoners onderling hebben vaak tegengestelde belangen.

Nieuw ‘bloed’ De Wijkkijkerredactie heeft uitbreiding gekregen, hoera! U ontdekt de verschillende bijdragen en de verschillende ‘handschriften’ ongetwijfeld. Zo vindt u bijdragen van GJ, Roely Smit en Teja Bottema, die elk over andere wijkonderwerpen schrijven. Ik ben benieuwd of u ook een bijdrage zou willen leveren? Neem dan zeker contact op met de Wijkkijker. Doen hoor! Nieuwe verslagleggers en fotografen zijn van harte welkom.

Onderweg De Wijkkijker beoogt een ‘feel good’ wijkblad te zijn met ruimte voor een kritische noot, waarin het nieuws lang ‘houdbaar’ moet zijn, omdat de Wijkkijker ‘slechts’3x per jaar verschijnt. De actualiteit wordt dan ook niet op de voet gevolgd. Daarvoor gebruikt de Wijkraad haar Facebookpagina en in mindere mate de website. Naast wijknieuws is er ruimte voor wijkverhalen, bewoners en verenigingen, adverteerders, columnisten en de bekende ‘Ondernemer in de wijk’. Best wel veel ambitie voor een ‘wijkkrantje’ .

Met vriendelijke wijkgroet, Wendy Le Griep Eindredacteur en contactpersoon wijkkijker@osseveld-woudhuis.nl

1


Voorwoord Beste wijkbewoners,

Wijkraad zoekt nieuwe bestuursleden

Wie zijn we nou precies als Wijkraad? Waar staan we voor? Wat stralen we uit (een suffe overlegclub of juist een dynamisch stel bewoners dat uit Osseveld-Woudhuis komt en er voor u/jou is)? Hoe komen we over? Gekoppeld aan vragen over hoe we u/jou kunnen betrekken bij de do’s en don’ts voor onze wijk. Dat vinden we best lastig en hiermee zijn we, naast onze dossiers (AZC, HUP’s, Zutphensestraat, omgekeerd afval inzamelen, Kasteelgracht, zwerfafval, Skatebaan enz.) momenteel volop mee bezig. Hiervoor hebben we hulp aan de Sesamacademie gevraagd en weten we inmiddels welke kant we op moeten, maar vooral ook hoe we hier handen en voeten aan kunnen geven. Ook onze jaarlijkse ‘Heidag’ komt er aan als ik dit voorwoord schrijf. We sluiten ons een dag op in ontmoetingsplek Talma Borgh en schrijven na afloop van de ‘Heidag’ ons plan voor 2016. Heeft u er vragen over, trek bij één van de bestuursleden aan de spreekwoordelijke bel. Een handje helpen mag natuurlijk ook. We hebben nog een paar vacatures! Zo heeft Marloes Bouwmeester recent afscheid van de Wijkraad genomen. Wij wensen haar veel goeds in de wijk en met haar nieuwe opleiding en werk. Haar portefeuille (met onder meer dossier Teuge) komt hiermee beschikbaar). Misschien heeft u interesse in wijk gerelateerd vrijwilligerswerk? Wij horen of lezen het graag. Vriendelijke groet, Hermien Jacobs Voorzitter Oh ja, leuk om alvast 2 dingen te verklappen: binnenkort benaderen wij u misschien wel om samen met ons toekomstplannen voor de wijk te maken, in november gaan we hiermee aan de slag en..... volgend jaar hebben we een jubileum: we bestaan 25 jaar! Dat belooft wat voor 2016!

Wijk-Krabbels In de Wijkkijker willen wij een nieuwe rubriek maken: ‘Wijk-Krabbels’. U kunt hiervoor uw oproepje, een ruilvoorstel, een aanbod o.i.d. verwoorden in maximaal 80 woorden, voorzien van uw naam en contactgegevens, eventueel met een fotootje erbij. Let er bij uw tekst goed op, wanneer de eerstvolgende Wijkkijker verschijnt, opdat de inhoud van uw ‘Wijk-Krabbel’ nog relevant is.

Binnen de Wijkraad Osseveld-Woudhuis is altijd plaats voor een nieuw bestuurslid. De samenstelling van de Wijkraad wisselt elke paar jaar, omdat één bestuurstermijn slechts 3 jaar duurt. Er is dus altijd plaats voor ‘nieuw bloed’ in ons team.

Wie zijn wij? De Wijkraad is een gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente en wij laten gevraagd en ongevraagd van ons horen (en lezen) als het onze wijkbelangen betreft. De Wijkraad beoogt een goede gesprekspartner èn belangenbehartiger te zijn voor onze bewoners en heeft oog en oor voor wat er in de wijk speelt of gaat spelen. Dit doen wij graag, naast ons werk of ons gezin en dit doen wij vrijwillig. Wij vormen een energiek team van vrijwilligers die midden in het leven staan en middenin de wijk wonen.

Wat bieden wij? Jij vormt straks deel van ons team. Jij brengt jouw expertise en ideeën in en je krijgt veel ruimte om je eigen portefeuille in te vullen en vorm te geven. Elke maand komen wij op de tweede dinsdag van de maand bij elkaar in de bestuursvergadering. Een rustige en gedegen inwerkperiode hoort erbij. Je zult merken, dat je een warm welkom krijgt en dat je in een prettig samenwerkend team terecht komt. Je leert veel over je eigen wijk en de wijken om je heen, het ‘gemeentelijk apparaat’, je doet veel nieuwe contacten op binnen en buiten de wijk en je bouwt zo actief mee aan je eigen netwerk en het netwerk van de Wijkraad.

Contact Spreekt dit alles je aan en heb je interesse in één van de bestuursfuncties? Of heb je nog vragen? Neem dan zeker contact op met ons secretariaat: bestuur@osseveld-woudhuis.nl. Wij nemen dan snel contact met jou op. Geïnteresseerden kunnen worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de voorzitter en de vice-voorzitter.

U kunt uw ‘Wijk-Krabbel’ (te plaatsen in de Winterwijkkijker) tot en met 7 januari 2016 mailen naar wijkkijker@osseveld-woudhuis.nl

2


Meedoen, doe mee! Er was eens…

‘Vlinderen met de plekspaan’

Lof voor de jongeren

Afgelopen zomer was de opening van de skatebaan Omnispot, zonder ‘r’. ‘The place to be for skaters’. Vorig jaar waren wij, Wijkraad en gemeente, al begonnen met ideeën genereren, geld verzamelen, omwonenden betrekken en jongeren vinden die er verstand van hebben. Een plek van 20 bij 40 meter mochten we gebruiken, want de rest zou op den duur parkeerplaats worden. Nou hebben ambtenaren weinig verstand van skates, skateboards en BMX-fietsen en al helemaal niet van de eisen waaraan een skatebaan moet voldoen. En tot slot nog minder van de manier waarop je een goede baan bouwt.

Dat was trouwens nog lastig. Er zijn veel aannemers die beton kunnen storten en dat glad kunnen strijken. Maar elementen aanleggen waarvan de curve exact klopt met het ontwerp, vraagt om precisie. En nog bijzonderder: na het storten moet het oppervlak worden ‘gevlinderd’, zoals ze dat noemen: met de ‘plekspaan’ net zo lang afstrijken tot een heel verdicht en glad oppervlak ontstaat (kunt u het nog volgen?). In de brandende zon, begin juli, doe je dat dus heel anders dan met vochtig weer. Ik stond er bij en zag dat precies op het juiste moment de mannen die net zaten te schaften weer aan de bak moesten, omdat de vochtigheid van het beton optimaal was. Het lijkt dus simpel werk, maar dat is het niet.

Af en toe fiets ik langs Omnispot en dan zie ik ze allemaal op de baan. Skates, BMXfietsen, boards, stepjes. Het is een drukte van belang en toch geven ze elkaar de ruimte. Iedereen kan meedoen en houdt rekening met elkaar. De oudere jeugd zal dat af en toe wel irritant vinden. Er zijn ook momenten dat het voor de stepjes bedtijd is. Ik bedacht dat de jongeren op de skatebaan een toonbeeld zijn. Als je een beetje rekening houdt met elkaar, is er ruimte genoeg voor deelnemers van allerlei pluimage en kan iedereen meedoen.

Zo min mogelijk geklets Er wordt gezegd dat goede raad duur is, maar we wilden zoveel mogelijk beton en zo min mogelijk geklets. Gelukkig hebben we enkele jongeren èn profs kunnen vinden die ons grotendeels gratis hielpen met een goed programma van eisen. Dus welke elementen er moesten komen, hoe hoog, met welke curve en hoe verdeeld over de baan. Het was heel bijzonder om te zien dat kleine aanpassingen net het verschil maken. Onze rol was dus vooral goed luisteren en een vakkundige aannemer vinden.

Stepjes op de baan Wethouder Paul Blokhuis mocht de skatebaan openen, hoewel de jeugd zich de baan al sinds juli heeft toegeëigend. Maar nu komt het. Ik las in de krant dat er soms gevaarlijke situaties ontstaan als er kleinere kinderen met stepjes op de baan zijn. Toegegeven,bij de voorbereiding heb ik nooit iemand horen praten over stepjes. Ze rijden de BMX-ers in de weg als die een run doen, of hoe je dat noemt. Maar er is geen verbodsbord voor stepjes.

3

Komt u ook eens kijken? U vindt de nieuwe skatebaan in de hoek van de Laan van Erica-Zutphensestraat, in de luwte van het Omnisportcentrum. Jos van Nuenen Stadsdeelmanager Apeldoorn Noordoost j.vannuenen@apeldoorn.nl

Tekst: Jos van Nuenen Foto: Roely Smit


De Olympics gaan weer van start!

De overige sporten die verspreid over het schooljaar aan bod zullen komen zijn: • Atletiek • Skeeleren • Beachvolleybal Neem voor het actuele aanbod een kijkje op www.sportstimuleringapeldoorn.nl en klik op de button ‘sporten in de wijken OsseveldWoudhuis’.

Vanaf woensdag 30 september zijn de WOOS Olympics weer begonnen. Ook dit seizoen gaan we weer veel leuke sportactiviteiten aanbieden aan kinderen in de wijken Osseveld en Het Woudhuis. De WOOS Olympics vinden plaats voor alle kinderen uit deze 2 wijken. Deelname is gratis.

Naast de verschillende sporten zal er ook weer aandacht zijn voor andere thema’s zoals gezonde voeding en ontspanning. Voor meer informatie over sportactiviteiten in de wijk, kunt u bij Tom Spijker terecht: TSpijker@accres.nl .

Aanmelden is verplicht. Tom Spijker van Accres Sportstimulering: TSpijker@accres.nl 06 55 81 03 11

Oproep: voor de maand november zijn we nog op zoek naar een uitdagende sport. Bent u inwoner van de wijk en kunt u ons helpen door clinics binnen uw sportgebied aan te bieden? Leuk als u contact met ons opneemt om samen te kijken naar de mogelijkheden! We horen graag van u via denktankbreed@gmail.com.

De leeftijdsgrens is wat opgerekt en er is een extra sportdag bijgekomen om ook de oudere kinderen de kans te geven aan de clinics mee te doen. Iedere sportactiviteit bestaat steeds uit een tweetal clinics en een afsluitende activiteit. We zijn dit jaar begonnen met Freerunning clinics.

WOOS Olympics is een samenwerkingsverband tussen Accres sportstimulering, JOGG Apeldoorn, Stimenz, Wijkraad Osseveld-Woudhuis en vrijwilligersnetwerk DenkTank Breed.

Nieuwe Wijkagent

Wijkkijker zoekt

Osseveld-Woudhuis

nieuwe redactieleden

Beste wijkbewoners, Op 7 september ben ik als wijkagent begonnen in Het Woudhuis en Osseveld-Oost. Ik neem het stokje over van Frans-Janjan Derks. Een mooie gelegenheid om mij aan u voor te stellen in de Wijkkijker.

Woon je in de wijk? Fotografeer je graag? Of…schrijf je graag? Lijkt het je leuk om te fotograferen en-of te schrijven voor de Wijkkijker? Lees dan verder…

Ik ben in 1994 bij de politie gaan werken. Na mijn opleiding heb ik eerst 5 jaar in Doorn gewerkt. In 2001 ben ik in Apeldoorn (NoordWest) komen werken. In deze tijd heb ik voornamelijk in de noodhulp gewerkt, ben ik motorrijder geweest en heb ik enkele jaren bij de mobiele eenheid gezeten.

De Wijkkijker is doorlopend op zoek naar wijkbewoners die graag een steentje willen bijdragen aan het leukste en mooiste wijkblad van heel Apeldoorn. Als fotograaf bezoek je diverse wijkactiviteiten of maak je foto’s rondom de grote dossiers in de wijk. Heel goed mogelijk heb je een voorkeur voor een bepaald onderwerp en kun je jouw foto’s terugzien in je eigen wijkblad. Als verslaglegger interview je wijkbewoners en schrijf je over diverse wijkactiviteiten groot en klein. Wellicht spreekt een bepaald onderwerp je aan waarover je in elke Wijkkijker een bijdrage wilt leveren. Dat kan!

In 2008 ben ik in De Heeze en Metaalbuurt als wijkagent begonnen. Ik heb daar een geweldige tijd gehad, maar na 7 jaar is het nu goed om eens op een andere plek aan de slag te gaan. Ik heb er heel veel zin in om in deze wijk te beginnen. Als wijkagent ben ik het aanspreekpunt voor de wijk. Samen met u wil ik werken aan de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Schroom niet om verdachte situaties of situaties waarbij u een vreemd onderbuikgevoel krijgt te melden. Ik heb liever dat u te veel meldt dan te weinig!

Als nieuw redactielid kom je in een gezellig team van vrijwilligers. Samen maken wij de Wijkkijker. Lijkt dit je wat? Sta je te popelen om heel hard “Ja, ik!!!” te roepen? Twijfel dan niet, maar mail naar de Wijkkijker, via wijkkijker@osseveld-woudhuis.nl. Doen hoor!

Mocht u een strafbaar feit op heterdaad zien gebeuren, dan belt u direct 112. Gaat het om een strafbaar feit dat wat langer geleden gebeurd is, dan mag u dit aan mij doorgeven. Doe ook zeker aangifte als u slachtoffer bent van een strafbaar feit. Wij lossen helaas niet alles op, maar als u geen aangifte doet, lossen we het zeker niet op. Ik hoop op een goede samenwerking! Met vriendelijke groet, Jaap Zandvliet 0900-8844 www.politie.nl U kunt op deze site het contactformulier wijkagent invullen. twitter: @polosswoud.

4


Wijkschouw Twee keer per jaar (of vaker wanneer nodig) nodigt de Wijkraad Osseveld-Woudhuis de wijkbeheerder Henk Harmsen uit om samen de wijk te bezoeken. Dit gebeurt meestal op de fiets. Doel van deze rondgang, ook wel een ‘schouw’ genoemd, is om grote en kleine verbeterwensen voor te leggen aan de gemeente. Deze wensen hebben betrekking op het ‘fysieke domein’, dus alles wat met de inrichting van de openbare ruimte (grijs en groen) te maken heeft: wegen, parkeerplaatsen, opritten, drempels, plantsoenen, hondenuitlaatplaatsen, speeltuinen, stoepranden, belijning, verkeersborden enz.

Ideaal Willem: “Via de Wijkraadmail en de Facebookpagina Osseveld-Woudhuis komen regelmatig vragen en verzoeken van bewoners bij ons binnen. Een schouw is een ideale manier om aan onze wijkbeheerder te laten zien waar er nog wat ‘aan schort’. Ook al kunnen verzoeken niet allemaal worden ingewilligd, het is een goede zaak om periodiek samen door de wijk te fietsen en alles persoonlijk te zien.”

Budget gezocht Willem: “Soms gaat het om kleine gewenste aanpassingen, zoals een minder steile afrit, zodat ook mensen met een scootmobiel of een rollator de weg veilig kunnen oversteken. Soms gaat het om meer complexe vragen, die ik eerst moet voorleggen. Want ja, alles kost geld en veel financiële ruimte om wensen in te willigen heeft wijkbeheer niet (meer).”

Vlotte oplossing

Passen en meten

Henk: “Zaken die wij over het algemeen snel kunnen oplossen zijn bijvoorbeeld: bewegwijzering (naar de HUP), kapotte speeltoestellen vlot repareren en het openbaar groen op het vastgesteld niveau onderhouden. En recent is een afwaterprobleem ook opgepakt, zodat er in twee speeltuinen (Keerkring en de Vlindertuin) in de wijk minder snel grote waterplassen blijven staan.”

Willem: “De openbare ruimte is voor ons allemaal en het blijft altijd zoeken, passen en meten naar wat wel kan en wanneer en wat wanneer nog (even) niet kan. Wensen en vragen vanuit de wijk kunnen nog steeds bij de Wijkraad kenbaar worden gemaakt. Blijf dit ook vooral doen. Waar mogelijk kom ik altijd even persoonlijk kijken naar de situatie die u ter sprake brengt. U kunt uw vraag of uw wens ook altijd kenbaar maken bij de gemeente, via het nummer 14055.”

Vuilnisbakken Willem: “Er blijven er altijd wel verbeterpunten. Zo wil de gemeente minder vuilnisbakken, maar bewoners willen juist graag de vuilnisbakken behouden, zeker aan de hondenuitlaatplaatsen en bij speelveldjes. Dan spreek je van een belangentegenstelling.” Henk: “De gemeente wil bezuinigen op het legen en het onderhoud van de vuilnisbakken, terwijl bewoners graag zien dat er meer bakken bijkomen, zodat het gemakkelijker wordt om rommeltjes op te ruimen. Nu weten we inmiddels dat er geen nieuwe vuilnisbakken bij zullen komen, maar dat we wel bestaande vuilnisbakken mogen laten verplaatsen. Dit gebeurt in overleg met de gebruikers en met de gemeente.”

Prioriteiten Henk: “Er komen ook regelmatig verzoeken om paaltjes in de wijk erbij te plaatsen. Als gemeente proberen wij juist zo weinig mogelijk palen te plaatsen. Voor fietsers is het vaak hinderlijk en het brengt vaak weer extra kosten in het onderhoud mee. Het kan zelfs gebeuren dat je als gemeente aansprakelijk gesteld wordt in het geval iemand met zijn auto tegen een paaltje van de gemeente aan rijdt.”

In wiens belang Henk : “Bij elke aanpassing is het van belang om te weten of een klacht van één persoon of familie komt of dat het iets is waar meer bewoners last van hebben. Want voordat je het weet, zit je als wijkbeheerder midden in een burenruzie en daar hoor ik absoluut niet tussen te zitten. Als bewoners iets wensen, dan is de stap naar de Wijkraad een voor de hand liggende. De Wijkraad kan altijd advies inwinnen bij Beheer en Onderhoud. Bewoners kunnen ook alvast een ‘handtekeningenactie’ opzetten om zo veel mogelijk steun te vinden voor een gewenste aanpassing in de openbare ruimte. Daarmee laat je zien, dat je wens breder reikt dan je eigen belang.”

5

Neem gerust contact met mij op: Willem Bonestroo Willem.bonestroo@osseveld-woudhuis.nl bestuur@osseveld-woudhuis.nl Facebook: Osseveld-Woudhuis

Tekst en Foto: Wendy Le Griep


Van HUP naar HOP In deze Wijkkijker besteden wij opnieuw aandacht aan een weinig populair onderwerp waarover u in voorgaande Wijkkijkers reeds meermaals (uitgebreid) kon lezen: De HUP (Honden Uitlaat Plaats) en wat wij als Wijkraad hier precies in kunnen betekenen. Het artikel hieronder gaat over 4 onderwerpen:

• • • •

HUP-schouw in de wijk Resultaten werkgroep ‘Hondenbeleid’ No-Shit-Actie in de wijk Lezersreacties op het artikel ‘HUPs onder het vergrootglas’

HUP schouw in de wijk Sinds de vorige Wijkkijker is de Wijkraad nauw betrokken geweest bij de werkgroep ‘hondenbeleid’. Om zelf een goed beeld te krijgen van de ‘conditie’ van onze eigen HUPs heeft de Wijkraad alle HUPs in OsseveldWoudhuis bezocht en in kaart gebracht. Waar mogelijk sprak de Wijkraad met gebruikers van de HUPs en vroeg naar hun wensen. In onze wijk zijn 15 HUPs. De verdeling van de HUPs over de wijk lijkt niet helemaal ‘eerlijk’: Osseveld-West heeft 2 HUPs, in Osseveld-Oost vinden wij 7 HUPs en in Het Woudhuis 6. De omvang en de gebruiksintensiteit verschilt sterk per HUP.

Grote en kleine HUPs “De HUPs in de wijk zien er netjes en goed onderhouden uit. Vooral de HUP langs de A50 biedt ruimte om je hond lekker vrij te laten lopen. De mooie HUP aan De Pergola biedt hondenbezitters de ruimte om echt een ‘rondje’ te lopen. Honden lopen namelijk graag een route i.p.v. hetzelfde pad weer terug. Jammer dat sommige HUPs te klein zijn om je hond echt los te laten lopen.”

Een vuilnisbak bij elke HUP “Een vuilnisbak bij elke HUP zou mooi zijn. Dan kunnen hondenbezitters meteen hun afvalzakje kwijt. Ook al weet ik dat de gemeente het aantal prullenbakken wil minderen, wij kunnen als Wijkraad nadenken over het verplaatsen van bestaande vuilnisbakken. Het aantal vuilnisbakken in de wijk veranderen we daarmee niet, maar een betere locatie kan wel veel uitmaken.”

Ook buiten de HUP schoonmaken ”De HUPs in de wijk worden goed gebruikt. Sommige HUPs meer dan andere, dat is te zien. Ook zijn enkele aanlooproutes erg vies. Die maakt de gemeente nu niet schoon. Dat willen we wel aankaarten, want daarmee wordt de wijk schonen en gezonder. Zo zijn er plekken rondom de scholen die nu als HUP worden gebruikt. Dat zou niet mogen, maar het gebeurt. Als de gemeente deze plekken ook mee zou willen nemen op de route, dan zou dit veel verschil maken.”

Hond wil een rondje lopen “Niet iedereen is even goed ter been en kan binnen de gestelde 6 minuten met de hond op de HUP zijn. En ook niet elke HUP leent zich voor los lopen en lekker spelen. Ik denk dat de HUPs voor honden een beetje saai zijn… Honden lopen graag hun ‘rondje’ en dan is een korte recht pad niet logisch, vanuit de hond gezien dan. Voor de hond èn

6

voor de eigenaar zou een hondenspeelplaats toegevoegde waarde hebben. Wij kennen in onze wijk het park aan de A50, waar nu nog veel ruimte is. De Wijkraad wil de mogelijkheden verkennen om hier meer van te maken dan het nu is.”

HUP-afbakening kan beter “Een betere markering van HUP en niet-HUP zou ook voor de hondenbezitters prettig zijn. Of een goed afsluitbaar hek tussen speeltuin en de HUP. Daarmee voorkom je dat je hond in een speelse bui van de HUP wegschiet of zelfs de weg oversteekt . Allemaal zaken waar wij als Wijkraad serieus naar willen kijken.”

Fysieke aanpassing HUPs “Wat er concreet zal veranderen dankzij de werkgroep ‘Hondenbeleid’ is hopelijk op termijn zichtbaar in de wijk. ‘Even’ een HUP vergroten vraagt afstemming met omwonenden en de gemeente. Geen onmogelijke zaken, maar we zullen binnen de Wijkraad dus prioriteiten moeten stellen waar we ons allereerst op willen richten. Wellicht heeft u als bewoner of als hondenbezitter wel interesse om bij dit onderwerp betrokken te worden? Laat ons dit dan weten: willem.bonestroo@osseveld-woudhuis.nl Tekst en Foto: Wendy Le Griep


No-Shit-Actie in de wijk Op 12 juni jl. ging de Wijkraad om 7 uur op stap met Ronald en André, medewerkers van THOR (Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte), in de wijk OsseveldWest in het kader van de No-Shit-Actie.! Doel van de ‘No Shit’-actie was om met hondenbezitters in gesprek te gaan over het gebruik van de HUP en het inwinnen van verbetersuggesties voor handhaving en voor inrichting van de HUP. Ook werden hondenbezitters naar hun mening gevraagd over het verplicht stellen van het bij je dragen van een opruimmiddel wanneer de hond wordt uitgelaten.

Veel reacties Via de Facebookpagina Osseveld-Woudhuis had de Wijkraad geïnventariseerd bij de wijkbewoners welke HUPs er bezocht zouden moeten worden tijdens deze actie, en welke aanlooproutes. Op deze oproep kwamen veel reacties. Helaas konden tijdens deze actie (van 7 tot 9 uur) niet alle HUPs en aanlooproutes worden bezocht. Een selectie moest worden gemaakt. De beide medewerkers van THOR (André en Ronald) spraken in deze twee uur met een twintigtal wijkbewoners die gebruik maakten van de HUPs aan de Anna Bijnsring en het Ommeland. Ook de aanlooproutes langs de Veenhuizerweg, de Woudhuizerallee, de Hovenlaan en het Kasteel werden gelopen. De meeste hondenbezitters waren goed op de hoogte van de afspraken die er zijn rondom het gebruik van de HUP en de opruimplicht wanneer de hond eens buiten de HUP poept. Er kwam veel steun voor het verplicht stellen van het bij je dragen van een opruimmiddel (plastic zakje) wanneer je je hond uitlaat. De medewerkers THOR deelden daarop aan elke hondenbezitter een kokertje met plastic zakjes uit, die je eenvoudig aan de hondenriem kunt bevestigen.

Gewoon André: “Bewoners weten meestal precies wat wel of niet mag, maar als ze ons zien schrikken ze vaak. Op de HUP kan je je hond lekker los laten lopen; buiten de HUP moet je je hond weer aanlijnen. En als je hond eens buiten de HUP poept, dan ruim je dit gewoon weer op. Dat willen we onder de aandacht brengen: dat het heel gewoon is om deze ‘ongelukjes’ weer op te ruimen. Daar letten we op en daar spreken wij bewoners ook op aan. Maar wij bijten niet, hoor!”

7


Van HUP naar HOP

Lezersreacties Tot slot geven wij nog enkele lezersreacties op het Lentewijkkijker 2015-artikel ‘HUPs onder het vergrootglas’. De redactie heeft deze reacties ingekort om de kern van de ingestuurde brieven/mails weer te geven.

Tuinwachters

Kattenbelasting

“Wij wonen bijna 20 jaar met plezier in Osseveld-West. Graag mogen wij de tuin netjes op orde hebben en dat is voor ons ook een leuke hobby. Echter, de laatste jaren gebruiken de katten onze voor- en achtertuin als kattenbak. We hebben nu 2 tuinwachters geplaatst en een leuk briefje bij de buurtjes rondom in de brievenbus gedaan met het vriendelijke verzoek een klein beetje rekening te houden met ons. Vanmorgen zagen wij een kat en die rende meteen weg. Dus... zou de tuinwachter helpen?”

“Ik wil nu eens aanhalen dat katten net zo goed vervuilen en daar wordt nooit of te nimmer over gesproken. Als het de bedoeling is dat hondenbezitters de rommel opruimen van hun dieren, vind ik het logisch dat er ook wat aan de kattenpoep wordt gedaan, zeker in speeltuinen. Dan maar registreren en kattenbelasting betalen.”

De hond wordt genoemd “Mijn HUP is aan De Waterlei en is voor mij op loopafstand. De HUP is voor ons groot genoeg, want wij lopen het eerste stuk tot de brug heen en terug. Het is ook nog gezellig langs het water. Dan zijn er nog de ganzen, de zwanen en de eenden, die schijten alles vol. Nee, het hondje wordt weer benoemd…”

​Aangesproken voelen “Wat was ik verbaasd over het artikel over de hondenpoep. Ik denk dat vele hondenbezitters zich wel degelijk steeds weer opnieuw aangesproken voelen. Over een plasje op de aanlooproute maak ik geen drukte, want dat regent weg. Een hoopje buiten de HUP zal ik altijd opruimen. Uiteraard zijn wij als hondenbezitters verantwoordelijk voor wat ons dier doet. Ben je dat niet of voel je dat niet zo, ja dan moet je er zeker niet aan beginnen!”

Een hekje en een bak graag “De HUP aan De Waterlei is niet altijd schoon genoeg. In de winter is dat niet zo erg, maar in de zomer is het echt smerig. Dan is er het probleem van de HUP dat er geen hek aan de wegkant zit en honden zo de weg op kunnen lopen. Een hek zou prettig zijn. Ook een prullenbak om je zakje in te doen is geen overbodige luxe. “

Resultaten werkgroep hondenbeleid

alle stadsdelen voor een extra bewustwordingsactie, waarbij wij gadgets uitdeelden aan hondenbezitters (houdertje voor plastic zakjes om aan de riem te hangen) en enkele vragen stelden voor onze enquête. Bij elkaar spraken wij 231 hondenbezitters, waarvan 37 in stadsdeel Noordoost.”

Dinsdag 30 juni presenteerde deze werkgroep ‘Hondenbeleid’ haar resultaten. De werkgroep was te gast in senioren wooncomplex Ruisend Veld aan Het Verlaat, middenin Osseveld-Oost. Bij deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers present van verschillende Dorps- en Wijkraden, van de gemeente Apeldoorn, hondenverenigingen en medewerkers THOR.

Er zijn enkele opmerkelijke uitkomsten: 1. Maar liefst 120 hondenbezitters gaven aan het een goed idee te vinden om de opruimplicht uit te breiden naar de HUPs. 2. De wandelafstand van 6 minuten naar een HUP werd door 137 hondenbezitters als werkbaar ervaren. 3. Een opruimmiddel verplicht stellen vonden 103 hondenbezitters een goed idee. 4. Spontaan gegeven verbeterpunt: bij elke HUP een vuilnisbak plaatsen. 5. Spontaan gegeven verbeterpunt: de HUPs moeten vaker worden gereinigd.

Uitkomsten No-Shit campagne

Bewustwording Marcel Middendorp van team THOR (Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte): “Tussen 2 mei-13 juni bezochten medewerkers van team THOR

8


Te veel negatieve aandacht

Oefenen met de hond

“Wederom een artikel over zwerfpoep (hondepoep) en ondanks dat ik mij niet aangesproken voel, erger ik mij ook. Niet alleen over de zwerfpoep (ben zelf hondenbezitter), maar over het feit dat de daadwerkelijke schuldigen vaak de dans ontspringen en nog meer omdat ik zo langzamerhand die artikelen over hondenpoep zat ben.”

“Ik laat ook wel eens mijn hond loslopen waar het niet mag. Dit doe ik deels om mijn hond de gelegenheid te geven haar energie kwijt te kunnen, maar ook om de oefeningen van de hondentraining te oefenen. Dit lukt niet op een vies hondenveld waar continu afleiding is van andere honden/speelkameraadjes. Ik ruim de poep wel op als mijn hond dit buiten de uitlaatplaats heeft gedaan.”

Vuilnisbakken bij de HUP “Waarom hangt er niet minstens 1 prullenbak op elke HUP? Wanneer ik met mijn hond rondloop en ik loop met een zakje, kan ik deze in de meeste gevallen pas kwijt wanneer ik thuis ben. Als hondenbezitter zou ik het fijn vinden als ik mijn zakje kan deponeren i.p.v. het een uur in mijn jaszak te houden.”

Nawoord De Wijkraad is momenteel in gesprek met de gemeente over de realisering van een Honden Speel Plaats, ofwel een Honden Ontmoetings Plaats (de HOP).

Opgeruimd staat netjes

Daarnaast wordt er een aanpassing van de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) aangevraagd om het in bezit hebben van een opruimmiddel tijdens het uitlaten van de hond verplicht te stellen.

“De schoonmaak van de HUP is een drama. De HUPs moeten goed en regelmatig worden schoongemaakt.”

Tevens inventariseert de wijkraad welke vuilnisbakken verplaatst zouden kunnen worden vanuit de wijk, naar de HUPs. Ook mogelijkheden voor aanpassing van individuele HUPs neemt de Wijkraad in de plannen voor 2016 mee.

Compliment

Heeft u nog vragen of opmerkingen, die de Wijkraad kan gebruiken? Mail ze naar: Willem.bonestroo@osseveld-woudhuis.nl Wijkkijker@osseveld-woudhuis.nl

“Vanuit de THOR willen we graag goed gedrag belonen en dat kan al heel eenvoudig door mensen te complimenteren met hun gedrag. Zo zei ik tegen een hondenbezitter die keurig buiten de HUP een opruimmiddel gebruikte: “Goed dat u dat opruimt!” Waarop de mevrouw verrast reageerde: “Dat is toch heel gewoon?” Ik antwoordde: “Als het inderdaad heel gewoon was, dan had ik geen werk meer!” Wij beseffen heel goed dat het slechts om een klein aandeel van de hondenbezitters gaat die zich niet aan de afspraken houdt. Hondenbezitters spreken elkaar aan en dat helpt ook. Als wij gadgets uitdelen, dan geven we er ook altijd eentje extra zodat de hondenbezitter er weer eentje kan doorgeven.”

Tekst en Foto: Wendy Le Griep

9


Proef ‘Omgekeerd afval inzamelen’ Een kopgroep van ruim 750 huishoudens is in juni 2015 in Osseveld-Woudhuis gestart met het inzamelen van plastic verpakkingsafval, metalen en drankkartons in de ‘oranje’ container. Het restafval brengen ze met een milieupasje naar een verzamelcontainer. Hoe bevalt hen dat? Tijd voor een tussenbalans. In het voorjaar zijn de bewoners van laagbouwwoningen in Osseveld-Woudhuis door de gemeente Apeldoorn gevraagd of ze wilden meewerken aan een proef waarbij een ‘oranje’ afvalcontainer kon worden besteld en de grijze daarbij werd ingeleverd. Voor het restafval ontvingen huishoudens een milieupas waarmee ze dat zelf naar een verzamelcontainer in de buurt konden wegbrengen.

Facts and figures Hoeveel restafval hebben we eigenlijk nog? Landelijk gezien heeft een huishouden gemiddeld per week 9 kg restafval. In het werkgebied van Circulus-Berkel bedraagt dat gemiddeld 6 kg per huishouden per week.

Wat zit er nog in ons restafval? De twee grootste stromen in het restafval zijn GFT en kunststof verpakkingsafval,

Meer herbruikbare materialen Het idee erachter is als volgt: met een flinke oranje container aan huis ga je vanzelf meer plastic verpakkingen - en inmiddels ook metalen en drankkartons - scheiden dan zonder. Omdat je dan vanzelf heel weinig restafval overhoudt, is het niet zo’n bezwaar om dat zelf weg te brengen. Méér service dus voor het aan huis ophalen van herbruikbare materialen (grondstoffen) en minder service voor restafval waar nog eenmalig energie van gestookt kan worden maar dan ook voor altijd weg is.

Goede respons Bijna 5.000 huishoudens werden aangeschreven. In totaal 750 reageerden positief en wilden meedoen.

samen goed voor ruim 40% van ons restafval. Deze cijfers worden op afstand gevolgd door onder andere papier (7%), textiel (5%) en glas (4%).

Hoeveelheid voedselverspilling In totaal bedraagt de voedselverspilling 47 kilogram per inwoner per jaar. We spreken hier over vermijdbaar voedselverlies, dus eetbaar voedsel. Het deel onvermijdbaar verlies bedraagt circa 35 kg. Het gaat daarbij om botten en schillen en dergelijke.

Wijze van afvoeren Het verlies van voedsel via huishoudelijk afval bedraagt gemiddeld 64 kg per inwoner per jaar. Daarvan gaat 83% in het restafval

10

Dat is ongeveer 15%: hoger dan eerder was ingeschat. Waarschijnlijk ervaren steeds meer mensen dat bij goed scheiden heel weinig restafval overblijft. Kleine moeite om dat beetje dan zelf weg te brengen en de ruimte bij huis te benutten voor de oranje container. Ook de onlangs uitgebreide gebruiksmogelijkheden van de container - naast plastic ook metaal en drankkartons - speelden mogelijk een rol bij de goede respons. Nadat iedereen zijn milieupas voor de verzamelcontainer en de oranje container had ontvangen, ging in juni het inzamelen van plastic, metalen verpakkingen en drankkartons van start. Inmiddels zijn we enkele maanden verder. Hoe ziet een tussentijdse balans er uit?

en 17% in het GFT-afval. De rest wordt via andere kanalen zoals het riool afgedankt.

Eerdere programma’s en experimenten In 2012 zijn in samenwerking met Wageningen UR in de gemeenten Lochem, Apeldoorn en Brummen FoodBattles ontwikkeld en georganiseerd, gericht op de vermindering van voedselverspilling. Daarbij hielden bewoners drie weken bij hoeveel goed voedsel zij weggooiden. Zij realiseerden toen met dit project 20% minder voedselverspilling. De inzichten die hierbij zijn opgedaan, worden nu verwerkt in 100-100-100 afvalvrij.


Tips: PMD container snel vol? Plet drankpakken, vouw ze op en doe de dop er weer op. Consuminder of consuslimmer? Kijk of er alternatieve producten zijn met minder verpakkingen of gebruik grotere voordeelverpakkingen wanneer dat minder afval oplevert. Geen ruimte meer in de container? Maak ook gebruik van de openbare voorzieningen bij ’t Fort. Zelf een goede tip? Plaats die op Facebook Oranje Container Osseveld Woudhuis!

Harde cijfers en beleving Eerst iets over de ‘harde cijfers’: hoe goed maken mensen eigenlijk gebruik van de oranje container? De eerste paar keren dat de oranje container aan de weg werd gezet, bood gemiddeld 9 van de 10 huishoudens die aan. Een uitstekend resultaat, aldus de gemeente en Circulus-Berkel, en vergelijkbaar met introducties in andere gemeenten.

Meer nieuws en informatie vindt u op www.circulus-berkel.nl

Daarnaast gingen medewerkers van Circulus-Berkel in augustus de wijk in om te polsen wat bewoners van de nieuwe situatie vonden: waardeerden ze de oranje container? Ging het goed met het wegbrengen van restafval? En wat kon beter? Uit de 24 informele gesprekken die zijn gevoerd, blijkt: • Een grote waardering voor de oranje container. • Het is een prima hulpmiddel om (nog) beter te scheiden. • Sommigen gaven wel aan dat ze meer PMD-afval hebben dan ze kwijt kunnen: zij vinden dat de ton vaker dan een keer per maand geleegd mag worden. • Of ze willen er wel eentje bij. Het zelf wegbrengen van restafval vinden de meesten niet bezwaarlijk: het went snel. • Wel blijft voor sommigen de loopafstand tot de verzamelcontainer een minpuntje: iets te ver. • Ook mensen die luier- en incontinentieafval hebben, missen de grijze container. De overwegend positieve geluiden uit de gesprekken, maar ook de punten van kritiek, zijn terug te vinden op de Facebookpagina’s van de Wijkraad en die van Oranje Container Osseveld Woudhuis. Deze commentaren, positief èn kritisch, zullen meegenomen worden in de evaluatie in het najaar. Die evaluatie zal bestaan uit een schriftelijke enquête. Meer informatie hierover volgt in november.

De vijf meest gehoorde opmerkingen:

Friederike Kleijn friederike.kleijn@circulus-berkel.nl

1 2 3 4 5 Tekst: Friederike Kleijn Foto’s: Wendy Le Griep en Circulus-Berkel

11

Ik ben tevreden, het mag zo blijven! Ik vind de afstand tot de verzamelcontainer voor restafval te groot Ik zou graag een kleine container voor restafval willen Ik ben veel beter afval gaan scheiden Ik vind dat de oranje container vaker geleegd mag worden


Nieuw skatepark Omni Spot Het zal u niet zijn ontgaan: de nieuwe skatebaan aan De Voorwaarts werd half juli opgeleverd en daarna meteen intensief in gebruik genomen. Skaters, bmx-ers, jonge jeugd (vaak onder begeleiding van een ouder) met stepjes en skeelers, ze zijn allemaal te vinden op en rond de mooie nieuwe skatebaan. Doelgroep Dit nieuwe bmx/skatepark in de gemeente Apeldoorn is ontworpen om vooral de gevorderde skaters en bmx-ers te voorzien van een goede faciliteit om hun sport te beoefenen. Daarnaast is er in het ontwerp rekening gehouden met zelfs de allerkleinsten die hier ook, zonder meteen heel goed te hoeven zijn, veel lol kunnen beleven. Het is een uniek betonnen park geworden met een grote aantrekkingskracht op fanatieke skaters en bmx-ers. Ook vanuit onze eigen wijk trekken jongeren naar de skatebaan en ontmoeten hier hun vrienden.

Opening Omni Spot Op vrijdag 28 augustus was het zover: wijkwethouder Paul Blokhuis opende de nieuwe skatevoorziening aan De Voorwaarts. Ook werd op deze dag de naam van het skatepark bekend gemaakt: Omni Spot. Paul Blokhuis memoreerde enkele betrokken personen en instanties/ bedrijven die de ontwikkeling van de nieuwe skatebaan mogelijk maakten: Wijkraad Osseveld-Woudhuis, betrokken jongeren bij de idee-vorming, stadsdeelmanagers Wim Bergink en Jos van Nuenen,

projectleider Tekin Alkas, deskundigen/adviseurs Niels Naber van Burnside en David Hornbeck van Real-X en de bouwer van het geheel, de firma Dusseldorp. De financiering van dit park is dankzij de Provincie Gelderland rond gekomen. Paul: “Het skatepark is in goed overleg met skateparkspecialisten David Hornbeck van Real-X en Niels Naber van Burnside Constructions tot stand gekomen. Zij zijn nauw betrokken geweest bij de voorbereiding en het ontwerp van het park. Het 40 meter lange en 20 meter brede skatepark is geschikt voor skateboarders, skaters en BMX-ers.”

Naam skatepark Voor de naam van het park was een prijsvraag uitgeschreven. Maar liefst 46 inzendingen dongen mee naar de eerste prijs: de naamgeving van het skatepark. De jongste inzender (Daniël Hooiveld) had met zijn 7 jaar gelijk een goede inzending, waarmee hij enkele gratis skatelessen bij Real-X won. De winnende inzending was van Jolien Westenbroek met de gekozen naam voor het skatepark: Omni Spot. Na de speech was het tijd voor een spetterende demonstratie: Daniel Wedemeijer, BMX-professional en enkele vrienden van hem lieten zien


Tekst: Wendy Le Griep Foto’s: Roely Smit en Wendy Le Griep

wat BMX-en en skaten inhoudt. David Hornbeck voorzag de stunts van commentaar, waarna om 16.30 uur de baan open ging voor iedereen. Dat lieten de tientallen jonge BMX-ers en skaters zich niet tweemaal zeggen! Bijzonder was om te zien, dat hoe druk het ook was (en is), elke skater en BMX-er rekening hield (en houdt) met de andere veelal jonge gebruikers.

Zien is beleven Ga eens kijken bij de nieuwe skatebaan aan De Voorwaarts, zet je helm op, gebruik je beschermers en maak er vooral gebruik van. Want deze skatebaan heeft de Wijkraad ter vervanging van de kleine in 2013 weggehaalde skatebaan aan De Balustrade gekregen en voorziet in een groeiende sportieve behoefte van onze jonge en opgroeiende jeugd uit de eigen wijk en vanuit de omliggende wijken (van Apeldoorn en omgeving). Als Wijkraad zijn wij er trots op aan de realisatie van deze prachtige skatebaan een goede bijdrage te hebben kunnen leveren.

13


10 jaar een begrip in Apeldoorn

Bootcamp Vanaf begin oktober Maandagavond 18.30-19.30 Mariellepark (Houttuinen Oost 54)

Sportief Wandelen Dinsdagmorgen 09.00-10.00 Mariellepark Houttuinen Oost 54

Nordic Walking beginnerscursus Maandag 17.30-18.30 Dinsdagmorgen 10.15-11.15 Mariellepark (Houttuinen Oost 54)

Aanmelden: 06-26751499 info@4funfit.nl www.4funfit.nl

Onbeperkt kennismaken (3mnd.)

â‚Ź 39,95

Incl. gratis cursus Nordic Walking ;Sportief Wandelen of Trail Walking


Samen Actief Onderweg Welke hondenliefhebber geniet niet als hij vrolijke honden ziet? Het is extra genieten als de eigen hond ook nog luistert en bijvoorbeeld komt als hij geroepen wordt. Zelfs niet-hondenbezitters worden hier blij van. Tekst en Foto’s Nikky Gootjes

Op ontdekkingstocht

Op You Tube te zien

Gehoorzaamheid is iets wat de meeste honden moeten leren. Je kunt hiervoor een cursus volgen, maar soms is dit onvoldoende. Een reden kan zijn dat het luisteren naar de eigenaar een soort ‘moetje’ is. De hond doet het niet vrijwillig. Soms volgt hij het commando alleen op als hij ziet dat de eigenaar iets lekkers in zijn handen heeft.

Actief Onderweg kun je in de bebouwde omgeving doen. Je maakt dan gebruik van het straatmeubilair, zoals paaltjes, hekjes en bankjes. Voor een voorbeeld, zie het filmpje in het gratis online tijdschrift Dogspiration, aflevering 56. Maar ook in het park of bos kun je actief wandelen. Dan maak je gebruik van –omgevallen- bomen, boomstronken en verstopplekken in het groen. Zie voor een voorbeeld het filmpje Actief Onderweg op You Tube.

Dit kan anders. Een hond is een sociaal dier, die graag iets met zijn groepsgenoten onderneemt. Als hij door heeft, dat het leuk is om samen met de eigenaar op ontdekkingstocht te gaan en spannende dingen te ondernemen waarbij de eigenaar de hond helpt, dan gaat hij het leuk vinden om te luisteren.

Samen Actief Onderweg Bekijk je omgeving eens met de ogen van een ‘ontdekkingsreiziger’: wat zou je voor leuke en/of spannende zaken met je hond onderweg kunnen doen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het over, op en onder objecten heen gaan. Dit soort balansoefeningen zorgen onder meer voor zelfvertrouwen bij de hond. Als jullie het samen doen, maak je de binding nog beter: samen moeilijk doen, verbroedert immers. Ook het doen van zoekspellen draagt hiertoe bij. Je kunt natuurlijk brokjes laten zoeken (in de schors van een boom), maar hij kan ook zoeken naar een speeltje. De ‘oefeningen’ kun je doen met zowel een aangelijnde hond als een loslopende. Dit hangt van de plek af en het niveau van gehoorzaamheid. Op deze manier wandelen, noemen we Actief Onderweg.

Beloning Het gaat bij Actief Onderweg niet om prestatie in de zin van dat de ‘oefening’ direct moet lukken. Het samen doen, dat is de essentie. Moeilijke oefeningen bouw je in stapjes op en daar kun je gerust meerdere keren over doen. Rome is ook niet op één dag gebouwd. Als je dit doet, zal je merken dat de hond beter op je gaat letten Je bedenkt immers steeds leuke activiteiten waarvoor hij ook beloond wordt. Want dat is wel belangrijk. Beloon altijd je hond; ook bij de eerste stap of voor de poging als het niet helemaal lukt. Een beloning bestaat uit jouw enthousiaste houding en iets lekkers of als het kan, bijvoorbeeld een trekspelletje. Wil je een keer onder begeleiding Actief wandelen, kijk dan eens op de site bij de wandelingen: www.gedragscentrum-samenspel.nl Wil je ideeën voor wat en hoe je Actief wandelt, bestel dan het boekje Actief Onderweg. Voor € 5,- krijg je het thuis gestuurd. Stuur een email naar: info@gedragscentrum-samenspel.nl

15


•• Personenauto’s Personenauto’s •• Bedrijfswagens Bedrijfswagens •• APK-keuringen APK-keuringen •• Onderhoud Onderhoud •• Reparatie Reparatie

•• •• •• •• ••

Schade-afwikkeling Schade-afwikkeling Auto-leasing/financiering Auto-leasing/financiering Export Export service service Bosch Bosch Pechhulp Pechhulp Bovag Bovag Garantie Garantie

DUIDELIJK DUIDELIJK || DESKUNDIG DESKUNDIG || DICHTBIJ DICHTBIJ

BANDEN NODIG? KIJK & BESTEL ONLINE! WINTERBANDEN NODIG? autowientjes.nl/banden KIJK & BESTEL ONLINE! autowientjes.nl/banden

APK APKAKTIE AKTIE Voor Vooralle allebenzinebenzineendieselauto’s dieselauto’s en

n e d n a b r e t Win

n e d n a b k , r 9 3 e € f M vana , 9 3 af € van

AIRCOSERVICE Afpersen vacumeren en vullen

AKTIE All-in Nu All-in Nu GRATIS wintercheck 50 € 19,€ 59, € 19,-

CARWASH CARWASH Osseveld-Oost Osseveld-Oost 24/7per perweek weekgeopend! geopend! 24/7

AUTOWIENTJES WIENTJESB.V. B.V.VEENHUIZERWEG VEENHUIZERWEG132 132| |7325 7325AM AM APELDOORN APELDOORN || TT+31 +31(0)55 (0)55323 3231635 1635 || FF +31 +31 (0)55 (0)55 323 323 1907 1907 || INFO@AUTOWIENTJES.NL INFO@AUTOWIENTJES.NL AUTO

KIJK VOOR VOOR OCCASIONS OCCASIONS OP OP WWW.AUTOWIENTJES.NL WWW.AUTOWIENTJES.NL KIJK


Arie de Hoop voor elke (grote) klus Advertorial Advertorial

Veel wijkbewoners kennen Arie de Hoop als ‘De Vakman’. Dat is hij nog steeds, maar dan nu onder zijn eigen naam, met dezelfde expertise én passie voor gedegen vakmanschap. Voor het plaatsen van een nieuwe badkamer of dakkapel, het bouwen van een garage of een complete aanbouw of voor het plaatsen van goed hang- en sluitwerk bent u bij Arie aan het juiste adres. Hij beheerst werkelijk alle kneepjes van het (bouw)vak. Een vakman pur sang! Arie: “Als jongen van 17 kon ik na mijn middelbare school al vlot bij Nikkels in de bouw beginnen en daardoor kon ik het vakmanschap in de praktijk leren. Aansluitend heb ik de Vakopleiding Bouwbedrijf gevolgd. Dat duurde nog eens 4 jaar. Ik ben mij daarna verder gaan specialiseren als timmerman. Ik heb zeker 32 jaar ‘onder een baas’ gewerkt en steeds leerde ik weer meer, ontwikkelde ik mij verder. Van werken met de handen ben ik doorgegroeid naar het niveau van uitvoerder. Zo heb ik ook geleerd om offertes te maken, administratie te voeren, werk te plannen en erop toe te zien dat het werk ook volgens planning werd uitgevoerd. Een rijke en brede bagage, al zeg ik het zelf.”

Alles in huis “Middenin de recessie – ik praat dan over 2010 – lag al het werk in de bouw eigenlijk volkomen stil. Ik werkte toentertijd alweer heel wat jaren voor een baas en ook voor mij werd het lastig om bij die baas aan het werk te kunnen blijven. Toch heb ik toen de stap gezet om voor mijzelf te beginnen. Eerst onder de vleugels van een franchisegever: ‘De Vakman’. Dit beviel goed. Nu vijf jaar later wil ik het helemaal zelfstandig doen. De kennis en ’knowhow’ heb ik ruimschoots in huis, alsook een klantenkring die ik hier in de wijk en elders heb kunnen opbouwen én natuurlijk een goede naam.”

Eén aanspreekpunt

Keurmerk

“Ik kan mij wel voorstellen waarom klanten zich tot mij wenden: ik ben letterlijk van alle vaktechnische markten thuis en ik kan dan ook praktisch elke klus aannemen en tot een goed einde brengen, bínnen de afgesproken tijd en begroting. Daarbij komt dat ik het enige aanspreekpunt ben en dus de enige persoon die over de vloer komt. Dat geeft rust en vooral veel duidelijkheid en dat vinden klanten prettig. Mocht ik een klus aannemen waarbij ik toch expertise moet inhuren, dan gaat dit uiteraard altijd in overleg met de klant.”

“Waar ik werk zorg ik voor een goede afzuiging van bouwstof. Dat is beter voor de klant en beter voor mij. Ik dek alles af en ik zorg ervoor dat ik geen onnodige ‘troep’ maak in het huis van mijn klant. Indien gewenst voer ik alle oude materialen netjes af, zodat de klant hier geen omkijken naar heeft. En mocht ik onverhoeds toch uitvallen, dan zorg ik via mijn eigen netwerk of via mijn branchevereniging Kwaliteitsvakman voor een vakkundige vervanging. Ik sta voor kwaliteit en die borg ik met dit keurmerk.”

Allrounder “Ik heb altijd een voorkeur gehad voor goed handwerk. Ik ben vanuit mijn hart timmerman geworden. Dat geeft nog steeds een goed gevoel. Tegenwoordig komt veel houtwerk direct ‘pre-fab’ uit de fabriek. Daar komt geen handwerk meer aan te pas. Maar een klant die dit wenst is bij mij aan het juiste adres. Bij mij kun je goed terecht voor grote klussen, zoals badkamers aanleggen of complete aanbouwen maken. Alle facetten van de bouw beheers ik: loodgieterswerk, elektra, stucwerk, metsel- en timmerwerk, hang- en sluitwerk, tegelwerk, schilderwerk... Kortom: ik ben de allrounder die de hele klus klaart en die naar een goede afronding toewerkt.”

17

“Wilt u een passende offerte? Dat kan. Ik kom graag op locatie kijken en maak een offerte, die deze gegarandeerde kwaliteit waardig is. Graag tot ziens! Arie de Hoop Kleinbouw en klusbedrijf www.ariedehoopkleinbouw.nl info@ariedehoopkleinbouw.nl 06-21244530

Tekst: Wendy Le Griep Foto’s: Richard de Hoop


Update Zutphensestraat Voor de zomervakantie zijn de ingrijpende asfaltwerkzaamheden aan de Zutphensestraat, Laan van Erica en Laan van Osseveld gereed gekomen. Het verkeer kan al enige tijd over de vernieuwde wegen zijn weg vinden. Het werk is echter nog niet helemaal gereed: er worden nog bomen geplant en bermen worden afgewerkt. Ook moet er nog een aantal kleine aanpassingen en herstelwerkzaamheden gedaan worden. Aan het eind van dit jaar hopen we dat allemaal klaar te hebben. De aanleg van de vernieuwde wegen heeft dan anderhalf jaar geduurd. Een ingrijpende en soms best wel ingewikkelde operatie, omdat het verkeer door de werkvakken moest kunnen blijven rijden. De Zutphensestraat is één van de belangrijkste invalswegen van Apeldoorn en die sluit je niet af. U als bewoners heeft de gevolgen van de in uitvoering zijnde werkzaamheden zeker gemerkt. Soms waren wachttijden lang om de weg op te kunnen rijden of om de kruising over te kunnen steken, tot wanhoop van mensen die ergens op tijd moesten zijn. Gelukkig hebben we dat allemaal achter de rug, een belangrijke schakel in de hoofdinfrastructuur van Apeldoorn is gereed voor de toekomst. Aannemer BAM heeft mooi werk afgeleverd.

Communicatie met en naar de wijk Tijdens de uitvoering van werkzaamheden kom je meestal wel iets tegen wat je niet had verwacht. Bij de Zutphensestraat bleek dat wat bijzonders te zijn. Op wat grotere diepte zat nog een oude weg onder de te vervangen rijbaan. De stenen daarvan waren nog zo goed dat ze zijn schoongemaakt om ze opnieuw te kunnen gebruiken. Aannemer BAM heeft een belangrijk deel van de informatieverstrekking op zich genomen. Voor het werk is een website geopend en een omgevingsmanager ingezet, die direct kon reageren op vragen en opmerkingen. Veel hebben we te danken aan de Wijkraad Osseveld-Woudhuis, die met raad en daad heeft bijgesprongen als het ging om het zijn van een klankbord of het ophalen en brengen van informatie in de wijk.

Barnewinkel

Voor

In dezelfde periode waarin het werk Zutphensestraat speelde, zijn bij de Barnewinkel een Carpoolplaats en een Transferium aangelegd. Hoewel velen van u daar wellicht niet veel van hebben gemerkt, is daar een rommelig en ruig terrein veranderd in een parkeerplaats met fietsenstalling en een grasvlakte die bedoeld is om tijdens evenementen auto’s op te kunnen parkeren. Zowel de Zutphensestraat als de Carpoolplaats zijn gerealiseerd met financiële steun van Provincie en Rijk.


Op 6 oktober j.l. hebben de subsidieverleners, de aannemers die de werken hebben gemaakt, de Wijkraad en de wethouder bij de firma Agrifirm samen stilgestaan bij de veranderingen, die hebben plaatsvonden bij de toegang tot de stad. Bewoners die direct aan het werk wonen hebben een kleine attentie aan de deur afgeleverd gekregen voor de ondervonden ongemakken en als dank voor hun geduld en begrip. Tekst en foto’s: Debby Schoolen, BAM

Na 19


Openingstijden op Afspraak: Zondag/ Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Gesloten 09.30 - 17.00 / 18.30 - 21.00 09.30 - 17.00 / 18.30 - 21.00 09.30 - 17.00 / 18.30 - 21.00 09.30 - 17.00 09.30 - 14.00

Facebook.com/kapsalonjeanine.anderson


Wáár is het verstandig en ook gezellig fitnessen? Tekst en foto’s: Wendy Le Griep

Advertorial

Als Wilma van Amersfoort in november 2014 de deuren opent van haar eigen fitnessstudio ‘hart for her’, is zij officieel zelfstandig ondernemer. De naam zegt het al: Wilma biedt fitness aan speciaal voor vrouwen. Bij ‘hart for her’ krijgt elke vrouw de aandacht die zij verdient, is er begeleiding op maat en kunnen vrouwen in een veilige omgeving sporten. De Wijkkijker stelt u graag voor aan deze sportieve en innemende ondernemer in de wijk. Een logische stap

30 minuten circuit

Wilma: “Sinds de opening vorig jaar november en de Gezinsmarkt in Het Bolwerk van april dit jaar, is het hard gegaan. Ik werkte reeds vele jaren voor een fitnesscentrum, waar ik ook gespecialiseerd was in het geven van fitness gericht op vrouwen. Hier ligt echt mijn hart. Ik heb dan ook meerdere fitness gerelateerde opleidingen gevolgd aan de AALO, welke door mij met goed gevolg zijn afgerond. Het leek mij een mooie uitdaging om zelf een sport/fitnessstudio op te starten. Eigenlijk een heel logische stap. Het concept van ‘hart for her’ sprak mij meteen aan. Ik dacht “hier moet ik voor gaan”. En vanaf dat moment heb ik er alles aan gedaan om mijn eigen vestiging op te zetten.”

“In de fitnessruimte kun je op elk gewenst moment ‘invoegen’ in het fitnesscircuit. Doorloop je het gehele circuit, dan ben je 30 minuten bezig. Doe je dit enkele keren per week, dan gaan je conditie en je algehele gezondheid er aantoonbaar stukken op vooruit. Je hoeft dus niet op ‘jouw’ trainingsuur te wachten, je kunt op elk gewenst tijdstip in het circuit beginnen. Na 3 maanden ‘ hart for her’ zie je het vetpercentage afnemen en de spieropbouw toenemen. Periodiek vinden er weeg- en meetmomenten plaats.”

“De wijk Osseveld-Woudhuis ken ik als een heel prettige wijk, zowel om in te wonen als om in te werken. ‘Hart for her’ ligt centraal in de wijk en is voor mijn klanten goed bereikbaar. Vrouwen kunnen letterlijk ‘even tussendoor’ komen sporten, op het moment dat hen het beste schikt. “

“Trainen bij ‘hart for her’ is voor elke vrouw geschikt en voor ieder conditieniveau weggelegd. Hier gelden alleen je eigen grenzen. Je traint in een veilige en vertrouwde omgeving. Bij ‘hart for her’ zie je geen spiegels en kun je na de training heerlijk bijkomen èn bijpraten met andere vrouwen aan de grote tafel, waar altijd gratis thee, koffie en water klaarstaat. Gezelligheid is een belangrijk onderdeel van ‘hart for her’.”

Veilig en vertrouwd

Goed in je lijf “Een vrouw die goed in haar eigen lijf zit is een gelukkige vrouw en dat is weer goed voor haar directe omgeving. Ik bied laagdrempelig voor elke vrouw, van elke leeftijd of achtergrond, op maat afgestemde fitness aan. Mijn jongste klant is 16 jaar en mijn oudste klant is zowaar 85 jaar!“

Proefles Geïnteresseerd of wil je eerst meer weten? Bel of mail mij dan gerust. Of maak meteen een afspraak voor een proefles. De Linie 542 7325 DZ Apeldoorn 055-3600790

Persoonlijk en op maat “Hart for her’ komt voort uit de fysio-fitness, waarbij wij vooral werken met hydraulische systemen, om overbelasting van de gewrichten te voorkomen. Bij ‘hart for her’ bied ik elke vrouw persoonlijke begeleiding op maat. Ik ben altijd in het circuit te vinden, ik geef tips en advies over de juiste houding, de meest passende trainingsintensiteit, de uitvoering en over aanvullende oefeningen.”

wilma@hartforher.nl www.hartforher.nl Ik hoop jullie snel te zien bij “hart for her”. Wilma van Amersfoort

21


AZC in vogelvlucht Op het moment dat u dit leest, is naar alle waarschijnlijkheid de besluitvorming over de vestiging van een permanent AZC (asielzoekerscentrum) in Apeldoorn afgerond. Het is bekend wat de gemeenteraad aan het college heeft geadviseerd en wat het definitieve besluit is geworden. We hebben antwoord op de vraag of op de locatie GGNet een AZC gevestigd wordt en zo ja, wat de capaciteit zal zijn. Met andere woorden, het aantal mensen dat er opgevangen gaat worden.

Op moment van schrijven leven we in de eerste week van september, tegen de deadline aan van deze Wijkkijker. Aan de vooravond van de politieke markt, waarin de gemeenteraad van Apeldoorn het college zal adviseren naar aanleiding van het voorgenomen besluit dat het college begin juli heeft genomen. Ook een week waarin Apeldoorn plotseling te maken krijgt met noodopvang voor 400 vluchtelingen in de Americahal. Een hectische tijd waarin de vluchtelingenproblematiek veelvuldig in het nieuws is.

De actualiteit De Wijkkijker leent zich niet zo voor actuele informatievoorziening. Het blad wordt een paar keer per jaar bij u bezorgd en er zit bovendien een lange periode tussen aanleveren van kopij en verschijnen. Voor snel veranderende actualiteit, zoals rondom de vestiging van een AZC in de buurt, bent u aangewezen op de lokale dag- of weekbladen en online media.

Perspectief Ik wil u graag vanuit het perspectief van de Wijkraad mee laten kijken in het achterliggende traject. Hoe wij als Wijkraad deze thematiek beleven en wat onze dilemma’s en overwegingen zijn om te doen wat we doen.

In januari 2015 horen wij dat de gemeente Apeldoorn een bijdrage wil leveren aan de opvang van 600 tot 800 vluchtelingen en dat de locatie GGNet bestempeld wordt als kansrijk voor de vestiging van een AZC. Opvang van vluchtelingen in Nederland is een opdracht waar de gemeente Apeldoorn zich niet aan kan en ook niet aan wil onttrekken. Wij realiseren ons als Wijkraad onmiddellijk dat we te maken hebben met een maatschappelijk gevoelig onderwerp, waar in Nederland de meningen over verdeeld zijn.

Reacties De bestuursleden van de Wijkraad nemen volop deel aan de maatschappij en wonen allemaal hier in de wijk. Uiteraard merken wij al snel dat de mogelijke komst van een AZC in de directe leefomgeving een onderwerp is dat leeft in de wijk. En net als in de rest van het land roept het ook hier in Apeldoorn, in onze wijk, uiteenlopende reacties op. Gelukkig is het een ieders goed recht om het niet eens te zijn met plannen van de gemeente. En gelukkig is het net zo goed een recht om er mee in te stemmen of er misschien neutraal tegenover te staan. Wij merken ook dat tijdens het traject de emoties bij wijkbewoners hier en daar veranderen en standpunten soms wijzigen. Van voor of tegen een AZC in de buurt naar een andersoortige invulling van vluchtelingenopvang.

22

Tegenvoorstel Zo komt een aantal gezamenlijke belangenbehartigers, waaronder De Vijf bij GGNet, tot het voorstel om het aantal van 600 tot 800 vluchtelingen gespreid op te vangen in kleinschalige opvanglocaties van 150 à 200 vluchtelingen. Als Wijkraad richten we ons in algemene zin op het collectieve wijkbelang en met name op het proces van beleids- en planvorming. Wij vinden het belangrijk dat alle belanghebbenden van de beoogde locatie gelijkwaardig zijn aan elkaar en kunnen deelnemen aan het gesprek of discussie.

Directe communicatie Daarom pleit de Wijkraad voor directe communicatie tussen de gemeente Apeldoorn en het COA met direct omwonenden en andere belanghebbenden. Wij willen graag dat iedereen op basis van gelijkwaardigheid zijn inbreng heeft. Daar hoort ruimte bij voor emoties maar ook voor wederzijds respect en oplossingen. Op de website van de gemeente Apeldoorn vindt u meer informatie over het traject. http://www.apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang Tekst: Karlien Vinke Foto’s: Wendy Le Griep


Super Zomerfeest Met 35 graden mocht het met recht Zomer heten! Een Super Zomerfeest, dat was het bij De Regenboog! Het lijkt nu alweer zo lang geleden, maar met het spetterende Zomerfeest sloot PCBS De Regenboog een goed schooljaar af.

Graag vertellen Marjolijn de Regt, Yvonne Helmink en Mireille Kneefel van de Ouderraad (OR) over het vrijwilligerswerk voor ‘hun school’. Drie enthousiaste ouders die zich inzetten om het hele jaar door leuke activiteiten voor de kinderen te bedenken en te organiseren. Zij vertellen over waar een klein team van 11 OR-leden (ouders) groot in kan zijn op een populatie (school) van bijna 800 leerlingen!

Met de organisatie ben je natuurlijk maanden van tevoren druk. Maar het geeft ook een hoop energie. Al die vrolijke kinderen: daar doe je het voor, elk jaar weer. Ik ben nu alweer 5 jaar lid van de OR, dus ook voor mij is het ‘einde’ in zicht. Tot die tijd help ik graag mee als OR lid van deze school en hopen wij samen met de leerkrachten en hulp van ouders overal een feest van te maken voor de leerlingen!”

Marjolijn: “Dit was alweer mijn 6de jaar in de Ouderraad van De Regenboog. Een enorm leuke en afwisselende tijd. Maar na 6 jaar werd het ook tijd om ‘het stokje door te geven’ aan nieuwe ouders, die weer nieuwe ideeën hebben. Samen met Aletta Manders ben ik in de OR begonnen, omdat ik graag iets wilde betekenen voor de school van onze kinderen. Het gaf mij energie om elk jaar weer mooie activiteiten en feesten te kunnen organiseren. Dat kon en kan dankzij de ouderbijdragen die de OR ontvangt èn natuurlijk met behulp van bevlogen ouders, OR leden en docenten.”

Puzzelen Yvonne: “Het Zomerfeest is elk jaar weer puzzelen. Dit Zomerfeest hebben we uit de grond gekregen dankzij de hulp van 11 OR leden, 20 ouders en 10 docenten. Hoe meer ouders zich opgeven om even te komen helpen, des te korter elke ouder ergens bij hoeft te blijven staan. Nu zag je wel, dat sommige ouders 1,5 uur lang hebben geholpen en zelf minder konden meegenieten van het feest.”

Dankbaar

Sponsors

“Als OR vinden we dat jammer. We willen dus heel graag een persoonlijk appèl doen op ouders, ongeacht op welke school je kind zit… help mee, al is het maar een uurtje. Het is zulk dankbaar vrijwilligerswerk! Je krijgt ook een betere band met de school, loopt gemakkelijker even bij docenten naar binnen en ook de kinderen herkennen je op enig moment, erg leuk!”

“Deze OR heeft geïnvesteerd in het zoeken en vinden van sponsors. Dankzij sponsors kun je net dat beetje extra maken van je activiteit. Zo was het Zomerfeest niet compleet geweest als wij niet ook dit jaar de ijscokar van Marice konden ‘krijgen’. Heerlijk biologisch ijs voor een klein prijsje. Of de broodjes van bakkerij Fuite, de bakjes van Charly en de sauzen en ranja van Heinz. Een mooie donatie was het springkussen. Deze was gewonnen door een leerling en gedoneerd voor dit feest, super toch! Het zijn elk jaar weer de ‘kersjes op je feesttaart.’

Dit nieuwe school jaar staat de OR weer klaar voor een nieuwe ronde activiteiten. Op elke school is wel een OR. Informeer dus eens of je kan bijdragen. Alle hulp is welkom, zeker bij de grote activiteiten!

Facts and figures

orregenboog@pcboapeldoorn.nl

Mireille: “Op zo’n Zomerfeest gaat er heel wat doorheen: zeker 2000 prijsjes konden er gewonnen worden, simpelweg door spellen te doen op het schoolplein. Bij elk spel kon je een kaartje verdienen en met deze kaartjes konden de kinderen dan een prijsje uitzoeken. Perfect concept! Daarnaast hadden we ook nog ongeveer 600 broodjes knakworst, 80 liter drinken en 30 silo’s snoepjes.

Marolijn, Mireille en Yvonne

Tekst en foto’s: Wendy Le Griep

23


Schitterende Buitenspeeldag 2015 Afgelopen 10 juni vond de 11e Buitenspeeldag plaats, aan de Ravelijn rond Het Bolwerk en de scholen De Zonnewende en Het Woudhuis. Van één tot vijf uur was het weer een geweldig feest voor alle kinderen in de wijk. Het was een schitterende dag! Zo’n 800-1000 kinderen, ouders, grootouders en begeleiders bezochten deze Buitenspeeldag. Een team van 25 vrijwilligers was deze hele dag – van ’s morgens 9 uur tot zeker zes uur ´s avonds – druk in de weer. De jongste vrijwilligers waren de meisjes van Girls Only. En dat geeft maar aan dat je niet snel te jong bent en nooit te oud om mee te helpen! Vrijwilligers waren er verder van DenkTank Breed, Dynamo en Stimenz. Ook enkele kapsters en een gastouder hadden hun agenda vrijgemaakt om samen het buitenspelen en een saamhorige wijk te promoten.

Voor ieder wat wils Net als in andere jaren was de hairdesign/schminktent stampvol, stond er een rij voor de stormbaan, werd er volop gesprongen op de drie springkussens, kon je voetballen op het Cruijff Court en reden de kickbikes als vanouds over het terrein. Níeuwe elementen waren dit jaar het demo-volleybalteam van Dynamo, de spelletjes van de Speel-O-Theek uit ‘s-Heerenloo en de Politiebus die met zijn loeiende sirene de show stal. Naast al deze activiteiten was er natuurlijk ook de horecatent, waar het voortdurend druk was. De ranja was niet aan te slepen! Eén man was constant in de weer om het drinken aan te vullen en alles bij elkaar is er zeker 500 liter ranja gemaakt. Er kon ook koffie en thee worden gedronken. Verder zijn er drie grote bakken popcorn, 110 bananen, 125 appels, 20 cakes, 10 pakken koekjes en 10 kg snoep doorheen gegaan. En rond 17 uur was het tijd voor een laatste pannenkoek.

Leuke reacties Positieve geluiden die we hoorden waren onder andere: “Ik wil morgen weer volleyballen”, “Die stormbaan is moeilijk, ik ga nog een keer”, “Speelde jij vroeger deze spelletjes oma?”, “Kom, ik help je wel bij de stormbaan” en “Grauw, ik ben een leeuw!” Ook dit jaar konden we aankloppen bij organisaties als de wijkraad Osseveld-Woudhuis, de Goede Woning, Stimenz en Ons Huis voor giften om dit speelfestijn te bekostigen. Deze organisaties delen de wens en de visie dat samen spelen verbroedert en het is natuurlijk ook gewoon ook heel leuk dat zoiets in de wijk wordt georganiseerd.

Oproepje Help je ons volgend jaar ook mee? Het is niet moeilijk: je hoeft niets te bedenken of te maken. In de meeste gevallen is een wakend oog en een helpende hand genoeg. Aanmelden kan via een berichtje naar dit e-mailadres: m.pomeren@upcmail.nl Hartelijke groeten, Bas en Mieke m.pomeren@upcmail.nl

24


Tekst: Bas Kemps en Mieke van Pomeren Foto’s: Wendy Le Griep


Waarom huilt je baby? Zo vlak na de geboorte is huilen de enige taal van je baby. Dan is het dus fijn als je begrijpt waarom je baby huilt. De kraamverzorgende van Naviva is geschoold in de Dunstan babytaal en helpt jou de verschillende huilgeluidjes te herkennen. Daardoor weet je wat je baby jou wil vertellen en wat hij nodig heeft, vanaf dag ĂŠĂŠn! Wees dus niet bang voor huilen..., maar leer luisteren!

Zwanger? Kies voor Naviva Schrijf je nu in en maak kans ! op een fotoshoot www.naviva.nl of bel 088 - 7777 666


met passie!

Advertorial

Kinderen blij maken is het leukste dat er is!

persoonlijk geluk, maar ook een waarin ik een bijdrage kan leveren aan het geluk van anderen – en dan met name bij kinderen!

Mijn naam is Astrid Wolven, ik ben kinder- en jeugdcoach, samenwonend en moeder van twee jongens van 7 en 9 jaar. Ik vind het heerlijk om kinderen te motiveren en te inspireren.

Uw kind centraal

Kinderen hebben soms buiten hun ouders iemand nodig waar ze tijdelijk op terug kunnen vallen als ze niet lekker in hun vel zitten of als er grote veranderingen plaatsvinden. De aanleiding kan een aanwijsbare gebeurtenis zijn: • een verhuizing; • een echtscheiding; • gepest worden; of • het verlies van een dierbare.

Kinderen voelen zich het meest op hun gemak in hun eigen omgeving. Omdat ik een kind graag wil ervaren in zijn of haar thuissituatie kom ik, na een intakegesprek met u als ouder, voor de (eerste) sessies graag bij u thuis. Deze sessies vinden in principe met het kind zelf plaats. Afhankelijk van de hulpvraag of de wens van het kind kan er gekeken worden of u als ouder bij de sessies aanwezig kunt en wilt zijn. Indien de gesprekken thuis niet mogelijk zijn of een kind teveel afgeleid is, kunnen deze bij mij aan huis plaatsvinden.

Maar het kan ook zijn dat uw kind weinig zelfvertrouwen heeft, slecht slaapt, nergens zin in heeft, verdrietig is of niet meer met plezier naar school gaat.

Gratis kennismaking Wanneer u zich afvraagt of uw kind baat zou kunnen hebben bij coaching of therapie, belt u mij dan gerust voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. E-mailen kan ook; dan neem ik contact met u op.

Een helpende hand! Op zo’n moment bied ik uw kind graag een helpende hand om weer blij te worden met zichzelf. Als kindercoach bied ik een laagdrempelige, kortdurende en speel-creatieve vorm van ondersteuning aan, zowel voor kinderen als voor de ouders of verzorgers.

Contact Meer informatie over mijzelf en KidsPassie kunt u vinden op mijn website. Indien u zich vóór 1 december 2015 aanmeldt voor een kennismaking krijgt u bij een eventueel coachingstraject 10% korting.

Door middel van verschillende spelvormen en technieken en door te praten en luisteren help ik kinderen hun eigen kracht en kwaliteiten te (her)kennen: op school, met vriendjes en thuis. Een kind leert hierdoor zelf ontdekken waar het vrolijk en blij van wordt, wat weer bijdraagt aan een positieve ontwikkeling. Tevens help ik ouders om op een andere manier naar hun kind te kijken.

Via de link www.kidspassie.nl/wijkkijker vindt u een leuke oefening, die u als ouder kunt doen om uw kind in zijn ‘eigen kracht’ te zetten. Deze oefening is ook goed te gebruiken als voorbereiding op bijvoorbeeld een spreekbeurt of boekbespreking.

Een bijdrage leveren aan het geluk van kinderen Communicatie heeft me altijd geboeid. Na jaren als communicatiemanager te hebben gewerkt wilde ik me meer verdiepen in de communicatie binnen het gezin, communicatie tussen kind en ouder. Daarom ben ik de HBO-opleiding voor Kindercoach gaan volgen bij het Atma Instituut in Amersfoort. Een keuze die niet alleen een aanvulling is geweest voor mijn

Astrid Wolven KidsPassie Olieslagershorst 223 7328 NP Apeldoorn www.kidspassie.nl astrid@kidspassie.nl 06-22006011

27

Tekst en foto: Astrid Wolven


Winkelcentrum ‘t Fort

Linie 101 7325 DP Apeldoorn 055 534 35 46 Leeuwisfysiogroep.nl Facebook.com/leeuwisfysiogroep

Acupunctuur Fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie Beweegprogramma’s Echografie Handtherapie Kaaktherapie Kinderfysiotherapie Manuele therapie Medical taping Oedeemtherapie Psychosomatische therapie Revalidatie Sportfysiotherapie

Medisch fitness Oefentherapie Osteopathie Shockwave therapie

Ben jij 5 jaar of ouder? Houd je van muziek, dansen en turnen? Vind je het leuk om op te treden voor je familie? Lijkt je het gaaf om in een mooi pakje voor publiek op te treden? Kom dan eens een kijkje nemen bij:

Twirlvereniging Papillon! Wie is Papillon? Papillon is de enige Apeldoornse Twirlvereniging. Met een enthousiast team van docenten bieden wij mogelijkheden voor de recreatieve en de topsporter. Al vele jaren mochten wij ons presenteren op Europese en Wereldkampioenschappen. Bij ons kun je zowel solistisch als met een duo, maar ook in teamverband twirlen.

f

Leeuwis Fysiogroep brengt u in beweging! BESTE SERVICE - TEVREDEN PATIËNTEN - SNEL EEN BEHANDELING

Wat is twirlen? Twirlen is een sport waarbij dans en gymnastische bewegingen worden gemaakt met een baton op verschillende soorten muziek. De sport is een combinatie van turnen, ballet, dans en ritmische gymnastiek en deze combinatie wordt uitgevoerd met een baton(stokje).

Trainingen ma 20:00-22:00 Senioren vr 18:00-20:00 Junioren vr 20:00-21:00 Junioren vr 21:00-22:00 Senioren * Keerkring 74 Apeldoorn

solo/duo solo/duo C team B groep

Het lidmaatschap is zelf in te vullen van 1 uur per week voor €16,25 tot 6 uur per week voor €39,50 per maand.

Het is een sport voor jongens en meiden die het leuk vinden om voor publiek te staan in een mooi pakje, performen leuk vinden en een goed gevoel hebben voor ritme! Voor meer informatie:

secretariaat@papillon-twirling.nl | www.papillon-twirling.nl Facebook: Twirlvereniging Papillon


JUDITH geKNIPT voor jou Advertorial

Eén van de vaste gezichten bij de jaarlijkse Buitenspeeldag is Judith Appelboom van JUDITH geKNIPT voor jou. Judith tovert jaarlijks tijdens de Buitenspeeldag bij tientallen meisjes én jongens het haar om in elke gewenste creatie: van gekleurde kuif, ingevlochten tot opgestoken haar... Van élk kapsel maakt zij een kunstwerk. Ook op de Gezinsmarkt (afgelopen april) was zij present en stonden drommen jongens en meisjes geduldig te wachten op hun beurt. Judith is een bekend gezicht in de wijk. ´t Werd dus tijd voor een nadere kennismaking. Tekst en foto:: Wendy Le Griep

Persoonlijk Judith: “Ik wilde altijd al kapster worden. Na mijn vooropleiding ben ik de kappersopleiding gaan doen. Ik ging één dag in de week naar school en de andere vier dagen werkte ik in een kapsalon. Na mijn opleiding werkte ik vele jaren in een salon en gaf ik les aan de kappersopleiding. Maar het kriebelde toch: de klant kreeg soms wel vier medewerksters ‘aan het hoofd’, omdat iedere medewerkster een deelbehandeling verrichtte: wassen, krullers zetten, knippen, verven, föhnen, enz. Ik wilde het anders doen, persoonlijker. Ik heb mijn hart gevolgd en ik ben voor mijzelf begonnen, met een salon aan huis.”

Flexibel vanuit huis “In 2010 opende ik officieel ‘JUDITH geKNIPT voor jou’, in de Apeldoornse wijk Osseveld-Oost. Ik werk heel flexibel, op afspraak vanuit huis, maar mijn grootste kracht is dat ik ook bij de mensen thuis kom. Dat laatste is praktisch voor klanten die een drukke baan hebben, voor klanten die slechter ter been zijn, of wanneer ik alle gezinsleden van één familie knip. De veelal jonge kinderen kunnen dan in hun eigen omgeving spelen, totdat ze aan de beurt zijn. Heel ontspannen.“

Een mooie combinatie “Of het nu gaat om puntjes knippen of om gedurfde trendy kapsels, alles neem ik even enthousiast onder handen. Ik verzorg ook bruidskapsels en de bijpassende visagie. Daar heb ik eveneens de opleiding voor gevolgd. Een mooie combinatie. Ik heb al heel veel bruidjes in onze wijk van een mooi bruidskapsel mogen voorzien voor hun grote dag. Maar denk ook aan feestcreaties, van gala- tot aan kinderfeestjes. Niet alleen dames en heren kunnen bij mij terecht. Kinderen knippen vind ik erg leuk en ik maak er een feestje van met lekkere snoepjes en een leuke kapmantel. Ik neem de tijd voor het knippen en er is ruimte voor een praatje.”

Met de tijd mee “Ik ben breed opgeleid en deze kennis houd ik graag actueel. Twee keer per jaar volg ik bijscholing via de branchevereniging Gezamenlijke Nederlandse Kappers. Zo leer ik de nieuwste knipmethodes en leer ik over nieuwe modieuze kapsels en haarverzorging. Zo ga ik met mijn tijd mee. Dus wilt u graag goed advies over welke haartrend bij u past? Wilt u en/of uw gezin geknipt worden tijdens een gezellige middag of avond? Dan ben ik geKNIPT voor jou!”

Tevreden klant Een klant van Judith komt binnen en vult aan: “Judith verstaat haar vak. Knippen is toch een ambacht en dat moet je in je vingers hebben. Judith heeft echt feeling met haar. Daarbij is ze goed in de omgang met mensen en ronduit geweldig met jonge kinderen. Voor mij is er geen betere kapster. Ik blijf bij haar.”

Op zoek naar een fijne kapster? Neem dan zeker contact met mij op! Judith Appelboom-Steffers 06-10907369 www.gekniptvoorjou.nl judith@gekniptvoorjou.nl Facebook: Judith Appelboom


Natuurlijk Nieuwsgierig op kamp Zaterdag 23 mei was het zover: het eerste Natuurlijk Nieuwsgierig-kamp! Jeroen Willemsen: “Wie kunnen er beter vertellen over dit kamp, dan de kinderen die hier deel van uitmaakten? Wij geven ze graag het woord.” In het Woudhuisbos Mira: “Samen met mijn vriendin Thyra en zus Emma gingen we naar het mooie witte gebouw in het Woudhuisbos. Eerst maakte ik samen met Thyra een ketting. Met zijn tweeën zaagde je een plakje hout van een boom. Dat was best zwaar. Daarna boorde je een gaatje in de plak hout en kon je je naam er op schrijven en er iets bij tekenen. Toen gingen we verzamelen bij het kampvuur (het kampvuur was nog niet aan!). We zwaaiden de ouders uit en je mocht helpen koken, het bos in (met zijn drieën) of muizenvallen plaatsen.”

Vogelnestjes kijken Mira: “We hadden 3 muizen gevangen. Er hingen ook een heleboel vogelhuisjes. Er zaten ook echte eitjes in. In 1 nest zelfs 13 eitjes! In 1 huisje zat een moedervogel. Toen ik op de trap geklommen was en in het huisje keek, ging de moeder blazen en schrok ik heel erg. Maar ze beschermde natuurlijk haar kindjes.”


Hut bouwen Marlon: “Ik ben samen met mijn vriendin Sophie naar het Natuurlijk Nieuwsgierig-kamp geweest. Het was heel gezellig. Het was bij Het Woldhuis. Eerst gingen we onze spullen wegbrengen. Toen gingen we de kampregels bespreken bij het kampvuur. We mochten daarna de tuin verkennen. Sophie en ik hebben toen met een paar kinderen een hut gemaakt.”

Ren je rot “De volgende morgen werden we wakker door het fluitje van de expeditieleider Jeroen. In de ontbijtzaal gingen we eten. Na het eten gingen we naar buiten en mocht je spelen. En ook in het bos. Daar hebben we met de grondboor gekeken hoe de grond eruit zag. Onderin werd het zand steeds lichter. Toen kwamen de ouders. En gingen we het spel Ren Je Rot doen. De kinderen mochten vragen bedenken over wat zij hadden geleerd op kamp. Samen met Thyra had ik gevraagd waarom de grond steeds lichter werd als je dieper graaft; a. omdat er bladeren op liggen, b. door het grondwater, c. door de zon. Rarara....?”

Kampvuur Mira: “Het werd tijd om de bedden op te maken. Thyra en ik zaten bij de jonge meiden met Manon als groepsleidster. We waren met zijn tienen en hadden de bovenste verdieping. Er waren heel veel bedden. Daarna gingen we nog even spelen. Toen gingen we eten. We hadden broodjes en soep. De broodjes ging je roosteren boven het kampvuur. Na het eten mochten we nog weer spelen. Daarna ging ik met mijn groep slapen.” Marlon: “We gingen heel laat slapen. In de ochtend gingen we eten in de grote eetzaal. Daarna mochten we weer op avontuur door de tuin. En daarna werden we weer opgehaald. Het was een heel gezellig weekend.”

Dassenburcht Marlon: “We hebben ook met schepnetten in het water gevist. We gingen ook een tocht maken in het bos op zoek naar een dassenburcht. In de avond gingen we broodjes roosteren. Die waren erg lekker. Wat later gingen we bij het kampvuur zitten. Toen gingen we popcorn roosteren.”

Ambassadeurs “We kregen aan het einde van het kamp een echt diploma. We zijn nu ambassadeurs van Natuurlijk Nieuwsgierig. Daarna ging ik naar huis en ging ik uitrusten van het leuke kamp!! Ik hoop dat we het nog eens doen!!!! Dank aan iedereen die heeft geholpen!!” Quillian: “Ik vond het leukste van het kamp: popcorn maken, met de bolderkar rijden, de slang te eten geven. Het was erg gezellig.” Owen: “Het leukste dat ik op kamp heb gedaan is met de gevangen muizen spelen, er was zelfs eentje die kroop in mijn nek.” Michelle (één van de hulpouders): “Geweldig om te zien hoe vrij de kinderen kunnen zijn in het bos rondom Het Woldhuis. Heel leuk om te zien hoe iedereen zo goed samenwerkte om te zorgen dat alles soepel loopt! Voor herhaling vatbaar!” Tekst: Jeroen Willemsen Foto’s: Wendy Le Griep


De Kunstkijker

In de komende Wijkkijkers kunt u genieten van de ‘Kunstkijker’, waarin Teja Bottema steeds een kunstwerk in de wijk onder de loep neemt. Als kunstkenner deelt Teja haar liefde voor kunst. U zult zien, dat u uw eigen wijk èn vooral de mooie kunstwerken in en om de wijk (heel anders) gaat zien en waarderen dankzij de ‘Kunstkijker’. Teja ‘trapt af’ met het eerste kunstwerk: De Marken van Nicolas Dings, ook wel bekend als de ‘vogelkooien langs de A50’, 1994-1998.

Tekst en foto: Teja Bottema

De Marken Waar Wie Wat Materiaal Omvang Opdracht

combineert ook uiteenlopende materialen zoals hout, keramiek, brons, textiel met tekeningen en schilderijen tot een eigen beeldtaal. Zijn beeldhouwwerken lijken daardoor vaak driedimensionale collages.

Geluidswal A50 ter hoogte van Het Kasteel & de Woudhuizerallee Kunstenaar Nicolas Dings (Tegelen 1953) Zesdelige sculptuur RVS, hout, kunststof, grondverzet Afmeting 600 x 210 cm en 350 x 400 cm Gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland

Toegangspoort tot de wijk Bij het viaduct Woudhuizermark heeft Dings twee geometrische roestvaststalen kooiconstructies geplaatst. Deze dienen als symbolische toegangspoort voor de wijk Het Woudhuis. Het viaduct is dan de brug en de snelweg de A50 de slotgracht.

Het kunstwerk De Marken (1) van Nicolas Dings bestaat uit zes kooiconstructies langs de A50 van roestvaststaal. Hij heeft zich laten inspireren door het thema kastelen. Deze kooien verwijzen naar de achterliggende wijk Het Kasteel in Het Woudhuis, waarvoor Ashok Bhalotra in de jaren ‘90 het stedenbouwkundige ontwerp heeft gemaakt. Bhalotra werkt met verschillende thema’s zoals Het Kasteel, De Buurt en Het Villabos en Landgoederen.

Beschermingswal De andere vier kooiconstructies die op een klein talud staan, roepen ook associaties op met torens, bastions waar vanuit je de wijk kunt verdedigen. De kooien verwijzen ook naar vormen uit de architectuur. Samen met de geluidswal vormen ze een verdedigingslinie of een beschermingswal tegen indringers. Deze zes kooien begrenzen de wijk zoals in de middeleeuwen de grenzen van de marken werden aangeduid, door sloten, houtwallen of paaltjes.

Beeldtaal Nicolaas Dings gebruikt in zijn werk vaak motieven die ontleend zijn aan de beeldtaal van de Renaissance. Beelden uit de christelijke, wereldlijke en intellectuele kunst worden met symbolen uit de volkskunst samengevoegd in zijn beelden. Hij verbindt op deze manier niet alleen beelden uit het verleden en heden, maar

32


Teja Bottema, ‘Kunstkijker’ in hart en nieren Wij wonen met ons gezin sinds 1995 in Het Woudhuis te Apeldoorn. Aan de NLO (Nieuwe Leraren Opleiding) ben ik afgestudeerd in de beeldende vakken en kunstgeschiedenis. Op de NLO kregen we ook de geschiedenis van de schilderkunst, textielkunst en beeldhouwkunst. Daarna ging ik nog een jaar kunstgeschiedenis studeren aan de VU in Amsterdam en ben ik op de Kunstacademie in de studierichting Monumentaal afgestudeerd, waarin ik mijn eerstegraads onderwijsbevoegdheid heb behaald. Kunst, kunstuitingen en cultuur zijn altijd de rode draad in mijn leven geweest en op dit gebied heb ik talrijke dingen gedaan, zoals kunst maken, lesgeven aan kleuters tot studenten van de kunstacademie en daarnaast van alles organiseren wat direct en indirect met kunst te maken heeft. Ik vind het heerlijk om mijn passie voor de kunst met anderen te delen. Vandaar dat ik voor de Wijkkijker de rubriek De Kunstkijker heb bedacht en ga schrijven.

Vogel op de kooi De kooiconstructies lijken ook op vogelkooien, alleen zit de vogel op de kooi, in plaats van erin en dat roept associaties op met het sprookje van de gebroeders Grimm over de Gouden vogel. Elke kooi van Dings wordt bekroond door een vogel die dienst doet als windvaan maar ook als wachter, die de bewoners van Het Woudhuis moet waarschuwen bij naderend onheil. Deze vogels zijn tevens de boodschappers van de zon: de kooien staan aan de oostkant van de wijk, de kant waar de zon opkomt. Vijf van deze vogels zijn net even anders en een hommage aan de vogels die hier in de buurt in de natuur voorkomen. Zij staan symbool voor verschillende eigenschappen van de mens en de ziel en ze verbinden volgens Nicolas de natuur met de cultuur.

Teja Bottema Reacties en vragen via: wijkkijker@osseveld-woudhuis.nl

Gebruikte bronnen:

Nieuwe Winkler Prins Encyclopedie, BV Uitgeversmaatschappij Argus Elsevier, p. 1350. Vrienden Nieuws Vereniging Vrienden van het Van Reekum Museum, nr. 5, 2e jaargang juni 1997. Lon Schröder, Marian Louppen-Laurant, red: Frits Bless en Nicolas Dings, Zout: Beelden in de openbare ruimte 1988-1998, uitgave van de Provincie Gelderland, Fonds Kunst en Cultuur, bij oplevering van de kunstopdracht De Marken Nijmegen 1997, p. 7, p. 8. De kunstenaar Nicolas Dings heeft verder veel zaken mondeling toegelicht: - Tijdens een excursie in de jaren ‘90 naar het kunstwerk “De Marken en de woonwijk Het Woudhuis.” - In zijn presentatie tijdens het museumcafé in CODA op 28 maart 2014. - Bij een rondleiding langs zijn werk in het CODA in 2014, tijdens de expositie “Teun Rene een leven vol kunst”, waarin het werk van Nicolas Dings in ruime mate vertegenwoordigd was.

Wie was Nicolas Dings? Nicolas Dings verbindt in zijn werk vaak symboliek, spiritualiteit, rationaliteit, cultuur en natuur op een eigentijdse manier, waardoor er humoristische beelden ontstaan, waarbij je je eigen associaties kunt maken. Veel van de beelden van Nicolas Dings zijn terug te vinden in de openbare ruimte in Nederland. (1) De Marken, mark, marke, betekent merktekens, maar ook grenzen. In de late middeleeuwen wordt deze term gebruikt om het gebied, areaal, aan te duiden dat de bewoners van een nederzetting gemeenschappelijk mogen gebruiken van hun Landheer.

33


Eén naam, twee vakmannen Of u nu toe bent aan een nieuwe CV-ketel*, een nieuwe badkamer, zonnepanelen op, of nieuwe goten langs het dak, deze ervaren all-round installateurs draaien er de hand niet voor om. Herman de Boer installatietechniek is nu twee man sterk, maar nog steeds één vertrouwd adres voor al uw installatiewerk. Wel zo makkelijk, één telefoontje of mailtje en... ...

1- 2-3 , klus geklaard. *Houdt uw CV-ketel in

topconditie! Vraag naar ons onderhoudscontract


Solar Systemen Gelderland Na 11 jaar Mentaspex (psychologisch adviesbureau) en 9 jaar voor diverse adviesbureaus te hebben gewerkt, wilde Peter Ambagtsheer uit een ander vaatje tappen: duurzaamheid als kernbegrip leidde tot de oprichting van Solar Systemen Gelderland. Advertorial Peter geeft advies op maat aan particulieren, bedrijven en overheid over duurzame (zonne)systemen (zonnepanelen), waarbij hij de gehele organisatie rondom de installatie verzorgt. Peter is in veel markten thuis.

Spannende combinatie Peter: “Naast mijn interesse in de menselijke geest, ben ik ook altijd vanuit mijn hobby en brede interesses goed technisch onderlegd geweest. Deze ongebruikelijke èn vooral ook spannende combinatie kwam mijn opdrachtgevers uit de technische en de ITsector altijd goed uit.”

Specialist “Als ondernemer spreken het milieu en werken aan en met duurzaamheid mij persoonlijk aan. De sector waarin ik nu werk verbindt al deze interesses. In Solar Systemen vind ik een goede franchisegever die mij voor Gelderland deze combinatie biedt. Ik kan mijn technische hart helemaal los laten op de systemen, de techniek, de materialen en de constructies. Als mens ben ik nog steeds in gesprek en beoordeel ik elke opdracht individueel zoveel mogelijk persoonlijk op locatie. De wensen die mijn klanten hebben zijn heel divers, maar de meesten komen toch heel ‘gewoon’ met een verzoek om zonnepanelen. En daar weet ik toevallig heel veel vanaf! Of het nu om 3, 30 of 300 panelen gaat, ik lever de best passende installatie voor ieder oppervlak, dus niet alleen geschikt voor op het dak.”

Tekst en foto’s: Wendy Le Griep

Persoonlijke oplossing

Kwaliteit

“Solar Systemen Gelderland levert zonnepanelen aan particulier, bedrijf en overheid in heel Gelderland, Overijssel en Flevoland. Ik geef advies over het best passende product en ik organiseer daarna de levering en de installatie. Voor elke klant zoek ik persoonlijk de beste oplossing.

“Een kwaliteitskeurmerk voor zonnepanelen wordt gemaakt. Solar Systemen volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en wil graag meewerken aan een certificering. Solar Systemen is een landelijke franchise organisatie en werkt er hard aan om de grootste aanbieder van duurzame zonnepanelen van Nederland te worden. Zover is het nog niet, maar alle franchisenemers werken hier aan mee. Onze drijfveer is allereerst het leveren van een goed duurzaam product, passend bij de wensen en de behoefte van de klant. Solar Systemen verkoopt werkende systemen en vult geen gaatjes met zonnige praatjes.”

De installatie besteed ik uit aan gespecialiseerde installateurs en ik ben erbij als de panelen worden geplaatst. Klanten die het leuk vinden om de installatie zelf te doen, kunnen bij Solar Systemen goed terecht. Zelf installeren is een spannende klus, maar ook één waarvan je moet weten waar je aan begint.”

Bovenop de ontwikkelingen “De ontwikkelingen in zonnepanelen-land gaan snel. Het rendement van zonnepanelen wordt steeds groter en dit betekent dus, dat panelen snel ‘verouderen’. De zogenaamde ‘kassakoopjes’ betreffen maar al te vaak verouderde panelen met een lager rendement en een langere terugverdientijd. Met Solar Systemen lever ik ‘top of the bill’, vers van de pers zogezegd: Panelen van Solar Systemen hebben een hoog rendement, zijn duurzaam en verdienen zich snel terug. Door variëteit is er wat te kiezen. De vormgeving wordt overigens ook steeds mooier, want ja, het oog wil ook Watt.”

Maatwerk “Kom zeker eens op bezoek aan de Tweelingenlaan 118 in Apeldoorn-Noord. Hier kan ik alle systemen laten zien en meer tekst en uitleg geven. Ik kom graag bij u op bezoek om te beoordelen wat voor u de best passende oplossing is. Ik lever altijd maatwerk.” Graag tot ziens, Peter Ambagtsheer Solar Systemen Gelderland Tweelingenlaan 118 055-2000252 www.solar-systemen.nl gelderland@solar-systemen.nl

35


Najaarsactie:

WIN EEN

SCOOTER

BIJ VAN WAMELEN OPTIEK

Win als klant van Van Wamelen Optiek een fantastische scooter.* Deze actie loopt tot en met 30 november 2015. Loop voor meer informatie gerust bij ons binnen. Van Wamelen Optiek Linie 309, 7325 DS Apeldoorn Tel: 055 - 301 07 20, www.vanwamelenoptiek.nl *Vraag naar de voorwaarden

Mede mogelijk gemaakt door:


Advertorial

Tekst: Mathilde Jansen Foto’s: Mathilde Jansen en Wendy Le Griep

Naviva Kraamzorg Mathilde Jansen, manager bij Naviva Kraamzorg in de regio Apeldoorn, woont zelf sinds 2002 in de wijk Osseveld. Wekelijks worden er baby’s geboren in onze wijk en iedere geboorte is weer speciaal en bijzonder. Even voorstellen

Een goede en veilige start

Mathilde heeft zelf 3 kinderen en heeft hierdoor ervaren hoe belangrijk kraamzorg is. “Mijn oudste zoon is thuis geboren, alweer 12 jaar geleden. 1,5 jaar later werd, 4 weken te vroeg, de tweeling geboren (2 jongens), waardoor ik in het ziekenhuis moest bevallen. Beide ervaringen zijn bijzonder om in het werk mee te nemen. Door mijn eigen ervaringen weet ik hoe belangrijk het is om een kraamverzorgende in huis te hebben die zich kan aanpassen aan jouw manier van leven, gewoontes en wensen. En daar staan wij voor binnen Naviva.”

Kraamzorg in Nederland staat landelijk voor noodzakelijke zorg. Het voorkomt wiegendood. Kraamzorg zorgt voor gezondere baby’s en gezondere moeders. “Onze kraamverzorgenden geven ouders en hun kindje een veilige start tijdens de kraamtijd, waarbij ondersteuning bij voeding en het geven van voorlichting centraal staan. Na afloop van de kraamtijd willen we dat ouders het volste vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. Naast voeding en voorlichting verrichten onze kraamverzorgenden ook andere werkzaamheden in overleg met het gezin en afhankelijk van het aantal uren.”

Onze organisatie

Babytaal begrijpen

Naviva Kraamzorg is uitgegroeid tot één van de grootste kraamzorgorganisaties van Nederland. “We zijn betrokken bij de cliënt en ons personeel en streven ernaar een innovatief bedrijf te zijn. Op dit moment hebben wij ca. 1000 kraamverzorgenden in dienst. Dat lijkt groots, maar door het ‘Buurtgericht Kramen’ zijn we juist altijd dichtbij. Iedere kraamverzorgende is werkzaam in de regio waar zij woonachtig is. Door een intensieve samenwerking van verloskundige en kraamverzorgende worden de werkzaamheden goed op elkaar afgestemd en dat komt de kwaliteit van zorg die we aan het gezin leveren ten goede.”

“Als extra bieden onze kraamverzorgenden ouders een mini-cursus babymassage en informatie over de verschillende huiltjes van een baby aan: de zogenoemde Dunstan babytaal. Hiermee leer je te luisteren naar het huiltje van je baby en is het gemakkelijker de verschillende signalen van je baby te onderscheiden.”

Samenwerking “Leuk om te vertellen is dat wij nauw samenwerken in de keten geboortezorg Apeldoorn. Kraamverzorgenden van Naviva geven prenatale voorlichtingsavonden aan aanstaande ouders, gezamenlijk met de verloskundigen uit Apeldoorn en het consultatiebureau (CJG). Daarnaast geven wij voorlichtingsavonden over borstvoeding in het Gelre Ziekenhuis en werken wij regionaal samen met verloskundigen en gynaecologen binnen het Verloskundigen Samenwerkingsverband Apeldoorn.”

Buurtgericht in de praktijk “Erg mooi om te zien is dat er steeds vaker vraag is naar de bekende kraamverzorgende uit de buurt. In het voorjaar stond één van onze kraamverzorgenden samen met de consulent, allebei uit onze wijk, op de Gezinsmarkt in ‘Het Bolwerk’. Trotse ouders lieten meteen hun kroost zien en er werd heerlijk bijgepraat.”

De juiste kraamzorg draagt bij aan een goede, veilige start van moeder en kind! Iedere ouder verdient het om een fantastische kraamtijd te hebben, en dat is waar Mathilde en haar teams voor staan.

Speciaal opgeleid bevallingsteam

Voor meer informatie en aanmelding voor kraamzorg:

Uniek bij Naviva is het eigen bevallingsteam. Om de kwaliteit en veiligheid van zorg tijdens de bevalling beter te kunnen waarborgen, zijn er in elke regio speciaal opgeleide teams opgezet om tijdens de bevalling begeleiding te geven aan de aanstaande ouders. De verloskundigen en onze kraamverzorgenden werken dagelijks samen, waardoor zij goed op elkaar zijn ingespeeld. Dit kan bij bevallingen thuis, maar ook in het geboortecentrum de kwaliteit en veiligheid van de bevalling vergroten.

Naviva Kraamzorg www.naviva.nl 088-7777666

37


Schaaktoernooi 2015

Tekst: Chris Doornekamp Foto’s: Wendy Le Griep

Alweer voor de 9de keer vond in de meivakantie in Het Bolwerk het schaaktoernooi plaats. Een recordaantal van 54 jeugdige schakers, in de leeftijd van 7 tot 12 jaar, stond om 10 uur ’s ochtends te trappelen om mee te doen. Met begerige ogen werd door de kinderen gekeken naar de mooie bekers die al uitgestald stonden op het podium. Maar daar moest natuurlijk wel eerst flink om worden geschaakt! De schakertjes waren vooraf ingedeeld naar speelsterkte en ervaring, zodat iedereen leuke en spannende partijtjes kon spelen. De poules waren vernoemd naar het schaakbord en de stukken: Veld, Pion, Paard, Loper, Toren, Dame en Koning.

Moeder van Daan van Helden (2e prijs groep Veld): “Ik wil jullie bedanken voor vandaag. Het was allemaal perfect georganiseerd en Daan heeft ontzettend genoten! Hij was ook erg trots op zijn schaakbeker. De beker staat op zijn nachtkastje. Een goede motivatie om volgend jaar weer verder te gaan!”

In de Koningsgroep speelden de sterkste schakers, deze ‘grootmeesters’ in de dop kregen zelfs een aparte ruimte toegemeten.

6 scholen present Aan de sportieve strijd op het schaakbord deden leerlingen mee van de basisscholen De Regenboog, De Zonnewende, De Bundel en Het Woudhuis. Dit jaar waren voor het eerst ook kinderen van De Vliegenier en de Sterrenschool Apeldoorn van de partij. Bijzonder was dat deze ‘kids’ eigenlijk naar school moesten, maar speciaal verlof hadden gekregen van de schoolleiding om mee te kunnen schaken.

Brain fitness! Dat onderstreept de positieve houding van veel basisscholen over het schaken. Want het is niet alleen een mooi en uitdagend spel om te spelen. Het is tegelijkertijd ook heel leerzaam voor de kinderen. Op een speelse manier leer je vooruit denken, slimme plannetjes te smeden en ook omgaan met verlies. Schaken als fitness voor je hersenen!

38

Leuke dag Het toernooi telde 7 speelronden. Rond het middaguur was nog een prima lunch voorbereid. De jongens en meisjes lieten zich de broodjes met knakworst of kaas goed smaken. Tussen de partijtjes konden de kinderen even ontspannen met tafelvoetbal of flipperen in het jeugdhonk van Het Bolwerk. Dankzij het mooie weer was ook het nabij gelegen Cruyff voetbalcourt erg in trek, om even stoom af te blazen en lekker met elkaar achter de bal aan te rennen. Om daarna met een opgefrist hoofd de laatste partijtjes te gaan spelen. Het was tot het eind spannend in elke poule, omdat de nummers 1, 2 en 3 een mooie schaakbeker in de wacht konden slepen. Uiteindelijk was rond 14.30 uur duidelijkheid over de afloop en kon de prijsuitreiking beginnen. Alle deelnemers kregen sowieso een mooie schaakmedaille uitgereikt. De winnaars in de diverse groepen waren:


Chris Doornekamp: “Ik ben zelf al jarenlang schaakdocent bij De Regenboog zoals Xanthine en Monique dat bij hun scholen doen. Dit jaar heb ik les gegeven voor de stappen 3 en 4. Dit zijn de gevorderden die voor De Regenboog speelden in de groep Dame en Koning. Kampioen Demian en runner up Lars zitten in mijn klasje, ben ik best een beetje trots op!”

Veld: Pion: Paard: Loper: Toren: Dame:

Carlijn van Houts (De Zonnewende) Mysha de Bok (De Zonnewende) Joyce van Langen (De Zonnewende) Raoul Kerkdijk (De Vliegenier) Marten Algra (De Vliegenier) Vera Buitenhuis (De Bundel)

Champions League In de Koningsgroep, of moeten we zeggen ‘champions league’, zegevierde Demian den Dulk van De Regenboog. Demian is nog maar 10 jaar, maar was de onbetwiste kampioen door al zijn partijen te winnen. Op een de tweede plaats eindigde Lars Willems (De Regenboog) en Hidde de Haas (De Vliegenier) maakte het erepodium compleet. De kinderen van De Bundel konden tot slot ook hard juichen, want zij veroverden de Wisselbeker voor de beste school!

vrijwilligers: Xanthine Gerritse, Monique v.d. Bos, Malinda van Remmen, Wendy Le Griep, Yvonne Lieferink, Inge de Bok, Sylvia van Ark, Peter Groot, Henk en Anja Bulthuis en Jean-Paul de Haas. We hebben nu al zin in de jubileumeditie van mei 2016, dus graag tot ziens! Zit uw kind op de basisschool en wil hij of zij ook leren schaken? Meldt uw kind dan aan bij het schoolschaken van de eigen basisschool in de wijk. In september begint het nieuwe seizoen, dus schaak vooral mee! Namens organisatie Het Bolwerk schaaktoernooi, Chris Doornekamp chrisdoornekamp@hotmail.nl

Het was een zeer geslaagd toernooi met veel dank ook aan alle betrokken

39

Chris: “Voor mij is het doel om veel kinderen enthousiast te maken voor de mooie schaaksport. Hoe meer basisscholen in Apeldoorn het schaken omarmen, hoe leuker en beter het is! Ik hoop dat Het Bolwerk schaaktoernooi hieraan een goede bijdrage kan leveren en in de volgende editie nog meer deelnemers kan verwelkomen. Ik heb zelf ooit het schaken ook via school geleerd. Erg leuk om dat over te brengen op de kinderen van nu.”


De ‘R’ zit weer in de maand en het is daarom tijd voor onze heerlijke huisgemaakte stamppotten. Deze laatste maanden van het jaar 2015 ontvangt u 10% korting op uw bestelling van minimaal 10 personen Gebruik deze code en bestel via onze website: stamp10

Ook geen zin en tijd om te scheren? Wij hebben voor u de oplossing!

Weetjes van de voedingsdienst binnen Talma Borgh Waarom Pulzzz? Pulzzz staat voor persoonlijke aandacht, professionaliteit, en veilig definitief ontharen. Goedkoop? Anderen zijn gewoon

 Wist u dat Talma Borgh een eigen keuken heeft  Wist u dat wij ook graag voor u koken  Wist u dat wij kopen bij plaatselijke leveranciers  Wist u dat wij ook hapjes, salades etc. kunnen leveren  Wist u dat wij uw bestelling bij u thuis afleveren  Wist u dat wij u met uw gasten ook kunnen ontvangen in het restaurant  Wist u dat wij uw feestje groot of klein een Smakelijk tintje kunnen geven door bijv. een heerlijk buffet voor u te maken en af te leveren op het door u gekozen adres  Wist u dat er momenteel een aanbieding is: 3 maaltijden voor € 10, Wist u dat u dit alles kunt regelen via tel.nr. 3683747

te duur. Wij werken met het 1 euro per flits principe. Naar mate de behandeling vordert zult u ook steeds minder gaan betalen, want waar geen haar zit gaan wij ook niet flitsen. • Professionele en goed opgeleide behandelaars • 30 vestigingen in Nederland: altijd wel één in de buurt • Wij nemen echt de tijd voor u • 1 euro per flits: weet wat u betaalt • Pulzzz IPL: ook voor blonde en rode haren en de getinte huid

Pulzzz Apeldoorn Linie 578 7325 DZ Apeldoorn Telefoon: 06 11 588 773 apeldoorn@pulzzz.nl apeldoorn.pulzzz.nl

Een hartelijke groet, Smakelijk Maaltijd en Catering Fortlaan 47 7325 ZE Apeldoorn www.talma-borgh.nl Pulzzz: Uiterst veilig en professioneel en toch scherp geprijsd


Stralend Middelpunt voor elk evenement Advertorial

Veel wijkbewoners kennen Marian Krook-Lievestro van Stralend Middelpunt inmiddels. Is het niet van het schoolplein, haar auto met bestickering of als buurtbewoner, de Bolwerkbeurs, dan wel door de Gezinsmarkt die zij in april van dit jaar in opdracht van de Wijkraad in en rondom Het Bolwerk heeft georganiseerd. Marian: “Ik word enthousiast van het regelen van leuke evenementen. Het liefst evenementen die een blijvende herinnering worden, zoals bijvoorbeeld een bruiloft of een feest voor iemand die 50 wordt. Als professioneel ceremoniemeester en evenementenregisseur zorg ik ervoor dat alles op rolletjes loopt en dat het uniek wordt.”

Een belangrijke ‘klik’ “Het begint met een kennismakingsgesprek met het bruidspaar of een andere opdrachtgever. In dat gesprek moet een klik zijn. Om zo’n mooi evenement neer te zetten, wil ik weten hoe het bruidspaar of andere opdrachtgever in elkaar steekt. Het moet tenslotte zo worden, dat het helemaal bij hen past. Vervolgens maak ik een voorstel met een offerte. Wanneer er ook styling bij de opdracht komt kijken, maak ik een ‘moodboard’ op papier of op Pinterest. Een ‘moodboard’ is een collage waarop afbeeldingen staan die de sfeer weergeven van het evenement.”

Grote passie Enthousiast is ze zeker. Op dit moment werkt ze nog drie dagen als projectleider bij de Politieacademie, maar haar ogen beginnen te stralen bij het idee dat ze deze grote passie in de nabije toekomst mogelijk fulltime mag gaan doen. “Wanneer ik als weddingplanner een bruiloft van A tot Z mag regelen of ceremoniemeester mag zijn, gaat de adrenaline op zo’n dag door mijn lijf. Ik geniet van het geregel en de emotionele momenten. De liefde spat er vaak vanaf. Om hun dag echt een droomdag te maken, is voor mij een uitdaging en het is tot nu toe nog steeds gelukt.”

Creativiteit Marian heeft haar eigen bedrijf bijna vijf jaar en ze wordt niet alleen blij van bruiloften. Ook zo’n groot evenement als de Gezinsmarkt haalt de creativiteit in haar naar boven. “Ik had al ervaring met de BolwerkBeurs in 2011 en 2013 en ik vond het een eer te worden gevraagd. Samen met Mirka Willems en de Wijkraad hebben we een geslaagd evenement neergezet, dat zeker voor herhaling vatbaar is. De buurtbewoners kregen veel informatie, kinderen werden verwend met allerlei leuke activiteiten en de standhouders waren dik tevreden over de opkomst en de interesse van de buurtbewoners. Die genietende blikken, daar doe ik het voor.”

Netwerk Ondertussen heeft ze een groot netwerk opgebouwd. “Om goed te kunnen adviseren, ken ik veel leveranciers in Apeldoorn, omstreken en daarbuiten en weet ik wie waar goed in is. Ook hou ik de laatste trends op het gebied van evenementenstyling bij. Met die informatie kan ik goed adviseren.”

Bruidsbeurs Om meer bekend te raken, organiseert ze halfjaarlijks de bruidsbeurs bij Charme Hotel Oranjeoord in Hoog Soeren. De eigenaar van dit hotel komt ook uit onze wijk. Ook houdt ze gestylde loveshoots: “We zoeken een mooie plek op en kiezen een thema wat past bij het stel dat gefotografeerd wordt. De fotograaf zorgt voor de juiste foto’s en ik zorg ervoor dat het thema goed uitkomt. Heerlijk om zo creatief bezig te zijn!” Marian Krook-Lievestro Evenementregisseur, ceremoniemeester en stylist De Moeraseik 15 7325 HM Apeldoorn 06- 31954279 info@stralendmiddelpunt.nl www.stralendmiddelpunt.nl F: Stralend Middelpunt T: @MarianKrook Tekst en foto’s: Marian Krook-Lievestro


Ik kan het zelf

Ik kan rennen, dansen, zingen

Ik kan het zelf zeggen

Ik voel, denk en ontdek

Ik mag er zijn

NIEUW!

www.kinderopvangook.nl Een wereld te ontdekken. Ontdek je met ons mee?

OOK-klein 47 weken opvang per jaar

In Osseveld/Woudhuis bieden wij vele vormen van opvang voor 0-13 jaar, o.a. bij Sterrenpret en in Het Bolwerk. Wij nodigen u graag uit om samen met uw kind een kijkje te komen nemen en u te laten voorlichten over onze mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u terecht bij unitmanager Willeke Bijl, tel. 06 - 181 34 744 of willekebijl@kinderopvangook.nl

Het kabinet investeert in peuteropvang voor alle peuters.

Komt uw kind ook naar KDV De Imme? • • • • • •

Speciaal ind voor uw k r! van 0-4 jaa Samen Groot worden

adv De Imme (Apeldoorn) 180x130 030915.indd 1

Volledige aandacht voor kinderen van 0-4 jaar Veel pret met de spelend-leren methodiek Persoonlijke en huiselijke sfeer Gebruik van handige Prokino app Heel veel flexibiliteit Betrokken en ervaren medewerkers

De Imme biedt al meer dan 30 jaar kinderopvang op diverse locaties verspreid in Apeldoorn: Imme Zuid / locatie Ugchelen; in Apeldoorn Zuid (vlakbij het Gelre Ziekenhuis) Imme Noord / locatie Centrum; in de wijk Parken-Orden (naast diagnostisch centrum) Imme Osseveld Zuidbroek; Deventerstraat/Tussen de Eiken

De Imme Kindercentra van Prokino

Kinderdagverblijf (KDV) | Peuterspeelzaal 055 - 355 19 27 | www.prokino.nl/apeldoorn | imme@prokino.nl

03-09-15 17:19


KBS De Zonnewende KBS De Zonnewende is van start gegaan met een proefproject van het International Primary Curriculum (IPC). Het IPC is een integraal, thematische en creatief curriculum voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, dat gericht is op kunst en cultuur (beeldende vorming, dans, drama, digitaal en mediawijsheid, cultureel erfgoed, literair en levensbeschouwing) en de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en natuuronderwijs). Projectonderwijs Het concept is in de jaren ‘90 bedacht door onderwijsontwikkelaars in opdracht van Shell. Kinderen van Shellpersoneel hadden behoefte aan een internationale onderwijsvorm die in meerdere landen wordt gebruikt. Op die manier kunnen de kinderen zonder al te veel problemen in een ander land hun school voortzetten op het moment dat hun ouders verhuizen naar een nieuwe standplaats. Inmiddels is IPC in meer dan 80 landen ingevoerd, op 1.800 scholen. Sinds 2005 is de onderwijsvorm ook in Nederland beschikbaar en hebben 150 scholen het opgepakt. Apeldoorn was tot nu toe een witte vlek op de kaart. De Zonnewende gaat de komende 6 weken een proefproject draaien in alle groepen.

Drie ontwikkelingen De Zonnewende is een Daltonschool. Daarnaast krijgen de leerlingen op De Zonnewende al een paar jaar Engelse les vanaf groep 1 en is er veel aandacht voor meerbegaafden. De drie ontwikkelingen sluiten zeer goed aan bij het IPC. Binnen het IPC is veel aandacht voor de kernwaarden van het Daltononderwijs: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, reflectie, samenwerken en doelmatig werken. Ook is het IPC internationaal georiënteerd, wat mooi aansluit op ons profiel voor vervroegd vreemd talenonderwijs. Daarbij is er ruime

aandacht voor onderzoekend leren en het ‘leren leren’, wat een verlengde is van onze benadering in de Zongroep (= werkgroep voor onze meerbegaafde leerlingen).

Focus op leren Voor de kinderen verandert er in het ochtendprogramma niets. Dan krijgen ze rekenen (begrijpend), lezen en taal. De middagen zijn bedoeld voor IPC-onderwijs en gaan wij aan de slag met de vier hoofddoelen van het IPC, waarbij de focus ligt op leren: Kinderen helpen de vakkennis, de vaardigheden en het begrip te leren die zij nodig hebben om de wereld om zich heen te begrijpen. Kinderen helpen de persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen die zij nodig hebben om gedurende hun hele leven actief deel te kunnen nemen aan de samenleving. Kinderen naast het bewustzijn van hun eigen nationaliteit helpen een internationale denkrichting te ontwikkelen. Kinderen leren hun doelen te bereiken op basis van hedendaags onderzoek, naar hoe kinderen leren en hoe zij kunnen worden aangemoedigd om een leven lang te leren.

Ouderbetrokkenheid Ouderbetrokkenheid is een kenmerk van succesvol onderwijs. Het bevordert de schoolprestaties, werkhouding, het sociaal emotioneel functioneren en het welbevinden van kinderen. Dr. Robert

43

Marzano (onderzoekwetenschapper onderwijs) benoemt dit al in zijn boek ‘Wat werkt in de klas’. Educatief partnerschap met ouders is dus essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en vandaar dat het IPC ouders probeert te betrekken bij de projecten. Zo ontvangen zij voorafgaand aan elk project informatie over de doelen en de inhoud, vragen we soms om inbreng van ouders bij opdrachten en worden zij betrokken bij de (feestelijke) afsluiting van de projecten.

Meer informatie? Mocht uw interesse zijn gewekt over IPC of wilt u meer weten over de werkwijze van De Zonnewende, dan nodigen wij u graag uit. U kunt contact opnemen met: Lieselotte Steenbergen Locatiedirecteur De Zonnewende locatie Ravelijn 055-5058800 of met Monique ter Steege Locatiedirecteur De Zonnewende locatie Keerkring 0553601967 www.kbsdezonnewende.nl Graag tot ziens! Tekst: Monique ter Steege


DE LE UK ST E BS O N VA AP EL DO

MEER ACTIVITEITEN

✔ U kunt als ouder alles persoonlijk en direct regelen met de vestigingsmanager. ✔ Kleinschalige aanpak met veel persoonlijke aandacht voor uw kind. ✔ Veel binnen én buitenruimte.

N!

MEER RUIMTE

OR

BUITENGEWOON IN BSO

MEER FLEXIBILITEIT

Bixo is gevestigd bij ZVV ‘56 aan de Schoonbroeksweg 8a. Wij halen kinderen op van meerdere scholen in Apeldoorn.

✔ Bixo heeft het laagste uurtarief dat 100% fiscaal aftrekbaar is. En geen extra kosten, ook niet voor vervoer.

U kunt mij altijd bellen of e-mailen voor meer informatie en/of een rondleiding. U bent van harte welkom!

✔ Ook flexibele contracten en contracten voor alleen de vakantieperiode (strippenkaart).

Marieke Platenkamp 0646 958 232 vmapeldoorn@bixo.nl

WWW.BIXO.NL Apeldoorn

(vestigingsmanager)

Arnhem

Deventer

Zutphen

Zwolle

KINDEROPVANG Locatie Robur et Velocitas Locatie AMHC Orderbos @BSOsport

Bewegen geeft je energie! Bij BSOsport kinderopvang gaat het niet om prestaties, maar staat juist het plezier in bewegen centraal. Elke week komen er andere sport en spel activiteiten aan bod onder begeleiding van gediplomeerde sportbegeleiders. Hierdoor is er een gevarieerd aanbod en maken de kinderen kennis met veel verschillende sporten. Elke week en dag is anders bij BSOsport kinderopvang. Meer informatie www.bsosport.nl


Nieuws van de basisscholen OBS De Bundel

OBS Het Woudhuis

Wist u dat……. er op De Bundel ook een kinderdagverblijf is? Bloom is een kleinschalige dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Voor de peuters van 3-4 jaar is er een speciaal programma, waarin gerichte activiteiten worden aangeboden die aansluiten bij het programma van de kleutergroepen 1 en 2 van De Bundel; er op De Bundel ook voor- en naschoolse opvang wordt geboden aan de leerlingen? Een aantal kinderen gaat hier één of meerdere keren per week met veel plezier naar toe; de kinderen ook tussen de middag kunnen overblijven op school? Dit wordt gecoördineerd door de medewerkers van kinderdagverblijf Bloom. Een vast team van overblijfhulpen zorgt ervoor dat uw kind tussen de middag eet, drinkt én speelt; De Bundel elk jaar meedoet met de Leerpleinspelen? Leerplein055, het bestuur van alle openbare scholen in Apeldoorn, organiseert elk jaar de Leerpleinspelen in het Orderbos; de leerkrachten van De Bundel zich dit schooljaar gaan richten op techniekonderwijs? De Techniektoren voor de bovenbouw is al een paar jaar in gebruik genomen, maar het team krijgt in zes intensieve bijeenkomsten scholing om het techniekonderwijs in alle groepen een nieuwe impuls te geven!

Ouderportaal/ParnasSys Het Woudhuis werkt al een aantal jaren met het digitale programma ParnasSys. ParnasSys is een leerlingvolgsysteem dat wij gebruiken om onze leerlingen te volgen en waarin o.a. alle uitslagen van de toetsen van de leerlingen worden opgeslagen.

Bent u een geïnteresseerde ouder van een kind dat binnenkort naar de basisschool gaat? Dan bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen op school. De koffie staat klaar! Het team van OBS De Bundel OBS De Bundel Anna Bijnsring 201 055-3661644

www.obsdebundel.nl facebook.com/obsdebundel Twitter: @obsdebundel

In dit leerlingvolgsysteem zit ook een ouderportaal. Omdat we graag een transparante school willen zijn, hebben we vorig schooljaar het ouderportaal geopend. Ouders kunnen met persoonlijke inloggegevens inloggen in het systeem en informatie, zoals de vorderingen van hun kind(eren) inzien. In ParnasSys worden alle scores op CITO-toetsen van de primaire vakken (taal, lezen, rekenen, spelling en de kleutertoetsen) bijgehouden. Niet alleen deze leerling- en toetsgegevens zijn door ouders in te zien, maar ook: absenties: • alle absenties van het kind; • groep: bij welke kinderen het kind in de klas zit, en; • contactgegevens: van ouders en de school. Het ouderportaal is niet bedoeld ter vervanging van de persoonlijke contacten, maar juist om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Samen bereiken we altijd meer. Dat sluit mooi aan bij ons motto: “Samen maken we er meer van.” Bij ons op Het Woudhuis staat voor ieder kind de deur open. Wilt u een kijkje nemen op onze school? U en uw kind zijn van harte welkom! U kunt bellen voor meer informatie of een rondleiding met directeur Monique van Dieën. Het team van OBS Het Woudhuis OBS Het Woudhuis Ravelijn 55

055-3602711 www.obshetwoudhuis.nl

OOK en PCBO ‘De Regenboog’ Belangrijke boog Op dinsdagmorgen rond 9.30 uur, wandelen kinderen van 3 jaar vanuit kinderdagverblijf Sterrenpret Kinderopvang OOK, naar groep 1/2 A van PCBO De Regenboog–Osseveld. Ze voegen in – met een pedagogisch medewerker – om mee te spelen, te leren en te werken in het basisonderwijs. Op deze manier leren kinderen spelenderwijs, samen met de 4-jarigen uit de groep en slaan we een belangrijke boog. De leerkracht en de pedagogisch medewerker werken samen vanuit hun professionaliteit en volgen de kinderen.

Wat doen we allemaal? Deze ochtend duurt van 9.30 uur tot 11.00 uur en in die tijd spelen we buiten, is er een taalactiviteit en eten en drinken we gezellig samen. Sinds mei j.l., bij de start

van deze pilot, hebben we gekeken naar wat de kinderen nodig hebben. Zo is een goed, gevarieerd aanbod ontstaan. Natuurlijk past dit aanbod bij de kernwaarden van PCBO De Regenboog: • Samen, van samen spelen en leren groeien we; • Vertrouwen in elkaar, in jezelf, met respect voor elkaars (on) mogelijkheden; • Veilig, in een veilig leef- en leerklimaat mag je jezelf zijn; • Ruimte, om te groeien en te stralen; • Verbinden van hart, hoofd en handen, waarbij elk kind uniek is; • Ontwikkelen, we zoeken steeds naar nieuwe mogelijkheden, zodat elk kind een fijne schooltijd heeft; • Plezier, vanuit bevlogenheid en plezier komt een kind tot bloei, en;

45

Geloof, geloven in jezelf en in de ander. Het aangaan van de dialoog en het geven van persoonlijke aandacht.

Heeft u een kind dat ook mee wil draaien? Neem dan even contact op met Willeke Bijl (Kinderopvang OOK) 06-18134744 willekebijl@kinderopvangook.nl Kinderopvang OOK biedt mogelijkheden op maat voor deze dinsdagen. Voor meer informatie vanuit PCBO De Regenboog bent u welkom bij Viola Berends (unitleider onderbouw De Regenboog-Osseveld). 055-5060541 vberends@pcboapeldoorn.nl


Osseveld-West in beeld

Winnaar architectuurprijs

Osseveld-West, Woudhuis en Osseveld-Oost zijn mooie wijken, elk met hun eigen karakteristieken in de opzet en architectuur. In de komende drie Wijkkijkers besteden we meer aandacht aan de karakteristieken van elke wijk. In dit nummer gaan we in op de opzet, architectuur en aanpak van Osseveld-West. We beginnen de reeks verhalen met een inleiding over hoe onze wijken zich verhouden tot andere Apeldoornse wijken. Bij het schrijven van dit artikel is de input verwerkt van Ed van Gent, tot 2007 stedenbouwkundige bij de gemeente Apeldoorn en samen met Gerrit Vosselman ontwerper van Osseveld-West. Apeldoorn is grofweg te verdelen in twee delen: Het westelijke deel en het oostelijke deel, gescheiden door het Apeldoorns kanaal. Kenmerken van het westelijke deel zijn: hoog, droog en zandgrond; en van het oostelijke deel: laag en nat. Voor de Tweede Wereldoorlog is voornamelijk de westelijke kant van Apeldoorn bebouwd en ontwikkeld. Vanaf de jaren ‘60 geldt dat ook voor het oostelijke deel. Er was vanaf dat moment meer behoefte aan licht, lucht en ruimte bij het bouwen van wijken en dat zie je vaak terug in een groen middengebied (zoals een park of speelveldje) in de wijk. Vanaf de jaren ‘60 werd achtereenvolgens begonnen met het bouwen van de wijken Zevenhuizen, de Maten en daarna OsseveldWest, Het Woudhuis en Osseveld-Oost.

Zevenhuizen De bouwstijl in Zevenhuizen kenmerkt zich door de eenvoud en een relatief goedkope

bouwstijl, ook wel rationeel bouwen genoemd. Kenmerkend is “de stempelbouw”, waarbij steeds een bepaald patroon wordt gekopieerd.

De Maten De bouwstijl in De Maten kenmerkt zich veel meer door het centraal stellen van de mens. Zo zijn daar veel meer hofjes en meer groen. Ook is het verkeer op een speciale manier geregeld in De Maten. Er is een soort wortelstructuur van wegen. Op de ringweg sluiten verschillende wegen als een ´beugel´ aan. Die straten komen dus op twee plaatsen op de ringweg uit. Aan die beugel zijn veel straatjes, die daarop aansluiten en vaak doodlopen in hofjes. Het nadeel hiervan is dat het vaak onduidelijk is waar je precies bent en het erg chaotisch overkomt.

Osseveld-West Na de Maten is Osseveld-West gebouwd in de periode eind jaren ‘80 t/m 1993. Osseveld-West ligt ingeklemd in een driehoek

46

tussen de Deventerstraat, Zutphensestraat en een spoorlijn. Een lastige locatie om een buurtje te ontwikkelen, omdat ook rekening gehouden moest worden met bestaande woningen, wegen en bomen. De verkaveling werd daarom in belangrijke mate bepaald door de bestaande wegen en mogelijkheden voor nieuwe wegen en bestaande woningen tussen de bestaande bouw. Bestaande bouw was er onder andere aan Osseveldweg, Veenhuizerweg en Dennenkamp. Dat betekende dat de circa 700 nieuw te bouwen woningen daaromheen moesten worden gebouwd. Vanwege de toen reeds gesignaleerde knelpunten in de wijk De Maten is door de stedenbouwkundigen van gemeente Apeldoorn gezocht naar andere ontwerpoplossingen dan in De Maten en Zevenhuizen.

Overzichtelijk Osseveld-West kenmerkt zich door een aantal specifieke dingen ten opzichte van andere


Verandering van vormen en woningen

Natuurlijke geluidsbarriere

Even voorstellen… GJ Lange veenhuizerweg

wijken. In de wijk kwamen weer rechte, lange en doorgaande wegen. Zo ontstond er meer overzicht in de wijk. Ook zijn er veel vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen gebouwd, omdat hier eind jaren ‘80 veel behoefte aan was. Daarnaast is er een groot aandeel huurwoningen gerealiseerd. Woningbouwvereniging Ons Huis heeft in 1990 in Osseveld-West, aan de Anna Bijnsring, haar 5.000ste huurwoning opgeleverd.

Kleine diverse wijk Osseveld-West is op een relatief kleine oppervlakte gebouwd. Om de eenheid van de wijk te versterken zijn alle woningen in lichte steen gebouwd, met een donkere kap, en is er overwegend laagbouw gebouwd. De dubbele woningen hebben veelal een afwijkende architectuur, anders dan tot dan toe gebruikelijk was. Opvallend is ook dat eindwoningen aan de blokken afwijken en worden gebruikt om de hoek van een straat een accent

“Deze zomer ben ik gestart bij de redactie van de Wijkkijker. Ik hou het kort, omdat ik de ruimte in de Wijkkijker wil besteden aan leukere onderwerpen. Sinds 1998 woon ik in Osseveld, samen met mijn partner. Mijn passie is de wereld ontdekken en reizen. Mijn hart ligt vooral in het continent Afrika. Ik ben gaan schrijven voor de Wijkkijker, omdat ik het leuk vind om meer te weten over onze wijk en de dingen die spelen in die wijk. Groetjes GJ.” te geven. Gezien de omvang van ca 700 woningen is er een grote menging van woningtypen ten opzichte van de wijken de Maten en Zevenhuizen, waar woningen veel meer in eenzelfde stijl zijn gebouwd. Eind jaren tachtig kwam er meer aandacht voor het beperken van geluidshinder. In de wijk komt dat tot uiting in de vijvers, die een afstand geven tot het spoor en de Laan van Osseveld. Verder is er een simpele geluidswal opgetrokken naast het spoor om het geluid weg te houden.

Woonwagens In deze periode wordt ook gestart met het opnemen van woonwagens in wijken. Osseveld-West is één van de eerste wijken in Apeldoorn waar een kleinschalig woonwagencomplex is gebouwd; ook nu weer in de lichte kleuren, die deze wijk zo herkenbaar maakt.

47

Architectuurprijs Bij de rotonde naar de Laan van Osseveld is een complex gebouwd dat de Architectuurprijs 2003 heeft gekregen. Dit complex heet ”Gezinswoningen Dennenkamp” van de architecten Van Sambeek en Van Veen. Kenmerkend voor dit gebouw is dat het doorsneden is met een loop- en fietsroute, die de Jacqueline van der Waalssingel verbindt met de Dennenkamp. De voordeuren bevinden zich deels aan de buitenzijde en deels aan de binnenzijde van het complex. Wil je meer weten over dit complex en/of andere objecten in Apeldoorn die deze prijs hebben gekregen? Kijk dan op de website van het Apeldoorns Architectuur Centrum: http://www.architectuurcentrumbouwhuis.nl.

Tekst: GJ Foto’s: GJ en Wendy Le Griep


Even voorstellen, de Tienerraad Tekst en foto: Malinda van Remmen

Op bezoek bij de politie Malinda van Remmen, begeleidster van de Tienerraad: “Als afsluiter van dit jaar zijn we op bezoek geweest bij de politie. Een leuk uitje waar we allemaal wat van kunnen leren. We hebben een kijkje mogen nemen achter de deur waar een burger normaal niet komt. Wijkagent Frans-Jan Derks heeft ons een heleboel uitgelegd en rondgeleid door het bureau op de Vosselmanstraat.”

Actie van de Tienerraad

“De Tienerraad…kent u ons al? In de Tienerraad zitten kids van alle basisscholen in de wijk uit de groepen 7 en 8. Zij hebben zich vrijwillig opgegeven om mee te denken over de wijk om aan de slag te gaan met de dingen in hun wijk waar zij verbetering in zien. Het doel van de Tienerraad is om kinderen actief te betrekken bij alles wat er gebeurt in de wijk. Ook willen wij hen bewust maken van het feit dat zij mee kunnen praten en denken over de wijk en dat dit niet alleen een zaak voor volwassenen is.”

Julia van Zoest vertelt over de Tienerraad: “Ik zit op basisschool Het Woudhuis. Ik wilde graag bij de Tienerraad omdat ik de buurt leuk vond, maar dat er ook wat veranderd kon worden. We hebben met de Tienerraad een hondenpoep-actie gedaan. Toen hebben we hondendrollen een kleurtje gegeven. Ook hebben we toen kaartjes uitgedeeld aan mensen die hun hond uitlieten: als ze opruimden kregen ze een kaartje waarop stond dat ze het goed deden en dat ze zo door moesten gaan. Als ze het niet goed deden kregen ze een kaartje waarop stond dat ze het fout deden en dat ze de drol van hun hond op moesten ruimen.”

Plekken in de wijk “De tieners zijn vanaf het begin van de Tienerraad bezig geweest met het zoeken naar plekken in de wijk die mooi, maar ook gevaarlijk of lelijk zijn. Hierover hebben ze foto’s en filmpjes gemaakt en verhalen geschreven. Tegen het eind van de Tienerraad is Hans Menke van Architectuurcentrum Bouwhuis gekomen. Zij heeft gesproken met de tieners over de wijk en hen de opdracht gegeven hun mooiste en lelijkste plek in de wijk toe te sturen met een verhaal erbij over waarom zij dat vinden.”

Wil je ook meedoen? Zit jij op een school in Osseveld-Woudhuis, in groep 7 of 8 en heb jij ook zulke goede ideeën voor het verbeteren van jouw wijk? Vind je het leuk om daar met andere tieners over te praten en acties te bedenken die jouw wijk beter maken? Of wil je eerst meer weten over de Tienerraad? Of heeft uw zoon of dochter interesse om mee te doen? Neem dan contact met mij op.

Dag van de Architectuur

Malinda van Remmen mvanremmen@wisselwerk.nu sociaal pedagogisch medewerker Stimenz begeleider Tienerraad Osseveld – Woudhuis

“Op de dag van de Architectuur zijn de tieners samen met Hans Menke en stedenbouwkundige Jos van Langen door de wijk gaan fietsen langs alle plekken die zij hadden opgegeven. Hierdoor kregen de tieners de mogelijkheid om met de mensen die de wijk ontworpen hebben te praten over wat zij van de wijk vinden. Diegene met de beste argumenten voor de mooiste en lelijkste plek in de wijk kon kaartjes winnen voor Walibi Holland, mogelijk gemaakt door Architectuurcentrum Bouwhuis. De eerste prijs is gegaan naar Berend Broeder.”

48


Architectuur met de Tienerraad Tekst en foto’s: Wendy Le Griep

In het kader van het landelijke thema ‘Het Jaar van de Ruimte’ schonk Architectuurcentrum Bouwhuis rond de ‘Dag van de Architectuur’ in juni aandacht aan de Vinexwijken Het Woudhuis en Osseveld-Oost. Hiervoor werd een rondleiding gegeven door de wijk en werd er een bezoek gebracht aan de wijk met de jongeren van de Tienerraad. Op zaterdag 20 juni stapten 7 tieners op de fiets om samen met Gerk Zandberg (architect), Jos van Langen (stedenbouwkundige), Hans Menke (architect) en Teja Bottema (kunstenares) de wijk door te fietsen op zoek naar de mooiste en de minst mooie plekken van de wijk.

Droomplek?

Speelveld Veenhuizerweg

Kasteel

Bouwhuis had in samenwerking met Stimenz en de Wijkraad een prijsvraag georganiseerd onder jongeren over de meest geliefde openbare plekken in de wijk en waarom deze plekken werden gekozen. Bouwhuis vroeg: “Wat is je droomplek?” De tieners moesten ook de in hun ogen lelijkste openbare plek in beeld brengen en aangeven welke verbetering zij voor ogen hadden. Samen met stedenbouwkundige Jos van Langen werd deze fietstocht gereden en kon er op locatie worden gediscussieerd over waarom de gekozen plekken mooi of lelijk waren in de beleving van de tieners. Bouwhuis wilde de tieners kritisch leren kijken naar hun eigen wijk.

Al snel bleek, dat wat de één niet mooi of aantrekkelijk vindt, een ander juist wel weet te waarderen. Leeftijd, interesse, speelbehoefte en omgeving spelen allemaal een rol in hoe de openbare ruimte is ingericht. Zo wilde Anne-Chris graag meer speeltoestellen op dit veld, zoals een grote schommel. Maar voor de voetbalminnende tieners in het gezelschap voldeed het veld aan hun wens voor een grote open ruimte om een potje te kunnen voetballen.

Het kleine speeltuintje aan de busbaan in Het Kasteel is voor Julia geen uitnodigende plek (meer) om te gaan spelen. Ze is de doelgroep duidelijk ontgroeid. De tieners keken uiteraard met hun eigen ‘bril’ naar de speeltuinen, maar na overleg begrepen zij, dat sommige speeltuintjes ingericht zijn voor veel jongere kinderen.

Even voorstellen Anne-Chris Rump (9 jaar), Berend Broeder (11 jaar), Bram Romijn (12 jaar), Brian van Pomeren (12 jaar), Jesse Veening (11 jaar), Sjoerd Dubbelhuis (12 jaar) en Julia van Zoest (11 jaar) stonden al klaar voor de ‘tour Osseveld-Woudhuis’. De tieners hebben vooral gekeken naar speeltuinen in de wijk die ze wel of niet mooi vinden, waarna zij zelf kwamen met alternatieven. De route begon in Osseveld-West: het grote speelveld aan de Veenhuizerweg bij OBS De Bundel. Vervolgens fietste het gezelschap naar de Anna Bijnsring, waar een ‘parel’ van een speeltuin verscholen ligt achter de huizen. Hier vandaan bezocht het gezelschap de Vlindertuin in Het Woudhuis, het kleine speeltuintje langs de busbaan in Het Kasteel en tot slot de geluidswal/crossbaan in Het Woudhuis nabij de A50.

Speelveld Anna Bijnsring Geheel aan het oog onttrokken, ligt aan de achterzijde van de Anna Bijnsring een juweeltje van een grote groene speeltuin, voorzien van een wipkip, een glijbaan, een klimrekje en een duikelrekje. Rondom is alles groen. Voor volwassenen een ‘oogappeltje’, een ‘juweeltje’ verstopt in je wijk, een geheime ‘schatkamer om te koesteren’. Maar voor Sjoerd was deze plek absoluut niet uitdagend (meer). Al discussiërend kwamen er veel leuke ideeën voor aanpassing van deze speelplek. Ideeën waren er genoeg, maar het besef dat je voor ingrijpende aanpassingen ook rekening moet houden met de directe buren, was voor de tieners iets nieuws. En dat verandert de zaak.

Vlindertuin Julia had de Vlindertuin in Het Woudhuis opgegeven als een plek waar ze graag komt. Dit noemde zij een mooie plek voor alle leeftijden om in te spelen en met elkaar af te spreken.

49

Geluidswal/crossbaan Vanaf de geluidswal heb je een prachtig uitzicht over de wijk, aldus Berend. Jammer dat er zo hard wordt gereden over de Woudhuizerallee, die er dwars doorheen gaat. De fietscrossbaan die ten tijde van de aanleg van het Mariëlle Park was aangelegd, werd gedurende twee jaar goed door de buurtkinderen gebruikt, maar wordt nu niet meer zo intensief bereden en raakte al snel overwoekerd.”

Gelukkig winnaars 3 gelukkige winnaars kregen bij Charly onder het genot van wat lekkers aldaar hun prijs uitgereikt van Hans Menke en Jos van Langen: Berend Broeder op de 1e plaats, Julia van Zoest op de 2de plaats en Sjoerd Dubbelhuis op de 3de plaats. Gefeliciteerd! Meer weten over de Tienerraad? Neem dan een contact op met Malinda van Remmen, sociaal pedagogisch medewerker van Stimenz: m.vanremmen@stimenz.nl


Boekstart inloop in CODA de Regenboog

Lezen met baby’s en peuters: je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen! Samen met je baby of peuter plaatjes bekijken en verhaaltjes vertellen, is niet alleen goed voor de taalontwikkeling, maar verhoogt ook de concentratie en versterkt de band tussen ouder en kind. Maar hoe lees je eigenlijk het beste voor? En welke boekjes zijn leuk? Om het antwoord te vinden op deze vragen wordt er iedere twee weken aandacht besteed aan het lezen met en voor kinderen tot en met 3 jaar, tijdens de BoekStart Inloop. BoekStart is een landelijk programma dat het lezen met jonge kinderen bevordert. Met je baby of peuter op schoot een boekje ontdekken is niet alleen leerzaam. maar ook erg leuk!

De gegevens op een rijtje Vanaf 16 september in CODA De Regenboog Om de woensdag 11.15 tot 12.00 uur

Vitaliteit, voor bewegen in warm water Voor wie: Voor iedereen vanaf 16 jaar met spier-, gewrichts- en rugklachten, maar ook voor u als u zonder klachten bent en bewegen in warm water heerlijk vindt.

Doel:

Tijdens BoekStart Inloop is ook regelmatig een deskundige aanwezig. Dit is bijvoorbeeld iemand van het consultatiebureau, een pedagogisch medewerker vanuit de kinderopvang of een taaldeskundige.

De spieren en gewrichten soepel houden, zodat u langer mobiel kunt zijn. Door de opwaartse kracht van het water, vragen de oefeningen minder energie.

Waar en wanneer:

Meer weten?

Het Kristal, Distelvlinderlaan 320 Op dinsdag en vrijdag van 13:00-14:30 uur Aquacentrum Malkander, Dubbelbeek 56 Op donderdag van 19:45-20:45 uur

Neem dan contact op met Kitty Nieuwenburg: k.nieuwenburg@coda-apeldoorn.nl

Elke les duurt een half uur. De lessen worden gegeven door professionele sportbegeleidsters. Kosten: € 40,00 per kwartaal en een éénmalige inschrijving van € 15,00. Kom voor een gratis proefles. Meer info? Bel of mail naar: Hans Helsdingen 055-5417462 Jhelsdingen5@chello.nl www.vitaliteit-apeldoorn.nl Vereniging voor watergymnastiek

Open Dag: Maak kennis met tennis Tennisclub Sprenkelaar (TCS) zet haar deuren open voor belangstellenden op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november. Twee dagen open dag van 13:00 tot 18:00 uur. Graag ontvangen we iedereen van jong tot oud. U komt alleen of met de hele straat: allemaal welkom. Die middagen bieden we met verschillende activiteiten de mogelijkheid om met het spel tennis en met onze vereniging kennis te maken. TC Sprenkelaar ligt aan de rand van Apeldoorn tegen het park Zuidbroek aan. Met de verrijking afgelopen jaar met vier

smashcourtbanen is TCS een park, waar zomer en winter buiten getennist kan worden. In totaal zijn er 13 banen waarvan 7 met verlichting. Ook de jeugd komt bij ons aan zijn trekken. Heuse jeugdbanen volgens de nieuwe normen van de KNLTB zijn aangelegd. Daarmee zijn we tot nu toe de enige vereniging in Apeldoorn en omgeving. TCS wil graag een actief verenigingsleven bieden met en voor haar leden. En TCS wil oog hebben voor het samen met andere verenigingen tennis als spel en ontmoeting op de kaart blijven zetten. Mede daarom wordt ook een start gemaakt met bedrijventennis als winteractiviteit in de bijbehorende hal. Heeft u belangstelling om mee te doen, laat het ons weten. Alles wat u verder weten wilt, vindt u op onze website: www.tcsprenkelaar.nl

50

Lies Bosma 055-5413881 etbosma@tele2.nl


Even voorstellen: WSV WSV is een grote omnisportvereniging, een vereniging voor meerdere sporten: o.a. basketbal, badminton, volleybal, curling en voetbal met meer dan 55 jeugd- en pupillenteams. Wij hebben het doel onze eigen jeugd uiteindelijk af te leveren in het eerste elftal of zelfs bij een Betaald Voetbal Organisatie. Daarom besteden wij zoveel aandacht aan de opleiding van de jongste jeugd. Onder het motto “voetballen leer je vooral door veel te voetballen” hebben wij een speciaal programma opgezet voor kinderen (jongens en meisjes) jonger dan 7 jaar. Met als doel de kinderen met plezier en beleving het voetbal(spel) te leren. Op kleine veldjes en met speciale doelen wordt getraind en in het weekend wordt er een landenteamcompetitie, 4 x 4 (zonder keeper) gespeeld. Zo krijgt ieder kind meer balcontact wat de spelvreugde en de ontwikkeling ten goede komt. Daarnaast zijn er vele activiteiten: voetbalkamp, Sinterklaas, bootcamp etc.. Voor de ouders (van de Worldcup) bieden wij daarnaast samen met de KNVB een opleiding aan tot trainer/begeleider van jeugdteams. Een leuke opstap om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen van onze jongste leden. Dus papa en mama: kom naar WSV en ervaar en beleef ons (proeftijd mogelijk). www.wsv-apeldoorn.nl of worldcup.voetbal@wsv-apeldoorn.nl

Column Klimaatverandering 2 juli, 20:55 uur. Terwijl ik rustig bel met mijn broertje zie ik in mijn ooghoek iets uit de lucht vallen. In de tuin, wit. Zijn de kids nog wakker en vragen ze om aandacht door pingpongballen uit het raam te gooien? Ik negeer het en praat door. Tien seconden later breekt de hel los. Hagelstenen met een diameter van een 2 euro munt vallen uit de broeierige hemel. Helaas niet alleen in de tuin. Ik ren naar de straatkant en zie hoe de auto’s het zwaar te verduren krijgen. Als de relatieve rust is weergekeerd inspecteer ik, net als mijn buurtbewoners, de schade. Gevalletje poffertjespan. Ongeluk bij een ongeluk: in maart de all-risk omgezet naar WA. Ik ervaar de klimaatverandering aan den lijve. Vorig jaar al stond de weg serieus blank na een hoosbui. De afgelopen weken kwam het bij vlagen met bakken uit de hemel. De putten kunnen de overvloed aan water niet aan. Geluk bij een ongeluk: onze eigen Kasteelgracht is klimaatverandering-proof. Het lijkt wel alsof het hemelwater geen effect heeft op de waterstand. Metalen waterkering of leemlaag ten spijt. Nu ik er over nadenk zie ik overal effecten van een veranderd klimaat in onze wijk. Happy pubers in het klimrek, jonge gasten die me dollen op het Cruijff Court, nieuwe lesvorm op de basisschool. Ook de ondernemers in de wijk veranderen mee. Zelfs de psychologen laten zich omscholen tot handelaars in zonnepanelen.

Nieuwe muziektheatergroep Tabula Rasa zoekt enthousiaste zangers en acteurs! Na het succes van Titanic de Musical zijn vele opvarenden verder gegaan onder de naam Tabula Rasa. Deze groep brengt muziektheater in de breedste zin van het woord met als doel mensen te verbinden, inspireren en te laten groeien in de theaterkunst. Voor wie is Tabula Rasa? Tabula Rasa biedt mensen van alle leeftijden een uitgelezen kans om zich te ontwikkelen in zang en drama door middel van workshops, trainingen en persoonlijke coaching. Elke donderdagavond zijn we bezig met muziektheater door te zingen, dansen en acteren. Je kunt bij ons meedoen op vaste basis als lid en wij bieden de mogelijkheid je per project aan te melden. Floor Lanz, (muzikaal leider) en Wilma Licht (regisseur), leiden deze groep. Nieuwsgierig geworden? Kom dan vrijblijvend een paar keer meedoen! Tabula Rasa repeteert wekelijks: Donderdagavond 20.00-22.15 uur Het Bolwerk Ravelijn 55 Mandy Rotgans 06-40020905 secretariaat-tabularasa@apeldoornnet.nl www.tabula-rasa.nu

51

Eerder vandaag fietste ik langs de Americahal. Een handvol Syrische vluchtelingen wandelt rond de evenementenhal. Hoe moet het voor hen zijn? Huis en haard verlaten. Gezinnen uit elkaar gerukt. Langzaam komt het echte besef. Dát is pas klimaatverandering.

S. Groenling


Bosma ter Linden Advocaten Linie 596 • 7325 DZ Apeldoorn T 055 76 00 660 info@bosmaterlinden.nl www.bosmaterlinden.nl

LETSELSCHADE ? inlo Grat i o Ied psp s ree ere ku wo v

an ur ens 1 tot 7.00 dag u 19. 30 ur uur

EL

SCHA D

T

N

LE

E

A S L S

T AD V O CA

E

Mariannalaan 21 7316 DS Apeldoorn 055-52 25 270 www.rb-advocaten.nl | info@rb-advocaten.nl


Wandelen in en rond Apeldoorn Apeldoorn te Voet: 10 nieuwe wandelingen vanuit de stad naar het buitengebied met aansluiting op LAW’s (Lange Afstand Wandelroutes), Streekpaden en Klompenpaden.

Tekst en foto: Paul van Dommelen

Apeldoorn te Voet is een project van Stichting Wandelnet Stichting Wandelnet wil wandelen in Nederland de plaats geven die het verdient: een goede mogelijkheid om overal te voet op pad te gaan. Omdat wandelen gezond en leuk is. Samen met 11 aangesloten organisaties en ruim 600 vrijwilligers werkt Stichting Wandelnet sinds 1980 aan de kwaliteit van het wandelen in Nederland. Dit doen we voor 6,6 miljoen wandelaars die jaarlijks 710 miljoen wandelingen van langer dan een uur maken.

Apeldoorn te Voet “Apeldoorn te Voet” is onderdeel van “Stad-teVoet”, een initiatief van Stichting Wandelnet, waarbij in een stad wandelroutes worden ontwikkeld om vanuit het centrum van de stad naar buiten te lopen. En andersom: vanuit logische startpunten buiten de stad mensen de stad in te leiden. “Apeldoorn-te-Voet” verbindt de stad met de landelijke omgeving. Daarom zijn de meeste routes z.g. lijnwandelingen, van A naar B en geen rondwandelingen. In de meeste gevallen zijn ze tussen de 5 en 15 km lang, ongeveer een tot drie uur lopen. Zo mogelijk worden ook paden en wegen benut die eerder niet openbaar toegankelijk waren zoals boerenlandpaden en doorgangen op sportterreinen.

Goed bewegwijzerd Het gaat er om de meest interessante route samen te stellen, met aandacht voor de cultuur en natuur onderweg en de

mogelijkheid voor een horecastop. Samen vormen de wandelroutes van “Stad te Voet” een netwerk. De routes zijn eenvoudig bewegwijzerd. Een eenvoudig kaartje en een beschrijving komen op een website. Er is een App en er zijn GPS gegevens, zodat iedereen over alle benodigde informatie kan beschikken. Voor Apeldoorn worden 10 routes en enkele verbindingsroutes uitgevoerd. De totale lengte van het wandelnetwerk “Stad te Voet” is rond de 100 kilometer. Het project moet in 2016 gereed zijn.

Netwerk van wandelpaden “Apeldoorn te Voet” staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van een samenhangend netwerk van wandelroutes in de regio en provincie. Daarom sluiten de routes van “Apeldoorn te Voet” aan op omliggende Lange Afstand Wandelpaden (LAW’s) , Streekpaden, Lokale ommetjes en Klompenpaden. Op die manier komt ook een andere wandelstroom op gang: van de wandelaars die vanaf Klompenpaden en LAW’s de stad in lopen om gebruik te maken van openbaar vervoer, horeca en winkels. Wandelen is laagdrempelig en gezond Een belangrijke doelgroep zijn de bewoners van de stad en de regio die vitaal genoeg zijn. Wandelen kan vanaf de voordeur. Wandelen draagt bij aan een gezondere leefstijl en het voorkomen van aandoeningen. Alleen in beweging komen is soms lastig, maar met elkaar wordt dit leuker en toegankelijker.

53

De Routes van “Apeldoorn te Voet” 1. Berg en Bosroute: Apeldoorn Station – Berg en Bos – Amerfoortseweg Echoput: 8 km. 2. Sprengenroute Orden: Apeldoorn Station – Orden – Orderbos – Europaweg (Ugchelen): 9 km. 3. Woudhuisroute: Apeldoorn-Osseveld Station – Woudhuis – Twello Station: 12 km 4. Weteringsebroekroute : Apeldoorn Station – Zuidbroek – Weteringsebroek – Teuge: 11 km. 5. Beekbergerwoudroute: Apeldoorn-De Maten Station – Beekbergerwoud – Klarenbeek Station: 15 km. 6. Griftroute: Apeldoorn Station - de Grift – Apeldoorn Noord: 5 km. 7. Wenumseroute: Apeldoorn Station – de Parken – Wenumse Watermolen – bushalte Zwolseweg Wenum: 9 km. 8. ’t Looroute: Apeldoorn Station – Het Loo: 5 km. 9. Beekbergenroute: Apeldoorn Station – Zuid – Beekbergen: 9 km. 10. Ugchelenroute: Apeldoorn Station – Ugchelen – Het Leesten: 9 km. Paul van Dommelen Projectcoördinator Apeldoorn te Voet 06 41721559 pljvandommelen@gmail.com Stichting Wandelnet Postbus 846 3800 AV Amersfoort 033 465 36 60 www.wandelnet.nl


www.homeopathiepraktijk.net MEDISCHE PEDICURE, COSMETISCHE VOETVERZORGING & REFLEXOLOGIE

Homeopathie voor druktemakers, nachtbrakers en angsthazen

• • • • •

Driftbuien Hyperactief Angsten Slaapproblemen Gebrek aan zelfvertrouwen

De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten indien u aanvullend verzekerd bent. Meer informatie of een afspraak? Drs. Manon Bruins homeopaat R.Hom ® AGB-code: 9003564, Lid NVKH Waterlei 266 – 7325 GM Apeldoorn Tel.: 055-3601023

‘‘ Homeopathie haalt het beste uit uw kind’’

Ook behandeling: DIABETISCHE & REUMATISCHE voet en RISICOVOETEN Cosmetische voetbehandeling

SPECIALISTISCHE TECHNIEKEN Orthese – nagelbeugelnagelreparatie – antidruk Schimmelnagels

Uw teen- en handnagels in een mooi kleurtje of strakke French? Kies dan voor NCM Soak off lak gel! Blijft 2-3 weken zitten (handen) / 6-8 weken (teennagels) Zie voor meer info www.jouwvoeten.nl Emily Dozy • Lage Landenlaan 47 • 7325 SH Apeldoorn M 06 - 34 04 96 29 E info@jouwvoeten.nl I www.jouwvoeten.nl

Geef JOUW VOETEN de aandacht die ze verdienen!


Creatief in de wijk Werken met stof en penseel In deze nieuwe rubriek geeft de Wijkkijker het woord aan een creatieve wijkbewoner, die vertelt over haar of zijn hobby. Of het nu gaat om mozaïeken, pottenbakken of schilderen…alle creatieve hobby’s kunnen in deze rubriek aan de orde komen. Joke Vlam bijt in deze nieuwe rubriek de spits af. Zij vertelt over haar passie: werken met stof en penseel.

Poppetje

Sinds kort maakt Joke ook schilderijen. Zo hangt er nu een prachtige “Marilyn Monroe” in haar woonkamer. Op les leert ze naar voorbeelden te werken, maar ze werkt het liefst vanuit haar eigen creatieve geest.

Joke is creatief met stof en penseel. Ze quilt en ze maakt schilderijen, maar haar grootste hobby is het maken van poppetjes. Deze creëert ze van stof, ze vult op met zand en fiberfill. Daarna beschildert ze de poppetjes, meestal in haar lievelingskleuren rood, paars, roze met turquoise accenten. Ze houdt van mooie ronde vormen: vrouwenfiguren. Vooral borsten, buiken en billen probeert ze vorm te geven in haar poppen.

Joke Vlam is bereikbaar via 055-5342452 / de Boei 1 in Woudhuis. Ook een keer met uw hobby in de Wijkkijker? Of kent u iemand met een creatieve hobby die absoluut een keer in de Wijkkijker moet komen staan met haar of zijn verhaal?

De essentie

Mail het de redactie wijkkijker@osseveld-woudhuis.nl

Joke: “Hoe eenvoudiger het model, hoe mooier het resultaat. De essentie is het mooi beschilderen van de modellen. Ik bedenk de vormen en kleuren al doende. Het lukt niet altijd in één keer. Als ik niet tevreden ben, gooi ik het poppetje weg en begin ik opnieuw. Het moet kloppen, anders is het mijn eer te na.”

Tekst en foto’s: Roely Smit

In de familie Joke, die dagen bezig kan zijn met één poppetje, doet er soms ook afstand van door ze te verkopen tot in Noorwegen aan toe, via haar broer die daar kalligraaf is. Joke heeft haar creativiteit van huis uit meegekregen van haar moeder, die lerares handvaardigheid was en op de kunstacademie zat. Ook heeft ze 2 hele creatieve broers. Ze heeft jaren les gehad in tekenen, stof versieren, naaien, breien en patchwork.

55


MAAK KENNIS MET TENNIS Open dagen 31 oktober en 1 november 2015 van 13:00 tot 18:00 uur

Tennisclub Sprenkelaar Wees welkom en neem je buren mee. Wij zorgen voor ontvangst en tennisclinics. Ervaring mag, maar is niet vereist.

www.tcsprenkelaar.nl

KOM JE LEKKER SPORTEN BIJ DE LEUKSTE GYMCLUB VAN APELDOORN? Bij Gymvereniging NTK kun je terecht voor: GYMNASTIEK, TURNEN, ACROGYM, TUMBLINGSPRINGEN, BEWEEGDIPLOMA, JAZZDANCE en AEROBIC Ook geven wij speciale lessen voor kinderen met eenstoornis in het autistisch spectrum

KOM 2 GRATIS PROEFLESSEN MEEDOEN! Zie voor meer informatie over lestijden: www.ntk-apeldoorn.nl

Faciliteiten Zwemles voor Survival ABC PrivĂŠ, duo of trio zwemles Snelcursus (survival ABC) Meer bewegen voor ouderen Zwemmen met beperking

Eervo lle bij de vermeldin g v zwem erkiezing onder w 2012! ijzer

ZONLID - KWALITEIT - KINDVRIENDELIJK - ERVARING MEEDENKEND - PERSOONLIJK - MAATWERK

Zwemlocaties Apeldoorn Beekbergen Houttuinen Oost 40 Parc Spelderholt 055-8441356 / 06-51076480 info@zwemschool-kablau.nl

www.zwemschool-kablau.nl


‘Pipes and Drums’

Tekst: Roely Smit Foto: Henk Verkooijen

De muziek van doedelzakvereniging ‘City of Apeldoorn Pipes and Drums’ klinkt wekelijks vanuit hun oefenlocatie in het Woudhuis door de wijk. Henri Verkooijen woont in het Woudhuis en is voorzitter van deze vereniging. De doedelzak

half uur nog steeds van het geluid van de doedelzak houdt. De snelsten kunnen na een jaar of anderhalf jaar meedoen met optredens.”

Henri: “De doedelzak komt van oorsprong uit het Midden-Oosten, al wordt bij het noemen van het instrument vooral gedacht aan Schotland. Het instrument is al duizenden jaren oud. In heel Europa en dus ook in Nederland werd erop gespeeld. Kijk maar naar Middeleeuwse schilderijen.”

Plezier “Wij willen vooral op een leuke manier muziek maken, met als doel om een goed stuk muziek op straat te kunnen brengen. Ook collega-bands moeten horen dat het kwalitatief in orde is. Verder is het belangrijk dat iedereen plezier beleeft aan het spelen. Daarbij hoort natuurlijk ook een stuk gezelligheid na afloop van de repetitie.”

Een impressie Henri: “Je hebt drummers en doedelzakspelers. De grote trom geeft het tempo aan en de tenordrums ondersteunen het ritme. De doedelzakken zijn het melodische hart. De chanter en de drones zorgen voor het kenmerkende geluid.” Henri vertelt verder over dubbele snares (de veren die voor het speciale drumgeluid zorgen), over de bass, de middensectie én over het showelement dat onmisbaar is. Op het totaal komen de mensen af.

Rokkie “We oefenen op donderdagavond van 18.30 uur tot 22.00 uur in basisschool De Regenboog in Woudhuis. Het leukste zou zijn als meer jonge mensen lid zouden worden. Wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst. Maar ja, jonge mensen hebben veel te kiezen… en je moet wel met een rokkie (kilt) op straat durven lopen!

Ook in Nederland is geen taptoe compleet zonder doedelzakband. Daar werken zij dan ook waar mogelijk graag aan mee, net zoals aan herdenkingen en meer feestelijke gebeurtenissen.

Maar het is zóóó mooi om met een massed band met zo’n 100 mensen te spelen. De poort uit te komen, de mist in en dan… kippenvel!”

De Tartan

Contact

Dat doen ze uiteraard in uniform. In de kilt zijn de kleuren van de vlag van Apeldoorn verwerkt, maar de tartan (de geruite stof die wordt gebruikt) heet Caladonia Ancient. Het hele uniform is Schots. Aan ieder van de kledingstukken is een hele geschiedenis verbonden met betekenissen en symboliek. Zeker is dat het een kleurrijk geheel oplevert.

Interesse om mee te doen? Nieuwsgierig geworden naar meer? Laat dan van je horen en neem contact op! Henri Verkoooijen 06-22805204 www.cityofapeldoorn.com info@cityofapeldoorn.nl

Opleiding Henri: “We leiden nieuwe leden zelf op. Daarvoor beschikken we over ervaren instructeurs. De groep bestaat inmiddels uit 28 leden en we begroeten graag meer nieuwe leden. Het belangrijkste is dat je na een

57


Telefoon: 055 - 522 02 36 24 uur per dag, ook in het weekend Monuta Apeldoorn Loolaan 67, Apeldoorn Veenhuizerweg 143, Apeldoorn Derk Kamphuisweg 6, Ugchelen www.monuta.nl

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Monuta Apeldoorn is altijd bereikbaar. Voor, tijdens en na de uitvaart.

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

WIJ VERKOPEN UW WONING Nu gratis waardebepaling!

Verkoop Aankoop Verhuur Taxaties Recreatief onroerend goed Deventerstraat 84 . Apeldoorn . 055 366 24 07 . www.deheusmakelaardij.nl

Senior Care Planning financiële ouderenzorg Talma Borgh, staat Borg(h) voor uw: Wonen Zorg

In mooie, ruime appartementen Persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding Welzijn Dagbesteding, activiteiten Huishoudelijke Hulp Op maat Dienstverlening O.a. klusjes rondom uw woning, personenalarmering Maaltijd & Catering Dagelijks een warme maaltijd in restaurant ’t Trefpunt, bij u thuis of op een andere locatie in Apeldoorn De hulp en ondersteuning wordt zowel op indicatie als ook particulier geboden. Vanaf 2015 verleent Talma Borgh ook thuiszorg en wel onder de naam Talma Thuis. Alle vormen van dienstverlening van Talma Borgh worden aangeboden door Talma Thuis. Woon-zorgcentrum Talma Borgh Fortlaan 47 7325 ZE Apeldoorn Tel: 055-3683683 of via onze website: www.talma-borgh.nl

Eén aanspreekpunt voor:  Woon-zorg advies  Pgb-administratie  Financiële thuiszorg  ‘Mijn privé dossier’  Bewindvoering  Nalatenschappen Er v a a rh e tv e r s c h i l , e r v a a ro nz ep a s s i e . Senior Care Planning Postbus 2777 7301 EG Apeldoorn T 085 002 11 26 E info@seniorcareplanning.nl www.seniorcareplanning.nl Senior Care Planning is onderdeel van Family Office De Regt


Protestantse Wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost Vanoostnaaroost Elk jaar gaan jongeren, waaronder jongeren uit Osseveld-Woudhuis, vanuit de Protestantse wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost, voor een speciale week naar Oost Europa. Dit jaar ging een groep van 24 personen. Op 19 juli kwam de groep terug op station Osseveld na een mooie en leerzame week in Albanië.

Voor 14 cent

Rommelmarkt

“In Bathore, een wijk van Tirana, hebben we ons beziggehouden met het helpen bij een kinderprogramma en met het schilderen van huizen. We gingen ook bij een paar huizen op visite. Een vrouw vertelde over hoe zij in haar huisje leer aan zolen van schoenen rijgt voor 14 cent per stuk. Vervolgens gaan ze naar Italië voor verdere behandeling en wij kopen die schoenen in de winkel voor 90 euro!“

“In deze zelfde tijd hebben vele mensen ook God naar de rommelmarkt gebracht. Er kwam wel wat beters op de markt. Het geloof met alle regels, zonde en onvrijheid werd ingewisseld voor therapieën en vrijheid. Maar 30 jaar later blijkt de herwonnen vrijheid tot resultaat te hebben dat we nergens meer tijd voor hebben, dat het resultaat van therapieën zoals mindfullness door de wetenschap geminimaliseerd wordt.”

Gitaarles “Een ander deel van de groep is aan de gang gegaan met dans en spel. Twee van onze jongeren hebben zelfs gitaarlessen gegeven. En in een huis hebben we gezorgd dat er een wc met wastafel geplaatst kon worden. Vrijdagmiddag hadden we tijd om Tirana te bekijken. Daarna met boot, taxi, vliegtuig, trein, bus en trein weer naar ApeldoornNoordoost. Wilt u foto’s bekijken en ons eventueel steunen, bezoek dan de facebooksite of de gewone site van vanoostnaaroost.”

Smaken veranderen

Over God en lp’s

Gegevens

“In de jaren ‘80 was het afgelopen met de lp’s. De cd veroverde de muziekwereld. Alles was digitaal en alles klonk mooier. De naald bleef niet hangen en er was geen hinderlijk getik. De lp’s konden naar de rommelmarkt. Toch hebben wij al die tijd onze lp’s bewaard. Waarom? Vanwege de hoezen? Vanwege die spaarzame avond waarop we eens platen draaiden?”

Wij blijven verbonden als wijkpredikanten aan Osseveld-Woudhuis. Voor een gesprek of informatie, neemt u contact op met één van ons: Corma Baas & Jaap Kappers (predikanten)

“10 jaar geleden verbaasde onze dochter zich erover dat er op de achterkant van zo’n lp ook muziek stond. Pure nostalgie. En vandaag? De jongste zoon duikt in onze platencollectie en neemt onze lp’s mee naar boven en draait ze op zijn pick-up. Opeens is het weer ‘in’ om lp’s te hebben en te draaien.”

“Zou deze tijd van retro misschien ook het goede van kerk en geloof herontdekken? De woorden van de kerk die nog steeds elke zondag klinken: Heb uw naaste lief als uzelf. Leef vandaag en zit niet al bij de dag van morgen. Dat er iets/iemand is die groter is dan onze eigen geloof, onze eigen waarheid, onze eigen voorstelling. Wat een vrijheid. Gelukkig kunnen smaken veranderen.”

055-7519430 cormabaas@pwano.nl jaapkappers@pwano.nl Facebook: Protestantse-Wijkgemeente-Apeldoorn-Noordoost


Kinderyoga is leuk, hip en gezond!! Bewegen omdat het zo leuk is, stil zijn omdat het zo fijn voelt.

“Vakm In 2011 an va nh e n in 2 et Jaar” “Tege 014 lzette r van het ja ar” SERVICE- KWALITEIT - DEGELIJK - VAKMANSCHAP MEEDENKEND - PERSOONLIJK - OOG VOOR DETAIL

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u ons bellen of e-mailen. U kunt tevens een afspraak maken om onze showroom en tevens wellness-studio te bezoeken. 055-8441356 / 06-51076480 info@klusbedrijf-kablau.nl

www.klusbedrijf-kablau.nl

Kinderyoga en Tieneryoga Leeftijd: 4-6 jaar, 7-10 jaar en 10-14 jaar Het Bolwerk, Ravenlijn 55 in Apeldoorn www.praktijkderuimte.com Praktijk voor Kindercoaching & Trainingen


Wat doe ik precies? “Mijn belangrijkste taak is ondersteuning bieden aan mensen zodat zij kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. Dit betekent dat wanneer u problemen ervaart in de privésfeer en er niemand is die u kan helpen, ik als maatschappelijk werker meekijk wat er nodig is om de draad weer op te pakken. De hulpverlening is gratis.”

Corinne de Groot

Wanneer kan ik helpen? Deze problemen kunnen liggen op het gebied van relaties, eenzaamheid, verlies, opvoeding, ouderschap, gezin, huiselijk geweld, echtscheiding, ziekte, werk, financiën en/of wonen. Zo kunt u te maken hebben met schulden, doordat uw huis niet verkocht wordt bij een echtscheiding. Of met een lager inkomen omdat u uw werk bent verloren. “Soms is er meer specialistische hulpverlening nodig of past een andere instantie beter bij u. Daar adviseer ik u dan over.”

Corinne de Groot werkt als algemeen maatschappelijk werker bij Stimenz. Zij vertelt over haar werk en wat zij voor de wijk – en dus voor u – kan betekenen.

“Niet iedereen heeft mensen om zich heen die kunnen helpen. Door mee te denken en te kijken naar mogelijkheden kan ik een bijdrage leveren aan iemands leven.”

Even voorstellen Corinne: “Ik werk als algemeen maatschappelijk werker. Stimenz is de nieuwe naam van twee organisaties die in mei 2014 zijn samengegaan. Dit zijn MD Veluwe, een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening, en Wisselwerk, een welzijnsorganisatie. Ik werk steeds meer vanuit Het Bolwerk voor de wijk Osseveld-Woudhuis. Verder ben ik aangesloten bij het Welzijnsnetwerk Noord-Oost.”

Contact c.degroot@stimenz.nl Stimenz: 088-7846464 13.00-16.00 uur ben ik in Het Bolwerk aanwezig.

Het buurtuitje van de Boei

Sportief Initiatief gezocht

Iedereen is af en toe aan de beurt om het buurtuitje van De Boei te regelen en dat is eigenlijk nooit een probleem. Het organiseren betekent al een paar gezellige avondjes met je buren, waar het verder nooit zo van komt om elkaar eens echt te spreken. De voorpret is vaak al leuk.

De rol van de buurtsportcoach in de wijken Osseveld en Woudhuis In Apeldoorn zijn vier buurtsportcoaches actief, die vooral werkzaam zijn in de Apeldoornse wijken. Als buurtsportcoach ben ik (Tom Spijker) werkzaam in de wijken in Apeldoorn-Noord. De buurtsportcoach heeft als taak om wijkbewoners in beweging te brengen en de verbindende schakel te zijn tussen verschillende organisaties zoals het onderwijs, het welzijn en de sportverenigingen.

Met uitzondering van dit jaar hebben we de activiteiten altijd in Apeldoorn gedaan. Een stadswandeling, een bezoek aan de stadsakkers, waar we ook nog eens met elkaar aan het werk gingen, klootschieten… We sluiten de middag altijd af met een etentje.

Naast het zelf organiseren van verschillende activiteiten, zoals de Cruyff Courts 6 vs 6, WOOS Olympics en het wijkvolleybaltoernooi, kan ik als buurtsportcoach ondersteunen bij bestaande wijkactiviteiten. Deze ondersteuning reikt van het faciliteren van materialen tot contact leggen met verschillende organisaties zoals scholen, sportverenigingen, etc.

Dit jaar zijn we in juni naar Deventer gegaan. We hebben daar in twee groepen een stadswandeling gemaakt en kwamen uit op de Brink bij Hans en Grietje. Eerst bijpraten op het terras en daarna gezellig eten met elkaar. Tijdens het eten vindt de prijsuitreiking van de wandeling plaats. Er is een boei in omloop en als je de “gelukkige” bent mag je één jaar lang de boei in huis hebben (liefst voor je raam).

Het meidenvoetbaltoernooi is één van de initiatieven die ik graag ondersteun. Wijkbewoonster Sylvia van Ark heeft mij vorig jaar benaderd of ik haar kon ondersteunen bij de organisatie van dit toernooi. De ondersteuning bestond voornamelijk uit het faciliteren van materialen en de toernooidag zelf. Wat ik persoonlijk erg leuk vindt aan het meidenvoetbaltoernooi, is dat het initiatief vanuit de wijk komt. Op deze manier worden de buurtbewoners nog meer betrokken bij het toernooi.

Rij/loop gerust eens door onze straat om te kijken wie dit jaar de winnaar was. We vinden het leuk en waardevol, omdat het vooral verbindt. In het dagelijkse leven is iedereen altijd druk en als je niet oppast loop je zo langs elkaar heen. Het buurtuitje zorgt ervoor dat je elkaar weer ziet. De organisatoren voor volgend jaar zijn al bekend en we kijken er al weer naar uit. Ingrid van den Ende

Heb jij ook een leuk initiatief? Heb je zelf ook een leuk initiatief om wijkbewoners uit Osseveld en/ of Woudhuis in beweging te brengen? En heb je daarbij ondersteuning nodig? Neem dan contact met me op! Tom Spijker tspijker@accres.nl 06-55810311

61


PowerPop serveert...

hits & hapjes Ontmoetingsplek Talma Borgh Al geruime tijd werken medewerkers van Talma Borgh, de Goede Woning en Stimenz samen. U kunt bij Talma Borgh terecht voor een kopje koffie en/of een praatje. Van maandag t/m vrijdag van 10.00-11.00 uur en van 14.30-16.00 uur vindt u ons aan de Fortlaan 47 in Woudhuis. Voor informatie en reservering belt u met 055-3683683.

powerPOP

Informatiepunt

hét popkoor van Apeldoorn

Aanvang: 19.00 uur. Toegangskaart: € 15,00. Kinderen t/m 11 jaar: € 13,50 KAARTVERKOOP VIA WILLEKE@ZONNE.NL OF VIA TEL. 06 23 648 638

Meer informatie: www.popkoorpowerpop.nl

Tao Yin & Tai Chi Chuan Pa Kua Chang Clubbel Kracht Training Meditatie & Ademhalingsoefeningen. Chi Kung, Nei Kung & de Vijf Spelende Dieren. Zijde Spin Oefeningen & Tai Chi Yin Yang Symbool. Grijp de Staart van de Mus of 8 Vorm Tai Chi. Traditionele 108 Vorm Tai Chi Chuan. Pa Kua Chang : Leeuw, Feniks, Draak & Beer. Voelende Handen & Partner Oefeningen. Circulaire Kracht Training met Clubbels.

Wijkcentrum Het Bolwerk, zaal 4. Dinsdag 19:30 - 21:30 Tao Yin. Donderdag 19:30 - 21:30 Pa Kua Chang Zaterdag 09:30 - 11:30 Tai Chi Chuan.

Marco van Trijffel / 06-13971382 www.energymechanics.nl

gemaakt door: amazing.nl

31 oktober 2015 in Het Bolwerk, Apeldoorn

Wilt u informatie over welzijn, wonen en zorg? Dan kunt u terecht bij het informatiepunt. Heeft u bijvoorbeeld een vraag over activiteiten, woonkeus, OV-chipkaart, huishoudelijke hulp, Regelrecht of aanvragen van toeslag (zorg, huur, kinderopvang)? Loopt u dan eens binnen! U krijgt gratis advies. Onze vrijwillige medewerkers helpen u verder. U kunt bij ons terecht op maandag, van 10.00-12.00 uur.

Computerondersteuning Voor veel (oudere) buurtbewoners roept het gebruik van de computer vragen op. Twee keer per maand, op vrijdag van 14.30-16.00 uur, zijn vrijwilligers aanwezig. Zij kunnen u ondersteunen bij het gebruik van de computer. Heeft u een laptop of tablet, dan is het handig om deze mee te nemen. U kunt uw persoonlijke vraag stellen en de ondersteuning wordt op maat aangeboden. Ook hiervoor belt u Stimenz: 06-25009717. Bij voldoende interesse starten we in oktober weer. Op de volgende data kunt u bij ons op vrijdagmiddag tussen 14 en 16 uur terecht: 13 november – 27 november – 11 december (2015) 8 januari – 22 januari – 5 februari – 19 februari – 4 maart – 18 maart (2016) Kosten: €2,- per persoon, inclusief koffie met koek!


Wijkontmoetingspunt Talma Borgh Agenda Apeldoorn is verdeeld in stadsdelen. In elk stadsdeel zijn meerdere ontmoetingsplekken. Bij een ontmoetingsplek kunt u terecht voor activiteiten, ontmoeting, informatie en ondersteuning. In onze wijk vervult Woon Zorg Centrum Talma Borgh de functie van ontmoetingsplek.

Vrijwilligers gezocht Wij zijn ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers! Geïnteresseerd? Neem contact op met Anja Bronkhorst. Dat kan door te bellen naar 055-3683683 of stuur een e-mail naar abronkhorst@talma-borgh.nl

Ouderenadviseur/ cliëntondersteuning

Bij Stimenz werkt Ineke Bisschops voor Osseveld-Woudhuis als ouderenadviseur/cliëntondersteuner. U kunt haar bereiken via Stimenz: 088-7846464.

Valpreventie Op 10 en 17 november worden van 14.00 – 16.00 uur twee bijeenkomsten rond valpreventie gehouden in Talma Borgh. De eerste bijeenkomst gaat over het voorkómen van vallen. De tweede bijeenkomst gaat over vallen en opstaan. Deze bijeenkomsten worden gegeven door een fysiotherapeut en de kosten bedragen in totaal €10,00. Meer informatie en/of aanmelden? Dat kan via Talma Borgh 055-3683683.

Actief (buiten) bewegen Vanaf 7 september kunt u van 14.00 - 15.00 uur weer meedoen met de activiteit ‘Actief (buiten) bewegen.’ Als het weer het toelaat gaat u onder leiding van een docent buiten bewegen. Diverse gevarieerde oefeningen komen aan bod, waardoor u zich weer fit en vitaal kunt voelen. Meer informatie en/of aanmelden? Bel 055-5214651.

Budgetbespaarparty Het is leuk om met hetzelfde geld meer te kunnen doen. Vele kleine besparingen maken één grote! Bewuster omgaan met o.a. gas, water, elektra en brandstof besparen euro’s én het milieu. Wat kunt u verwachten? Het onderling uitwisselen van handige tips en trucs, bespaartips van de consumentenbond en andere initiatieven met betrekking tot besparen. Deze bijeenkomst wordt gratis georganiseerd door Stimenz, op 17 november van 19.00 tot 21.00 uur. Excl. consumpties. Aanmelden via Stimenz 06-25009717. Locatie: Talma Borgh.

Gespreksgroep Plato Vindt u het leuk om met anderen van gedachten te wisselen over maatschappelijke en/of filosofische onderwerpen? Dan is de gespreksgroep Plato wat voor u. De thema’s en onderwerpen worden gezamenlijk gekozen. Er is een gespreksleidster aanwezig. Het gaat om een nieuw te starten groep. Spreekt u dit aan? Op maandag van 10.00-11.30 uur in de Tuinkamer van Talma Borgh. €0,75 per keer (excl. consumpties). Deze activiteit is op de 2e en de 4e maandag van de maand. Aanmelden / informatie viA Stimenz: 06-25009717.

Workshop ‘Wasmiddel maken’ Op dinsdag 27 oktober van 19.00 - 21.00 uur kunt u op een leuke en ontspannende manier uw eigen wasmiddel leren maken! Dat is niet alleen een leuke bezigheid, maar het is ook kostenbesparend én nog goed voor het milieu. U heeft maar weinig ingrediënten nodig. Deze zijn aanwezig, maar u moet zelf een (kaas)rasp en een garde meenemen. Neem ook een goed afsluitbare lege (schone) plastic fles mee om na afloop het wasmiddel in mee te nemen. De kosten zijn €1,-, exclusief consumpties. Aanmelden vóór 22 oktober bij Stimenz 06-25009717.

63


Week

Bezorging

Maandag

De Herfstwijkkijker wordt tussen 13 en 23 oktober 2015 bezorgd. Geen Wijkkijker ontvangen? Of is de Wijkkijker te laat bezorgd? Mail naar peter.wijkkijker@outlook.com

Meer Bewegen 9.45-10.30 ouderen 60+ Talma Borgh Koffie-inloop Ontmoetingspunt 10.00-11.30 Talma Borgh

Kopij

Ontmoetingsgroep Talma Borgh 10.00-10.30

Kopijsluiting voor de eerstkomende Winterwijkkijker is vrijdag 8 januari 2016

Gespreksgroep Plato (2e en 4e vd maand) 10.00-11.30 Prikpunt Talma Borgh 10.00-11.00 Het Informatiepunt 10.00-12.00 Talma Borgh Sjoelen en Rummikub 14.00 – 16.00 Talma Borgh

Colofon Wijkraad Wijkraad Osseveld-Woudhuis Correspondentie Ravelijn, 7325 NT Apeldoorn www.osseveld-woudhuis.nl bestuur@osseveld-woudhuis.nl Spreekuur Iedere tweede dinsdag van de maand in Het Bolwerk (Ravelijn 55) van 19.30-20.00 uur op de 1e etage, zaal 2. Voorzitter Hermien Jacobs hermien.jacobs@osseveld-woudhuis.nl Penningmeester Johan te Winkel johan.te.winkel@osseveld-woudhuis.nl

Verkeer, Milieu, Openbare Veiligheid en Bestemmingsplannen Willem Bonestroo willem.bonestroo@osseveld-woudhuis.nl Sociale Zaken/Vice-Voorzitter Karlien Vinke karlien.vinke@osseveld-woudhuis.nl Communicatie & Wijkkijker Wendy Le Griep wendy.legriep@osseveld-woudhuis.nl Vacatures Algemene Zaken Sport Penningmeester m.i.v. juni 2016 Facebook

Secretaris Mariska Kingma mariska.kingma@osseveld-woudhuis.nl

www.facebook.com/osseveld-woudhuis

Twitter @WijkraadOssWoud

De Wijkkijker is het huisorgaan van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis en wordt vanaf 2015 drie keer per jaar in een oplage van 5700 stuks gratis huis-aan-huis verspreid in de wijken Het Woudhuis, Osseveld-Oost en Osseveld-West. De Wijkkijker kunt u digitaal lezen via: www.osseveld-woudhuis.nl De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten of te weigeren. De artikelen in de Wijkkijker hoeven niet perse de mening van de Wijkraad of de redactie weer te geven.

Colofon | Contact wijkkijker@osseveld-woudhuis.nl

Advertenties wijkkijkeradvertenties@osseveld-woudhuis.nl Redactieleden Wendy Le Griep, Tessa Gruppelaar, Roely Smit, Astrid ten Berge-Benders, Peter Zwetsloot, GJ, Teja Bottema

Opmaak Beeld&Co 055-3663640 Contact: studio@beeldenco.nl, www.gelukenco.nl Omslagfoto’s Wendy Le Griep, Wendy.legriep@osseveld-woudhuis.nl Druk New Energy, info@newenergydrukwerk.nl, www.newenergydrukwerk.nl

Viering Woord en communie 14.30 uur Talma Borgh, 1e vd maand CODA bibliotheek PCBS de Regenboog 14.30-17.30 geopend Keerkring 70 Koffie-inloop Talma Borgh 14.30-15.30 Actief (buiten) bewegen 14.00-15.00 Talma Borgh KDO Gymnastiek 15.30-16.30 4-5 jaar 16.30-17.30 6-7 jaar 18.00-19.00 8-9 jaar 19.00-20.00 10 jaar e.o. Gymzaal Fortlaan Kaarten 19.00-21.00 Talma Borgh Gospelkoor Spring 20.00-22.00 Het Bolwerk Volleybal Vereniging Primavo 20.00 Gymzaal Fortlaan Doedelzakvereniging 20.00 PCBS De Regenboog Woudhuis


agenda voor Osseveld-Woudhuis Dinsdag Koffie-inloop Talma Borgh 10.00-11.00

CODA bibliotheek PCBS de Regenboog 10.30-17.30 geopend Keerkring 70

Koffie-inloop Talma Borgh 14.30-15.30

Club Extra (Accres) 13.00-14.00 Voor 6-12 jarigen met een motorische achterstand Gymzaal Ravelijn

Inloop 10+ 15.30 Jongerencentrum The Corner

Markt 13.30-17.30 Winkelcentrum ’t Fort

Handbal Achilles 16.00 Gymzaal Fortlaan

Koffie-inloop Talma Borgh 14.30-15.30

Wijkbuffet (4e van de maand) 17.00-19.00 Talma Borgh

KDO jazzdance 18.00-19.00 voor 9-12 jaar 19.00-20.00 voor 12-17 jaar Gymzaal Fortlaan

Jazzdancelessen NTK Apeldoorn Gymzaal Ravelijn 18.00-19.00 7-9 jaar 19.00-20.00 10-13 jaar 20.00-21.00 14-17 jaar

Scouting Marca Appoldro 19.00-21.00 Seniorenscouts 55 jaar e.o. Blokhut, Lupineweg 75

Inloopsoos ’t Ossewoud 13.30-16.00 Het Bolwerk zaal 4

Spreekuur Wijkraad 19.30-20.00 in Het Bolwerk, 2de dinsdag van de maand Bingo (2e van de maand) 19.30-21.00 Talma Borgh Tieneryoga Praktijk De Ruimte, Linie 580 16:00-17:00 10 t/m 13 jaar Jokeren en Klaverjassen Vogelvereniging P.J. Helder 19.30-22.15 in Het Bolwerk Op de 1e, 2e en 3e dinsdag van de maand Klaverjassen 20.00 in The Corner/Het Bolwerk Meppen en Beppen 20.00-22.00 Gymzaal Fortlaan KDO Trampoline 20.00-21.00 voor 14 jaar e.o. 21.00-22.00 voor volwassenen Gymzaal Hellend Veld

Woensdag Yuan Gong (door beweging tot rust komen) 9.30-11.00 Talma Borgh Koffie-inloop Talma Borgh 10.00-11.00

Aerobics Novitas Gymzaal Fortlaan 20.00 KDO Trampoline 17.00-18.00 voor 6-7 jaar 18.00-19.00 voor 8-10 jaar 19.00-20.00 voor 11-14 jaar Gymzaal Hellend Veld Vrouwenkoor Bel Canto 20.00 Het Bolwerk

Donderdag Meer bewegen voor ouderen 9.45-10.30 Talma Borgh Het Informatiepunt Talma Borgh 10.00-12.00 Koffie-inloop Talma Borgh 10.00-11.00

Bibliotheek Talma Borgh 15.30-16.30 KDO Jazzdance 16.00-17.00 voor 4-6 jaar 17.00-18.00 voor 7-8 jaar 18.00-19.00 voor 6-9 jaar 19.00-20.00 voor 10-13 jaar Gymzaal Fortlaan Borgh Koor 19.00-20.30 Talma Borgh

Vrijdag Koffie-inloop Talma Borgh 10.00-11.00 CODA bibliotheek PCBS de Regenboog 14.30-17.30 geopend Keerkring 70 Computerondersteuning (1 x per 14 dagen) 14.30-16.00 Talma Borgh Dido zang-dans-toneel 15.00-18.00 Het Bolwerk KDO Jazzdance 15.15-16.00 voor 4-6 jaar 16.00-17.00 voor 7- 8 jaar 17.00-18.00 voor 9-10 jaar Gymzaal Fortlaan Koffie-inloop Talma Borgh 14.30-16.00 Koersbal 15.00-16.00 Talma Borgh Kinderyoga Praktijk De Ruimte, Linie 580 14:00-15:00 4-6 jaar 15:30-16:30 7-10 jaar

Bloemschikken (1 x per 14 dagen) 10.00-11.30 Talma Borgh

KDO Trampoline 16.00-17.00 wedstrijdgroep 17.00-18.00 voor 6-12 jaar Gymzaal Hellend Veld

Geheugentraining (4e van de maand) 14.00-16.00 Talma Borgh

Vereniging Papillon Twirlen, gymzaal Keerkring 18.00-22.00

Kaarten maken en handwerken 14.00-16.00 Talma Borgh

Scouting Vereniging Marca Appoldro 19.00-21.00 Pro-Scouts 19.00-21.00 Explorers 14- 17 jaar 20.00-22.00 Roverscouts 17-21 jaar 20.00-22.00 Plusscouts 21 jaar e.o. Blokhut, Lupineweg 75

Koffie inloop Talma Borgh 14.30-15.30 Inloop 10+ 15.30 The Corner

Inloop 13+ 19.30 uur The Corner

Zaterdag Jazzdancelessen NTK Apeldoorn Gymzaal Ravelijn 9.15-10.00 voor 4-5 jaar 10.00-11.00 voor 6-7 jaar 11.00-12.00 voor 8- 9 jaar Vogelmarkt Vogelvereniging P.J. Helder Laatste zaterdag van de maand 9.00-12.00 Het Bolwerk Scouting Vereniging Marca Appoldro 10.00-12.00 Bevers 5-7 jaar 10.00-12.00 Welpen 7-11 jaar 10.00-12.00 Scouts 11-14 jaar 13.00-16.00 Scouts met een beperking Blokhut, Lupineweg 75 Tai Chi Chuan 108 Vorm 9.00-13.00 Het Bolwerk, zaal 4

Zondag De Woudrunners 9.30 ‘De Boog’ in Het Woudhuis, kruising Lupineweg-Woudhuizerallee Life 18.30 Het Bolwerk


â‚Ź 2te0g,o-ed

was

je auto weer als nieuw! n? e d e r v e t l a a N i et he l e m ! d j i t l A . p o t e W i j l os s e n h

Laan van Spitsbergen 110 of Lange Amerikaweg 66 www.blinq.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.