__MAIN_TEXT__

Page 1


Czas: 8.11.2014, (sobota), godz. 11-18.30 Miejsce: Warszawa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, audytorium pawilonu EMILIA (wejście od ul. Emilii Plater) Uczestnicy konferencji: Hans Abbing (University of Amsterdam), Luc Boltanski (École des hautes études en sciences sociales, Paris), Gregory Sholette (City University of New York), Angela McRobbie (Goldsmiths, University of London), Isabelle Bruno (Universite Lille), Pascal Gielen (University of Groningen) Konferencja odbywać się będzie w języku angielskim. Abstrakty wystąpień dostępne są w anglojęzycznej wersji broszury pod adresem: http://issuu.com/beczmiana/docs/en_ost/0


Opis konferencji, program: Uczestnikom oraz publiczności konferencji Wolny Uniwersytet Warszawy postawi zasadnicze pytanie: czy w przypadku pola sztuki możemy mówić o wyzysku? Wolny Uniwersytet Warszawy pole sztuki bada niczym fabrykę społeczną, która w specyficzny sposób organizuje podział pracy oraz systemy dystrybucji wypracowanych kapitałów (pieniędzy, kontaktów społecznych, prestiżu). WUW przyjmuje, że praca artystyczna odbywa się w sieciach kooperacji, które obejmują nie tylko artystki, ale też administratorów, asystentki czy kuratorów. Pomiędzy tymi kategoriami, a także wewnątrz nich, mamy do czynienia ze znaczącymi nierównościami, których istnienie jest już wiedzą powszechną. Właściwie każda obserwatorka czy uczestnik pola sztuki są świadomi, że bogactwo i prestiż artystycznych gwiazd sąsiaduje z biedą większości artystów czy zupełną niewidocznością rzesz anonimowych asystentek. Konferencja będzie okazją do pierwszej publicznej prezentacji wstępnych wyników badań empirycznych Podział pracy oraz związanej z nią dystrybucji kapitałów społecznych i ekonomicznych w polu sztuk wizualnych we współczesnej Polsce, prowadzonych przez Wolny Uniwersytet Warszawy w 2013 i 2014 roku.


Sesja 1 11.00 – rejestracja uczestników, kawa 11.30 – Wolny Uniwersytet Warszawy (Michał Kozłowski, Jan Sowa, Kuba Szreder): Podział pracy, dystrybucja kapitałów oraz modele (samo)eksploatacji w polu sztuki współczesnej we współczesnej Polsce 12.15 – Pascal Gielen: Artists & Repressive Liberalism 13.00 – Przerwa Sesja 2 14.00 – Luc Boltanski, Arnaud Esquerre: The «Collection» - a new form of capitalism. Economic enhencement of the past and its consequences 14.45 – Isabelle BRUNO: The Talent Factor(y). A French controversy about Menger’s sociology of creative work 15.15 – Przerwa Sesja 3 15.45 – Gregory Schollete: Dark matter, Repetition, and Complicity 16.30 – Hans Abbing: Artists Become Active, some in social action and others in cultural entrepreneurship 17.15 – Angela McRobbie: skype call 17.30 – Dyskusja


Biogramy uczestników: Luc Boltanski - wiodąca postać nowej „pragmatycznej” szkoły francuskiej socjologii. Jest profesorem w École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu i założycielem Groupe de Sociologie Politique et Morale. Przyczynił się do powstania perspektywy „socjologii politycznej i moralnej”. Stopniowo rozwinęła się ona w program badawczy, rozumiany w sensie zaproponowanym przez Imrego Lakatosa. Program ten skupia się wokół konceptualnego jądra ukierunkowanego na budowę teorii działania opartej na teorii faktu moralnego Émile’a Durkheima, rewidującej dziedzictwo „metodologicznego strukturalizmu” z punktu widzenia dynamiki i procesów. W tym ujęciu podkreśla się, w jaki sposób w wielu konfliktach cechy dyskutantów zmieniają się w trakcie trwania konfliktu. Prace Boltanskiego znacząco wpłynęły na socjologię, ekonomię polityczną oraz historię społeczną i ekonomiczną. Pascal Gielen - dyrektor centrum badawczego Arts in Society na Uniwersytecie w Groningen, gdzie wykłada socjologię sztuki. Gielen jest również redaktorem serii wydawniczej Arts in Society (Fontys School of Fine and Performing Arts, Tilburg). Autor kilku książek o sztuce współczesnej, dziedzictwie kulturowym oraz polityce kulturalnej. Badania Gielen koncentrują się na politkach kulturalnych i instytucjonalnym kontekście sztuki. Książki Gielen są dostępne w języku angielskim, koreańskim, rosyjskim, hiszpańskim i tureckim.


Isabelle Bruno - wykładowczyni na Uniwersytecie w Lille (Francja). Jako badaczka pracuje nad zagadnieniem neoliberalnej rządomyślności oraz technologią zarządzania, w szczególności nad genealogią benchmarkingu w przemyśle USA i jego obecnym użyciem w Unii Europejskiej (polityka badań oraz walka z wykluczeniem społecznym). Jako aktywistka bierze udział w europejskiej mobilizacji przeciwko strategii lizbońskiej oraz procesowi bolońskiemu. Wydała po francusku książkę na temat Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Jej ostatnia publikacja to T. Vitale Statactivism: Statistics and Activism [w:] open journal of sociopolitical studies Participazione e conflitto (vol. 7, #2, 2014). Gregory Sholette - artysta i teoretyki, autor książek dotyczących styku ekonomii i sztuki takich jak It’s The Political Economy, Stupid współ redagowanej z Oliverem Resslerem, (Pluto Press, 2013) oraz Dark Matter: Art and Politics in an Age of Enterprise Culture (Pluto Press, 2011). Sholette jest również wykładowcą na Queens College, City University of New York. Hans Abbing – ekonomista, artysta i fotograf. Jest profesorem wizytującym socjologii sztuki na Wydziale Nauk Społecznych i Behawioralnych Uniwersytetu w Amsterdamie.


Prowadzenie konferencji i kierownicy merytoryczni projektu: Michał Kozłowski, Jan Sowa, Kuba Szreder Administratorzy projektu: Szymon Żydek, Bogna Świątkowska Zespół badawczy projektu: Krzysztof Bielecki (identyfikacja wizualna), Joanna Figiel, Mirosław Filiciak, Dorota Grobelna, Mikołaj Iwański, Anna Zawadzka, Szymon Żydek


Inicjatorzy: Wolny Uniwersytet Warszawy / Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana Partnerzy: Fundacja Projekt: Polska, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, British Council, Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownia badań nad filozofia francuską IF UW Konferencja wchodzi w skład 6. edycji festiwalu Warszawa w Budowie.   Badanie realizowane jest we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. www.beczmiana.pl www.wuw-warszawa.pl


Profile for Fundacja Bęc Zmiana

PROGRAM KONFERENCJI WUW  

8 listopada 2014 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Organizator: Fundacja Bęc Zmiana

PROGRAM KONFERENCJI WUW  

8 listopada 2014 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Organizator: Fundacja Bęc Zmiana

Profile for beczmiana
Advertisement