Page 1

Fundacja Bęc Zmiana

beczmiana.pl beczmiana.pl/sklep Bagieu Pobłocki Kusiak Malzacher Kiecko Drozda Sosnowska

Zaremba Kurz Kwiatkowska Szcześniak Mościcki Krajewski Miessen


Dystrybucja i kontakt z wydawcami

Paulina Pytel paula@beczmiana.pl +48 22 625 51 24 +48 516 802 843 Wydawnictwo Fundacji Bęc Zmiana

Siedziba wydawnictwa ul. Mokotowska 65/7, Warszawa Kontakt Bogna Świątkowska bogna@beczmiana.pl +48 22 827 64 62 Księgarnie Fundacji Bęc Zmiana

Bęc Sklep Wielobranżowy ul. Mokotowska 65 , Warszawa Bęc Książki i Rzeczy Hala Gwardii, pl. Żelaznej Bramy 1 Warszawa


Tupeciary O kobietach, które robią to, co chcą

PÉNÉLOPE BAGIEU Francuski hit wydawniczy, mimo że często opowiada o sprawach trudnych, takich jak zmagania z przeciwnościami losu czy walka o własne miejsce w zastygłym, patriarchalnym układzie społecznym, okraszony jest lekkim i niewysilonym humorem. To herstory – historia napisana z kobiecej perspektywy. Tupeciary robią to w wielogłosowy, mądry i zarażający entuzjazmem sposób.

144 s. ISBN 9788362418923 cena 69 zł


Kapitalizm Historia krótkiego trwania KACPER POBŁOCKI

Czy nowoczesność, indywidualizm i miejskość są rzeczywiście europejskimi wynalazkami? Czy kapitalizm powstał wraz z brytyjską rewolucją przemysłową? Czy rok 1989 faktycznie był przełomowy, a Amerykanie wygrali zimną wojnę? W którym momencie ludzie zamieszkujący tereny współczesnej Polski wkroczyli w nurt globalnych dziejów? Najczęstsze odpowiedzi na tego rodzaju pytania prowadzą nas wciąż w te same miejsca. Ze względu na to, że nasza zbiorowa uwaga była przez długi czas skierowana na Zachód, przez jego pryzmat patrzyliśmy na samych siebie. Ta książka pozwala spojrzeć na nas samych z nowej, globalnej perspektywy.

664 s. ISBN 9788362418787 cena 69,95 zł


Chaos Warszawa Porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu JOANNA KUSIAK

Na początku tej książki jest chaos. Chaos jako sama Warszawa, czyli pełna problemów przestrzeń miejska, oraz „chaos” jako słowo-klucz, którego używamy, by ją krytykować. Demaskując pojęcie „chaosu” jako ideologiczny wytrych, a nawet rodzaj teorii spiskowej, autorka analizuje systemowe porządki, które skrywają się za pozornym chaosem Warszawy: od logiki przestrzennej globalizacji po nieudane projekty reform, od upadku kooperatyw ogrodniczych na Białołęce po kredyty we frankach i lokalny szowinizm, od przedwojennej „akcji terenowej” Stefana Starzyńskiego po legalistyczne fikcje reprywatyzacji.

256 s. ISBN 9788362418954 cena 63 zł


Prawda jest konkretna Artystyczne strategie w polityce. Podręcznik

RED. FLORIAN MALZACHER

Prawda jest konkretna powstała po dwudziestoczterogodzinnym, siedmiodniowym obozie-maratonie zorganizowanym w trakcie festiwalu steirischer herbst w austriackim Grazu. Zawiera 99 opisów taktyk i strategii artystycznych zaprezentowanych przez praktyków z całego świata. Dokumentuje szerokie pole sztuki zaangażowanej i artystycznego aktywizmu naszych czasów.

288 s. ISBN 9788362418749 cena 49 zł


Przyszłość do zbudowania Futurologia i architektura w PRL EMILIA KIECKO Książka, będąca pierwszym tak obszernym studium polskiej architektury i urbanistyki „jutra”, prezentuje projekty z lat 60. i 70. XX wieku. Wyjątkowe i niepublikowane wcześniej materiały archiwalne pokazują szeroki wybór znanych i zupełnie zapomnianych projektów, takich jak „miasta wstęgowe” Włodzimierza Gruszczyńskiego, futurologiczne jednostki mieszkalne Jana Głuszaka „Dagaramy”, Linearny System Ciągły Oskara Hansena, „zespoły wieżowo-mostowe” Wiesława Nowaka czy projekt „Terra X” Stefana Müllera.

496 s. ISBN 9788362418862 cena 89 zł


Dwa tysiące Instrukcja obsługi polskiej urbanizacji w XXI wieku ŁUKASZ DROZDA Polska przestrzeń zurbanizowana – bezładnie zagospodarowana, okraszona barwami elewacji z promocji w marketach budowla­nych i wszechobecnością zdezelowanych samochodów osobo­wych. Do takiej przestrzeni potrzeba przewodnika. Ponad 100 haseł odnoszących się do materialnego wymiaru przestrzeni miejskiej, procesów społecznych i ekonomicznych pozwoli lepiej poruszać się w zawiłościach rodzimej urbanizacji. Leksykon uka­zuje się w 15. rocznicę uchwalenia Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

244 s. ISBN 9788362418855 cena 36 zł


Performans oporu AGNIESZKA SOSNOWSKA

Książka ma formę historii mówionej, czyli opiera się na osobistych przeżyciach i opiniach rozmówców Agnieszki Sosnowskiej. To seria wywiadów o czasach PRL z wybitnymi polskimi artystami i aktywistami. Rozmowy te niejednokrotnie rzucają nowe światło na akcje przeprowadzane przed laty, problematyzują pojęcie performansu oporu oraz stawiają pytania o możliwości tworzenia sztuki zaangażowanej i sens radykalnych gestów w czasach PRL i dzisiaj.

224 s. ISBN 9788362418879 cena 38 zł


Deindywiduacja Socjologia zachowań zbiorowych RED. MAREK KRAJEWSKI

Książka pod redakcją Marka Krajewskiego jest powrotem do porzuconego przez nowoczesne nauki społeczne paradygmatu wyjaśniania życia zbiorowego. W tej perspektywie w jego centrum znajduje się nie autonomiczny, racjonalny podmiot, ale naśladowca, dla którego jedynym źródłem informacji są zachowania innych. To właśnie naśladowca działa w czasie pogromów i linczów; dzięki niemu upowszechniają się mody i internetowe memy; to on podtrzymuje i zmienia obyczaje. Naśladowca nigdy nie działa sam, zawsze jest z innymi i chociaż zachowują się oni w podobny sposób, to tworzą coś, czego nikt z nich nie planował, co zaskakuje i często zagraża ich egzystencji.

350 s. ISBN 9788362418381 cena 33 zł


Incydentologia MAREK KRAJEWSKI

Incydentologia to propozycja namysłu nad nową sytuacją, w jakiej toczy się dziś nasze życie. Tworzy ją ogromna złożoność świata, skutkująca dużą skalą i intensywnością przez nikogo nieplanowanych zdarzeń, sprzężeń zwrotnych, incydentów oraz katastrof, wszechobecnością emergencji i zbiorowych zachowań o trudnym do kontrolowania przebiegu. Ta zasadnicza zmiana podważa przekonanie człowieka o własnej wszechwładzy i rodzi pytanie o strategie życia w nowym, wyłaniającym się na naszych oczach świecie. Każe zastanowić się też nad zagrożeniami, jakie on z sobą niesie, oraz niebezpieczeństwami, które pociągają za sobą niepewność i strach.

88 s. ISBN 9788362418763 cena 36 zł


Koszmar partycypacji MARKUS MIESSEN Drugie wydanie książki Koszmar partycypacji z 2013 roku zostało poszerzone o esej Niezależna praktyka, w którym Markus Miessen podsumowuje swoje rozważania dotyczące ideologii partycypacji i przedstawia alternatywne modele działania. Punkt wyjścia stanowi tu gotowość jednostki do zaangażowania się i podjęcia prawdziwie politycznych kroków.

368 s. ISBN 9788362418626 cena 37 zł


Foto-konstelacje Wokół Marka Piaseckiego PAWEŁ MOŚCICKI

To nie jest książka tylko o fotografii, chociaż poświęcona jest artyście, który zajmował się nią przez całe życie. To esej, w którym autor próbuje pokazać twórczość Marka Piaseckiego jako dynamiczny splot myślenia i przeżywania, fotografii, filmu i teatru, krytycznej obserwacji i intymnego wyznania. Jest to także książka o pełnych napięć konstelacjach, które każdy rodzaj sztuki i każdy rodzaj myśli tworzy z egzystencją, starając się skonstruować jej obraz.

156 s. ISBN 9788362418732 cena 30 zł


Obrazy wychodzą na ulice Spory w polskiej kulturze wizualnej ŁUKASZ ZAREMBA

Obrazy wychodzą na ulice to próba rekonstrukcji dominującego porządku wizualnego dokonana w oparciu o analizę konfliktów o obrazy: usuwania pomników około 1989 roku, ataków na sztukę w galeriach około roku 2000 i sporu o „śmietnik wizualny” w jego najnowszej odsłonie. W momentach sporów o obrazy ujawnia się wielość opinii o nich – na co dzień niewypowiadanych, przeoczanych lub znaturalizowanych.

287 s. ISBN 9788362418961 cena 38,80 zł


Kultura wizualna w Polsce tom 1: Fragmenty tom 2: Spojrzenia IWONA KURZ, PAULINA KWIATKOWSKA, MAGDA SZCZEŚNIAK, ŁUKASZ ZAREMBA

Polska kultura wizualna wciąż jest obszarem słabo rozpoznanym i niedowartościowanym. Obraz historycznie ustępuje znaczenia słowu, nieczęsto stając się przedmiotem rozważań teoretycznych, wizje i widzenia są raczej domeną literatury. Kompetencje wizualne społeczeństwa polskiego są zwykle nisko oceniane, a jego praktyki bywają określane jako estetyczna nędza, nadmiar lub nuda. Dwutomowy zbiór, obejmujący (1) teksty i obrazy źródłowe (od Abramowskiego po Hansena, od Rydet po Leśmiana) wraz z komentarzami oraz (2) autorskie hasła dotyczące praktyk widzenia (od obrazu do widowni, od bilbordu do melodramatu, od Pałacu po podróbkę), jest próbą zmierzenia się z tymi uprzedzeniami.

344 s. ISBN 9788362418671 cena 55 zł

216 s. ISBN 9788362418800 cena 43 zł


Fundacja Bęc Zmiana zajmuje się popularyzacją i upowszechnianiem wiedzy o współczesnej architekturze, sztukach wizualnych, projektowaniu i kulturze miejskiej. Podstawowym celem fundacji jest wspieranie rozwoju kultury współczesnej, badań naukowych dotyczących współczesności oraz rozpoznawanie potencjału przestrzeni publicznej / wspólnej. Od 2002 roku organizuje wystawy, dyskusje, konferencje i konkursy, wspiera badania naukowe dotyczące współczesności i prowadzi działalność wydawniczą.

projekt graficzny

Damian Makowski font Favela

Mateusz Machalski

beczmiana.pl beczmiana.pl/sklep

Wydawnictwo Fundacji Bęc Zmiana | katalog  

Dystrybucja i kontakt z wydawcami: Paulina Pytel : paula@beczmiana.pl : +48 22 625 51 24 : +48 516 802 843 Siedziba wydawnictwa : ul. Moko...

Wydawnictwo Fundacji Bęc Zmiana | katalog  

Dystrybucja i kontakt z wydawcami: Paulina Pytel : paula@beczmiana.pl : +48 22 625 51 24 : +48 516 802 843 Siedziba wydawnictwa : ul. Moko...