Page 1

FUNDACJA BĘC ZMIANA DZIAŁ DYSTRYBUCJI KATALOG PUBLIKACJI WWW.BECZMIANA.PL/SKLEP

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana ul. Mokotowska 65/7, 00- 533 Warszawa nip: 521-32-24-453 / t: +48 22 625 51 24 bec@beczmiana.pl / www.bęczmiana.pl


STUDIO EKSPERYMENT: LEKSYKON. ZBIÓR TEKSTÓW

Wybór tekstów poświęconych Studiu Eksperymentalnemu Polskiego Radia - część z nich ukazuje się drukiem po raz pierwszy, w tym kompletny spis utworów nagranych w Studiu. Jest to pierwsza publikacja książkowa, w której zebrane zostały rozproszone dotychczas teksty dotyczące Studia Eksperymentalnego - chcielibyśmy, aby stanowiła ona przyczynek do dalszych pogłębionych badań oraz dokładnego opracowania tego tematu. Osobną część książki stanowi leksykon praktyk eksperymentalnych, w którego kolektywnym tworzeniu udział wzięli artyści, filozofowie, badacze kultury, krytycy sztuki i muzyki, filmoznawcy, socjologowie oraz naukowcy. Leksykon nie jest kompletnym i wyczerpującym przedstawieniem problematyki eksperymentu, przeciwnie jest osobliwą konstelacją fragmentów, odległych perspektyw i nieprzystających do siebie zjawisk. Alfabetyczny układ haseł parodiuje porządek racjonalności, w rzeczywistości zamiast prowadzić czytelnika po dawno utartych ścieżkach, chcemy wyprowadzić go w pole - otwarte pole, to znaczy: zainspirować i wzbudzić jego potencjał krytyczny.

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana cena: 44PLN


MACIEJ RAWLUK: PRZYSTANKI POLSKIE

Przystanki wyrażają podstawowe wymiary ludzkiego doświadczenia: stosunek do przestrzeni i czasu, swoich i obcych, trwania i zmiany. Nie chodzi zatem o to tylko, że tworzą sieć połączeń między poszczególnymi miejscowościami — tworzą także sieci łączące ich twórców, użytkowników i opiekunów z przedmiotami, środowiskiem naturalnym oraz ze sobą nawzajem. Funkcjonują jak wizytówki. Ich estetyka zdradza gusta i pragnienia projektantów czy zleceniodawców, priorytety oraz tradycje lokalnych społeczności. Jak chcecie rządzić krajem, który ma dwieście czterdzieści sześć gatunków sera?” — pytał generał Charles de Gaulle, mając na myśli oczywiście Francję. A co to za kraj, który ma tysiące różnie ,,zaprojektowanych” przystanków autobusowych? Maciej Frąckowiak

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana, Narodowe Centrum Kultury cena: 36PLN


ARPS. Architektura Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka Arseniusz Romanowicz (AR) i Piotr Szymaniak (PS) zaprojektowali jedne z najciekawszych budynków powojennej Warszawy: Dworzec Centralny, Dworzec Wschodni, stacje Ochota, Powiśle i Stadion. Nie dbali jednak o reklamę i przez większość życia pozostawali w cieniu. Również same budynki szybko podupadły i jeszcze do niedawna trudno było je docenić pod warstwami brudu i przybudówek. Dziś, gdy zostały lepiej lub gorzej zmodernizowane, nie trzeba już używać wyobraźni, by dostrzec kunszt Romanowicza i Szymaniaka. Jak dotąd nie było jednak książki, która pozwoliłaby lepiej ich poznać. ARPS jest opowieścią złożoną z tekstów polskich i zagranicznych autorów, prezentujących różne wątki i epizody z kariery Romanowicza i Szymaniaka od lat 30. do 90., oraz blisko 200 starych i nowych zdjęć, w tym niepublikowanych materiałów z archiwów rodzinnych. Oprócz klasycznych tekstów historyczno-artystycznych, w książce znalazły się m.in. pierwsze kalendarium życia i twórczości obu architektów, niepublikowany tekst Arseniusza Romanowicza z połowy lat 80. oraz wywiady z architektami, którzy ostatnio modernizowali warszawskie dworce duetu ARPS. Dzięki książce można będzie lepiej poznać nie tylko pierwotną formę budynków, ale warunki, w których powstały oraz ich autorów. Szymaniak i Romanowicz dają lekcję nie tylko sprawności w kreowaniu ciekawych form, ale i odpowiedzialnego projektowania, które nigdy się nie starzeje. Tłem „ARPS” są dzieje Warszawy i Polski XX wieku – od końcówki II RP z jej pokazowymi inwestycjami, przez lata okupacji i PRL, po dziki kapitalizm lat 90. i modernizacyjną falę ostatnich lat. Biorąc pod uwagę dogłębne przemyślenia prowadzące do ostatecznej realizacji, można z całą pewnością powiedzieć, że jeszcze w wieku XXI Dworzec Centralny będzie w pełni sprawny. Przekona się o tym następne pokolenie. Arseniusz Romanowicz, Historia i przyszłość Dworca Centralnego w Warszawie, 1977, s. 275

wydawca: Fundacja Centrum Architektury redakcja: Grzegorz Piątek projekt: Błażej Pindor autorzy tekstów: Tomasz Fudala, Paweł Giergoń, Owen Hatherley, Werner Huber, Grzegorz Piątek, Arseniusz Romanowicz, Hubert Trammer, Jarosław Trybuś autorzy zdjęć: m.in. Błażej Pindor, Nicolas Grospierre, Werner Huber, Paweł Giergoń, Czesław Olszewski, Zbyszko Siemaszko, Jarosław Tarań konsultacja merytoryczna: Hubert Trammer recenzja naukowa: dr hab inż. arch. Adam Nadolny cena: 89 PLN


FORMAT P#6: KOLEKCJA PUBLICZNA M.ST. WARSZAWY

Przedstawiamy wyniki naszych poszukiwań PUBLICZNEJ KOLEKCJI SZTUKI XXI WIEKU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. Kiedy myślimy o publicznej kolekcji, mamy na myśli obiekty sztuki znajdujące się w miejscach ogólnodostępnych, a sfinansowane przez publiczne, wspólne dla społeczności lokalnej środki. Zbiorowy kolekcjoner to skomplikowana figura, a w przypadku Warszawy wydaje się, że cierpi na rozdwojenie jaźni: z jednej strony posiada pokaźny zbiór dzieł sztuki współczesnej, które dzięki jego dotacjom co roku realizowane są przede wszystkim w przestrzeni publicznej, jednak nie tworzy z nich swojej kolekcji; z drugiej strony przyznaje się do posiadania kolekcji zupełnie innej, którą definiuje przede wszystkim stan prawny jej chaotycznych elementów. Mamy nadzieję, że zebrane przez nas treści okażą się początkiem niełatwej dyskusji o wspólnocie-kolekcjonerze i punktem wyjścia do bardziej zaawansowanych działań wokół publicznej kolekcji sztuki Warszawy. Zanim to jednak nastąpi, po prostu się jej przyjrzyjmy.

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana teksty: Ewelina Bartosik, Paweł Chojecki, Mikołaj Iwański, Emila Nędzi, Kuba Szreder zespół redakcyjny: Ewelina Bartosik, Justyna Chmielewska, Arek Gruszczyński, Ela Petruk, Paulina Pytel, Magda Roszkowska, Bogna Świątkowska tłumaczenia: Emilia Bulman, Marek Jarosz, Agnes Le Nart korekta: Paulina Sieniuć com projekt graficzny: Jakub Pionty Jezierski / www.brothersinarms.com.pl cena: 15 PLN


JUHANI PALLASMAA: OCZY SKÓRY. ARCHITEKTURA I ZMYSŁY

Opublikowana po raz pierwszy w 1996 roku książka Oczy skóry wybitnego fińskiego architekta Juhaniego Pallasmy szybko stała się klasykiem teorii architektury. Zadaje ona fundamentalne pytanie o to, czemu, skoro istnieje co najmniej pięć zmysłów, to tylko jeden z nich – wzrok – stał się tak uprzywilejowany w kulturze architektonicznej i w dizajnie. Juhani Pallasmaa pokazuje jak podporządkowanie sferze wizualnej rzeczywistości pozostałych zmysłów doprowadziło do zubożenia naszego otoczenia, pozbawiając architekturę jej najważniejszego zadania – dawania człowiekowi egzystencjalnego oparcia w świecie. Juhani Pallasmaa jest jednym z najbardziej znanych fińskich architektów i myślicieli. Pełnił funkcje m. in.: rektora Instytutu Sztuk Przemysłowych w Helsinkach, dyrektora Muzeum Fińskiej Architektury oraz profesora i dziekana wydziału architektury na Uniwersytecie Technologicznym w Helsinkach. Wykładał na wielu uniwersytetach na całym świecie. Jest autorem ponad trzydziestu książek, w tym: The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses (Academy, 1995, John Willys &Sons, 2005), The Thinking Hand: Existential and Embodied Wisdom in Architecture (John Wiley & Sons 2009), I The Embodied Image: Imagination and Imagery in Architecture (John Wiley & Sons, 2011).

wydawca: Instytut Architektury tłumaczenie: Michał Choptiany projekt graficzny: Anna Zabdyrska wstęp: Maciej Miłobędzki przedmowa: Steven Holl posłowie: Peter MacKeith cena: 37 PLN


ARCHIMEMO. MODERNIZM W WARSZAWIE 1918-1939

Gra pamięciowa typu memory opracowana przez Centrum Architektury, przedstawiająca 32 perły międzywojennej architektury Warszawy i zawierająca ulotkę ze zdjęciami, a także opisami budynków. Projekt wyróżniono znakiem ,,must have” na Łódź Design Festival i doceniono publikacją w książce Print Control. Druga edycja Archimemo została wydana wspólnie przez Fundację Bęc Zmiana i Centrum Architektury.

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana, Centrum Architektury wybór obiektów oraz opisy: Grzegorz Piątek i Jarosław Trybuś, projekt: Anna Piwowar (lapolka) cena: 55 PLN


80 OKAZJI DO ŚWIĘTOWANIA

W roku 2013 będzie ponad 80 okazji do świętowania, tym razem - niech zabrzmi muzyka! Piosenki dnia, wszelkie święta zwiazane z muzyką i wszelkie możliwe skojarzenia stworzą ponad 80 okazji w 2013 roku. Kalendarz jest w formacie zbliżonym do A5 (215x160mm), ma 160 stron i 90 ilustracji. Całość drukowana w kolorze ciemnozielonym na jakościowym papierze Gumowa c. zielona okładka przyjemnie leży w dłoni i zabezpieczy kalendarz przed zniszczeniem przy codziennym użytkowaniu. Zakladka z czerwonej tasiemki. Minimalistyczny dizajn, dużo miejsca do notowania i przejrzyste kalendarium

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana ilustracje: Malwina Konopacka projekt: Tomek Bersz cena: 40 PLN


JAROSŁAW TRYBUŚ: WARSZAWA NIEZAISTNIAŁA. NIEZREALIZOWANE PROJEKTY URBANISTYCZNE I ARCHITEKTONICZNE 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO Pierwsza publikacja zbierająca nierozpoznane dotąd i rozproszone projekty tworzone z myślą o Warszawie wczesnych lat 40. XX wieku. Stolica Polski, młodego kraju o mocarstwowych ambicjach przygotowywała się do Powszechnej Wystawy Krajowej, planowanej na 1944 rok w okolicy Saskiej Kępy. Rok ten miał stać się datą graniczną, od której w przyszłości liczono by okres rozkwitu nowoczesnej europejskiej metropolii.

Sny o potędze zrealizować się miały wraz z założeniem rozległych terenów wystawowych na miejscu dzisiejszego Stadionu Narodowego i Parku Skaryszewskiego, przebudową historycznego centrum miasta z placem Piłsudskiego, placem Zamkowym i Starym Miastem na czele, budową nowego Dworca Centralnego wraz z Centralnym Dworcem Pocztowym, lotniska na Gocławiu oraz budową dzielnicy reprezentacyjnej na Polu Mokotowskim – Dzielnicy Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz ze Świątynią Opatrzności Bożej. Książka oparta jest na wieloletnich badaniach. Większość zawartych w niej ilustracji nie była dotąd publikowana, bądź była znana z bardzo słabych reprodukcji. Fotografie i rysunki architektoniczne ze zbiorów m.in. Muzeum Narodowego i Narodowego Archiwum Cyfrowego składają się na najpełniejszy jak dotąd obraz Warszawy monumentalnej, rysowanej pod okiem prezydenta Starzyńskiego pod koniec lat 30. Architektura i urbanistyka zaprezentowane są jako idealne odbicie nastrojów drugiej połowy lat 30. – epoki, w której modernizacyjne ambicje młodego państwa splotły się nierozerwalnie z duchem nacjonalizmu i militaryzmu. Autor stawia przewrotne pytanie: czy wizja Warszawy niezrealizowana z powodu wojny, byłaby inna gdyby nad Europą nie wisiało widmo owej wojny?

wydawca: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe w Warszawie, Fundacja Bęc Zmiana cena: 39,90 PLN


LE CORBUSIER: W STRONĘ ARCHITEKTURY

„W stronę architektury” jest jedyną książką o architekturze, która zostanie uznana za wielkie dzieło literatury XX wieku Reyner Banham Premiemierowe tłumaczenie na język polski jednego z najważniejszych manifestów architektonicznych wszech czasów ukazujące się po 89 latach od pierwszego wydania. W stronę architektury (1923) to przełomowy tekst Le Corbusiera (1887-1965) - najbardziej wpływowego architekta i teoretyka architektury XX wieku. Po raz pierwszy padły w nim kluczowe hasła takie jak maszyna do mieszkania. Charyzmatyczny Le Corbusier miał ogromny wpływ na kolejne pokolenia architektów. Bez tej lektury trudno zrozumieć architekturę nowoczesną. Pozycja otwiera serię wydawniczą Fundamenty, prezentującą premierowe tłumaczenia na język polski najważniejszych tekstów o architekturze.

wydawca: Fundacja Centrum Architektury koncepcja graficzna: Kuba Sowiński tłumaczenie: Tadeusz Swoboda seria wydawnicza: Fundamenty cena: 48 PLN


SYLWIA CHUTNIK, MIKOŁAJ DŁUGOSZ: PROSZĘ WEJŚĆ

Więzienna książka “Proszę wejść”. powstała wiosną 2012 roku kiedy to Sylwia Chutnik i Mikołaj Długosz znaleźli się w więzieniu, konkretnie w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów przy Rakowieckiej 37. Pomieszanie reportażu i literatury, zapis przeżyć i odczuć autorów tylko na krótko odciętych od wolności, która mimo że pozostaje na wyciągnięcie ręki, staje się coraz bardziej nieosiągalna. Spotkania z osadzonymi, ich zapiski, anatomia więzienia i wreszcie autN opsje zamkniętych głów składają się na tę książkę, która daje wstrząsający wgląd w rzeczywistość po tamtej stronie. Uzmysławia, na czym polega uwięzienie i jak zmienia porządek wartości, potrzeb i tęsknot. Chutnik i Długosz są mistrzami odkrywania tego, co na pozór jawne, a w rzeczywistości całkowicie zakryte, wyparte, odrzucone. Fotografie Długosza dopełniają niby oswojony, a jednak całkowicie stabuizowany obraz świata potocznie i niewinnie nazywanego za kratkami. Książka laureatki Paszportu Polityki to jej kolejny literacki przewodnik po rzeczywistości stanowiący fascynującą wędrówkę po zakazanym labiryncie, w którym krzyżują się dwie rzeki o silnych i odmiennych nurtach: prawa i uczucia. Projekt “Więzienie, Historie nieprawdziwe” rozpoczął się warsztatami literackimi dla grupy więźniów z Aresztu Warszawa Mokotów, podczas spotkań powstała książka “Proszę wejść” napisana wspólnie przez Sylwię Chutnik oraz Mikołaja Długosza, inspirowana opowieściami osadzonych..

wydawca: Nowy Teatr cena: 29PLN


PIOTR BUJAS, ŁUKASZ STANEK: POSTOMODERNIZM JEST PRAWIE W PORZĄDKU

Czy Warszawa staje się miastem Trzeciego Świata? – pytał w 2006 roku socjolog Bohdan Jałowiecki. Jeśli tak, to polscy architekci są przygotowani. Wielu najbardziej aktywnych z nich zna miasta „Trzeciego Świata” z własnego doświadczenia z lat 70. i 80., gdy praca intelektualna należała do najważniejszych polskich produktów eksportowych. Publikacja zadaje pytanie o wpływ doświadczeń projektowych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej na produkcję przestrzeni miejskiej w Polsce po socjalizmie. Pracując w Algierii, Iraku, Kuwejcie, Libii, Syrii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, polscy architekci poznali nie tylko zaawansowane programy funkcjonalne, technologie i materiały budowlane, ale także postmodernizm jako nowy nurt w praktyce i dyskursie architektonicznym. Postmodernistyczne nawiązanie do tradycyjnych wyobrażeń miasta i odrzucenie awangardowych „utopii” proponowanych przez architektów na początku XX wieku znalazło w latach 70. i 80. uznanie rządów i inwestorów w Bagdadzie, Damaszku, Trypolisie i Abu Zabi, ale także akceptację przedsiębiorców i znacznej części opinii publicznej w Polsce po socjalizmie.

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana partner: Muzeum Sztuki Nowoczesnej teksty: Łukasz Stanek badania archiwalne i wywiady: Piotr Bujas, Alicja Gzowska, Aleksandra Kędziorek, Łukasz Stanek projekt graficzny: Jayme Yen cena: 55 PLN


NATALIA FIEDORCZUK: WYNAJĘCIE

Poszukiwanie mieszkania do wynajęcia zaczyna się już w połowie wakacji, wrzesień to już pełnia sezonu. To idealny więc moment, by przyjrzeć się jak wygląda ta specyficzna część naszej kultury dnia codziennego. Co takiego jakość wynajmowanych przestrzeni, ich wystrój, sposób umeblowania mówi o społeczeństwie? Wynajęcie to wystawa i publikacja przedstawiające zdjęcia mieszkań do wynajęcia zebrane przez Natalię Fiedorczuk w czasie kilkuletniego doświadczenia w poszukiwaniu mieszkań do wynajęcia. Fotografiom towarzyszą teksty analizujące problematykę związaną z wynajmowaniem mieszkań autorstwa socjologów badających tę tematykę: Marka Krajewskiego, Rafała Drozdowskiego, Filipa Schmidta i Marty Skowrońskiej. Mieszkania do wynajęcia sprawiają wrażenie, jakby były rodzajem, poszerzonych do wymiaru całego lokum, ogromnego pawlacza, wypełnionego tym, co już nie nadaje się do użytku, straciło swoją moc funkcjoznaku, czego świetność dawno przeminęła, ale czego żal się pozbyć, bo nie utraciło jeszcze w pełni walorów użytkowych. Przestrzenie te demonstrują brak zaufania do tych, którym powierza się je w użytkowanie – dlatego pozostawia się do ich dyspozycji tylko to, czego utrata nie będzie traktowana w kategoriach straty, ale raczej minimalnego kosztu wpisanego w umowę najmu. (fragment tekstu Marka Krajewskiego Normalnie substandardowo)

wydawcy: Fundacja Bęc Zmiana, Nardowe Centrm Kultury teksty: Marek Krajewski, Rafał Drozdowski, Marta Skowrońska, Filip Schmidt projekt graficzny: Grzegorz Laszuk cena: 36 PLN


SAS. ILUSTROWANY ATLAS ARCHITEKTURY SASKIEJ KĘPY Autorski, dwujęzyczny, ilustrowany atlas architektury Saskiej Kępy – modernistycznej dzielnicy Warszawy, miejsca eksperymentu, w którym uczestniczyło kilka pokoleń wybitnych architektów, urbanistów, projektantów i rzeźbiarzy. Atlas obejmuje 50 miejsc – budynków i elementów dekoracyjnych powstałych w latach 1926­-1939 oraz wybranych obiektów powojennych i współczesnych. Każdy opatrzony jest jedną dużą ilustracją i krótkim opisem w języku polskim i angielskim. SAS wymyśliła i narysowała Magdalena Piwowar. Publikacja jest prezentacją budynków, rzeźb i dekoracyjnych detali za pomocą precyzyjnej, lecz syntetycznej ilustracji.
Taki sposób przedstawienia architektury pozwala zrozumieć podstawowe założenia przestrzenne poszczególnych projektów, niezakłócone ograniczeniami, z jakimi mamy do czynienia w przypadku zdjęć budynków (zasłaniające je drzewa, inne obiekty czy elementy infrastruktury miejskiej, brak dostępu z niektórych stron, zmiany modernizacyjne). Tym samym mamy szansę lepiej poznać pierwotny zamysł architekta. Obiekty są pokazane jako monochromatyczne bryły, które z przestrzeni miejskiej wróciły na deskę architekta, a raczej na ekran komputera, którym dziś posługiwaliby się ich twórcy.

wydawca: Fundacja Centrum Architektury Koncepcja, projekt graficzny i ilustracje: Magdalena Piwowar teksty: Hanna FarynaPaszkiewicz, Jarosław Trybuś, Grzegorz Piątek, tłumaczenie: Krzysztof Ścibiorski cena: 35 PLN


DAVID HARVEY: BUNT MIAST. PRAWO DO MIASTA I MIEJSKA REWOLUCJA David Harvey przedstawia miasto jako leżące w centrum zainteresowania kapitału oraz ośrodek walki klasowej. Przygląda się rozmaitym miejscom na świecie, od Johannesburga po Bombaj i od Nowego Jorku po Sao Paulo. Nawiązując do Komuny Paryskiej, ruchu Occupy Wall Street czy londyńskich zamieszek, Harvey stawia pytanie o to, jak można przekształcać miasta w sposób bardziej sprawiedliwy społecznie. David Harvey (ur. 1935) - profesor antropologii w City University of New York (CUNY), teoretyk społeczny oraz jeden z najwybitniejszych współczesnych geografów. W języku polskim wydana została dotychczas tylko jedna jego książka: Neoliberalizm. Historia katastrofy (2008, Książka i Prasa). Jego najnowsza publikacja Rebel Cities (Bunt miast) miała swoją premierę w kwietniu tego roku.

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana tłumaczenie: Praktyka Teoretyczna - w składzie: Agnieszka Kowalczyk, Wiktor Marzec, Maciej Mikulewicz, Maciej Szlinder redakcja: Krystian Szadkowski korekta i opracowanie: Anna Wojczyńska projekt graficzny: Grzegorz Laszuk cena: 39 PLN


PAWEŁ DUNIN-WĄSOWICZ: WARSZAWA FANTASTYCZNA

Pionierski przewodnik po alternatywnym mieście - Warszawie wymyślonej przez pisarzy, rozproszonej w ponad 200 różnych utworach: fantastycznych, politycznych, kryminalnych, katastroficznych. To nie tylko zjawiskowy spacer pomiędzy zmyślonymi budynkami i ulicami - z placu Wolności Człowieka do Pałacu Kwiatów - to również wgląd w niespokojne, czasem chorobliwe sny mieszkańców stolicy. Warszawa fantastyczna jest świetnym żródłem do rozważań nas siłą i ułomnością ludzkiej wyobraźni, zaś dla varsavianistów to lektura obowiązkowa, która dowodzi, że Warszawa jest znacznie większa niż ktokolwiek dotąd przypuszczał. Paweł Dunin-Wąsowicz - wraz z Tomaszem Łubieńskim i Kingą Dunin prowadził program “Dobre książki” w TVP1. Wcześniej pracował w Życiu Warszawy, Machinie i Przekroju, gdzie m.in. recenzował książki i komiksy. Odkrywca i wydawca Doroty Masłowskiej. Razem z Jarosławem Lipszycem i Piotrem Mareckim założył blog Kumple. Laureat Paszportu Polityki (2005) w kategorii: kreator kultury. Śpiewa i gra na gitarze w zespole Meble, który reklamuje jako „najgorszy zespół świata”.

wydawca: Raster / Stowarzyszenie Integracji Kulutry cena: 75 PLN


ZBIGNIEW ROGALSKI: PRIVATE SPRING

Książka zawiera reprodukcje prac Zbigniewa Rogalskiego z lat 2003-2005, m. in. cykle “Together”, “Heroes”, “Śmierć partyzanta”. Wstęp napisali Gunter Reski i Łukasz Gorczyca.

wydawca: Raster / Stowarzyszenie Integracji Kulutry, Kunstverein Gottingen cena: 30 PLN


ANETA GRZESZYKOWSKA: LOVE BOOK

Pierwsze monograficzne ujęcie twórczości Anety Grzeszykowskiej opatrzone esejami Krzysztofa Pijarskiego i Waltera Seidla z bogatym, nieortodosyjnie ułożonym przez samą artystkę materiałem ilustracyjnym.

koncepcja książki: Aneta Grzeszykowska teksty : Krzysztof Pijarski, Walter Seidl projekt graficzny : Michał Kaczyński nakład : 850 egz - 150 numerowanych i sygnowanych, w tym 30 z oryginalną fotografii wydawca: Raster / Stowarzyszenie Integracji Kulutry, Kunstverein Gottingen cena: 70 PLN


UNIEZWYKLENIE Książka jest multidyscyplinarną - siłą rzeczy niedokończoną i prawdopodobnie nie dająca się dokończyć - refleksją nad pojęciem wyobcowania/uniezwyklenia. Aby zachować wierność samej naturze koncepcji, z której się zrodziła, antologia czerpie inspiracje z projektu Anety Szyłak i Hiwy K, równocześnie zdradzając go z pewnymi kierunkami, w jakich podąża. (Francesca Recchia, wyjątek ze wstępu do książki) Druga publikacja z serii Alternativa. Antologia, będąca książkowym pokłosiem wystawy “Estrangement” zorganizowanej w ramach Festiwalu Alternativa w Instytucie Sztuki Wyspa w roku 2011. Z kolei sama wystawa jest odgałęzieniem projektu artystycznego, rozwijanego od roku 2008, łączącego Europę Wschodnią i Zachodnią oraz iracki Kurdystan. Inicjatorami tego przedsięwzięcia są polska kuratorka Aneta Szyłak i kurdyjski artysta Hiwa K. (…) Autorzy: Sara Ahmed, Akkas al-Ali, Cihat Arinc, Swietłana Boym, John Cage, Johann Wolfgang Goethe, Hiwa K, Kabir, Elżbieta Matynia, Diane E.King, Francesca Recchia, Wiktor Szkłowski, Aneta Szyłak, Leire Vergara

wydawca: Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku redakcja: Francesca Recchia redakcja serii: Krzysztof Gutfrański projekt graficzny: Tomasz Bersz i Marian Misiak cena: 30 PLN


PRACA I WYPOCZYNEK Praca i wypoczynek jest pierwszą częścią z serii publikacji Alternativa. Antologia, które towarzyszą wystawom prezentowanym w ramach festiwalu. Publikacja ta jest teoretycznym uzupełnieniem, które podejmuje dialog z najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi przez festiwal w 2011, ale też w 2012 roku – z problematyką przemian pracy oraz ich skomplikowaną relacją względem ekonomii czasu. W trzech rozdziałach: Trud wypoczynku, Koinonia oraz Dokąd chcesz się dzisiaj wybrać? zawarte zostały teksty, za pośrednictwem których można przyjrzeć się współczesnej sytuacji pracy z perspektywy uwarunkowań ekonomiczno-historycznych mieszczących się w dwóch tytułowych pojęciach – pracy i czasu wolnego, ponadto zagadnieniu kooperacji i pracy umysłowej na przykładzie współczesnej praktyki artystycznej, a także przyszłości pracy w ogóle. Tytuł ostatniego rozdziału Dokąd chcesz się dzisiaj wybrać? - hasło firmy Microsoft z heroicznych początków epoki bańki internetowej – jest dzisiaj jednym z najważniejszych pytań współczesnych społeczeństw. Kryją się za nim niepokoje o pracę emigrantów, prekaryjnych pracowników umysłowych i artystów, jak i problemy związane z zanikającym sektorem pracy fizycznej. Publikacja zawiera przedruki, teksty wcześniej nie tłumaczone oraz wywiady m.in. takich autorów, jak: Max Weber, Cornelius Castoriadis, Keti Czuchrow, Borys Arwatow, Hito Steyerl, Paul Lafargue, Ben Kafka, Geert Lovink, Henri Lefebvre, Slavoj Žižek czy David Graeber.

wydawca: Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku redaktor serii: Krzysztof Gutfrański projekt graficzny: Tomasz Bersz i Marian Misiak cena: 35 PLN


GRZEGORZ KLAMAN - MONOGRAFIA Monografia pod redakcją Krzysztofa Gutfrańskiego, składa się z 256 bogato ilustrowanych stron, zawiera eseje, wywiady, archiwum oraz szeroką dokumentację twórczości artysty. Teksty i rozmowy zostały spisane i przeprowadzone przez Kubę Szredera, Waldemara Baraniewskiego, Romana Dziadkiewicza, Dieter Roelstraete, Hadas Maor, Gabrielę Salgado, Artura Żmijewskiego, Łukasza Gorczycę, Krzysztofa Gutfrańskiego, Kamilę Wielebską oraz Anetę Szyłak. Dla Klamana jako działacza, tworzenie takich miejsc jak Wyspa, stanowi immanentną cechę bycia artystą. Jest on prawdopodobnie pierwszym polskim twórcą, który już ponad ćwierć wieku konsekwentnie, w sposób bezkompromisowy łączy to co polityczne z tym co wizualne. Klaman zaistniał w sztuce, jeszcze jako student Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wkrótce stał się kluczową postacią młodego pokolenia artystów, których ideały i podejście kształtowały się podczas strajków robotniczych z sierpnia 1980 roku, w okresie stanu wojennego 1981/83 a także przemian gospodarczych i politycznych po upadku komunizmu w 1989 roku. Charakter twórczości Klamana oraz samoorganizacja i niezależność od struktur, były kluczowymi czynnikami, wpływającymi na to, że stał on się jednym z najczęściej omawianych artystów lata 1980 i 1990 i jednym z najbardziej znanych postaci nowej ekspresji, a następnie w sztuce krytycznej. Rzeźby i solidne, monumentalne projekty wykonane z drewna, są charakterystycznym znakiem rozpoznawczym, twórczości Klamana.

wydawca: Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku redakcja: Mirosław Górczyński, Daniel Malone, Paulina Sieniuć i Kamila Wielebska projekt graficzny: Tomasz Bersz i Marian Misiak cena: 60 PLN


ALTERNATIVE ECONOMICS / ALTERNATIVE SOCIETIES Alternative Economics, Alternative Societies jest polsko-angielską publikacją będącą efektem wspólnej pracy Instytutu Sztuki Wyspa oraz artysty Olivera Resslera (www.ressler.at/alternative_economics). Kontynuuje ona założenia przedstawione podczas wystawy BHP (“Health and Safety”), zorganizowanej w Instytucie Sztuki Wyspa w 2004 roku oraz prezentuje obecną sytuację nadal trwającego projektu, zrealizowanego do tej pory w 21 miastach. Projekt wystawienniczy Alternative Economics, Alternative Societies autorstwa Olivera Resslera skupia się na różnych koncepcjach alternatywnego podejścia do aspektów ekonomicznych i społecznych, stanowiących reakcje na system kapitalistyczny. Książka zawiera wstęp autorstwa Anety Szyłak, esej Gregory`ego Sholette`a Questions form an Artist Who Speaks (and Reads, Writes, Thinks, and Acts)/Pytania od artysty który przemawia (a także czyta, pisze myśli i działa) oraz 16 tekstów opierających się na transkrypcjach wywiadów zarejestrowanych w formie video, przeprowadzonych na potrzeby projektu przez Olivera Resslera między 2003 a 2007 rokiem. Przedstawione w książce idee i założenia kontynuowane są w kolejnych wydawnictwach cyklu Alternativa Editions Series, katalogach wystaw Labour and Leisure/Praca i Wypoczynek oraz Estrangement/Uniezwyklenie, które poszerzają poruszany temat o zagadnienia krytycznego spojrzenia na pracę i organizację czasu oraz funkcjonowanie w konflikcie opartym na różnicach językowych.

wydawca: Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku wersja język: PL/EN Książka została wydana na licencji Creative Commons cena: 40 PLN


STRAŻNICY DOKÓW Książka Strażnicy doków została wydana w związku z wystawą o tym samym tytule, która odbyła się w 2005 roku w Instytucie Sztuki Wyspa. Publikacja, oprócz pełnej dokumentacji fotograficznej prac, zawiera dwa teksty w czterech językach - kuratorki wystawy Anety Szyłak Bliznowacenie pamięci i Magdaleny Saryusz-Wolskiej Pamiętać historię. Teksty są próbą odpowiedzi na pytania: w jaki sposób przeżywamy historię? Jak uczestnictwo w ważnych wydarzeniach historycznych wpływa na nasze postawy, decyzje, życiowe wybory? Jak dzisiaj postrzegamy historię i jak ją opowiadamy? Co może zostać ocalone, a co skazywane jest na zagładę niepamięci? Pytania te dotyczą także samej wystawy, która mówiła o artystycznym obrazie pamięci, historii i mitologii związanych z powstaniem ruchu “Solidarności”).

wydawca: Fundacja Wyspa Progress / Instytut Sztuki Wyspa / Revolver Archiv für aktuelle Kunst redakcja: Aneta Szyłak tłumaczenie: angielski (Tadeusz Z. Wolański), francuski (Natalia Krasicka), niemiecki (Andreas Volk, Agencja Tłumaczeń Qatalogus, Barbara Ostrowska, Agencja Tłumaczeń Qatalogus) fotografie: Marek Frankowski, Grzegorz Klaman, Michał Szlaga, Aneta Szyłak, Ania Witkowska projekt graficzny: Ania Witkowska cena: 35 PLN


COŚ, KTÓRE NADCHODZI. ARCHITEKTURA XXI WIEKU

Publikacja umieszcza przyszłość architektury w szerszym planie społecznym. Słowo architektura oznacza przecież nie tylko formę przestrzeni ukształtowaną przez budynki, ale także – w szerszym rozumieniu – staje się synonimem struktury i porządku. Mówimy więc nie tylko o architekturze w sensie dosłownym, ale o wzajemnym oddziaływaniu i napięciu, jakie tworzy się na linii architektura miast – architektura społeczeństw. Nie ufamy wizualizacjom architektury XXI wieku produkowanym dziś przez architektów: bliżej im do nastawionych na efekt scenografii filmów science fiction albo komputerowych gier niż do zaspokojenia potrzeb mieszkańców miast. Pytamy więc o zdolność projektowania przyszłości. Ta zaś nieodłącznie związana jest z wyobraźnią charakteryzującą daną epokę, z duchem czasu, który wyznacza horyzont sposobów działania i myślenia. Wśród autorów tekstów znaleźli się m.in.: Bielecki, Borowski, BudCud, Budzyński, Bendyk, Beylin, Cichocki, Cohen, Cymer, Czeredys, Czyżewski, Dominik, Erbel, Fijałkowski, Filiciak, Foucault, Gdula, Gomulicki, Grosz, Happach/Happach, Jay, Jędruch/Leśniak-Rychlak, Krajewski, Kuciewicz/ Gancarczyk, Kucza-Kuczyński, Kusiak, Kwietowicz, Laskowski, Leder, Lewicki/Łatak, London, Miesto, Murawski, Nawratek, Piątek, Rodrik, Rudnicka, Rutkowski, Skalska, Staniszkis, Stelmach, Szczęsny, Szlendak, Tarkowska, Tournikiotis, Trammer, Trybuś, Vidler, Walzer, Wasilkowska, Wiśniewski, Wojciechowski, WWAA, Wygnański, Zaremba, Żwirek, +48

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana redakcja: Bogna Świątkowska współpraca redakcyjna: Grzegorz Piątek, Magda Roszkowska zespół redakcyjny: Arek Gruszczyński, Ela Petruk tłumaczenia: Emilia Bulman, Jo Harper, Marek Jarosz, Łukasz Mojsak, Małgorzata Nowicka korekta: Paulina Sieniuć Anna Hegman, Mariusz Sobczyński projekt graficzny i skład: Tomasz Bersz (berszmisiak.com) skład: Gosia Gąsiorowska cena: 39 PLN


REDUKCJA/MIKROPRZESTRZENIE. SYNCHRONIZACJA

Budowanie pionowych pudełek biur i domów mieszkalnych powoduje, że ludzie tłoczą się w miastach. deweloperzy i architekci, którzy pakują mieszkańców w klaustrofobiczną przestrzeń, nie przywiązują należytej wagi do skutków zatłoczenia. Autorzy publikacji Redukcja/Mikroprzestrzenie. Synchronizacja domagają się rehumanizacji architektury, przypominają, że miasto jest ideą wzajemnego oddziaływania, postulują projektowanie oparte na multisensualnym odbiorze przestrzeni, doceniają wagę prowizorki, architektury spontanicznej i tymczasowej, w handlu ulicznym widzą czynnik miastotwórczy, wskazują na patologie związane z rosnącym zagęszczaniem się miast. autorzy: Joanna Erbel, Nicolas Grospierre, Krzysztof Gutfrański, Szymon Hanczar, Martin Hanczyc, Dariusz Hyc, Paulina Jeziorek, Marek Krajewski, Filip Laskowski, Kuba Mikurda, Krzysztof Nawratek, Agata Pyzik, Ewa Rewers, Katarzyna Roj, Roman Rutkowski, Waldemar Siemiński, Jan Strumiłło, Jakub Szczęsny, Aleksandra Wasilkowska, Magdalena Zakrzewska, Szymon Żydek.

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana redakcja: Bogna Świątkowska projekt graficzny : Tomasz Bersz, Marian Misiak (berszmisiak.com) Cena: 40 PLN


NERWOWA DRZEMKA. O POSZERZANIU POLA W PROJEKTOWANIU.

Publikacja pozostawia na boku zredukowaną definicję dizajnu, uparcie podtrzymywaną przy życiu w naszej części Europy, ograniczającą horyzont projektowania do wzornictwa przemysłowego i grafiki użytkowej. Sytuacja ta w dużej mierze wynika z deficytu krytycznych tekstów, wprowadzających holistyczne ujęcia zróżnicowanych taktyk projektowania. Trudno dziś wyobrazić sobie inną dyscyplinę (oczywiście poza medycyną i polityką), z którą wiązano by takie poważne nadzieje na przeformatowanie standardów jakości ludzkiego życia. Każdy element widzialnej rzeczywistości wydaje się dziś domagać nowego opakowania, konfiguracji, funkcji czy też własnej identyfikacji wizualnej. Jednocześnie dizajn staje się terminem coraz ogólniejszym, rozsadzającym dyscyplinarne ramy, obejmując całe spektrum różnorodnych, a czasem nawet wykluczających się praktyk i metodologii. Rozwój refleksji teoretycznej wokół projektowania i jego ewolucja (podobnie jak w biologii prowadząca czasami w ślepe uliczki, mimo brutalnego „doboru naturalnego” i stale zachodzącego „dryfu genetycznego”) wynikają często z doświadczeń pochodzących z innych pól: socjologii, antropologii czy psychologii. Ze wstępu Sebastiana Cichockiego www.dizajnwawa.pl

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana pod redakcją: Sebastian Cichocki, Bogna Świątkowska autorzy: Tomasz Bierkowski, Charles Eames, Tom Holert, Marek Krajewski, Francisco Laranio, Agnieszka Taborska, Mark Wigley projekt graficzny: Tomek Bersz i Marian Misiak / berszmisiak.com wersja: pl/en cena: 35 PLN


MONIKA ROSIŃSKA: PRZEMYŚLEĆ U/ŻYCIE. PROJEKTANCI. PRZEDMIOTY. ŻYCIE SPOŁECZNE.

Ja bardzo chętnie produkuję przedmioty. Ale dlaczego je produkuję i czym jest przedmiot... Dlaczego polscy dizajnerzy mają trudność z odpowiedzią na najprostsze pytania dotyczące ich zawodu? Czy projektując myślą o użytkownikach, czy o ekspozycji swoich projektów na wystawach? Czy w takiej sytuacji polski dizajn ma szansę na dobrą jakość? Komu służy? Socjolożka Monika Rosińska stawia diagnozę, przy okazji przedstawiając teorię i praktykę dizajnu.

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana wstęp: Marek Krajewski projekt: Grzegorz Laszuk Cena: 35 PLN


HANDMADE. PRACA RĄK W POSTINDUSTRIALNEJ RZECZYWISTOŚCI

Pozycja, która powinna zaciekawić dosłownie każdego. Teksty zawarte w czterech rozdziałach (Po co komu ręce, Ręczna robota. Samemu się nie oprzesz i Nowoczesne tradycje) odpowiadają na pytanie: po co komu dzisiaj ręce? Autorzy zastanawiają się nad fenomenem dotykowych telefonów, pracy rąk we współczesnej sztuce czy własnoręcznym stworzeniu mieszkania. Nie omijają również tematu niewidzialnej ręki rynku i snują rozważania o rynkowych problemach człowieka pracującego. W pasjonujący sposób rozwijają termin Handmade, osadzając go w przestrzeni sztuki niealternatywnej. Używając rąk, tworzymy i niszczymy, bijemy i czule głaszczemy, podajemy je na powitanie i wówczas, gdy się żegnamy, ręce potrafią leczyć i zabijać, to one również pomagają nam w wypowiedzeniu tego, co mamy na myśli, i zdradzają to, czego nie chcielibyśmy innym wyjawić. Są w tym bardziej szczere niż twarz, traktowana jako zwierciadło, w którym odbija się ja.

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana redakcja: Marek Krajewski. projekt graficzny: Tomasz Bersz, Marian Misiak (berszmisiak.com) Cena: 40 PLN


BADANIA WIZUALNE W DZIAŁANIU. ANTOLOGIA TEKSTÓW

Jaki jest status obrazu w badaniach społecznych? Publikacja wypełnia lukę w naukowych opracowaniach dotyczących metodologii badań wizualnych oraz strategii ich wykorzystywania w analizach i zmianie współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Nie jest to jedna z wielu książek o kulturze wizualnej „w ogóle”, lecz zbiór tekstów, w którym przykłady konkretnych badań ilustrują, po co i w jaki sposób wykorzystywać obraz w analizach życia społecznego, zarówno jego uniwersalnych, jak i współczesnych problemów – nowych mediów, nierówności, zmiany społecznej, wiedzy, zdrowia i choroby, miasta, tożsamości. Wspólnym mianownikiem jest tu badanie społeczeństwa za pomocą tego, co wizualne, naoczne i zapośredniczone przez różnorodne technologie rejestracji i emisji obrazów. (ze wstępu) Publikacja zawiera teksty dotychczas niepublikowane w Polsce, między innymi: John Berger, Zrozumieć fotografię; Marisol Clark Ibáñez, Kadrowanie świata społecznego przy użyciu wywiadu fotograficzego; Elizabeth Edwards, Janice Hart, Fotografie jako przedmioty; John Grady, Obrazy reklamowe jako wskaźniki; Hubert Knoblauch, Performans wiedzy: wskazywanie i wiedza w prezentacjach powerpoint; Sarah Pink, Uruchamiając etnografię wizualną; Michael Rich, Richard Chalfen, Astma w słowach i obrazach. Narracje wizualne jako środek diagnozy, prewencji i terapii chorób przewlekłych; Dirk Vom Lehn, Christian Heath, Odkrywanie wystaw: wideoanaliza interakcji w muzeach i centrach nauki.

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana wydawca: Fundacja Bęc Zmiana przy współpracy Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu redakacja: Maciej Frąckowiak, Krzysztof Olechnicki, Współpraca: Marek Krajewski projekt graficzny: Grzegorz Laszuk zdjęcie na okładce: Komputer Felixa, z tekstu Marisol Clark -Ibáñez cena: 40 PLN


RAFAŁ DROZDOWSKI, MAREK KRAJEWSKI: ZA FOTOGRAFIĘ! W STRONĘ RADYKALNEGO PROGRAMU SOCJOLOGII WIZUALNEJ

Publikacja Rafała Drozdowskiego i Marka Krajewskiego Za fotografię! W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej, prezentuje nowe podejście do szeroko rozumianego zjawiska fotografii oraz jego wpływu na kształtowanie zjawisk społecznych i kulturowych. Autorzy kładą nacisk na pomijane dotąd obszary fotografii i czynności fotografowania, które unaoczniają nowe perspektywy w badaniu niezaprzeczalnie wizualnej rzeczywistości. Fotografia widziana nie jako wizualne reprezentacje, lecz jako rodzaj gry społecznej, socjologia wizualna, która rezygnuje z umieszczania obrazów fotograficznych na centralnej pozycji. Książka Rafała Drozdowskiego i Marka Krajewskiego przybliża tę rewolucyjną propozycję metodologiczną. Jej najważniejsza zasada brzmi: skupmy się na tym co dzieje się przed zrobieniem zdjęcia, oraz na tym, co dzieje się ze zdjęciem już zrobionym. Przesunięcie znaczące i umożliwiające eksploatacje nowych, dotąd pomijanych obszarów. Ważne okazują się mikropraktyki społeczne związane z wytwarzaniem, recepcją i zarządzaniem obrazami oraz zasady i reguły, które nimi rządzą. Same zdjęcia – materialne linki, które kreują relacje pomiędzy jednostkami oraz czynność fotografowania, jawią się jako zdolne do kształtowania i konstytuowania życia społecznego. Rafał Drozdrowski (ur. 1961) – doktor habilitowany, profesor na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza, dyrektor Instytutu Socjologii UAM, kierownik Zakładu Socjologii Życia Codziennego w Instytucie Socjologii UAM. Marek Krajewski (ur. 1969) – socjolog, profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Socjologii). Autor licznych artykułów dotyczących kultury popularnej, konsumpcji i sztuki oraz książek.

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana zespół redakcyjny: Katarzyna Maniak, Elżbieta Petruk, Bogna Świątkowska korekta: Anna Hegman, Paulina Sieniuć fotografie: z archiwum Jana Eberta projekt graficzny: Błażej Pindor Cena: 40 PLN


ARTUR FRANKOWSKI: TYPESPOTTING. WARSZAWA

Publikacja “Typespotting. Warszawa” to dokumentacja poszukiwań typograficznych Artura Frankowskiego przeprowadzonych w Warszawie. Gdzie w stolicy można znaleźć najciekawsze formy liternicze i napisy? Czy formy napisów znajdujących się w mieście wpływają na warszawiaków? Wystawa oraz publikacja podejmują próbę subiektywnej analizy krajobrazu typograficznego Warszawy. Książka jest rodzajem wirtualnego spaceru po mieście, w czasie którego można obejrzeć wybrane szyldy, tablice i inskrypcje - przykłady z przeszłości i teraźniejszości miasta w ciągłej transformacji. Liternictwo miejskie to odrębny, wielowymiarowy świat. Czasem poukładany jak warstwy torcika wuzetka. Czasem wymieszany jak niezidentyfikowane składniki w bajaderce. Zresztą nie trzeba wyjeżdżać do innego miasta, na przykład do konsekwentnej i spójnej Brukseli, żeby poczuć się jak “miejscy turyści”. W nieustannie zmieniającej się stolicy, w warszawskim literniczym stylu, również warszawiacy często mogą poczuć się jak na typograficznym safari. (...) Stołeczne liternictwo to kopalnia typograficznych inspiracji. Intrygują napisy z folii i precyzyjnie cięte w kamieniu majuskuły na MDM-ie, a także neony z urwanymi rurkami przekazujące tajemnicze treści. Podczas włóczęgi można się natknąć na zaskakujące znaleziska również na chodniku. Mogą to być liternicze ulotki agencji towarzyskich z ortografią w stylu najlepszej literatury warszawskich futurystów zachęcającą do kolekcjonowania tych kartoników dla samej zabawy czytania o grattissowych szympanach pitych w towarzystwie różnych “Marylin”. Spacer po warszawskich Łazienkach przynieść może zupełnie inne odkrycia, takie jak fantazyjne inskrypcje na zegarze słonecznym Stanisława Augusta Poniatowskiego, upamiętniające królewskie imieniny, które odbyły się 8 maja 1786 roku. Magdalena Frankowska, Typoorientacja, [w:] Typespotting. Warszawa. Artur Frankowski - designer, typograf i projektant krojów pism. Współautor (wraz z Magdaleną Frankowską) książki Henryk Berlewi, wykładowca typografii i przetwarzania informacji graficznej. Należy do międzynarodowego stowarzyszenia typograficznego ATypI oraz Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. Współzałożyciel studia projektowo-typograficznego Fontarte. www.fontarte.com Projekt realizowany jest dzięki dotacji otrzymanej od m.st. Warszawy

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana redakcja: Bogna Światkowska tłumaczenia: Agnieszka Le Nart, Łukasz Mojsak korekta: Paulina Sieniuć projekt graficzny: Artur Frnakowski Cena: 35 PLN


IVAN ILLICH: ODSZKOLNIĆ SPOŁECZEŃSTWO

Książka Ivana Illicha Odszkolnić społeczeństwo ukazuje się w Polsce w nowym tłumaczeniu po 34 latach od pierwszego wydania. Dyskutowana na całym świecie, przez progresywnych edukatorów, przez środowiska artystyczne domagające się radykalnych zmian w kulturze i w edukacji kulturalnej, książka jest znakomitym punktem odniesienia do toczących się obecnie w Polsce dyskusji dotyczących przyszłości kultury i życia społecznego. Społeczeństwo bez szkoły ukazało się w Polsce po raz pierwszy w 1976 r. w mikroskopijnym jak na tamte czasy nakładzie 3000 egz. W nowym tłumaczeniu książka nosi tytuł Odszkolnić społeczeństwo i zawiera tekst wstępu napisany przez Piotra Laskowskiego, rozmowę Jana Sowy z artystą Zbigniewem Liberą, tekst Hanny Kostyło przybliżający biografię Illicha, a także rysunki autorstwa Huberta Czerepoka. Ivan Illich (1926-2002) – austriacki myśliciel i krytyk współczesnego społeczeństwa, „humanistyczny radykał” według Ericha Fromma jednen z najoryginalniejszych myślicieli XX w.

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana redakcja: Jan Sowa tłumaczenie: Łukasz Mojsak rysunki: Hubert Czerepok Cena: 35 PLN


WIECZNA RADOŚĆ. EKONOMIA POLITYCZNA SPOŁECZNEJ KREATYWNOŚCI

Wieczna radość to obietnica powszechnego szczęścia, które zapewnić ma szeroko aplikowana, także w życiu gospodarczym, kreatywność. Czy stanowi ona narzędzie ludzkiej emancypacji, czy raczej instrument kontroli oraz przestrzeń dla inwestycji i spekulacji? Krytyczne spojrzenie na ideologię, która kreatywne sektory produkcji uznaje za centralne segmenty gospodarki, a klasę kreatywną za wiodącą siłę społeczną. Książka nie dotyczy jednak tylko wąsko rozumianego świata sztuki, chociaż poświęca jej wiele miejsca. Sztuka analizowana jest tutaj jako społeczny poligon doświadczalny, na którym testowane są nowatorskie sposoby organizowania pracy i jej zawłaszczania, produkcji i spekulacji, generowania wartości i jej akumulacji. Publikacja zawiera pierwsze w Polsce przekłady tekstów znanych myślicieli takich jak Luc Boltanski, Issabelle Graw czy Martha Rosler. Publikacja nie zatrzymuje się tylko na krytycznej diagnozie, prezentuje także możliwe alternatywy dla obecnego status quo. autorzy tekstów: Luc Boltanski, Alexander Neumann, John Roberts, Jason Francis Mc Gimsey, Dušan Grlja, Massimiliano Tomba, Matteo Pasquinelli, Bojana Romic, Yiannis Mylonas, Joanna Bednarek, Ewa Majewska, Anna Zawadzka, Isabelle Bruno, Patricia Reed, Diedrich Diederichsen, Neil Cummings, Marina Vishmidt, Isabelle Graw, Hans Abbing, The Freee Art Collective, Vlad Morariu, Stevphen Shukaitis, Martha Rosler, Gigi Roggero, Patricia Reed komitet redakcyjny: Michał Kozłowski, Agnieszka Kurant, Jan Sowa (redaktor prowadzący), Krystian Szadkowski, Kuba Szreder recenzja naukowa: dr hab. Piotr Żuk tłumaczenia: Paweł Michał Bartolik, Joanna Bednarek, Iwona Bojadżijewa, Piotr Juskowiak, Mateusz Karolak, Agnieszka Kowalczyk, Paulina Sieniuć, Wiktor Marzec, Mikołaj Ratajczak, Jan Sowa, Krystian Szadkowski, Maciej Szlinder, Anna Wojczyńska

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana wybór ilustracji: Martha Rosler, ilustracje z domeny publicznej oraz archiwum artystki opracowanie redakcyjne: Aniela Pilarska korekta: Paulina Sieniuć cena: 40 PLN


CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI KULTURA NIE DLA ZYSKU WOLNY UNIWERSYTET WARSZAWY ZESZYT 1

Tematem pierwszego Zeszytu Wolnego Uniwersytetu Warszawy jest kultura nie dla zysku. Autorzy tekstów składających się na tę pozycję dokonują teoretycznego i praktycznego badania warunków produkcji wiedzy i kultury w późnym kapitalizmie, analizy kondycji życia aktywistów, twórców i animatorów kultury, wywierania wpływu na politykę kulturalną oraz uczestnictwa w dyskusjach o obecnym i przyszłym kształcie naszych społeczeństw. Publikacja podsumowuje pierwszy rok pracy Wolnego Uniwersytetu Warszawy - nomadycznej i sieciowej instytucji edukacyjnej będącej ośrodkiem krytycznej refleksji nad polityką kulturalną. WUW nawiązując do tradycji wolnej edukacji, skupia się na tworzeniu środowiska, w którym możliwa będzie krytyczna refleksja nie tylko nad kulturą, ale także nad jej społecznym, politycznym i ekonomicznym zapleczem. Teksty zawarte w pierwszym Zeszycie WUW-u zajmują się nie tylko tym, jaka sztuka powstaje, ale też tym, jak jest finansowana, produkowana i dystrybuowana. www.wuw2009.pl

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana pod redakcją: Katarzyny Chmielewskiej, Kuby Szredera, Tomasza Żukowskiego autorzy: Jakob Jakobsen, Gerald Raunig, Marion von Osten, Peter Spillmann, Teresa Święćkowska, Martin Kaltwasser, Rebecca Gordon Nesbitt, Ewa Majewska, NetzNetz, Adrienne Goehler, Katarzyna Chmielewska, Michał Kozłowski, Tomasz Żukowski, Michał Herer projekt graficzny: Książki i Strony cena: 35 PLN


MOBILNOŚĆ WYOBRAŹNI. MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA KULTURALNA. PRZEWODNIK

Wydany z okazji okazji Europejskiego Kongresu Kultury przewodnik napisany przez Dragana Klaica to niezbędne narzędzie dla wszystkich osób zajmujących się kulturą zawodowo. Trudno dzisiaj kwestionować sens współpracy kulturalnej. Świat jej sprzyja, w Europie stanowi istotny czynnik integracji, w sukurs jej idzie mobilność płynnej nowoczesności i globalizacja. Wydaje się oczywista, a dla jej entuzjastów problemem jest jedynie dysponowanie coraz doskonalszymi narzędziami i środkami rozwoju - pisze we wstępie do książki Krzysztof Czyżewski - inicjator, współtwórca i organizator Fundacji Pogranicze oraz Ośrodka Pogranicze w Sejnach, autor aplikacji Lublina w konkursie o tytuł ESK2016. Dragan Klaić  (1950-2011) – był teatrologiem i analitykiem kultury oraz stałym członkiem Fundacji Felix Meritis w Amsterdamie, uczestniczył w licznych konferencjach i sympozjach naukowych. Wykładał m.in. Politykę Sztuki i Kultury na Uniwersytecie w Lejdzie. Pracował jako doradca, wydawca, eseista, badacz i szkoleniowiec. Jego zainteresowania obejmowały: współczesne sztuki performatywne, europejskie strategie kulturalne, strategie rozwoju kulturalnego i kulturalnej współpracy międzynarodowej, interkulturalizm i pamięć kulturową. Był jednym z założycieli “European Theater Quarterly Euromaske”, oraz szefem Theater Instituut Nederland oraz European Network of Information Centers for the Performing Arts (IETM), a także European Forum for the Arts and Heritage (obecnie Culture Action Europe). Był autorem raportu Europe as a Cultural Project (Europa jako projekt kulturalny), a także licznych artykułów i książek, z których najnowsza Mobility of Imagination, a companion guide to international cultural cooperation ukazuje się właśnie z inicjatywy Narodowego Instytutu Audiowizualnego z okazji Europejskiego Kongresu Kultury.

wydawcy: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Narodowy Instytut Audiowizualny redakcja merytoryczna: Ewa Kolankiewicz, Marcela Wasilewska (Federacja Centrum Szpitalna) projekt graficzny: Grzegorz Laszuk cena: 25 PLN


CECYLIA MALIK: 365 DRZEW

Cecylia Malik, młoda krakowska artystka, począwszy od 25 września 2009 przez rok codziennie wspinała się na jedno drzewo. Tak powstał niezwykły cykl 365 drzew, dla którego inspiracją była powieść Italo Calvino z 1957 r. Baron drzewołaz. Akcja trwała równo rok, czyli 365 dni, w czasie których zdobyłam 365 drzew, za każdym razem inne. Jest to mój pamiętnik, ale też prywatna rebelia, mały bunt. Cecylia Malik Fotografie zebrane w formie albumu opatrzone są tekstami kilkunastu autorów, m.in. Sylwii Chutnik, Adama Wajraka oraz licznych entuzjastów działania podjętego przez Cecylię Malik, którzy podają rozmaite sposoby czytania 365 drzew, od wątków emancypacyjnych, ekologicznych, zjawiska odzyskiwania przestrzeni publicznej przez mieszkańców miast, po czysto przygodowe. Tłumy dziewczyn będą chciały wspiąć się wyżej, niż się da, wyżej, niż się żyje. Do chmur, może nawet do gwiazd. Spojrzą z góry na dotychczasowy dom z jego nagle maleńkim ekranikiem telewizora typu plazma. Sylwia Chutnik Choć Cecylia jest malarką, to jej drzewny projekt dla mnie nie jest tylko artystyczny. On jest przyrodniczy, bo przywraca nam, ludziom, drzewa. Adam Wajrak Cecylia Malik – absolwentka Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP. Współtwórczyni Farmy sztuki oraz Małego Klubu Bunkra Sztuki w Krakowie. Za realizację projektu 365 drzew zdobywczyni tytułu „Kulturystka roku 2010”, nagrody przyznawanej przez Instruktorów Radiowego Domu Kultury Programu 3 Polskiego Radia. Laureatka nagrody publiczności Kulturalne Odloty 2010 przyznawanej przez krakowską „Gazetę Wyborczą”

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana Cena: 40 PLN


77 DZIEŁ SZTUKI Z HISTORIĄ

Najnowsza książka Piotra Bazylko i Krzysztofa Masiewicza 77 dzieł sztuki z historią. Opowiadania zebrane to efekt kolekcjonowania historii, a nie obiektów sztuki. 77 dzieł sztuki z historią jest książką zarówno dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę ze sztuką współczesną jak i tych, którzy chcieliby poznać unikalne historie zza kulis świata sztuki. Gdzie i kiedy artystyczna niemoc dopadła Wilhelma Sasnala? Jak i dlaczego Zuzanna Janin przygotowywała się do walki z Przemysłwem Saletą? W jaki sposób Wojciech Fangor zarobił na swoje pierwsze mieszkanie? Który z klasyków polskiego malarstwa zatytułował jedną ze swoich prac Gówno trąbi na zakręcie? Przy okazji licytacji jakiej pracy poznali się autorzy tej książki Piotr Bazylko i Krzysztof Masiewicz? Wśród autorów tekstów i omawianych artystów m.in. Magdalena Abakanowicz, Paweł Althamer, Edward Dwurnik, Wojciech Fangor, Wojciech Fibak, Tadeusz Kantor, Józef Robakowski, Wilhelm Sasnal, Andrzej Starmach, Leon Tarasewicz, Andrzej Wróblewski, Jakub Julian Ziółowski.

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana wydawca: 40 000 malarzy, Bęc Zmiana projekt graficzny: MAMAstudio Cena: 36 PLN


STADION X: MIEJSCE, KTÓREGO NIE BYŁO

Połączenie socjalistycznego mauzoleum, azteckiej świątyni i systemu bunkrów z siecią ogródków, drzewek owocowych i niezliczonych straganów – oto jeden z możliwych obrazów zrujnowanego Stadionu Dziesięciolecia i otaczającego go bazaru Jarmarku Europa.

WY N CZ AK ER ŁA PA D NY !!

Stadion, zbudowany z gruzów Warszawy, oddano do użytku w 1955 r. by służył na chwałę komunizmu. Od połowy lat 80. przestał pełnić funkcje sportowe. Popadł w ruinę. Na początku lat 90. „ożywili” go międzynarodowi kupcy, pionierzy kapitalizmu, którzy ustawili na koronie Stadionu łóżka polowe z towarem. Teraz, po dwudziestu latach fantomowej obecności w środku miasta, to miejsce znika z mapy Warszawy. Panowały tam inne prawa, inna strefa czasowa, waluta i język: sklepy otwierane były o trzeciej w nocy, a zamykane w południe, tłum mówił azjatyckimi językami, boisko porastała dzika roślinność, a trybuny przetrząsali archeolodzy w poszukiwaniu śladów dawnej Warszawy.

Stadion X – Miejsce, którego nie było to wybór tekstów, tworzących wielowątkowy obraz ostatnich lat funkcjonowania Stadionu Dziesięciolecia w Warszawie, który przedstawiony jest m.in. z perspektywy historii landartu, jako widowiskowa ruina, dziki las, królestwo tymczasowości i tanich zakupów, obóz pracy archeologów i botaników, miasteczko wietnamskie, zjawisko akustyczne, perła architektury czy źródło legend miejskich. Reader dokumentuje także projekty performatywne Podróż do Azji – spacer akustyczny po Stadionie X-lecia oraz Finisaż Stadionu X-lecia. www.stadion-x.pl

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana redakcja: Joanna Warsza autorzy tekstów: Claire Bishop, Sebastian Cichocki, Benjamin Cope, Halina Galera, Ewa Majewska, Pascal Nicolas-Le Strat, Warren Niesłuchowski, Marek Ostrowski, Grzegorz Piątek, Cezary Polak, Anda Rottenberg, Roland Schöny, Pit Schultz, Tomasz Stawiszyński, Barbara SudnikWójcikowska, Stach Szabłowski, Ngô Văn Tuong. wersja: pl/en cena: 30 PLN


KONRAD PUSTOŁA: WIDOKI WŁADZY

Seria fotograficznych przedstawień widoków z okien gabinetów najważniejszych / najbardziej wpływowych ludzi w Warszawie i w Krakowie. Co widzą z okien swoich gabinetów ludzie, którzy mają władzę polityczną, ekonomiczną, symboliczną? Projekt Widoki władzy opiera się na potraktowaniu fotografii jako wehikułu pozwalającego wszystkim chociaż na chwilę przyjąć punkt widzenia tych nielicznych, którzy mają realną władzę. W albumie prezentowane są widoki z okien polityków, przedsiębiorców, ludzi mediów, kultury i gwiazd pop, m.in.: Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Michała Boniego, Marka Belki, Janusza Palikota, Adama Michnika, Zygmunta Solorza-Żaka, Krystyny Jandy, Dody, ks. Adama Bonieckiego, Wisławy Szymborskiej, Andrzeja Wajdy i Grzegorza Turnaua. Fotografiom towarzyszą teksty autorstwa: Marka Krajewskiego, Grzegorza Jankowicza, Macieja Gduli, Jarosława Trybusia/ Grzegorza Piątka i Adama Mazura. Konrad Pustoła (1976) ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Warszawskim (2003) oraz artystyczne w londyńskim Royal College of Art (2008). W swoich projektach zajmuje się badaniem wizualnych aspektów relacji społecznych i ekonomicznych. Laureat konkursu Polskiej Fotografii Prasowej za cykl Sanna (2001). Uczestnik wielu wystaw m. in. Nowi Dokumentaliści (2005) CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Bloomberg New Contemporaries (2008) w Londynie; Storia, memoria, identitia (2009) w Modenie, PhotoEspania (2010) w Madrycie, Post document (2011) CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. W 2010 roku wydał album Dark Rooms nagrodzony w ogólnopolskim konkursie katalogów i albumów o sztuce Reminiscencje.

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana projekt graficzny/skład: Grzegorz Laszuk, Anna Hegman (Książki i Strony) cena: 33 PLN


1994

Album 1994, autorstwa Mikołaja Długosza, to refleksja nad podstawami współczesnej polskiej kultury konsumpcyjnej. Prezentuje, pochodzące z epoki definiowanej przez turbokapitalistyczne przyspieszenie Planu Balcerowicza, marzenia o towarach i konsumpcji, rzeczy dostępnych po okazyjnej cenie i w dużej ilości w sieciach hipermarketów. Prezentowane przez Długosza fotografie “pakszotowe” powstały w 1994 r. na potrzeby druków promocyjnych. W 1994 Mikołaj Długosz łączy pasję antropologa codzienności, kolekcjonera nudnych fotografii i wrażliwego na urodę świata estety. 1994 to katalog rzeczy bez ceny, wyjętych niejako z komercyjnego kontekstu, choć przecież nie z historii, o czym świadczy tytuł projektu. Abstrakcyjne tło i konkret towaru, to zostaje, podobnie jak wspomnienia z rzeczami związane, z fetyszami, wokół których kręciło się niegdyś życie konsumenckich mas. 1994 to nie jest ani piekło, ani niebo rzeczy, prędzej coś pomiędzy. Nie jest to też rzecz kultowa, raczej powszednia, banalna. To taki poziom zero reklamowej fotografii i komercyjnej fantazji. Adam Mazur Mikołaj Długosz (ur.1975). W latach 1999-2002 studiował w PWSFiT w Łodzi, zaś od 2002 roku utrzymuje się z fotografowania ludzi dla ilustrowanych magazynów (m.in. “L’Uomo Vogue” i angielskiego “Tank Magazine”). Wystawiał swoje prace na wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Laureat nagrody Chimera 2005 za okładkę Magazynu Lajfstyle. Autor albumu i wystawy Pogoda Ładna, oraz albumu Real Foto będącego zbiorem zdjęć znalezionych w Internecie.

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana Cena: 37 PLN


ZNIKANIE. INSTRUKCJA OBSŁUGI.

Znikanie. Instrukcja obsługi towarzyszy serii eksperymentów artystyczno – ekologiczno - egzystencjalnych nad brzegami Wisły o tytule Zniknij nad Wisłą stanowiąc swego rodzaju leksykon znikania. Jeśli wszystko znika (czemu trudno przeczyć), warto być może spróbować zniknąć wbrew temu powszechnemu zanikaniu, zamiast znikać wraz z nim. Surrealiści powiedzieliby, że jest to problem przede wszystkim natury moralnej. Niektóre z przedstawionych przez nas przykładów znikania czy zanikania dają jednak nadzieję, że mamy do czynienia (wciąż jeszcze!) z zagadnieniem strategicznym. Znikanie nie musi być eskapizmem. Cyganie powiadają: „każdy ma prawo do miejsca w cieniu”. Może to właśnie postulat rewolucyjny na miarę naszych czasów? Na wszelki wypadek jeszcze się nie żegnajmy. Mateusz Kwaterko, Tytułem wstępu, [w:] Znikanie. Instrukcja obsługi, Fundacja Bęc Zmiana 2009

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana pod redakcją: Katarzyna Chmielewska, Mateusz Kwaterko, , Kuba Szreder, Bogna Świątkowska autorzy: Paweł Althamer, Max Cegielski, Sebastian Cichocki, Katarzyna Chmielewska, Hubert Czerepok, Kuba Dąbrowski, Paweł Dunin-Wąsowicz, Roman Dziadkiewicz, Marcin Grynberg, Grzegorz Jankowicz, Łukasz Jastrubczak, Katarzyna Kosieradzka, Marek Krajewski, Katarzyna Krakowiak, Maciej Kurak, Agnieszka Kurant, Mateusz Kwaterko, Jarosław Lubiak, Ewa Majewska, Jakub Majmurek, Lopez Mausere, Daniel Muzyczuk, Aránzazu Calderón Puerta, Konrad Pustoła, Joanna Rajkowska, Natalia Romik, Robert Rumas, Piotr Siemion, Paulina Sieniuć, Kuba Szreder, Agnieszka Taborska, Jan Topolski, Honza Zamojski, Tomasz Żukowski projekt graficzny: Tomek Bersz i Marian Misiak / berszmisiak.com wersja: pl/en cena: 35 PLN


WYSPA.SYNCHRONIZACJA

Publikacja jest podsumowaniem prac projektowo-badawczych architekta Kuby Szczęsnego i zaproszonej przez niego grupy współpracowników. Badania miały na celu opracowanie systemu punktowego oczyszczania wody, mogącego zaspokajać doraźne potrzeby mieszkańców. Książka zawiera, oprócz szczegółowego opisu prac badawczych, teksty teoretyczne, odnoszące się do problemu zanieczyszczenia rzek przepływających przez tereny miejskie. Wyspa. Synchronizacja to unosząca się na wodzie platforma, na której znajduje się dziewięć urządzeń treningowych ustawionych wokół niewielkiej niecki. Spływa do niej oczyszczona woda, pompowana wprost z Wisły przez urządzenia poruszane siłą mięśni osób ćwiczących na urządzeniach. Nie dość, że - przekazując energię z przyrządów fitness do systemu filtrów - Szczęsny niejako „podłącza” wysiłek fizyczny do celu, czyniąc z niego pracę, to pozwala od razu doświadczyć jej wytworu (zobaczyć, dotknąć, poczuć, posmakować). Jednym z najbardziej dotkliwych skutków alienacji pracy jest spadek poczucia sprawstwa - WYSPA Szczęsnego, pozwalając doświadczyć bezpośredniego przełożenia własnego wysiłku (a tym bardziej - wysiłku wspólnego) na zmianę rzekomo beznadziejnej sytuacji, utrwala kompetencję polityczną i ćwiczy w myśleniu utopii. Kuba Mikurda, Cud nad Wisłą, [w:] Wyspa. Synchronizacja, Fundacja Bęc Zmiana 2009 Jakub Szczęsny - architekt, należy do Grupy Projektowej Centrala, autor instalacji świetlnej pod wiaduktem w parku Agrykola zrealizowanej w 2008 roku w ramach cyklu SYNCHRONICITY_1 projekty dla Warszawy przyszłości.

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana redakcja: Kaja Pawełek autorzy: Kuba Mikurda, Lidia Klein, Levente Polyák, Valérie Hammerbacher, Katarzyna Bittner, Shelly Federman and Zhe Architectura, Tomasz Budzyń wersja: pl/en cena: 35 PLN


MAGAZYN FORMAT P

Format P jest nowego typu periodykiem humanistycznym. To pismo w pełnym tego słowa znaczeniu eksperymentalne, którego zadaniem jest odkrywanie nowych związków między dyscyplinami, odnoszące się do chlubnych tradycji takich pism jak amerykański Cabinet czy holenderskie F.R. David i Dot Dot Dot. Pismo kieruje uwagę w stronę ośrodków peryferyjnych, niezależnych, funkcjonujących poza głównym obiegiem; koncentruje się na zjawiskach znajdujących się na „marginesach” historii sztuki i literatury, znanych niewielkiej grupie specjalistów. Pismo działa w formule „drukowanego laboratorium” poszukującego nowych, interesujących korelacji pomiędzy różnymi dziedzinami kultury i nauki. www.format-p.pl


FORMAT P #1 PIEKŁO RZECZY

WY N CZ AK ER ŁA PA D NY !!

Pierwszy numer Formatu P poświęcony jest „Piekłu rzeczy” i został przygotowany we współpracy z trójką młodych kuratorów: Dominikiem Kuryłkiem, Krzysztofem Gutfrańskim i Ewą Opałką oraz Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu. W #1: Jerzy Lewczyński, J.W. Goethe, Borys Arwatow, Władysław Strzemiński, Bas van Beek, Jan Brzechwa, Andrzej Czarnacki, Sebastian Cichocki, Daniel Knorr, Gustaw Flaubert, Dieter Roelstraete, Patrick Nilsson, Christian Boltanski, Jiří Černicky, Markku Peltola, Andreas Widmer.

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana zespół redakcyjny: Sebastian Cichocki, Krzysztof Gutfrański, Izabela Jasińska, Elżbieta Petruk, Paulina Sieniuć, Bogna Świątkowska projekt graficzny: Jakub Pionty Jezierski / www.brothersinarms.com.pl cena: 15 PLN


FORMAT P #3 MANIFESTY

WY N CZ AK ER Ł A PA D NY !!

Trzeci numer Formatu P to wybór manifestów napisanych w XX i XXI wieku. Przegląd stanowczego wyrażania myśli i poglądów. P tym razem rozwija się w Formacie P jako: pasja, protest, plan na przyszłość.

Manifesty powstają w jedną noc, w gronie przyjaciół, w szaleńczym tempie i w ekstatycznym uniesieniu. Nie pisze się ich na ulicach, ale w prywatnych mieszkaniach, pokojach hotelowych i restauracjach. Wcale nie robią tego masy, lecz małe gangi, które gromadzą się, by miotać kule swoich rewolucyjnych poglądów na wytarte perskie dywany i wlewać w siebie hektolitry kawy, dyskutując na najwyższym poziomie abstrakcji. Na koniec zostają z kupką pogryzmolonych papierów zawierających szalony pakt. Sztuka protestu w sferze kontrpublicznej Dave Beech, Andy Hewitt, Mel Jordan (tłum. Łukasz Mojsak) www.format-p.pl

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana zespół redakcyjny: Sebastian Cichocki, Krzysztof Gutfrański, Izabela Jasińska, Elżbieta Petruk, Paulina Sieniuć, Bogna Świątkowska projekt graficzny: Jakub Pionty Jezierski / www.brothersinarms.com.pl Cena: 15 PLN


FORMAT P #4: PRZYSZŁOŚĆ KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ TO FIKCJA

WY N CZ AK ER ŁA PA D NY !!

Edycja FORMATU P, pod tytułem “The Future of Art Criticism as Pure Fiction” dojrzewała długo - większość tekstów została napisana jesienią i zimą 2010 roku. Tym razem jest to anglojęzyczny zbiór tekstów literackich, napisanych przez kilkunastoosobową grupę autorów zaproszonych przez redaktora prowadzącego tego numeru, Sebastiana Cichockiego. Kuratorzy i krytycy sztuki flirtowali z literaturą, jako “potencjalnym formatem wystawy sztuki”. W efekcie powstało dziewiętnaście wystaw (obowiązywała zasada: tylko tekst, żadnych ilustracji), podszywających się pod opowiadania science-fiction czy erotyczne, fikcyjne wywiady, wiersze, etc. “Wydarzenie towarzyszące”, dwudziesty element projektu, to pocztówka, której treść stworzyli wspólnie wszyscy autorzy numeru. Wśród gości Formatu #4 znajdują się m. in.: Sina Najafi, Raqs Media Collective, Łukasz Ronduda & Łukasz Gorczyca, Dieter Roelstraete, Aaron Schuster i Ysla Leaver-Lap. FORMAT P jest magazynem humanistycznym. Regularnie zmienia się jego profil, zespół redakcyjny, zasięg dystrybucji, a nawet same motywacje wydawców. Identyczny pozostaje tylko poręczny format magazynu: 13 na 17 centymetrów

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana zespół redakcyjny: Sebastian Cichocki, Bogna Świątkowska, Jakub Jezierski, Clare Butcher, Krzysztof Gutfrański projekt graficzny: Jakub Pionty Jezierski / www.brothersinarms.com.pl wersja: en cena: 15 PLN


FORMAT P #5 WYSTAWY MÓWIONE

Specjalny, pięciojęzyczny numer magazynu “Format P”, podszywa się pod libretto “Wystaw mówionych”. Zawarte w nim scenarusze słuchowisk, odnoszą się do zapomnianych, przeoczonych oraz zmitologizowanych rozdziałów z historii polskiej kultury poprzedniego stulecia w pięciu wersjach językowych. Tworzą one swego rodzaju nieistniejącą, niemożliwą do zmaterializowania, wystawę. Kompilują fikcje i mity, fantomowe dzieła oraz trudne do zweryfikowania relacje świadków, dotyczące niezaistniałej XX-wiecznej muzyki, architektury i sztuki. Słuchowisko w trzech aktach inspirowane jest artystycznymi próbami “zdematerializowania” dzieła sztuki, jak i eksperymentalnymi formatami wystaw z lat 60. i 70. Rozpisany na role tekstowy kolaż, złożony z istniejących i wyimaginowanych zapisków tworzy rodzaj, niepozbawionej humoru i dezynwoltury, opery instytucjonalnej lub też inscenizowanego wykładu specjalistycznego. www.format-p.pl

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana autorzy tekstów: Sebastian Cichocki, Grzegorz Piątek i Jarosław Trybuś , Michał Libera, Monika Pasiecznik projekt graficzny: Jakub Pionty Jezierski / www.brothersinarms.com.pl cena: 15 PLN


SERIA WYDAWNICZA EKSPEKTATYWA: SZTUKA + NAUKA


EKSPEKTATYWA_1.

SŁUCHAWY. PROJEKTOWANIE DLA UCHA.

Teorii Guglielmo Marconiego poświęcona została pierwsza edycja cyklu interdyscyplinarnego Ekspektatywa, w której swój projekt przedstawią gdańska artystka, Kasia Krakowiak oraz współpracujący z nią architekt i specjalista od akustyki - Andrzej Kłosak. Przeprowadzone badania koncentrują się wokół zagadnienia auratyczności fali dźwiękowej i możliwości jej istnienia wbrew upływowi czasu. Co dzieje się z dźwiękiem, którego czas dobiegł do końca i nie jest już słyszalny oraz jak i czy w ogóle, można usłyszeć go ponownie bez wcześniejszego zarejestrowania. Zespół zainspirowany opowieścią o próbie zidentyfikowania utworu, jaki grała w ostatnich minutach statku orkiestra na tonącym Titanicu, rozpoczął tworzenie w pełni analogowego osprzętu nadawczo-odbiorczopomiarowego, dzięki któremu zbadana zostanie potencjalność odsłuchu wydobytych w przeszłości dźwięków na przykładzie echa. Praca z echem w mieście ma na celu skoncentrować odbiorców na zagadnieniach tzw. „pejzażu dźwiękowego”.

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana kurator: Krzysztof Gutfrański zespół redacyjny: Krzysztof Gutfrański, Elżbieta Petruk, Paulina Sieniuć, Bogna Świątkowska projekt graficzny: Tomek Bersz i Marian Misiak / berszmisiak.com Cena: 22 PLN


EKSPEKTATYWA_2.

KOMUNIKACJA. POGŁĘBIANIE UCZUCIA PRZESTRZENI.

Zanurzenie człowieka w świat, bezpośrednie zmysłowe doświadczanie, waga międzyludzkiego spotkania to kwestie, wokół których ogniskuje się refleksja Magdy Starskiej i Dawida Weinera, pogłębiona o wątki badań neurokognitywistycznych. Tytułowa „przestrzeń” jest przestrzenią międzyludzkiej wymiany: uczuć, nastrojów i wartości. Oś oraz istotę projektu stanowi samo spotkanie Wienera i Starskiej, twórczych osobowości pochodzących z dwóch różnych światów. Okazało się, że osadzeni w tak różnych dyskursach Starska i Wiener, mają bardzo podobne intuicje dotyczące społeczeństwa i komunikacji. Głównym motywem rozmów była ludzka twarz – najintensywniejszy z wizualnych bodźców – będąca w oczach Starskiej elementem miejskiego krajobrazu, odsyłająca do obszaru elementarnej komunikacji i będąca w optyce Wienera początkiem społeczeństwa.

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana kurator: Krzysztof Gutfrański zespół redacyjny: Anna Hegman, Krzysztof Gutfrański, Elżbieta Petruk, Paulina Sieniuć, Bogna Świątkowska projekt graficzny: Tomek Bersz i Marian Misiak / berszmisiak.com cena: 20 PLN


EKSPEKTATYWA_3.

WARSZAWA JAKO STRUKTURA EMERGENTNA

Warszawa jako struktura emergentna stanowi kontynuację projektu Warszawa jako miasto symbiotyczne badającego bezpośrednio przestrzeń konfliktu odgórnego planowania i oddolnych działań w kontekście pl. Defilad w Warszawie. Dysfunkcja otoczenia Pałacu Kultury i Nauki oraz kryzys miejskiego planowania wynikają z braku relacji pomiędzy różnymi aktorami miejskich procesów. Publikacja wprowadza nowe pojęcia oraz horyzonty myślenia o mieście w kontekście systemów złożonych oraz ontologii. Zawarte w niej teksty przybliżają pojęcie emergencji, w kontekście badań nad złożonością, odnoszą się do nieprzewidywalnego procesu transformacji miejskiej. Zamieszczone w książce fragment badań z zakresu socjofizyki i symulacji zachowań zbiorowych pokazują możliwości symulacji ruchu pieszych w określonej przestrzeni architektonicznej jako narzędzia wspomagającego diagnozę i optymalizację zarządzania infrastrukturą miejską. Tkanka miejska powstaje w wyniku sumy negocjacji pomiędzy wszystkimi mieszkańcami oraz dryfu plotki, która w ramach procesu entropii staje się zagrożona widmem katastrofy.

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana kurator: Krzysztof Gutfrański zespół redacyjny: Anna Hegman, Krzysztof Gutfrański, Elżbieta Petruk, Paulina Sieniuć, Bogna Świątkowska projekt graficzny: Tomek Bersz i Marian Misiak / berszmisiak.com cena: 22 PLN


EKSPEKTATYWA_4.

GÓRY DLA WARSZAWY

Poprawmy przyrodę – sprawdźmy czy płaski krajobraz Mazowsza da się wypiętrzyć. Nie chodzi tylko o wrażenia estetyczne, o uromantycznienie prozaicznego pejzażu. Góry Warszawskie zostały pomyślane jako publiczny grand projet – wyniosły i piękny jak piramidy, ale praktyczny jak autostrady i zapory. W rzeczy samej będą zaporą, która zatrzyma sprawl – bezładny rozrost przedmieść – i zmusi miasto do zagęszczania się w obecnych granicach. Dziś jedyną granicą dla sprawlu jest wciąż uciekający horyzont. Nie ma żadnej bariery naturalnej ani prawnej. Może szybciej niż prawo, uda się poprawić przyrodę? Góry usypywane ze śmieci, materiału rozbiórkowego oraz ziemi wykopanej na budowach rosłyby stopniowo, latami w wyznaczonych miejscach. Choć ich stworzenie doprowadzi do uszczuplenia terenów inwestycyjnych, przyniosą one korzyści również deweloperom. Ile zyskają na wartości peryferyjne działki w Białołęce czy na Kawęczynie. Ile można będzie zaśpiewać za mieszkanie z widokiem na górę, albo za domek na stoku z widokiem na caaałe miasto. A turystyka? Spacery, wspinaczka, narciarstwo, rowery, panoramiczne hotele i restauracje. Może warszawiacy wreszcie zostawią w spokoju Tatry. Zatem Sursum suburbia! Niech się góry pną do góry!

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana kurator: Grzegorz Piątek zespół redacyjny: Anna Hegman, Krzysztof Gutfrański, Elżbieta Petruk, Paulina Sieniuć, Bogna Świątkowska projekt graficzny: Tomek Bersz i Marian Misiak / berszmisiak.com cena: 22 PLN


EKSPEKTATYWA_5.

KRÓTKI PRZEGLĄD WIEDZY DOTYCZĄCEJ SYSTEMÓW GRY W TOTOLOTKA

W 1992 roku Stefan Klincewicz – polski biznesmen w Irlandii – postanowił przechytrzyć tamtejszy system Lotto. Wrócił on do zagadnienia prawdopodobieństwa, sformułowanego po raz pierwszy przez hazardzistów, by udowodnić skończoność tej wersji systemu i wzbogacić się przy tym. Wraz z 28-osobowym zespołem obliczył on bowiem, że obstawienie 80% możliwości sześciu trafień z kombinacji trzydziestu sześciu liczb pozwoli na uzyskanie większego dochodu niż początkowa suma i praca włożona w półroczny trud wypełniania ponad ćwierć miliona kuponów. Operacja zakończona sukcesem dowiodła, że możliwość radykalnej zmiany życia jest możliwa. Tropem tej sytuacji idą Janek Simon i Szymon Wichary – artysta oraz psycholog – wyjaśniając zawiłości ludzkiej psychiki dającej wiarę niezliczonej ilości metod pozwalających odnieść sukces w grach liczbowych. Szukanie sensu w bezsensie, wiary, nadziei jest tu zarówno światełkiem w tunelu, jedyną szansą dla osób, którym nie pozostała już żadna inna opcja poprawienia swojego statusu, jak również próbą znalezienia drogi na skróty, pozwalającą zdobyć nieskończoną przewagę nad innymi.

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana kurator: Krzysztof Gutfrański zespół redacyjny: Anna Hegman, Krzysztof Gutfrański, Elżbieta Petruk, Paulina Sieniuć, Bogna Świątkowska projekt graficzny: Tomek Bersz i Marian Misiak / berszmisiak.com cena: 20 PLN


EKSPEKTATYWA_6.

POKONAĆ OBIEKT. W WYPADKU RZEŹBY

Działanie Kasi Fudakowski oraz wspierającego ją astrofizyka Davida Alvareza Castillo, wizualizuje konieczność przemyślenia tradycyjnego pojęcia obiektywności. Za pomocą paraleli badań semantycznych oraz teorii kwantowej wkraczają w paradoksalny i szokujący obszar tego, co kryje się poza sztywnymi ramami budowanych przez nas systemów myślowych. Podobnie jak kiedyś rejestracja ludzkiego ruchu, mechanika kwantów jest wciąż daleko poza możliwościami technologii. Badając ją skazani jesteśmy na niemal czystą spekulację. Nasze próby szerszego zrozumienia mechaniki kwantów, jak i rzeczywistości w ogóle są w nieuchronny sposób subiektywne.

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana kurator: Krzysztof Gutfrański zespół redacyjny: Anna Hegman, Krzysztof Gutfrański, Elżbieta Petruk, Paulina Sieniuć, Bogna Świątkowska projekt graficzny: berszmisiak.com cena: 20 PLN


ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE:


SYNCHRONICITY 2012

Książka prezentuje powstałe w trakcie festiwalu Synchronicity 2012 projekty w kontekście znanych przykładów budowania tożsamości miast europejskich poprzez identyfikację wizualną, powstawanie ikon architektury oraz zabiegi sużące unifikacji miasta w celu dostosowania go do założeń marketingowych. Książka zawiera opinie i wypowiedzi mieszkańców miast, które poddano tego typu działaniom skonfrontowane z wywiadami z twórcami miejskich strategii marketingowych. premiera zima 2012

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana


GILLES DELEUZE, FELIX GUATTARI: CAPITALISME ET SCHIZOPHRÉNIE 2. MILLE PLATEAUX

Mille plateau to drugi tom pisanego wspólnie z Felixem Guattarim Kapitalizmu i schizofrenii, stanowi rzadki przykład dzieła filozoficznego inspirującego i stanowiącego konieczne pole odniesienia dla całego spectrum nauk, od lingwistyki i teorii literatury po urbanistykę i architekturę. premiera wiosna 2013

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana


Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana ul. Mokotowska 65/7, 00- 533 Warszawa nip: 521-32-24-453 / t: +48 22 625 51 24 bec@beczmiana.pl / www.bęczmiana.pl

KATALOG PUBLIKACJI DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ BĘC ZMIANĘ  

Katalog prezentuje książki wydane przez Fundację Bęc Zmiana, oraz dystrybuowane przez Bęca tytuły wydane przez innych wydawców. Katalog zawi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you