Page 1

luna Gemaakt door

Patrick

Beste baas...

Corinne

Hoe ga je een gesprek aan met je leidinggevende?

EEN INSPIREREND BLAD VOOR ÉN DOOR DE MEDEWERKERS VAN GROEP MECHELEN

Alexander

Team Zaalverhuur klaar voor actie!

Diversiteit

Wat doen we en wat kan jij doen?


INHOUD

luna Deze collega's werkten mee aan

Patrick (43)

Alexander (35)

Laatst vertelde een Albanese ambtenaar mij dat heel Europa weet dat Mechelen sterk staat in diversiteit. Dat gaf wel een speciaal gevoel!"

Werkt al 4,5 jaar als coördinator Positieve identiteit en Maatschappijvorming (PiM) • Houdt van: PiM’ers • mensen die altijd paraat zijn voor jongeren in nood • zijn gezin en andere zielsverwanten • antropologie

Corinne (35)

Stafmedewerker Diversiteit • meer dan 10 jaar in dienst • mama van Lucien (5) • Houdt van: fietsen • lekker eten (grijze garnalen staan op nummer 1) • de geur van de lente

Lees zeker het dossier over diversiteit en ontdek op welke manier jij en je dienst zich actief kunnen inzetten voor het diversiteitsbeleid binnen Groep Mechelen!

2

lunamagazine

Werkt al 23 jaar voor Stad Mechelen • getrouwd met Kelly • baasje van hond Klara (14j) • Houdt van: zijn job • vakanties in Duitsland • op karpers vissen • verbouwen

Geïnteresseerd welke service je Mijn job vanaf dit jaar kan 10 Beste baas… Hoe ga je een verwachten bij gesprek aan met je het huren van de leidinggevende? zalen in de wijk- en 12 5 tips voor een duidelijk dorpshuizen van taalgebruik Mechelen? Ga dan 26 Onder ons gezegd maar eens kijken op pagina xx "

Mijn collega’s

03 Coverstory 14 In & Out Mattias en Barbara van Sport Actief Mechelen 16 Een dag uit het leven van Patrick 18 Streetstyle Het facoriete plekje van PiM-coach Alexander 20 Het fotoboek Groep Mechelen in beeld 22 Team in de kijker Cel Diversiteit 25 Trots op mijn job PiM-coaches

Mijn bedrijf

04 In het kort 06 Dossier Groep Mechelen pakt aan: Diversiteit in het bedrijfsleven 19 Hoe zit dat nu? Welkom in onze nieuwe werkomgeving 24 Op de hoogte Team zaalverhuur klaar voor actie Ben jij onze volgende gastredacteur? Zie p. 28!


COVERSTORY

Over

deze foto xxxx

Ontmoet

xxx

onze PiM-coaches! PiM, wat?! Dat zijn onze coaches van de cel Positieve identiteit en Maatschappijvorming binnen de dienst Preventie & Veiligheid. Zij staan klaar voor jongeren die vervreemd zijn* van de samenleving. Ze vangen hen op nog voor ze in het criminele milieu belanden en zorgen ervoor dat ze weer hun plaats vinden in de samenleving. 24 op 24u, 7 dagen op 7 staan ze klaar voor mensen in nood. Wat hun job inhoudt en waarom ze die met zoveel goesting doen, lees je op p. 25. Onze PiM-coaches werken met een heel diverse doelgroep. We zien diversiteit overal, maar toch blijft het moeilijk om die diversiteit ook in het bedrijfsleven te brengen. Dat is natuurlijk een

heel complex probleem dat we niet alleen kunnen oplossen. Toch geeft Groep Mechelen hierin het voorbeeld en dat wordt opgemerkt door andere overheden in binnenen buitenland. Wat we doen, lees je op p. 6

“xxx”

Ook jij kan in je dagelijkse werking rekening houden met de diversiteit binnen jouw doelgroep en zo een toegankelijke dienstverlening bieden voor iedereen. Heb je al gehoord van de workshops rond Duidelijke Taal? In ons dossier op p. 6 lees je er meer over. En op p. 12 helpen we je met vijf tips al op weg naar een duidelijk(er) taalgebruik! Geen idee wat je je bij het woord ‘vervreemding’ moet voorstellen? De verklaring van dat woord lees je op p. 26

Op de foto vlnr: xxx

3


NIEUWS

Luna

KORT

HET GETAL

1200

evenementen worden door het Team Transport en Evenementen jaarlijks voorzien van het nodige materiaal. Van stoelen over dranghekken, kerstchalets, podia tot elektriciteit. Van de kleinste feesten tot grote kleppers als Ottertrotter en Maanrock!

NIEUWTJES COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING Sinds 1 januari 2018 is de vrijstelling voor een éénpersoonskamer opgetrokken naar 240 euro per verzekerde en per kalenderjaar. De pre- en posthospitalisatieperiode waarbinnen je medische kosten kan indienen, werd ingekort tot 4 maanden vóór en 12 maanden na de ziekenhuisopname. Verder wijzigt er niets aan de verzekering. Meer info: intranet.mechelen.be/collections/1162

4

lunamagazine

ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

is een feit Een passie voor zorg, dat hebben 750 van onze collega’s van het Sociaal Huis Mechelen en het OCMW Sint-Katelijne-Waver. Sinds 1 januari zijn ze Zorgbedrijf Rivierenland. Met respect voor ieders eigenheid bieden ze samen kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg. Chapeau!


Telex

De Lage Drempel start een Rap-op-Stap-loket. Dit is een vrijetijdskantoor waar mensen in kansarmoede o.a. daguitstappen, vakantieverblijven, theatertickets en concerttickets kunnen boeken tegen een sociaal tarief. www.delagedrempel.be/ rapopstap

PAS BEGONNEN

Eerste werkdag

van Sanne

Sanne is de nieuwe redactiecoördinator van ons stadsmagazine Nieuwe Maan. Je vindt haar bij de dienst Marketing & Communicatie in de Zeeridder. "Mijn eerste werkdag begon met: 'Hallo, ik ben Sanne. De nieuwe redactiecoördinator. Aangename kennismaking.' Nog geen twee uur later zat ik al alle teksten voor de publicatie Dit is Mechelen na te lezen. Kwestie van geen tijd te verliezen. Zo heb ik het graag!"

SOCIALE INTEGRATIE VAN VLUCHTELINGEN VIA ONDERWIJS EN TEWERKSTELLING Mechelen is partner van het Europese Interregproject Siree. Het project heeft 2 doelstellingen: 1. via co-creatie de betrokkenheid verhogen van studenten en hun ouders in scholen, en leerkrachten ondersteunen bij de integratie van minderjarige en nietbegeleide vluchtelingen; 2.vluchtelingen begeleiden naar ondernemerschap.

OP ZOEK NAAR EEN OFFICE- OF ICTHANDLEIDING?

Via intranet kan je nu ook het Kennisplatform bezoeken, een plek waar je allerlei Office- en andere ICT-handleidingen kunt vinden. De site wordt continu bijgewerkt, ga dus geregeld eens kijken!

WIST JE DAT... ... de collega’s van het Sociaal Huis ook kunnen inloggen op intranet.mechelen.be? Inloggen doe je met 'ocmw' als login en paswoord. Ga dus gerust eens op onderzoek. Wie weet welke interessante informatie je er terugvindt!

De nieuwe opvanglocatie 38 Volt vergemakkelijkt de toegang tot kinderopvang en ondersteunt werkzoekende en kwetsbare ouders in hun traject naar werk. www.mechelen.be/38-volt

Mechelen steunt de groei van de elektrische mobiliteit. Ook jij kan deelnemen aan de Mechelse groepsaankoop van elektrische fietsen. https://www.mechelen.be/ samenaankoop-elektrischefietsen-2018

Agenda

Op 23 maart opent de expo Roep om Rechtvaardigheid in Museum Hof van Busleyden. Het vernieuwde museum gaat definitief open op 17 juni. Op 9 mei vieren we in Mechelen ‘de vrede en eenheid in Europa’ tijdens de jaarlijkse Europadag. Meer informatie volgt! 21 juni is het opnieuw personeelsdag. Net zoals vorig jaar zijn er activiteiten in de voormiddag. ‘s Namiddag trekken we naar De Loods. Hou die dag alvast vrij!

OPROEP HEB JIJ EEN NIEUWTJE DAT JE MET DE COLLEGA'S WILT DELEN? VERTEL HET ONS EN WIJ SCHRIJVEN HET VOOR JE UIT! LUNA@MECHELEN.BE

5


DOSSIER DIVERSITEIT

Groep Mechelen werkt aan MEER DIVERSITEIT IN HET BEDRIJFSLEVEN Diversiteit vormt een rode draad doorheen onze organisatie. Zowel in onze interne werking – meer diversiteit onder de collega’s brengen – als in onze relatie met klanten, zetten we in op een toegankelijke dienstverlening voor iedereen. We zien diversiteit overal, maar toch blijft het moeilijk om die diversiteit ook in het bedrijfsleven te brengen. Wat doet Groep Mechelen daaraan? En wat kan jij doen?

N

a het themajaar ‘50 jaar diversiteit: de mensen maken de stad’ in 2014, met allerlei evenementen rond diversiteit, stelden we vast dat diensten coaching en begeleiding nodig hebben om met dit thema aan de slag te gaan. Zo ontstonden er trajecten met vijf diensten: Marketing & Communicatie, Cultuurontwikkeling (cultuurcentrum, bibliotheek, algemeen cultuurbeleid), Personeelsdienst en de Sport- en Jeugddienst. Terwijl we met de andere diensten erg inzetten op het aanbod voor Mechelaars en externen, legden we bij de Personeelsdienst de focus op het interne diversiteitsbeleid.

6

lunamagazine

Externe vacatures verspreiden we zo breed mogelijk via verschillende communicatiekanalen, netwerken Met ons personeelsbeleid rond dien organisaties zoals Hayat. Deze versiteit zetten we in op werving en vzw ondersteunt selectie, diversiteit bedrijven bij het op de werkvloer "Ik denk dat we het niet creëren van meer (vormingen, acties, bewustwording en slecht doen, want ze komen diversiteit onder professionele hou- van heinde en ver om te zien hun personeel naar het diversiteitsenerzijds en proding …) en meten beleid van Groep Mechelen" duct- en dienstenen weten. Corinne Huybers aanbod anderzijds. De accounts van “Ik denk dat de Personeelswe het niet slecht doen, want ze dienst hebben bijvoorbeeld al een komen van heinde en ver om vorming Duidelijke Taal achter het diversiteitsbeleid van Groep de rug. Een duidelijke vacature en Mechelen te leren kennen”, aldus toegankelijke selectie zijn natuurCorinne Huybers, stafmedewerker lijk belangrijke stappen naar meer diversiteit. diversiteit in de organisatie.

Duidelijke vacatures, toegankelijke selectie


di·ver·si·teit (de; v) Werkgroep Duidelijke Taal

In februari startte een interne werkgroep rond taaltoegankelijkheid. De diensten die daarvan deel uitmaken, hebben ondersteuning nodig bij de communicatie met anderstaligen. Die krijgen ze op maat en tegelijk engageren ze zich om mee na te denken over interne taalacties, het herschrijven van documenten naar duidelijke taal en vormingen. Niet enkel personeelsconsulenten kunnen een cursus Duidelijke Taal volgen, ook jij! We organiseren jaarlijks vormingen rond duidelijke mondelinge en schriftelijke taal. We maakten een dienstnota met taalafspraken en ondersteunende communicatietools (terug te vinden op intranet via werking > ondersteuning en documentatie > draaiboeken > taal aan de balie). Zit je niet in de werkgroep, maar heb je een vraag? Contacteer dan Tamara Stojanovic via overaltaal@mechelen.be

De samenleving is superdivers. Jong of oud; man, vrouw, androgeen, transgender; hetro-, bi, homo- of aseksueel; met of zonder een beperking; arm, rijk; hoogof laagopgeleid; … We zien diversiteit overal, maar toch blijft het moeilijk om die diversiteit ook in het bedrijfsleven te brengen. Dat is natuurlijk een heel complex probleem dat we niet alleen kunnen oplossen. Maar als organisatie kunnen we wel het goede voorbeeld geven. We vinden het dan ook belangrijk om een weerspiegeling te zijn van de diverse samenleving in al haar aspecten. We focussen op wat gemeenschappelijk is en mensen verbindt, zonder evenwel de verschillen te ontkennen of negeren. Voor al je vragen rond (etnisch-culturele) diversiteit, zoals advies, begeleiding en netwerk: diversiteit@mechelen.be www.hayat.be

Aantal personeelsleden zorgbedrijf

Aantal medewerkers met een buitenlandse herkomst per niveau binnen het zorgbedrijf 5%

24%

76%

29%

10%

55%

Voor al je vragen rond Duidelijk Taal (vorming, coaching …): overaltaal@ mechelen.be Aantal autochtonen Aantal medewerkers met een buitenlandse herkomst

A B C D

7


DOSSIER DIVERSITEIT

Promotiefilm We zijn momenteel volop bezig met het maken van een promotiefilm over ons taalbeleid, met o.a. richtlijnen duidelijke taal, werkinstrumenten, taalstages, tips en tricks rond duidelijke taal … Zoveel mogelijk zaken waar we de afgelopen twee jaar in geïnvesteerd hebben, willen we zo onder de aandacht brengen van alle medewerkers.

Wat kan je zelf doen? • Stel je kandidaat als mentor voor een anderstalige werkzoekende nieuwkomer en ondersteun hem of haar in de zoektocht naar een job (www.connect2work.be). • Stel je dienst enkele weken open als taalstageplaats voor cursisten Nederlands als Tweede Taal (NT2). Je kan je kandidaat stellen door een mailtje te sturen naar overaltaal@mechelen.be • Verspreid de vacatures van Groep Mechelen ook binnen jouw divers netwerk, zowel privé als professioneel. Help ons Mechelen te profileren als een flexibele en dynamische plek waar er heel wat opportuniteiten zijn. Ook bij de lokale overheid kan je een ambitieus traject afleggen. • Zorg voor een warm onthaal van nieuwe medewerkers. • Gebruik duidelijke taal in al je communicatie of volg een vorming Duidelijke Taal. • Stel je kandidaat als buddy voor een inburgeraar in het kader van het project Samen Inburgeren (mechelen.be/samen-inburgeren). • Stel je kandidaat als buddy voor het project Jeugdwerk voor Alleman, dat diversiteit ook in de jeugdbeweging wil brengen (meer info via kwinten.stevens@jamvzw.be).

LEESTIP Lees de 5 tips voor duidelijk taalgebruik p. 12 !

8

lunamagazine


De

Belronde V

ia een belronde vroegen we naar een aantal meningen over het diversiteitsbeleid van onze organisatie. We hadden Hacer, Gabriëlla en Karen aan de lijn.

Hacer Cal, administratief medewerker Personeelsdienst “Ik werk vooral aan de balie en doe administratief werk. Ik voel me goed en gewaardeerd onder de collega’s. Ook aan de balie zie ik heel wat personen met een andere etnische achtergrond. Zolang je hun vraag beantwoordt of hun probleem oplost, is iedereen tevreden (lacht). Het maakt niet uit hoe je eruitziet of wat je geloofsovertuiging is. Mijn grootste troeven? Ik neem de tijd om naar mensen te luisteren en blijf steeds vriendelijk. Ik kom met de glimlach werken. "

Gabriëlla De Francesco, coördinator PACE/38 VOLT bij de dienst Sociaal Beleid

Karen Jacobs, grafisch vormgever bij de dienst Marketing en Communicatie

“Ik deed mee aan het project ‘Connect2Work’ van het Agentschap Integratie en Inburgering. Dat project brengt hoogopgeleide anderstaligen in contact met een ervaren professional (een mentor) die werkt in de sector waarin de anderstalige wil werken. Gedurende een drietal maanden deelt de mentor op vrijwillige basis zijn/haar expertise en ervaringen, zodat de anderstalige makkelijker een job kan vinden op zijn of haar niveau. Ik ontmoette een ambitieuze vrouw die zelf opties en mogelijkheden zag. Mijn begeleiding was daardoor minder nodig maar ik hield er wel een goed contact aan over.”

"Gedurende een zestal weken begeleidde ik Jafeer tijdens zijn taalstage op onze dienst. In Irak behaalde hij het diploma van grafisch vormgever. Hij hielp me bij mijn dagelijkse taken, terwijl hij Nederlands kon leren op de werkvloer en in zijn vakgebied. Voor hem was het niet altijd even gemakkelijk. Het Nederlands is zo verschillend van het Arabisch. Om te spreken, maar ook naar lay-out en typografie toe. Als anderstalige kon hij goed aangeven of de teksten en onze communicatie voldoende duidelijk waren, een groot voordeel om zo iemand op de werkvloer te hebben!"

9


Een senior en een junior beantwoorden enkele vragen over hun job en hun ervaringen.

Mattias

in

Waarom koos je voor deze job? Ik speelde al langer met het idee om te solliciteren voor een leidinggevende functie. Toen de vacature via bevordering werd opengesteld, twijfelde ik geen seconde. Ik keek ernaar uit om aan de slag te gaan met verschillende types van mensen en hun vele kwaliteiten. En ik was natuurlijk nieuwsgierig naar de voor mij nog nieuwe sportsector. Wat is voor jou de grootste uitdaging in de job? Door de verschillende uurroosters en locaties is het moeilijk om iedereen op een snelle en efficiĂŤnte manier te bereiken. Ik moet meer rekening houden met verplaatsingen tijdens mijn werk en de uurroosters van de medewerkers. Verder is het sowieso erg uitdagend om als nieuwe leidinggevende een aangename en correcte samenwerking met de medewerkers op te zetten. Hoe verloopt het inwerken? Het was al een hele klus om ervoor te zorgen dat ik met elke medewerker een individueel gesprek kon inplannen om elkaar te leren kennen. Maar ik vind dat geweldig om te doen! Verder heb ik het geluk dat iedereen openstaat voor mijn vragen en mij zo goed mogelijk probeert verder te helpen. Ik moet nog een hele hoop dingen te weten komen maar op deze manier kan ik dat vol vertrouwen doen.

Ik was heel benieuwd naar de voor mij nog nieuwe sportsector."

10 lunamagazine

IN

Mattias

FUNCTIE XXX

Werkt sinds januari 2018 voor AGB SAM. Was voordien gedurende 8 jaar actief op de Personeelsdienst.


n ut OUT

Barbara

FUNCTIE XXX

Werkte 9 jaar voor AGB SAM, Sport Actief Mechelen. AGB SAM beheert alle sportinfrastructuur in Mechelen, zoals de sporthallen, het zwembad, de basketen voetbalpleintjes en de petanqueterreinen.

MIJN COLLEGA'S

Barbara

Hoe kijk je terug op je loopbaan? Het waren 9 boeiende jaren waarin ik heel veel geleerd heb. Was het moeilijk loslaten? Het was tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Bepaalde taken deed ik nog heel graag, andere wat minder. De collega’s achterlaten vond ik het moeilijkst. Hen zal ik het meeste missen.

De collega's zal ik het meeste van al missen."

Waar ben je het meest trots op? Ik blik graag terug op verschillende projecten die ik tot stand heb gebracht. Ik ben vooral trots op het zwembad dat uitgegroeid is tot een klantvriendelijke, toegankelijke, propere plek met een familiaal karakter. Wat is volgens jou een grote uitdaging van de job? Je weg vinden in het pakket diverse en uitdagende taken die komen kijken bij het beheren van het zwembad. Heb je goede raad voor Mattias? De sportsector is een zeer boeiende en sociale sector. Het is een fijne omgeving waar de mensen steeds klaar staan om elkaar te helpen. Maak dus zeker kennis met collega’s uit andere gemeenten en steden en bouw aan een breed netwerk. Tot slot raad ik aan om de eigen medewerkers goed te leren kennen en in te zetten op een fijne werksfeer.

11


PRAKTISCH

VIJF

:?#!..

... Ж..

Wablieft?! 5X ZO COMMUNICEER JE DUIDELIJK

Duidelijke communicatie met onze collega’s en burgers of klanten heeft alleen maar voordelen. Je boodschap wordt sneller en beter begrepen, en de lezer of luisteraar weet waaraan en waaraf. Pas jij deze tips al toe?

12 lunamagazine


1 Gebruik

alledaagse woorden en beknopte formuleringen Directe taal

Bijvoorbeeld: “Bij nazicht van je gegevens is ons opgevallen dat x niet aanwezig is in je dossier…” kan veel directer: “Formulier x is niet aanwezig in je dossier”.

2 Vermijd

figuurlijk taalgebruik Klare taal

Niet iedereen kent alle Nederlandse uitdrukkingen, zeker niet als je een andere moedertaal hebt of gewoon minder mondig bent. “Wat is er aan de hand?” kan dus ook als “Wat is het probleem?”.

3 Visualiseer

en maak het onderwerp toegankelijk Visuele taal

Gebruik hulpmiddelen! Foto’s, afbeeldingen of schema’s maken veel informatie of een moeilijk onderwerp veel toegankelijker. Tijdens een gesprek kan je dan weer folders, flyers, plannen en ander materiaal gebruiken.

4 Hou

rekening met de voorkennis van je gesprekspartner/lezer Concrete taal

Wees zo concreet mogelijk. Dat zorgt voor de minste verwarring. Zijn de diensten bijvoorbeeld gesloten tijdens de feestdagen, specifieer dan welke feestdagen want niet iedereen kent ze uit zijn hoofd.

5

Vermijd overbodige woorden en info Onnodige taal

Bijvoorbeeld: “Als je me een momentje geeft, zal ik bij mijn collega navragen of het mogelijk zou zijn om je afspraak te verschuiven maar ik kan je nu al zeggen dat het moeilijk gaat zijn omdat…” Beter: “Je wilt je afspraak verschuiven? Moment alstublieft.” Durf te schrappen!

Hoe zorgen zij voor duidelijke communicatie? Oplossen "Ik wil mensen overtuigen van een oplossing" Alexander "Wanneer ik schrijf, wil ik meestal mensen overtuigen van een oplossing die voor iedereen werkt. Dat is cruciaal. Maar ik geef toe dat ik serieus ‘ambtenaarees’ kan schrijven zonder deze vuistregels."

Oefenen "Maak van elk gesprek een oefenkans." Carinne "Elk contact met de dienstverlening van Groep Mechelen is een oefenkans voor een anderstalige. Het gebruik van duidelijke taal sluit aan bij een klantvriendelijke houding. Het zit vaak in kleine dingen, bijvoorbeeld het gebruik van transparante woorden: telefoneren in plaats van bellen.”

Luisteren "Probeer eens wat meer een luisterend te zijn." Patrick "Laat de tegenpartij eerst zijn zeg doen en bied een luisterend oor. Nadien kan je erop terugkomen. Neem ook de tijd voor het gesprek!"

13


JIJ EN JE WERK

•••

•••

Beste baas… MET JE LEIDINGGEVENDE? HOE GA JE EEN GESPREK AAN

S

inds januari zijn er geen jaarlijkse evaluatie- en planningsgesprekken meer. Vanaf nu spreken we over CoFee-gesprekken (coaching en feedback). Dat zijn meer en informelere gesprekken over je taken, welbevinden en loopbaan. Als medewerker kan je zelf een gesprek met je leidinggevende vragen als je daar nood aan hebt. Maar hoe ga je een gesprek aan met je leidinggevende?

Patrick Plan een gesprek met je leidinggevende een paar dagen op voorhand. Maak een korte agenda met de onderwerpen die je wilt bespreken. Geef deze ook al aan je leidinggevende. Zo kan hij/zij zich ook voorbereiden. op het gesprek.

14 lunamagazine

Durf vragen te stellen

Een goed gesprek voer je niet in de koffiehoek of snel tussen twee vergaderingen in. Plan daarom een afspraak en zorg ervoor dat je allebei genoeg tijd hebt (en niet moet rushen naar een andere vergadering of de schoolpoort). Ervaar je een drempel om een afspraak te maken? Denk dan na wat je wilt bespreken en waarom je het moeilijk vindt om iets aan te kaarten. Combineer dit in één boodschap. Bijvoorbeeld: “Hoi Stef. Ik merk al een tijdje dat de sfeer tussen ons niet goed zit en wil dat graag met je bekijken. Zullen we samen kijken of we oplossingen kunnen vinden?”

Voorbereiding is alles

Afspraak gemaakt? Stel dan ook een agenda op. Zo kunnen jullie al nadenken over agendapunten die de ander aanbrengt. Ga goed voorbereid naar jouw afspraak. Probeer

je vraag of probleem scherp te benoemen. Bereid je vragen voor en bedenk wat je er juist mee wilt bereiken. Wil je maandelijks een opvolgingsgesprek? Bedenk dan op voorhand argumenten voor dit idee en mogelijke reacties van je gesprekspartner. Ga er ook vanuit dat je op het einde van het gesprek tot concrete afspraken komt. Welke afspraken zou jij voorstellen? Je kan deze techniek ook gebruiken bij het terugblikken. Wat ging er de afgelopen tijd goed en waar bleek dat uit? Welke 'bewijzen' kan je aandragen? Op welke punten ondervond je problemen en hoe kwam dit? Door zelfreflectie kun je gemakkelijker inhaken op de feedback die je straks ontvangt. Praat er vooraf over met familie of vrienden. Je kan zo je verhaal kwijt, maar krijgt misschien ook nieuwe inzichten. Zo kom je tot een duidelijk en onderbouwd verhaal.


Corinne

VERTROUWENSPERSONEN

Waarnemen zonder te oordelen, verwoorden hoe we ons voelen, luisteren en empathie tonen. Da's makkelijker gezegd dan gedaan. Eigenlijk zou iedereen een training moeten krijgen in geweldloze communicatie (Marshall B. Rosenberg). Het boek is een aanrader!

Samen aan tafel

Een gesprek met je leidinggevende kan best spannend zijn. Hoe zorg je ervoor dat het vlot verloopt? Probeer zonder vooroordelen aan tafel te gaan. Vaak maak je in je hoofd al een heel eigen verhaal van dingen die gebeurd zijn. Weet dat dit jouw interpretatie is en dat je leidinggevende de situatie waarschijnlijk heel anders interpreteert. Zien jullie het inderdaad helemaal anders? Zoek dan uit waarom jouw leidinggevende dat zo ziet. Stel vragen en doe je best om zijn of haar standpunt te begrijpen. Dat helpt je later trouwens om rekening te houden met zijn of haar belangen, om oplossingen of compromissen te vinden. Kom je tijdens het eerste gesprek niet tot een consensus of duidelijke afspraken? Leg dan een volgende afspraak vast. Intussen kunnen jullie allebei nadenken over het gevoerde gesprek en mogelijke

oplossingen. Kom je er ook de tweede keer niet uit? Dan helpt het vaak een derde, onafhankelijke persoon, in te schakelen als bemiddelaar. Contacteer je vertrouwenspersoon om te bekijken wat de opties zijn.

Vertrouwenspersonen zijn bereidwillige collega’s bij wie je je hart kan uitstorten als je een probleem hebt met derden op het werk. De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor, proberen te bemiddelen of vragen Groep Mechelen om collectieve maatregelen te nemen. Je kan eender welke vertrouwenspersoon aanspreken over je probleem. Je bent dus niet verplicht om langs te gaan bij de persoon die binnen jouw departement, dienst of gebouw vertrouwenspersoon is. Een overzicht vind je op intranet onder Personeel > Welzijn op het werk > Vertrouwenspersoon. Met dank aan Tweetakt, bureau voor coaching, training & advies (tweetakt.be)

Wees een gesprek voor

Natuurlijk moet je geen gesprek afwachten om je leidinggevende meer te betrekken bij je werk. Je kunt zelf ook kleine acties stellen. Geef op tijd aan dat je vastloopt in een project of wanneer je met dilemma’s zit. Door vaker de dialoog aan te gaan, voorkom je dat problemen uitgroeien tot ergernis-

sen die plots reusachtig lijken. En denk proactief. Wat zijn bijvoorbeeld problemen die in een nieuw dossier kunnen voorkomen? Zo geef je je leidinggevende de kans om mee na te denken.

Alexander In een woordenwolk van ons team zou ‘eerlijk gezegd’ als meest gebruikte uitspraak naar voor komen. Iedereen moet rechtuit zeggen wat 'ie denkt of voelt. En dan komen we er wel uit. Zonder die openheid zouden we niet tegoei kunnen functioneren.

15


ACHTER DE SCHERMEN

EEN DAG

UIT HET LEVEN VAN

Patrick Plannen uitwerken voor de verkiezingen van 2018

Vroege vogel!

6 u 20

GOEDEMORGEN Begin van de werkdag. Mijn eerste werk van de dag: mails nakijken en de dagplanning maken.

16 lunamagazine

10 u30

9

u

TIJD VOOR ACTIE De bestelwagen voor de dames van Zaalverhuur in orde brengen.

PLAN VAN AANPAK De verkiezingen 2018 voorbereiden: uitwerken van een plan per kieslocatie en logistiek materiaal nakijken.


LEESTIP

Elke editie geeft een medewerker jou een kijkje in zijn of haar dagelijkse leven. Deze keer is het de beurt aan Patrick.

Lees meer over Patricks nieuw team Zaalverhuur op p. 24

Patrick

Teamchef Transport en Evenementen & Zaalverhuur

De koppen bij elkaar steken tijdens een wiorkshop

Home, sweet home

13

u

NADENKEN GEBLAZEN Workshop met Myriam Colle en de collega's van Transport en Evenementen, voor de opmaak van het memorandum voor de volgende legislatuur.

17 u30 16

u

OVERLEG Gesprek met de ploegbaas over de volgende werkdag.

NAAR HUIS Na controle van zaal de Kettinghe in Heffen ben ik eindelijk thuis. Al meer dan 14 jaar word ik al kwispelend ontvangen door mijn kleine schat Klara.

Jij in deze rubriek?

Mail naar luna@mechelen.be

17


STREETSTYLE

HET PLEKJE VAN

Alexander PIM-COACH

“Elke donderdag repeteren we met xxx in ’t Arsenaal. Zet vijf tienermeisjes op een podium en je krijgt vuurwerk! Een nieuwe generatie, met een superrijke achtergrond die we leerden kennen via de Marokkaanse sociologe en feministe Fatima Mernissi. Maar waar zij waarschuwt voor beknotting van Europese vrouwen, zijn dit Mechelaars. Ze blussen de manen van Jupiter als het moet. Ze hebben iets te vertellen en hun talent moet dringend getoond worden. Deze meisjes bezig zien is MAGISCH. En ik weet dat deze ervaring hen weerbaar maakt voor de rest van hun leven." #2800love”

18 lunamagazine


UITGELEGD

Hoe zit dat nu?

WELKOM op onze nieuwe werkplek

B

eniuewd naar het Nieuwe Werken in De Zeeridder, Huis van de Mechelaar, Schaalstraat & Lelïendaal? Na drie maanden renoveren, heropende De Zeeridder net voor de kerstvakantie. We tonen je de weg naar de verschillende diensten en blikken vooruit. Want ook het Huis van de Mechelaar, Schaalstraat en Leliëndaal krijgen een make-over! De diensten van de Directie Algemene Ondersteuning (behalve Personeel) en Facilitaire Ondersteuning verhuisden met z’n allen naar De Zeeridder op vrijdag 22 december 2017. Maar

Verdieping

0. Branding 1. Zeespiegel

Kant richting Grote Markt

Kant richting Veemarkt

Financiën

Marketing en Communicatie

Financiën

Financiën

Strategie en Ontwikkeling

Bestuursondersteuning en Secretarissen

3. Luchtruim

Lounge

4. Panorama

/

Facilitaire Ondersteuning Vergaderzaal

2. Horizon

iedereen is er welkom. De Nieuwe Medewerker heeft geen vaste werkplek. Je kan overal werken, maar elke dienst heeft wel zijn eigen werkplek.

Brainstormen over nieuwe namen

De verdiepingen kregen een naam en de vergaderzalen een nummer. De namen voor De Zeeridder werden geselecteerd met behulp van een brainstorm. In Leliëndaal en de Schaalstraat zullen de verdiepingen en vergaderzalen ook zo benoemd worden. In het Huis van de Mechelaar blijven de namen van de vergaderzalen zoals ze zijn.

Huis van de Mechelaar

Ook het Huis van de Mechelaar kreeg een facelift. Volgende diensten zullen vanaf eind maart volgens dezelfde principes aan de slag kunnen in een volledig opgefrist Huis van de Mechelaar.

Verdieping

Kant Reuzenstraat

Kant Zakstraat

0. Opsinjoor

Onthaal, Loketten, Economaat

Economaat en Lounge

1. Ommegang

Burgerzaken, Callcenter & Winkelmanagement

Stedelijke infrastructuur Projecten, Wonen & Economie

Projecten & Planning

Omgeving, Sportdienst

2. Wollebrandt

Schaalstraat en Leliëndaal

Ook de Schaalstraat en Leliëndaal krijgen een make-over: • De verbouwingen voor de Schaalstraat zijn voorzien vanaf begin april tot half mei. Daarna kan de Personeelsdienst er weer aan de slag. • De renovatie van Leliëndaal loopt van eind mei tot begin juli. In de loop van juli kan je er Nieuw Werken. Meer info over deze data en over Het Nieuwe Werken vind je op intranet> personeel > het nieuwe werken. Heb je een vraag of bemerking bij Het Nieuwe Werken? Mail dan naar hnw@ mechelen.be

19


IN BEELD Sarajevo Eind januari was Mechelen in Sarajevo uitgenodigd om het Mechels model tegen sociale vervreemding uit te leggen aan vertegenwoordigers van BosniĂŤ en Herzegovina. Op de foto onze man met de vrouw die het Deens Model vertegenwoordigt. Samen behoren we tot de top in Europa.

Foto BOEK Groep Mechelen in beeld gebracht

Jij in deze rubriek?

Mail naar luna@mechelen.be of gebruik #mijnluna op instagram.

20 lunamagazine


Aan de toren van de oude Sint-Lambertuskerk in Muizen stond aan het einde van de 10de eeuw een zeldzame ronde kerk. In Vlaanderen kennen we maar twee voorbeelden van dit type: deze in Muizen en de Sint-Donaaskerk in Brugge. Waarom net in Muizen zo’n bijzonder gebouw werd gezet, hopen we via onderzoek te weten te komen.

Een collega van Team Transport & Evenementen hangt een banner op van een wel heel interessant project. The Life of Mechelen is een reeks theatervoorstellingen waarin de Mechelaars het woord krijgen, begeleid door professionele theatermakers van ARSENAAL/LAZRAUS. Ben jij al gaan kijken?

ROR

Voor de promofilm van de expo Roep om Rechtvaardigheid kropen acteurs én collega’s in 16de-eeuwse kostuums. Check de film op www.hofvanbusleyden.be of nog beter, bezoek de expo in Museum Hof van Busleyden!

Op 26 januari verkochten de renners en vrijwilligers voor de 1000 km voor Kom op tegen Kanker 220 borden spaghetti. Vele collega’s kwamen al smullend supporteren. Bedankt!

Met 8000 nieuwe beelden, een frisse look en extra opties is de Regionale Beeldbank opnieuw online. Check ze op www.regionalebeeldbank.be. Dat kan nu ook op tablet of smartphone. Eind januari organiseerden we een Inspiratiedag rond Onderwijs & Diversiteit. Dankzij de mooie samenwerking tussen de diensten Onderwijs, Preventie en Diversiteit werd dit een geslaagde dag. Dat verdient een pluim!

21


TeamKIJKER IN DE

WE STELLEN VOOR:

De Cel Diversiteit Diversiteit loopt als een rode draad doorheen onze organisatie. Verschillende collega's van verschillende diensten vormen samen de Cel Diversiteit. Ze werken aan de organisatiedoelstelling ‘inclusieve stad’ voor Groep Mechelen. Dit betekent dat ze ernaar streven om de aandacht voor diversiteit in te bedden in alle stadsdiensten, externe diensten, instellingen en organisaties. Kwinten (xx) kon er niet zijn voor de foto.

22 lunamagazine

Najib (50) Diversiteitsmanager (gedetacheerd vanuit de politie Mechelen-Willebroek) • een jaar in dienst • getrouwd en kinderen • Houdt van: de vrijheid • het leven • de liefde • mensen

Tamara (32) Coördinator Taalactieplan • 1 jaar in dienst • getrouwd • Houdt van: wandelen • nieuwe dingen leren • familie • een frisse pint op een terras


TEAM

Ly (41) Coördinator-diensthoofd Onderwijsondersteuning • 15 jaar in dienst • mama van Jules en Lou • Houdt van: haar kids • haar lief • vrienden en familie • reizen

Eline (26) Personeelsconsulent • in dienst sinds 2017 • woont samen • Houdt van: haar lief • dansen • op stap gaan met vriendinnen • mayonaise

Katrien (30+) Projectmedewerker diversiteit • in dienst sinds 2017 • bijna getrouwd • Houdt van: Kafee Zapoi • Majorettenkorps Va et Vient • het boek ‘100 jaar eenzaamheid’ • Twin Peaks

Eleen (33) Projectcoördinator Sociale Preventie • bijna 2 jaar in dienst • woont samen • mama van Felix (5) en Leonie (2) • Houdt van: dansen • bakken • samenzijn • chocola

Herbert (53)

Corinne (35) Stafmedewerker Diversiteit • meer dan 10 jaar in dienst • mama van Lucien (5) • Houdt van: fietsen • lekker eten (grijze garnalen staan op nummer 1) • lange weekends • de geur van de lente

Coördinator Onderwijsoverleg Mechelen • 14 jaar in dienst • getrouwd • Houdt van: muziek beluisteren • zingen • cultuurhistorische steden en gebieden • gastronomie • lachen

23


OP DE HOOGTE

Hoe zou het zijn met ...

TEAM ZAALVERHUUR KLAAR VOOR ACTIE! S

inds 12 februari kan team Zaalverhuur van Patrick Maes en Tamara Op De Beeck rekenen op twee extra dames: Tina Hussey (links) en Silke Vandeven (rechts). Door de uitbreiding kan het team beter advies en een betere dienstverlening aanbieden aan potentiële huurders van een zaal, vanaf de huuraanvraag.

Tina en Silke zorgen voor de logistiek in dit verhaal. Zij bezoeken, samen met de potentiële huurders, de wijk- en dorpshuizen en stellen een plaatsbeschrijving op. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de drank geteld is en koud staat en dat materiaal, zoals tafels en stoelen, geleverd en klaargezet wordt volgens de door

de klant gewenste opstelling. Als er onderhoudswerken nodig zijn aan de locatie, geven zij dat door aan de juiste personen. Maar hun takenpakket gaat verder dan de wijk- en dorpshuizen: deze collega’s verzorgen eveneens logistieke taken voor alle diensten van Groep Mechelen en werken in het kader van sociale cohesie mee aan de organisatie van bewonersvergaderingen of participatieprojecten. Team Zaalverhuur is 24/24u bereikbaar. Knap voor zo’n kleine dienst! Bovendien zijn de dames ook nog eens beschikbaar voor Transport en Evenementen. Kortom: straffe madammen!

24 lunamagazine


TROTS P MIJN JOB

PiM-coaches geven jongeren weer een plek in de samenleving.

"

W

ij geven hoop aan gezinnen en jongeren. We geven hen het vertrouwen in de samenleving terug wanneer ze dat kwijt zijn”, aldus PiM-coaches Lies, Soumaya, Nordin en Alexander van Positieve identiteit en Maatschappijvorming. Flexibiliteit is hun grootste kracht, maar vooral ook een enorm engagement om er dag en nacht te staan voor jongeren en gezinnen in nood.

dat niet alleen. Ze gaan op zoek naar sleutelfiguren rond de jongere en ondersteunen die mensen om de jongere terug te integreren in de samenleving. Ook coachen en monitoren ze welzijnswerkers, scholen, gezinnen en andere organisaties zoals boksclubs om vervreemding te voorkomen.

Mensen die het “Onze We staan elk vertrouwen in de sameerwaarde moment klaar voor menleving zijn kwijtvoor alle welmensen in nood! geraakt (of in vakterzijns- organisaties men ‘vervreemden die al bestaan, is van de maatschaponze grote flexipij’, zie verklaring p. 26), zoeken biliteit. We werken rond alle vaak hun heil in het criminele belangrijke levenspeilers: gezin, milieu. De cel Positieve identiteit onderwijs, tewerkstelling en zorg. en Maatschappijvorming binnen We hangen minder vast aan een Preventie & Veiligheid vangt structuur die we moeten volgen, zulke jongeren op nog voor ze in kunnen maatwerk bieden én zijn het criminele milieu belanden. niet gebonden aan uren. We staan Ze geven hen opnieuw een plek dag en nacht klaar voor mensen in de samenleving. Maar ze doen in nood.“

“Hierdoor kunnen we een vertrouwensband opbouwen met onze jongeren, gezinnen en partnerorganisaties. Soms kunnen we door heel kleine ingrepen veel betekenen voor jongeren, gezinnen en hun omgeving. Dat geeft ons natuurlijk een enorme boost om elke dag opnieuw de beste ondersteuning te bieden.”

25


Onder ons gezegd Bedankje Lieve collega’s, uiteindelijk is het doek dan toch gevallen over de Facilitaire Dienst van het Sociaal Huis. Met veel pijn in het hart heb ik jullie één voor één zien vertrekken. Ik ben heel blij dat ik de kans kreeg om met jullie samen te werken. Iedereen stond klaar voor elkaar en een kwinkslag was nooit ver weg. Ik ga jullie missen, dat is zeker, maar ik wens jullie ook heel veel succes op jullie nieuwe dienst! Sandra Foqué

Ik

& MIJN HOBBY

Patrick Maes, teamchef Transport en Evenementen en Zaalverhuur, vist al 27 jaar op karpers. ”Tijdens het karpervissen kom ik helemaal tot rust. Ik word dan één met de natuur en kan m’n ogen al eens sluiten. Er kruipt serieus wat tijd in het experimenteren met en klaarmaken van verschillende soorten aas. Voor mij is de belangrijkste regel ‘catch and release’. De vis moet zo snel mogelijk terug in zijn natuurlijke habitat!”

MOEILIJK WOORD

VERVREEMDING Vervreemding is door de mazen van het sociaal vangnet vallen. Dat gebeurt als iemand nergens nog terechtkan voor kleine of grotere hulp. Vervreemding maakt criminaliteit aantrekkelijk. Op die momenten komen onze PiM-coaches (Positieve integratie en Maatschappijvorming) van de afdeling Preventie en Veiligheid in actie. Zij kunnen die mensen opvangen.

26 lunamagazine


TUSSENDOOR

GEEF ONZE FIETSERS VOOR 'KOM OP TEGEN KANKER' EEN DUWTJE IN DE RUG!

Van 10 tot 13 mei fietsen 2 ploegen van telkens 8 collega’s mee aan de 1000 km van Kom op tegen Kanker. In totaal moeten zij 10 000 euro inzamelen om mee te fietsen. Dat geld gaat integraal naar Kom op tegen Kanker. Geef hen een extra duwtje in de rug en steun hen via een gift. • Online via www.1000km.be/team/ groep-mechelen • Stort op BE14 7331 9999 9983 van Kom op tegen Kanker, met vermelding van ‘GIFT’ en de code van het team: 170 033 773. Vanaf 40 euro per jaar is zo'n gift fiscaal aftrekbaar.

DE FAVORIETE LUNCH VAN KAREN

Griekse lunchchampignons Soep, sla of warme groenten, daar doe je me het meeste plezier mee tijdens de lunchpauze. Als kind lustte ik geen champignons, gelukkig was dat een fase. Dit gerecht kan je koud of warm eten en is ook lekker met brood of rijst. En het snuifje oregano geeft je reiskriebels ...

Deze LUNA kwam tot stand dankzij heel wat mensen, met bijzondere bijdragen van de gastredacteurs Corinne Huybers, Patrick Maes, Alexander van Leuven, en gastfotografes Hilde Nys en Karin Van Hees. Hoofdredactie: Laurie Gadeyne & Hilde Van der Auwera Concept en art direction: BeContent

Dit heb je nodig: • 1 BAKJE WITTE CHAMPIGNONS • 1 RODE PAPRIKA • 1 UI • 1 TEENTJE KNOFLOOK • 1 TOMAAT • GEDROOGDE OREGANO • BUSSEL BLADPETERSELIE • PEPER/ZOUT

Zo maak je het:

1. Snij de champignons in kwartjes en bak ze in een beetje olijfolie. 2. Snij de ui en paprika in kleine stukjes en doe ze erbij. 3. Voeg een teentje geperste knoflook toe. 4. Kruid met peper, zout en een snuifje gedroogde oregano.

Colofon

5. Laat zo’n 10 minuten pruttelen en roer af en toe. 6. Laat alles afkoelen en werk af met wat gehakte bladpeterselie. 7. Je kan dit combineren met een snee brood of een beetje rijst. 8. Smakelijk!

V.U.: Erik Laga, stadssecretaris, Grote Markt 21, 2800 Mechelen Luna nr. 5 – maart 2018

27


luna heeft je nodig!

Heb je een vraag over je job of onze organisatie? Vraag het aan Luna en we zoeken het voor je uit! Wil je die ene collega al heel lang bedanken voor zijn steun of voor die leuke momenten elke dag? Heb je een favoriete zelfgemaakte lunch, een speciale hobby of een bijzonder huisdier? Of heb je een oeps-momentje meegemaakt?

Deel het met Luna! MAIL NAAR LUNA@MECHELEN.BE

Vergeet ook die fijne momenten met je collega’s niet vast te leggen op foto!

MAIL JE FOTO'S OF GEBRUIK #MIJNLUNA OP SOCIALE MEDIA

LUNA  
LUNA