Page 1

NIEUWS UIT ALMERE HOUT NOORD | 17 juni 2010 Wijk voor initiatieven: ondernemend, talentvol, ecologisch info@wijkvoorinitiatieven.nl Gemeenteraad akkoord met Ontwikkelingsplan Start bouw begin 2012 Voor (bijna) elk initiatief een plek! Buurtjes in de wijk Waterrijk en ecologisch

Gemeenteraad akkoord met Ontwikkelingsplan De gemeenteraad stelde op 10 juni 2010 het Ontwikkelingsplan voor Almere Hout Noord vast. Talentvol, ondernemend en ecologisch: een wijk die ruimte biedt aan mensen die willen groeien. De gemeente Almere en woningcorporatie Ymere maakten het plan. Het groene en waterrijke gebied bevat ruim drieduizend koopwoningen en duizend huurwoningen. Maar er is ook ruimte voor allerlei vormen bedrijvigheid in de wijk. Lees meer »

Start bouw begin 2012 Begin 2012 kunnen de eerste bouwactiviteiten starten. Het gaat dan om de aanleg van de wegen en het groen. En natuurlijk zo snel mogelijk: de eerste winkels, huizen en bedrijven. De wijk komt voort uit plannen van initiatiefnemers – mensen die een huis, een winkel, een bedrijf of een school willen bouwen. Met elkaar bepalen zij hoe de wijk er straks uit ziet. Lees meer »

Voor (bijna) elk initiatief een plek! Almere Hout Noord biedt alle ruimte aan bewoners en ondernemers. Een kantoor aan huis kan, maar ook een grotere bedrijfsruimte op het erf is mogelijk. Of een familiehuis, met grootouders, ouders en kinderen. Er is ruimte voor een groep starters. Of … vult u het zelf maar in. Inmiddels zijn er zo’n 35 initiatieven aangemeld. Het overleg met de indieners start …. Later dit jaar start een wervingscampagne. Aanmelding van een initiatief kan 24 uur per dag via de site. Lees meer »

Buurtjes in de wijk Almere Hout Noord wordt opgeknipt in buurtjes van 150 tot 200 huizen. Elke buurt kan zijn eigen karakter krijgen. Vier buurtjes delen samen een school. Er komen winkels en horeca voor de hele wijk en sport- en speelplekken in elke buurt. Door de hele wijk loopt een track, een route waarlangs je kunt fietsen, wandelen, skaten,en hardlopen. Klik hier voor meer feiten en cijfers.

Waterrijk en ecologisch De wijk is waterrijk, zodat veel woningen een tuin aan het water hebben. Je kunt met je kano boodschappen doen. Kinderen kunnen banjeren in het bos, aan het water en op natuurlijke speelplekken. De wijk krijgt straks 100% duurzame energie, ondermeer van windmolens langs de A6.

Wijk voor initiatieven: ondernemend, talentvol, ecologisch

info@wijkvoorinitiatieven.nl | www.wijkvoorinitiatieven.nl U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich geregistreerd heeft op de website www. wijkvoorinitiatieven.nl. Wilt u van deze lijst verwijderd worden, stuur dan een bericht aan info@wijkvoorinitiatieven.nl

http://www.wijkvoorinitiatieven.nl/wp-content/uploads/2010/07/100421-nr-1-Wijk-voor-Initiatieven-Alm  

http://www.wijkvoorinitiatieven.nl/wp-content/uploads/2010/07/100421-nr-1-Wijk-voor-Initiatieven-Almere-Hout-Noord-21.pdf