Page 1

Samenvatting wijkwandeling inrichtingsplan Kerckebosch 10 oktober 2009

projectgroep

1 october 2009


Wijkwandeling inrichtingsplan Kerckebosch - Fotoimpressie van de wijkwandeling - Resultaten van de wijkwandeling - Samenvatting Paul Kersten, landschapsarchitect wUrck - Reacties deelnemers - Het vervolgproces, tweede bijeenkomst op 8 december 2009, van 19.30 – 21.30 uur - Presentaties 10 oktober


Wijkwandeling inrichtingsplan Kerckebosch Zaterdag 10 oktober organiseerde de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch een wijkwandeling voor het inrichtingsplan Kerckebosch. : Bewoners, omwonenden, belanghebbenden en ook specialisten waren uitgenodigd om deel te nemen aan de wandeling. Doel was om ‘in het veld van Kerckebosch’ met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor inrichting van de openbare ruimte, het landschap en de aansluiting met de omliggende natuurgebieden. Na een korte presentatie, kon de wandeling met ruim 40 deelnemers van start.


projectgroep

1 october 2009


Conclusies wijkwandeling (1) - Waardering en draagvlak voor een natuurlijke inrichting van het landschap. - Openbare ruimte hoeft niet overal even “netjes aangeharkt” te zijn. - Suggestie om het gebied te laten begrazen met schapen. - Draagvlak om bij bosinrichting te kiezen voor ‘open’ delen en delen die meer gesloten zijn. Deze afwisseling komt de bosbeleving ten goede. - Suggestie om minder, maar wel grotere bomen aan te planten.


Conclusies wijkwandeling (2) - Suggestie om de hoogteverschillen in het landschap te versterken. Maak hierbij gebruik van de hoogteverschillen die ontstaan bij de aanleg van de verdiepte parkeerterreinen. Wellicht woon je op een stuifheuvel en parkeer je daar onder. - Maak een scheiding tussen natuurlijke inrichting en een meer cultuur parkachtige inrichting en pas ook het beheer hier op aan. - Pas op met het toevoegen van storende elementen in meer natuurlijke wijkdelen. - Begrip bij deelnemers dat een dicht bos niet altijd de mooiste oplossing is. Het kappen van bomen is o.k. Om zo de natuurlijk meer tot zijn recht te laten komen. - NB er is veel bezwaar tegen het kappen van bomen om woningen te bouwen.


Antwoorden deelnemers op themavragen

Thema: Natuurwaarden Welke ideeën voor het verbeteren van de natuurwaarden in Kerckebosch spreken aan? Heeft u meer verbeterideeën? • •

Vennetje (behouden) Veel aandacht natuur positief gewaardeerd


Antwoorden deelnemers op themavragen

Thema: Sociale veiligheid en openbare ruimte Benoem de kansen en aandachtspunten. • 30 km gebied in Kerckebosch • Veiligheid voor fietsers en voetgangersverkeersdrempels • Sociale veiligheid: open en veel doorzicht • Verlichting/natuur (tegenstrijdigheid)


Antwoorden deelnemers op themavragen

Thema: Speelvoorzieningen Geef uw ideeën voor speelvoorzieningen in de nieuwe wijk en de locatie. • Speelvoorzieningen voor diverse leeftijdsgroepen (ook hangplekken) • ‘Clubgebouw’ voor ouderen • Speelmogelijkheden concentreren in scholenlaantje (met beheerder) • Natuurlijke speelmaterialen


Antwoorden deelnemers op themavragen

Thema: Gebruik openbare ruimte Benoem wensen en aandachtspunten. • Toegankelijkheid, ook voor gehandicapten • Goede verlichting • Voorzieningen zoals een eethuisje en/of andere horeca


Antwoorden deelnemers op themavragen

Thema: Boskwaliteit Benoem de kwaliteiten van de bosomgeving en het wonen in het bos en de aandachtspunten. • Bos gezien als natuur • Zorg voor doorzicht • Bos betekent ook privacy (geen inkijk en houd ook rekening met sociale veiligheid)


Antwoorden deelnemers op themavragen

Thema: algemeen Meer wensen, ideeën en/of aandachtspunten. • Rekening houden met gehandicapten • Een zwembad • Voldoende geld voor beheer openbare ruimte • Een wijkbeheerder • Een inloophuis/meerdere locaties met ‘buurthuisfunctie’ • Handhaving bos tegenover lange zijde Graaf Adolflaan


Vervolgplanning Inrichtingsplan • •

• • •

Volgende bijeenkomst is 8 december van 19.30 tot 21.30 uur Tot dan aan de slag met alle ideeën met stedenbouwkundigen, ecoloog, gemeente et cetera Richting geven aan eerste ideeën 8 december is er geen panklaar plan, wel is de richting bepaald Ook verkeerskundige(n) worden betrokken bij het Inrichtingsplan


Presentatie Paul Kersten wUrck


projectgroep

1 october 2009


De Bruyn: wijkgedachte uit jaren 50 is nabootsen van middeleeuwse stad Hij kwam tot een andere vertolking van woonstructuren: grootschalige woonhoven met daarbinnen groene ruimten voor voorzieingen


Ruimtelijke opbouw concept de Bruyn

Ruimtelijke opbouw masterplan Khandekar


BOS

PARK BOS

NATUUR BOS

3 ruimtelijke modellen voor aansluiten woonscheggen

1 heide vs. bos


1 heide vs. bos


1 heide vs. bos


1 heide vs. bos


1 heide vs. bos


1 heide vs. bos


projectgroep

1 october 2009

Samenvatting Wijkwandeling Inrichtingsplan  

Kerckebosch

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you