Page 1

Persuitnodiging informatiekaravaan Data informatiekaravaan Windpark Noordoostpolder bekend! Na de start in Emmeloord trekt de informatiekaravaan van het Windpark Noordoostpolder de komende weken langs de gemeenten Urk (4 september) Gaasterland (7 september) en Lemsterland (10 september). Graag nodigen wij u uit voor de eerstvolgende informatiekaravaan op 4 september 2009 op Urk. De informatiekaravaan is een mobiele tentoonstelling voor iedereen die zich wil laten informeren en vragen heeft over het Windpark Noordoostpolder. Mensen die zorgen hebben over het uitzicht vanuit een specifiek gezichtspunt kunnen ter plaatse een beeld vanuit dit punt laten maken en bekijken. Specifiek voor Urk zijn deskundigen aanwezig met betrekking tot het cultureel erfgoed. De betrokkenen bij het windpark geven naast informatie over het windpark ook informatie over de Milieueffectrapportage (MER). In de MER voor het Windpark Noordoostpolder worden de effecten beschreven van verschillende types windmolens op ondermeer het landschap, de ruimtelijke kwaliteit, vogels, recreatie, schaduwwerking en geluid. Het uitgebreide rapport bevat informatie voor het Rijksinpassingsplan, dit is het benodigde ruimtelijke besluit. Ook wordt de informatie gebruikt voor verschillende vergunningen. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de informatiekaravaan: Vrijdag 4 september van 16.00 tot 20.00 uur Het Achterhuis, Burg. J. Schipperkade 2, Urk Windpark Noordoostpolder Het Windpark Noordoostpolder is één van de kansrijkste projecten in Nederland en kan binnen drie à vier jaar duurzame elektriciteit voor 1,2 miljoen mensen genereren. Het windpark draagt 20 tot 25% bij aan de overheidsdoelstellingen om nog deze kabinetsperiode 2000 MW extra op land te vergunnen. Het Windpark Noordoostpolder is een initiatief van de Koepel Windenergie Noordoostpolder. Het project wordt voorbereid met de gemeente Noordoostpolder, de provincie Flevoland en de ministeries van Economische Zaken, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Voor aanmelden en/of meer informatie kunt u contact opnemen met: Marcia Appels, communicatie adviseur Windpark Noordoostpolder Mappels@beaucom.nl 020—664 9444 of 06-4137 4673

http://www.windparknoordoostpolder.nl/wp-content/uploads/2009/08/090904-Persuitnodiging-informatieka  

http://www.windparknoordoostpolder.nl/wp-content/uploads/2009/08/090904-Persuitnodiging-informatiekaravaan-Urk.pdf