VJ_TILBURG_2019_1

Page 1

Volg ons op Facebook en Twitter

n Regio Tilburg & Waalwijk 7e jaargang, nr. 1, februari 2019

Boordevol nieuws over zorg, welzijn en lifestyle

Ouderen vinden de weg naar Bridge Bridge is een fascinerend kaartspel dat de hersenen flink aan het werk zet. Maar het is ook een sociale denksport. Dat ontdekken ook 55-plussers steeds vaker. Ouderen beginnen vaak met bridge omdat ze horen dat het goed is voor de hersenen. Maar daarna ervaren ze het sociale aspect van bridge. Er ontstaan vriendschappen en sociale netwerken die voor veel mensen heel betekenisvol zijn. Op haar 57e kwam Carla Snoeij (69) plotseling alleen te staan. In dat eerste emotionele jaar na de relatiebreuk ondervond zij veel steun van haar bridgeclub. ‘Zij hebben mij opgevangen, niet op een overdreven manier hoor, maar ik voelde me gesteund.

Carla Snoeij:

‘Zonder bridge was ik in een isolement beland.’

Ze haalden mij erbij en in die periode ontstonden ook afspraakjes om thuis te bridgen. Ik vind dat gezellig. We komen op elkaars verjaardagen, weten van elkaars wel en wee, hoe het is met elkaars kinderen en kleinkinderen. Ja, mijn sociale

netwerk in het bridge is veel groter dan dat in mijn andere kringen.’ Bridge bindt mensen, zegt ze. ‘Via het kaarten leren we elkaar kennen, maar de vriendschappen die eruit voortvloeien gaan verder en vormen je

sociale leven, zéker als je alleen leeft, zoals ik. Dit sociale spel heeft mij uit een isolement getrokken waar ik zonder bridge in beland zou zijn.’

Bridge: fitness for the mind Bridge is een denksport, maar het bijzondere is dat het ook een teamsport is. Je speelt het samen met een partner tegen anderen. Voor een spelletje bridge zijn 4 personen nodig. Ook leuk is dat zo’n spelletje nooit meer dan vijf tot tien minuten duurt. Daarna begin je weer aan een nieuw spel. Bridge is niet moeilijk en iedereen kan het spelen. Van jong tot oud en van gezond tot mensen die leven met een beperking. Maar je moet het wél leren. Het spel is verslavend leuk als je het eenmaal kan. De BridgeBond heeft een leermethode ‘Start met bridge’ die zich speciaal richt op ouderen. Een makkelijke manier om bridge te leren is via een cursus van een bridgedocent.

Meer over bridge is te vinden op de officiële website van de Nederlandse Bridge Bond. www.bridge.nl

DEZE ZORGKRANT IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR www.etz.nl

Editie Tilburg & Waalwijk

www.hetlaar.nl

www.dewever.nl www.pcob.nl

www.kbo.nl

www.anbo.nl

De bridgegemeenschap is erg actief. In de weekenden en zelfs op vakantie zijn er overal mogelijkheden om je in deze leuke en leerzame hobby uit te leven!


Pagina 2


Pagina 3

Goed doordacht de toekomst in Het ETZ voegt de spoedeisende hulpen (SEH’s)

Oud-patiënten ontmoeten lotgenoten in IC-café

samen op locatie ETZ

Het is fijn om te horen dat een dierbare de Intensive

Elisabeth en sluit eind mei

Care (IC) mag verlaten. Maar daarna is de patiënt niet

2019 de SEH op locatie

gevrijwaard van klachten. Een verblijf op de IC is namelijk

ETZ TweeSteden. “Dit is

voor veel patiënten en hun naasten een heftige, emotionele

Verschuivig noodzakelijk om goede van de zorg voor en veilige zorg te kunnen patiënten van het ETZ

gebeurtenis die ook na ontslag uit het ziekenhuis impact heeft. Daarom houdt het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) maandagavond 11 maart een IC-café, waar

blijven leveren.”

De SEH op ETZ TweeSteden is nu in de avond en nacht gesloten. Door de gedeeltelijke sluiting kan de spoedzorg op ETZ Elisabeth onveranderd worden gegarandeerd. Bestuurder Bart Berden licht toe: “De sluiting van de SEH op ETZ TweeSteden was oorspronkelijk gepland voor 2025, maar door het aanhoudende tekort aan SEH-verpleegkundigen moeten we dat nu eerder doen.”

Eerste Hart Hulp De maatregel heeft dus geen gevolgen voor de SEH op ETZ Elisabeth. Deze SEH aan de Hilvarenbeekseweg in Tilburg blijft zeven dagen per week en 24 uur per dag open voor spoedpatiënten met een acute zorgvraag. De Eerste Hart Hulp (EHH) blijft wél open op ETZ TweeSteden. Op de EHH worden patiënten onderzocht met mogelijke hart-

klachten. Patiënten met hartklachten worden na verwijzing van de Huisartsenpost of als de ambulance is ingeschakeld, opgevangen op ETZ TweeSteden.

Spoedzorg De zorg voor spoedpatiënten ziet er in het ETZ tot eind mei 2019 zo uit:

we een goed doordacht plan opgesteld. Long- en Buikchirurgie zijn de eerste grote specialismen die verplaatsen. Cardiologie en andere specialismen zoals Longgeneeskunde, Interne Geneeskunde, Oncologie, Geriatrie en Urologie volgen later.

Zorg in de toekomst

Op de lange termijn verschuift de zorg voor patiënten in het ETZ. Bestuurder Bart Berden: “We hebben het dan over ons zorgaanbod rond 2025. Voorop staat dat alle huidige locaties ETZ Elisabeth, ETZ TweeSteden, ETZ Waalwijk en ETZ Oisterwijk - blijven bestaan. We werken tot 2025 toe naar één locatie waar alle verpleegbedden staan. Dat Verschuivingen van zorg wordt ETZ Elisabeth. Daar vindt Door de sluiting van de SEH op ook alle zeer complexe en acute ETZ TweeSteden verschuiven zorg plaats. Op de andere drie uiteindelijk alle specialismen die locaties wordt op termijn vooral spoedpatiënten opvangen naar poliklinische zorg en bijbehorende ETZ Elisabeth. Hiervoor hebben diagnostiek gedaan.” • SEH ETZ Elisabeth (Hilvarenbeekseweg 60): 24 uur per dag, 7 dagen per week • SEH ETZ TweeSteden (Dr. Deelenlaan 5): van 08.00 tot 20.00 uur o EHH ETZ TweeSteden Dr. Deelenlaan 5): 24 uur per dag, 7 dagen per week

Dringend medische hulp nodig? Bel dan altijd eerst de huisarts. Buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. De huisartsenpost Midden-Brabant is te bereiken via telefoonnummer 0900 - 33 22 222. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar de Spoedeisende Hulp (SEH). Bezoekt u de SEH? Dan vallen de kosten onder uw eigen risico. Ook als u via de huisartsenpost wordt doorverwezen naar de SEH voor onderzoek of behandeling.

patiënten, hun naasten en zorgverleners informatie en ervaringen kunnen uitwisselen. Na een verblijf op de IC kunnen klachten blijven bestaan, zoals vermoeidheid, verlies spierkracht, spierpijn, slikproblemen, depressie, angst, etc. Dit kan duiden op het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Alleen al in de regio Midden-Brabant hebben vele duizenden mensen last van een PICS. Dit komt niet alleen voor bij IC-patiënten, maar ook bij familieleden en dierbaren. Ook zij kunnen een IC-opname als een traumatische

ETZ Elisabeth, Hilvarenbeekseweg 60, Tilburg ETZ TweeSteden, Dr. Deelenlaan 5, Tilburg ETZ Waalwijk, Kasteellaan 2, Waalwijk 013 - 221 00 00 www.etz.nl

ervaring beleven, ook als de patiënt overlijdt en er een rouwproces volgt. Daarom hebben veel oud-patiënten en hun naasten behoefte aan contact met lotgenoten. Het ETZ biedt ze die mogelijkheid via het IC-café. Het volgende IC-café vindt maandag 11 maart van 19.30 tot 21.30 uur plaats in woonlandschap De Leyhoeve, aan de Dokter Bloemenlaan 9-01 in Tilburg. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van patiëntenvereniging IC Connect: www.icconnect.nl.

Het IC-café is een initiatief van medisch specialist Anne Rutten.

Bijzondere foto’s van ouders met hun overleden baby

Expositie ‘Oneindige liefde’ in Stiltecentrum ETZ In het Stiltecentrum op locatie Elisabeth van het ETZ is de fototentoonstelling ‘Oneindige liefde’ te zien. Deze bijzondere expositie - met foto’s van ouders en hun overleden baby - vindt plaats om het tienjarig bestaan van herdenkingsmonument de Vlinderboom te vieren. Ter ere van het tienjarige bestaan van de Vlinderboom

De Vlinderboom is een door kunstenares Jeanne van Midde (Goirle) gemaakt kunstwerk waar ouders in het Stiltecentrum (route 70) van het ziekenhuis heen kunnen gaan om even stil te staan bij een ongelooflijk verdrietige gebeurtenis in hun leven: een kind dat vóór, tijdens of kort na de bevalling overlijdt. “Ouders vinden bij de Vlinderboom troost. Ze kunnen er een kaarsje opsteken of een herinneringsteentje achterlaten”, verduidelijkt Marjon van Dooren. Zij is initiatiefneemster van de Vlinderboom en werkt als verpleegkundige op de verloskamers. Daar vinden jaarlijks ongeveer tachtig perinatale sterftes plaats. Marjon: “Ouders die dit

overkomt worden geconfronteerd met groot verlies en pijn. Wij proberen ze met de grootste zorg te begeleiden en herinneringen vast te leggen. Bijvoorbeeld door foto’s en hand- of voetafdrukjes te maken, de baby’s in een manteltje te wikkelen of ze een wateropbaring te geven. Deze ouders hebben heel veel liefde voor hun overleden kindje. En ze zijn er trots op. Dat maken we met de expositie zichtbaar. We doen dit ook voor alle mensen die we de afgelopen tien jaar begeleid hebben.”

Emoties Volgens Marjon wordt het een mooie expositie met indruk-

wekkende foto’s. “Achter elke foto zit een ander verhaal, met een verscheidenheid aan emoties. Wat de foto’s met elkaar gemeen hebben is dat ouders met heel zichtbare liefde naar hun overleden kind kijken. Ze voelen zich duidelijk met de baby verbonden. De foto’s zorgen dat het kind deel blijft uitmaken van hun geschiedenis. En de foto’s laten ook zien dat perinatale sterfte vaker voorkomt dan iedereen denkt.” De foto’s zijn beschikbaar gesteld door Ima Afscheidszorg en zijn tot medio juni 2019 in het Stiltecentrum van ETZ Elisabeth (Hilvarenbeekseweg in Tilburg) te zien.


Pagina 4

Vrijwilliger binnen de ouderenzorg Veel mensen willen na of naast een arbeidzaam leven invulling geven aan ‘zorgen voor elkaar’. Op hun zoektocht naar vrijwilligerswerk gaan ze, anders dan vroeger, uit van de eigen talenten. Welke waarde kunnen ze toevoegen en wat past bij hun interesses. De Wever erkent de maatschappij in dat opzicht verandert en speelt daar graag op in. Dat betekent ze gebruikmaakt van de specifieke kwaliteiten van de vrijwilliger en die als uitgangspunt neemt. Ook de beweegredenen zijn divers, de een zoekt vrijwilligerswerk om in het kader van re-integratie uit te vinden wat zijn of haar belastbaarheid is. De ander wil gewoon de medemens een hart om de riem steken. En dat kan, het werk is zeer divers, voor iedereen is er wel iets van zijn of haar gading. Maar altijd heeft iedereen er baat bij, de cliënten van De Wever, de vrijwilliger en de maatschappij. Daarnaast verandert ook de cliënt.

Die heeft steeds meer een eigen, specifieke vraag. Eigen regie en eigen activiteit maken immers gelukkig. Daarom zoekt een ouderenorganisatie als De Wever ook naar vrijwilligers met diverse talenten. Die talenten hoeven niet per se in de directe contacten met cliënten te liggen, een vrijwilliger kan ook heel goed op een indirecte manier een bijdrage leveren. Maar één ding geldt voor elke vrijwilliger: je maakt mensen blij en gaat zelf met een positief gevoel naar huis.

Vrijwilligerswerk in de ouderenzorg heeft veel te bieden. Loop gerust eens binnen in een van de woonzorg- of behandelcentra van De Wever om de sfeer te proeven.

‘Als ik bij oudere mensen ben, smelt ik. Ik wil hen vanuit mijn hart aandacht geven.’


Pagina 5

Verhuiswens senioren lijkt te groeien Van de ruim 5600 respondenten van 60 jaar of ouder hebben ruim 1400 (25,7 procent) van hen een verhuiswens. Nog eens zo’n 550 respondenten (10 procent) hebben een meer latente verhuiswens. Zij antwoorden met ‘later’, ‘als ik er aan toe ben’ of ‘nu nog niet’. Dat is opvallend. Uit de laatste CBS-cijfers (gebaseerd op het WoonOnderzoek (WoON) uit 2015) bleek dat het aantal 65-plussers dat aangeeft eventueel te willen verhuizen steeg van 6 procent in 2009 naar 16 procent in 2015. Nu, vier jaar later, lijkt die groep nog verder gegroeid. Dat blijkt uit een peiling van ANBO, de belangenbehartiger voor senioren.

Meer samen “We moeten wachten op het nieuwe WoonOnderzoek (WoON) om de cijfers te kunnen staven, maar de behoefte is heel duidelijk. Het is hoog tijd voor een dwingende opdracht aan gemeenten om aan de slag te gaan met wonen, wijken en welzijn. In samenwerking met lokale woningcorporaties, projectontwikkelaars én particulieren. We weten al jarenlang dat de demografische ontwikkelingen nopen tot lokale actieplannen om te zorgen dat mensen op een prettige manier oud worden,

maar tot nu toe ontbreekt op lokaal niveau te vaak een visie op woningaanbod en –voorraad in relatie tot de lokale behoeften. De 164 miljoen euro die de minister van Volksgezondheid hiervoor uittrekt is mooi, maar dit zet geen zoden aan de dijk zonder goede medewerking van gemeenten. We zien te veel stroperigheid en te weinig urgentie ”, zo zegt ANBObestuurder Liane den Haan.

Ook nadenken over nieuwe woonvormen En die behoeften veranderen. Hoewel veel mensen in hun

huidige huis oud willen blijven worden, ontstaat er ook behoefte aan nieuwe woonvormen. Den Haan: “Bovendien blijkt dat de 60-plussers met een verhuisbehoefte in verrassend hoge mate open staat voor een vorm van meer gemeenschappelijk wonen. Slechts 20 procent van de ondervraagden zegt ‘nee’ op de vraag of ze dat ooit willen. De grootste groep (ruim 55 procent) zegt ‘ja, onder voorwaarden’: van zelfstandigheid, van gelijkgestemdheid, van privacy of van vrijheid. Een goede en passende woning cruciaal is voor een goede kwaliteit van leven. En zoveel mensen, zoveel wensen. Wanneer we aan mensen zelf vragen hoe zij willen wonen, dan sluit men een vorm van gezamenlijkheid zeker niet uit. Maar ook daaraan is grote variatie te ontdekken. Zelfstandig wonen, zelfstandig met gedeelde faciliteiten, collectief wonen; het aanbod groeit, maar nog niet snel genoeg.”

Andere opvallende resultaten • 56 Procent van de ondervraagde 60-plussers woont meer dan 20 jaar in de huidige woning;

• Ruim 31 procent woont in een appartementencomplex en ruim 57 procent woont in een woning met meerdere verdiepingen; • In 67 procent van de gevallen voldoet de woning aan de wensen. Dat betekent dat mensen ook een verhuiswens kunnen hebben als de woning past bij de bewoner; • Voorzieningen dichtbij, de mogelijkheid om hulp of zorg

mensen 60 jaar of ouder; dat is de groep waar de bovenstaande conclusies uit worden getrokken. 76 procent van de ondervraagden is lid van ANBO. 42 Procent van de ondervraagden is vrouw, 57 procent is man. In 34 procent van de gevallen zijn de respondenten alleenstaand, zonder inwonende kinderen; in 45 procent van de gevallen zijn de respondenten samen-

Een goede en passende woning cruciaal is voor een goede kwaliteit van leven. te krijgen en gezelligheid zijn de belangrijkste wensen voor een toekomstige woning.

Over het onderzoek Dit onderzoek is gedaan tussen 29 januari en 6 februari, onder 34.000 leden en 28.000 nietleden van ANBO. Ruim 7100 mensen reageerden, wat een response rate van 11,5 procent betekent. Daarvan zijn 5627

wonend met een gezonde partner, zonder inwonende kinderen. De respondenten wonen overwegend in ZuidHolland (21 procent) en Noord-Holland (19 procent). De enquête is uitgezet via het mailbestand van ANBO. De resultaten zijn niet gewogen of gecorrigeerd en derhalve niet representatief. We spreken nadrukkelijk van een peiling.


Pagina 6

Gemeenten moeten contant geld accepteren Ook in de Tweede Kamer gaan stemmen op om gemeenten te verplichten contant geld te accepteren. Eind januari werd er gestemd over een motie van CDA-Kamerlid Erik Ronnes en zijn collega van 50Plus Martin van Rooijen. Deze oproep volgt op een brief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan alle 380 gemeenten: burgers moeten aan de balie van gemeentehuizen met contant geld kunnen blijven betalen. Dat schreef onder andere RTLZ. dat gemeenten contant geld weigeren. Niet alleen ANBO en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken zijn tegen het beleid dat er Los het op alleen gepind kan worden aan de In veel gemeenten kunnen balie van het gemeente, ook de burgers alleen met een pinpas Europese Centrale Bank heeft terecht voor een nieuw pasgewaarschuwd: volgens het poort of rijbewijs. De Volkskrant Europees recht is alleen pinnen schreef daarover in maart van vorig jaar, maar het was al eerder niet toegestaan. In de Tweede Kamer wordt die handschoen onderwerp van gesprek. ANBO nu opgepakt. zei destijds dat, los van de wettelijke regels hierover, het Update voor alle overheden niet meer De motie van Kamerleden Ronnes dan normaal zou moeten zijn en Van Rooijen is aangenomen. dat burgers een keuze hebben Gemeenten worden verplicht om om contant of met de pinpas weer contant geld te accepteren. te betalen. “De overheid, en Uit een peiling van Hart van bij uitstek gemeenten, zou het Nederland blijkt dat de meeste goede voorbeeld moeten geven mensen hun paspoort of rijbewijs en alle burgers in de gelegenheid met pin (willen) betalen, maar stellen om zelfstandig aan de ook dat 91 procent van de onder- maatschappij te kunnen deelvraagden het onacceptabel vindt nemen”, zei Liane Den Haan,

directeur-bestuurder van ANBO. “Het kan niet zo zijn dat een deel van de burgers niet geholpen kan worden omdat de gemeente keuzes maakt die niet passen bij de verantwoordelijkheid die zij zou moeten nemen.” Een onbekend aantal gemeenten heeft het pin-only-beleid teruggedraaid. In Zoetermeer moest de gemeentelijke ombudsman eraan te pas komen.

Vier op de tien transacties contant De Nederlandse Bank maakt zich grote zorgen over het verminderd gebruik van contant geld. Voor het eerst doen Nederlanders minder dan vier op de tien betalingen contant, zo blijkt uit nieuwe cijfers waar het AD over schrijft. DNB wil dat

“De overheid zou alle burgers in de gelegenheid stellen om zelfstandig aan de maatschappij te kunnen deelnemen” banken, detailhandel, overheid en belangenclubs afspreken dat contant geld algemeen geaccepteerd blijft. Iets dat ANBO onderschrijft. Er zijn in Nederland zo’n vier miljoen mensen die op de een of andere manier minder goed in staat zijn om (altijd) te pinnen. Dat zijn

laaggeletterden, mensen met een visuele beperking, groepen mensen die onder bewind staan, groepen daken thuislozen en een deel van de ouderen. Van de 75plussers rekent nog in 61 procent van de gevallen contant af.

Bespreek reanimatiewens op tijd Artsen willen dat ouderen eerder nadenken over de vraag of ze gereanimeerd willen worden. Nu gebeurt dat vaak pas op de spoedeisende hulp, of vlak voor een risicovolle operatie. ANBO ondersteunt die oproep. Die vraag valt die patiënten soms rauw op het dak. Ze kunnen door de spanning of tijdsdruk niet altijd een overwogen besluit nemen, zegt Diederik van Dijk, hoogleraar intensive care van het UMC Utrecht in het AD. Hij sprak een aantal patiënten, van wie achteraf bleek dat ze niet gereanimeerd hadden willen worden. Bespreek het op tijd Euthanasie, reanimatie en andere levensverlengende of levensverkortende ingrepen

Liane den Haan, directeurbestuurder van ANBO, is het met Van Dijk eens. “In principe geldt de oproep voor iedereen, want het kan ons allemaal overkomen dat je ineens op de eerste hulp terecht komt. Maar het gaat natuurlijk met name om ouderen die kwetsbaar zijn, of al ziek. Het is heel belangrijk dat zij hierover nadenken”, zo zei de op Radio 1 en op de website van de NOS. “Ouderen moeten beslissen wat ze willen”, zegt Den Haan. “Anders moet de familie dat doen. Dat is lastig als het nooit onderwerp van gesprek is geweest.”

Het gaat niet alleen om ouderen HHet levenseinde is een zwaar onderwerp, en niet iedereen wíl er invloed op hebben. Tegelijkertijd is het belangrijk

dat patiënten - en niet alleen ouderen - nadenken over wat ze wel en niet meer willen. Dat gaat dus niet alleen over euthanasie, maar ook over reanimatie en andere levensverlengende of levensverkortende ingrepen. Den Haan pleit er bij de NOS dan ook voor dat bij intakegesprekken in het ziekenhuis de vraag al wordt gesteld. “Of nog eerder, bij de huisarts. Die kan heel goed inschatten in welke situatie mensen zitten en aankaarten dat de vraag mogelijk een keertje gaat komen. Want wat je wilt, blijft je eigen verantwoordelijkheid”, zegt Den Haan. “Je kunt bijvoorbeeld een niet-reanimerenpenning nemen, je wens vastleggen of het zelf bespreekbaar maken. Het is goed om erover na te denken en het je omgeving te laten weten.”


Pagina 7

Wereldberoemd in Tilburg en omstreken! Daar bij die molen, de Klok van Arnemuiden of André Rieu, die liedjes zingen de Lariebellen niet. Ze hebben een modern repertoire. Suzanne van VOF De Kunst, De meeste dromen zijn bedrog van Marco Borsato, Alles kan een mens gelukkig maken van René Froger, Een beetje verliefd van André Hazes en Brabant van Guus Meeuwis, het betere werk!

De Lariebellen is opgericht door Mariëlle Frijters, huiskamermedewerker en miMakker in Het Laar. “Ik werk in het gedeelte van Het Laar waar bewoners met dementie wonen en kreeg het idee om een koor te formeren. Zingen is leuk om te doen. Het brengt veel sfeer en houdt de bewoners alert. Meestal zingen we met een groepje van 8 tot 10 mensen. Ik kijk gewoon wie er zin heeft en dan gaan we aan de slag. 14 september durfden we het aan, toen traden we voor het eerst als de Lariebellen op in Het Laar! Ik had prachtige shirts laten bedrukken zodat we allemaal in stijl konden aantreden.” Toen ontstond de uitdagende gedachte om op tournee te gaan. 16 november was de première in de Volkaert in Dongen, 22 november gingen ze langs bij Convivio en in februari is Johannes Zwijssen in Tilburg bezocht. “Je ziet het”, zegt Mariëlle “Ze hebben er hartstikke veel lol in, en het zijn toch bewoners met behoorlijke dementie. Ze hebben deze liedjes echt wel moeten leren zingen. We repeteren vaak als het de bewoner en ons goed uitkomt. Dan zingen we even een liedje.” Mariëlle doet het samen met collega’s en vrijwilligers, die met de bewoners repeteren en ook mee op tournee gaan. Vrijwilliger Jeffrey vertelt: “Mariëlle stelde aan ons voor of het niet leuk was om met het koor ergens naar toe gaan. Ik was sceptisch, is dat niet te hoog gegrepen voor de mensen? Maar we zijn gegaan. Het is zo wonderlijk, ze kunnen het allemaal aan. Als je ziet hoe ze genieten, dat is echt geweldig. We gaan dan met de Laarbus, het is voor hen echt een middag uit.” Daar zitten mevrouw van Warmerdam en mevrouw Jespers, twee van de koorleden en bewoners van Laarhoven. Hoe vinden ze het om bij de Lariebellen te horen? “Het is heel leuk om te doen. Ook dat we op tournee gaan. De mensen genieten ervan als wij op bezoek komen om te zingen.”

“Als je ziet hoe ze genieten, dat is echt geweldig.”


Pagina 8

Alles voor mooie tanden Kom gerust langs voor een gratis controle! Tandprothetische praktijk de Reijshoeve maakt voor iedere mond een mooi en passend gebit. U kunt bij ons terecht voor: 3 volledige prothese 3 implantaatprothese 3 frameprothese 3 reparaties 3 anti snurkbeugel 3 gebitsbeschermers 3 rebasing 3 bleken

Haal- en Brengservice of Behandeling aan Huis Bent u minder mobiel of heeft u geen mogelijkheden om naar onze praktijk te komen? Dan komen wij graag naar u. We halen u op en brengen na de behandeling weer netjes thuis of we behandelen u aan huis.

Contract CZ Wij hebben een contract met zorgverzekeraar CZ, hierdoor kunnen wij machtigingsvrij implantaten en klikprotheses maken voor patiënten van CZ Gendringenlaan 171 • 5043 LX Tilburg • tel 013-5700841 www.praktijkreijshoeve.nl • info@praktijkreijshoeve.nl


Pagina 9

#VanHuisNaarThuis laat het eerlijke beeld van ouderenzorg zien Hoe maak je van een huis een thuis? Die vraag stond het afgelopen jaar al centraal in het project Van Huis Naar Thuis. Eerder in dit project kregen zorgbestuurders, verzorgenden en verpleegkundigen een kijkje in elkaars keuken. Op die manier konden collega’s ideeën opdoen, geïnspireerd raken en met een andere blik kijken naar gemaakte keuzes en onderliggende dilemma’s op het gebied van ouderenzorg en de laatste levensfase. Nu gaat Van Huis Naar Thuis verder. Door een blog- en vlog-estafette - een vlogstafette - wil ANBO inspirerende, dagelijkse voorbeelden laten zien van leven, werken en zorgen in een verpleeghuis. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid trapte vandaag de vlogstafette af. Met estafettestokjes in de vorm van huisjes geven medewerkers de vloguitdaging aan elkaar door. Kick-off door minister Hugo de Jonge ANBO wil dat er een realistisch beeld ontstaat van ouderenzorg, zonder onterecht negatief imago. “Natuurlijk is het werken in de zorg soms zwaar of verdrietig. Maar het is ook heel betekenisvol om mensen bij te staan op een moment dat het echt nodig is. Laten we het eerlijke verhaal over de zorg vertellen: het is een prachtig

vak! En dat doe je door mensen over je schouder te laten meekijken in je dagelijkse praktijk. Dat is eerlijker dan wat dan ook, en daardoor ook heel wervend en enthousiasmerend!”, zo zegt minister Hugo de Jonge bij de aftrap.

Laten zien hoe de ouderenzorg écht is Verpleegkundige en zorgvlogger Tommie Niessen: “Er

zit een laagje stof op de ouderenzorg, en dat moet eraf. Door het delen van beelden kunnen we laten zien hoe de ouderenzorg écht is en daardoor misschien ook nieuwe mensen aan de zorg binden.” “Delen inspireert elkaar”, zegt Zorgspectrumbestuurder Vivian Broekx. “En wanneer medewerkers zichtbaar zijn inspireren ze niet alleen de binnenste schil, maar laten ze ook hun werk, hun trots zien aan

Liane den Haan een bredere buitenwereld”, zo vult Viattence-bestuurder Laurent de Vries aan.

elkaar vinden en daarmee een uniek inkijkje kunnen geven in hun woonomgeving”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

Laat zien wat je doet “Met een grote glimlach zit ik vlogs te kijken. Ze zijn mooi, grappig, zelfs ontroerend. Geweldig om te zien hoe medewerkers en bewoners

“We werken in een publieke sector met publiek geld, dus je moet laten zien wat je doet.”, zo zegt Humanitas-bestuurder Gijsbert van Herk.


Pagina 10


Puzzel mee! 1

8

2

3

4

5

en win een leuke prijs! 6

7

9

11

10 13

12 16

15 18

19

22

20

29

31

25

26

30 32

34

35 39

38 42

21 24

28

33

14 17

23

27

Pagina 11

36

37 41

44

46

Wat heb ik nodig... (4 personen)

40

43

45

47

48

50

49

52

51

visstoof met paprika n 2

uien

n 2

tenen knoflook

n 2

paprika’s

n 1

courgette

n 1

rode peper

n 400

gr koolvis (ontdooid)

n 200

ml visbouillon

n 400

ml tomatenblokjes

n 300

gr snelkookrijst

n 1

Recept van Sandra www.leukerecepten.nl Bron

theelepel paprikapoeder

n Olijfolie

om te bakken

53 54 48

6

Bereidingswijze

55 18

25

51

4

45

22

44

31

18

39

U kunt de oplossing per post, per mail of via onze website inzenden. Onder de goede inzendingen wordt een prijs verloot.

Ook voor deze editie is er weer een mooie prijs te winnen. Vitaal journaal biedt een VVV-bon t.w.v. 25 euro aan. Uw inzending moet voor 31 maart 2019 binnen zijn op e-mailadres puzzel@vitaal-journaal.nl, per post naar BC Uitgevers, Postbus 416, 8600 AK, Sneek of via onze website www.vitaal-journaal.nl. Graag onder vermelding van puzzel Tilburg en Waalwijk. Horizontaal: 1 plakband 4 schrede 8 mijns inziens 9 inhoudsmaat 11 sierplant 14 anti 16 chroom 17 graansoort 18 numero 19 populaire groet 21 mountainbike 22 elektrocardiogram 24 één en ander (afk.) 26 slagader 28 hazenslaapje 31 broeder 32 United Nations 33 vaart 37 haastig 40 Algemeen Voortgezet Onderwijs 41 streling 42 bijt 44 strik 47 reeds 48 rookgerei 50 Romanum Imperium 51 mesthoop 53 pl. in Zwitserland 55 noordzuid 56 water in Friesland 57 verlichting 58 vetlaag. Verticaal: 2 Japans parelduikster 3 bierglas 5 warme drank 6 wier 7 componist 10 parvenu 12 Ned. omroep 13 kledingstuk 14 weefsel 15 takje 20 Europeaan 21 wilde haver 23 cum tempore 25 Europese Unie 26 kloosteroverste 27 vreemde munt 29 gareel 30 pl. in Flevoland 34 tam 35 proces-verbaal 36 opbrengst 37 koningstitel 38 bergplaats 39 nachtvogel 42 golfbeweging op een tribune 43 op de wijze van 45 tijdstip 46 heilige 48 op die manier 49 afsluitmiddel 52 pl. in Overijssel 54 afslagplaats bij golf.

Snipper de ui en knoflook en fruit aan in een grote pan met een eetlepel olijfolie. Voeg de paprika en courgette in stukjes toe en de rode peper in dunne ringen. Blus de groenten af met de bouillon en voeg de tomatenblokjes toe. Breng op smaak met wat paprikapoeder en eventueel nog een snufje peper en/of zout. Snijd de vis in stukken en leg deze ca. 10 min in de saus. Draai ze na 5 min een keer om en laat ook de andere kant gaar worden. Kook ondertussen de rijst gaar. Serveer de rijst met de visstoof.

Uitgever, vormgeving, redactie en advertenties BC Uitgevers BV, Postbus 416, 8600 AK Sneek Graaf Adolfstraat 36d, 8606 BT Sneek, Telefoon 0515 - 429 429 E-mail redactie@vitaal-journaal.nl, Website www.vitaal-journaal.nl Facebook www.facebook.com/vitaaljournaal, Twitter @VitaalJournaal Partners dragen geen verantwoording betreffende de redactionele inhoud in deze krant.

Prijswinnaar Puzzel Vitaal journaal Tilburg en Waalwijk november 2018 Op de vorige puzzel mocht de redactie vele inzendingen in ontvangst nemen, zowel per mail als per post. Winnaar van de november-editie is Ine Kanters uit Hilvarenbeek. Wij feliciteren de winnaar van harte met de gewonnen prijs (deze prijs is u aangeboden door Vitaal journaal).


Pagina 12