Page 1

KWARTAAL MAGAZINE VAN HET IKAZIA ZIEKENHUIS ROTTERDAM

IKAZIA NIEUWS

Een goede IC run je samen! Meet & Greet met een broeder De dag van de dominee Lente 2017

Oprechte interesse en toewijding op de Intensive Care


Voorwoord 01

Voorwoord Via de media zijn we de afgelopen periode uitvoerig geïnformeerd over de drukte in de ziekenhuizen, het tijdelijk moeten sluiten van de SEH’s en het toenemend aantal kwetsbare ouderen. Vervolgens buitelden de politieke partijen over elkaar heen om geld beschikbaar te stellen om de geconstateerde problematiek op te lossen. Want inderdaad, het is verkiezingstijd. Bij de verschijning van dit Ikazia Nieuws weten we al wat Nederland (u en ik dus) heeft gekozen, zijn ook de eerste voorspellingen omtrent de samenstelling van het kabinet al genoemd en kijken we uit naar de rapportages van de informateur en formateur. En ondertussen ligt waarschijnlijk alles stil, want er moet onderhandeld, verdeeld en geheerst worden. Dit terwijl de problematiek voor die kwetsbare ouderen alleen maar groter zal worden en, volgens het Centraal Planbureau, de vraag naar zorg de komende jaren zal toenemen. Hoe je het wendt of keert, daar kunnen we de ogen niet voor sluiten en de politiek zal zich moeten realiseren dat gezondheidszorg niet van achter het bureau kan worden gedirigeerd. De zieke patiënt vraagt terecht om aandacht en zorgorganisaties moeten in de gelegenheid worden gesteld die ook daadwerkelijk te kunnen leveren.

”De zieke patiënt vraagt terecht om aandacht”

Daarbij mag u ervan uitgaan dat Ikazia er echt naar streeft u de zorg die u toekomt, ook te blijven geven.

Mr. R.P.D. Kievit, arts Algemeen directeur


02 Gedicht

Raam Het is mooi een huis te zijn voor het enige hart dat je niet wil achterlaten Het is mooi een ladder te zijn voor kinderen die op een sombere dag naar de zon willen klimmen Het is mooi een deur te zijn zachtjes knarsend maar toch opengaand voor al wie wil binnengaan Het is goed een raam te zijn waarin het licht niet dooft voor al wie denkt: het is al laat Vjatsjeslav Koepnjana (uit: De voelhorens van de aarde, 1988)


14

06

20

Inhoudsopgave VOORWOORD GEDICHT PASTORALE

01 02 17

INTERVIEW - Vriendschap na ziekenhuisopname - Een goede IC run je samen! - Maak kennis met Klaas Tigelaar - Mijn buik, mijn baby

04 06 19 28

MEET & GREET - Met een broeder

20

DAG VAN - Lida Tamminga, onze dominee

24

STICHTING TOT STEUN - Hartenactie - Frieda Fischer, nieuw lid aan het woord

30

NIEUWS EN INFORMATIE

13

OP BEZOEK - Wachtkamervraag

14 22

RENOVATIE ÉN NIEUWBOUW - Het nieuwe vaatlaboratorium

23

27


“We zijn hier geweldig verzorgd” Acht handen op één buik In juli 2016 zijn alle vier de dames in Ikazia geholpen aan verzakkingsklachten: Adri Schrier, Francien Hertog, Gré Koek en Sjaan Struijk. Vanaf het eerste moment waren de dames ‘acht handen op één buik’. Ze hielpen elkaar, zorgden voor elkaar en nog steeds zijn ze dikke vriendinnen. Dezelfde soort operatie, dezelfde kamer, geholpen door dezelfde gynaecologen dokter Van der Avoort en dokter De Leeuw: de dames hadden veel met elkaar gemeen die zomerweek in Ikazia. “Maar we hadden het nog nooit zo meegemaakt. Dat je in het ziekenhuis komt en dat het lijkt alsof je je kamergenoten al jaren kent”, zegt Francien. “We hadden meteen een klik met elkaar”, vult Adri aan. Adri was het meest beroerd na de operatie. “Blijf goed drinken Adri”, zeiden de anderen tegen haar.

Zo stimuleerden de vrouwen elkaar. Ook kwamen ze voor elkaar op als dat nodig was, maar meestal verliep alles op rolletjes. De gezellige jongeman van de broodkar zullen ze nooit vergeten. “Altijd even een praatje, heerlijke koffie en een eitje bij het brood.” Dat hij het zelf ook gezellig vond, bleek wel. “Jammer dat jullie naar huis mogen”, had hij gezegd toen de dames na het herstel op de verpleegafdeling met ontslag mochten. We wilden zelf eigenlijk ook niet naar huis, lacht Francien. “We hadden het reuze naar onze zin, moesten om de gekste dingen lachen.”


Vriendschap Voorwoord 05 01

Kraakbed

Sjaan: “Weten jullie nog die ene keer?” “Jouw kraakbed zeker” lacht Gré. Sjaan al lachend: “Oh dat kraakbed, gelukkig kreeg ik toen een ander bed!” Nee, toen het nog maar 5.30 uur in de ochtend was. Ik had zin in thee en vroeg de zuster: “Heb je al thee? Vier kopjes thee graag. En ja hoor, even later kwam ze met een dienblad aan. We durfden wel, zo vroeg in de ochtend …”

door dr. Van der Avoort en dr. De Leeuw. We zijn trots op Ikazia. En dat onze vriendschap hier begonnen is, is natuurlijk ontzettend leuk!”

Zo ging het ook met de cappuccino. De dochter van Sjaan, kwam soms even bij haar moeder langs. “Hoe gaat het mam? Heb je nog iets nodig?”, vroeg ze dan. “Graag vier cappuccino!”, was het antwoord van Sjaan. De dames waren een hecht team. Het was zelfs zo dat ze tegen de artsen zeiden dat als ze niet allemaal tegelijk naar huis mochten, niemand zou gaan! Adri, Francien, Gré en Sjaan zijn erg tevreden over de zorg in Ikazia. “We zijn hier geweldig geholpen

Ze vielen op

Gynaecologen Irene van der Avoort en Jan Willem de Leeuw

“De vier dames vielen gewoon op door hun gezelligheid”, aldus de beide gynaecologen. Altijd klonk er wel gelach daar op die kamer. We moesten zelf ook erg om ze lachen. Dokter Irene van der Avoort: “Sommigen spraken over de ‘fanclub’ van dr. Jan Willem de Leeuw … We zullen ze niet snel vergeten!”


Een goede IC run je samen!

V.l.n.r.: IC-verpleegkundige André van Buuren, Intensivist Jeannette Schoonderbeek, Intensivist Maaike Muller en IC-verpleegkundige Jolanda Kreuk

“De Intensive Care (IC) van het Ikazia Ziekenhuis is een level 2 IC. Een IC met fijne bedden, goede apparatuur en de juiste medische formatie om de beste medisch inhoudelijke zorg te verlenen als een patiënt ernstig ziek is. Op die kwaliteitsaanduiding zijn we zeker heel trots. Maar waar we extra trots op zijn, is het feit dat we een échte ‘Ikazia-IC’ zijn. Een IC met oprechte interesse en zorg voor de patiënt en zijn of haar omgeving, zowel tijdens het verblijf op de IC als daarna. En een IC met een open en betrokken cultuur waar iedereen zijn steentje bijdraagt om de beste zorg te verlenen aan de patiënt en zijn naasten.


De Intensive Care 07

Een groot deel van de patiënten dat op de IC komt te liggen heeft last van orgaanfalen of dreigend orgaanfalen. “Op de IC kopen we als het ware tijd, zodat het lichaam de kans krijgt om in alle rust te herstellen”, legt intensivist Jeannette Schoonderbeek uit. “25 procent van de patiënten met orgaanfalen of dreigend orgaanfalen komt binnen via de Spoed Eisende Hulp (SEH), 35 procent via andere afdelingen in het ziekenhuis”, gaat intensivist Maaike Muller verder. “De overige patiënten die op de IC liggen, hebben

een grote operatie achter de rug en hebben de eerste 24 uur extra bewaking nodig. Hoe een patiënt de IC ook binnenkomt, de IC-opname heeft een grote impact op henzelf en de familie.”

Alles kunnen vragen

“We proberen de familie zo snel mogelijk bij de IC-opname te betrekken en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op wat ze te zien gaan krijgen”, vertelt IC- verpleegkundige André van Buuren. “We leggen uit op welke apparaten hun dierbare is


aangesloten en waarom dat nodig is. Ook vertellen we dat hun dierbare continu bewaakt wordt en wat naar verwachting het verloop van de opname zal zijn. We willen graag dat de familieleden het gevoel hebben dat ze ons alles kunnen vragen en ons altijd kunnen benaderen; hetzij telefonisch, hetzij aan het bed. Onze zorg is hier ook op ingericht. Zo voert de behandelend arts de medisch inhoudelijke gesprekken met de familie altijd samen met de IC-verpleegkundige die aan het bed staat. De arts documenteert het gesprek, zodat de IC-verpleegkundige de informatie later nog eens kan herhalen. Door de spanning en emotie die de IC-opname met zich meebrengt, onthoudt de familie vaak maar een deel van de informatie die zij van de arts hebben gekregen. Door een goede documentatie en betrokkenheid van de IC-verpleegkundige kunnen we op ieder moment herhalen wat de dokter heeft gezegd en wat hiermee werd bedoeld.”

“Juist als je ernstig ziek bent geweest en weer langzaam opknapt, heb je het meest aan oprechte toewijding, zorg, motivatie en liefde” Stimuleren tot verslaglegging

“Patiënten kunnen zich vaak niks meer herinneren van de IC-periode”, vertelt IC-verpleegkundige Jolanda Kreuk. “Het bijhouden van een dagboek kan dan helpen. Op de IC delen we een dagboek uit waarin de familie per dag op kan schrijven wat er is gebeurd. Wat de veranderingen waren in de gezondheidstoestand van hun dierbare, hoe het weer was of welke nieuwtjes er zijn. Deze verslaglegging heeft een positief effect op de verwerking van de opname en alles wat er is gebeurd”. “Ook stimuleren we de familie om foto’s te maken van de patiënt”, vult André aan. “Dit is

heel schrijnend als de patiënt overlijdt, maar als de patiënt opknapt heeft hij/zij hier vaak juist baat bij. Als de patiënt een stijgende lijn ziet – ook al voelt de huidige situatie verre van optimaal – helpt dat in de verwerking.”

Eerlijk en open

“Bij 10 procent van de IC-patiënten is geen uitzicht op herstel”, vertelt Jeannette. “Als de situatie uitzichtloos is, moeten we de beslissing nemen om de patiënt los te koppelen van de apparaten die hem of haar in leven houden. Deze beslissing wordt altijd door een heel team van specialisten genomen. Dit is één van de moeilijkste dingen van ons werk. Als team hopen we dat de familie al eens met elkaar heeft gesproken over hoe ieder individu tegenover langdurige beademing en reanimatie staat. Het verheugt ons te zien dat steeds meer mensen hier over hebben nagedacht”.

Alle aandacht om weer zin in het leven te krijgen

“Gelukkig knapt 90 procent van de IC-patiënten weer op”, gaat Maaike verder. Als een patiënt weer langzaam opknapt, breekt voor hem of haar de moeilijkste periode aan. De patiënt is weer helder van geest en wilt het liefste naar huis, maar moet langzaam aansterken. In deze zogenoemde revalidatieperiode doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat de patiënt weer zin krijgt in het leven.” “Laatst heb ik een beademingspatiënt in bad gedaan op 3A. Gewoon even lekker in warm water. De patiënt vond het heerlijk”, zegt André. “Òf we rijden de patiënt met bed en al of in rolstoel, en goed ingepakt, naar buiten om van het zonnetje te kunnen genieten”, vult Jolanda aan. “Ook hangen we tegenwoordig een a4’tje op boven de wastafel van de patiënt met daarop een foto van de patiënt, zijn of haar favoriete radiozenders en tv-programma’s, boeken, sporten etcetera. Dit helpt om écht een praatje met de patiënt te kunnen maken en hem of haar weer zin te laten krijgen in het leven”. “Ook helpt het de patiënt als het weer enige autonomie heeft over zijn of haar leven”, gaat Jeannette verder. “De verpleegkundigen nemen bijvoorbeeld weleens de maaltijdkar mee naar het bed van de patiënt, om de patiënt zelf te laten kiezen waar hij of zij trek in heeft.”


De Intensive Care 09

Nazorg

“Bij Ikazia voeren we ook een bewust beleid op nazorg”, vertelt Maaike “Zo volgen we iedereen die na ontslag van de IC opknapt op de verpleegafdeling. Niet alleen uit medisch oogpunt, maar ook uit oprechte belangstelling voor hoe het, na het verblijf op de IC, met iemand gaat. Ook als de patiënt naar huis mag, verslapt de aandacht niet. De patiënt wordt in principe na 3 maanden uitgenodigd voor de polikliniek Nazorg. Daar kijken we of we kunnen helpen bij specifieke problemen die met de IC-opname te maken hebben. Dit kunnen lichamelijke klachten zijn, maar ook psychische klachten, zoals nachtmerries, stress of ‘verwerking’. Maar we bieden ook nazorg aan de familie, indien een patiënt overleden is.”

Iedereen draagt een steentje bij

“Als het heel slecht gaat met de patiënt staat de medisch inhoudelijke zorg natuurlijk op de voorgrond. Maar de ‘extra zorg’ daarna is puur op de patiënt toegesneden, en dat vinden we hier allemaal fijn en waardevol om te doen”, besluit Jeannette. “Dat is ook de sfeer op onze afdeling; een open en veilige werkomgeving waar iedereen elkaar vertrouwt. We gaan er echt samen voor en dat komt onze kwaliteit van zorg voor de patiënt en zijn of haar familie zeker ten goede!”


“Die lieve mensen om ons heen hebben ons er doorheen geholpen” In februari 2015 ging de heer Brons met pijn in zijn lies naar de huisarts. De huisarts vertrouwde het niet en belde met spoed een ambulance. Op de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Ikazia Ziekenhuis werd een CT-scan gemaakt. Er bleek een aneurysma (een verwijding van de aorta) in zijn buik te zijn gesprongen. De heer Brons werd met spoed geopereerd. Daarna volgden nog vijf operaties… Én een periode van 60 dagen op de Intensive Care (IC). “Ik weet helemaal niks meer van de periode op de Intensive Care (IC). Ik was mezelf niet”, vertelt de heer Brons. “Ik had een ernstige delier en leefde in een andere wereld. Ik droomde ook veel in die periode. Mijn schoondochter heeft een dagboek bijgehouden van alle 60 dagen op de IC. Dit dagboek heeft mij enorm geholpen. Het mooiste wat er in dit boekje staat, vind ik, is dat er altijd mensen om mij heen waren. Mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen; ze waren er altijd.”

“Die lieve mensen om ons heen hebben mij er ook doorheen geholpen”, vult mevrouw Brons aan. Ik kon mijn verhaal altijd delen. Met familie, vrienden, maar ook met het IC-personeel. Er was tijd en aandacht. Aan tafel met de dokter, maar ook aan het bed van mijn man. Mijn man had zijn eigen ICverpleegkundige, dat was heel fijn. Deze verpleegkundige kon alle soorten vragen beantwoorden die we hadden; van hele technische vragen over de apparatuur waar mijn man op was aangesloten tot medisch inhoudelijke vragen over de situatie van mijn man.


De Intensive Care 11

We hebben zes weken lang in angst geleefd. Mijn man had bij de notaris vast laten leggen wat zijn wensen waren als hij in een levensbedreigende situatie als deze terecht zou komen. Dat was fijn, maar ook heel lastig. Want wanneer besluit je de apparatuur waar jouw dierbare op aangesloten is en die hem in leven houden stop te zetten? Mijn kinderen en ik hebben veel gesprekken gevoerd met de artsen. De artsen bleven een sprankje hoop houden, waardoor de beslissing regelmatig met een aantal dagen is uitgesteld. Na zes weken tussen leven en dood, zakte de koorts bij mijn man en ging het steeds beter met hem.” “Er volgden twee betere weken op de IC”, gaat de heer Brons verder. “Daarna ging ik een maand naar een verpleegafdeling waar ik afwisselend goede en slechte dagen had. Uiteindelijk ben ik naar een revalidatiecentrum gegaan om aan te sterken. Hier is mijn vrouw stapje voor stapje begonnen met voorlezen uit mijn IC-dagboek. Dit was confronterend, maar ook verhelderend.

De heer en mevrouw Brons

Toen ik weer thuis was, ben ik uitgenodigd voor de IC-nazorgpolikliniek. Hier heb ik onder andere een arts gezien die mij – tijdens mijn ziekbed – geholpen heeft. Het was een fijne manier om de IC-periode af te sluiten. Bijzonder vond ik dat ik één van de verpleegkundigen écht herkende. Veel wist ik vanuit het dagboek, maar deze man herkende ik écht. Dat was mooi om te merken. Thuis is de IC-periode nog steeds onderwerp van gesprek. Ik vraag me nog wel eens af hoe iets gegaan is. Dan hebben mijn vrouw en ik het erover. Thuis hebben we onze weg ook gevonden. Eén van de gevolgen van mijn ziekbed is een stoma. Ook hierin hebben we onze weg gevonden met dank aan de SWID-verpleegkundigen uit het Ikazia Ziekenhuis. Ik rijd weer auto, ga erop uit met mijn scootmobiel en geniet vooral erg van mijn familie… Ons verhaal delen in dit Ikazia Nieuws is het minste wat wij terug kunnen doen voor het ziekenhuis.”


Nieuws en informatie 13

Start Polikliniek Palliatieve en Ondersteunende Zorg Als er geen kans meer is op genezing, kan het ziekenhuis nog steeds veel betekenen voor de patiënt en zijn naasten. Deze zogenoemde palliatieve zorg is dan bijvoorbeeld gericht op het stabiel houden van de ziekte, pijnbestrijding of emotionele begeleiding. Het Ikazia Ziekenhuis ontving eerder een ‘ESMO accreditatie’ voor de goede palliatieve zorg die het ziekenhuis biedt aan de patiënt en zijn naasten tijdens de opname. Het ziekenhuis breidt deze zorg nu nog verder uit met de komst van een polikliniek Palliatieve en Ondersteunende Zorg. “In het Ikazia Ziekenhuis willen we de patiënt de best mogelijke levenskwaliteit bieden”, vertelt dokter Overkleeft. “Dat betekent dat we naast het medische welzijn ook aandacht hebben voor emotionele en spirituele begeleiding. Die zorg en aandacht was er al tijdens de opname, maar kunnen we nu – met de komst van de polikliniek Palliatieve en Ondersteunende Zorg – ook bieden aan patiënten die onze polikliniek bezoeken. We hebben de eerste patiënt en zijn naasten al mogen ontvangen op de polikliniek. Die verbondenheid met en aandacht voor de patiënt en zijn naasten vinden we in Ikazia heel belangrijk”, vertelt dokter Overkleeft. Op de polikliniek Palliatieve en Ondersteunende Zorg komen patiënten die zijn doorverwezen vanuit de polikliniek Interne Oncologie. Hier worden ze begeleid door een verpleegkundig specialist oncologie/palliatieve zorg. Tijdens het polikliniekbezoek is aandacht voor de symptomen en de eventuele bijkomende klachten die bij de ziekte optreden. Er wordt begeleiding geboden in het ‘omgaan met de ziekte’. Maar er wordt ook meegedacht over de organisatie van zorg die in de huidige situatie nodig is of in de toekomst nodig kan zijn.

Internist Esther Overkleeft, palliatief verpleegkundige Marianne ten Cate en verpleegkundig specialist Liesbeth Struik

“Het is belangrijk om bij patiënten in deze fase van hun leven een goede samenwerking met de huisarts en alle betrokken zorgverleners te hebben”, besluit verpleegkundig specialist Liesbeth Struik. “Die samenwerking zoeken wij dan ook graag op.”

SMS als reminder voor uw afspraak Na een succesvolle testfase bij een aantal poliklinieken wordt de SMS-functie bij alle poliklinieken ingevoerd. Dit gebeurt stapsgewijs. Wees dus niet verrast als u een afspraakbevestiging via een SMS ontvangt. De afspraakbevestiging – met daarin uw afspraakdatum, afspraaktijd en de afdeling waar u moet zijn – ontvangt u 3 dagen voorafgaand aan uw afspraak. Wilt u een SMS ontvangen? Geef dan uw eigen mobiele telefoonnummer aan ons door bij de balie van de polikliniek of bij de receptie in de centrale hal van ons ziekenhuis. Ook als uw telefoonnummer verandert, vragen wij u dat hier door te geven.


14 Op bezoek

Op bezoek Voor patiënten die opgenomen zijn spelen familie en naasten vaak een belangrijke rol. Tijdens ‘bezoekuur’ is het in Ikazia een komen en gaan. Wij gaven een aantal bezoekers een boeketje bloemen met de vraag: bij wie gaat u op bezoek?

Mevrouw Medina Mevrouw Medina uit Rotterdam heeft bezoek van een kennis van haar. Hij ligt ook in het ziekenhuis en wacht nog op de uitslag van de foto’s die zijn gemaakt. Op het nachtkastje van mevrouw staat een potje vol galstenen. “Gisteren zijn mijn galstenen verwijderd. Ook mijn gal is er uitgehaald. Ik ben blij dat ik geopereerd ben. Ik heb het afgelopen jaar veel klachten gehad. Toen de pijn na medicatie nog steeds niet over ging, ben ik doorgestuurd naar het ziekenhuis voor een echo. Ik mag zo lekker naar huis. Daar ga ik de bos bloemen een mooie plek geven!”

Meneer Kuipers

Meneer Kuipers uit Rozenburg ligt een tijdschrift te lezen als we binnenkomen. Zijn vrouw zit naast hem. De pleister op zijn wang doet vermoeden alsof hij al een operatie achter de rug heeft, maar hij kan ieder moment worden opgeroepen. “Ik heb een gezwel in mijn gezicht”, vertelt meneer Kuipers. “Vorige week ben ik voor het eerst geopereerd. Na nader onderzoek bleek dat ik nog niet helemaal schoon was. Vandaar dat ik hier vandaag ben voor de tweede operatie.” “We hopen dat hij na deze operatie helemaal schoon is en dat we hier de volgende keer zijn voor een afspraak met de plastisch chirurg die de wond netjes dichtmaakt”, gaat mevrouw Kuipers verder. “Ik ben blij dat we er op tijd bij zijn geweest”.


Op bezoek 15

Manouk van Bochove Manouk van Bochove (7 jaar) uit Oud-Beijerland zit samen met haar papa en mama te wachten op een kinderkamer van de Dagbehandeling. Ze krijgt buisjes en kan ieder moment worden opgehaald door de verpleging. Manouk vindt het gezellig dat we nog even langskomen. Ze weet meteen waar ze haar spreekbeurt over gaat houden: over het ziekenhuis natuurlijk! Ze is best een beetje zenuwachtig voor de operatie en houdt haar twee knuffels stevig vast. De grote knuffel nam ze mee van thuis; de kleine kreeg ze hier in het ziekenhuis. Het is één van de troostcadeautjes van de Stichting tot Steun die het bezoek voor patiëntjes als Manouk net iets aangenamer maakt. Manouk heeft één keer eerder buisjes gekregen in het Ikazia Ziekenhuis. “Toen werd ik onder narcose gebracht door de papa van Sven”, zegt Manouk. “Sven is een schoolvriendje van Manouk”, voegt mama toe. “Dat maakte de operatie net iets minder spannend. Maar gelukkig zijn ze hier allemaal hartstikke aardig”, besluit mama. Als we later die ochtend in het ziekenhuis lopen, komen we Manouk tegen met haar ouders. Ze heeft een grote glimlach op haar gezicht! De operatie is helemaal goed gegaan én ze heeft een mooi verhaal voor het kringgesprek op school!


Pastorale 17

“U bent zeker niet helemaal op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van de neurowetenschappen,… anders zou u wel weten dat het geloof in God niet meer is dan wat activiteit van een klompje hersencellen” zei de ernstig zieke man. Ondertussen keek hij me vanuit zijn bed triomfantelijk aan, er kennelijk van genietend de dominee schaakmat te hebben gezet. Bijna bezweek ik voor de verleiding “de strijd” aan te gaan en zoiets te zeggen als “tja, geloof hoop en liefde, ze liggen in de hersenen allemaal vlak bij elkaar”. We zouden dan misschien een interessant gesprek hebben over wat de nieuwste ontdekkingen van de neurowetenschappen betekenen, maar het leek me dat deze mijnheer, op dit moment, niet in de eerste plaats lag te wachten op een interessant gesprek over een boeiende wetenschap. Daarom vroeg ik de man wat die ontdekking voor hem betekende. “Nou het is in ieder geval duidelijk dat de God waarin ik vroeger geloofde niet meer is dan een menselijk bedenksel”. Toen we spraken over zijn moeite met het geloof bleek deze mijnheer grote moeite te hebben om het geloof in een goede en rechtvaardige God te verbinden met zijn eigen levensgeschiedenis die bepaald niet over rozen was gegaan. Het geloof, zoals hij dat vroeger geleerd had, klopte niet met zijn eigen ervaringen en als academicus had hij er behoefte aan dat de dingen “klopten”. Nadat hij zijn levensverhaal, met daarin de nodige dieptepunten had toevertrouwd, kon hij zijn “denken” loslaten en ontstond er ruimte voor “het hart”. In een volgend gesprek spraken we over God die hij was kwijtgeraakt en die hij zo miste. Over angst voor de toekomst en zijn verlangen naar geborgenheid. Over God die te wonderlijk is om te bedenken. Over de humor dat hij als “echte ongelovige” bijna dezelfde woorden gebruikte als de psalm “Hij is te verheven, ik kan er niet bij”. Heel voorzichtig durfde hij ruimte te maken voor de God die hij niet begreep en waar hij “heel wat appels mee had te schillen”. Op de gang, op weg naar een andere patiënt dank ik stilletjes God, die groter is dan mijn hersenen kunnen bevatten. ds. J.P. Vlasblom


“Gezondheid is zo’n groot goed en als je gezond bent is het mooi om anderen te kunnen ondersteunen”, Roparunteam 58 Ikazia Ziekenhuis. Steun team 58 via IBAN: NL10 INGB 0009 5910 06


Klaas Tigelaar, voorzitter Raad van Commissarissen Ikazia

Maak kennis met 19

Overtuigd van kwaliteit ‘Wat doet een Raad van Commissarissen’? Die vraag komt misschien bij u op bij het lezen van mijn functie. Over het antwoord daarop kan ik duidelijk zijn: onze Raad van Commissarissen speelt een toezichthoudende rol op het beleid en de exploitatie van het Ikazia Ziekenhuis. Feitelijk bewaken we de belangrijke pijlers van het ziekenhuis: hooggekwalificeerde zorg, vanuit de christelijke identiteit en op een financieel gezonde basis. Onze raad vergadert zo’n vijf keer per jaar en overlegt ook tussentijds regelmatig. Op onze agenda staan vele onderwerpen, variërend van Inspectierapporten en jaarverslagen tot Elektronisch PatiëntenDossier en bouwactiviteiten. Om maar eens wat te noemen. Die veelzijdigheid is te verklaren: er komt heel wat kijken bij het leveren van hoogwaardige zorg. Logisch dus dat het toezicht door onze Raad breed èn nauwkeurig is. We laten ons uitgebreid informeren en stellen kritische vragen. Kwaliteit van zorg, ofwel uw welzijn als patiënt, staat hierbij natuurlijk centraal. Mijn functie binnen de Raad verricht ik vanuit de behoefte om van betekenis te kunnen zijn voor mijn medemens. Die verbintenis ervaar ik ook binnen Ikazia. Barmhartigheid leidt ertoe dat hier bijzondere zorg geleverd wordt, daarvan ben ik overtuigd. Het maakt het werk van de Raad van Commissarissen beslist extra boeiend. Vanuit deze unieke visie op zorgkwaliteit heeft Ikazia een uitstekende toekomst in Rotterdam en omgeving. Daar mogen we met elkaar terecht trots op zijn.”

Naam: Klaas Tigelaar Leeftijd: 49 jaar Beroep: Burgemeester Leidschendam-Voorburg Betrokken bij Ikazia als: voorzitter Raad van

Commissarissen

Krijgt inspiratie van: “mijn christelijke geloof” Kan niet zonder: “energie en inspiratie” Blijft in balans door: “genoeg afwisseling in mijn

werk, muziek maken, lekker erop uit” Zou ooit nog eens: “ach, ik jaag geen grote dromen na. Ik ben oprecht tevreden met wat ik heb en krijg” Levensmotto: “Ik wil er zijn voor een ander”


Meet & Greet 21

“Later als ik groot ben, word ik broeder in een ziekenhuis!” Thom de Leeuw (6) wil altijd al broeder worden in het ziekenhuis. Toen zijn moeder hoorde van de Meet en Greet met een broeder in het Ikazia Ziekenhuis twijfelde ze geen moment en gaf ze Thom op! “Dit is echt iets voor Thom. Hij loopt altijd met zijn ziekenhuiskoffer rond!”. Vol enthousiasme ontvingen we Thom op een woensdagmiddag waar hij voor even collega was van broeder Danny Baars. Danny werkt al sinds 2006 in het Ikazia Ziekenhuis. ‘Dankbaarheid’ vindt hij het mooiste van zijn werk. Dat Thom ook broeder wil worden, moedigt hij graag aan. Als echte collega’s zitten ze te kletsen over koetjes en kalfjes, maar natuurlijk ook over het werk. “Hoeveel dagen werk jij? Heb je ook nachtdiensten? Ben je de enige man? En hoe oud ben je eigenlijk?”, waren enkele vragen die Thom voor Danny had. En ook wij waren natuurlijk erg nieuwsgierig naar Thom. Want dat hij het leuk vindt om in een ziekenhuis te werken, weten we, maar waarom eigenlijk? Het hoge woord is eruit! Om zijn verjaardagsfeestje te kunnen geven in het persoonsrestaurant natuurlijk! Na een leuk gesprek mag Thom een kijkje achter de schermen van het ziekenhuis nemen, om écht te ervaren hoe het is om hier te werken. De eerste plek waar Thom mag kijken is de KUA KIA; de plek waar Danny iedere ochtend zijn kleding ophaalt en aan het einde van de dag weer inlevert. Thom vindt het best een beetje spannend, want daar mag hij normaal gesproken natuurlijk helemaal niet komen. Maar met broeder Danny erbij wel! Danny laat zien hoe hij zijn uniform iedere ochtend uit de muur haalt. En…. hoe hij de kleding weer terugbrengt aan het einde van de dag. Gelukkig hangen er nog genoeg kleine maatjes voor kleine Thom. Danny helpt Thom bij het aandoen van zijn Ikazia-jasje. Met zijn zelfgemaakte batch op zijn jas lijkt hij wel een echte broeder! Dat hij net een echte broeder lijkt, blijkt wel als iedereen hem groet op de gang. En Thom doet vrolijk mee! “Hallo, goedemiddag!” Op de SEH is het een drukte van jewelste, maar Thom mag toch even kijken. De camera blijft buiten. “Mooi voor Thom om de SEH eens op een andere manier te zien”, vertelt zijn moeder. “Eerder bracht hij er zelf uren door vanwege een astma-aanval.”

Na het SEH-bezoek gaan we naar de keuken. “Al het eten voor de patiënten wordt door onszelf gemaakt”, vertelt één van de koks tegen Thom. En laten ze nou net zijn lievelingseten hebben; tevreden komt hij terug met een stukje oude kaas. Na een bezoek aan het personeelsrestaurant en het goede bericht dat hij daar ook nog uitkijkt op dé plek waar hij zijn favoriete artiesten heeft gezien, hebben Thom en Danny nog één afdeling te gaan: de verpleegafdeling natuurlijk. Onderweg laat Thom trots zijn pas aan iedereen zien. Als Danny de Dagbehandeling op komt lopen wordt hij geroepen door een patiënt die op het punt staat om naar huis te gaan en Danny nog even wil groeten. Mooi voor Thom om te zien dat de patiënten zo gesteld zijn op de verpleegkundigen in het ziekenhuis. Als laatste wens heeft Thom om zelf een keer bloeddruk te meten en te luisteren met een echte stethoscoop. Ook die wensen gaan in vervulling! Thom is klaar voor de toekomst !


22 Wachtkamervraag

De wachtkamervraag… Onze nieuwste rubriek in Ikazia Nieuws! We stellen patiënten in de wachtkamers van ons ziekenhuis iedere keer een andere vraag. De vraag van dit nummer is: “Hoe heeft u zich voorbereid op uw ziekenhuisbezoek?” Meneer van Houten mag als eerste het spits afbijten.

Het is dinsdagochtend en meneer van Houten zit in de wachtkamer van de polikliniek KNO met zijn zoon. Het duurt nog een kwartier voordat hij aan de beurt is, dus genoeg tijd om zijn verhaal te vertellen. “Hoe ik me heb voorbereid op dit ziekenhuisbezoek? Ik heb allereerst langer geslapen, zodat ik zo uitgerust mogelijk het ziekenhuis binnenstapte. Ook heb ik een bad genomen en mijn gezicht geschoren. Ik vind het belangrijk dat je goed verzorgd bij de arts komt. Verder heb ik nog even op internet naar informatie gezocht over mijn

klachten, maar doordat ik nog niet zo goed weet wat het is, merkte ik dat ik nog niet gericht genoeg kon zoeken.” Het is een spannend bezoek voor meneer omdat er een biopt van zijn tong wordt genomen. “Ik vind het spannend en zie er wel tegenop. Mijn zoon is vandaag meegekomen voor de morele support. Ik ben blij dat ik in Ikazia terecht kon. Ik vind het een fijn ziekenhuis waar je goed behandeld wordt. Iedereen is vriendelijk, er wordt heldere uitleg gegeven en je wordt goed geïnformeerd.


“We kunnen meer combinatieafspraken maken, ideaal”

Renovatie én nieuwbouw 23

Renovatie èn nieuwbouw:

Welkom in ons moderne vaatlaboratorium! Na jaren voorbereiden was het onlangs zo ver, het Ikazia vaatlaboratorium verhuisde naar een nieuwe werkplek. Méér en grotere kamers, beter toegankelijk en vlakbij de polikliniek Chirurgie: de vaatlaboranten zijn er blij mee. “We kunnen onze patiënten nóg beter van dienst zijn.”

Bij het vaatlaboratorium van Ikazia kunnen patiënten terecht voor patiëntvriendelijke vaatonderzoeken: met ultrageluidapparatuur worden bloedvaten in beeld gebracht en beoordeeld. “Dat zijn de zogeheten ‘non-invasieve vaatonderzoeken,” zegt vaatlaborant Karin Goederaad, “er wordt dus niet in de bloedvaten geprikt.” Voor deze onderzoeken konden patiënten tot voor kort terecht op de tweede verdieping van Ikazia. Maar het vaatlaboratorium is onlangs intern verhuisd, naar een gloednieuwe locatie op de begane grond. “Sinds kort werken we in een prachtig nieuw vaatlaboratorium,” vertelt vaatlaborante Esther van der Vaart. “Ons nieuwe onderkomen heeft veel voordelen, vooral voor de patiënten maar ook voor ons team.”

Meer kamers, praktisch ingedeeld

Het nieuwe vaatlaboratorium heeft vier ruime onderzoekskamers: twee duplexkamers en twee dopplerkamers. “Dankzij brede deuren zijn de kamers goed toegankelijk voor rolstoelen en ziekenhuisbedden,” legt vaatlaborante Leonie van Eijk uit. “Ook onze administratieve werkruimte is flink groter geworden.” “De ruimte is bovendien veel praktischer ingedeeld,” vult Esther aan, “vanuit de administratieve ruimte komen we nu direct in alle behandelkamers.

We hebben een eigen wachtruimte, voor patiënten is dat prettig.” “We zitten vlakbij de polikliniek Chirurgie, waar toch de meeste van onze patiënten vandaan komen,” zegt vaatlaborante Christa Wijnhorst. “Dat is voor patiënten wel zo makkelijk.”

Gecombineerde afspraken

Het meest prettig voor patiënten vindt het team misschien wel het feit dat nu vaker gecombineerde afspraken gepland kunnen worden. Karin: “Patiënten hebben dikwijls meerdere onderzoeken nodig, bijvoorbeeld eerst twee onderzoeken bij het vaatlaboratorium en daarna bij de specialist. Doordat we nu een extra kamer hebben, kunnen we meer combinatie-afspraken maken. Ideaal.”

Meedenken

Bij het ontwerpen van het nieuwe vaatlaboratorium is het team vaatlaboranten nauw betrokken geweest. “Het was prettig om intensief mee te mogen denken,” zegt Karin tot slot. “Bijvoorbeeld over indeling en werkroute, maar ook de plafondhoogte: we werken namelijk met een hellingshoek op de loopband, waarbij mensen hoger in de ruimte komen. Dan moeten zij dus niet hun hoofd stoten. Zulke praktische adviezen zijn echt meegenomen in het ontwerp. Het is leuk dat we hier nu werken!”


24 De dag van

De dag van de dominee De dominee? Tegenwoordig wordt ons werk in het ziekenhuis meestal “Geestelijke Verzorging” genoemd. We zijn er immers voor iedereen? Ook mensen die geen binding hebben met kerk of geloof zoeken we op. We praten met hen over wat hen kracht geeft, of troost, of houvast. Een mens is immers meer dan een lichaam? Met je geest zoek je – in alles wat je overkomt – naar zin en betekenis. De dag begint met een blik in de computer: zijn er mensen die om onze hulp hebben gevraagd? Via de verpleegkundige komen de oproepen in onze mailbox terecht. We proberen zo snel mogelijk deze mensen op te zoeken. Mijn collega Jan Piet Vlasblom en ik hebben ieder onze eigen afdelingen waar we de mensen bezoeken. Soms vragen patiënten daar zelf om, soms doet de verpleegkundige ons het idee aan de hand, soms stappen we zelf op de patiënt af. “Ik ben van de Geestelijke Verzorging, vindt u het fijn om even kennis te maken?” Niet iedereen voelt ervoor om in gesprek te gaan. Iemand kan het ook weigeren. Die vrijheid is belangrijk. In het ziekenhuis gaan we mensen niet onder druk zetten. Eenmaal in gesprek gaat het meestal snel de diepte in. Er is weinig tijd en ruimte voor koetjes en kalfjes. We zoeken naar de kern van wat iemand bezig houdt. “Vind je dat nou geen moeilijk werk?” vragen mensen me vaak, “al die ziekte en zorgen, al dat gepieker en dat verdriet?”. Het is waar: de omstandigheden van mensen in het ziekenhuis zijn niet makkelijk. Toch vind ik mijn werk meestal heel mooi. Het zijn kostbare ontmoetingen. En mensen kunnen in de allerzwaarste tijden soms ook grijpen naar de allerdiepste kracht. Staan in winterlicht twee bomen horen zij de storm aankomen, sluit de een zijn oren, ogen, wordt een zwaluw in zijn dromen. Grijpt de ander met zijn wortels in nog onderaardser donker naar nog dieper waterstromen.

Verzameld liedboek, blz. 747

Onze eerste taak is het gesprek met de patiënt. Maar ook met de collega’s zijn we vaak in gesprek. Bijvoorbeeld in het Moreel Beraad. Dat is een gespreksvorm waarin je met elkaar afweegt wat nu het belangrijkste is in de zorg voor een bepaalde patiënt in een bepaalde situatie. Welke waarde is het belangrijkst? Daarnaast ben ik ook nog vertrouwenspersoon binnen de organisatie van het ziekenhuis. Collega’s kunnen met hun


verhaal bij mij terecht. De dagen zijn meestal vol en druk en in een ziekenhuis moet het eigenlijk altijd snel. Maar op zondag is er tijd. Dan is er in de kapel een kerkdienst waarin we uit de Bijbel lezen, samen bidden en zingen en aansluiting zoeken bij de eeuwenoude bron van de christelijke traditie. Ikazia is een christelijk ziekenhuis en Ikazia hecht

er waarde aan dat die bron blijft stromen. Ook doordeweeks lezen we regelmatig aan het bed uit de Bijbel. Het is wonderlijk hoe zulke oude woorden toch telkens nieuwe perspectieven kunnen openen. Op zulke momenten voel ik dat ik een dominee ben en blijf.

ds. Lida Tamminga


Stichting tot Steun 27

Hartenactie voor een glimlach op het gezicht Op 20 maart is de hartenactie van start gegaan. Met deze actie willen wij iedereen de gelegenheid bieden om een geliefde, vriend(in), vader, moeder, zoon, dochter of misschien wel een collega een hart onder de riem te steken, te feliciteren of zomaar een complimentje te geven. U doet toch ook mee?

Laat uw hart spreken

Maar hoe, vraagt u zich af… Via steunikazia.nl kunt u eenvoudig uw hart laten spreken door een hartje te doneren. Dit kan persoonlijk met een korte boodschap of anoniem. Met uw hartje bezorgt u niet alleen een glimlach op het gezicht van de ontvanger, maar u steunt tevens het werk van de Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis. In 2017 heeft de Stichting tot Steun 2 projecten omarmd, namelijk comfortabele stoelen in de centrale hal van Ikazia voor bezoekers en patiënten en dapperheidscadeautjes voor de jonge patiënten.

Aangenaam wachten

Wij krijgen iedere dag heel veel mensen op bezoek. Van patiënten tot bezoekers en van jong tot oud. Niet iedereen is even goed ter been. In ons ziekenhuis maken we het wachten graag voor iedereen zo aangenaam mogelijk. Daarom willen we het meubilair in de wachtruimte van de centrale hal uitbreiden met comfortabele stoelen. Met uw hartje kunnen wij dit mogelijk maken.

Omdat ziek zijn al vervelend genoeg is

Een ziekenhuisbezoek kan voor kinderen best een beetje spannend zijn. Om troost te bieden en het ziek zijn voor even te vergeten geven we onze jonge patiëntjes graag een cadeautje mee. Denk aan een knuffelvriendje of een speelgoedautootje.

Nieuwsgierig? Ga naar steunikazia.nl en doneer een hartje!

Met elkaar zijn we ‘beter voor elkaar’


28 Mijn buik, mijn baby’s

Mijn buik Na ruim 38 weken werd begin mei 2016 de tweeling van Marjory en Wesley Zwaan geboren, Revé en Mels. De zwangerschap verliep voorspoedig, de bevalling ging veel sneller dan gedacht. De tweeling groeit inmiddels goed, maar zorgt wel voor korte nachten...

Vóór de bevalling:

“Al aan het begin van de zwangerschap ontdekte de verloskundige dat we een tweeling zouden krijgen. Dat was een verrassing en betekende dat ik onder controle van het ziekenhuis kwam. Ik koos voor Ikazia, lekker dichtbij, hoog in de ziekenhuis top 100 en ik had goede berichten over het Moeder en Kind Centrum. De overstap van de persoonlijke praktijk van de verloskundige naar het ziekenhuis was eerst wel even wennen. Je krijgt toch met meer zorgverleners te maken. Maar ik werd ook in Ikazia goed in de gaten gehouden, iedereen is deskundig. Alles werd duidelijk uitgelegd en ik hoefde maar te piepen of er werd tijd voor me vrijgemaakt. Ik kwam regelmatig voor controle, daarbij werd heel zorgvuldig gewerkt. De zwangerschap verliep eigenlijk redelijk vlekkeloos.

“Ook in Ikazia werd ik goed in de gaten gehouden” Toen ik 38 weken zwanger was, stond een inleiding gepland. Op de dag van aankomst in het Moeder en Kind Centrum had ik echter al ontsluiting. Revé en Mels zijn toen heel snel geboren, op natuurlijke wijze en zonder verdoving. Onze tijd in de kraamsuite was fijn. Het is jouw ruimte, vriendelijk ingericht en geluidsdicht. Alles draait om jou en je gezin. Het was een prima plek om ons leven samen te beginnen.”


Mijn baby’s Na de bevalling:

“We zijn inmiddels een paar maanden verder. Gelukkig zijn Revé en Mels gezond ter wereld gekomen. Ze groeien goed en ik ben super trots op ze. Het was in het begin wel even zoeken naar het juiste ritme. Ik gaf volledige borstvoeding en de voedingen volgden elkaar snel op. De dagen vlogen voorbij! Maar inmiddels hebben we onze draai goed gevonden. Mels heeft wel een lastige opstart gehad. Daar maakte ik me wel zorgen over. Hij dronk gulzig en spuugde veel. Dus met hem ben ik inmiddels alweer een nachtje in Ikazia geweest. Ook nu blijkt dat het team hier het zekere voor het onzekere neemt. Ze wilden Mels toch even monitoren.

“Het is prettig om te weten dat je met vragen bij deskundigen terecht kunt” Het is best even wennen met twee baby’s tegelijk. Het is prettig te merken dat je dan met vragen bij deskundigen terecht kunt. Zeker in de onrustige beginperiode vond ik dat een hele geruststelling.”


30 Stichting tot Steun

Ikazia steunen: ik dacht ‘waarom niet’? Patiënt, Frieda Fischer Frieda Fischer kreeg negen jaar geleden de diagnose COPD (chronische longaandoening). “Ik was er slecht aan toe en werd toen met spoed opgenomen. Een jaar van opkrabbelen en herstellen volgde. Nu ben ik gelukkig weer aan het werk.” Het was erg schrikken natuurlijk, die spoedopname. Maar het kwam ook niet helemaal onverwachts voor mevrouw Fischer. Na de spoedopname heeft ze nog een tijdje in het ziekenhuis gelegen.

“Ikazia is echt mijn ziekenhuis geworden”

“Van begin af aan ben ik erg goed begeleid”, vertelt ze. “Longarts mevrouw Kroese stelde een behandelplan op, waarbij ook meteen een fysiotherapeut werd ingeschakeld. Ook heb ik de revalidatie in het ziekenhuis gedaan. Hier heb ik enorme steun aan gehad.” Na de revalidatie kon mevrouw Fischer langzaamaan weer aan het werk. Ze heeft een leuke baan bij de Belastingdienst. En thuis doet ze alles zelf weer. Ze is hier enorm blij mee. Eens per jaar komt ze nog in het ziekenhuis voor de longfunctietest. Laatst moest ze even wachten en pakte ze een blaadje om te lezen. Het was het Ikazia Nieuws en haar oog viel op een stukje over de ‘Stichting tot Steun’. Frieda Fischer: “Wat een leuk idee, dacht ik. Ik wil Ikazia wel steunen met een bijdrage. Waarom niet? Ik ondersteun ook andere doelen …. Ik ben heel blij met dit ziekenhuis door de goede behandeling hier en de goede controles die ik nog steeds krijg. Wat ik ook fijn vind, is dat het ziekenhuis kleinschalig is. Je ziet niet iedere keer andere gezichten. Het is vertrouwd.” Ze vervolgt: “Ikazia is echt mijn ziekenhuis geworden. Niet alleen door mijn eigen behandeling, maar ook door de zorg voor mijn vader en mijn beste vriendin. Mijn vader is in dit ziekenhuis overleden en mijn vriendin krijgt hier ook goede zorg met persoonlijke aandacht. Ik ben graag betrokken bij Ikazia en daarom ben ik lid van de Stichting tot Steun geworden. Ik hoop dat de Stichting met alle giften die zij binnenkrijgt mooie extra dingen kan doen voor de patiënten.”


Stichting tot Steun 31

Machtigingsformulier SEPA

Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam, Nederland Incassant ID:

NL05ZZZ411264820000

Machtigingskenmerk: NL05ZZZ411264820000 + uw lidnummer Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis om via uw bank jaarlijks of éénmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven.

€ 12,50 per jaar, afschrijven in de maand …………………………..……………..…………..……………..…..……………..…..……………..…..……………….... Meer, namelijk € …………………………..………… per jaar, afschrijven in de maand

…………………………..……………..…………………..…………

Ik doe een gift en machtig het Ikazia Ziekenhuis om éénmalig af te schrijven € ………………..............…………..…………,

afschrijven in de maand …………………………..……………..……………....

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Naam …………………………..……………..……………………..……………..……………....……………………..……………..……………....……………………..……………..…………………….... Adres …………………………..……………..……………………..……………..……………....……………………..……………..……………....……………………..……………..…………………….... Postcode …………………………..……………..……..……………...........………

Woonplaats …………………………..……………..……..…….............………...........………

Geboortedatum …………….……………..……………..……..………………

E-mail

Land …………………………..……………..……..……..........………...........………

IBAN rekeningnummer ……………..……………..………......……………...........…

Plaats

…………………………..……………..............……..…….............………...........………

…………………………..…….......………...........………........................ Datum …………………………..…...........................................…....................................

Telefoonnummer

…………………………….......………...........………... Handtekening …………………………..……….......................................................…

U kunt deze machtiging opsturen naar de Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis Antwoordnummer 80513 3080 WB Rotterdam (een postzegel is niet nodig).


Puzzel 33

Woordzoeker

Woordzoeker Onderstaande woorden zijn in alle richtingen in het diagram verborgen. De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt worden. De overgebleven letters vormen in de leesrichting gelezen de oplossing. Woordzoeker Woordzoeker Onderstaande woorden zijn in alleERTSLAAG richtingen in het diagram verborgen. De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt worden. De SUIKERFABRIEK PALET AANLEUNEN overgebleven letters vormen deFARMER leesrichting de oplossing. Onderstaande woorden zijn ininalle richtingen ingelezen het diagram verborgen. De letters mogen meer dan eenmaal TATERgebruikt worden. De PENDULE AANMOEDIGING overgebleven letters vormen in de leesrichting gelezen de oplossing. TEAKOLIE PENNEN GROEIPROCES AERODYNAMICA SUIKERFABRIEK PALET ERTSLAAG AANLEUNEN TOEGESTAAN POEET GRUTTO ATOOMENERGIE SUIKERFABRIEK PALET ERTSLAAG AANLEUNEN TATER PENDULE FARMER AANMOEDIGING TRICKY POLITIEBUREAU HEILIGE AUTORALLY TATER PENDULE FARMER AANMOEDIGING TEAKOLIE PENNEN GROEIPROCES AERODYNAMICA TWEEDE PORTO HERINNERING BALDADIG TEAKOLIE PENNEN GROEIPROCES AERODYNAMICA TOEGESTAAN POEET GRUTTO ATOOMENERGIE UITHANGBORD PROGRAMMATUUR IMPALA BESTEK TOEGESTAAN POEET GRUTTO ATOOMENERGIE TRICKY POLITIEBUREAU HEILIGE AUTORALLY VERMANEN ROEMRIJK INLOOP BEWUSTELOOS TRICKY POLITIEBUREAU HEILIGE AUTORALLY TWEEDE PORTO HERINNERING BALDADIG VERRASSEND ROERDOMP KAUWEN BEZETTER TWEEDE PORTO HERINNERING BALDADIG UITHANGBORD PROGRAMMATUUR IMPALA BESTEK VERSMALLEN RONDOM LOGISTIEK BRUNCHEN UITHANGBORD PROGRAMMATUUR IMPALA BESTEK VERMANEN ROEMRIJK INLOOP BEWUSTELOOS VERMANEN ROEMRIJK INLOOP WINTERWEER BEWUSTELOOS SCHEPEN MANTEL BRUTO VERRASSEND ROERDOMP KAUWEN BEZETTER VERRASSEND ROERDOMP KAUWEN BEZETTER YANKEE SERRE MEANDER BUURTSCHAP VERSMALLEN RONDOM LOGISTIEK BRUNCHEN VERSMALLEN RONDOM LOGISTIEK BRUNCHEN YUCCA SLECHTGEMUTST MERKWAARDIG CADET WINTERWEER SCHEPEN MANTEL BRUTO WINTERWEER SCHEPEN MANTEL BRUTO ZELFMEDELIJDEN STAND MODEONTWERPER DADEL YANKEE SERRE MEANDER BUURTSCHAP YANKEE SERRE MEANDER BUURTSCHAP ZONNEHOED STENOTYPEN NAGENOEG DEELSOM YUCCA SLECHTGEMUTST MERKWAARDIG CADET YUCCA SLECHTGEMUTST MERKWAARDIG CADET ZOZEER STRAFBAARHEID NEDERIG DISCUSSIE ZELFMEDELIJDEN STAND MODEONTWERPER DADEL ZELFMEDELIJDEN STAND MODEONTWERPER DADEL ZONNEHOED STRESS STENOTYPEN NETEL NAGENOEG DISSONANT DEELSOM ZONNEHOED STENOTYPEN NAGENOEG DEELSOM ZOZEER STRAFBAARHEID NEDERIG DISCUSSIE STRUCTUREREN ONGENADE EENWORDING ZOZEER STRAFBAARHEID NEDERIG DISCUSSIE STRESS NETEL DISSONANT SUBDIRECTORY ORGAAN EREHAAG STRESS NETEL DISSONANT STRUCTUREREN ONGENADE EENWORDING ONGENADE EENWORDING SUBDIRECTORY EREHAAG S U I K E R F ORGAAN A B R I E K OSTRUCTUREREN Z S U B D I R E C T O R Y SUBDIRECTORY ORGAAN EREHAAG SS DU ZI O N E RL K E E D R H F A B IL EA KM OS ZR SE UV B I DE I I R L EO C K T A O E R T Y B S U I K E R F A B R I E K O Z S U B D I R E C T O R Y TS RD IZ M E N L E S O M AC ME SE RA EG VL IG ET I E LS OK K E A T E D T E B E O D E E D H L L S D Z O E D H N E L L A M S R E V I E I L O K A E T B RT AR RI S E R O U M T CC EU ER AT GS LA GF TD EH ST KC E A T M D L E E E S M N D E E R E L S T R I M D E E L S O M C E E A G L G T E S K E T D E E AR AA D I T W M CU UP RR TO SG AR FA DM HM TA C T AU MU L R E E S T R G S S N P E R E R UL T R A R S N E R E R U T C U R T S A F D H T C A M L E S FA NA ED G I L E LT M G UY PB RE OO GD RD AO MN ME AN TN UD U S RW E IJ T E S O P NI T W A A D G S P I T W L M U P R O G R A M M A T U U R E T BF M EL O N T W E G R YP BE ER OM DN DY OE NE EA ND NN DG S E W S IJ E E K N O E DI E T F N E I L O N T E T G Y B E O D D O N E N N D S W IJ E AB O L E T A W I K R O PB E W RE ME NE YN EN EA AR DE NE GE E B S R E I K N M H O A D C E O N E B M O D E O N T W E R P E R M N Y E E A D N G E S E K AA EO EH D R O E BP W U ES EN EN NR NT AA RP ED E K E L B E R O I E N E A H C N L R E H A N I K A O H A C L E A I K O B W E E E N N A R E E E B R I N D T H N R H RA DE NE L I I E N T R T EI PI US SU NE NW RS TK AY PM DN KO L T E IJ O N E R E E A E E D H N R H N R E P U S N N R T A P D K L E O E E N AL G T EI E T I IA ST UP ER WE SO KT YW MA N I OT TM IJ U N D R H E D HR ID N NI O E T G P R D N L T I I E T T I I S U E W S K Y M N O T IJ N R E N BA E G A E G N O EH GI O M E R G Z P R AA TE PS RG ET OO TR WY AA I E TC ME U P D O H E D A H I N A G E N O E G P A T P R E O T W A I T M U D H D E R A G R Z IE IG ZO TB M A M A W R R O AH EL SE GI TN OS RK YD AZ EA C L E A P P O M E I A N E G O B E A G M R Z R A E S G T O R Y A E C E P O E A T U M N R C A H A W DI NI BZ R E R N O C HZ LO EE IE NG SC KC DE Z I AN L R AN P R M T I L N E I I Z T M R A A W R O H L E I N S K D Z A L A P M I N D N B R U N C H E N C Z O E E G C C E I N R N R T L E G E T T R N V E S E T O T T I O B H A N E D E R I EG D N B R U N C H E N C Z O E E G C C E I N R N R T L E E VG TE ET S T A R N V E S ES TS OS TE TR IT OS BL HA AA NG EG D E E I R D I G G N HE B N R R G E T T R N V E S E T O T T I O B H A N E D E R I G H OV LT E S A B N R R SE SA SU ET RO TR SA LL AL AY GP GE E R I N D G G E N O PH I T I E B U R V T E S A B N R R S S S E R T S L A A G G E I D G N P O L I T I E B U R E A U T O R A L L Y P E R N G E O P O L I T I E B U R E A U T O R A L L Y P E R N G E O Oplossing: Oplossing: Oplossing:

De winnaar van de kruiswoordpuzzel van het winternummer 2016/2017 is G.C. Dijkhuizen uit Hoogvliet. De oplossing was: Tip en top. De winnaar heeft inmiddels de VVV bon thuis gekregen. De oplossing van de puzzel van dit nummer kunt u tot 1 juni 2017 inleveren of opsturen aan: Ikazia Ziekenhuis - t.a.v. het Patiënten Service Bureau - Postbus 5009 - 3008 AA ROTTERDAM. U kunt uw oplossing ook mailen aan: in@ikazia.nl


Jan Ketelaar


Contact 35

Klacht en advies Goede zorg voor de hele mens. Dat staat voorop in ons ziekenhuis. Respectvol, oprecht geïnteresseerd en betrokken. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld de gegeven informatie, de zorg of de aandacht. Dat u vindt dat het beter kan. Het beste kunt u dit bespreken met de medewerker die uw onvrede heeft veroorzaakt. Als u dat liever niet doet, kunt u bij de klachtenfunctionaris terecht. Zij kan de klacht met u bespreken, u adviseren en ondersteunen. Ook kan zij bemiddelen tussen u en de medewerker.

% 010 297 55 08

Tineke Schutrups-Duyvendak

“Heeft u opmerkingen of bent u niet tevreden, dan willen we dat graag weten”

@ klachtenfunctionaris@ikazia.nl i i klachtenfunctionaris Ikazia Ziekenhuis

Antwoordnummer 80161 3080 VB Rotterdam

Klachtencommissie

Blijft de klacht bestaan dan kunt u uw klacht laten beoordelen door de onafhankelijke klachtencommissie. De directie wordt geïnformeerd over de uitspraak van de klachtencommissie. Ook worden aanbevelingen gedaan. Die zijn bedoeld om herhaling van het gebeurde in de toekomst te voorkomen. Zo wordt de kwaliteit van zorg verbeterd. U kunt via de klachtenfunctionaris in contact komen met de klachtencommissie.

Contact

Colofon

Ikazia Ziekenhuis Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam Tel. 010 29 75 000 Fax 010 29 75 400 Internet www.ikazia.nl E-mail post@ikazia.nl Postadres Postbus 5009 3008 AA Rotterdam

Redactie J. Aman • J.T.C. Bijl • S. van der Ent • D. van der Leer R.R. van Noort • A. Molendijk • M.C. Oosterwijk C.D. Schutrups-Duyvendak • C. Sla • Ds. Dr. J.A.P. Vlasblom • T.C. Vonk

Buitenpolikliniek Ikazia Carnisselande Middeldijkerplein 36 2993 DL Barendrecht Telefoon 0180 64 22 22 E-mail buitenpoli@ikazia.nl Buitenpolikliniek Ikazia Klaaswaal Kerkstraat 20 3286 AK Klaaswaal Telefoon 0186 57 11 11 E-mail klaaswaal@ikazia.nl

Lente 2017

Redactionele bijdrage M. Blok • S. Eikenboom • C. Sla Fotografie W. Boon • R. Rollema • O. Seykens • T. de Veer Redactie adres en/of adreswijzigingen Ikazia Ziekenhuis Directiesecretariaat • Montessoriweg 1 • 3083 AN ROTTERDAM Telefoon 010 297 50 00 • Internet www.ikazia.nl • E-mail post@ikazia.nl

Uitgeverij BC Uitgevers bv • Postbus 416 • 8600 AK Sneek Telefoon 0515 429 429 • Directie G. van Leeuwen Opmaak Hannique de Jong • Telefoon: 0515 429 420 Bladmanager/Advertentieverkoop Barbara Verschoor Telefoon 06 455 766 70 • Digna Schoonen • Telefoon 06 442 099 10

Foto cover De Intensive Care Druk Scholma Druk B.V. • Bedum


36 Specialisten Anesthesiologie

C.R. Bello mw. K.T. Dahmen mw. M.W. van Dommelen L. Klompe M.L. Landman M.J.B. Los mw. dr. M.C.O. van den Nieuwenhuyzen (opleider) C.J. van Oort dr. H.C. Rettig (waarnemer) F.A. Verhoeven

Apotheek

mw. L. Kuiper mw. L. Mitrov-Winkelmolen D. Theunissen

Cardiologie

mw. dr. R. Djaberi (chef de clinique) mw. dr. M.E. Emans M.P. Freericks Mw. A.G. van Ginkel dr. E.O. Udo mw. S.K. Zoet-Nugteren

Chirurgie

mw. G. Cazander (chef de clinique) mw. N.M. Hanneman dr. P.T. den Hoed (opleider) J. Nonner (chef de clinique) dr. A.N. Ringburg dr. C.J. van Steensel dr. B.R. Toorenvliet dr. W.J. Vles mw. A.M.E. van Well

Dermatologie

dr. H.J.H. Engelkens E.R. Lonnee

Geriatrie

A.J. Arends

Gynaecologie

mw. dr. I.A.M. van der Avoort mw. B.J.C. van Ginderen (chef de clinique) mw. S.M.A. Groenen mw. A.D. van Heesewijk

dr. J. Kaijser dr. J.W. de Leeuw (opleider) mw. C.C.T. Rietberg (chef de clinique) mw. D.C.M.C. Schonkeren (chef de clinique) B. Torrenga

Intensive Care geneeskunde

mw. M. Muller mw. dr. F.J. Schoonderbeek mw. dr. A.F.C. Schut mw. S. Stads W. van den Tempel mw. H.F.E.M. Willems

Interne geneeskunde dr. M.P. Brugts mw. R.A. Carels mw. dr. F. Croon-de Boer dr. A. Dees dr. J.C. Drooger dr. F.E. de Jongh mw. E.N.M. Overkleeft mw. M. Wabbijn mw. dr. A.A.M. Zandbergen (opleider)

Kaakchirurgie

dr. G.J. van Beek dr. dr. L.O.H. Dessau W.F. van Geel mw. dr. J.M. Kwakman F.R. Praal dr. dr. D. Rink

Kindergeneeskunde

C. Aleman mw. J.J. Alink C.P. den Butter mw. S.H. Dijkstra mw. S.H.M. Gardeniers mw. K.A. Goud mw. B.C.C. Heinerman mw. I. Heuts-van der Kragt mw. C.M. Messemaker mw. H.S. Paizano-Thijssen mw. K.A. Schuitevoerder

Klinische chemie dr. M.A. Fouraux dr. W. van Gelder

Klinische psychologie

mw. dr. J.E.W.M. van Dongen-Melman (opleider) mw. I. Spuesens-Hoefnagel

KNO-heelkunde J.W. Arendse mw. A.A.C. Aukema J.J. van Twisk

Longziekten

mw. M.K. Greefhorst mw. R. Heller-Baan F.A.H. Jacobs mw. C.W.H.M. Kroese-BovĂŠe

Maag-, darmen leverartsen

dr. G. Bezemer dr. P.C.J. ter Borg dr. R.J.Th. Ouwendijk (opleider) mw. H.G. Vermeulen mw. C. Verveer

Medische Microbiologie dr. M. van Rijn

Neurologie

P.A.T. Carbaat (waarnemer) mw. C. Gorter de Vries (chef de clinique) L.J.M.M. Mulder D.M.H. Zuidgeest

Oogheelkunde

mw. J.A. de BeijerDominicus mw. E. van CampenMolenaar T. Hillenaar (waarnemer) mw. A.F.G. Jansen mw. dr. J.A.F.M. van Neerven mw. R.K. Soebhag (chef de clinique) Dr. K.T. Wong (waarnemer)

Orthopedie

F.P. van den Berg (chef de clinique) M.M. Campo dr. C.H. Geerdink F.R.J. Groen W. Kuis

Pathologie

dr. M.A. den Bakker mw. dr. K. Hamoen dr. M. Kliffen mw. dr. T.M. Teune

Plastische Chirurgie D.J. van der Avoort (chef de clinique) dr. T.H.C. Damen

Psychiatrie

mw. S.K. Kalidien mw. P. KĂślling (waarnemer)

Radiologie

mw. C.I.B.F. Gouw J.A.J. Janssen (chef de clinique) L.C.W. de Jonge J.G.J. Jonkman J.W. Kuiper mw. dr. A. Preda J.W. van der Sluijs S.B.A. van der Valk (chef de clinique) dr. ir. M.J. Stoutjesdijk MBA

Revalidatiegeneeskunde

J.S. Groenewegen mw. A.M. de Rooij

Reumatologie

mw. F. Bonte-Mineur dr. M.R. Kok

Sportgeneeskunde dr. B.A.G. Bulder

Urologie

R.P. Engel (chef de clinique) E. Kats mw. M. van Mierlo (chef de clinique) dr. J.E. Nienhuis


In Ikazia maken mensen het verschil In het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam hebben we warme aandacht voor onze patiënten en voor elkaar. Het protestantschristelijke karakter van ons ziekenhuis is mede bepalend voor onze opvatting over patiëntenzorg: werken met hart en handen. Persoonlijke aandacht staat centraal. In de patiëntenzorg, maar ook in andere diensten. Met elkaar werken we aan kwalitatief hoogwaardige zorg. Wij zijn een middelgroot ziekenhuis met vrijwel alle medisch specialismen in huis. Ook is Ikazia een opleidingsziekenhuis voor de specialismen Inwendige Geneeskunde, Maag-, Darm- en Leverziekten, Algemene Heelkunde, Gynaecologie, Anesthesiologie en Klinische Psychologie.

Ikazia zoekt regelmatig professionals: longfunctieanalist anesthesiemedewerker operatieassistent sedatie praktijk specialist obstetrieverpleegkundige kinderverpleegkundige IC-verpleegkundige SEH-verpleegkundige Wil je meer weten? Of wellicht een dagje meelopen? Dan ben je van harte welkom voor een persoonlijk gesprek waarin wij jouw mogelijkheden binnen Ikazia kunnen bekijken. Je kunt via sollicitatie@ikazia.nl solliciteren. Wij zullen je dan in contact brengen met de betreffende leidinggevende. Neem een kijkje op onze website www.werkenbijikazia.nl voor al onze vacatures en verdere informatie.

Ikazia 2017 1  
Ikazia 2017 1  
Advertisement