FLEVO_H_A_H_2019_1

Page 1

thuis I n f o r m a t i e

v a n

h e t

F l e v o z i e k e n h u i s

-

m a a r t

2 0 1 9

Pagina 5 Anesthesioloog Yusuf Demir over zijn werk

Pagina 6 One-stop-shop voor etalagebenen

Parkinsonverpleegkundige Annette Ariaans–Golsteijn begeleidt de heer Terlouw tijdens het traplopen.

Complete zorg voor Parkinsonpatiënten Patiënten met de ziekte van Parkinson komen in het Flevoziekenhuis bij de neuroloog. Daarnaast is er elke woensdag een verpleegkundig spreekuur speciaal voor mensen met Parkinson of aandoeningen die hierop lijken (Parkinsonismen). Hier kunnen zij terecht voor meer informatie en begeleiding.

Parkinsonverpleegkundige Annette Ariaans-Golsteijn: “Parkinson heb je niet alleen”

Annette Ariaans-Golsteijn is als parkinsonverpleegkundige gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson. “Parkinson manifesteert zich bij iedereen op een andere manier. Het is van belang dat de patiënt zo goed mogelijk met de ziekte leert omgaan. Daar probeer ik hem of haar bij te ondersteunen.”

Kennismakingsgesprek Als iemand voor het eerst op het Parkinsonspreekuur komt, wordt er een uitgebreid kennismakingsgesprek ingepland van vijftig minuten. Annette: “Aan de hand van een vragenlijst neem ik de voorgeschiedenis van de patiënt

door. Ik wil weten wat de klachten zijn en wat er nog wel goed gaat. Ik vertel over de ziekte en er is volop ruimte voor vragen. Ik vind het belangrijk dat de patiënt zijn of haar partner of een naaste meebrengt, want Parkinson heb je niet alleen. ”

Zichtbare en onzichtbare symptomen De omgeving merkt op verschillende manieren dat iemand verandert, vertelt Annette. “Het trillen en de voorovergebogen houding zijn typische kenmerken van Parkinson. Maar de ziekte heeft ook allerlei onzichtbare symptomen. Veel mensen met

Parkinson hebben bijvoorbeeld last van vermoeidheid. Sommigen vermijden het liefst zoveel mogelijk sociale activiteiten zoals verjaardagen en etentjes, omdat ze zich schamen dat praten moeizamer gaat. Maar ook pijn, seksuele problemen, verminderde concentratie, somberheid en slecht slapen zijn problemen waar ze mee te maken kunnen krijgen. Ook daar is aandacht voor.”

De regie in handen houden Annette ziet haar patiënten gemiddeld twee keer per jaar. “Vervolgafspraken duren twintig tot dertig minuten. Ik kan wat meer tijd nemen voor de patiënt dan de neuroloog. We bespreken onder meer de werking van de medicatie en ik doe het vooronderzoek voor de neuroloog. Daarnaast werk ik nauw samen met andere zorgverleners zoals revalidatiearts, fysiotherapeut, logopedist, diëtist en ergotherapeut. Als de patiënt het wil, verwijs ik hem of haar door. Ik wijs de patiënt op alle mogelijkheden voor ondersteuning, maar ik vind het ook belangrijk dat hij of zij zo lang mogelijk de regie in eigen handen houdt.”

Lees meer op pagina 3

Pagina 7 Nieuwe operatiekamers in gebruik

Pagina 10 Alle afspraken en informatie van poli Longziekten in één app

Pagina 11 Handig om te weten

Volg ons op


deskundig, betrouwbaar en thuis Dialysezorg in Flevoland en omstreken

Dialysepatiënten in Flevoland dialyseren thuis in eigen vertrouwde omgeving of in het dialysecentrum MC/Zuiderzee in Lelystad of het Flevoziekenhuis in Almere.

Wij bieden volledige ‘high care’ nefrologische zorg:

dialyse in uw woonomgeving door ons eigen dialyseteam 30 centrum dialyseplaatsen in een huiselijke omgeving

poliklinieken Nierinfo en Nefrologie ruimte voor uw persoonlijke voorkeuren en wensen mogelijkheden voor vakantiedialyse

Alle dialyse gerelateerde zorg wordt aangeboden door één behandelteam. Wilt u een vrijblijvende afspraak of rondleiding? Bel ons: 036 - 868 92 37

www.DialysecentrumFlevoziekenhuis.nl


Neuroloog Jeroen Blankevoort: “De ziekte van Parkinson geeft telkens een ander beeld”

Over het algemeen reageren mensen rustig op de diagnose, ervaart neuroloog Jeroen Blankevoort. Maar schijn kan bedriegen, zeker bij Parkinson. “Door de verminderde mimiek in het gezicht is soms weinig emotie te zien. En daardoor

weet je niet altijd hoe een mededeling daadwerkelijk aankomt. Omgekeerd kan de patiënt ook een depressieve indruk maken, terwijl dit niet het geval is. Zodra we de diagnose Parkinson gesteld hebben, starten we vaak al met medicatie. De medicijnen vullen het tekort aan dopamine aan. Dat zorgt voor een vermindering van de klachten en kan de eventuele diagnose bevestigen.” Blankevoort ziet Parkinsonpatiënten een tot zes keer per jaar, afhankelijk van de mate van progressie en de leeftijd. “De ziekte geeft telkens een ander beeld. Het is belangrijk om de medicatie aan te passen aan wat op dat moment nodig is. Dat is voor iedere patiënt weer anders.”

Multidisciplinair overleg Als neuroloog heeft Jeroen Blankevoort

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson ontstaat doordat bepaalde cellen in de hersenen de stof dopamine niet meer in voldoende mate aanmaken. Daardoor kunnen de hersenen de spieren niet meer goed aansturen. Patiënten gaan trager bewegen, hebben stijve en soms pijnlijke spieren die trillen als ze niet worden gebruikt. Ook krijgen ze vaak een kromme houding, kunnen ze onduidelijker gaan praten of een uitdrukkingsloos gezicht krijgen, als een soort masker. Parkinson is een progressieve ziekte: het gaat niet over en met de tijd nemen de klachten toe of ontstaan er nieuwe klachten. Het beloop van de ziekte is voor iedere patiënt anders en is daarom niet goed te voorspellen.

Waaruit bestaat de behandeling? Parkinson kan nog niet worden voorkomen of genezen. Wel bestaan er medicijnen om het verloop van de ziekte te vertragen en de symptomen zoveel mogelijk te onderdrukken. Als de medicijnen niet meer genoeg helpen, kunnen geavanceerde therapieën zoals de apomorfinepomp, Duodopapomp of diepe hersenstimulatie (DBS) in beeld komen. Ook een hersenoperatie kan een volgende stap zijn. Daarnaast helpen fysiotherapie, logopedie en ergotherapie bij het verminderen van de klachten.

regelmatig multidisciplinair overleg met de revalidatiearts en parkinsonverpleegkundige Annette Ariaans-Golsteijn. “Daarnaast zijn we aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet, dat drie keer per jaar bijeenkomsten organiseert. Zo blijven we op de hoogte van alle

ontwikkelingen.” “De levensverwachting van Parkinsonpatiënten is sinds de jaren ’60 sterk verbeterd”, besluit Blankevoort. “Recente ontwikkelingen als diepe hersenstimulatie en de medicatiepomp zijn belangrijke stappen, maar genezing is helaas nog steeds niet mogelijk.”

“Op de fiets naar het ziekenhuis lukt nog prima” Kees Terlouw (65) kreeg ruim drie jaar geleden de diagnose Parkinson. Wat deed dat met hem? En hoe leeft hij met zijn ziekte? Tijdens een fietstocht door Namibië in 2014 merkt de dan 61-jarige Kees Terlouw voor het eerst dat het trappen af en toe niet meer zo soepel gaat. “Soms had ik ineens onvoldoende kracht. En één keer viel ik zelfs van mijn fiets.” Vreemd, want hij is een zeer geoefend fietser. Reizen is zijn lust en zijn leven en daarbij maakt hij graag lange fietstochten. Zo fietste hij onder meer door Rusland, Nieuw-Zeeland, Ecuador en de Verenigde Staten.

De diagnose Het zit Terlouw niet lekker en na thuiskomst brengt hij een bezoek aan de huisarts. Die verwijst hem door naar de fysiotherapeut. De klachten verdwijnen echter niet. “Sterker nog, na verloop van tijd kreeg ik ook problemen met mijn voeten,” vertelt hij. “Ik kwam terecht bij de podotherapeut, maar ook dat had geen effect. Totdat de fysiotherapeut en de podotherapeut tegen elkaar zeiden: ‘Het zou weleens de ziekte van Parkinson kunnen zijn.’ Na onderzoek door de huisarts en de neuroloog bleek hun vermoeden juist.”

Vervroegd pensioen Terlouw is aangeslagen. “In het begin wilde ik er helemaal niets van weten. Ik had zelfs de naam Parkinson verdrongen.” Van de neuroloog krijgt hij medicijnen die het tekort aan dopamine in zijn hersenen aanvullen. “Die hielpen wel. Dat merkte ik doordat

ik na een tijdje mijn hoofd tegen de douchekop stootte: ongemerkt was ik weer wat meer rechtop gaan staan.” Toch moet hij zijn werk als ICT-architect bij de politie tot zijn spijt vaarwel zeggen. “Het kostte me te veel energie, ik kon me steeds moeilijker concentreren. Uiteindelijk ben ik met vervroegd pensioen gegaan.”

Trucje Parkinson is een progressieve ziekte. Dat betekent dat de klachten steeds erger worden. Kees Terlouw ervaart dat ook. “Soms is de coördinatie tussen boven en beneden helemaal weg. Dan verstijf ik. Maar daar heb ik een trucje voor geleerd: door heen en weer te schommelen, wordt het beter. Ook ben ik aan het eind van de dag soms heel moe. Gelukkig valt het trillen nog mee. Met medicatie weten we dat redelijk te beperken.”

PPEP4All “Ze heeft mij ook doorverwezen naar de cursus PPEP4All van Marlinda Bakker van Zorggroep Almere,” vervolgt Terlouw. “Het is een cursus speciaal voor chronisch zieken en hun partner. Ik heb er geleerd om mijn leven zelf te managen. Er komen onderwerpen aan bod als gezondheidsbevordering, stressmanagement, omgaan met angst en depressie en sociale competentie en steun.”

Actief leven Inmiddels heeft Terlouw zijn ziekte min of meer geaccepteerd. “Ik weet hoe ik ermee moet omgaan en wanneer ik mijn pillen moet innemen.” Parkinson weerhoudt hem niet van een actief leven. “Ik heb me aangesloten bij Dance for Health, waarbij je leert dansen terwijl je op een stoel zit.

Ik doe aan non-contact boksen en ik ben lid geworden van de Parkinsonvereniging.”

Naar Antarctica Ook wil hij graag zo lang mogelijk blijven reizen. “Onlangs ben ik met een groep naar Antarctica geweest. Een bootreis van twee weken, waarbij je iedere dag kon kiezen of je aan wal ging en aan een wandelexcursie deelnam. Met de kennis van PPEP4All heb ik de reis goed kunnen voorbereiden en met mijn beperkte energie het dagprogramma kunnen aanpassen.” Fietsen doet hij ook nog steeds. “Een grote fietsreis zit er helaas niet meer in. Maar een ritje naar het Flevoziekenhuis is gelukkig nog geen enkel probleem.”

Parkinsonspreekuur Naast de regelmatige controle bij de neuroloog bezoekt Terlouw twee keer per jaar het spreekuur van de parkinsonverpleegkundige. “Zij kent alle wegen en weet precies welke andere zorgverleners je verder kunnen helpen. Zo heeft ze mij in het begin in contact gebracht met de ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut en psycholoog van revalidatiecentrum Merem. Ik kan bij haar terecht met al mijn vragen. Ze heeft daar meer tijd voor dan de neuroloog. Dat is erg prettig.”

De ziekte van Parkinson weerhoudt Kees Terlouw niet van een actief leven. 3


“Uw Thuiszorg waar zorg vanuit het hart geleverd wordt”

Bent u op zoek naar een betrouwbare thuiszorg waar u gehoord wordt? Wilt u langer thuis blijven wonen en heeft u vragen of hulp daarbij? Neem gerust met ons contact op onze algemene nummer 085-8768738 of 06-48528202 dan wordt u direct met een wijkverpleegkundige te woord gestaan. Adonai Zorg is een multiculturele organisatie dat streeft dat iedereen comfortabel kan wonen en werken. Daarom biedt Adonai Zorg B.V., zorg en hulp thuis waar de waarden, normen en cultuur van zowel cliënten als personeel gewaardeerd en gerespecteerd wordt. Indien gewenst kunt u zelfs in uw eigen taal zorg of hulp ontvangen. Verder brengen wij de mantelzorger/ familie mede door beeldbellen toch dichtbij de zorgvrager. Daarnaast werken wij nauw samen met diverse ketenpartners zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Adonai Zorg B.V. - Zandbank 150 8224 ZK Lelystad - E-mail: info@adonaizorg.nl Web: www.adonaizorg.nl - Tel: 06-48528202


Anesthesioloog Yusuf Demir over zijn werk:

“Het gaat om vertrouwen geven” In elke editie van thuis laten we een van onze medisch specialisten aan het woord. Dit keer is dat Yusuf Demir. Het gesprek begint al spontaan tijdens het maken van de foto. Anesthesioloog Yusuf Demir is zichtbaar in zijn element tussen de apparatuur. Hij noemt de vier vierkante meters met apparatuur zijn ‘candybar’. Yusuf Demir is sinds 5 jaar anesthesioloog in het Flevoziekenhuis. Vandaag was hij betrokken bij 18 operaties.

zo snel mogelijk stabiliseren, dus in één keer goed prikken of de beademingsbuis plaatsen. Als dat niet lukt, is het zeker spannend, want bij anesthesie draait alles om de ademweg. Ik ga niet zelf nog van alles proberen, maar vraag er meteen een collega bij. ‘Get help’ is mijn motto, opereren is teamwork.”

Waarom het Flevoziekenhuis? Het Flevoziekenhuis is geen klein én geen groot ziekenhuis. De mensen die ik nodig heb, ken ik. Dat werkt heel fijn. Ons pas verbouwde operatiecomplex is ‘state of the art’. De nieuwe operatiekamers zijn ruim, met nieuwe beademingsmachines en een echoapparaat om spieren en zenuwen te kunnen bekijken. We werken met de nieuwste materialen en nieuwste medicatie. En de sfeer is goed. Je mag door de spanning best eens uit je slof schieten, maar het nooit persoonlijk maken. Aan het eind van de dienst moeten we door dezelfde deur naar buiten kunnen.”

Wat doet u ter ontspanning?

Wanneer wist u dat u arts wilde worden? “Op de lagere school wilde ik al arts worden. Ik voetbalde veel, had regelmatig blessures en moest wel eens naar het ziekenhuis. Ik was onder de indruk van de sfeer op de spoedeisende hulp: hier komt alles goed. Ik wil ook mensen helpen, dacht dat kleine jongetje.”

Anesthesioloog Yusuf Demir: “Ik zie iedere patiënt vlak voor de operatie, een cruciaal moment om vertrouwen te geven.”

En waarom koos u voor de anesthesiologie?

Wie kiest, de patiënt of de anesthesioloog?

“Ik vond tijdens mijn studie de acute geneeskunde interessant. Je helpt mensen in vaak levensbedreigende situaties en ziet direct het effect van je handelen. Na mijn studie heb ik als arts-assistent chirurgie gewerkt. Ik kreeg daar te horen dat ik te veel nadenk en te aardig ben. Ik kreeg het advies om arts op de intensive care te worden. Daarvoor moest ik eerst de opleiding anesthesiologie volgen en daarna de opleiding tot intensivist. Ik ben er een allround arts van geworden. Je weet alles van de vitale functies, leert praten met familieleden en werken in een multidisciplinair team.”

“We informeren de patiënt over de mogelijke vormen van anesthesie tijdens de preoperatieve screening. De keuze ligt in principe bij de patiënt. Elke persoon is anders. De een wil helemaal niets van de operatie meemaken, de ander wil er juist zoveel mogelijk bij blijven. Maar soms is er geen keuze. Een relatief eenvoudige operatie bij een patiënt van 150 kilo met slechte longen, doen we liever niet onder algehele narcose. Algehele narcose betekent veel medicatie en elke seconde beademing kán longschade geven. Wij zijn risicoanalisten, we leggen de patiënt als het ware ‘op de weegschaal’ en maken altijd een ‘plan B’. Het preoperatieve proces is heel belangrijk om risico’s te vermijden.”

Welke vormen van anesthesie zijn er? “Bij de algehele narcose wordt een patiënt volledig in slaap gebracht met medicatie. De ademhaling wordt overgenomen. Bij een ruggenprik blijft de patiënt wakker en kan zelf ademhalen. Je maakt alles mee, zonder dat je iets voelt. Een koptelefoon met muziek of een speciale bril met beelden kunnen afleiding geven. Je kunt ook kiezen voor een roesje, zodat je niet meemaakt wat er gebeurt. Regionale of lokale anesthesie is de derde optie, daarbij wordt alleen het specifieke lichaamsdeel dat wordt geopereerd, verdoofd.”

Heeft u op de OK nog contact met patiënten? “Patiënten die ik op het preoperatieve spreekuur zie, probeer ik ook te zien op de operatiekamer. De patiënt ziet een bekend gezicht, dat wordt gewaardeerd. Ik vind het zelf ook fijn om de patiënt terug te zien. Ik wil de afspraken die ik met de patiënt heb gemaakt, waarmaken. Ik zie iedere patiënt vlak voor de operatie, een cruciaal moment. Mensen zijn vaak nerveus. Soms maak ik een grapje om de spanning te breken, je leert aanvoelen bij wie dat helpt. Die laatste minuten

voor de operatie gaat het om vertrouwen geven.”

Wat doet u tijdens de operatie? “De behandelaar opereert, wij bewaken de patiënt, zorgen dat ze stil liggen en geen pijn ervaren. Wij faciliteren. De anesthesiemedewerker belt me als ik kan beginnen. Ik dien de narcosemedicatie toe, de anesthesiemedewerker regelt de beademing. We checken samen of alles goed verloopt. Loopt het infuus, doet de bloeddrukband het, is er een tweede infuus nodig voor extra medicatie? Ik maak afspraken met de anesthesiemedewerker en ga naar de volgende patiënt. De anesthesiemedewerkers zijn onze voelsprieten en bewaken de patiënt. Als er iets niet pluis is, bellen ze me, ik ben altijd in de buurt.”

En na de operatie? “Ik loop altijd langs de recoveryverpleegkundige: hoe is het gegaan? Daarna zoek ik de patiënt even op. Bij regionale anesthesie gaan patiënten meestal direct terug naar de verpleegafdeling. Dan probeer ik ze te ‘onderscheppen’ om ze nog even te zien. Dat maakt de cirkel rond.”

Zijn er spannende momenten? “Met geplande operaties bouw je de routine op waarop je in acute situaties kunt terugvallen. Je wilt de patiënt dan

“Ik ben van nature een relaxte jongen en altijd in voor een geintje. Dat moet ook wel, ik zie veel leed. Soms voel ik me machteloos, je kunt de natuur niet altijd de goede kant op duwen. Sporten helpt om te ontspannen, ik zwem graag. Met contactsport zoals voetbal ben ik gestopt, ik wil niet uit de roulatie raken door een blessure. Ik voel de verantwoordelijkheid om gezond en wel op mijn werk komen. Na het werk breng ik tijd door met mijn vrouw en dochtertje. Zij weet dat ik een slaapdokter ben in een blauw pak en paarse muts. Elke avond geniet ik van het bad-bed-boekje moment met haar.”

Hoe wilt u zelf onder narcose? “Ik ben een controlfreak, daarom zou ik als het maar even kan voor een ruggenprik of regionale anesthesie gaan.”

Anesthesie Bij elke operatie en sommige behandelingen wordt anesthesie (verdoving) toegepast. Deze wordt toegediend door een arts die zich op dit gebied gespecialiseerd heeft: een anesthesioloog. Deze arts zorgt niet alleen voor de verdoving, maar ook voor de bewaking tijdens de operatie, het ontwaken na de operatie, de pijnbestrijding en de (eventueel intensieve) nazorg. De anesthesioloog werkt samen met anesthesiemedewerkers met een aanvullende opleiding (AMPOS). In deze samenwerking is alles er op gericht om zo nauwkeurig en veilig mogelijk te werk te gaan. Ter voorbereiding van een operatie en voordat u wordt opgenomen, heeft u een afspraak bij de Preoperatieve screening. Tijdens dit gesprek met een OK-medewerker en soms ook de anesthesioloog, beslist u samen over de voor u beste vorm van anesthesie. 5


‘One-stop-shop’ voor etalagebenen

Direct met een duidelijk behandelplan naar huis Mensen die vermoedelijk lijden aan de vaatziekte claudicatio intermittens (‘etalagebenen’), kunnen sinds kort terecht bij de ‘one-stopshop’ voor etalagebenen op de poli Vaatchirugie. Intake, onderzoek en uitslag vinden direct achter elkaar plaats.

Alles op één dag De afspraak op de poli Vaatchirurgie begint met een intake door de physician assistant. Meteen daarna volgt het vaatonderzoek door de vaatlaborant en nog dezelfde middag krijgt de patiënt de uitslag. Claudia Staats, physician assistant vaatchirurgie: “Soms is verder onderzoek noodzakelijk. Maar meestal gaat de patiënt nog dezelfde dag met een duidelijk behandelplan naar huis.” Vorig jaar september is de poli Vaatchirurgie gestart met deze ‘one-stop-shop’ voor etalagebenen. Karin Hoogland, vasculair diagnostisch laborant (oftewel vaatlaborant), vertelt: “Voorheen zat er tussen het intakegesprek en de uitslag van het onderzoek algauw een week of zes. Nu weten mensen nog dezelfde dag waar ze aan toe zijn.”

Best passende behandeling Dat is niet alleen fijn voor de patiënt, ook voor de zorgverleners werkt het nieuwe proces prettig. Karin: “Omdat we de patiënt meteen na het onderzoek terugzien, hoeven we niet te denken: ‘Wat was het verhaal ook alweer precies?’ Bovendien kunnen we tussendoor makkelijk met elkaar overleggen. Ook de huisarts krijgt nog dezelfde middag een brief met de uitslag. Zo zorgen we met elkaar voor de best passende behandeling.”

De heer Bloem tijdens het vaatonderzoek door vaatdiagnostisch laborant Petra den Boer. Physician assistant Claudia Staats (links) ziet de patiënt op dezelfde dag terug voor de uitslag.

Romiel Bloem: “Ik was blij verrast met de snelle diagnose” “Door een aantal gebeurtenissen realiseerde ik me dat ik dringend iets aan mijn conditie moest doen. Ik besloot te gaan fitnessen. In de sportschool merkte ik echter dat ik op de loopband al na een meter of vijftig niet verder kon. Ik kreeg enorme kramp in mijn benen. Ik voelde dat er iets niet klopte, dus meldde ik me bij de huisarts. Die verwees me door naar de vaatchirurg. Na de intake op de poli Vaatchirurgie volgde een uitgebreid onderzoek. Meteen daarna kreeg ik de uitslag en werd een behandelplan opgesteld. Ik bleek etalagebenen te hebben. Natuurlijk is het niet leuk als je hoort dat je iets mankeert, maar ik was blij verrast dat ik zo snel de diagnose kreeg. Je gaat ’s morgens weg van huis en als je later die dag weer thuis bent, weet je precies wat je mankeert en wat eraan gedaan kan worden. Dat vond ik erg prettig. De komende maanden volg ik wekelijks looptraining bij de fysiotherapeut. Daar leer ik om door de pijn heen te lopen. Daarnaast blijf ik regelmatig fitnessen, want daar voel ik me goed bij. Over een paar maanden moet blijken of het resultaat afdoende is.”

Wat zijn etalagebenen? Claudicatio intermittens – in de volksmond ‘etalagebenen’ - is een aandoening waarbij de slagaders in de benen vernauwd zijn. Daardoor stroomt er minder bloed door de benen en krijgen deze minder zuurstof. Tijdens het lopen zorgt dit voor pijn of kramp, omdat de beenspieren dan juist meer zuurstof nodig hebben. De klachten verdwijnen als de patiënt stilstaat. Maar gaat hij weer lopen, dan keren de klachten terug. Vandaar ook de naam etalagebenen: vaak staan mensen even stil voor een winkel, totdat ze weer verder kunnen.

6

Echografie en Doppler

Medicijnen en looptrainig

Het vaatonderzoek in het Flevoziekenhuis wordt uitgevoerd door de vasculair diagnostisch laborant. Deze onderzoekt de bloedvaten met behulp van echografie en een Doppler-apparaat. Hierbij wordt onder meer de bloeddruk in de armen vergeleken met de bloeddruk in de enkels. Indien nodig wordt het onderzoek aangevuld met een inspanningstest en/of een teendrukmeting.

De behandeling van etalagebenen bestaat vrijwel altijd uit een combinatie van medicijnen en therapie. De patiënt krijgt bloedverdunners en cholesterolverlagers, en daarnaast looptraining bij de fysiotherapeut. Dat zorgt voor een betere doorbloeding in de benen. Als er na drie tot zes maanden nog weinig is veranderd, kan een dotterbehandeling of operatie noodzakelijk zijn. Meestal is dat echter niet nodig.


Nieuwe operatiekamers in gebruik genomen De vier nieuwe operatiekamers van het Flevoziekenhuis zijn eind 2018 in gebruik genomen. Daarmee heeft het ziekenhuis nu negen operatiekamers, allemaal klasse 1, prestatieniveau 1. Ook de nieuwe MRI staat op zijn plek en wordt sinds eind januari ingezet in de patiëntenzorg. Alle betrokken medisch specialisten, medewerkers van de OK en de afdeling Medische techniek zijn getraind in het werken met de nieuwe systemen en apparatuur in de operatiekamers. De eerste operatie op 27 december betrof een geslaagde galblaasverwijdering door gastro-intestinaal chirurg Jarmila van der Bilt. Sinds begin januari worden de vier nieuwe OK’s volledig meegenomen in de planning van alle operaties.

Ook wordt een nieuwe opslag voor (steriele) producten en implantaten gebouwd. Door deze verbouwingen wordt de logistiek verbeterd. Voor medewerkers en goederen worden de ruimtes en werkprocessen logischer ingedeeld. Dit bevordert veilige en

efficiënte patiëntenzorg in en om de operatiekamers.

MRI-centrum In fase 2 van de verbouwing wordt ook de laatste hand gelegd aan het nieuwe MRI-centrum. De 3 Tesla MRI is geplaatst

en officieel in gebruik genomen. Alle MRI-gespecialiseerde medewerkers zijn hier goed op getraind. Op dit moment wordt de inrichting van het MRI-centrum afgerond, zodat de patiënten straks terechtkunnen in een volledig veilige en comfortabele omgeving. Naar verwachting is het totale vernieuwbouwtraject van het OK-complex en MRI-centrum in augustus 2019 afgerond.

Luchtbehandeling De nieuwe operatiekamers zijn uitgerust met het Opragon luchtbehandelingssysteem. Door dit unieke systeem is het schone gebied om de OK-tafel groter en flexibeler in te richten. Bovendien is Opragon stil in gebruik en creëert het betere klimatologische werkomstandigheden voor de OK-medewerkers.

Volgende fase In fase 2 van het vernieuwbouwtraject worden diverse ruimtes in het huidige OK-complex aangepakt. De bestaande operatiekamers worden voorzien van hetzelfde multimediale systeem als de nieuwe OK’s. Er komt een nieuwe ontvangstruimte voor patiënten die gebruik gaan maken van de twee high turnover operatiekamers. Hier worden laagcomplexe operaties onder lokale verdoving uitgevoerd. Het gaat bijvoorbeeld om staaroperaties en pijnbehandelingen. Patiënten worden zo sneller en comfortabeler behandeld.

De vier nieuwe operatiekamers van het Flevoziekenhuis zijn eind 2018 in gebruik genomen.

Werken bij het Flevoziekenhuis Rümeysa IC-verpleegkundige

Toen ik tijdens mijn opleiding voor het eerst een patiënt naar de IC bracht, dacht ik ‘wat eng’. Maar tijdens mijn minor-stage op de intensive care was ik snel verkocht. Ik heb me aangemeld voor de opleiding IC-verpleegkundige en ben aangenomen. Ik hou van het puzzelen met informatie. Wat zie ik aan het lichaam van mijn patiënt, wat zeggen de getallen? Tijdens de artsenvisite presenteer ik mijn observaties en mogelijke oplossingen. Het is in het Flevoziekenhuis heel gewoon dat de arts je vraagt ‘wat denk jij?’ Ik heb de regie en verantwoordelijkheid over mijn patiënten. En als het nodig is, staat het hele team klaar om te helpen. Als ik klaar ben met mijn werk, ga ik graag even de stad in. Binnen één minuut sta ik op de markt. Ik ben een geboren en getogen Amsterdamse. Maar als ik een vast contract heb, kom ik hier zeker wonen. Het is hier rustiger, maar alles is er. En anders is Amsterdam heel dichtbij.”

7Meer, beter en sneller onderzoek met nieuwe MRI-scanner In december arriveerde op bijzondere wijze een nieuwe, geavanceerde MRI-scanner in het Flevoziekenhuis. Deze 3 Tesla MRI-scanner is nauwkeurig en levert beelden van zeer hoge kwaliteit. Dit maakt in de toekomst nieuwe typen onderzoeken mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van borst- en prostaatkanker. Dynamisch licht, geluid, kleur en (tv-)beeld zorgen voor een rustgevende omgeving.

Wat is een MRI-scan? Bij een MRI-scan worden met behulp van een grote sterke magneet en radiogolven bepaalde signalen in het lichaam opgewekt. Er wordt dus geen röntgenstraling gebruikt. Met deze techniek kunnen gemakkelijk doorsneden van het lichaam of bepaalde organen worden gemaakt alsof er plakjes van zijn gesneden. Een MRI-scan geeft een nauwkeurig beeld van hersenen, ruggenmerg en zenuwen, spieren, pezen en gewrichtsbanden, hartfunctie en buikorganen. Vanwege de sterke magnetische straling mogen er geen metalen voorwerpen meegenomen worden in de onderzoekskamer.

Tijdens het onderzoek

De nieuwe MRI is korter en heeft een grotere diameter. Dat vermindert het ‘opgesloten’ gevoel. De komst van de tweede MRI-scanner zorgt voor een flinke uitbreiding van de capaciteit voor MRI-onderzoeken. “Daarmee kunnen we de wachttijden voor de patiënten uit Almere en omgeving laag houden”, zegt Daphne Ypma, teamleider Radiologie. Er zijn meer voordelen. “Deze nieuwe 3 Tesla MRI-scanner levert een veel hogere beeldkwaliteit. Daardoor kunnen we in de toekomst nieuwe typen onderzoeken aanbieden, waar patiënten nu nog voor worden verwezen naar andere ziekenhuizen.”

Gevoel van rust De ruimte waarin de nieuwe MRI staat is voorzien van de Philips ‘Ambient Experience’, een combinatie van rustgevend licht, beeld en muziek

waarbij de patiënt zelf kan kiezen. Daphne Ypma: “Dat maakt het verblijf in de tunnel van het apparaat een stuk prettiger. Het geeft een gevoel van rust, waardoor stilliggen beter lukt en dat is erg belangrijk voor het onderzoek. Bovendien is de tunnel korter en de diameter 10 centimeter groter in vergelijking met het oude toestel. Dat vermindert het opgesloten gevoel. Met name voor gespannen en angstige patiënten is dit een absolute meerwaarde.” Een spiegel in de buis maakt het mogelijk om naar rustgevende beelden te kijken. Daphne: “Daardoor heb je niet meer het gevoel dat je in een kleine ruimte ligt. Vooral bij langere onderzoeken is die mogelijkheid heel prettig voor patiënten.”

Eerste ervaringen Voordat de nieuwe MRI is ingezet voor onderzoek bij patiënten is deze wekenlang getest. Veiligheid staat voorop. Inmiddels is bij een aantal patiënten een onderzoek uitgevoerd. De eerste ervaringen zijn zeer positief, vertelt Daphne. “Patiënten ervaren de ruimte als minder claustrofobisch en waarderen de mogelijkheid tijdens het onderzoek naar beelden te kijken.” Omdat een MRI het nodige lawaai produceert wordt gebruik gemaakt van dubbele gehoorbescherming met oordopjes en een gehoor-beschermende koptelefoon. Ook liggen er op deze MRI comfortabelere matrassen. Daphne: “Al met al belangrijke verbeteringen voor onze patiënten.”

Tijdens het onderzoek ligt de patient stil op een tafel die langzaam in een tunnel wordt geschoven. De vooren achterkant zijn open. Van de magnetische golven voel je niets, maar het maken van de MRI gaat gepaard met een luid bonkend geluid. Het is van belang om zo stil mogelijk te liggen en zoveel mogelijk te ontspannen. Afhankelijk van het te onderzoeken lichaamsdeel duurt het onderzoek 30 tot 90 minuten. Soms is het nodig om een contrastmiddel in te spuiten via een bloedvat in de arm. Dit middel maakt bepaalde weefsels beter zichtbaar.

Niet bij iedereen Niet bij iedereen kan een MRI gedaan worden. Bijvoorbeeld als het lichaam metaaldeeltjes bevat. Je kunt hierbij denken aan metaaldeeltjes in het oog, implantaten in het oor en metalen vaatclips in het hoofd. Ook bij een pacemaker, onderhuids insulinepompje of bepaalde hartkleppen is het soms niet mogelijk om een MRI-scan te ondergaan. Tijdens de eerste twaalf weken van een zwangerschap moet eerst overleg met een arts plaatsvinden.

Nieuwe MRI spectaculair afgeleverd Op maandag 3 december werd de nieuwe 3 Tesla MRI-scanner van Philips afgeleverd bij het Flevoziekenhuis. Vanwege het enorme gewicht van de MRI scanner (het apparaat weegt zo’n 6 duizend kilo) kan deze niet door het gebouw worden vervoerd. Daarom werd het apparaat met een grote hijskraan met een enorme precisie over het dak naar het nieuwe MRI-centrum in de binnentuin gehesen, naar een speciaal daarvoor gebouwde ruimte. Bekijk de beelden in het filmpje: Radiodiagnostisch laboranten maken scans met de nieuwe MRI. 9


Flevo Behandelcoach app voor patiënten poli Longziekten

Alle afspraken en informatie in één app Patiënten krijgen tijdens hun behandeltraject vaak heel veel informatie. Daarom maakt de polikliniek Longziekten sinds kort gebruik van de Flevo Behandelcoach app. In deze app vinden patiënten hun afspraken terug, mét alle belangrijke informatie die daarbij hoort. Zo zijn ze goed voorbereid op hun behandeling.

problemen te voorkomen. Zo ontvang je automatisch een herinnering aan je afspraak. En als je nuchter moet zijn voor een bepaald onderzoek, herinnert de app je er een paar uur van tevoren aan dat je niet meer mag eten en drinken.”

Praktische informatie De app toont in één duidelijk overzicht alle afspraken die de patiënt op de poli heeft. Ook is praktische informatie opgenomen over de verschillende onderzoeken en behandelingen. Zo staan alle patiëntfolders in de app. Daarnaast kunnen patiënten meer te weten komen over de longartsen en longconsulenten die op de poli werken. En er is een routebeschrijving van huis naar het ziekenhuis en naar de poli beschikbaar.

Gesprek opnemen

De heer Winter bekijkt de Flevo Behandelcoach app voor longpatiënten. Coby Hensbergen, bedrijfsleider Longziekten, is nauw betrokken geweest bij de introductie van de app. “Voorheen gebeurde het vrij regelmatig dat

mensen hun afspraak vergaten of dat ze niet goed voorbereid naar de poli kwamen. De Flevo Behandelcoach app biedt handige functies om dat soort

De app biedt ook de mogelijkheid om het gesprek met de arts op te nemen en later terug te luisteren. “Een handige optie,” vindt Ben Winter, een van de eerste patiënten die de app in gebruik namen. “Hoewel ik deze mogelijkheid zelf nog niet heb gebruikt, kan ik me voorstellen dat er wel veel behoefte aan is. Het kan prettig zijn om zo’n gesprek later nog eens op je gemak terug te luisteren.” Ook vindt hij het praktisch dat je in de app de vragen kunt noteren die je tijdens de afspraak wilt stellen. “Zo weet je tenminste zeker dat je niets vergeet.”

App ‘voor dummies’ Als ICT-er hoefde Ben Winter niet lang na

te denken toen hem gevraagd werd of hij mee wilde doen aan de proef. “Ik ben een voorstander van papierloos werken. Vroeger was ik mijn afsprakenkaart altijd kwijt. Nu kan ik mijn afspraken gewoon terugvinden in mijn telefoon. Reuzehandig.” De app is heel eenvoudig in het gebruik, vindt hij. “Het werkt heel intuïtief, met een paar duidelijke icoontjes.” Lachend: “Het is echt een app voor dummies. Iedereen snapt het. En zo hoort het ook.”

Veilig Uiteraard voldoet de app aan alle privacy- en veiligheidseisen, benadrukt Coby Hensbergen. Ben Winter: “Bij het installeren moet je je eenmalig aanmelden met je patiëntnummer, geboortedatum en e-mailadres. Dan word je gevraagd een pincode aan te maken en daarmee log je voortaan in. Eigenlijk werkt het net als met de app van de bank.”

Veel voordelen Inmiddels hebben al ruim 300 patiënten de Flevo Behandelcoach-app geïnstalleerd, zegt Coby Hensbergen. “Hoewel we nog in het beginstadium van de proef zitten, zien we nu al veel voordelen. We merken bijvoorbeeld dat patiënten ons minder vaak bellen met vragen. Bovendien is geen enkele patiënt de afspraak nog vergeten of niet goed voorbereid naar een onderzoek gekomen. Andere afdelingen tonen interesse. Wellicht komt de app op termijn ook voor meerdere poliklinieken beschikbaar.”

Start zorg voor obesitaspatiënten Het Flevoziekenhuis is per 1 maart 2019 gestart met het aanbieden van obesitas-chirurgie (ook wel: bariatrische chirurgie). Het Flevoziekenhuis heeft hierover overeenstemming bereikt met de curator van de MC IJsselmeerziekenhuizen, waar deze zorg tot het faillissement werd aangeboden. “Als middelgroot algemeen ziekenhuis bieden we een breed palet aan medisch specialistische zorg, passend bij de behoefte van de bevolking. Obesitas-chirurgie hoorde daar tot nu toe niet bij. Wij zijn blij dat wij deze zorg voor de regio kunnen behouden”, aldus Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur. Patiënten worden begeleid met een intensief leefstijlprogramma met onder meer aandacht voor gezonde voeding en beweging. Een onderdeel van het uitgebreide obesitasprogramma is een chirurgische ingreep, in de vorm van een maagverkleinende 10

operatie. Het Flevoziekenhuis verwacht tussen de 400 en 600 van deze operaties per jaar uit te gaan voeren. Gedurende 5 jaar na de operatie worden patiënten gecontroleerd in het Flevoziekenhuis of in een van de overige poliklinische locaties (Lelystad, Harderwijk en Zwolle).

Kernteam De zorg voor obesitaspatiënten wordt grotendeels uitgevoerd door het kernteam van MC Zuiderzee, dat besloten heeft de overstap te maken naar het Flevoziekenhuis. “Wij prijzen ons gelukkig dat dit zeer deskundige en gemotiveerde team bij ons komt werken. Het Flevoziekenhuis kan voor deze zorg goede faciliteiten aanbieden, zoals nieuwe, geavanceerde operatiekamers, een goed toegeruste intensive care en de samenwerking met veel andere aanwezige specialismen. Wij denken dat wij daarmee de randvoorwaarden voor het verlenen van obesitas-chirurgie optimaal kunnen invullen”, aldus Anita Arts.

Verzekeraars Met een medische indicatie wordt obesitas-chirurgie volledig vergoed vanuit de zorgverzekering. Het Flevoziekenhuis heeft voor 2019 met alle verzekeraars een overeenkomst bereikt over de vergoeding van deze zorg. Deze afspraken zijn gemaakt met de intentie om deze zorg voor meerdere jaren te gaan bieden. Kijk voor meer informatie: www.flevoziekenhuis.nl/obesitas-chirurgie


Handig om te weten

Digitaal patiëntenportaal Via het digitale patiëntenportaal mijnFlevoziekenhuis kunt u snel en makkelijk een afspraak maken, verplaatsen of annuleren; 24 uur per dag en 7 dagen per week. Het portaal biedt een overzicht van al uw afspraken en u krijgt digitale informatie ter voorbereiding op uw afspraak.

Bezoektijden

Parkeren

Partner en directe familie zijn de hele dag welkom met maximaal 2 bezoekers tegelijk.

Het Flevoziekenhuis staat in het centrum van Almere. U kunt betaald parkeren bij de gemeentelijke Hospitaalgarage. Voor bezoek aan de Spoedpost Almere of De Kinderkliniek verwijzen wij u naar de gemeentelijke parkeerplaats Hennepveld. Een routebeschrijving naar het ziekenhuis en plattegronden vindt u op onze website.

Overige bezoekers zijn welkom tussen 14.00 en 21.00 uur (ook maximaal 2). Het Flevoziekenhuis werkt vanuit de principes van mensgerichte zorg en een helende omgeving. Wij streven met en voor onze patiënten naar de best mogelijke zorg, goede informatie en persoonlijke aandacht. Dat alles in een prettige, gastvrije omgeving. In onze centrale hal treft u daarom: mijnInfopunt: voor vragen, klachten/suggesties, een kopje koffie of wachten op uw taxi. Open: ma. t/m vrij: 9.00 - 17.00 uur. Leentablet + app: wordt u opgenomen op een van onze verpleegafdelingen, dan kunt u – met een geldig legitimatiebewijs - bij mijnInfopunt een tablet lenen. Via de Flevo Gastvrij app kunt u tv kijken, radio luisteren, spelletjes spelen, internetten en praktische informatie over het ziekenhuis lezen. De app is ook te downloaden voor gebruik op uw eigen smartphone of tablet. (Dienst)apotheek De Brug: dagelijks geopend: 8.00 - 22.00 uur (22.00 - 8.00 uur via loket van de Spoedpost). Bloedafname: bloedprikken of urine/ontlasting inleveren van ma. t/m vrij: 7.30 - 17.00 uur & za. van 9.00 - 12.00 uur. Voor bloedafname kunt u ook terecht bij 5 prikposten op 5 andere locaties. Kijk op: www.flevoziekenhuis.nl/bloedprikken. Receptie & gastvrouwen: Wilt u weten waar een patiënt ligt of hoe u uw polikliniek kunt vinden? De medewerkers van de receptie of een van de gastvrouwen helpen u graag. Restaurant en winkel: U vindt restaurant/winkel Vermaat in onze centrale hal. Korte toegangstijden: Wist u dat u in het Flevoziekenhuis vaak al binnen een week een poliklinische afspraak heeft met een van onze specialisten? Kijk op: www.flevoziekenhuis/ toegangstijden. Digitale routewijzer: al onze poliklinieken en (verpleeg)afdelingen hebben een eigen routenummer dat te vinden is op een groot overzichtsbord bij de hoofdingang. Met behulp van een digitale routewijzer – www.routewijzerflevoziekenhuis.nl – kunt u zelf de route naar uw afspraak opzoeken en bekijken. Deze routewijzer is ook makkelijk te gebruiken op een smartphone, tablet of laptop.

Agenda voorjaar 1 april 9 april 6 mei 14 mei 14 mei 3 juni 4 juni 13 juni

• uitgebreide

Dinsdag: Weight Watchers Donderdag (even weken): Knooppunt NAH (Hersenletsel) Meer informatie: www.flevoziekenhuis.nl of (036) 868 8521 Flevoziekenhuis Almere Hospitaalweg 1 1315 RA Almere

Colofon Thuis is de informatiekrant van het Flevoziekenhuis Almere. De krant wordt driemaal per jaar verspreid in Almere, Lelystad, Zeewolde en een deel van ’t Gooi. Hoewel de inhoud met zorg is geschreven, kunt u hieraan geen rechten ontlenen.

Uitgeverij BC Uitgevers BV, Sneek T (0515) 429429 E advertenties@bcuitgevers.nl

Bladmanager Dennis de Kam, T (0515) 429428 Vormgeving Hannique de Jong

Hospitaalweg 1, 1315 RA Almere, T (036) 868 8888

Voor spoedeisende hulp en spoedrecepten kunt u dag en nacht terecht bij Spoedpost Almere, een samenwerking tussen Zorggroep Almere, het Flevoziekenhuis en vrijgevestigde huisartsen. Bel voor spoedeisende hulp altijd eerst naar 0900-203 0 203 (e 0,10 p/m) of (036) 545 4380 (lokaal tarief). De volgorde waarin u bij de Spoedpost Almere wordt geholpen is afhankelijk van de urgentie van uw medische situatie.

www.flevoziekenhuis.nl voor meer informatie

Informatieavond voor zwangeren Samen voor borstvoeding Informatieavond voor zwangeren Samen voor borstvoeding Dag van de Beroerte Informatieavond voor zwangeren Samen voor borstvoeding Ontmoetingsavond ouders van een overleden kind

Redactie en fotografie Afdeling Communicatie T (036) 868 9897 E communicatie@flevoziekenhuis.nl

Voor de IC, Hartbewaking, Kinderafdeling en Neurologie gelden speciale bezoektijden, te vinden op de website.

Druk Hoekstra Krantendruk B.V. Emmeloord

agenda met informatiebijeenkomsten • informatie over veiligheid en zorgkosten • folders en informatie van poliklinieken of over (dag)opname • informatie over vacatures

Van onze volgers Het Flevoziekenhuis heeft inmiddels ruim 7200 volgers op Twitter. Dat aantal groeit nog steeds. Via Twitter gaan er dagelijks berichtjes uit en komen er berichtjes binnen. Een greep uit de tweets: Franc M. Weerwind @francweerwind Vandaag met het college een bezoek gebracht aan het Flevoziekenhuis. Een van de belangrijkste voorzieningen in onze stad. Onder de indruk van de nieuwste technieken om onze inwoners beter te maken. En van hoe ze omgaan met de gevolgen van de sluiting van de IJsselmeerziekenhuizen Academie van de Stad @AvdSAlmere Studenten van @WindesheimFlevo en @AereshboAlmere onderzochten duurzame mogelijkheden voor parkeerterrein Hennepveld en vergroening bij het @Flevoziekenhuis. Zie deze korte video voor een leuke inkijk: vimeo.com/314509738 Jannet Wiegersma @ZusterJ42 Vandaag een lezing gegeven @Flevoziekenhuis op #wereldkankerdag met als thema: leren lopen op je handen (als kanker je leven op zijn kop zet). Mooie opkomst, waardevolle gesprekken. 11