FG&V_2019_OPENDAG

Page 1

FRANCISCUS GASTHUIS & VLIETLAND

OPEN DAG 16 MAART www.franciscus.nl/opendag

FG&V_2019_OPENDAG.indd 1

07-03-19 11:50


2

FG&V_2019_OPENDAG.indd 2

07-03-19 11:50


Tip!

Er rijden tijdens de Open Dag gratis pendelbusjes zodat iedereen makkelijk beide ziekenhuislocaties kan bezoeken.

Mooi

voor elkaar!

Het thema van de Open Dag 2019 is Mooi Voor Elkaar! Wij zetten de deuren open van beide ziekenhuislocaties: Franciscus Gasthuis in Rotterdam en Franciscus Vlietland in Schiedam. Tijdens deze dag komt u op plekken waar u anders nooit komt: van laboratorium tot operatiekamer! Kinderactiviteiten Voor kinderen is er genoeg te doen deze dag! Zo kunnen zij een prikdiploma behalen, zich laten schminken, dansen in de silent disco en op de foto als dokter of verpleegkundige.

Rondleidingen Vaak komt u pas in aanraking met het ziekenhuis als u (dringend) zorg nodig heeft. Natuurlijk doen wij er dan alles aan om u de beste zorg te leveren. Persoonlijk, professioneel en dicht bij huis. Tijdens de Open Dag kunt u onze zorg zelf ervaren. U kunt gratis deelnemen aan rondleidingen en natuurlijk beantwoorden wij graag al uw vragen!

Een greep uit onze activiteiten • Gezondheidstestjes uitvoeren, zoals bloedsuiker prikken, longfunctie blazen en MBI meten • Bekijk een ambulance aan de binnenkant • Neem deel aan het zorgdebat, georganiseerd door de Cliëntenraad • Dans mee in de silent disco • Ga op de foto als dokter of zuster

Werken in de zorg Onze collega’s vertellen u alles over werken en leren in ons ziekenhuis! Ga langs de stands waar wij collega’s zoeken en maak alvast kennis met uw toekomstige collega’s! Schiet een WerkenBij-foto in de photobooth en maak kennis met de Franciscus Academie, Arbopreventie en de Ondernemingsraad. Uiteraard zijn onze recruiters aanwezig om al uw vragen te beantwoorden. 3

FG&V_2019_OPENDAG.indd 3

07-03-19 11:50


Ernstig

overgewicht

6,6 miljoen mensen in ons land hebben matig of ernstig overgewicht, dat komt neer op 41% van de Nederlandse bevolking. Ernstig overgewicht gaat gepaard met grote gezondheidsrisico’s. Het ontwikkelen van suikerziekte, hoge bloeddruk en andere aan overgewicht gerelateerde aandoeningen is erg groot. Door af te vallen kunnen de gezondheid, de kwaliteit van leven en de levensduur aanzienlijk verbeteren.

Heeft u ernstig overgewicht? En lukt het niet om zelf of met hulp van anderen af te vallen? Als u morbide obesitas heeft, komt u in aanmerking voor een maagverkleining. Franciscus Gasthuis behandelt en begeleidt, als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland, al bijna 40 jaar mensen met ernstig overgewicht. In het ziekenhuis worden de volgende operatiemethoden toegepast:

1. Maag bypass Bij de maag bypass (of gastric bypass) wordt met behulp van nietjes een nieuwe kleine maag gemaakt in het bovenste gedeelte van de maag. Hierdoor komt het eten direct in de darm en krijgt men snel een vol gevoel.

2. Deel van de maag verwijderen Bij het verwijderen van een deel van de maag (sleeve resection) wordt in de lengterichting een deel van de maag weggehaald. De maag wordt verkleind van een rugbybal tot een banaan, waardoor de maag sneller vol zit. In Franciscus Gasthuis vinden jaarlijks meer dan 750 maagverkleiningsoperaties plaats. De maagverkleiningsoperatie wordt via een kijkoperatie uitgevoerd. Daardoor bent u na de operatie relatief snel weer mobiel. U kunt vaak na één dag al naar huis. n

Eerst afvallen dan zwanger worden Lees het verhaal van Ayça! Ayça dacht lang na over een maagverkleining: ‘Er zitten nogal wat nadelen aan. Het is een risicovolle operatie, je kunt maar heel kleine porties eten en uit eten gaan is de eerste tijd niet mogelijk. Ik vroeg mij af: is dat allemaal belangrijker dan een gezinnetje stichten? Het antwoord was: nee. Mijn kinderwens was sterker.’ Lees haar hele verhaal op www.franciscus.nl/obesitascentrum

4

FG&V_2019_OPENDAG.indd 4

Overweegt u een maagverkleiningsoperatie? Kijk voor meer informatie op www.francsicus.nl/ obesitascentrum

Kom naar onze stand in Franciscus Gasthuis!

07-03-19 11:50


Kom naar onze stand in Franciscus Gasthuis en Franciscus Vlietland

Zorg voor

kwetsbare ouderen

Wat is oud? Er zijn heel wat 70-jarigen die zich nog geen ‘senior’ voelen. Toch valt niet te ontkennen dat mensen van hogere leeftijd andere zorg nodig hebben dan bijvoorbeeld een 30-jarige.

hen, zoveel mogelijk bij de zorg. Bijvoorbeeld bij gesprekken als er uitslagen van onderzoeken zijn omdat juist mantelzorgers goed kunnen meedenken over de hulp die tijdens het herstel na de ziekenhuisopname nodig is. In Nederland blijven ouderen langer thuis wonen. Enerzijds vergroot dit de zelfstandigheid, anderzijds vergroot het de kans op bijvoorbeeld ongelukken in huis. Samen met mantelzorgers, thuiszorg en de huisartsen, staan de zorgverleners van Franciscus Gasthuis & Vlietland klaar om met de patiënt te kijken wat de best mogelijke zorg voor hem is. De zorg voor kwetsbare ouderen is soms zo anders dat hier ook een apart specialisme voor bestaat: Geriatrie. De Geriaters, artsen die gespecialiseerd zijn in ouderenzorg, bekijken niet alleen de lichamelijke klachten maar juist ook naar de psychische, sociale en functionele factoren.

Geriatrische Trauma Unit

Mantelzorgers spelen belangrijke rol

Bij ouderen komt het breken van de heup vaker voor dan bij (jong) volwassenen, zeker in de winterperiode door gladheid. Wanneer zij een heup breken, hebben zij meestal al problemen met de gezondheid. Door een combinatie van meerdere aandoeningen, verminderde mobiliteit, gebruik van veel medicijnen en geheugenproblemen is de oudere patiënt extra kwetsbaar. Het breken van de heup en een ziekenhuisopname maken het er voor deze kwetsbare groep niet beter op. Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft in Rotterdam de Geriatrische Trauma Unit (GTU) ingericht om deze achteruitgang na een gebroken heup zoveel mogelijk te voorkomen.

Mantelzorgers en naasten spelen een belangrijke rol in het leven van ouderen. Daarom betrekken wij

Kwetsbare ouderen worden hier behandeld door een traumachirurg

die zich focust op de reparatie van de breuk. De chirurg werkt ook intensief samen met geriaters, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en gespecialiseerd verpleegkundigen. Door de expertise van alle zorgverleners te combineren, wordt snel de juiste hulp geboden en de gezondheid van de patiënt volledig in beeld gebracht. Een belangrijk onderdeel van de GTU is de gezamenlijke huiskamer. Patiënten worden gestimuleerd zoveel mogelijk hun normale dagen nachtritme aan te houden. Patiënten kunnen hier gezamenlijk aan tafel eten. Ook staat er een belevenistafel die helpt bij ontspanning en het trainen van het geheugen. Een activiteitenbegeleider verzorgt een passende dagbesteding voor de patiënten.

Uit het ziekenhuis Ondanks de speciale zorg op de Geriatrische Trauma Unit om lichamelijke en geestelijke achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen, is het ziekenhuis niet de beste plek om te herstellen. Daarom wordt nauw samengewerkt met huisartsen, fysiotherapeuten en verzorgings- en verpleeghuizen in de regio. Na de operatie wordt samen met de naasten van de patiënt gekeken waar de patiënt het beste verder kan herstellen of welke extra zorg er eventueel thuis nodig is. n 5

FG&V_2019_OPENDAG.indd 5

07-03-19 11:50


Franciscus Gasthuis & Vlietland is een krachtige ziekenhuisorganisatie met 2 ziekenhuislocaties, 4 poliklinieklocaties en een polikliniek in het Oogziekenhuis. Het aanbod van poliklinische zorg wisselt per locatie, afgestemd op de zorgvraag in die regio. Het zorgaanbod op de hoofdlocaties in Rotterdam en Schiedam is uitgebreid. Hier bevinden zich de verpleegafdelingen en bijzondere afdelingen, zoals de Spoedeisende Hulp, Intensive Care en Operatiekamers.

6

FG&V_2019_OPENDAG.indd 6

07-03-19 11:50


7

FG&V_2019_OPENDAG.indd 7

07-03-19 11:50


Omdat innovatie belangrijk is voor ons topklinische ziekenhuis, besteden wij veel aandacht aan het optimaliseren van de kwaliteit van patiëntenzorg. Eind oktober 2018 is het operatieteam voor borstkankeroperaties gestart met het gebruik van een innovatief röntgenapparaat genaamd de KubTec. Dit röntgenapparaat staat op de Operatiekamer en wordt gebruikt tijdens een borstsparende operatie bij vrouwen met borstkanker.

Bekijk de KubTec bij de stand van Borstkliniek in Franciscus Vlietland.

Innovatief röntgenonderzoek

tijdens borstsparende operaties Bij een borstsparende operatie blijft de vorm van de borst behouden. Alleen het gebied met daarin de afwijking wordt met een marge uit de borst weggenomen. De KubTec is een compact röntgenapparaat voor borstkankeroperaties, dat op de Operatiekamer in Franciscus Vlietland wordt gebruikt om binnen enkele minuten te kunnen beoordelen of een borstsparende operatie bij borstkanker succesvol is uitgevoerd. Ook kan er direct worden besloten om bijvoorbeeld

nog een extra marge weefsel weg te halen vanuit het oogpunt van veiligheid.

• de kans op een tweede operatie wordt veel lager. • een snellere operatie.

De voordelen van de KubTec voor een patiënt met borstkanker zijn: • een nog nauwkeurigere borstoperatie bij een borstsparende operatie. • indien nodig, direct een extra marge borstweefsel kunnen weghalen voor een beter en veiliger resultaat.

Voorheen werd het weggenomen weefsel naar de afdeling Radiologie gebracht voor het maken van een röntgenfoto. De radioloog moest hiervoor zijn werk onderbreken en het weefsel beoordelen. Daarna belde hij de uitslag door naar de chirurg op de Operatiekamer. Dit kostte al gauw 25 minuten per patiënt. Door het gebruik van de KubTec wordt deze tijd dus bespaard. Hierdoor kunnen één tot twee patiënten per dag extra worden geholpen.

Waardevol voor opleiden De KubTec is ook een waardevol apparaat voor het opleiden van chirurgen. Zo kan een chirurg die in opleiding is nu gelijk leren wat de grenzen zijn bij een borstsparende operatie. Het weggenomen weefsel kan direct worden gecontroleerd met de KubTec waardoor de chirurg gelijk kan zien waar de marges in vervolg bijvoorbeeld ruimer moeten. Franciscus Gasthuis & Vlietland gebruikt als enige ziekenhuis in Nederland de KubTec op de Operatiekamer en tijdens een borstsparende operatie. n

8

FG&V_2019_OPENDAG.indd 8

07-03-19 11:50


Senior farmaceutisch medewerker Apotheek Franciscus Vlietland

‘In Franciscus Vlietland wordt de medicatie voor de patiënten op de verpleegafdelingen door de verpleegkundigen uitgezet. Sinds oktober 2018 speelt de ziekenhuisapotheek hierbij een belangrijke rol. Ik ben er trots op dat ik als eerste uitzetter in Franciscus Vlietland de medicatie Onze mag uitzetten voor de verpleegkundigen op de recruiters staan Interne Geneeskunde. Daar ben ik super trots op!’ op beide locaties klaar om geïnteresseerden te ontvangen en vragen te beantwoorden.

Medewerkers vertellen: waar ben jij trots op in je werk? Team polikliniek Interne Geneeskunde Locatie Oogziekenhuis Rotterdam

‘Samen vormen we een ontzettend leuk en goed team op de polikliniek Interne Geneeskunde! We zijn met de artsen, arts-assistenten, medewerkers bloedafname, vasculair- en diabetesverpleegkundigen en secretaresses erg hecht wat voor veel werkplezier zorgt. Samen gaan we voor de beste patiëntenzorg en daar zijn we trots op!’

Team Afdeling Short Stay in Franciscus Vlietland ‘Trots zijn we op ons team! Sinds maart 2018 hebben wij de nieuwe afdeling Short Stay opgezet in Franciscus Vlietland. Veel veranderingen meegemaakt zoals onder andere een nieuw team en het verhuizen intern naar een andere afdeling. Ondanks dit alles blijven we een top team en hebben we hart voor onze afdeling!’

Team gipsverbandmeesters Franciscus Gasthuis & Vlietland

‘De teams van beide ziekenhuislocaties zijn de afgelopen tijd steeds dichter bij elkaar gekomen. Werkwijzen zijn geharmoniseerd en de teams spelen goed op elkaar in. Daardoor worden patiënten sneller geholpen en kunnen wij goede zorg leveren. Ondanks drukke tijden en hogere werkdruk blijven we met zijn allen positief en vormen we een hecht en leuk team. Daar zijn we samen trots op!’

Claudia Meister - Kinderfysiotherapeute Franciscus Gasthuis ‘Wij werken veel met ouders van te vroeg geboren kinderen die wij advies en uitleg geven over houding en motorische ontwikkeling. Sinds een paar jaar zijn we bezig om het dragen van de baby’s te stimuleren. Eerst oefenen met een draagpop en als de baby stabiel genoeg is oefenen met hun eigen baby. Ouders geven vaak terug hoe mooi en belangrijk voor hun het moment was toen de baby in de draagdoek mocht. Dat maakt mij trots.’

9

FG&V_2019_OPENDAG.indd 9

07-03-19 11:51


Kom naar het kinderplein!

FG&V_2019_OPENDAG.indd 10

07-03-19 11:51


Kinderartsen met een extra specialisatie

Brede én gespecialiseerde kinderzorg De kinderartsen op de afdeling Kindergeneeskunde bieden niet alleen brede basis-zorg aan kinderen van uiteenlopende leeftijden. Ook patiënten met complexere aandoeningen zijn bij hen in goede handen. Bij Franciscus Gasthuis & Vlietland werken kinderartsen met een extra specialisatie, waaronder cardiologie, neurologie en longgeneeskunde. Ouders zijn daar blij mee.

Het vak van kinderarts wordt door nieuwe behandelmogelijkheden steeds uitgebreider. Daarom zijn er artsen die een subspecialisatie doen. Het topklinische Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft een aantal kinderartsen met zo’n subspecialisatie in huis (zie kader). Dat betekent dat ook kinderen met complexere ziekten en klachten op beide ziekenhuislocaties behandeld kunnen worden. Kinderarts Ismé de Kleer heeft longgeneeskunde als subspecialisme. Zij maakt sinds mei deel uit van het team van kinderartsen. ‘Allereerst zijn wij algemeen kinderartsen’, vertelt ze. ‘Wij bieden brede basiszorg aan kinderen. Dus ik behandel ook kinderen met

buikpijn, groeiproblemen en epilepsie. Maar als kinderen ernstige longproblemen hebben, zoals moeilijk te behandelen astma, dan komen ze bij mij.’

centrum. Bij ons zijn ze in goede handen, omdat wij meerdere subspecialismen in huis hebben.’ n

De subspecialisaties Meerdere aandoeningen Net als volwassenen, kunnen ook kinderen meerdere aandoeningen hebben. ‘Kinderen met een hartprobleem die daardoor veel luchtweginfecties oplopen’, aldus dokter De Kleer. ‘Kinderen met een afwijking aan de slokdarm waardoor ze sneller longontsteking krijgen of kinderen met een ontwikkelingsachterstand en epilepsie. Deze patiënten zouden anders misschien doorverwezen worden naar een academisch

Op de kinderafdelingen van beide ziekenhuislocaties werken kinderartsen met de volgende subspecialisatie: • longgeneeskunde • cardiologie • neurologie • maag-, darm- en leverziekten • endocrinologie (hormoonen stofwisselingsziekten) • infectieziekten/immunologie • neonatologie • erfelijke en aangeboren afwijkingen

‘Bij ons zijn patiënten in goede handen, omdat wij meerdere subspecialismen in huis hebben.’ 11

FG&V_2019_OPENDAG.indd 11

07-03-19 11:51


FG&V_2019_OPENDAG.indd 12

07-03-19 11:51


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.