Page 1


Đối tác IELTS chính thức của Hội đồng Anh tại Việt Nam “Đối tác IELTS chính thức của Hội đồng Anh tại Việt Nam” là một chương trình dành cho các tổ chức hợp tác nhận đăng ký kỳ thi IELTS với Hội đồng Anh, hoặc hướng dẫn/ giới thiệu thí sinh tới trung tâm đăng ký thi IELTS có hợp tác với Hội đồng Anh. Chương trình này cũng nhằm để Hội đồng Anh thể hiện thiện chí và cộng nhận sự hỗ trợ với các đối tác. Chương trình bao gồm 3 cấp độ thành viên: Đồng, Bạc, Vàng, và sẽ được xem xét thường niên dựa trên số lượng thí sinh Đối tác đăng ký hoặc giới thiệu đến Hội đồng Anh.

Đối tác sẽ được tính 1 điểm trên mỗi thí sinh đăng ký thi IELTS với Hội đồng Anh.

Điểm

Cấp độ thành viên

1 - 49

Đồng

50 – 150

Bạc

150+

Vàng

Yêu cầu của Hội đồng Anh đối với phía Đối tác: 1. Giới thiệu thông tin về kỳ thi IELTS của Hội đồng Anh với thí sinh 2. Thay mặt Hội đồng Anh nhận đăng ký hoặc hướng dẫn/ giới thiệu thí sinh tới trung tâm đăng ký thi IELTS có hợp tác với Hội đồng Anh.


Quyền lợi của Đối tác Quyền lợi của Đối tác được tích luỹ dựa trên Cấp độ thành viên. Chúng tôi tìm kiếm một sự hợp tác lâu dài mang đến lợi ích cho cả hai bên. Hỗ trợ

Chú thích

Đối tác Đồng

Đối tác Bạc

Đối tác Vàng

Tài liệu hỗ trợ phổ biến kỳ thi IELTS Cẩm nang giới thiệu về kỳ thi IELTS

Hỗ trợ Đối tác trong việc cung cấp thông tin và hướng dẫn đăng ký thi cho thí sinh.

Chứng nhận ‘Đối tác IELTS chính thức của Hội đồng Anh’.

Trung tâm của Đối tác sẽ trở nên phổ biến và được đánh giá cao hơn.

Quyền được đăng tải logo của Hội đồng Anh và IELTS đã được phê duyệt lên trang web và tài liệu quảng bá của Đối tác.

Trung tâm của Đối tác sẽ trở nên phổ biến và được đánh giá cao hơn.

Tên và địa chỉ liên lạc của Đối tác trên trang web chính thức của Hội đồng Anh

Một kênh khác để khách hàng tiềm năng truy cập vào trang web của Đối tác

Áp phích ‘Đối tác IELTS chính thức của Hội đồng Anh’

Trung tâm của Đối tác sẽ trở nên phổ biến và được đánh giá cao hơn.

Banner ‘Đối tác IELTS chính thức của Hội đồng Anh’

Trung tâm của Đối tác sẽ trở nên phổ biến và được đánh giá cao hơn.

Lịch thi IELTS Tài liệu hướng dẫn làm bài thi IELTS

Nhiều nhất 2 banner / năm

Nhiều nhất 4 banner / năm

Tài liệu luyện thi Nhiều nguồn tài liệu luyện thi miễn phí dành cho thí sinh: •

Phần mềm luyện thi trực tuyến ‘Road to IELTS’

Giúp thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi IELTS


Tham gia “IELTS Briefing” (Trau dồi các kỹ năng thi với giảng viên IELTS của Hội đồng Anh) Giảm giá bản quyền sử dụng phần mềm luyện thi trực tuyến ‘Road to IELTS’

Giúp Đối tác về mặt dịch vụ hỗ trợ thêm cho thí sinh

Liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm về % ưu đãi khi mua phần mềm luyện thi Road to IELTS

Liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm về % ưu đãi khi mua phần mềm luyện thi Road to IELTS

Liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm về % ưu đãi khi mua phần mềm luyện thi Road to IELTS

Được hỗ trợ một số tài liệu luyện thi IELTS đang được sử dụng tại Trung tâm thông tin của Hội đồng Anh

Giúp thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi IELTS

1 bộ

1 bộ + 2 (theo yêu cầu)

2 bộ + 3 (theo yêu cầu)

Đào tạo kỹ năng tư vấn IELTS cho nhân viên của Đối tác tại Hội đồng Anh

Tăng tính chuyên nghiệp cho Đối tác trong việc tư vấn về kỳ thi IELTS

Đào tạo kỹ năng tư vấn IELTS cho nhân viên của Đối tác tại địa điểm Đối tác yêu cầu.

Được thiết kế dành riêng cho Đối tác và tổ chức tại địa điểm theo yêu cầu, nhằm tăng cường sự tự tin cũng như tính chính xác của thông tin trong việc tư vấn cho thí sinh. Đây cũng là cơ hội để nhân viên của Đối tác nêu lên những thắc mắc của mình.

Hội thảo kỹ năng giảng dạy IELTS dành cho giáo viên IELTS

Cập nhật những thông tin mới nhất về kỳ thi IELTS, và cũng là cơ hội để xây dựng mạng

• •

Bộ đề thi mẫu cập nhật nhất Phần mềm luyện thi IELTS trực tuyến

Những hỗ trợ cộng thêm


lưới giáo viên IELTS. Hội thảo kỹ năng giảng dạy IELTS chuyên sâu.

Được thiết kế dành riêng cho giáo viên IELTS của Đối tác nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về kỳ thi IELTS, và cũng là cơ hội để giáo viên trao đổi và học tập kinh nghiệm giảng dạy IELTS hiệu quả nhất từ chuyên gia IELTS của Hội đồng Anh.

Buổi thuyết trình về kỳ thi IELTS

Cung cấp những thông tin mới nhất về kỳ thi IELTS cũng như cơ hội cho thí sinh trao đổi trực tiếp với chuyên viên IELTS từ Hội đồng Anh.

1 lần/ năm

1 lần/ năm +1 (theo yêu cầu)

1 lần/ năm + 2 (theo yêu cầu)

Tham gia kỳ thi thử IELTS

Học sinh/ khác hàng của Đối tác sẽ có cơ hội tham gia kỳ thi thử IELTS

Tổ chức thi thử IELTS cho khách hàng của Đối tác

Đợt thi được sắp xếp đặc biệt cho khách hàng của Đối tác.

1 lần/ năm

1 lần/ năm +1 (theo yêu cầu)

Được quyền tổ chức thi IELTS tại địa điểm của đối tác (dựa trên tiêu chuẩn và điều kiện của kỳ thi IELTS, và theo hợp đồng hợp tác giữa hai bên)

Trung tâm của Đối tác sẽ trở nên phổ biến và được đánh giá cao hơn.

Chuyến thăm hằng năm của Giám đốc khu vực/Giám đốc Chương Trình Thi Quốc Tế

Thể hiện sự đánh giá cao của Hội đồng Anh với đối tác

Bữa tối dành cho 2 người tại khách sạn 4 - 5 sao

Thể hiện sự đánh giá cao của Hội đồng Anh

Hỗ trợ khác


với đối tác

Đối tác giới thiệu và đăng ký thi IELTS với Hội đồng Anh được công nhận và sử dụng thương hiệu và logo của Hội đồng Anh theo 2 cách sau đây: 1. Thông báo chính thức về mối quan hệ hợp tác giữa Đối tác và Hội đồng Anh Chúng tôi / [tên Đối tác] là Đối tác IELTS chính thức của Hội đồng Anh tại Việt Nam. 2. Biểu tượng chính thức dành cho Đối tác đăng ký thi IELTS với Hội đồng Anh (nhiều kích cỡ) dùng cho các tài liệu / thông báo trên giấy và trực tuyến. Mẫu bên dưới:

Lưu ý: Đối tác chỉ được quyền sử dụng những biểu tượng hoặc banner do Hội đồng Anh cung cấp. Tất cả mọi sự chỉnh sửa về thông tin và kích cỡ đều phải được Hội đồng Anh chấp thuận.

Hướng dẫn và yêu cầu sử dụng • • • • •

Luôn phải sử dụng nguyên bản của biểu tượng. Không được cắt, giảm kích thước hoặc tạo bóng cho biểu tượng Không được đặt biểu tượng vào 1 khung khác. Không được đặt biểu tượng kế bên biểu tượng của Đối tác khác hoặc trên các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter Biểu tượng chỉ được sử dụng đúng màu sắc thiết kế hoặc trắng và đen.

Được sử dụng trên các phương tiện truyền thông sau: • • • • • • • • •

Quảng cáo Trang web Tờ bướm. Chữ ký Chữ ký thư điện tử Bài thuyết trình Dụng cụ văn phòng Áp phích quảng cáo HTML/enriched email.

Nếu phía Đối tác có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Hội đồng Anh. Hội đồng Anh có quyền yêu cầu tháo gỡ các biểu tượng này nếu phía Đối tác vi phạm những thoả thuận trên.

Quyền lợi và hướng dẫn sử dụng thương hiệu cho đối tác IELTS chính thức của Hội đồng Anh Việt Nam.  

Quyền lợi và hướng dẫn sử dụng thương hiệu cho đối tác IELTS chính thức của Hội đồng Anh Việt Nam.