Page 1

En levende Hobby 14. Årg.

Nr. 3

Maj 2011

Bestyrelsen skriver Side 5 Referat klubmøde 1. marts Side 7 Tur til Frydenlund fuglepark Side 11 ”Radiator” unger Side 13 Aktivitetskalender Side 15 Besøg hos dyrlægen Side 20 Bur størrelse LDF Side 32 Har du et tip? Side 37 Tak til bestyrelsesmedlemmer Side 38 - -


2


BESTYRELSE Leo Andersen Skolevej 24 6950 Ringkøbing NÆSTFORMAND/ John Munk Pedersen KASSERER: Ladegårdsvej 3 6920 Videbæk SEKRETÆR: Orla Krogsgaard Elmeallé 14A 6933 Kibæk BEST. MEDLEM: Mads Schmidt Rylen 8 6920 Videbæk BEST. MEDLEM: Mikael Pedersen Vinkelvej 7, Grønbjerg 6971 Spjald BEST. MEDLEM Lilly Skovbo Røjkumvej 1, Røjkum 6971 Spjald SUPPLEANT: Kaj Jensen Stationsvej 30, 6920 Videbæk FORMAND

Tlf: 97324519 E-mail: leo-merete@webspeed.dk Tlf: 97381701 / 24815808 E-mail: johnmunk@live.dk Tlf: 97191266 E-mail: sokrogsgaard@hotmail.com Tlf: 26142285 E-mail: schmidtmads@ymail.com Tlf: 97384744 E-mail: vinkelvej6971@hotmail.com Tlf: 97382208 E-mail: skovbo-hoejmose@mail.dk Tlf: 97172098 E-mail: kajjensen@os.dk

*********************************************************************************************************************

REDAKTØRER:

HJEMMESIDEREDAKTØR:

Christian Madsen Koustrupvej 1, Velling 6950 Ringkøbing

Tlf: 97322561 E-mail: acm@post12.tele.dk

Carl Hammer Toldhusvej 5, Stauning, 6900 Skjern

Tlf: 97369198 / 24248474 E-mail: toldhus@pc.dk

Niels Erik Rindom Grævlingevej 10, Hee 6950 Ringkøbing

Tlf: 97335249 E-mail: ner@fam-rindom.dk

www.roff.dk Forsidebillede: Solparakit - Kommer du snart med det æble?? -3-


Udstillingsudvalget: Kontaktperson: Niels Henrik Trankjær Stadilvej 1, Hee

Tlf: 97335363 / 51246774

Markedsudvalget: Kontaktperson: Niels Erik Rindom Grævlingevej 10, Hee

Tlf: 97335249

Lokal 1. opdræt: Kontaktperson: Bjarne Raabjerg, Lynghedevej 7, Grindsted

Tlf: 24911078

Sponsorannoncepriser for et år ad gangen: 1/1 Bagside aftales. 1/1 Indv. forside og indv. bagside aftales. 1/1 Kr. 1200,- 1/2 Kr. 600,1/3 Kr. 400,-

1/4 Kr. 300,-

Bliv medlem af Ringkøbing & Omegns Fugleforening. Foreningen blev startet 19. Maj 1998 med det formål at samle folk med interesse for volierefugle og udbrede kendskabet til denne form for fuglehold. Foreningen har et tæt samarbejde med andre fugleforeninger og er tilsluttet Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Som medlem kan du deltage i foreningens foredrag og voliere ture ca. 1 gang om måneden samt få gode råd om pasning og pleje af fugle samt evt. volierebyggeri. Du modtager medlemsbladet 6 gange årlig med mange informationer og artikler. Årlig kontingent: Voksen kr. 300,- Junior op til 18 år kr. 125,frem til 1. marts 2012

4


Bestyrelsen skriver ……..! Året, fuglene og bestyrelsen er ved at komme i gang efter vinter og for bestyrelsen at den er sammensat af de som var der inden generalforsamlingen og de nye som blev valgt ind ved samme lejlighed. Nyt finder du også i vores aktivitetskalender. Vi vil holde bestyrelsesmøder åbne, dvs. at alle medlemmer kan komme og være med i debatten. I kalenderen læses også at der arrangeres en tur til Fuglefestival i Frydenlund Fugle Zoo. Find den på nettet og få mere at vide om arrangementet og stedet. Kalenderen indbyder også til lokal volieretur, tag godt imod denne. Vi vil også gerne om der var nogle af vore medlemmer der vil invitere indenfor til ” Åben Volieredag” første søndag i september, kontakt formanden. Pbv. Sekretæren

TAK TIL ALLE. Dette blad er så midt sidste blad… Det er trods alt med lidt vedmod at jeg stopper efter så mange år som redaktør. Det har givet en masse dejlige oplevelser som jeg kun kan se tilbage på med glæde. Dette blad har Lilly og jeg lavet i fællesskab, sådan at Lilly er godt forberedt til at overtage til Juli bladet. Venlig hilsen og god sommer til alle! Christian -5-


Tlf. 97324448 6950 Ringkøbing

6


Klubmøde 1. marts Klubmødet tirsdag den 1. marts var planlagt som en debataften, hvor alt vedr. fugle og forening kunne tages op til debat, og alle forslag var meget velkomne. Foreningens nye formand, Leo Andersen, lagde ud med en række overskrifter, som kunne danne udgangspunkt for en debat: - Ny måde at holde bestyrelsesmøder på. Åbne møder, hvor alle medlemmer kunne deltage i en del af mødet og komme med forslag. - Mere synlig forening. Genoptrykning / revidering af tidligere anvendt folder. Folderen placeres i venteværelser, biblioteker, hos dyrlæger, hos dyrehandlere o.s.v. Et eksemplar af fuglebladet ligger allerede hos mange af de ovennævnte, og det er jo en reklame i sig selv. - Reklameudstillinger med et par udstillingsvolierer med præsentable fugle hos plantecentre, forhandlere af dyrefoder, messer, eller i virkeligheden hvor som helst, der kommer mange mennesker. - Hvordan skaffer vi i øvrigt nye medlemmer? - Fremstilling af nye klubtrøjer. Evt. sort fleece-jakke, sweatshirt eller Tshirt med foreningens logo. - Forslag til nye udflugter?

Udstillingsvolierer. Der mangler lige et par mand til at fiske dem ud fra containeren.

- Ansøgning om tilskud fra forskellige fonde. - Indsamling af sponsorgaver. Ca. 20 af foreningens medlemmer var mødt op, og de deltog aktivt i debatten. Der kom en hel del forslag på bordet, så bestyrelsen har nogle input at arbejde videre med. Forslag om udsendelse af medlemsbladet på mail eller henvisning med link til hjemmesiden, hvor bladet kan læses, var oppe og vende. Der var mest stemning for, at dette kunne være et supplement, men ikke kan erstatte det trykte blad. Måske med undtagelse af enkelte eksterne bladmodtagere, hvor der så kan spares 21,- kr. pr. nummer. -7-


Henrik’s Produkt Tim / Lomborg Mølgaardsvej 2 Tim Tlf. 97333092 Bil 40133092

Højteknologisk maskinpark. Dreje-, fræse, og borebearbejdning på 3- holds drift. Bearbejdning af alle ståltyper. Mere end 30 års erfaring. Kval.styring iht. DS/ISO 9002 8


Når der laves nye sponsoraftaler i starten af hvert år, udleveres der samtidigt et eksemplar af fuglebladet til den aktuelle sponsor.

Det gælder om at foreningen gør sig synlig der, hvor disse fugleholdere kommer. Mange af de førnævnte forslag er velegnede til det formål.

Man kunne også forestille sig at hæve prisen for deltagelse i den årlige udstilling - eller adgangsbilletten kunne sættes op. Spørgsmålet er, om det vil have en gunstig virkning på økonomien eller det modsatte.

Der var livlig debat, men ikke mange konkrete vedtagelser. Dog blev en enkelt aktivitet uddelegeret: Niels Erik Rindom er sammen med Mille Mogensen tovholder i kontakten til Medborgerhuset. Sidstnævnte sørger, sammen med hjælpere, for kaffebrygning og kage til kaffen i forbindelse med klubmøder.

Hvordan kommer vi i kontakt med fugleholdere udenfor foreningen? Der er mange flere fugleholdere udenfor foreningerne end der er medlemmer i danske fugleforeninger. Mange har måske kun et enkelt par fugle, men kunne i virkeligheden godt blive mere interesserede - de ved det bare ikke endnu.

God mødeaften med aktiv deltagelse i debatten af de fremmødte.

Reminder på e-mail 25 af foreningens medlemmer står nu på listen over modtagere af en reminder på e-mail nogle dage før et arrangement i Fugleforeningen. Men mange flere kunne jo med fordel benytte sig af denne service. Hvis du har lyst til at prøve det, kan du bare sende en mail til undertegnede. Din mail-adresse videregives ikke til andre, og den vil ikke være synlig på den fremsendte reminder. Du kan til enhver tid melde fra igen. Du sender bare en mail til undertegnede, så bliver du slettet fra listen. Med venlig hilsen: Carl Hammer toldhus@pc.dk -9-


RINGKØBING

PLUS POLERING VINDUESPOLERING...DEN HALVE RENGØRING

TLF: 9733 0382

MOBIL: 2485 0312

10


Lørdag den 25. juni Fugletur - Fuglefestival – Fuglezoo Frydenlund Fuglepark!!!!! Så er det ud af starthullerne…….. Frydenlund Fuglepark indbyder igen i år til festival. Vores forenings bestyrelse har besluttet at vi vil samle alle jer der har lyst til at være med. Det starter allerede lørdag kl. 10, og fortsætter til hen på søndag eftermiddag engang. Vi vil gerne mødes med jer på p. pladsen ved Frydenlund Fuglepark kl. 9.30. Vi finder et hjørne og der er foreningen vært ved en kop kaffe / the og rundstykker. Der er velkomst og rundvisning fra kl. 10. Der er fortælling om Loro Parque og deres store opdrætscenter. Der er desuden middag kl. 19 i Papegøjecafeen. ( husk til middag er det krævet bestilling ). Aftenens programpunkt er om lorier. Det anbefales at gå på nettet og søge Frydenlund Fugle Zoo, her kan læses mere om arrangementet, som slutter søndag. Man kan komme og gå til de tider der passer én bedst. På deres hjemmeside kan i øvrigt læses meget mere om stedet. Vi vil gerne have tilmelding hvor mange der kommer, da det er nødvendigt i forhold til det lille traktement med kaffe og Rundstykker. Det vil måske være interessant for nogle at få bilen fyldt op, så giv også et praj om dette, så giver vi oplysningerne videre. Kontaktperson er John Munk. Tlf. 97381701 / 24815808, johnmunk@live.dk Tilmelding er senest 20. juni

- 11 -


Her er plads til DIN Arbejdsplads!

Hadsund Landevej 495 - 9260 Gistrup Åbent: Torsdag - fredag kl. 10.00 til 18.00 Lørdag kl. 10.00 til 14.00 Salg af: Fuglefrø - æggefoder - redekasser - skåle - kassebure - inventar voliere og net samt et væld af andre gode ting. Altid ca. 1000 fugle på salgslisten. Kom og se mine volierer og gør et godt køb. Fugle opkøbes, ring og få en aftale. Per Lind Lassen 2096 6840 Se os på: www.pllvolieren.dk Mail: pllvolieren@msn.com 12


Håndopmadning uden varmekasse

Mange fugleopdrættere kender til problemet med ”dårlige forældre”. Måske gør fuglene indledningsvis alt det rigtige - lægger befrugtede æg og ruger unger ud.

Men en varmekasse er nu ingen betingelse. Det har Tage Holdensen et aktuelt eksempel på. D.v.s. det er vist i virkeligheden Lis.

Men så kommer den kritiske fase: vil forældrefuglene også passe ungerne? I nogle tilfælde kommer det tunge forældreansvar helt bag på fuglene. De finder hverdagen meget sjovere uden alt det besvær, der følger med opfostring af næste generation. Resolut forlader de ungerne og overlader dem til deres skæbne, der normalt er en ret hurtig død, enten af kulde eller af sult. Her kan det være svært for en opdrætter ikke at gribe ind og justere lidt på naturens orden. Hvis problemet opdages i tide, kan ungerne jo tages ind til håndopmadning. Normalt kræver det, at man har en varmekasse til rådighed, så man kan styre temperaturen og tilsætte lidt fugtighed.

Lis og Tage har et par Mangefarvet Parakit, som sidste år lagde 32 befrugtede æg. Heraf lykkedes det kun forældrefuglene at opfostre en enkelt unge. Det skulle der laves om på i år, så da hunnen, som sædvanligt, forlod ungerne efter få dage, så blev de 4 unger taget ind i en skotøjskasse, som blev sat på radiatoren og med ungerne pakket ind i et håndklæde. De meget små unger lærer hurtigt at tage mad fra en engangssprøjte. De første dage får hver unge kun 1 ml ca. hver 2. time. Føden består af NutriBird A19, som bare skal opblandes i lunkent vand. Proceduren er nem og hurtig - men det kræver jo tilstedeværelse. I skrivende stund er ungerne 3 uger gamle og trives fint.

- 13 -


Volierevandring Velkommen til Volieretur søndag d. 29. maj 2011. kl.13.00 Søndag eftermiddag tager vi på en lille rundtur hos nogle af foreningens medlemmer. Vi mødes hos Jan Moseby Pedersen, Madumvej 13, 6990 Ulfborg, som kan fremvise spændende frugt og insektædende fugle. Fugle som vi ikke ser i så mange fuglehold. Derefter kører vi til Michael Pedersen, Vinkelvej 7, Grønbjerg, 6971 Spjald, hvis interesse ligger inden for småfugle af forskellige slags. Til slut kører vi til Lilly Skovbo, Røjkumvej 1, 6971 Spjald. Lilly er i gang med at udvide voliererne og kan desuden vise os en stor og dejlig have. Som en god afslutning blandt fuglevenner byder Lilly på kaffe og brød. Vel mødt til en dejlig dag.

Ægtefæller er velkomne Vi vil gerne gøre opmærksom på, at ægtefæller / samlevere / venner til foreningens medlemmer er særdeles velkomne til at deltage i alle foreningens arrangementer på lige fod med andre medlemmer. Blot har de ikke stemmeret på foreningens generalforsamling. 14


ÅRET AKTIVITETSKALENDER DATO

EMNE

FOREDRAGSHOLDER

Tirsdag 18. jan.kl. 19.00

Klubaften Foredrag papegøjer -

H.C. Andersen, Vejen Se omtale side 14

Tirsdag 1. feb. Kl. 19.00

Generalforsamling

Medborgerhuset

Tirsdag 1. marts kl. 19.00

Klubaften Spørgsmål på kryds og

Medborgerhuset

Søndag 27. marts Kl. 10 - 16

Fugle / marked

Bodil & Kristian Vinkel Lambækvej 61, Højmark

Søndag 29. maj Kl. 13.00

Lokal voliere vandring.

Se omtale side 14

Tirsdag 21. juni kl. 19.00

Åben bestyrelsesmøde for alle.

Medborgerhuset

Søndag 25. juni kl. 09.30

Fuglefestival

Frydenlund Fuglepark Se side 11

Tirsdag 9. aug. Kl. 19.00

Åben bestyrelsesmøde for alle.

Medborgerhuset

Tirsdag 30. aug. Kl. 19.00

Tilmelding for Udstillere.

Medborgerhuset

Søndag 4. sep. Kl. 10 - 16

Åben voliere dag.

Hvem vil gerne tilmelde sig?

Fredag 7. okt. Kl. 13.00

Opstilling og aflevering af fugle.

Alkjærskolen Søibergvej, Ringkøbing

Lørdag / Søndag 8./9. oktober

Udstilling

Alkjærskolen Søibergvej, Ringkøbing

Tirsdag 8. nov. Kl. 19.00

Klubaften

Medborgerhuset

Tirsdag 6. dec. Kl. 19.00

Klubaften med pokaloverrækkelse og bankospil samt gløgg og æbleskiver.

Medborgerhuset

Generalforsamling og alle klubaftner foregår: Medborgerhuset, Brogaardsvej 2, 6950 Ringkøbing Tlf.: 97325530 - 15 -


Fuglemarked - Højmark

Søndag den 27. marts afholdt Ringkøbing & Omegns Fugleforening fuglemarked i samarbejde med Bodil og Kristian Vinkel i Højmark.

dag. Bodil og Kristian lukker nu butikken, hvor de har solgt fuglefoder og diverse tilbehør siden 2007. Der er blevet lidt for langt mellem kunderne og telefonen ringer ikke så tit, så nu holder de altså - næsten. D.v.s. der vil fremover være mulighed for at ringe og bestille varer til levering på det tidspunkt, hvor den samlede ordre er stor nok til at kunne bære fragten.

Det blev et særdeles velbesøgt marked, som også mange udenfor foreningens rækker havde fundet vej til. Der var livlig handel over disken og en del fugle skiftede ejere. Som sædvanligt var Bodil og Kristian stået tidligt op og havde arrangeret café mellem voliererne, og der var også både kaffe på kanden og kager til. Så det blev en rigtig hyggelig dag. Tak for indsatsen til Bodil og Kristian. Lidt vemod var der dog også denne

Et bredt sortiment af redekasser vil stadig være på lager. Kristian kan ikke helt holde hænderne i ro, så der vil løbende blive produceret flere typer af redekasser i eget design. Ring på tlf. 9734 3138 og hør nærmere. 16


Stemningsbilleder fra fuglemarkedet i Højmark

- 17 -


GRILL-STEDET V/ Brejningkrydset Ringkøbingvej 72 6971 Spjald Tlf. 97 38 18 28

Meldgaard ENGROS * Askelund 10 * 6200 Aabenrå * Danmark www.engroslager.dk

18


Vi har stadig foder på lager. Der er stadig foder på lager og vi har lige nu et rigtig godt tilbud på Kurts Parakit u/sol til 235 kr. for 25 kg. så længe lager haves. Vi har også en del af andre blandinger hjemme og hvis interessen er der, vil vi prøve at få et nyt foder hjem, hvor du kan få meget mere, for mindre penge. Kvaliteten skulle være i orden, og det er et tysk mærke. Skal du have større mængder foder, skal du lige bestille det i god tid, så skal vi nok skaffe det til dig. Der er stadig tilbud på enkelte blandinger så ring og hør hvis du er interesseret

Ret til ændringer forbeholdes. Ring og forhør om lager og åbningstider.

Kristian Vinkel - Lambækvej 61 - Højmark - 6940 Lem St. Tlf. 97343138 mail: b.vinkel@anarki.dk Vi har åben når vi er hjemme så ring og aftal tid. Vores åbningstider er når vi er hjemme så ring og aftal tid.

- 19 -


Besøg hos dyrlægen Det er ikke så tit, at vi som fugleopdrættere har brug for professionel hjælp fra en dyrlæge. Ofte klarer fugleopdrætteren selv eventuelle småproblemer med enkle hjælpemidler, f.eks. anbringelse i varmekasse, eller fuglen holder selv et mindre sår renset, mens det heler. Men ind imellem er dyrlægen ikke til at komme udenom. Og selv om der er tale om en operation, kan det godt være en god oplevelse at aflægge dyrlægen et besøg.

20


I mit tilfælde var der tale om en Lille Gultoppet Kakadu, som var blevet så generet af den faste ring, at foden var svulmet op og til sidst begyndte at vokse uden om ringen.

vågning med færre bivirkninger.

Desværre ventede jeg lidt for længe med at klippe ringen, så da jeg endelig fik mig taget sammen, havde den længste "bagtå" taget skade og lå virkningsløst ind under foden. Det generede fuglen en del, at den ikke kunne sidde ordentligt på pinden, så det eneste rigtige ville være at amputere tåen.

Netop når det gælder fugle, har Leif selv udbygget standardudstyret med en speciel "hætte", som også anvendes af dyrlæger i Københavns Zoo. Det består i al sin enkelhed af en 2 ltr. Cola-flaske, som bunden er skåret af.. I stedet for bund er der monteret en latex handske, hvori der er skåret et lille hul. Det fungerer meget bedre end den standardhætte, der følger med udstyret.

Når det trak lidt ud med at klippe ringen, så hang det også sammen med, at den identifikation, der var angivet på CITES certifikatet, herved gik tabt. Derfor skulle fuglen nu også mærkes med en chip. Jeg lavede en aftale om den lille operation med Leif Sohnemann på Ringkøbing Dyrehospital. Han havde i december 2010 fået installeret noget nyt udstyr til bedøvelse af dyr ved hjælp af gasarten Sevofluran i kombination med ren ilt. Anlægget var nu testet og indkørt, så det ville være den helt rigtige måde at bedøve kakaduen på. Bedøvelse med gas har flere fordele frem for injektion. Det giver en hurtigere bedøvelse, en mere præcis styring af søvnens dybde og ikke mindst en hurtigere op-

Fuglens hoved stikkes gennem hullet i latex handsken, og der åbnes for gassen. Langsomt falder fuglen i søvn, og bliver liggende med hovedet inde i Colaflasken, mens operationen foregår. Så snart operationen er færdig, lukkes der for gassen, og der tilføres i stedet ren ilt. Efter få minutter begynder fuglen at vågne og i løbet af forbløffende kort tid opfører den sig helt normalt.

- 21 -


Tlf. 97342500 -

ryanarmose@mail.dk

SPORTSPRÆMIER - fra fagmanden. Pokaler - statuetter - Medaljer m.m. HUSK! Vi graverer.

NÆSTE BLAD Juli 2011 STOF TIL BLADET SENDES SKRIFTLIGT TIL REDAKTØREN SENEST DEN 20. Juni 2011 22


På turen hjem i bilen sad den og småsnakkede som sædvanligt. Det var en helt udramatisk og faktisk lidt spændende oplevelse. Alt forløb let og gnidningsløst, så eventuelle betænkeligheder blev gjort til skamme.

I stedet for den faste ring har den nu et chip-nummer, så der skal laves et nyt CITES certifikat. Men når der er styr på tingene og argumentationen er i orden, så plejer samarbejdet med Skov– og Naturstyrelsen at fungere uden problemer.

Nu skal jeg så bare i gang med Skov- og Naturstyrelsen for at få fuglen "omregistreret".

- 23 -


HANS JØRN GADE TANDLÆGE

Hovedgaden 64 6971 Spjald Tlf.: 97 38 11 14 Mail: hjgade@forum.dk

24


Solsikke dobbelt renset 20 kg 199,King Premium parakit 20 kg 198,King premium papagøje 15 kg 198,King premium Trope blanding 20 kg 198,Natural kanarie Lux 20 kg 229,Natural Parakit grov 20 kg 229 Natural undulat lux 20 kg 229,Natural undulat med frugt 25 kg 229,Natural kanarie med frugt 25 kg 220,Hvis der er special ønsker på frø eller andet, spørg og vi vil se om vi kan hjælpe.

Laubjergs Planteskole & Rosenhave Borkvej 18 - 6950 Ringkøbing Tlf.: 97330236 Www.laubjergs-rosenhave.dk Åbningstider: Man-fre kl.9-17 Lør-søn og helligdage kl.9-16 - 25 -


Lokal leverandør af fyringsolie - dieselolie og smøreolie. Kontakt Flemming 23381798 - Poul 21496795

Sejer`s Entreprenørforretning aps - Lambækvej 10 6940 Lem St. Mobil : 21240059 E-mail : msn@klbm.dk

26


LOKAL 1. OPDRÆT 2010 ************************************************ Fuglen’s navn:

Opdrætter:

Dato:

Cloncurry parakit Barnardius barnardi macgillivrayi

Jens Jørn K. Sørensen 18/03-2010 Hee

Solparakit Aratinga solstitialis

Christian Madsen Velling

30/06-2010

Rødgumpet bulbul Pycnontus cafer

Jan M. Pederesen Ulfborg

07/09-2010

Lille Gultoppet Kakadue Cacatua sulphurea sulphurea

Carl Hammer Stauning

18/09-2010

****************************************************

- 27 -


Opdrætter annoncer På de efterfølgende sider vises medlemmernes opdrætter annoncer. En del medlemmer bruger allerede dette som kontaktforum, men der er stadig plads til din annonce. En opdrætter annonce kan ofte have en god effekt, både i forbindelse med køb og salg, men også til at komme i kontakt med opdrættere af en bestemt art, for at udveksle erfaringer eller få råd og vejledning. Kontakt til den rigtige person kan i nogle situationer være guld værd. Annoncen koster kr. 100,- for et år. Oprettelse af annonce kan ske ved henvendelse til Christian Madsen, tlf. 9732 2561 eller e-mail acm@post12.tele.dk

Bestilling af ringe Faste årsringe kan udleveres fra 1. november året før. Ringene kan købes på en af følgende måder: 1. Ved at benytte girokort, konto 331-6661. Girokortet udleveres af en fugleforening tilsluttet Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. 2. Ved at benytte Home-banking. Beløbet indsættes på kortart 01, kreditornr. 3316661. I meddelelsesfeltet oplyses ordrenummeret samt antal af det bestilte. 3. Ved at sende en check samt en bestillingsliste direkte til: Ringsalget v/Jørgen Møller Hansen, Åvænget 4, 7800 Skive. 4. Ved at sende frimærker svarende til betalingen for det bestilte samt en bestillingsliste til Ringsalgets adresse. Frimærkerne må gerne være af større værdi end 5,50 pr. stk. 5. Ved at henvende sig på Ringsalgets adresse. 6. Ved at bestille pr. telefon, 9754 7326, eller e-mail, ringsalg@ldf-net.dk Det bestilte sendes, når beløbet er modtaget. Ovennævnte vejledning fremgår af LDF’s hjemmeside www.ldf-net.dk under ”Ringsalg”, hvor man også kan se et ringkatalog i pdf-format. Redaktørerne for dit lokale fugleblad ”En levende hobby” er behjælpelige med valg af de rigtige ringstørrelser. En tidlig bestilling af faste årsringe giver lave ringnumre, og man undgår, at en ringstørrelse er udsolgt, når man skal bruge den. 28


Goulds Amadiner Mangef. papegøjeamadine Kapucinersiskener Maske bæltefinker

Michael Pedersen Vinkelvej 7 Grønbjerg, Spjald Tlf. 97384744

Cloncurry parakitter Spring - Sang Parakitter Rosella parakitter Blå Pennant

Orla Krogsgård Elme Alle 14 A 6933 Kibæk Tlf. 97191266

Twenty Eight Sangparakit Lutino Sangparakit Mangefarvet Rødbryst. græsparakitter

Lis & Tage Holdensen Bakkedraget 35 6940 Lem St. Tlf. 97342506

Rosa Bourks Conure Solparakitter Sct. Thomas parakitter

Christian Madsen Koustrupvej 1 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 2561

Conure Konge parakitter Rødvinget parakitter Alexander parakitter

Gert Pedersen Hovedgaden 11 6980 Tim Tlf. 97333804

Dværgpapegøjer : Rosenhovedet Sodbrunhovedet Tyrkis græsparakitter

Kurt Toft Kildebakken 43 6940 Lem Tlf. 97341330 21204830 John Munk Pedersen Ladegårdsvej 3 6920 Videbæk Tlf.9738170 24815808

Sortkappet Caique Blåpandet Amazone

- 29 -


Entreprenør – Vognmand – Snedker – Tømrer – Murer – Beton – Kloak

97 33 53 60 Holstebrovej 79, 6950 Ringkøbing Fax. 97 33 55 60 www.hee-entreprise.dk

************************************************

DYRE– & HAVECENTER … under samme tag…! Alt til haven og hobbydrivhuset. Blomster sendes ud. Beplantning + anlæg samt pasning og pleje af industriarealer og private haver.

Salg af dyrefoder til hund, kat, marsvin, fugle og fisk samt artikler hertil. Stor afdeling med akvariefisk og planter.

VESTJYSK PLANTECENTER

SKJERN DYREHANDEL

Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766

Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766

30


Sortkappet Caique Rustkappet Caique Gulkindet Amazone

Carl Hammer Toldhusvej 5 Stauning 6900 Skjern Tlf. 24248474

Opdrært af Amazon og Pionus Papegøjer

Bjarne Raabjerg Lynghedevej 7 7200 Grindsted Tlf. 75320638

Rosella parakit Stanley parakit Elegant Bjerg Lori Græsparakitter

Per Kirkeby Refskovvej 42 7620 Lemvig Tlf. 61749793 kirkeby92@live.dk

Australske parakitter Undulater Bourks parakitter Kanarier Nymfe parakitter

Niels Henrik Trankjær Stadilvej 1, Hee 6950 Ringkøbing Tlf. 97335363 - 51246774

Pennant Blå Gede parakitter gule Svale parakitter Forsk. Dværgparakitter

Kaj Jensen Stationsvej 30 6920 Videbæk Tlf. 97172098

Her er plads til DIN annonce!

Her er plads til DIN annonce! - 31 -


Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Vi vil under denne rubrik komme med informationer fra LDF om noget af det arbejde som udføres for vore medlemmer.

Rapport om burstørrelse: Som det vil være en del bekendt efterhånden, så blev det på LDF's kongres i 2009 aftalt, at vi skulle nedsætte et udvalg, der skulle se på, om vi kunne opstille en række fælles krav til bure og volierer. Baggrunden for at nedsætte udvalget, var dels den rapport fra Det Dyreetiske Råd, som vi modtog i 2008 og dels de etiske diskussioner, som vi havde på kongressen i 2009. At vi med iværksættelsen af dette arbejde har bidraget med rettidig omhu, kan ses i lyset af, at der netop nu arbejdes i Justitsministeriet med nye krav til pasningsvejledninger. I betingelserne for disse nye pasningsvejledninger vil også være et krav om angivelse af anbefalet burstørrelse, for de enkelte arter. I rapporten arbejder udvalgets medlemmer med en anbefaling af generelle mindstemål. I Justitsministeriet ønsker man ikke at arbejde med mindstemål som begreb. Man foretrækker i stedet ”anbefalet størrelse”. Da det er dette begreb, der vil komme til at optræde i de kommende pasningsvejledninger, så er det også dette vi vil arbejde med i fremtiden. Vi bringer nedenstående selve konklusionen på udvalgsrapporten, som vi i bestyrelsen modtog til aftalt tid den 1. maj. Læs hele artiklen på LDF hjemmeside.

32


Fugleforeningen Skive Salling og Fjends Sælges: 1.3 Stanley-parakit 2010 Gunnar Graversen, Søndervænget 4, 7870 Roslev Tlf. 97574324 Købes: 2.0 halvmåne-parakit Brian D. Andersen Tlf. 60930211

Vesthimmerland Fugleforening: Sælges. Rosenhovedet dværgpapegøjer grønne. 1,1 avlspar fra 09.(har haft 6 unger i 10) 200 kr. Børge Poulsen. Aars 9862 3440 / 4092 0454. Sælges 1,1 alm rossella store kraftige fugle Dværgpapegøjer Sorthovedet i Natur. 2010 Rødhovedet i Natur Voksen og unger Rosenhovedet i diverse mutationer Thomas Skov 40735049

Nordvestjydsk Fugleforening Sælges: 1,1 Korthalet Bæltefinke; Mågefinker (mørkbrogede og gule) og 2,0 Rødbrystet Græsparakit/split for blå. Købes: 1,0 Gul Sanger og 1,0 Sivastrild. Gunnar Balling, Holstebro, Tlf. 97 42 10 74 Købes: 0,1 Bourkes Henry Kreilgaard, Hjerm, Tlf. 97 46 49 12 Mail: h.e.kreilgaard@mail.dk Købes: 0,1 Rødhovedet Gouldsamadine Tove Pedersen, Naur, Tlf. 20 81 88 52

- 33 -


KØB - SALG - BYTTE KUN FUGLE OG TILBEHØR ANNONCER TIL DISSE SIDER SENDES TIL: CHRISTIAN MADSEN KOUSTRUPVEJ 1, 6950 RINGKØBING TLF: 97322561 E-mail: acm@post12.tele.dk 1,0 = han

0,1 = hun

1,1 = par

Ringkøbing & Omegns Fugleforening Sælges: Rosenhoved dværgpapegøjer i flere mutationer. Alle med enkelt eller dobbelt viol faktor. Også splitfugle. Kurt Toft Tlf. 97341330 / 21204830 Sælges: Mangefarvet Sangparakitter, unger 2010 Rødbrystet græsparakitter, unger 2010 2.0 Alm. Sangparakit 3.1 Lutino Sangparakit Lis og Tage Holdensen Tlf. 97342506 Købes: 0,1 Pennant 07-09, 0,1 Cloncorry 07-09, 0,1 Sangparakit grøn. Sælges: 0,1 Adelaide 2010 dna testet, 0,1 Rosella Rubino, 0,1 Rosella Opalin, 1,0 Alm. Rosella 2009, 2,0 Blå Pennant 2010, 1,1 Blå Sangparakit 2009, 1,1 Blå Opalin Sangparakit, 0,2 Blå sangparakit 2010, 3,3 Albino – Pastel / Opalin Sangparakit 2010, kan bruges til nyt blod til albino og blå Opalin Købes: 1,1 Albino Sangparakit Sælges: 0,1 Blå Sangparakit, 0,1 Opalin Sangparakit, 0,1 Lutino Sangparakit, 1,0 Grøn Sangparakit Købes: 1,1 Albino Sangparakit Sælges: 0,1 Blå Sangparakit, 0,1 Opalin Sangparakit, 0,1 Lutino Sangparakit, 1,0 Grøn Sangparakit Byttes: 0,1 Gedeparakit grøn 2010, med

anden 01 gedeparakit grøn Orla Krogsgaard, Kibæk, sokrogsgaard@hotmail.com tlf. 97191266 – 40259858. 34


Fugleforeningen Skive Salling og Fjends Sælges:Jeg har 1.2 japanske vagtler til salg. Hanen er gulperlet, hønsene natur i 2 forskellige. Vant til udevoliere. Pris kr. 150,Undulater, alm. Spangle mauve/himmelblå, hanner Pris kr. 50,Gitte Overgaard tlf 86646484 gittejade@live.dk Sælges: 1,0 rosakakadue fra 10 - 2,0 rosakakadue fra 02 Unger alm prinsesser fra i år Brian Andersen tlf 60930211 Sælges: 7 Stk kanariefugle sælges i et bud 350 kr med bur 400 kr er volier fugle. 18 Undulater 8 hanner + 8 hunner + 2 unger sælges i et bud 400 kr er voliere fugle. Papegøjestander som ny 300 kr. Henrik tlf. 20160167

Mariagerfjord Fugleforening Sælges: 1,1 hooded parakit (mangler nogle negle) 1800,Finn Nielsen 98-557199 Sælges: 1.1 Gul / Split prinsessse parakit fra 10 1.1 Svale parakit fra 10 1.1 Rosa bourkes fra 09 1.1 Robino bourkes fra 10 3 Lutino Bourkes fra 10 3.3 Hvide kanarie fra 09-10 15 stk Gule Kanarie Rimet og Indsiv Elmer jensen Tlf.29762276

Jammerbugt Fugleforening. Sælges: Unger fra 2010. 1,0 Gulsidet Conure og 4,3 Rødbuget Conure alle med DNA-test. Bjarne Nielsen, Tlf. 98238660 / 21748960, Email: bnhalvrimmen@hotmail.com Sælges: Rosenhovedet dværgpapegøjer Grøn / lotino , Grønne , Lotino hunner 0,6 Mexikanske husfinker, 1,0 Mexikansk husfinke, 1,0 Gråsisken, 0,2 Gråsisken 2 stk. Rødbugede conure ej testet Per Hansen, Rugmarken 19, 9690 Fjerritslev Tlf. 9823 3198 eller 2298 1022 Sælges: 10 stk. Safranfinker unger fra 2010 går ude pr. stk. 200,- kr., 3 stk. Halvmåneparakitter unger fra 2010 pr. stk. 300,- kr. Finn Pedersen, Tlf. 2425 4836 E-mail: franklin@turbopost.dk

- 35 -


36


Har du et tip? Det er et dejligt job at være redaktør og bladsmører for det lokale fugleblad. Især når der er lidt at skrive om. Som regel lykkes det også at finde emner, som med en rimelig sandsynlighed kunne interessere nogle af medlemmerne. Men ind imellem kan det da godt knibe lidt med at grave en historie frem. Her er det, at du kommer ind i billedet. Hvad siger du til at give et nap med? Et skriftligt bidrag vil selvfølgelig være særdeles velkommen - men du behøver ikke nødvendigvis at skrive noget. Du kan nøjes med at snakke - så

skriver Lilly og Carl med glæde op ad vægge og ned ad stolper. Vi skal bare have et tip. Det kan være, at du har fået unger af et par fugle for første gang, eller har fået et par nye fugle, eller har bygget nye volierer, eller ombygget et gammelt anlæg, eller har fundet en god løsning på et eller andet problem, eller har haft en lidt sjov oplevelse med fuglene, eller, eller, eller. Noget, som ikke på forhånd ser ud af ret meget, kan måske blive til en lille historie. Ring eller skriv til: Lilly: 9738 2208 skovbo-hoejmose@mail.dk Carl: 2424 8474 toldhus@pc.dk

- 37 -


Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer På foreningens generalforsamling den 1. feb. 2011 var der to udskiftninger, idet formand og kasserer Tage Holdensen ikke modtag genvalg og det samme gjaldt bestyrelsesmedlem Niels Erik Rindom.

ønske om en pause i bestyrelsesarbejdet og vil gerne benytte lejligheden til at sige dem mange tak for den indsats, de har ydet i de forgangne år. Det er dejligt, at der stadig er nogen, som på tur er villige til at tage en tørn, kort eller lang, med bestyrelsesarbejdet. Det er en grundlæggende forudsætning for at foreningen kan bestå.

Tage har været kasserer i foreningen siden 2004 og siden 2008 både formand og kasserer. Niels Erik Rindom blev valgt til suppleant i 2008 og kom ind i bestyrelsen i 2009. Siden 2008 har Niels Erik herudover varetaget hvervet som webmaster for foreningens hjemmeside - et hverv som han heldigvis har lovet at fortsætte med.

Tak for indsatsen Tage og Niels Erik.

Med venlig hilsen Den nye bestyrelse.

Vi respekterer Tages og Niels Eriks 38


Søe-Knudsens Printerservice Nu farveprint fra 80 ører/A4 side i rimelige oplag efter brugbar fil!..’

Benyt dig af vores lokale leverandører: Skjern Dyrehandel v/Vestjysk Plantecenter

Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766

Laubjergs Planteskole Dyrecenter Borkvej 18, No - 6950 Ringkøbing Tlf.: 9732 0236

- 39 -


B Eftersendes ikke ved adresseĂŚndring, men returneres med oplysning om ny adresse.

40

En levende hobby  
En levende hobby  

Ringkøbing Fugleforenings foreningsblad

Advertisement