Page 1

En levende Hobby 15. Årg.

Nr. 6

Nov. 2012

Bestyrelsen skriver Åbningstalen Indtryk fra udstillingen Aktivitetskalender Formanden har ordet Præmieliste Fugletur til Costa Rica Voliereturen til Mors Åben voliere 2012 Turen til Zwolle - -

side 5 side 6 side 9 side 15 side 17 side 20 side 23 side 24 side 33 side 35


2


BESTYRELSE FORMAND

NÆSTFORMAND

KASSERER

SEKRETÆR:

BEST. MEDLEM:

SUPPLEANT:

Christian Madsen Koustrupvej 1, Velling 6950 Ringkøbing. Poul Bloch Vester Marupvej 8 6900 Skjern Tage Holdensen Bakkedraget 35 6940 Lem St. Kennet Jensen Kildebakken 22 6940 Lem Lilly Skovbo Røjkumvej 1, Røjkum 6971 Spjald Mads Schmidt Rylen 8 6920 Videbæk Kaj Jensen Stationsvej 30, 6920 Videbæk

Tlf: 97322561 E-mail: acm@post12.tele.dk Tlf: 40458883 E-mail: bloch1@skjern-net.dk Tlf: 97342506 E-mail: t.holdensen@mail.tele.dk Tlf: 29467350 E-mail: kildebakken.j@gmail.com Tlf: 97382208 / 21748908 E-mail: skovbo-hoejmose@mail.dk Tlf: 26142285 E-mail: schmidtmads@ymail.com Tlf: 97172098 E-mail: kajjensen@os.dk

*********************************************************************************************************************

BLADUDVALG:

HJEMMESIDEREDAKTØR:

REDAKTØR: Lilly Skovbo Tlf.: 9738 2208 / 21748908 Røjkumvej 1, Røjkum E-mail: skovbo-hoejmose@mail.dk 6971 Spjald TEKST, BILLEDER, PRESSE M.V.: Carl Hammer Tlf.: 9736 9198 / 2424 8474 Toldhusvej 5, Stauning E-mail: toldhus@pc.dk 6900 Skjern DISTRIBUTION: Ingolf Lauridsen Tlf.: 9736 2332 Dyssevænget 39, Rk. Mølle E-mail: il@vestas.dk 6900 Skjern Niels Erik Rindom Tlf: 97335249 Grævlingevej 10, Hee E-mail: ner@fam-rindom.dk 6950 Ringkøbing

www.roff.dk Forsidebillede: Bjerglorier - fra udstillingen 2012

-3-


Udvalg Udstillingsudvalget: Niels Henrik Trankjær Stadilvej 1, Hee

Tlf: 97335363 / 51246774

Markedsudvalget: Kennet Jensen, Kildebakken 22, Lem Niels Erik Rindom, Grævlingevej 10, Hee

Tlf.: 29467350 Tlf.: 97335249

Lokal 1. opdræt: Bjarne Raabjerg, Lynghedevej 7, Grindsted Mikael Pedersen, Vinkelvej 7, Grønbjerg.

Tlf: 24911078 Tlf: 97384744

PR-udvalg Kaj Jensen, Stationsvej 30, Videbæk Mads Schmidt, Rylen 8, Videbæk

Tlf: 97172098 Tlf.: 26142285

Sponsorannoncepriser for et år ad gangen: 1/1 Bagside aftales. 1/1 Indv. forside og indv. bagside aftales. 1/1 Kr. 1200,- 1/2 Kr. 600,1/3 Kr. 400,-

1/4 Kr. 300,-

Bliv medlem af Ringkøbing & Omegns Fugleforening. Foreningen blev startet 19. Maj 1998 med det formål at samle folk med interesse for volierefugle og udbrede kendskabet til denne form for fuglehold. Foreningen har et tæt samarbejde med andre fugleforeninger og er tilsluttet Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Som medlem kan du deltage i foreningens foredrag og voliere ture ca. 1 gang om måneden samt få gode råd om pasning og pleje af fugle samt evt. volierebyggeri. Du modtager medlemsbladet 6 gange årlig med mange informationer og artikler. Årlig kontingent: Voksen kr. 350,- Junior op til 18 år kr. 125,frem til 1. marts 2013

4


Bestyrelsen skriver.....! Siden sidst har vi haft vores vellykkede udstilling med 102 burnumre. Skønt at se hvor mange forskellige arter, som vi egentlig har til sammen i foreningen. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige tak for den store opbakning både med tilmeldinger - opsætning og nedtagning. Jeg vil som nattevagt sige, at det egentlig var meget hyggeligt at sove sammen med fuglene en weekend. Om aftenen havde man jo rigtig god tid til at gå og se på alle fuglene! En stort tillykke til alle dem som vandt præmier for deres fine fugle! Vores lille fuglemarked blev også vellykket med rigtig godt handel! Siden sidst har vi også haft bestyrelsesmøde hos Lilly Skovbo, hvor de nye bestyrelsesmedlemmer blev budt velkommen. Ny Formand blev Christian Madsen, ny Næstformand blev Poul Bloch, ny Kasserer blev Tage Holdensen, Sekretær blev Kennet Jensen, og Lilly Skovbo og Mads Schmidt som bestyrelsesmedlemmer. Suppleant blev Kaj Jensen. På mødet talte vi bl.a om at få gang i vores klubtrøjer. Christian Madsen blev koblet på opgaven, for at finde leverandører af trøjer samt broderet logo til fornuftige priser. Kristian Vinkel og Bodil er på opgaven med tryk på T-shirts Til sidst skal jeg minde om vores klubaften tirsdag den 6. november med fugle-rejseoplevelser fra Costa Rica. Mange hilsner Sekretæren..

-5-


Ole Kamp åbner udstillingen

Det var i år lykkedes at få byrådsmedlem Ole Kamp til at åbne årets fugleudstilling. Det er altid dejligt, når et af vore byrådsmedlemmer vil bruge tid og kræfter på at gøre fugleudstillingen lidt ekstra festlig.

der haft indflydelse på menneskers hverdag. Nogle holder af at kigge på vilde fugle i naturen, andre holder dem som nyttedyr og nogle skyder dem. Og så er der nogle, der har som hoby at holde eksotiske fugle. Det kan være på grund af deres farvepragt, deres smukke sang eller deres pudsige væsen. Ole Kamp har selv som dreng haft en tam undulat. Det endte brat da drengen fik en lektion i livets barske virkelighed i form af husets kat, der uden tøven forvandlede undulaten til en bunke fjer.

I sin åbningstale var Ole Kamp bl.a. inde på fuglenes betydning for mennesker i almindelighed. En af de egenskaber, der har facineret mennesker mest er, at de altid har kunnet flyve - noget, som vi mennesker først har lært i nyere tid. Fugle har på mange forskellige må6


Ole Kamp sluttede sin åbningstale med at fortælle en lille anekdote fra Det hvide Hus i Washington. En af de ansatte havde hos en fuglehandler købt en papegøje. Han havde fået den billigt - til gengæld havde fuglehandleren oplyst ham om, at den ind imellem kunne have et lidt bramfrit sprog, da den i mange år havde siddet på et af byens bordeller.

mutter - ny bordelmutter". Senere kom husets unge datter, Chelsea, forbi. Efter et fuldtonende pift sagde papegøjen: "Ny pige - ny pige". Dagen efter kom Bill Clinton forbi. Papegøjen kiggede på ham en enkelt gang og sagde: "Hej Bill". Hermed var årets fugleudstilling behørigt åbnet - helt i foreningens ånd.

Papegøjen fik plads på en gang i en af gemakkerne i Det hvide Hus, så den kunne få lidt adspredelse, når folk kom og gik. En dag kom Hillary Clinton forbi, og papegøjen sagde: "Ny bordel-

WESTERGAARDS HOTEL v/ Hildigunn og Bent Graakjær Bredgade 12 . 6920 Videbæk . Tlf. 97 17 26 26 . Fax 97 17 29 23 E-mail: info@wgh.dk . www.wgh.dk

-7-


8


Indtryk fra udstillingen 2012

Endnu en fugleudstilling er afviklet - og den er velafviklet. En fugleudstilling i Ringkøbing er ikke noget helt lille projekt. Faktisk kræver det en temmelig stor indsats af en hel masse mennesker. Det har derfor været en fornøjelse at opleve den velvilje og entusiasme der blev lagt for dagen. Ikke bare af foreningens medlemmer, men såmænd også en del ikkemedlemmer, der har ladet sig "lokke" til at give et nap med.

nogle hovedområder. Tovholderen for hvert hovedområde skulle bl.a. træffe aftale med de nødvendige medhjælpere. Og det var opløftende, at så mange henvendelser blev positivt imødekommet. Efterhånden som udstillingen nærmede sig blev der kortere mellem planlægningsmøderne, og alle nødvendige aftaler med Kommunen, dyrlægen, brandmyndigheder, pressen, digitale medier m.m. blev truffet.

Udstillingsudvalget, bestående af "tovholder" Niels Henrik Trankjær samt en del "under-tovholdere", startede planlægningen et par måneder før udstillingen. Der blev lavet opgaveliste og de ca. 130 enkeltopgaver blev fordelt på

Dagen før udstillingen var et hold "skovarbejdere" ude for at fælde træer m.v. til udsmykning af bure, volierer og udenomsarealer. Endelig blev det dagen, hvor planlægningen skulle stå sin prøve.

-9-


Tlf. 97342500 -

ryanarmose@mail.dk

SPORTSPRÆMIER - fra fagmanden. Pokaler - Statuetter - Medaljer m.m. HUSK! Vi graverer.

10


Med det "opstillerhold" på ca. 15 mænd og kvinder, der stod klar til at tage fat, var der på forhånd en stor sandsynlighed for, at alt ville klappe. De fleste havde prøvet det før. Fra dørene til gymnastiksalen på Alkjærskolen åbnes kl. 14.00 og til udstillingen står færdigopstillet, klar til at modtage fugle, går der kun lidt over 4 timer. Der bliver gået til sagen og der er kun tid til en enkelt ølpause. Men det er ikke kun arbejde. Det foregår jo med en god portion social gemytlighed og udveksling af interne jokes. Og hvem siger, at det ikke må være sjovt at arbejde? Så snart opstillingen er færdig, er det bare med at komme hjem og indfange fugle. - 11 -


HANS JØRN GADE TANDLÆGE

Hovedgaden 64 6971 Spjald Tlf.: 97 38 11 14 Mail: hjgade@forum.dk

NÆSTE BLAD Januar 2013 STOF TIL BLADET SENDES SKRIFTLIGT TIL REDAKTØREN SENEST DEN 15. december 2012 12


udstillingen er der god tid til en hyggesnak over en øl eller en kop kaffe med venner og bekendte inden for fuglehobbyen.

Det er det værste ved udstillingen, for den del af festen er jo absolut ikke på fuglenes præmisser. Man nænner næsten ikke at udsætte de mere eller mindre tillidsfulde fugle for indfangning og placering i helt nye omgivelser i de næste 2 døgn. Men vi gør det alligevel - af flere grunde Dels kan der være et sportsligt konkurrencemoment, dels får man bedømt kvaliteten af sine fugle af en dommer, og så er det en god reklame for foreningen. Mange stifter første gang bekendtskab med fuglehobbyen på en udstilling, og nogle fugleholdere får i den forbindelse lyst til at få kontakt med andre fugleholdere og melder sig ind i foreningen. Det sker faktisk hver gang - også denne. For alle etablerede fugleholdere er udstillingen lidt af en fest. Under

Det er interessant, at der de senere år er der kommet lidt flere tropefugle i vores forening. Det kom tydeligt til udtryk på denne udstilling. Der var i alt 102 bure, fordelt på 37 gulvvolierer og 7 bordvolierer til krumnæb, 32 bordvolierer til tropefugle og 26 små bure med kulturfugle. I alt lidt færre end de foregående år. 2 timer efter at udstillingen er lukket, er hele "menageriet" pakket ned i de to containere, som nu køres i "vinterhi" efter endnu en interessant og vellykket udstilling. Men vigtigst er måske noget helt andet, som Inge i al korthed udtalte, da vi kom hjem søndag aften: "Jeg synes, der er en god stemning i den forening". P.S. Se flere billeder på www.roff.dk

- 13 -


Klubaften Tirsdag den 6. nov. kl. 19.00 Foredrag om fugletur til Costa Rica. Se side 23

Klubaften med pokaloverrækkelse og julehygge Tirsdag den 4. dec. kl. 19.00 Overrækkelse af pokaler og diplomer. Bankospil samt gløgg og æbleskiver

Ægtefæller er velkomne Vi vil gerne gøre opmærksom på, at ægtefæller / samlevere / venner til foreningens medlemmer er særdeles velkomne til at deltage i alle foreningens arrangementer. Blot har de ikke stemmeret på foreningens generalforsamling. 14


ÅRETS AKTIVITETSKALENDER DATO

EMNE

FOREDRAGSHOLDER

Tirsdag 17. jan. kl. 19.00

Klubaften Film og erfaringsudveks.

Medborgerhuset

Tirsdag 7. febr. kl. 19.00

Generalforsamling

Medborgerhuset

Tirsdag 28. febr. kl. 19.00

Klubaften med Foredrag

Jørgen Møller Hansen Medborgerhuset

Tirsdag 20. marts kl. 19.00

Aften for nye medlemmer.

Medborgerhuset

Søndag 25. marts kl. 10 - 16

Fuglemarked

Bodil & Kristian Vinkel Lambækvej 61, Højmark

2. Juni

Lokal volieretur

Vi besøger 3 af vore medlemmer.

Lørdag 18. august

Volieretur til Mors

Se side 17

Tirsdag 28. august kl. 19.00

Tilmelding for udstillere.

Medborgerhuset

Søndag 2. sep. kl. 10 - 16

Åben voliere dag.

Se side 7

22. sept.

Tur til Zwolle

Se side 23

Fredag 5. okt. kl. 13.00

Opstilling og aflevering af fugle.

Alkjærskolen Søibergvej, Ringkøbing

Lørdag / Søndag 6./7. oktober

Udstilling

Alkjærskolen Søibergvej, Ringkøbing

Tirsdag 6. nov. kl. 19.00

Klubaften med foredrag

Medborgerhuset

Tirsdag 4. dec. kl. 19.00

Klubaften med pokaloverrækkelse og bankospil samt gløgg og æbleskiver.

Medborgerhuset

Generalforsamling og alle klubaftner foregår: Medborgerhuset, Brogaardsvej 2, 6950 Ringkøbing Tlf.: 97325530 - 15 -


16


Formanden har ordet! Som nyvalgt formand vil jeg gerne takke for valget! Jeg skal gøre mit bedste, for at foreningen fortsat skal være et rigtigt godt sted at mødes til klubaften - voliereture samt udstillinger. Vi har jo alle en fælles interesse ”fuglene”. Foreningen kører økonomisk rigtig godt! Jeg vil i det nye aktivitetskalender foreslå nogle gode foredragsholder samt måske busture til volierebesøg ved fuglevenner i andre landsdele. Min indstilling til økonomien er at hvis den er god, så skal det komme medlemmerne til gode! (Nu bliver jeg nok kaldt til samtale ved Tage) ;o( Udstillingen: Da jeg som nyvalgt formand kort tid før udstillingen ikke har haft særlig meget med denne at gøre, må jeg nok sige ”super flot arbejde”. En fantastisk oplevelse sådan som alt kørte på skinner. Herligt at se med hvilken ånd alle deltog i arbejdet. Det bekræftede mig i hvert fald i at jeg har taget den rigtige beslutning med at gå ind i bestyrelsen igen. Et stort tak til Bestyrelsen - Udstillingsudvalget - Markedsudvalget PR-udvalget samt redaktørerne. En særlig tak skal lyde til alle de medlemmer som har ofret deres fritid med hensyn til indsamlinger - grene og materialer til burene samt opsætning og nedtagning. Uden deres hjælp, kan udstillingen ikke lade sig gøre. Tak. Christian Madsen

- 17 -


18


Højteknologisk maskinpark. Dreje-, fræse, og borebearbejdning på 3- holds drift. Bearbejdning af alle ståltyper. Mere end 30 års erfaring. Kval.styring iht. DS/ISO 9002

Velkommen til nye medlemmer Lars Madsen, Pilevej 23, Tarm. Tlf. 20625851 Vi byder velkommen til ovenstående medlem og håber, du vil få glæde af medlemskabet og vil deltage i foreningens arrangementer.

Heldige vindere Vinder af gæt en fjer konkurrencen blev : Alexander Amby, Spættevej 10 i Tim 3 rigtige fjer ud af 7 var resultatet Vind en fugl: Kaj Jensen, Videbæk Vind 1 foderbræt: Else Nielsen, Lem Publikumsfavoritten: Torben Pedersen, Lystrup.

Vi ønsker tillykke! - 19 -


Præmieliste.

Udstillingen 2012

Australske Parakitter Vandrepokal Opdrætterklasse Guld Sølv Bronze Åben Klasse Guld

Gert Pedersen

1,1 Rødvinget m. 3 unger

Orla Krogsgaard Orla Krogsgaard Ingolf Lauridsen

1,1 Sangparakit m. 8 unger Rosella, Isabel 4 unger 1,1 Adelaide m. 1 unge

Niels H. Trankjær

1,1 Barraband parakit

Australske Græsparakitter Vandrepokal

Niels H. Trankjær

1,1 Bourkes parakit m. 2 unger

Dværg– og Spurvepapegøjer Vandrepokal Opdrætterklasse Guld

Niels C. Jensen

1,1 Rosenhovedet m. 6 unger

Niels C. Jensen

1,1 Rosenhovedet m. 5 unger

Parakitter og Papegøjer—øvrige verden Vandrepokal Opdrætterklasse Guld Sølv Bronze Åben Klasse Guld Sølv Bronze

Christian Madsen

1,1 Gulsidet Conure m 4 unger

Aksel Thygesen Orla Krogsgård Kristian Vinkel

Blånakket Conure m. 3 unger Gulsidet Conure m. 2 unger Alexander parakit 3 unger

Carl Hammer Carl Hammer Christian Madsen

1,1 Sortkronet korthalepapegøje 1,1 Orangekronet Korthalep. 1,1 Emmas Hvidøret Conure

Kanarie farve/figur (Kultur) Vandrepokal Guld Sølv Bronze

Kirstine Slyk Søe Kirstine Slyk Søe Kirstine Slyk Søe Kirstine Slyk Søe

20

Figurkanarie Figurkanarie Farvekanarie Figurkanarie


Engelsk undulater (Kultur) Vandrepokal Guld

Niels Erik Rindom Mørkegrøn Niels Erik Rindom Grøn

Zebra, Trope, kanarie alm., Undulater alm., frugt- og insektædende Vandrepokal Opdrætterklasse Guld Sølv Bronze Åben klasse Guld Sølv Bronze

Carl Kjeldsen

Diamantfinke 6 unger

Lilly Skovbo Niels H. Trankjær Poul Lauridsen

1,1 Goulds Amadine m 8 unger 1,1 Diamantfinke m. 6 unger 1,1 Mågefinke m. 4 unger

Carl Kjeldsen Per Brandsborg Per Brandsborg

1,1 Muskatfinke 1,1 Rødmasket Astrild 1,1 Malet Astrild

Orla Krogsgård

Undulat 8 unger

Christian Madsen Christian Madsen Kirstine Slyk Søe Lilly Skovbo

1,1 Gulsidet Conure m. 4 unger 1,1 Gulsidet Conure m. 4 unger Figurkanarie 1,1 Goulds amadine

Undulater - ikke kultur Vandrepokal

Øvrige vandrepokaler Skuets bedste opdræt Skuets bedste krumnæb Skuets bedste spidsnæb Publikumsfavoritten

- 21 -


LEM VVS ApS AUT. VVS-INSTALLATØR OG KLOAKMESTER

Medlem af: !"#$%%$#&'('!(")*'+$! "$# *!

v/ Karl Pedersen Nylandsvej 23 6940 Lem Tlf. 97 34 12 42 Mobil 40 33 12 42

22


Fugletur til Costa Rica To kendte, danske fugleholdere: Benny Kløppel (Papegøjer) og Niels Herping-Hansen (Tropefugle) fortæller om en spændende 3-ugers fugletur til Costa Rica i februar 2011. 14 fuglefolk fra Århus-området deltog i rejsen til Costa Rica, der ligger mellem Nicaragua og Panama i Mellemamerika. Det tropiske paradis vil blive beskrevet i ord og billeder - ikke kun af fugle, men også en del andre for os lidt eksotiske dyr, som krokodiller, dovendyr, leguaner, næsebjørne m.fl. Og så er den tropiske natur jo en historie helt for sig selv. Men for fuglefolk er fuglene naturligvis i centrum. Og i Costa Rica finder man et bredt spektrum fra Araer over Amazonpapegøjer og helt ned til Kolibrier. Tirsdag den 6. november 2012 kl. 19.00 Medborgerhuset, Brogaardsvej 2, 6950 Ringkøbing. Pris: 35,- kr. inkl. kaffe med kage Alle er velkomne. Med venlig hilsen Ringkøbing & Omegns Fugleforening

- 23 -


Volieretur til Mors. Lørdag den 18. august var der arrangeret en volieretur til Mors, som 10 af foreningens medlemmer havde tilmeldt sig. Vejret viste sig fra sin flotteste side og vi havde solskin hele dagen. Vi mødtes kl. 10 hos Bent Jensen i Roslev og her blev formiddagskaffen nydt. Bent har en del veltilplantede volierer fyldt med småfugle.

Næste stop på turen var hos Agnete og Erik Nielsen, som har et stort antal af volierer og fuglehuse. Utrolig flot bygget op og anlagt. I voliererne var bl.a. parakitter, dværg- og spurvepapegøjer, småfugle samt mange forskellige lorier. Selvfølgelig skulle vi også se Eriks snedkerværksted, hvor han fremstiller redekasser m.m. og vi så også det lille støberi, hvor han 24

fremstiller cementbadekar til fuglene. I de flotte omgivelser blev den medbragte madpakke indtaget. Tredje stop på turen var hos Michael Damkjær på Mors. Michael, som bor på landet, har et blandet fuglehold bestående af araer, parakitter og småfugle. Gode store og velplacerede voliereanlæg. Herefter gik turen til Niels Damkjær i Nykøbing. Niels og Lilian har en flot anlagt have hvor de mange volierer faldt godt ind i omgivelserne. Voliererne er bl.a. beboet af Aymaraparakitter, Hooded parakitter, svaleparakitter og kanariefugle. Efter rundvisningen sluttede vi af på terrassen med kaffe og nybagt kage. Stor tak til vores fuglevenner i Skive og Mors for en særdeles interessant dag og en fantastisk venlig modtagelse alle steder.


- 25 -


Lokal leverandør af fyringsolie - dieselolie og smøreolie. Kontakt Flemming 23381798 - Poul 21496795

Sejer`s Entreprenørforretning aps - Lambækvej 53 6940 Lem St. Mobil : 21240059 E-mail : msn@klbm.dk

26


v/dyrlæge Leif Sohnemann Konsultation efter aftale eller åben konsultation: Mandag-tirsdag-onsdag og fredag 16-17 Torsdag 18-19 eller efter aftale

97 32 20 22

Frejasvej 1

www.ringkøbingdyrehospital.dk

- 27 -


Opdrætter annoncer På de efterfølgende sider vises medlemmernes opdrætter annoncer. En del medlemmer bruger allerede dette som kontaktforum, men der er stadig plads til din annonce. En opdrætter annonce kan ofte have en god effekt, både i forbindelse med køb og salg, men også til at komme i kontakt med opdrættere af en bestemt art, for at udveksle erfaringer eller få råd og vejledning. Kontakt til den rigtige person kan i nogle situationer være guld værd. Annoncen koster kr. 100,- for et år. Oprettelse af annonce kan ske ved henvendelse til Lilly Skovbo, tlf. 9738 2208/21748908 eller e-mail: lilly@brejninggaard.dk

28


Michael Pedersen Vinkelvej 7, Grønbjerg 6971 Spjald Tlf. 9738 4744 vinkelvej6971@ hotmail.com

Goulds Amadiner Mangef. papegøjeamadine Kapucinersiskener Maske bæltefinker

Orla Krogsgård Elme Alle 14 A 6933 Kibæk Tlf. 9719 1266 sokrogsgaard@ hotmail.com

Cloncurry parakitter Spring - Sang Parakitter Rosella parakitter Blå Pennant

Lis & Tage Holdensen Bakkedraget 35 6940 Lem St. Tlf. 9734 2506 t.holdensen@mail.tele.dk

Twenty Eight Sangparakit Lutino Sangparakit Mangefarvet Rødbryst. græsparakitter

Christian Madsen Koustrupvej 1 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 2561 acm@post12.tele.dk

Rosa Bourks Conure Solparakitter Sct. Thomas parakitter

Gert Pedersen Hovedgaden 11 6980 Tim Tlf. 9733 3804

Conure Konge parakitter Rødvinget parakitter Alexander parakitter

Kurt Toft Kildebakken 43 6940 Lem Tlf. 9734 1330 / 2120 4830 toftkurt@yahoo.dk

Dværgpapegøjer : Rosenhovedet Sodbrunhovedet

John Munk Pedersen Ladegårdsvej 3 6920 Videbæk Tlf.9738 1701 / 2481 5808 johnmunk@live.dk

Sortkappet Caique Blåpandet Amazone

- 29 -


Entreprenør – Vognmand – Snedker -– Murer Tømrer -– Beton Murer –-Beton Entreprenør - Vognmand Kloak– Kloak

97 33 53 60 Holstebrovej 79, 6950 Ringkøbing Fax. 97 33 55 60 www.hee-entreprise.dk

DYRE– & HAVECENTER … under samme tag…!

Alt til haven og hobbydrivhuset. Blomster sendes ud. Beplantning + anlæg samt pasning og pleje af industriarealer og private haver.

Salg af dyrefoder til hund, kat, marsvin, fugle og fisk samt artikler hertil. Stor afdeling med akvariefisk og planter.

VESTJYSK PLANTECENTER

SKJERN DYREHANDEL

Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766

Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766

30


Carl Hammer Toldhusvej 5, Stauning 6900 Skjern Tlf. 2424 8474 toldhus@pc.dk

Sortkappet Caique Rustkappet Caique Gulkindet Amazone

Bjarne Raabjerg Lynghedevej 7 7200 Grindsted Tlf. 7532 0638 raabjerg@pionus.dk

Opdræt af Amazon og Pionus Papegøjer

Niels Henrik Trankjær Stadilvej 1, Hee 6950 Ringkøbing Tlf. 9733 5363 / 5124 6774 niels.henrik.trankjaer@ optimera.dk

Australske parakitter Undulater Bourks parakitter

Kaj Jensen Stationsvej 30 6920 Videbæk Tlf. 9717 2098 kajjensen@os.dk

Pennant Blå Gede parakitter gule Svale parakitter Forsk. Dværgparakitter

Her er plads til DIN annonce!

Her er plads til DIN annonce!

Her er plads til DIN annonce! - 31 -


Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Vi vil under denne rubrik komme med informationer fra LDF om noget af det arbejde som udføres for vore medlemmer. LDF's ringsalgsleder er: Jørgen Møller Hansen, Skive Bestilling af ringe kan foregå på en af følgende 3 måder: 1.

Ved at gå ind på www.ldf-ringsalget.dk og vælge ringtype, f.eks. Årsringe, på menubjælken øverst. Klik på billedet af den ønskede ring, vælg antal og læg i kurv, som ved al anden nethandel. Betaling kun med Dankort.

2.

Ved at ringe på 9754 7326 eller 2449 0947. Læg evt. en besked med navn og telefonnr., så bliver der ringet tilbage

3.

Ved at bestille på e-mail ringsalg@ldf-net.dk I de to sidstnævnte tilfælde kun med forudbetaling til bank. Bankoverførsel Reg. nr. 9570 konto nr. 00003316661 eller Giro 01 3316661

Alle forsendelser pålægges et forsendelsesgebyr på 12 kr. Faste årsringe kan bestilles fra 1. november året før.

32


Åben volieredag den 2. september. Åben volieredag den 2. september var igen en succes. Hos de 4 af foreningens medlemmer som havde åbnet deres døre denne dag meldes der om en hel del besøgende - ca. 35 - 40 personer hvert sted. Allerede fra starten mødte interesserede op og der blev således en god spredning i besøgene.

Flere kom langvejs fra og havde lagt en plan for deres besøg hos fugleholdere denne dag. Denne ”åben volieredag” må siges, at være et godt supplement til de andre arrangerede voliereture og ligeledes er det en fin måde at profilere vores hobby på.

- 33 -


KØB - SALG - BYTTE KUN FUGLE OG TILBEHØR ANNONCER TIL DISSE SIDER SENDES TIL: Lilly Skovbo, Røjkumvej 1, 6971 Spjald. TLF: 21748908 E-mail: skovbo-hoejmose@mail.dk

1,0 = han

0,1 = hun

1,1 = par

Ringkøbing & Omegns Fugleforening Sælges: Rosenhoved dværgpapegøjer i flere mutationer. Alle med enkelt eller dobbelt viol faktor. Også splitfugle. Kurt Toft Tlf. 97341330 / 21204830 Sælges: Frørenser til støvsuger Færdig lågerammer med diverse beslag. 0,0,3 pennant 2012 0,0 Grøn Alexander unge fra 2012 0,0 Diamantfinker unger fra 2012 0,0,2 Bourks parakit unger fra 2012 Købes: 1,0 Blommehovedet parakit. Nik. Tlf. 97 33 53 63 el. mobil 51 24 67 74 mail Niels.henrik.trankjaer@optimera.dk Sælges: Guldfasankyllinger Blå Alexander parakit, unger 2012 Goulds amadiner, unger 2012 Diamantduer, store kødduer samt gule kanariefugle Kristian Vinkel, Højmark. Tlf. 97343138 Sælges: Goulds amadiner. Sort-, rød- eller gulhovedet Lilly Skovbo, Spjald. 21748908 34


Turen til Zwolle Den 21. september drog 7 af foreningens medlemmer af sted til det store Zwolle marked i Holland. Da foreningen ikke kunne samle deltagere nok, skulle vi afsted sammen med Silkeborg Fugleforening. Vi mødte op i Engesvang fredag aften kl. 21.00 og folk begyndte at strømme til. Da alle var mødt op begyndte dobbeltdækkeren at rulle derudaf. Stemningen var god lige fra starten og der blev hygget med kaffe i bussen. Vi kørte hele natten og efter nogle timers søvn i bussen ankom vi til Zwolle tidlig lørdag morgen. Morgenmaden blev indtaget ved bussen og så var det ellers afsted til indgangen. To enorme haller med fugle ventede på os. Inde i hallerne var der salgsborde fyldt med fugle. Det var bare at begynde ved det første salgsbord

og så prøve at komme over det meste. Her var noget for enhver smag og fuglesælgere fra mange forskellige lande. Der var også rigtig mange stande med udstyr til fugle, bur og voliere. Redekasser som udhulede træstammer, kasser, frø, vitaminer og meget mere kunne købes for rimelige penge. Kl. 15.00 mødtes vi igen ved bussen, hvorefter turen hjem startede. Højt humør og mange oplevelser rigere hyggede vi os med andre fuglevenner i bussen og sidst på aftenen var vi igen tilbage i Engesvang. Turen var en stor oplevelse og alle stabadserne værd og vi er alle sammen klar til at tage afsted igen næste år. En tur hvor man møder mange andre fuglefolk og et stort og spændende marked som vi vil anbefale jer.

- 35 -


36


i

Stadionvej 41, 8960 Randers SØ - 8 km Øst for Randers mod Grenå

Markedet er åbent fra kl. 08.00-15.00 To haller fyldt med over 2000 fugle. Stort antal PR-. og salgsstande Mad og drikkevarer kan købes Entre: Sælgere fra kl. 8.00-10.00 Pris 4o,- kr. ell. 6 euro Fra kl. 10.00-15.00 Pris 20,- kr. ell. 3 euro Dyrlægen er på markedet fra kl. 8.00-10.00 Ingen adgang med fugle efter kl. 10.00

Evt. oplysninger m. m. : tlf. 2814 4301 eller 2175 4293

Arrangør : - 37 -


RINGKØBING

PLUS POLERING VINDUESPOLERING...DEN HALVE RENGØRING

TLF: 9733 0382

MOBIL: 2485 0312

Benyt dig af vores lokale leverandører: Laubjergs Planteskole Dyrecenter

Skjern Dyrehandel v/Vestjysk Plantecenter

Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766

Borkvej 18, No - 6950 Ringkøbing Tlf.: 9732 0236

38


• • • • •

Rep. af minimaskiner & minkfodermaskiner Rep. af plæneklipper Salg af reservedele til alle maskiner Salg af minigraver og læsser Sikkerhedseftersyn udføres

Benny Larsen Vesterhede 5 6950 Ringkøbing Tlf. 20701809 www.blmaskiner.dk benny@blmaskiner.dk

- 39 -


B Eftersendes ikke ved adresseændring, men returneres med oplysning om ny adresse.

Henrik’s Produkt Tim / Lomborg Mølgaardsvej 2 Tim Tlf. 97333092 Bil 40133092

40

En levende hobby  

Ringkøbing fugleforenings foreningsblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you