Page 1

En levende Hobby 13. Årg.

Nr. 1

Nov. 2010

Bestyrelsen skriver Juleafslutning 2009 Nyt Medborgerhus Aktivitetskalender Information fra LDF Naturens fuglekasser Fugleoptælling 2009 Generalforsamling Juletræ til fuglene Lokal 1. opdræt 2009 - -

Side 5 Side 7 Side 11 Side 15 Side 16 Side 17 Side 21 Side 23 Side 25 Side 27


2


BESTYRELSEN FORMAND / KASSERER: NÆSTFORMAND:

SEKRETÆR:

BEST. MEDLEM:

BEST. MEDLEM:

BEST. MEDLEM

SUPPLEANT:

Tage Holdensen Tlf: 97342506 / 29412299 Bakkedraget 35 E-mail: t.holdensen@mail.tele.dk 6940 Lem John Munk Pedersen Tlf: 97381701 / 24815808 Ladegårdsvej 3 E-mail: johnmunk@live.dk 6920 Videbæk Orla Krogsgaard Tlf: 97191266 Elmeallé 14A E-mail: sokrogsgaard@hotmail.com 6933 Kibæk Niels Henrik Trankjær Tlf: 97335363 / 51246774 Stadilvej 1, Hee E-mail: niels.henrik.trankjaer@optimera.dk 6950 Ringkøbing Mikael Pedersen Tlf: 97384744 Vinkelvej 7, Grønbjerg E-mail: vinkelvej6971@hotmail.com 6971 Spjald Niels Erik Rindom Tlf: 97335249 Grævlingevej 10, Hee E-mail: rindom10@post.tele.dk 6950 Ringkøbing Kaj Jensen Tlf: 97172098 Stationsvej 30, E-mail: kajjensen@os.dk 6920 Videbæk

*******************************************************************************************************************************

REDAKTØRER:

Christian Madsen Koustrupvej 1, Velling 6950 Ringkøbing Carl Hammer Toldhusvej 5, Stauning, 6900 Skjern

HJEMMESIDEREDAKTØR:

Niels Erik Rindom Grævlingevej 10, Hee 6950 Ringkøbing

Tlf: 97322561 E-mail: acm@post12.tele.dk Tlf: 97369198 / 24248474 E-mail: toldhus@pc.dk Tlf: 97335249 E-mail: rindom10@post.tele.dk

www.roff.dk Forsidebillede: Rosa bourks og Blå / gul ara fra udstilling 2009 -3-


Udstillingsudvalget: Kontaktperson: Niels Henrik Trankjær Stadilvej 1, Hee

Tlf: 97335363

Markedsudvalget: Kontaktperson: Niels Erik Rindom Grævlingevej 10, Hee

Tlf: 97335249

Lokal 1. opdræt: Kontaktperson: Bjarne Raabjerg, Lynghedevej 7, Grindsted

Tlf: 75320638

Sponsorannoncepriser: 1/1 Bagside aftales. 1/1 Indv. forside og indv. bagside aftales. 1/1 Kr. 1200,- 1/2 Kr. 600,1/3 Kr. 400,-

1/4 Kr. 300,-

Bliv medlem af Ringkøbing & Omegns Fugleforening. Foreningen blev startet 19. Maj 1998 med det formål at samle folk med interesse for volierefugle og udbrede kendskabet til denne form for fuglehold. Foreningen har et tæt samarbejde med andre fugleforeninger og er tilsluttet Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Som medlem kan du deltage i foreningens foredrag og voliere ture ca. 1 gang om måneden samt få gode råd om pasning og pleje af fugle samt evt. volierebyggeri. Du modtager medlemsbladet 6 gange årlig med mange informationer og artikler. Årlig kontingent: Voksen kr. 300,- Junior op til 18 år kr. 125,frem til 1. marts 2010

4


Bestyrelsen skriver………………………… En glædelig jul og et godt nytår ønsker bestyrelsen jer alle. Tak for samværet i de forskellige arrangementer. Vi håber og tror at flere vil være med næste år. Vi har taget nogle forslag fra medlemmer med i kalenderen for 2010, som vil være at finde andet sted i dette blad. Det skal så også lige nævnes at vore klubaftener stadig er i Medborgerhuset, men at det er på en anden adresse. Den nye adr. er: Brogårdsvej 2. Ringkøbing. ( Stedet har tidligere været beboet af Kristelig Fagforening). Det er også tid til at tælle fugle, dette blad har et skema. Men på vor hjemmeside www.roff.dk er der en side hvor det er endnu nemmere at registrere dine fugle. Du finder den på forsiden. Vi opfordrer jer til at læse hjemmesiden og bruge den også til ”køb og salg”. Du vil også både i blad og hjemmeside finde de annoncører, støt også dem, hvis det er muligt, de støtter os. Tak for året der snart er gået, tak for indsats og hjælpsomhed i 2009, og velkommen i samværet om en levende hobby i 2010. Mvh. Sekretæren

-5-


***********************************************

***********************************************

6


Juleafslutning

Juleafslutningen var, som sædvanligt, en hyggelig begivenhed, og det var glædeligt, at så mange var mødt op for at deltage. Traditionen tro startede vi med uddeling af de velfortjente pokaler og

præmier fra årets fugleudstilling. Den samlede præmieliste blev bragt i forrige nummer af fuglebladet, så den skal ikke gentages her. Men en forevigelse af de stolte pokalvindere, det fortjener de sørme.

-7-


Formidling af foder og udstyr til fugle

Kristian Vinkel - Lambækvej 61 - Højmark - 6940 Lem St. Tlf. 97343138 - Mail:b.vinkel@anarki.dk.

Henrik’s Produkt Tim / Lomborg Mølgaardsvej 2 Tim Tlf. 97333092 Bil 40133092

Højteknologisk maskinpark. Dreje-, fræse, og borebearbejdning på 3- holds drift. Bearbejdning af alle ståltyper. Mere end 30 års erfaring. Kval.styring iht. DS/ISO 9002 8


Efter pokaloverrækkelsen var der uddeling af diplomer for årets lokale førsteopdræt. Denne del af underholdningen blev forestået af Bjarne, som den veloplagte konferencier. En af diplommodtagerne havde ikke mindre end 4 lokale førsteopdræt. Det var vores juniormedlem, Per Kirkeby, der havde lokalt førsteopdræt af: Blåhovedet Papegøjeamadine, Rødhovedet Dværgpapegøje, Gedeparakit og Elegant Græsparakit. Dejligt at se et juniormedlem markere sig så kraftigt inden for vores hobby. Ingen juleafslutning uden gløgg og æbleskiver, så også denne juleafslutning blev afviklet helt i overensstemmelse med vedtægterne. Konferencier Bjarne på slap line, mens han overrækker en håndfuld diplomer til Per.

-9-


RINGKØBING

PLUS POLERING VINDUESPOLERING...DEN HALVE RENGØRING

TLF: 9733 0382

MOBIL: 2485 0312

10


Nyt Medborgerhus

Fra 1. januar 2010 flytter Medborgerhuset. Lejemålet i de nuværende bygninger på Vester Kær 5, som ejes af Ringkøbing Tømmerhandel, er opsagt pr. 31. dec. 2009. Pr. 1. januar 2010 har Medborgerhuset lejet en nyere og større bygning på Brogårdsvej 2. Bygningen

husede tidligere ”Kristelig Fagbevægelse” og adressen vil nok være bedre kendt som ”Byskellet”, men indkørslen ligger altså på den lille sidevej ”Brogårdsvej”. Bygningen blev tidligere på året købt af optiker Steen Lauridsen, som hermed en den nye udlejer.

- 11 -


LEM PRODUKTHANDEL Jørgen Noesgaard Kildevej 21 Tlf. 97341180 Mobil: 23312880 NÆSTE BLAD 22. december 2009 STOF TIL BLADET SENDES SKRIFTLIGT TIL REDAKTØREN SENEST DEN 10. december 2009

12


På den nye adresse bliver der væsentlig bedre faciliteter. Udover at alt er nyere, så er der mere plads og

flere møderum til rådighed. Herunder vises en plantegning af bygningen.

Første gang vi tager de nye lokaler i anvendelse bliver tirsd. den 19. jan., hvor der bl.a. vises en film om græsparakitter.

Som en ny facilitet er der en projektor til rådighed, så hvis man bare tager en laptop med, kan man vise en DVD-film.

Køkken

Møderum 2

Den daglige leder af Medborgerhuset er stadig Mette Strøm Kristensen. Hun vil få kontor lige ud for indgangen, og kontoret vil være åbent mandag – torsdag kl. 09.00 – 15.00. Telefon til Medborgerhuset: 9732 5530 Mere om Medborgerhusets muligheder og tilbud kan læses på www.medbring.dk - 13 -


Klubaften. Tirsdag den 19. januar kl. 19.00 skal vi mødes for første gang i det nye Medborgerhus på Brogårdsvej 2, Ringkøbing. (Se side 11) Vi skal have en evaluering af udstilling 2009 Så kom nu med ros og ris, sådan at vi evt. kan gøre det endnu bedre til næste gang. Derefter vil vi se film. Ved redaktionens slutning var det endnu ikke besluttet hvilke film vi skal se. Men mon ikke det bliver om vores fugle.

Ægtefæller er velkomne Vi vil gerne gøre opmærksom på, at ægtefæller / samlevere / venner til foreningens medlemmer er særdeles velkomne til at deltage i alle foreningens arrangementer på lige fod med andre medlemmer. Blot har de ikke stemmeret på foreningens generalforsamling. 14


ÅRET AKTIVITETSKALENDER DATO

EMNE

FOREDRAGSHOLDER

Tirsdag 19. jan. Kl. 19.00

Film og evaluering af udstilling.

Medborgerhuset

Torsdag 11. Feb. Kl. 19.00

Generalforsamling Foredrag om fugle.

Medborgerhuset. Se side 23

Torsdag 4. marts kl. 19.00

Klargøring til ny Ynglesæson.

Medborgerhuset

Søndag 14. marts kl. ?

Markedsdag Fugle - frø og tilbehør.

Bodil & Kristian Vinkel Lambækvej 61, Højmark

Torsdag 25. marts kl. 19.00

Film og foredrag. Havet og luften.

Bent Anthonisen, Ringkøbing

Søndag 30. maj kl. ?

Lokal volieretur

Nærmere besked i næste blad.

Aug. / sep.

Volieretur Kolding og omegn.

Nærmere besked i næste blad.

Torsdag 2. sep. Kl. 19.00

Klubaften med tilmelding til udstilling.

Medborgerhuset.

Søndag 5. september

Åben volierdag. Kl. 10.00 - 16.00

”Må vi komme og besøge dig?”

Torsdag 23. sep. kl. 19.00

Klubaften Opsamling til udstilling.

Medborgerhuset Udstillingsudvalget.

Lørdag og Søndag 9. - 10. oktober

Udstilling. Fuglemarkedet er for alle, også for ikke medlemmer.

Alkjærskolen, Søibergvej Ringkøbing.

Torsdag 18. nov. Kl. 19.00

Klubaften Emne kommer senere.

Medborgerhuset.

Tirsdag 7. dec. kl. 19.00

Pokaloverrækkelse med julehygge.

Medborgerhuset

- 15 -


Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Vi vil under denne rubrik komme med informationer fra LDF om noget af det arbejde som udføres for vore medlemmer. Fugletælling Tiden er igen inde til at appellerede til foreningerne om at være aktive i arbejdet med fugletællingen. Foreninger har tidligere gjort et fint stykke arbejde, og det har givet et godt overblik over hvilke fugle vi har i fugleholdet. Vi håber naturligvis på at vi endnu en gang kan få en stor opbakning. Jo flere indberetninger vi får, jo bedre statistik kan vi lave over det danske fuglehold. Optællingen har det formål, at være oplysende om hvilke arter der er i landet og hvilke avlsresultater det har givet. Disse oplysninger er til glæde for den enkelte fugleholder, men bruges også af organisationen i forhandlinger med myndighederne og ikke mindst af vore dommere. Fugletællingen foretages af foreningerne og skal vise antallet af fugle ved danske fugleholdere i november måned 2009. Resultaterne indberettes af foreningerne på den vedhæftede optællingsliste. Det skal tilstræbes at optællingen bliver så anonym som muligt så den enkelte fugleholder ikke kan genkendes. Derfor vil alle foreningernes resultater sammenskrives til én fælles liste før resultatet offentliggøres. Ved optællingen skal der optælles voksne fugle ved fugleholderen samt avlsresultatet i 2009. Indkøbte unger fra 2009 skal således ikke tælles ved køberne men kun ved opdrætterne. Så lav en liste over dine fugle og unger i år og send den til din forening, så listen bliver så komplet som muligt. Senest inden årets udgang.

16


Giv naturens fugle en hånd – stik dem en kasse! Mange af fuglene i den danske natur er afhængige af at kunne finde et hulrum til deres rede. De er hulrugere. I naturen bruger fuglene hule træer og andre hulrum. Men da de gamle træer i dag sjældent får lov til at stå i skovene, har mange fugle svært ved at finde hulrum til deres reder. Man har mange steder set, at man ved at opsætte redekasser kan få mange flere fugle til at yngle. Antallet af redehuller har nemlig tit større betydning for, hvor mange fugle der er i et område end mængden af føde. Også i haver og parker kan man hjælpe fuglene ved at sætte redekasser op. Samtidig med at man hjælper fuglene, får man også selv en rigtig god mulighed for at følge med i de spændende ting, der sker i løbet af en ynglesæson. Lige fra fuglen første gang nysgerrigt kigger ind af hullet, til ungerne tager på deres første hasarderede flyvetur. Undervejs har man glæde af først at se forældrene flyve til og fra kassen med redemateriale - og senere med mad til ungerne. Faktisk stiller fuglene ikke ret store krav til deres bolig. Den skal blot være beskyttet mod regn og rovdyr og have et passende hul, som fuglene kan komme ind af. Hullets størrelse er af stor betydning. Hvis hullet er for lille, kan fuglene jo ikke komme ind. Men det må heller ikke være for stort, for så vil kassen nemlig blive overtaget af en større fugl.

- 17 -


4021846

Kurts parakitblanding u. sol.

25 kg.

230 kr.

4021879

Kurts parakitblanding m. sol.

25 kg.

230 kr.

4012802

Kløppel amazone

20 kg.

235 kr.

4021785

Parakit / papegøje

20 kg.

215 kr.

4021820

Prestige Papegøje med nødder

15 kg.

215 kr.

4021649 4021818

Undulat Jo Mannes Papegøje mega fruit

20 kg. 15 kg.

210 kr. 210 kr.

4021804 4021113

Prestige Exotic Nutmix Kanarie avl

15 kg. 20 kg.

305 kr. 215 kr.

4021245

Meldgårds skovfugle

20 kg.

255 kr.

4021589 4021766 4021229

Trope avl Vildefrø Ukrudt Voliereblanding

20 kg. 15 kg. 20 kg.

210 kr. 190 kr. 200 kr.

4011623

Varia Max spireblanding

25 kg.

205 kr.

Sport / flyve / avl dueblanding Solsikke

25 kg. 25 kg.

165 kr. 205 kr.

95877034

Hamp

25 kg.

215 kr.

95877062 4022164

Hirsekolber Orlux Oke Bird Æggefoder skaffevare Casper æggefoder Obie universalfoder Tovo

1 kg. 20 kg. 10 kg. 10 kg. 3 kg.

35 kr. 380 kr. 220 kr. 230 kr. 100 kr.

34011635 34099632

Foderet kommer nu fra Meldgaard EngrosA/S Flere af produkterne sælges i mindre portioner. Vi har flere slags solsikker, lori food, valmuefrø, opmadningsfoder, jordnødder med skal og vildtfuglefrø med mere. Vi har også tilbehør til fugle. Har du specielle ønsker, gå da ind på www.engrosfoder.dk og se hvad vi kan skaffe. Prisen får du ved at maile varenummer til os. Rabat:Ved køb af 5 sække gives 5 kr. pr. sæk og ved køb af 10 sække gives 10 kr. pr. sæk. Ret til ændringer forbeholdes. Ring og forhør om lager og åbningstider.

Kristian Vinkel - Lambækvej 61 - Højmark - 6940 Lem St. Tlf. 97343138 mail: b.vinkel@anarki.dk 18


VELKOMMEN TIL NY MEDLEMMER Berit og Brian Boesen Odinsvej 5, Holstebro Tlf. 97421232 John Larsen Novej 60, No Tlf. 97330014 Solveig Petersen Skovvænget 4, Videbæk Tlf. 22962096 Preben Lauridsen Lille Fiskbækvej 18, Videbæk Tlf. 21705825 Lilly Skovbo Røjkumvej 1, Røjkum Spjald Tlf. 97382208 Jette Hjortlycke Møllebækvej 20, Skjern Tlf. Per Brandsborg Solsortevej 3, Holstebro Tlf. 51504348 Bruno Larsen Ths. O. Løkkensvej 2 Brønderslev Tlf 98887904 Tanja Kristensen I.C. Christensenvej 36, Hee Tlf.

Vi byder velkommen til ovenstående medlemmer og håber, i vil få glæde af medlemskabet og vil deltage i foreningens arrangementer.

Tlf. 97342500 -

ryanarmose@mail.dk - 19 -


Fugleoptælling 2009 Så er tiden kommet til den årlige fugletælling ved at nærme sig, og igen i år vil optællingen finde sted senest 31. december. Det er af yderste vigtighed, at alle medlemmer deltager i optællingen, med så korrekte oplysninger som muligt. D. v.s. at man påfører skemaet de arter af fugle man har, og i rubrikken “ Antal unger” samtlige de unger man har opdrættet fra 1. jan. 2009 til den 31. dec. I rubrikken “Antal voksne” opgiver man kun antal af voksne fugle, på den måde bliver fuglene kun talt med en gang, det vil sige at har man her i efteråret købt ungfugle fra i år, skal de ikke påføres skemaet, det bliver de hos opdrætteren. Det er derfor vigtigt, at de som er medlemmer af flere foreninger, kun afleverer skemaet et sted. Man må gerne påfører skemaet navn og adresse, men man må også meget gerne deltage anonymt. Foreningen laver en samlet anonymt skema til Landsorganisationen. Samtidig får foreningen et godt redskab til de kommende foredrag med mere. (Der er jo mindre ved og holde mange foredrag om spidsnæbbet, hvis hovedparten af medlemmerne har krumnæbbet). Vi opfordrer derfor endnu engang alle til at deltage i dette projekt, som vi mener vil være af stor betydning for vores fælles hobby fremover. Med venlig hilsen Ringkøbing & Omegns Fugleforening. OPTÆLLINGSSKEMA 2009: December

Send - Ring - Mail optællingen senest den 5. januar 2010 til: Bjarne Raabjerg Lynghedevej 7, 7200 Grindsted Tlf. 75320638 Eller sendes på mail: pionus@mail.tele.dk

20


- 21 -

Evt. navn og tlf..

Artsnavn:

Unger:

Voksne:


22


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Medborgerhuset, Brogårdsvej 2, Ringkøbing. Tirsdag den 11. februar 2010 kl. 19.00 Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Formandens beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Indkommende forslag. 6. Kontingent næste år. 7. Valg af bestyrelse. 8. Valg af bestyrelsessuppleant. 9. Valg af udstillingsudvalg. 10. Valg af revisor. 11. Valg af revisorsuppleant. 12. Eventuelt. VEL MØDT. Der er naturligvis gratis kaffe med kage denne aften.

- 23 -


Spjald Bageri Hovedgaden 76, Spjald Tlf. 97381009 ********************************************************

Ørnhøjvej 24, Grønbjerg Kontor / værksted: Ørnhøjvej 18, 6971 Spjald Tlf.: 97 38 42 81 ********************************************************

24


Et juletræ til fuglene! Jo, vi forstår at hygge om hinanden indenfor husets fire vægge, men hvad med fuglene i haven? De skal da også mærke, at det er jul, og når der tilmed kommer lys i Piphans' juletræ, bliver der også noget kønt at kigge på i haven for de tobenede. Juletræet behøver bestemt ikke være et grantræ. Det kan være det lille æbletræ, der står tæt på stuevinduerne, en solid busk eller andet. Blot skal det være så tæt på huset, at man herfra også kan nyde synet af havens "juletræ". Pynten skal kunne klare vind og vejr, og hvis fuglene også skal kunne nyde træet, skal pynten være fyldt med foder. Det kan være købt fedtkugler til mejserne eller de halve, tomme kokosnøddeskaller eller andre beholdere, som fyldt med fedt rørt op med solsikkefrø hænges op i træet. Forskellig frugt kan også hænges på træet. Æbler, der i anledning af julen er hængt op i røde bånd hænges på træerne og er til stor glæde for fuglene. Læg nogle af æblerne på jorden, for så er de meget nemmere at hakke i for solsorte, sjaggere og andre af de fugle, der elsker frugt, Og strø fuglefoderblanding ud omkring træet, som hermed bliver centrum om fuglenes fødesøgning i haven. Elektrisk lyskæde giver træet liv om aftenen. Tændte fyrfadslys placeret i syltetøjsglas, der står i en krans omkring træet giver dejlig aftenjulestemning i haven. Redaktøren.

HANS JØRN GADE TANDLÆGE

Hovedgaden 64 6971 Spjald Tlf.: 97 38 11 14 Mail: hjgade@forum.dk - 25 -


Salon New Hair Bredgade 67 6940 Lem st.

97342211 Book online : WWW.newhair-lem.dk

Sejer`s Entreprenørforretning aps - Lambækvej 43 6940 Lem St. Mobil : 21240059 E-mail : msn@klbm.dk

Lokal leverandør af fyringsolie - dieselolie og smøreolie. Kontakt Flemming 23381798 - Poul 21496795 26


LOKAL 1. OPDRÆT 2009 ************************************************ Fuglen’s navn:

Opdrætter:

Dato:

Rødhovedet amadine Amadina erythrocephala

Michael Pedersen Grønbjerg

29/06-2009

Blåhovedet papegøjeamadine Erythrura trichroa

Per Kirkeby Lemvig

29/06-2009

Rødhovedet dværgpapegøje Agapornis fischeri

Per Kirkeby Lemvig

29/06-2009

Ringastrild Poephila bichenovii

Michael Pedersen Grønbjerg

26/07-2009

Australsk Kongeparakit Alisterus scapularis

Jens Jørn K. Sørensen 02/08-2009 Hee

Gedeparakit Cyanarhamphus novaezelandiae

Per Kirkeby Lemvig

19/09-2009

Elegant Græsparakit Neophema elegans

Per Kirkeby Lemvig

18/10-2009

- 27 -


Opdrætter annoncer På de efterfølgende sider vises medlemmernes opdrætter annoncer. En del medlemmer bruger allerede dette som kontaktforum, men der er stadig plads til din annonce. En opdrætter annonce kan ofte have en god effekt, både i forbindelse med køb og salg, men også til at komme i kontakt med opdrættere af en bestemt art, for at udveksle erfaringer eller få råd og vejledning. Kontakt til den rigtige person kan i nogle situationer være guld værd. Annoncen koster kr. 100,- for et år. Oprettelse af annonce kan ske ved henvendelse til Christian Madsen, tlf. 9732 2561 eller e-mail acm@post12.tele.dk

Bestilling af ringe Faste årsringe kan udleveres fra 1. november året før. Ringene kan købes på en af følgende måder: 1. Ved at benytte girokort, konto 331-6661. Girokortet udleveres af en fugleforening tilsluttet Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. 2. Ved at benytte Home-banking. Beløbet indsættes på kortart 01, kreditornr. 3316661. I meddelelsesfeltet oplyses ordrenummeret samt antal af det bestilte. 3. Ved at sende en check samt en bestillingsliste direkte til: Ringsalget v/Jørgen Møller Hansen, Birkebakken 1, 7800 Skive. 4. Ved at sende frimærker svarende til betalingen for det bestilte samt en bestillingsliste til Ringsalgets adresse. Frimærkerne må gerne være af større værdi end 5,50 pr. stk. 5. Ved at henvende sig på Ringsalgets adresse. 6. Ved at bestille pr. telefon, 9754 7326, eller e-mail, ringsalg@ldf-net.dk Det bestilte sendes, når beløbet er modtaget. Ovennævnte vejledning fremgår af LDF’s hjemmeside www.ldf-net.dk under ”Ringsalg”, hvor man også kan se et ringkatalog i pdf-format. Redaktørerne for dit lokale fugleblad ”En levende hobby” er behjælpelige med valg af de rigtige ringstørrelser. En tidlig bestilling af faste årsringe giver lave ringnumre, og man undgår, at en ringstørrelse er udsolgt, når man skal bruge den. 28


Goulds Amadiner Mangef. papegøjeamadine Kapucinersiskener Maske bæltefinker

Michael Pedersen Vinkelvej 7 Grønbjerg, Spjald Tlf. 97384744

Cloncurry parakitter Spring - Sang Parakitter Rosella parakitter Blå Pennant

Orla Krogsgård Elme Alle 14 A 6933 Kibæk Tlf. 97191266

Twenty Eight Sangparakit Lutino Sangparakit Mangefarvet Rødbryst. græsparakitter

Lis & Tage Holdensen Bakkedraget 35 6940 Lem St. Tlf. 97342506

Rosa Bourks Rødkappet parakitter Solparakitter Sct. Thomas parakitter

Christian Madsen Koustrupvej 1 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 2561

Conure Konge parakitter Rødvinget parakitter Grå Jaco

Gert Pedersen Hovedgaden 11 6980 Tim Tlf. 97333804

Dværgpapegøjer : Rosenhovedet Sodbrunhovedet Tyrkis græsparakitter

Kurt Toft Kildebakken 43 6940 Lem Tlf. 97341330 21204830 John Munk Pedersen Ladegårdsvej 3 6920 Videbæk Tlf.9738170 24815808

Sortkappet Caique Blåpandet Amazone

- 29 -


Entreprenør – Vognmand – Snedker – Tømrer – Murer – Beton – Kloak

97 33 53 60 Holstebrovej 79, 6950 Ringkøbing Fax. 97 33 55 60 www.hee-entreprise.dk

Tlf. 97324448 6950 Ringkøbing

************************************************

DYRE– DYRE– & HAVECENTER … under samme tag…! Alt til haven og hobbydrivhuset. Salg af dyrefoder til hund, kat, marsvin, fugle og Blomster sendes ud. fisk samt artikler hertil. Beplantning + anlæg samt Stor afdeling med pasning og pleje af industriarealer akvariefisk og planter. og private haver. VESTJYSK PLANTECENTER

SKJERN DYREHANDEL

Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766

Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766

30


Rustkappet Caique Gulkindet Amazone

Carl Hammer Toldhusvej 5 Stauning 6900 Skjern Tlf. 24248474

Opdrært af Amazon og Pionus Papegøjer

Bjarne Raabjerg Lynghedevej 7 7200 Grindsted Tlf. 75320638

Rosella parakit Stanley parakit Elegant Bjerg Lori Græsparakitter

Per Kirkeby Refskovvej 42 7620 Lemvig Tlf. 61749793 kirkeby92@live.dk

Undulater Bourks parakitter Kanarier Nymfe parakitter

Niels Henrik Trankjær Stadilvej 1, Hee 6950 Ringkøbing Tlf. 97335363 - 51246774

Pennant rød Gede parakitter gule/ Lutino Svale parakitter

Kaj Jensen Stationsvej 30 6920 Videbæk Tlf. 97172098

Her er plads til DIN annonce!

Her er plads til DIN annonce! - 31 -


32


Hos PLL Volieren kan du købe Versela-Laga frø, Zupreem pellets,Aves Lorifoder volierer, voliere tråd, inventar, redekasser, transport kasser og meget meget mere. På vores hjemmeside kan du hurtigt få et overblik over vores udvalg af produkter. PLL Volieren har et bredt sortiment og lagerfører ca 20 forskellige frøblandinger. Se os på: www.pllvolieren.dk Vi har i dag 14 forhandlere i Danmark. (Forhandlere søges i Dk) Åbningstider:

Hadsund Landevej 495 9260 Gistrup Torsdag fra kl. 10.00 - 18.00 Tlf.: 2096 6840 Fredag fra kl. 10.00 - 18.00 E-mail: pllvolieren@msn.com Lørdag fra kl. 10.00 - 14.00 Vi ligger ca 15 km syd for Aalborg mod Hadsund Se efter Søndag lukket skiltet med papegøjen.

Hvide Sande El Center - Parallelvej 66 - 6960 Hvide Sande Tlf: 97 31 13 31 www.hsec.dk mail: info@hsec.dk - 33 -


KØB - SALG - BYTTE KUN FUGLE OG TILBEHØR ANNONCER TIL DISSE SIDER SENDES TIL: CHRISTIAN MADSEN KOUSTRUPVEJ 1, 6950 RINGKØBING TLF: 97322561 E-mail: acm@post12.tele.dk 1,0 = han

0,1 = hun

1,1 = par

Ringkøbing & Omegns Fugleforening Sælges: Rosenhoved dværgpapegøjer i flere mutationer. Alle med enkelt eller dobbelt viol faktor. Også splitfugle. Kurt Toft Tlf. 97341330 / 21204830

Sælges: 1,0 Blå Pennant 09 500 kr. 1,1 Rosella 150 kr. stk. 1,1 Rosella 09 150 kr. stk. 1,1 Pastel Rosella 150 kr. stk. 1,0 Pastel Rosella 09 150 kr. stk. 1,0 Cloncorry Grøn-, opalin- og albino-pastel/opalin sangparakitter De er både fra 09 og tidligere år 09 er årsringet. Købes: 0,1 Cloncorry 0,1 Blå Rosella 1,1 Koboltblå Stanley Rosella Orla Krogsgaard, Kibæk Tlf. 97191266 sms 40259858 Mail: sokrogsgaard@hotmail.com

34


Nordvestjysk Fugleforening Sælges: Lutino og pastel sanger 09; 0,2 rødbrystet 09; Svaler 09 eller byttes med 0,1 rosa bourkes 1,1 rødskuldret. K.E. Vandborg, Tlf. 9741 0888 Sælges: 2,2 Sivastrild, 1,1 Diamantfinke, 2,2 Mangefarvet Sangparakit, 2,2 Mågefinke, 1,0 Dompap (08 - stor art), 1,1 Lille Gråsisken (Carduelis flamea cabaret), 5 ren gule Kanarier (09), 0,2 lutino Sangparakit. Gunnar Balling, Tlf. 97 42 10 74 Sælges: 1,1 Spurvepapegøje (Lessons - ynglepar) + 8 unger af do. (nogle er yngleklare nu – ubeslægtede par kan sammensættes). Peter Mosekjær, tlf. 97 38 41 60

Mariagerfjord Fugleforening sælges: 1,1svaleparakitter fra 2007 5 stk svaleparakitter fra 2009 2.2 penant fra 2009 6 stk rosa bourkes fra 2009 6 stk gule gedeparakitter fra 2009 3 stk prinssese parakitter fra 2009 10 stk naturudrugd kinisesk dværgvagtle. Elmer tlf 29762276 sælges: 1,1 blåhovedet papegøjeamadine 7 stk. hvide zebrafinker Stuevoliere 1x0,6m og ca. 1,5 m i højden. Volieren er på hjul. Tlf: 98-546535

Hjørring Fugleforening. Købes: 0,1 Brille spurvepapegøje fra 08. Svend Aage Jakobsen, tlf. 98 92 51 82 / 22 86 28 78. Sælges: Dværgvagtler, kr. 75 pr. par. Erik Haugaard, tlf. 98 83 82 62. - 35 -


36


Hjørring Fugleforening Sælges:

Grøn Rosella parakit * Pennant Parakit * NymfeParakit (alle unger) . 1,1 Rød Rosella parakitter * 1,1 Sangparakitter. Erling Kirstensen, tlf. 98 93 00 82.

Sælges:

0,2 Sandia Klippe Conure, samlet kr. 800,-. Claus Højfeldt, tlf. 98 90 97 74.

Sælges:

Zebrafinker. Jens Ole Wiggers, tlf. 31 90 55 46.

Sælges:

1,1 Forbes * 1,1 Lille Cubafinke * 3,1 SpidsHalet Bæltefinke, Isabel. Mogens Bjerg Madsen, tlf. 8800342/28901846.

Sælges:

1,1 Ametyst Stære. Poul Erik Jensen, tlf. 98 96 19 32.

Sælges:

Cubafinker * Ceresastrild. Peer Nielsen, tlf. 98 91 07 15.

Sælges:

Undulater, kr. 35,- pr. stk. * Undulater, hvide, gule, kr. 50,- pr. stk. * Blå Pennant unger, kr. 400,- pr. stk. Frede Hansen, tlf. 42 42 41 66.

Sælges:

2,2 Elegant, 09, fastringet, kr. 275,- pr. par * 0,2 Mangefarvet, 09, kr. 300,- pr. stk. * 1,0 Blå Rosella, 09, fastringet, kr. 300,-. Rothe Nielsen, tlf. 98900264 / 30363710.

Sælges:

3 stk. Korthalet Bæltefinker, kr. 175,- pr. stk. * 6 stk. Broget Zebrafinker, kr. 75,- pr. par. * 1,1 Blåhovedet papegøjeamadiner kr. 600,- * Rødhovedet papegøjeamadiner, unger, kr. 200,- pr. Stk. Kvist Hansen, tlf. 98473140 / 20702140.

Sælges:

9 stk. Elegant, en 0,1 fra 08, resten fra 09 * 2,2 Svaleparakitter, 09 * 3,0 Rødbrystet, 09, alle fastringet * 5 stk. Ringastrilder * 1,2 Gouldsamadiner, 09 * 3 stk. Blåhovedet amadiner, 09. Lars Nielsen, tlf. 25 34 70 05.

Sælges/ Byttes:

1,1 alm. Rosella, 07-08, kr. 450,- * 1,1 Baraband, 06-08, kr. 500,- * 1,1 Peru Kilehaleparakit, 09-09, Kr. 4.000,- * 1,1 Hahn’s dværgara, 05, kr. 5.000,- * 1,1 Rustkappet Caiquer, 08, kr. 8.500,- * 1,1 RødRygget Dværgara, 10.000,- * 10 stk. Rosenhoved Dværgpapegøjer, fra kr. 75,- * 10 stk. Undulater Kr. 30,- pr. stk. * 1,1 Springparakitter, kr. 100,-. Jørgen Larsen, tlf. 28 40 30 91

- 37 -


REGION NORD AKTIVITETER Alle møder og foredrag i REGION NORD, må alle foreningens medlemmer gerne deltage. Frederikshavn Fugleforening: Bruno Olesen Tlf. 21410665

Fugleforeningen for Thy og Mors: Hans Kr. Ravn Tlf. 97740875

Aalborg Fugleforening: Sonne Andersen Tlf. 98333300

Nordvestjysk Fugleforening: Jens Bach Sørensen Tlf. 97872262

Østhimmerlands Fugleforening: Kent Mathiesen Tlf. 86474548

Fuglefor. for Skive Salling og Fjends:Brian Dyhrberg Tlf.97572403

Aars og Omegns Fugleforening: Benny Bo Larsen Tlf. 98626609

Hjørring Fugleforening: Jan Larsen Tlf. 98928588

Mariagerfjord Fugleforening: Bjarne Andersen Tlf. 98558419

Brovst og Omegns Fugleforening: Finn Pedersen Tlf. 98232009

Nordjyllands Fugleforening: Anton Jørgensen Tlf. 98297282

38


Søe-Knudsens Printerservice Nu farveprint fra 80 ører/A4 side i rimelige oplag efter brugbar fil!..’

Benyt dig af vores lokale leverandører: Skjern Dyrehandel

Ringkøbing Dyrecenter

v/Vestjysk Plantecenter

Herningvej 74 Ringkøbing

Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766

Tlf. 97321291

- 39 -


B Eftersendes ikke ved adresseĂŚndring, men returneres med oplysning om ny adresse.

40

En Levende Hobby  

Ringkøbing Fugleforenings foreningsblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you