Page 1

JAARGIDS 2009

VIJVERBERG 11 - 3911 JP RHENEN


Scoor  100,voor uw vereniging! Rabobank Vallei en Rijn is een toonaangevende bank, die graag betrokken is bij actieve clubs in de regio. Daarom zijn we ook sponsor van uw vereniging. Onze sponsoring is gericht op samenwerking. Een win-win-situatie realiseren, waarbij beide partijen kunnen scoren. Ook bij uw club. Rabobank is nr. 1 in Hypotheken. En dat willen we graag blijven. Daarom kan uw vereniging voor elke nieuwe hypotheek extra sponsorgeld verdienen. Kijk op de flyer bij uw vereniging voor meer informatie.

Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl

Rabobank Vallei en Rijn, telefoonnummer (0318) 660 660, e-mail info@vallei-en-rijn.rabobank.nl


1 Blz 1 3 5 5 5 6 9 11 13 15 17 17 17 18 18 21 23 25 25 26 27 29 29 29 30 30 31 31 33 33 33 35 36 39

Volg nr.

Inhoud

1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7 7.1 8 9 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 11 11.1 11.2 11.3 11.4 12

Inhoudsopgave. Inleiding Jaargids TC Rhenen 2009. Geschiedenis van TC Rhenen. Inleiding. Mijlpalen en wetenswaardigheden. De club vandaag de dag. Organisatie. Telefoonnummers en Mail adressen. Ledenadministratie. Inside. Commissie Jeugd. Telefoonnummers en Mail adressen. Activiteiten. Voorwoord. Werkgroep Competitie. Werkgroep Recreatie. Werkgroep Toernooien. Website. Handige informatie. Sponsoring. Open Tennisschool Betuwe. (OTB) Commissie Senioren. Telefoonnummers en Mail adressen. Activiteiten. Voorwoord. Werkgroep Competitie. Werkgroep Recreatie. Werkgroep Toernooien. Commissie Beheer. Werkgroep leden. Werkgroep Park. Werkgroep Bar. Werkgroep Blaashal. Deadline kopij.


Persoonlijk, betrokken en eigentijds. Ervaar de nieuwe makelaar Frederik van de Paltshof 40 3911 LB Rhenen 0317-614375


1:

3 INLEIDING JAARGIDS TC RHENEN 2009. Voor U ligt de vierde jaargids van onze tennisclub. Deze gids is bedoeld als bewaargids voor nieuwe clubleden, maar ook voor hen die al lid waren.

In deze gids krijgt u een praktisch overzicht van de organisatie en faciliteiten van onze vereniging. Van alle bestuurs- en werkgroepleden worden namen en foto’s gegeven, zodat het makkelijk is na te zoeken wie wat doet en ze op de club aan te spreken. Ook worden de telefoonnummers gegeven van bijvoorbeeld de ledenadministratie, de bestuursleden en de tennisschool. Voor zover bekend aan het begin van het jaar, vindt u hier ook de agenda van de geplande activiteiten voor het komende jaar. U leert de tennisclub pas echt kennen door vaak te komen tennissen, deel te nemen aan de vele gezelligheidstoernooien en een praatje te maken in het gezellige clubhuis. Het doel van TC Rhenen is de tennisliefhebbers hun sport te laten beoefenen. Deze jaargids is met de meeste zorg samengesteld. Helaas kunnen we niet garanderen dat de gegevens foutloos zijn. Bovendien kan het natuurlijk voorkomen dat er gedurende het jaar een aantal wijzigingen ontstaan. U kunt o.a. op de website www.tcrhenen.nl nagaan wat op de meeste gebieden de actuele stand van zaken is. Verder zullen we bij belangrijke wijzigingen hiervan melding maken in het clubblad Inside en/of op de publicatieborden in het clubhuis. Jan van Gelderen


A      – funderingen – beton-, staal- en houtconstructies – waterbouwkundige werken     – geluid-, vocht- en warmteberekeningen Wilhelminastraat 27 3911 MB Rhenen tel.: 0317-681100 fax: 0317-617244 e-mail: info@roekel.nl internet: www.roekel.nl


2:

5 GESCHIEDENIS VAN TC RHENEN.

2.1: Inleiding. De Tennisclub Rhenen oftewel TC Rhenen is een van de oudste verenigingen van Rhenen. De oprichtingsdatum is vastgelegd in een soort aandeel, dat als enig officieel stuk uit die tijd is overgebleven. Het hele archief van voor 1940 is helaas in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. Dit aandeel is (ingelijst) te bewonderen in ons clubhuis. Toch is er wel wat bekend over de eerste jaren van onze tennisclub, mede door een interview met wijlen mevrouw Deen. 2.2: Belangrijke mijlpalen en wetenswaardigheden Voordat de TC Rhenen officieel werd opgericht, werd er o.a. al getennist op Heimerstein, dat eigendom was van Jhr. G.A. van Schimmelpenninck, burgemeester van Rhenen. De baan van Heimerstein werd behalve door familie ook door "gasten" gebruikt, zoals de schoonouders van Mw. Deen, studenten uit Wageningen en kinderen van de plaatsvervangend kantonrechter. Vermeldenswaard is, dat in die tijd de dames "onderhands" serveerden, bovenhands werd als niet al te zedig ervaren. Op l mei l922 werd de TC Rhenen opgericht. Er kwam op het huidige terrein van Ouwehands Dierenpark een betonbaan bij Mos, een exploitant van pluimvee. De thans bestaande Tennisclub Rhenen werd aanvankelijk gevormd door vier groepen met als directe aanleiding de noodzakelijke investeringen voor de aanleg van een tegelbaan i.p.v. de versleten betonbaan bij Mos. Rondom 31 augustus, de verjaardag van Koningin Wilhelmina, vonden er wedstrijden plaats, waaraan ook tennisprominenten uit Wageningen, Veenendaal en de Betuwe deelnamen. De Rhenense koppels hadden veel succes. Wijlen de heer Deen won wel eens de single en kon zich een jaar lang kampioen van de Gelderse Vallei noemen. Rond l930 gingen enkele Rhenense spelers naar Wageningen om daar aan de competitie deel te nemen. In het begin van de Tweede Wereldoorlog bleef de tennisbaan, gelegen achter de huizen aan de Grebbeweg (het huidige CC) wonderlijk genoeg gespaard. Het tennis op de tegelbaan ging in oorlogstijd gewoon door. De club bestond toen uit 40 tot 50 leden en een prieel diende als clubgebouw. In de jaren vijftig was er behoefte aan een volwaardig tennispark, maar er was in de gemeenteraad geen meerderheid te vinden om de tennissport te stimuleren. Er was ook tegenstand vanwege het tennis op zondag en het idee, dat het een elite-sport was, waarvoor geen steun nodig was. Enkele jaren later werd er echter een sportcommissie benoemd, die zou uitmonden in het tot stand komen van het sportpark Candia. Grappig is, dat de tennisclub zich al ten dele op de huidige locatie bevond. Het grondgebied was gratis ter beschikking gesteld door de fam. Ridder-de Haas, de toenmalige eigenaar.


6 In 1962 werd het terrein van het centre court en de banen 2 en 3 aangekocht door de gemeente Rhenen voor fl. 1,25 per m². In 1964 en 1965 werden resp. de banen 2 en 3 aangelegd als gravelbaan en werd het centre court omgezet van tegelbaan in gravelbaan. In l965 werd tevens het kleedgebouw voor tennis, handbal (toen nog een echte buitensport) en korfbal neergezet. Een houten kantine (een verbouwde directiekeet) was vanaf eind l972 begin l973 ons clubhuis. In l976 werd er verlichting aangelegd op de banen 2 en 3. Eind zeventiger jaren werd het interieur van het clubhuis vervangen door kerkbanken en de bar aangepast. In l981 kwam er verlichting op het centre court. Omdat de club in ledenaantal groeide, wilde men uitbreiding. Tijdens ongebruikte uren werd op de betonbaan van de handbalclub getennist. Gelukkig kreeg de tennisclub de beschikking over een vierde gravelbaan, die in l987 verlichting kreeg. Gezien de grote behoefte aan wintertennis werd in l983 door enkele leden de Blaashal B.V. opgericht. Inmiddels waren er in l988 drie kunstgrasbanen aangelegd. In die tijd was er door het groeiende ledenaantal en de bouwtechnische staat van het clubhuis behoefte aan nieuwbouw. Het huidige clubhuis werd in 1989 in gebruik genomen. In 1994 werd de tennisclub eigenaar van de blaashal en ze kreeg de exploitatie ervan in handen. In de geschiedenis van de tennisclub was 1999 een belangrijk jaar. Al enige tijd was er zowel bij de gemeente als bij de tennisclub behoefte om het tennispark te privatiseren. Omdat in het midden van de jaren negentig de handbalvereniging ophield te bestaan en de betonnen handbalbaan dus niet meer gebruikt werd, ontstond er de mogelijkheid tot uitbreiding van het tennispark. Door slim om te gaan met de beschikbare ruimte was er een mogelijkheid op de plaats van de betonnen baan, de gravelbaan en het korfbalveld vier grasbanen met verlichting aan te leggen. Zowel de privatisering als de herindeling van het tennispark werden in dat jaar een feit. 2.3:

De club vandaag de dag De TC Rhenen is sinds 1999 in het bezit van een prachtig gelegen tennispark. Waar kan je tennissen terwijl er parkieten overvliegen, ooievaars op de lichtmasten staan en in de verte de zeehonden blaffen? Waar kan er op vier kunstgrasbanen met verlichting het hele jaar door voor dezelfde contributie getennist worden? Waar worden de tennisballen via het beroemde “ballenkastje” door de club beschikbaar gesteld? Het antwoord op al deze vragen is: “het tennispark van de TC Rhenen, gelegen op het Candiasportpark bij de Grebbeberg!” Op dit moment heeft de tennisclub ongeveer 600 leden: 430 senioren en 170 junioren. De TC Rhenen is vooral een recreatieve vereniging. Dat blijkt uit de diverse gezelligheidstoernooien en activiteiten, die het hele jaar door georganiseerd worden.


7 Natuurlijk wordt er ook deelgenomen aan de KNLTBcompetities, maar onze competitieteams spelen niet op een hoog niveau. Toch worden er al jarenlang open toernooien georganiseerd. De TC Rhenen Open in juli, het Senioren Dubbeltoernooi in oktober zijn bekend in de omgeving en worden druk bezocht. Sinds 2005 hebben we ook weer een open jeugdtoernooi: het RABOBANK Open. Door een zeer actieve Commissie Jeugd wordt er van alles aan gedaan om, in samenwerking met een goede tennisschool, nieuwe jeugdleden aan te trekken en ook aan de club te binden. Het aantal jeugdleden is relatief hoog en groeit nog steeds! Door de privatisering moet de club een steeds groter beroep doen op vrijwilligers. Gelukkig beschikt de vereniging over gemotiveerde leden, die de banen en de rest van het park onderhouden, de bar exploiteren, de toernooien organiseren, de jeugd begeleiden en de club besturen. Daardoor kan de contributie laag blijven, de laagste in de verre omgeving. Kortom, de TC Rhenen is een gezonde en bloeiende vereniging waar het goed toeven is! Jan van Gelderen,

voorzitter.


6."(0/4#&45-00%(*&5&3/0&.&/ .""38&%0&/7&&-.&&3 V°Û°Ê‡ÊÕV…ÌÌiV…˜ˆiŽÊ‡Ê}>ÃʇÊÜ>ÌiÀʇÊÃ>˜ˆÌ>ˆÀʇʏœœ`‡Êi˜Ê∘ŽÜiÀŽi˜Ê‡Ê`>ŽLi`iŽŽˆ˜}Ê­ŽÕ˜ÃÌÃ̜vÉ**® ÛiÀLœÕ܈˜}ʎiՎi˜ÃÊi˜ÊL>`Ž>“iÀÃʇʫ>>ÌÃi˜Êi˜ÊiÛiÀi˜ÊÛ>˜Ê>iÊ}>ÇÊi˜ÊÜ>ÌiÀ>««>À>Ìi˜

%"58&3,58&-;013&55*(

œœÃÌiÀÃÌÀ>>ÌÊÈ]ÊΙ££Ê<Ê,…i˜i˜]Ê Ìiivœœ˜ÊäΣLJÊȣΙÎÎÊv>ÝÊäΣÇʇÊÈ£ÇäÈx


9 3:

ORGANISATIE

TC Rhenen is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en behoort als Utrechtse vereniging toch tot het district Gelderland. Ieder lid is ook automatisch lid van de KNLTB. Zoals al in het vorige hoofdstuk is aangegeven, is de TC Rhenen een geprivatiseerde vereniging die gerund wordt door vrijwilligers. Er zijn dus geen beroepskrachten in dienst. Voor bepaalde taken krijgen de vrijwilligers een deel van de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding. De TC Rhenen heeft een periodiek wisselend bestuur van zeven leden. Het bestuur wordt bijgestaan door een drietal commissies: de Commissie Beheer (CB), de Commissie Jeugd (CJ) en de Commissie Senioren (CS). Onder de verantwoordelijkheid van de commissies vallen diverse uitvoerende werkgroepen. Daarnaast functioneren de Ledenadministratie, de Redactie en Distributie van de Inside, de werkgroep Sponsoring & Advertising en de Redactie en het Beheer van de Website direct onder het bestuur. Voor de training heeft het bestuur een contract afgesloten met de Open Tennisschool Betuwe (OTB). Eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarin het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar en waar de plannen en begroting voor het komende jaar worden vastgesteld De rechten en plichten van ieder lid en andere belangrijke regels zijn vastgelegd in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement, die bij de secretaris verkrijgbaar zijn. In het organogram staat de structuur van de vereniging afgebeeld.


10 Bestuur

Dagelijks bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester

Vice-voorzitter

Leden administratie

Werkgroep Inside Werkgroep Sponsoring Werkgroep Website Werkgroep Bar

Voorzitter Commissie Beheer

FinanciĂŤn

Werkgroep Blaashal Werkgroep Park Werkgroep Competitie

Voorzitter Commissie Jeugd

Werkgroep Prestatie Werkgroep Recreatie Werkgroep Toernooien Werkgroep Competitie

Voorzitter Commissie Senioren

Werkgroep Recreatie Werkgroep Toernooien


TENNISCLUB RHENEN Sportpark Candia. Tel. 614713

11 Bank rek. 104314583 RABO bank Rhenen.

Bestuur Voorzitter Jan van Gelderen Bantuinweg 31 3911 MV Rhenen Tel. 0317 – 618384 voorzitter @tcrhenen.nl

Secretaris Dave de Haas Postbus 1013 3910 CA Rhenen Tel. 0317 – 616739 secretariaat @tcrhenen.nl

Penningmeester Rob Woldendorp Dahliastraat 12 3911 WD Rhenen Tel. 0317 – 618243 penningmeester @tcrhenen.nl

Vice voorzitter Vacature

Voorz. Cie. Beheer. Vacature

Voorz. Cie. Jeugd. Vacature

webinfo @tcrhenen.nl

ciejeugd @tcrhenen.nl

Voorz. Cie. Senioren. Wim-Paul Wind Beukenlaan 1 3911 XJ Rhenen Tel. 0317 – 741150 ciesenioren @tcrhenen.nl

Leden administratie Ries Vissers Vijverberg 11 3911 JP Rhenen Tel. 0317 – 615229 ledenadministratie @tcrhenen.nl

W.g. Sponsoring Vacature

Inside redactie Luda van der Kaaij Frankenveld 15 3911 JZ Rhenen Tel. 0317 – 616865 akaay @casema.nl

Inside distributie Kuin Vissers Vijverberg 11 3911 JP Rhenen Tel. 0317 – 615229 kuin.vissers @hetnet.nl

Website redactie Bart Verweijen Larikslaan 4 3911 DP Rhenen 0317 – 614472 webinfo @tcrhenen.nl

W.g. Bar Jan ten Braak avond 0317 – 615737 Leny van Veen dag 0317 – 613796 Sjaak van Eck inkoop 0317 – 613417

Verhuur Blaashal Overdag losse verhuur Jan Kleijn Tel. 0317 - 613692 Blaashal zakelijk verkoop competities Wilko Huibers Tel. 0317 – 615275 wmhuibers @casema.nl Jan Mark Huibers Tel. 0317 – 612419 jmhuibers @planet.nl


Wonen Op Natuur

Sisal, cocos, zeegras, wol, bamboe en papier uit de Cunera collectie “Wonen Op Natuur” voldoen aan al uw eisen voor bewust en comfortabel wonen. “Wonen Op Natuur” is sterk, sfeervol en biedt u een ruime keuze in kleuren en dessins. Voor info: telefoon (0317) 61 90 01

www.cunera.nl


4:

13 LEDENADMINISTRATIE 2009.

Tennis Club Rhenen is een actieve vereniging met 591 leden. Daarvan zijn 423 senioren en 168 junioren. De club heeft mogelijkheden om: • te lessen, • vrij te spelen, • competitie spelen, • ladder voor singel en dubbelspel, • en de vele toernooien die altijd heel gezellig zijn. Daarbij komt nog dat we kunnen spelen met de ballen van de club, dit zijn ballen die voor toernooien en competitie gebruikt worden en doorgaan om vrij mee te spelen. We spelen met DUNLOP MAX TP, wie liever met een ander soort bal speelt moet daar uiteraard zelf voor zorgen. Veel tennis plezier. Ries Vissers, Vijverberg 11, 3911 JP Rhenen. E-mail ledenadministratie@tcrhenen.nl


Pullman Boxsprings

M Line Matrassen

Auping Comfort Duo

Herenstraat 37, 3911 JB Rhenen tel.: (0317) 618305

Dealer van: Auping, Matrair, M Line, Pullman


15 5:

DE INSIDE.

De Inside is het informatie blad voor en van de leden van de T.C. Rhenen. Een ieder die zich geroepen voelt om wetenswaardigheid in de club te verspreiden kan van dit blad gebruik maken. •

• • • • • • • •

De kopij voor het blad kan gemaild worden naar akaay@casema.nl of wordt op USB stick, disk en / of papier aangeleverd door het bestuur en de leden van de T.C. Rhenen op het redactie adres. De advertenties worden verzorgd en aangeleverd door de Werkgroep Sponsoring. Discutabele (negatieve) kopij wordt ter beoordeling aan het bestuur gegeven en het bestuur beslist of het geplaatst wordt. De aangeleverde kopij wordt door de redactie gecorrigeerd en ingedeeld. De Inside wordt gedrukt door drukkerij CUNERA. Per adres wordt er één Inside bezorgd door de Werkgroep Distributie of de TNT Post. Per bezorging gaan er 510 Inside’s door de brievenbus Er worden zes Inside’s per jaar verzorgd. Elk jaar wordt er één extra Inside verzorgd met als inhoud de algemene zaken van de T.C. Rhenen. De kopij van deze Inside wordt aangeleverd door het bestuur.

Werkgroep Inside.


molenstraat 17 3911 kk rhenen tel: 0317 615255


17 6:

Voorzitter: Vacature.

COMMISSIE JEUGD 6.1:

Telefoonnummers en Mail adressen

Werkgroep Competitie Corry van den Broek Gerrit Drost Romano Tatuhey Prestatie Corry van den Broek vrijwilliger gevraagd

Telefoon

E mail adres

613235 616603 trainer

corry.broek@gmail.com g.drost@kpnplanet.nl r.tatuhey6@chello.nl

613235 vrijwilliger gevraagd

Recreatie Karin van Osch Petra Boers

midd0347@planet.nl contact@petraboersconsultancy.nl

Toernooien Gitta Verbraak Margriet Gremmen Voorzitter/ penningmeester

617590 612277

Inside & Jaargids 6.2:

gitta_verbraak@hotmail.com m.gremmen@tiscali.nl vrijwilliger gevraagd vrijwilliger gevraagd

Activiteiten

Werkgroep Tennislessen

Activiteit Start zomerseizoen Start winterseizoen

Wanneer 30 maart 12 oktober

Competitie

Samenstellen teams Start Voorjaarscompetitie Uitwisselingen

4 april 18 jan., 15 feb., 22 mrt.

Prestatie

Recreatie

Contact trainer / tennisschool Voorspelen Bondsjeugd Inschrijven. Rayon kampioenschap Openingstoernooi Pizza Pannenkoekentoernooi Open Minitoernooi Slottoernooi Sinterklaas festijn

8 juni 6 april 28 maart 4 juli 19 september 20 september 28 november


Werkgroep Toernooien

Inside 6.3:

18 Activiteit TC Rhenen Mini Driekwart Circuit Jeugdclubkampioenschappen Rabo Open jeugdtoernooi Start laddercompetitie

Wanneer 25 jan., 01 mrt., 15 mrt. 1 juni t/m 15 juni 20 juli t/m 26 juli 30 maart

Invulling Jeugd Katern

vrijwilliger gevraagd!!!!

Voorwoord. De Commissie Jeugd organiseert met veel enthousiasme veel leuke activiteiten. Hierboven een overzicht zodat jullie weten, wie in welke werkgroep opereert en bij wie jullie met jullie vragen terecht kunnen. WIE heeft er zin ons actieve team te komen versterken.! Als je wilt weten wat het precies inhoud of als je je al direct wilt opgeven stuur dan een E- mail naar corry.broek@gmail.com of neem telefonisch contact op met Corry van den Broek (0317-613235)

WIE wil een laddercompetitie gaan organiseren !!!!! De Commissie Jeugd wil graag dat er voor de jeugd meer uitdagingen komen. Gevraagd: een ouder, oma of opa of misschien iemand die het zomaar leuk vindt deze activiteit te organiseren en te begeleiden. Contact opnemen (0317-613235) 6.4:

Werkgroep Competitie.

KNLTB voorjaarscompetitie JEUGD 2009. In 2008 hebben 9 teams van onze vereniging meegedaan aan de competitie. De meesten vonden dit erg leuk. Dit blijkt wel uit het grote aantal inschrijvingen voor dit jaar. Selectie teams Tot maandag 6 oktober 2008 heeft iedereen zich op kunnen geven voor de voorjaarscompetitie 2009. Het samenstellen van teams is erg ingewikkeld, omdat we met veel dingen rekening willen/ moeten houden, zoals o.a. regels KNLTB. De belangrijkste dingen die we meegenomen hebben zijn: * Jouw leeftijd, * Jouw spelniveau en dat van je teamgenoten, * Jouw wedstrijdervaring, * Jouw meedoen aan de clubkampioenschappen, * Jouw inzet bij de lessen van Romano.


19 Voorlopige speeldata: Woensdag Zaterdag 8 april 4 april 15 april 11 april 22 april 18 april 13 mei 25 april 20 mei 9 mei 27 mei 16 mei 23 mei

Zondag 5 april 13 april 19 april 26 april 10 mei 17 mei 24 mei

(maandag 2e paasdag)

Teamcaptain Er gaat altijd minstens één van de ouders van je teamgenoten mee. Elk team heeft een teamcaptain. (één van de ouders). Teamindeling: Hieronder kun je zien voor welk team je bent geselecteerd. Deze indeling is definitief. We gaan er van uit dat je echt alle wedstrijden kunt spelen. Je hebt een bijdrage van € 15 betaald. Onze penningmeester Rob Woldendorp betaalt een deel hiervan aan de KNLTB en van het overige geld krijgen jullie als je thuis speelt consumpties en wat lekkers. Dit wordt geregeld door de captain van je team. Indeling teams: Woensdag: Jongens t/m 12 jr Mark Aalten Tijs Vetjens Bart Geerts Remco Wind Lars Nieboer Coen Drost Tomothy Vriezen Captain: Diny Aalten Zaterdag: Jongens 1 t/m 10 jr Luca Schäefers Gertjan Drost Jorn Smulders Luuk Hendriksen

Captain: Mélany Schäefers

Res Res Res

Meisjes 1 t/m 12 jr Charlotte v d Broek Sophie de Haan Ymke Dekker Isabel Kuipers Judith van Baal Res

Meisjes 2 t/m 12 jr Noa Knijff Floor Gordijn Yang-Fan Harmsen Lola Kuyper Pleuni Huistra Res

Captain: Esther Scholten

Captain: Karin Gordijn

Jongens 2 t/m 10 jr Job Verberne Lars Kruze Lars v d Broek Xander van Suilen Joep Wisman Roeland Bos Res Captain: Angela v d Broek

Gemengd t/m 17 jr Tessa Gremmen Nanoek Hazelhoff Stijn Houthuijzen Jan Geerts

Captain: Margriet Gremmen


21 Zondag: Gemengd 1 jeugd/sen. Anoek de Haas Emma Haccou Lize v d Werken P.J.Schuitemaker Dylan v d Ven Dion Korf Captain: Jacqueline Schuitemaker Jongens 2 t/m 14 jr Boudewijn van Doorn Livai Lopulissa Jorn Rutten Lucas van Berkel Koen Janssen Milan v d Meer Res Captain: Ina Lopulissa

Jongens 1 t/m 17 jr Sem Middelhoven Eric Huistra Niels van Burken Gerben Verschoor Leron v d Knijff

Jongens 2 t/m 17 jr Elbert Jochemsen Jelle van Berkel Siebe Bosman Niels de Haan Jorick Koppenol

Captain: Karin van Osch

Captain:

Gemengd 2 t/m 14 jr Carmen kuyper Iris Viegen Basteijn Koppenol Ingmar Bos Emiel Bosman Milan v d Meer Res Captain: Jacques Viegen

We wensen alle jongens en meisjes heel veel spelplezier! Werkgroep Competitie: 6.5:

Gerrit Drost en Corry van den Broek

Werkgroep Recreatie.

De werkgroep recreatie staat weer te popelen om volgend jaar weer een aantal gezellig e toernooien te organiseren. We hebben ze in alle soorten en maten en daarom lichten we ze graag allemaal even een klein beetje toe. In de hoop op weer heel veel enthousiaste en sportieve kinderen en hier een daar een beetje (tellers)hulp van de ouders, gaan we er wat ons betreft weer een mooi jaar van maken! Wij hebben er zin in en hopelijk jullie ook. Openingstoernooi 28 maart 2009: Hoewel “maart zijn staart roert” gaat op het tennispark TC Rhenen op 28 maart alle riemen los! We openen met elkaar het nieuwe seizoen en vorig jaar lieten we zelfs de (kinder) champagne goed knallen en vlogen de ballonnen je om de oren!! Natuurlijk spelen we ook met elkaar een toernooitje. De allerkleinste eerst en dan de ouderen. Als je dit toernooitje mist….mis je de aftrap van het nieuwe seizoen en dat wil natuurlijk niemand!!! Komen dus en wie weet wat we dit jaar in petto hebben!!


22 Familie Pizza en Pannenkoeken toernooi 4 juli 2009 De vraag die ons natuurlijk bezig houdt is wie gaat er in 2009 pronken met de titel: “beste tennis familie TC Rhenen 2009!!” Na het overweldigde succes van vorig jaar, zullen we ook volgend jaar weer een heus familie toernooi organiseren. Het concept blijft gelijk: alle vaders, moeders, opa’s en oma;s zijn van harte uitgenodigd om met elkaar een toernooitje te spelen. Als je niet hoeft te spelen wordt je getrakteerd op een lekker stuk Pizza of een Pannenkoek. Veel Koek-enSoepie dus en vooral een hoop gezellige drukte met veel sportieve prestaties!!! Dit toernooi mag je niet missen!! Open Mini & driekwart toernooi 2009: Uit alle windhoeken, kwamen afgelopen jaar de allerkleinste tenniss(t)ertjes, op de TC Rhenen afgestormd om mee te doen aan het OPEN Mini Toernooi TC Rhenen. Dit toernooi wordt vanuit de KNLTB van harte ondersteund en is vooral bedoeld om op speelse wijze de jongste tenniss(t)ertjes bekent te laten maken met wedstrijdjes. Leren is doen en daarom maken we kleine velden en gebruiken we aangepaste ballen. Het resultaat is dan ook verbluffend! Tevens biedt dit toernooi de kids de kans te spelen tegen kinderen van allerlei verenigingen. Zo wordt op deze dag ook veel informatie aan elkaar uitgewisseld en dat is altijd leerzaam. Kortom een zeer geschikt en plezierig toernooi om meer en meer in de wereld van te tennis thuis te geraken! Een echte aanraders dus!!! Slottoernooi 20 september 2009: Jongens en meisje wij hopen van harte dat we dit jaar kunnen rekenen op vele inschrijvingen voor dit oudste Traditionele toernooi van TC Rhenen!!! Tevens staat dit toernooi in het teken om met elkaar afscheid te nemen van een mooi zomertennisseizoen!!! Vergeet het niet en schrijf de datum nu vast in je agenda!!! Sinterklaas Toernooi 28 november 2009 Raad eens wat? Wij hebben met de afspraken-planner-Piet een deal kunnen sluiten voor het Sintfestijn 2009. Als wij zorgen dat alle jeugd van TC Rhenen zich inschrijft voor het Sint festijn 2009, dan zal ook dit jaar de Sint met een zak vol cadeautjes naar het tennispark TC Rhenen komen!! Wij hebben beloofd dat wij hem een mail sturen met alle kinderen die zich hebben opgegeven en dan komt alles goed beloofde hij ons! Nou wat vinden jullie daar van. Een goede deal of niet!! Stel dat je ons niet gelooft!!!! Schrijf je dan maar snel in en dan kun je het met je eigen ogen gaan zien en meemaken!! Karin en Petra


23 6.6:

Werkgroep Toernooien. TC RHENEN mini en driekwart circuit 25 jan., 01mrt., 15 mrt. 2009. Dit is een onderling wedstrijdcircuit, waarbij de jongens en meisjes de mogelijkheid geboden wordt, spelenderwijs wedstrijdjes te leren spelen. Op deze wijze willen wij proberen het “speelplezier” in tennis te verhogen. Er is aandacht voor de warming-up, de tennis etiquette, telling enz. Winnen en verliezen vinden wij niet zo belangrijk.

Ook aan dit TC Rhenen mini- en driekwart circuit mogen alleen jongens en meisjes van onze vereniging meedoen., daarin schuilt het verschil met het KNLTB Open Mini-en driekwart toernooi van Karin en Petra. JEUGDclubkampioenschappen 1 juni t/m 15 juni 2009. De clubkampioenschappen worden ook in 2009 bij de KNLTB aangemeld en worden gespeeld door de KNLTB opgestelde regels. Deze regels noemen we “wedstrijdbepalingen”. Winnen en verliezen telt dus mee voor het DSS systeem. Het is natuurlijk gewoon leuk om mee te doen. En op deze manier doe je ook wedstrijdervaring op, en dat kan altijd goed van pas komen. Aan de jeugdclubkampioenschappen mogen alleen jongens en meisjes van TC Rhenen meedoen. RABOBANK open jeugdtoernooi 20 juli t/m 26 juli 2009. Net als voorgaande jaren zijn we al een beetje bezig een gezellig, maar wel prestatief toernooi voor jullie en voor kinderen uit heel Nederland te organiseren. Een toernooi waarin natuurlijk veel getennist kan worden maar daarnaast zal er ook weer een leuk en spannend nevenprogramma worden georganiseerd. Graag willen wij iedereen veel plezier en succes wensen zowel op als naast de tennisbaan. Werkgroep Toernooien:

Margriet Gremmen en Gitta Verbraak


Van den Dikkenberg Van de Kraats b.v. KONSTRUKTIE- EN INSTALLATIEBEDRIJF VOGELENZANG 37 s RHENEN s TEL: (0317) 612 365 INDUSTRIEWEG 3 s WAGENINGEN s TEL: (0317) 419 042


25 7:

DE WEBSITE.

De Website is het informatie medium voor en van de leden van de T.C. Rhenen. Een ieder die zich geroepen voelt om wetenswaardigheid in de club en in het land te verspreiden kan van deze site gebruik maken. • • • •

De kopij van de site wordt gemaild naar: webinfo@tcrhenen.nl door het bestuur en de leden van de T.C. Rhenen Discutabele (negatieve) kopij wordt ter beoordeling aan het bestuur gegeven en het bestuur beslist of het geplaatst wordt. De aangeleverde kopij wordt door de redactie gecorrigeerd en geredigeerd. De website is te bereiken via www.tcrhenen.nl

Werkgroep Website.

7.1:

HANDIGE INFORMATIE

Voor degene onder ons, die over Internet beschikken, volgt een lijst van interessante links. www.tcrhenen.nl www.knltb.nl info@otbtennis.nl www.toernooi.nl www.tennis.pagina.nl Accommodatie:

Sportpark Candia, Grebbeweg 79, 3911 AV RHENEN.

Telefoon clubhuis:

0317 - 614713.

Postadres:

Postbus 1013, 3910 CA RHENEN.


26 7:

SPONSORING.

Na een periode van 10 jaar hebben Ries Vissers en André van Zanten besloten te stoppen met hun activiteiten voor de sponsorcommissie van de TCR. In deze periode hebben zij veel nieuwe sponsors weten binnen te halen voor onze club. Wij zijn Ries en André dan ook bijzonder dankbaar voor hun inzet. Helaas is er (nog) niemand bereid gevonden de taak van Ries en André over te nemen. Vooralsnog valt sponsoring derhalve onder de werkzaamheden van de penningmeester. Bedrijven kunnen onze club financieel ondersteunen d.m.v. adverteren in de Inside, het clubblad van de TCR, deze Jaargids, een reclamewindscherm of een bord langs de tennisbanen. Ook is het mogelijk de bedrijfsnaam te verbinden aan één van onze toernooien. Wat dient onder ‘sponsoring’ te worden verstaan? De K.N.L.T.B. geeft er de voorkeur aan als de aangesloten tennisclubs daarvoor de volgende definitie aanhouden:“Een zakelijke overeenkomst, waarbij de ene partij (de sponsor) geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waar tegenover de andere partij (de gesponsorde) communicatieve en/of promotionele tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiende uit de beoefening van de sport.” In principe betalen onze sponsors in eerste instantie een financiële bijdrage van minimaal € 10,= , per maand of € 120,= per jaar. Daarnaast brengen wij aan onze sponsor-relaties in rekening: • Plaatsingskosten van 6 advertenties, per jaar, in de Inside. Een en ander. is uiteraard afhankelijk van het formaat van de advertentie (een halve of hele pagina) en wèl of géén kaftpositie; • Exposure-kosten van: • een groot reclame-windscherm (formaat : 12,0 x 2,0 = 24,0 m²), • een klein reclame-windscherm (formaat : 6,0 x 2,0 = 12,0 m²), • een reclame-bord langs de tennisbanen (formaat : 2,5 x 0,6 = 1,5 m²); De productiekosten van een windscherm of bord, dat 10 jaar meegaat, komen uiteraard voor rekening van de adverteerder. • Financiële ondersteuning van voornamelijk. Open Toernooien, zoals het Open Jeugdtoernooi, dat nu exclusief door de RABObank wordt gesponsord. Dankzij onze sponsors en/of adverteerders komt er jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan inkomsten voor de TCR binnen, waardoor onze club op een financieel verantwoorde en op een professioneel geleide wijze kan bestaan. Voor méér informatie kunt u bellen met: de heer Rob Woldendorp, Dahliastraat 12, 3911 WD Rhenen, Tel. : 0317 – 618243.


9:

27 OPEN TENNISSCHOOL BETUWE

Open Tennisschool Betuwe (OTB) is in 1986 opgericht door Carl du Mee en Pons-Jan Vermeer. Zij zijn begonnen met de tennisschool in Tiel, maar verhuisden vrij snel met OTB naar Beusichem. Daar groeide OTB uit tot een bloeiende tennisschool die zowel regionaal als landelijk een uitstekende naam heeft. Vele talenten zijn bij OTB uitgegroeid tot regionale en nationale topspelers. Sommige spelers hebben zelfs op internationaal niveau successen geboekt en deelgenomen aan de verschillende Grand-Slam toernooien. OTB Tennisschool OTB is een tennisschool waar talenten worden begeleid op hun weg naar de regionale, nationale of zelfs internationale tennistop. OTB gelooft in een individuele aanpak waarbij de voortgang van ieder talent nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Door middel van deze persoonlijke aanpak en trainingsprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s wordt ieder talent optimaal begeleid. In de loop der jaren heeft OTB zich snel ontwikkeld en biedt nu meer dan alleen de tennisschool. OTB en verenigingen Door haar faciliteiten en expertise biedt OTB ondersteuning aan tal van verenigingen. Vaak gaat het daarbij om het bieden van een kwalitatief goede tennistrainer. Het bestand van OTB bestaat voortdurend uit goede, door KNLTB opgeleide A-, B-, en C-trainers. De trainers blijven goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. OTB zorgt voor vakinhoudelijke bijeenkomsten, bijscholingscursussen en stagemogelijkheden, zodat alle trainers optimale bagage hebben. Zo zijn alle trainers geschikt om trainingen te geven voor zowel jeugd als senioren, zowel recreatief als prestatief. OTB en TC Rhenen, het nieuwe tennisseizoen 2009! De ondersteuning van OTB bestaat aankomende zomer voor een groot deel uit het verzorgen van de tennislessen. Romano Tatuhey neemt de lessen bij TC Rhenen voor zijn rekening. Romano mail; r.tatuhey6@chello.nl Om nader met de werkwijze van OTB kennis te maken, is er voor de leden van TC Rhenen een speciale introductiedag gepland. Deze dag bestaan uit clinics, voorbeeld-lessen, demonstratiepartijen en nog veel meer. Kortom, een ideale manier om OTB beter te leren kennen. Wilt u OTB ook beter leren kennen? Neem dan contact met OTB op! Zij maken ook graag kennis met u ! Carl du Mee. info@otbtennis.nl


www.ямБxetrhenen.nl


29 10:

Voorzitter: Wim-Paul Wind

COMMISSIE SENIOREN 10.1: Telefoonnummers en Mail adressen

Werkgroep Competitie Ap van Dolderen Kuin Vissers Recreatie Henk Voigt Natasha de Boer Wilma van Dijk Adrie Mulder Toernooien Wybe Elzinga Steven ten Hove Netty Mol Wim-Paul Wind Edith ter Burg Ap van Dolderen Nina van Leeuwen Vacatures *) Tafelbezetting

Telefoon

E mail adres

615229

avandolderen@tiscalimail.nl kuin.vissers@hetnet.nl

613308 615434 616736 617232

h.voigt01@planet.nl njadeboer@planet.nl wilma@van-ruijven.nl admmulder@casema.nl

06 51719116 616406 612984 741150

wybe.elzinga@casema.nl steventenhove@planet.nl nettymol@hotmail.com wimpaul.wind@casema.nl

* * * *

Catering Leny van Veen Wil van Eck Giny Voigt

613796 613417 613308

Per 27 april komt de functie van voorzitter vacant, wie wil dit overnemen? Voor nadere informatie kunt u mij bellen 0317 741150 of mailen wimpaul.wind@casema.nl 10.2: Activiteiten Werkgroep Competitie

Activiteit KNLTB Competitie Single competitie

Recreatie

Openingstoernooi Ladies Night Bokkentoernooi Wintertoernooi

Toernooien

Krelo Open toernooi Van Beek Bedden clubkamp. Fixet Mol Open Dubbeltoernooi 40+

Wanneer Voorjaar 2009 Gehele zomer 5 april 5 juni 7 juni 8 november 25 mei t/m 31 mei 31 aug t/m 13 sept 28 sept t/m 11 okt


30 10.3: Voorwoord. Tijdens de ledenvergadering in 2004 is tot de huidige organisatiestructuur besloten. Zo is er een commissie senioren, die de belangen van alle senioren behartigt. De commissie senioren is verdeeld in 3 werkgroepen, te weten Competitie, Recreatie en Toernooien. Er ligt een concreet beleidsplan en wij streven ernaar de hierin vermelde doelen te realiseren. Met sportieve groet, Commissie Senioren, Wim-Paul Wind 10.4: Werkgroep Competitie. Kuin Vissers is de voorzitter van de werkgroep Competitie. Deze is onderverdeeld in de onderlinge en de externe. Ap van Dolderen zwaait de scepter over de nog immer zĂŠĂŠr populaire onderlinge competitie. Zowel de dames-, heren-, single- en dubbelpoules zijn elk jaar goed gevuld en wordt er met veel inzet, zweet en tranen geprobeerd om de beste van de poule te worden. Als de natuur weer ontwaakt, wordt het tennisseizoen geopend met de externe competitie. Heren, Dames of Mixed teams van onze club nemen het tegen andere verenigingen op en strijden om het kampioenschap van hun poule. De hoogte van de klassen waarin onze teams spelen, is een mooie weerspiegeling van het niveau van de club. Competitiedata regio midden 2009. (wijzigingen voorbehouden) Dins dag

Woens dag

Donder Vrij dag dag

Zater dag

Zondag Zondag Zomer distr. land. avond

7 - 04 14 - 04 21 - 04 28 - 04

8 - 04 15 - 04 22 - 04

9 - 04 16 - 04 23 - 04

10 - 04 17 - 04 24 - 04

4 - 04 11 - 04 18 - 04 25 - 04

5 - 04 13 - 04 19 - 04 26 - 04

7 - 05 14 - 05

8 - 05 15 - 05 22 - 05 29 - 05

9 - 05 16 - 05 23 - 05

10 - 05 17 - 05 24 - 05

12 - 05 19 - 05 26 - 05

13 - 05 20 - 05 27 - 05

28 - 05 4 - 06

13 - 04 19 - 04 26 - 04 3 - 05 10 - 05 17 - 05 24 - 05

20 - 05 27 - 05 3 - 06 10 - 06 17 - 06 24 - 06


31 Inhalen Dins Woens dag dag

Donder Vrij dag dag

Zater dag

Zondag Zondag Zomer distr. land. avond

30 - 04

30 - 04

30 - 04 1 - 05

30 - 04 2 - 05

30 - 04 3 - 05

30 - 04

21 - 05

21 - 05 29 - 05 5 - 06

21 - 05 30 - 05

21 - 05

21 - 05

1 - 06

1 - 06 7 - 06

29 - 04

5 - 05 21 - 05 2 - 06

3 - 06 11 - 06

Inhalen ! Voor de eerstvolgende speeldag (in overleg) of op de eerstvolgende inhaaldag! 10.5: Werkgroep Recreatie. Henk Voigt is de enthousiaste voorzitter van de werkgroep Recreatie. Recreatief betekent overigens niet, dat hier alleen maar tennissers aan meedoen, die niet tegen een fiks portie wedstrijdspanning zouden kunnen. Recreatief betekent in dit geval, toernooien, waar alleen eigen clubleden aan mee mogen doen, dus wel degelijk op het scherpst van de snede, maar wel keigezellig. Tevens is een belangrijk streven om nieuwe clubleden sneller met de bestaande leden te laten kennismaken, waardoor zij zich sneller bij ons thuis voelen.

10.6: Werkgroep Toernooien. De werkgroep Toernooien organiseert jaarlijks 3 toernooien, het Rhenens Open, het 40+ dubbeltoernooi en de clubkampioenschappen. Aan de eerste 2 mogen ook niet-leden meedoen en zijn juist daarom zo leuk, omdat wij dan ook tennissers van andere verenigingen zien. Door de puike organisatie en de gezellige sfeer geven wij hier al jaren een mooi visitekaartje mee af.


32 Het randgebeuren bij die toernooien wordt door Leny van Veen en haar culinaire hulptroepen verzorgd. Deze dames laten u, uw vingers op en uw buikje vol eten.

De clubkampioenschappen is onze interne krachtmeting en altijd weer een hoogtepunt van het jaar. De winnaars worden in de club analen vereeuwigd. Tijdens de toernooien zullen de banen meestal bezet zijn, maar men kan altijd de wedstrijdleiding bellen of er vrije banen zijn. Tijdens de clubkampioen-schappen zal er, calamiteiten daar gelaten, een of meer vrije banen zijn.


33 11:

COMMISSIE BEHEER.

Voorzitter: Vacature.

11.1: Werkgroep leden. FinanciĂŤn Justa Baumann Werkgroep Park Peter van den Berg Bertram Bouwman Truus van Hal Ben van Laar Jan Schrikkema Kuin Vissers Ries Vissers Giny Voigt Henk Voigt

Werkgroep Bar Jan ten Braak avond Sjaak van Eck inkoop Leny van Veen dag Blaashal Techniek Dik Jansen Henk Nellestijn Cees Roseboom Jan Schrikkema

Werkgroep Blaashal Gerrit Drost Dave de Haas Ad van der Have Marinus Hendriksen Jan Mark Huibers Wilko Huibers Jan Kleijn Harm Kruse Theo Kruse Andy Schäefers Dick Tool Rob Woldendorp

11.2: Werkgroep Park. Het park. Het tennispark bestaat uit 7 banen, 3 gravel - en 4 kunstgras banen. Op de gravelbanen kan van begin april tot half oktober van 07:00 tot 23:00 uur gespeeld worden. Op de kunstgrasbanen kan, als het weer het toelaat, het gehele jaar van 07:00 tot 23:00 uur worden gespeeld. Baan 1 is de gravelbaan voor het clubhuis. De banen 2 en 3 zijn de banen bij de kleedkamers. De banen 4 en 5 zijn de grasbanen het dichtst bij de woningen. De banen 6 en 7 zijn de banen tegenover de voordeur van het clubhuis. Voor de entree naar de kleedruimte, het openen van het ballenkastje en het inschakelen van de baanverlichting is aan de bar (tegen betaling van een borg) een sleutel in bruikleen te verkrijgen. Tennismateriaal. Op de gravelbanen mag alleen maar met goedgekeurde tennisschoenen, zonder al te veel profiel, (geen jogging of loopschoenen) worden gespeeld. Op de kunstgras banen kan met hetzelfde schoeisel worden gespeeld of met schoenen met een iets grover profiel. Aan tenniskleding worden niet meer zulke strenge eisen gesteld als vroeger. Het is echter niet toegestaan in afgeknipte spijkerbroeken of enig ander fantasiekostuum te tennissen.


34 Onderhoud banen. In het voorjaar kan het voorkomen dat de gravelbanen bevroren zijn. Er mag dan niet op de banen gespeeld worden. Voor de grasbanen telt dit alleen in geval van opvriezen, dooi en sneeuwval. Overigens geldt dit ook als de banen zijn afgekeurd; let op de daarvoor gebruikte bordjes. De banen kunnen anders zwaar beschadigd worden. De gravelbanen worden in principe om 12:00 en om 17:00 uur automatisch gesproeid. Hier voor gaat er eerst een toeter. Dan hebt u nog een paar minuten om de baan te slepen en uw spullen veilig te stellen. Na het sproeien de baan even met rust laten, totdat het water weggezakt is. Baan reserveren. In de publicatiekast (voor de ingang van het clubhuis) hangt een banenrooster en een instructie hoe er afgehangen moet worden. Op het banenrooster staan de banen aangegeven die gereserveerd zijn voor tennislessen, toernooien, competities e.d. Op de afhanginstructie staat aangegeven hoe lang er gespeeld mag worden. Afhangen doet u met het door de vereniging beschikbaar gestelde KNLTB-pasje met pasfoto op het afhangbord bij het clubhuis. U hangt uw pasje of op een vrije baan of op de eerste vrije speelperiode: let op het juiste "afhangtijdstip". Als alle banen bezet zijn hang dan of op de baan van degenen die het langst aan het spelen zijn of hang af bij enkelspelspelers. Enkelspel spelers hebben recht op een minimale speelduur van een half uur. Dubbelspel spelers hebben recht op een minimale speelduur van een heel uur Bent u niet afgehangen dan laat u het pasje staan en kunt u rustig verder spelen. Bent u toch afgehangen of bent u klaar met spelen dan moeten de gravelbanen gesleept worden met de daarvoor aanwezige sleepnetten. Verlichting. De verlichting van de banen is in te schakelen d.m.v. een sleutelschakelaar in de entree van de kleedruimte. Naast de ballenkast zitten de schakelingen voor de verlichting. De sleutel voor het inschakelen van de baanverlichting is aan de bar (tegen betaling van een borg) in bruikleen te verkrijgen. Steek de sleutel in het contactslot van de door u gewenste baan, draai de sleutel een kwartslag naar rechts en laat de sleutel in het contact zitten. Als u de sleutel (na het spelen) uit het contact haalt, gaat de verlichting na


35 ongeveer 8 minuten uit en het duurt ongeveer 25 minuten voordat de verlichting weer in geschakeld kan worden. Vraag dus je opvolger om zijn sleutel om te wisselen voor de jouwe. Tennisballen. Onze vereniging is een van de weinige tennisverenigingen waar de leden zelf niet voor de ballen moeten zorgen (de ballenverzorging wordt door 2 vrijwilligers gedaan, in principe 's morgens en in het begin van de avond). In de hal bij de kleedkamers zit een kastje tegen de muur waarin zich de ballen bevinden. Dit kastje is te openen met dezelfde sleutel als waarmee men de deur naar de kleedruimte kan openen. Deze sleutel is aan de bar in het clubhuis (tegen betaling van een borg) in bruikleen te verkrijgen Als men gaat tennissen en afgehangen heeft op de betreffende tijd, dan mag men 3 stuks ballen uit het kastje halen. Als men stopt met tennissen en er gaat niemand op de baan spelen waar je vandaan komt, dan moet men de ballen weer terug doen in het kastje. Als anderen gaan spelen dan kan men deze ballen doorgeven. Als men tijdens het tennissen een bal uit de baan slaat, is men verplicht direct deze bal te gaan ophalen/zoeken. Immers als de weggeslagen ballen niet opgehaald worden kan het voorkomen dat andere spelers later geen ballen hebben om te spelen en daar sta je dan, eindelijk een uurtje vrijgemaakt en dan zijn er geen ballen, dat is dan erg sneu. De ballen waarmee gespeeld wordt, zijn van het merk â&#x20AC;&#x153;Dunlop max TPâ&#x20AC;? in de kleur geel. Evenementen. TC Rhenen is een actieve tennisclub: er vinden vele evenementen plaats. Dit kan er wel eens toe leiden dat er maar een beperkt aantal banen beschikbaar zijn. Het is natuurlijk erg vervelend als u naar de tennisbanen komt en er blijkt onvoldoende plaats te zijn om te spelen. Er worden regelmatig aankondigingen gedaan van de evenementen in de Inside, in de publicatiekast (banenrooster) voor de ingang van het clubhuis, op het publicatiebord in het clubhuis en op de website. 11.3: Werkgroep Bar. Binnen de vereniging is het clubhuis een erg belangrijke factor. Niet de omzet maar de gezelligheid staat centraal! Het clubhuis wordt gerund door de barcommissie met vrijwilligers van onze vereniging.


36 Het clubhuis is toegankelijk: • op de dag: bij voldoende belangstelling en bij evenementen • in de avond: van maandag t/m vrijdag van 19:30 t/m 23:30 uur • in het weekend: bij evenementen Het clubhuis vervult ook de functie van communicatiepunt tussen bestuur, commissies en leden. In het clubhuis wordt op mededelingenborden informatie verstrekt over o.a. toernooien, competities en uitslagen van de onderlinge competities. Ook vindt u er informatie en inschrijfformulieren over open toernooien in de omgeving. 11.4: Werkgroep Blaashal. De werkgroep Blaashal bestaat uit een 12-tal enthousiaste leden en een groot aantal sympathisanten die zich, geheel belangeloos, inzetten om het voortbestaan van de blaashal tot een succes te maken.


37 De werkgroep wil de unieke blaashal voor de TC Rhenen behouden met als doel het continueren van diverse jarenlange competities, de mogelijkheid van binnentrainen en het overdekt tennissen op gravel in de winterperiode. We zijn er in geslaagd om de blaashal in zijn huidige vorm met een positief financieel resultaat te laten draaien. Willen we in de toekomst ook de noodzakelijke vervangingsinvesteringen kunnen doen, dan is een efficiĂŤntere bedrijfsvoering en een hogere bezettingsgraad noodzakelijk. Een aantal energiebesparende maatregelen is reeds uitgevoerd. Naast de technische beheersactiviteiten zal de werkgroep de komende periode haar aandacht daarom vooral richten op het vergroten van de bezettingsgraad. Voor tennissers die voor een vast uur een baan willen huren zijn er nog mogelijkheden. Dit geldt ook voor tennissers die, bijvoorbeeld bij slecht weer, snel voor een uurtje een baan willen huren. Ook zijn er mogelijkheden om op de zaterdagavond de baan samen met het clubhuis af te huren voor een gezellig avondje tennis met vrienden of collegaâ&#x20AC;&#x2122;s. Een leuk idee is ook dat er cadeaubonnen voor een uur binnentennis te koop zijn om iemand op een originele manier mee te verrassen. Voor nadere informatie zijn in het clubhuis folders verkrijgbaar, hangt er een poster in het mededelingenbord buiten en je kunt de website van de TC Rhenen raadplegen.


DICK VAN LAAR BOUWKUNDIG

ONTWERP -

EN

TEKENBUREAU

B.V.

nieuwbouw, verbouw, restauratie, renovatie, milieuvergunning, vergunning brandveilig gebruik; en onafhankelijk bouwkundige advisering Indien gewenst bodemonderzoek, bestek en toezicht tijdens de bouw.

Elsterstraatweg 83, 3922 GE Elst (Utr). Telefoon: 0318 - 47 25 22, Telefax: 0318 - 47 22 16 Mobiel: 06 - 51 31 50 64, e-mail: info@botdickvanlaarbv.nl website : www.botdickvanlaarbv.nl


39 12:

DEADLINE KOPIJ.

2009

Inleveren kopij

Bezorgen

Inside nr. 1

22 januari

± 09 februari

Inside nr. 2

02 april

± 20 april

Inside nr. 3

04 juni

± 22 juni

Inside nr. 4

30 juli

± 17 augustus

Inside nr. 5

24 september

± 12 oktober

Inside nr. 6

26 november

± 14 december

Inside jaargids 2010

10 december 2009

±

Inside nr. 1 2010

28 januari

± 15 februari


keurslager KEURSLAGER

Henri v. Roekel Fred v.d. Palshof 18 3911 LB Rhenen Tel. 0317-612657

De beste slagerij van Rhenen met â&#x20AC;&#x2DC;t mooiste vlees en de fijnste vleeswaren! Naturado, het verschil tussen een goede service en een ace! Naturado Bodemvoeding B.V. Dynamostraat 22-24 3903 LK Veenendaal Tel: (0318) 52 16 05 kijk op www.naturado.nl voor ons volledige assortiment


Game, Set and Match. Match, Set and Print!

Cunera Sterk in grafisch werk

Utrechtsestraatweg 200

telefoon (0317) 61 29 38

3911 TX Rhenen

fax

(0317) 61 33 91

Postbus 43

e-mail

info@cunerabv.nl

3910 AA Rhenen

internet www.cunerabv.nl

Inside Jaaroverzicht 2009  

Inside Jaaroverzicht 2009

Advertisement