Page 1

VIJVERBERG 11 - 3911 JP RHENEN

Inside nr.6 December 2010


Scoor 100,voor uw vereniging! Rabobank Vallei en Rijn is een toonaangevende bank, die graag betrokken is bij actieve clubs in de regio. Daarom zijn we ook sponsor van uw vereniging. Onze sponsoring is gericht op samenwerking. Een win-win-situatie realiseren, waarbij beide partijen kunnen scoren. Ook bij uw club. Rabobank is nr. 1 in Hypotheken. En dat willen we graag blijven. Daarom kan uw vereniging voor elke nieuwe hypotheek extra sponsorgeld verdienen. Kijk op de flyer bij uw vereniging voor meer informatie.

Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl

Rabobank Vallei en Rijn, telefoonnummer (0318) 660 660, e-mail info@vallei-en-rijn.rabobank.nl


1 INSIDE Nr. 6 December 2010. INHOUD: Blz. Blz. Blz. Blz. Blz. Blz. Blz. Blz. Blz. Blz. Blz.

1 3 5 7 t/m 11 13 15 t/m 16 17 t/m 24 25 t/m 29 29 t/m 31 33 t/m 37 39

Inhoudsopgave. Van de voorzitter. Buitengewone Leden Vergadering. (blaashal) Verslag Algemene Leden Vergadering. Hoogte contributie. Het Racket. Van de Commissie Jeugd. Van de Commissie Senioren. Van onze huiskok. Sponsor in de spotlight. Inschrijfformulieren.

Opzeggen van het Lidmaatschap van de TC Rhenen kan nog tot 20 december 2010 bij: Ries Vissers, Vijverberg 11, 3911 JP Rhenen. Ledenadministratie, Ries Vissers.

Uiterlijke inlever datum kopij Inside Nr. 1 – 2011. DONDERDAG 27 JANUARI, 20:00 UUR. (MAG OOK EERDER) Bij Luda, Frankenveld 15, 3911 JZ Rhenen. E mail: akaay@casema.nl (onderwerp vooraf laten gaan met Inside)


Goudsmid / Juwelier

 Eigen reparatieatelier Bekende horlogemerken o. a.: Alfex, Breil, Citizen, Diesel, Emporio Armani, Esprit, Fossil, Pulsar, Seiko, TW Steel

W.J. Hendriksen

Sieraden o.a.: Esprit, Tedora, Trollbeads en Zinzi

Molenstraat 5 Rhenen

-

-

Tel. 0317 - 616401

www.juwelierhendriksen.nl


3 BESTE TENNISVRIENDEN, De TC Rhenen staat voor een belangrijke beslissing. Binnenkort zal er een buitengewone ledenvergadering worden gehouden over de toekomst van de blaashal. Je kunt daar meer over lezen verderop in deze Inside. De blaashal is aan ingrijpende vernieuwing toe en aanzienlijk investeringen zijn daarvoor vereist. De vraag rijst dan of je als vereniging deze investeringen wilt doen en wat de consequenties zijn van een besluit voor of tegen. Er zijn dit jaar al aanzienlijke investeringen gedaan in ons park met de vernieuwing van de top laag van de voormalige gravelbanen en de Mini tennis baan. Hierdoor zijn alle banen van ons park nu bespeelbaar onder alle weersomstandigheden, extremen daargelaten, en dus ook in de winter. Dat maakt de discussie over de toekomst van de blaashal des te urgenter. Als deze Inside uitkomt dan is de Minitennisbaan die inmiddels ook wel de “Looko-Look” wordt genoemd naar de sponsor die zijn naam daaraan heeft verbonden geopend door Sinterklaas en de directeur van “Look-o-Look “, Adrie Gerritsen. Het bestuur is vanaf nu weer voltallig. We zijn heel blij dat Dorine van Esch bereid is gevonden om de taak van secretaris van onze vereniging op zich te nemen. Dorine is nog niet zo lang lid en dat maakt haar bereidheid toe te treden tot het bestuur des te opmerkelijk. Veelal worden nieuwe vrijwilligers gevraagd en gevonden bij een kleine selectie van leden van de vereniging, die je kent; “ons kent ons!!”. Dat is niet alleen bij de TC Rhenen zo, maar dat doet zich bij vele zo niet alle verenigingen voor. Echter, er is veel meer potentieel en wellicht ook bereidheid bij leden buiten dat (kleine) kringetje van bekenden. Daarom heeft het ons als bestuur ook zeer verheugd dat Dorine bereid is om deze taak op zich te nemen en wij hopen dat er ook meer leden, vooral ook leden die pas kort lid zijn van onze vereniging, bereid zijn om als vrijwilliger binnen de club actief te zijn. Er zijn nog heel veel klussen te klaren! Eén van de klussen die niet geklaard dreigt te worden in 2011 is de organisatie van het eigen jeugdtoernooi. Jaren lang is dit toernooi één van de hoogtepunten van het tennisseizoen geweest. De personen die het tot nu toe georganiseerd hebben gedurende vele jaren, hebben zich nu (terecht) teruggetrokken, maar opvolgers zijn nog niet gevonden. Het kan toch niet zo zijn dat bijvoorbeeld onder de ouders van de 150 of zo jeugdleden die wij hebben er geen zijn die dit niet op zich willen nemen; kom op , mensen!! Binnen het bestuur hebben we ook de beslissing genomen om toe te werken naar een elektronisch afhangsysteem. We zijn er al eens over voorgelicht door een vertegenwoordiger van de KNLTB en we gaan nu na of en zo ja hoe en tegen welke prijs dat op ons park en voor onze vereniging gerealiseerd kan worden. Je zal er zeker veel meer over gaan horen en waarschijnlijk merken! Fijne feestdagen toegewenst!

Hans van Veen.


   - funderingen - beton-, staal- en houtconstructies

  - woning- en utiliteitsbouw - waterbouwkundige werken

Wilhelminastraat 27 3911 MB Rhenen Tel.: 0317-681100 Fax: 0317-617244 info@roekel.nl - www.roekel.nl

Plantsoenstraat 1 - 3911 KA Rhenen, Tel. (0317) 61 20 67 - www.jacwegh.nl

VOOR COMPLEET WONEN EN SLAPEN Openingstijden: di. t/m do. 8.30 - 18.00 uur vr. 8.30 - 21.00 uur za. 9.30 t/m 17.00 uur. Verder op afspraak.


5 BUITENGEWONE LEDENVERGADERING, TOEKOMST BLAASHAL. De blaashal is dringend aan vernieuwing toe; sommige onderdelen zijn al meer dan 25 jaar oud. Dat zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de vereniging. Om de verschillende opties en de consequenties daarvan in beeld te brengen heeft het vorige bestuur een commissie ingesteld. Die commissie heeft onlangs haar bevindingen in een rapport beschreven en dat rapport aan het huidige bestuur gepresenteerd. Het bestuur zal over de aanbevelingen in het rapport een standpunt innemen en dat tezamen met het rapport aan de leden voorleggen om te komen tot een besluit over de toekomst van de blaashal. Daarom zal er een buitengewone ledenvergadering worden georganiseerd. Het bestuur roept alle leden op om zijn of haar stem te laten horen en uit te brengen over de toekomst van de blaashal op: Maandag 17 januari a.s., aanvang 20.00 uur, in de kantine Het standpunt van het bestuur en het rapport van de commissie zullen worden gepubliceerd op de website van de TC Rhenen, http://www.tcrhenen.nl/ . Voor diegenen, die geen toegang hebben tot de website zullen er vanaf 10 januari enkele exemplaren van de stukken ter inzage liggen in de kantine. Namens het bestuur, Hans van Veen,

Voorzitter.


De nieuwe Škoda Roomster De bagageruimte is te vergroten tot wel 1.780 liter.

Extra grote zijramen bieden kinderen beter uitzicht.

De stoelen achterin zijn op wel 20 manieren in te delen. Het panoramadak zorgt voor extra licht en ruimte.

Door de verhoogde stoelen kunnen passagiers achterin ook aan de voorkant naar buiten kijken (Cinema Seats).

VAN LAAR’S AUTOBEDRIJF REMMERDEN 111-113, 3911 TZ RHENEN, (0317) 61 30 93

Nu in de showroom. De nieuwe Škoda Roomster is er al vanaf 16.240,-

Genoemde vanaf-prijs is inclusief BTW en BPM, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Brandstofverbruik gemiddeld 4,5 – 11.2 l/100km (1 op 8,9 – 22,2), Co2-emissie 135-190 g/100 km. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.

Chinees-Indisch restaurant

Rijksstraatweg 153, 3921 AE Elst (Ut) Tel.: 0318-471200


7 Verslag Algemene Ledenvergadering TC Rhenen, 19 april 2010 Aanwezige (kandidaat)bestuursleden: Claus van den Broek (voorzitter a.i.) Rob Woldendorp (penningmeester), Dave de Haas (secretaris), Peter van den Berg (voorzitter cie Beheer) Marcel Tiehuis (kandidaat voorzitter cie Senioren) Charrel van den Bovenkamp(kandidaat vice voorzitter), Hans van Veen (kandidaat voorzitter), Jan Leerkes (kandidaat penningmeester) Afwezige bestuursleden: Jacqueline Schuitemaker (aftredend voorzitter cie Jeugd) met kennisgeving, Susan Jerusalem (kandidaat secretaris) met kennisgeving. 1. Opening Claus van den Broek (verder vz.) opent om 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering. Er zijn 40 stemgerechtigde leden aanwezig. Dit is volgens art. 16-3 van de statuten voldoende om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. De agenda wordt vastgesteld. De vz. heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder de aanwezige ereleden Leny van Veen, Kuin Vissers en Henk Voigt. Afmeldingen voor de ALV zijn ontvangen van: Jacqueline Schuitemaker, Susan Jerusalem, Jan Mark Huibers, Petra Huibers, Esther Woldendorp en Henk Mol. 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van maandag 18 mei 2009 VZ neemt het verslag door. Er zijn geen opmerkingen. Onder dankzegging aan de notulist wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld. 3. Verslag ingelaste Algemene Ledenvergadering van maandag 8 februari 2010 VZ neemt het verslag door. - Kuin Vissers: Is er een vastlegging van het gesprek met de gemeente inzake de gebiedsvisie. Antwoord VZ: Deze vastlegging is ontvangen. Er zijn verder geen opmerkingen. Onder dankzegging aan de notulist wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.


8 4. Ingekomen stukken en mededelingen. Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen. 5. Samenstellen werkgroep onderzoek toekomst Blaashal VZ geeft aan dat er een werkgroep “Toekomst Blaashal” wordt samengesteld die zich gaat verdiepen in de toekomstmogelijkheden van de Blaashal. Hierbij staan alle opties open. De werkgroep streeft er naar om op 1 september 2010 een verslag uit te brengen aan het bestuur waarin de mogelijke opties met voors en tegens uiteen worden gezet. Het bestuur zal hierna een advies uitbrengen aan de leden in een Algemene ledenvergadering. NB: Opgemerkt wordt dat de Blaashal komend winterseizoen (2010-2011) op de gebruikelijke wijze wordt geëxploiteerd. Het advies van de werkgroep “Toekomst Blaashal” ziet op het winterseizoen 2011-2012 en later. VZ vraagt of er leden zijn die willen participeren in de nieuwe werkgroep. Erik Helmers meldt zich aan. In de werkgroep “Toekomst Blaashal” participeren de volgende leden: * Vanuit de huidige werkgroep Blaashal; Ad v d Have, Rob Woldendorp en Theo Kruse. * Vanuit het bestuur; Peter v d Berg, Susan Jerusalem en Jan Leerkes. * Vanuit de leden Erik Helmers. - Anouk van Veen: Is er na de baanrenovatie dispensatie van de KNLTB voor het spelen van competities en toernooien? Antwoord Peter v d Berg: De banen voldoen ook na de renovatie nog niet aan de door de KNLTB vereiste afmetingen. Doordat tijdens de renovatie wel de obstakels op de banen worden weggewerkt (o.a. verzinken van de ankerpunten voor de verlichting), verleent de KNLTB dispensatie voor de afmetingen. 6. Jaarverslag en financiële afsluiting 2009 Rob Woldendorp geeft een toelichting op de Balans en de Winst- en verliesrekening. Er is over 2009 een kleine 14.000 euro winst gemaakt. De kascommissie bestaande uit Jan Kleijn en Annette Bouman heeft op 2 april 2010 de kascontrole uitgevoerd. Namens de kascommissie verklaart Jan Kleijn dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd en hij complimenteert de penningmeester voor zijn verrichte werkzaamheden. Hij adviseert de ALV om de penningmeester decharge te verlenen. Onder applaus wordt de penningmeester decharge verleend. VZ dankt de kascommissie en benoemt de nieuwe kascommissie. De nieuwe kascommissie wordt gevormd door Han Haverkamp en Jan Kleijn.


9 7. Begroting 2010 (inclusief vaststellen contributie 2011) Rob Woldendorp geeft een toelichting op begroting 2010. Er is voor 2010 een verlies begroot van ongeveer 36.000 euro. Het aantal leden waarmee bij het bepalen van de contributie rekening is gehouden, is te laag. De contributie in de begroting moet daarom naar boven worden bijgesteld naar 58.700 euro. Er zijn ook enkele kosten posten die naar boven moeten worden bijgesteld. Per saldo verandert er niet zoveel aan het begrote verlies. De penningmeester past de begroting aan en publiceert de aangepaste begroting in de Inside. - Jan Leerkes: er staat een nieuwe aanhangwagen op de begroting voor 2.000 euro en een afdak hiervoor voor 1.000 euro. Moet er een dergelijk dure aanhangwagen worden aangeschaft en zo ja moet er een (duur) afdak voor worden gemaakt. Antwoord Peter v d Berg: De aanhangwagen is nodig voor de afvoer van vuil. De huidige aanhangwagen is versleten. De commissie beheer zal eerst bekijken of aanschaf van een goede gebruikte aanhanger mogelijk is. Het afdak zal de commissie ook heroverwegen. Als het niet nodig is wordt het geld niet uitgegeven. - Jan Kleijn: Is huren niet voordeliger? Antwoord Peter v d Berg: Dat werkt niet omdat het vuil direct op de aanhanger wordt gelegd en pas als die vol is naar Remmerden wordt gebracht. Bij huur heb je het vuil dus meerdere malen in je handen. - Nina Bogh: Waarom zijn kosten voor de jeugd zo hoog? Antwoord VZ: Het grootste deel zit in de kosten voor huur blaashal i.v.m. geven tennislessen. Dit zijn voor een deel fictieve kosten omdat de inkomsten weer bij de Blaashal worden meegenomen. Slechts de energiekosten zijn extra kosten. Daarnaast is het voor een vereniging niet verstandig om het “profijt beginsel� te hanteren. De jeugd zorgt voor de toekomst van de vereniging. - Kuin Vissers: De kosten voor de competitie van de jeugd zijn niet meegenomen in de begroting. Antwoord Rob Woldendorp: Is inderdaad niet helemaal juist meegenomen. Gezien beperkt bedrag (300 euro) maar zo laten. In de volgende begroting wel rekening mee houden. - Anouk van Veen: De begrote ADSL kosten zijn erg gestegen. Antwoord Rob Woldendorp: In de realisatie 2009 stond in eerste instantie een te hoog bedrag. Toen de begroting 2010 werd opgemaakt, is ten onrechte met dit te hoge bedrag van 2009 gerekend. Later is wel de realisatie 2009 gecorrigeerd maar is dit niet doorvertaald naar de begroting 2010. De penningmeester licht toe dat het begrote verlies vooral wordt veroorzaakt door: * afnemende sponsorinkomsten (i.v.m. slecht economisch klimaat) * hoge onderhoudsuitgaven (schilderwerk kleedruimte en lichtmasten) * hogere afschrijving vanwege aanleg nieuwe banen. Om dit op te vangen is een contributieverhoging noodzakelijk.


10 - Truus Leerkes: Waarom geen jaarlijkse verhoging van bijvoorbeeld 2%? Antwoord Rob Woldendorp: Daar heeft het bestuur niet voor gekozen omdat er de afgelopen jaren geen noodzaak voor was. Als TCR dit wel had gedaan had contributie zich nu op een vergelijkbaar niveau bevonden als met de huidige verhoging. - Piet Korf: Waarop is de contributie verhoging gebaseerd? Antwoord Rob Woldendorp: Op de toenemende kosten. Vaststellen contributie 2011 contributie in euro's senioren junioren/studentlidmaatschap gezinslidmaatschap

2010 107 67 347

2010 aut. incasso 103,50 65 337

2011 120 75 390

2011 aut. incasso 115 70 370

8. Verkiezing nieuwe bestuursleden VZ licht de bestuurswisseling toe. Jacqueline Schuitemaker treedt af als voorzitter commissie Jeugd i.v.m. persoonlijke omstandigheden. Hiervoor is nog geen vervanger gevonden. Rob Woldendorp en Dave de Haas treden na 4 jaar af omdat hun termijn (plus een extra jaar) is verstreken. Claus van den Broek was “slechts� interim voorzitter en heeft bij zijn aantreden al kenbaar gemaakt dat hij die rol tot de ALV zou vervullen. Er zijn verschillende kandidaat bestuursleden waarvan een deel al meedraait in het huidige bestuur. Omdat er geen tegenkandidaten zijn wordt er niet gestemd. De kandidaten zijn: * Susan Jerusalem, kandidaat secretaris * Marcel Tiehuis, kandidaat voorzitter senioren * Charrel van den Bovenkamp, kandidaat vice voorzitter * Hans van Veen, kandidaat voorzitter * Jan Leerkes, kandidaat penningmeester De vice voorzitter en de voorzitter worden in hun rol benoemd door de ALV. De andere bestuurleden mogen desgewenst schuiven met hun rollen. Claus v d Broek vraagt de ALV om goedkeuring voor de nieuwe bestuursleden. De ALV gaat met applaus akkoord met de nieuwe bestuursleden. Hans van Veen neemt de voorzittershamer over van Claus v d Broek. Hans bedankt de aftredende bestuurleden voor hun grote inzet in soms moeilijke perioden met veel vacante bestuursfuncties en overhandigt hen een envelop met symbolische inhoud.


11 Hij dankt ook de ALV voor het in hem en de overige nieuwe bestuursleden gestelde vertrouwen. Hans spreekt uit dat, gezien de gepresenteerde begroting, de focus zal liggen op het financieel gezond houden van TCR waarbij behalve het streven naar verhoging van de inkomsten door contributieverhoging en werven nieuwe sponsors, ook zal worden gekeken naar mogelijke kostenreductie. 9. Rondvraag en sluiting - Pierre van Baal: De AED hangt binnen en het clubhuis is niet altijd open. Kan er geen sleutel in het kastje buiten worden gehangen? Antwoord Peter v d Berg: hier is in het bestuur al eens over gesproken. AED’s zijn geliefd voorwerp van diefstal. Het bestuur zal zich nogmaals buigen over mogelijke alternatieven. - Han Haverkamp: Is er wel eens een energiescan uitgevoerd? Antwoord Peter v d Berg: Dit is niet het geval maar het is bekend waar de hoge energiekosten vandaan komen. De Blaashal is de grootste energievreter. Bij vervangingen wordt altijd gekeken naar energiezuinige apparatuur. - Dik Ruijsch: Het “gebabbel aan de bar” tijdens de ALV is nogal storend. Kan het clubhuis tijdens ALV’s niet worden gesloten voor niet deelnemers aan de vergadering? De vergadering is het hier helemaal mee eens. - Kuin Vissers: In de statuten staat dat het verenigingsjaar gelijk loopt met het kalenderjaar. TCR hanteert voor de contributie echter een jaar van 1-4 t/m 31-3. Hierover is een vraag binnengekomen bij de ledenadministratie. Antwoord: Het bestuur zoekt het uit. - Sjaak van Eck: Waarvoor betalen we al jaren 2,50 euro voor inschrijving voor de single/dubbelcompetitie? Antwoord: Waarschijnlijk voor de nieuwe ballen waarmee tot 2010 gespeeld werd (inmiddels wordt met normale ballen uit het kastje gespeeld). Helemaal duidelijk is het niet. Het bestuur gaat het na. - Dik Ruijsch: Op Red Court banen genieten drukloze tennisballen de voorkeur. Heeft het bestuur hiermee rekening gehouden? Antwoord Peter v d Berg: Hiermee is nog geen rekening gehouden. Het najaar ziet Peter als gelegenheid om ervaring op te doen met de nieuwe baansoort. Bij de aanschaf van nieuwe ballen voor 2011 zal die ervaring worden gebruikt. Hans van Veen dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit om 21.30 uur de vergadering. Notulist, Dave de Haas.


13 HOOGTE EN INNING CONTRIBUTIE 2011 De contributie voor 2011 is, in de algemene ledenvergadering van 19 april 2010, als volgt vastgesteld:

Jeugdlid Seniorlid Familielid

Automatische incasso € 70,00 € 115,00 € 370,00

Geen automatische incasso € 75,00 € 120,00 € 390,00

Indien u gebruik wenst te maken van automatische incasso (hetgeen de voorkeur heeft van het bestuur en de ledenadministratie), verzoeken wij u het achter in deze Inside te vinden “Machtiging automatische incasso” in te vullen en op te sturen naar of in te leveren, vóór 1 februari 2011, bij: R. Vissers, Vijverberg 11, 3911 JP Rhenen of in de brievenbus van het clubhuis. De leden die al een automatische machtiging hebben afgegeven behoeven geen nieuw formulier in te vullen. De contributie wordt in 2011 weer automatisch afgeschreven. Het formulier kunt u ook terugvinden op onze website www.tcrhenen.nl onder het kopje 'Over de club - Het lidmaatschap en de contributieregeling'. De penningmeester, Jan Leerkes

Opzeggen van het Lidmaatschap van de TC Rhenen kan nog tot 20 december 2010 bij: Ries Vissers, Vijverberg 11, 3911 JP Rhenen. Ledenadministratie, Ries Vissers.


Wonen Op Natuur

Sisal, cocos, zeegras, wol, bamboe en papier uit de Cunera collectie “Wonen Op Natuur� voldoen aan al uw eisen voor bewust en comfortabel wonen. “Wonen Op Natuur� is sterk, sfeervol en biedt u een ruime keuze in kleuren en dessins. Voor info: telefoon (0317) 61 90 01

www.cunera.nl

 

 

    ‌voor maar 5 46,50 p.p.

en maximaal 1 186,00 per gezin (geldig t/m 28-03-2009),

geniet u een heel jaar lang van Ouwehand!

  

www.ouwehand.nl


15 HET RACKET. Beste tennisvrienden, Mijn naam is Yury Niatsetski, ik ben 49 jaar. Eerst wil ik mijn teamgenoot Sjoerd bedanken voor deze mogelijkheid om jullie over mijzelf te vertellen. Ik ben getrouwd met Svetlana en wij wonen in Veenendaal. Wij hebben een zoon Alex van 25 jaar. Oorspronkelijk komen wij uit Wit-Rusland. Daar heb ik bijna 14 jaar lang bij het oncologische ziekenhuis als medisch fysicus op de afdeling radiotherapie gewerkt. Ik ben daar bezig geweest met allerlei aspecten van de radiotherapeutische behandelingen van oncologische patiënten, het voorbereiden en het uitvoeren van de behandelingen, de kwaliteitscontrole van de bestralingsapparatuur en met veel andere taken. Dertien jaar geleden ben ik benaderd door het Nederlandse bedrijf Nucletron uit Veenendaal, een van de wereldleiders in het gebied van brachytherapie – een belangrijke deel van radiotherapie – om de service afdeling te versterken, namelijk voor het opleiden van de klanten wereldwijd en om hen te ondersteunen op het gebied van radiofysica en algoritmen van het planning systeem voor het behandelen van oncologische patiënten. Daarom ben ik in het najaar van 1998 naar Veenendaal gekomen en aan mijn nieuwe uitdaging begonnen. Half jaar later zijn Svetlana en Alex naar Nederland gekomen. Sinds die tijd hebben we ons best gedaan om ons in Nederland zich thuis te voelen. Na het staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede taal) heeft Svetlana haar baan bij Deli XL in Ede gevonden. Alex is al bijna klaar met zijn studie economie in Utrecht en Rotterdam. Na het met plezier werken en veel reizen – van San Francisco tot Sydney – voor de service afdeling ben ik 5 jaar geleden naar de afdeling R&D overgestapt. Ik ben bezig met de ontwikkeling van de nieuwe treatment planning systeem van Nucletron (Oncentra) voor brachytherapie, zorgend dat het systeem klantenvriendelijk is, het planningsproces makkelijker en sneller maakt en nauwkeurig werkt. Een van de belangrijke taken is het op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen van collega’s in ziekenhuizen en van onze concurrenten om het niveau van ons planningsysteem hoog te houden. Ik ben 10 jaar geleden begonnen met tennissen bij TV Spitsbergen in Veenendaal. Vanaf het begin van dit jaar ben ik lid van TC Rhenen geworden. Deze kleinere vereniging spreekt mij beter aan om rustig en vooral gezellig te blijven tennissen. Heel snel heb ik nieuwe tennismaatjes gevonden, zelfs een heel competitie team. Ik ben alle tennisvrienden heel dankbaar voor de snelle inburgering in Rhenen! Behalve tennis ben ik met veel plezier bezig met het hardlopen. Wat in het begin een noodzakelijke stap was om wat extra kilo’s kwijt te raken, is een echte hobby geworden.


16 Van een paar kilometers per week tot halve marathon en als een van de hoogtepunten – een deelname aan de Roparun in 2008. De Roparun is een non-stop estafetteloop van ongeveer 520 kilometer van Parijs naar Rotterdam waarbij teams een sportieve prestatie leveren en het geldbedrag proberen op te halen voor mensen met kanker. Een Roparunteam bestaat uit acht lopers die dus ieder gemiddeld zo'n 65 kilometer lopen oftewel meer dan 1 ½ marathon. Daarnaast bestaat een team uit een aantal fietsers, chauffeurs, verzorgers en cateraars. Het team van Nucletron doet al een aantal jaren mee, elk jaar met een mooi bedrag van rond 40 duizend euro voor het goede doel. Het was een onvergetelijke ervaring, een fantastische sfeer, het lopen samen met het sterrenteam van Michel Boogerd, Leontien van Moorsel, Pierre van Hooijdonk en de anderen. De finish op de Coolsingel in Rotterdam na het zware loopwekend, waar het de hele dag een groot feest is, zal ik nooit vergeten. Wat tennis betreft hoop ik dat ons competitieteam dit jaar veel beter gaat presteren. We hebben nu de nodige ervaring, geen geblesseerde leden en veel hoop. Op zo’n mooi park met de fantastische nieuwe Red Court banen gaan we met veel plezier oefenen voor het komend seizoen. Ik wil graag het Racket aan een van mijn tennismaatjes van het team geven. Hij is ongetwijfeld bekend bij de vele leden maar misschien niet bij iedereen. Dick Tool, het is jouw beurt! Yury Niatsetski

www.aboutbrachytherapy.com


17 TC Rhenen

Commissie Jeugd Hallo allemaal, Terwijl deze Inside klaar wordt gemaakt zijn de voorbereidingen voor het Sintfestijn in volle gang! Als het goed is is de minibaan officieel geopend door Sinterklaas en de sponsor Look-O-Look. De minibaan was één van de punten waar de jeugdcommissie zich het afgelopen jaar druk mee bezig heeft gehouden en wat dus goed is gelukt! We hebben al veel jeugd met plezier op de baan zien tennissen! Er zijn het afgelopen jaar veel evenementen geweest voor de jeugd; de competities, de recreatieve toernooitjes maar ook de serieuze toernooien als het Rhenen Open jeugdtoernooi en de clubkampioenschappen. Kortom een leuk jaar om op terug te kijken! De kalender voor het volgende jaar is ook alweer goed gevuld, dus hou de jaargids die eraan komt goed in de gaten en zet de data alvast in de agenda! Wij kunnen nog steeds versterking gebruiken binnen onze commissie, dus als er papa’s en mama’s zijn die ons team willen versterken horen we dat graag! Neem dan contact op met Natasha de Boer via njadeboer@planet.nl of 0317-615434

Mini/driekwart competitie najaar 2010. 22 september jl. is de mini/driekwart najaarcompetitie 2010 van start gegaan. De volgende teams doen mee: Mini:

Sjoerd van Dis Casper Pleijsier Joris de Boer Mark Verwoerd

Driekwart 2 Maudy Verheijde Loreen Brink

Driekwart 1: Timo Huibers. Koen van der Linden

Driekwart 3: Mare Brink Micky Breukers

De teams spelen 3 keer tegen clubs uit de regio op woensdagmiddag vanaf 13.30 uur. De data zijn : 22 september 29 september 6 oktober Jongens en meisjes veel succes en tennisplezier! Werkgroep competitie, Mélany en Mary


Bontekoestraat 4 3911 KC Rhenen


19 WTU Winteruitwisseling 2010-2011 Wederom zal onze vereniging meedoen met de regionale winteruitwisselingen. Dit betekent dat degene die zich hebben opgegeven voor de KNLTB voorjaarscompetitie vanaf oktober alvast gaan oefenen. Er wordt elke maand één keer op zondag een uitwisseling gespeeld tegen een andere club uit de regio. Er wordt dan een single en een dubbel/mix gespeeld van één uur. Hier volgen de data: 31 oktober 21 november 12 december 16 januari 6 februari 6 maart Met inhaaldagen op: 23 januari en 20 maart. Zet de data alvast in je agenda!

Werkgroep competitie.

Clubkampioenschappen TC Rhenen 2010 Er is weer hard gestreden om de titel clubkampioen TC Rhenen 2010, hieronder het resultaat! Single Tot en met 8 jaar Meisjes 1. Jongens 1. Tot en met 10 jaar Jongens 1. Tot en met 12 jaar Meisjes 1. Jongens 1. Tot en met 14 jaar Jongens 1.

Maudy Verheijde Jasper van de Loo

2. Loreen Brink 2. Björn Escher

Gijs van de Werken

2. Joep Wisman

Isabel Kuipers Luca Schäefers

2. Ymke Dekker 2. Mark Aalten

Livai Lopulissa

2. Jorn Rutten

Dubbel Tot en met 10 jaar Jongens 1. Lars van den Broek Gijs van de Werken Tot en met 12 jaar Meisjes 1. Charlotte van den Broek Ymke Dekker Jongens 1. Mark Aalten Luca Schäefers Tot en met 16 jaar Meiden 1. Karlijn Rutten Lisa Schuring

2. Björn Escher Youri Schäefers 2. Isabel Kuipers Lola Kuyper 2. Gertjan Drost Luuk Hendriksen 2. Carmen Kuyper Iris van Viegen


20 Mini- en driekwart competitie Midden Najaar 2010 Afgelopen najaar hebben 4 teams van TC Rhenen meegedaan aan de mini/driekwartcompetitie. Dit is een hele leuke gezellige oefencompetitie. Ideaal om te leren wedstrijdjes te spelen. In het voorjaar 2011 gaat de mini/driekwartcompetitie weer van start! Kinderen kunnen zich opgeven tot 1 december a.s. Hieronder volgt alle informatie, mochten er toch nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Mary Drost, tel.0317-616603 of g.drost@kpnplanet.nl Hieronder de eindstanden: Open klasse mini 1 DE BONGERD 1 2 RHENEN 1 3 DOELEN 1 4 OPHEMERT 1 Driekwart (2124) Open klasse wo mi 1 DOELEN 4 2 RHENEN 2 3 DE BONGERD 3 4 VEENENDAAL 2

3 – 20 3 – 17 3–8 3–3

Driekwart (2119) Open klasse wo mi 1 DOELEN 2 2 OPHEMERT 2 3 RHENEN 1 4 DE BONGERD 2

3 – 15 3 – 10 3–6 3–5

3 – 14 3–8 3–7 3–7

Driekwart (2129) Open klasse wo mi 1 DOORNENBURG 4 2 HELSTER 5 3 BEEKHUIZEN 5 4 RHENEN 3

3 – 17 3–7 3–6 3–0

Werkgroep competitie, Mélany en Mary

OPROEP! OPROEP! OPROEP! OPROEP! OPROEP! OPROEP! Wie heeft er nog een (houten) speelhuisje, duikelstang of ander leuk buiten speelmateriaal staan waar geen gebruik meer van wordt gemaakt? Wij kunnen deze goed gebruiken om de hoek van de mini-baan kindvriendelijk en gezellig te maken! Neem contact op met Natasha de Boer njadeboer@planet.nl of 0317-615434 OPROEP! OPROEP! OPROEP! OPROEP! OPROEP! OPROEP!


21 Mini competitie 2010 Wat was het weer leuk om mee te doen met de mini competitie dit najaar! Dit jaar was er 1 mini team van TC Rhenen. Met kanjers van tennissers er in: Mark Verwoerd, Sjoerd van Dis, Casper Pleijsier en Joris de Boer. We moesten deze competitie 1 keer uit in Culemborg en 2 keer thuis tegen Ophemert en TV De Bongerd. En dit alles met een zeer goed resultaat! Jongens wat zijn jullie vooruit gegaan en wat een leuke spannende wedstrijdjes hebben wij gezien! Jullie teamcaptain is trots op jullie! Natasha de Boer

Mini circuit Ook deze winter is er weer een mini circuit voor de jongste en beginnende leden onder onze jeugd. Wat houdt het mini circuit in??? Kinderen die geboren zijn in 2001 of later en nog geen competitie spelen mogen meedoen met het mini circuit. Dit is een onderling wedstrijdcircuit waarbij je spelenderwijs wedstrijdjes speelt. Op deze wijze willen wij proberen het “speelplezier� in tennis te verhogen. Er is aandacht voor de warming-up, de tennis etiquette, telling enz. Winnen en verliezen is nog niet zo belangrijk.


22 Wat zijn de regels??? 3 wedstrijdjes van 20 minuten per speeldag ¾ veld of mini veld Mini warming-up (allemaal tegelijk) Mini cooling-down (allemaal tegelijk) Wanneer??? 1e speeldag zondag 2e speeldag zondag 3e speeldag zondag

9 januari 10.30u – 13.15u 13 februari 10.30u – 13.15u (ovb) 13 maart 10:30u – 13:15u

Kosten € 3,50 per speeldag (te voldoen op de speeldag zelf). Voor vragen en opgeven kan je terecht bij Natasha de Boer, via mail naar njadeboer@planet.nl Wij hebben ook ouders nodig die willen tellen bij de wedstrijdjes, graag bij opgave aangeven of u kan en wil tellen. (wij proberen er zoveel mogelijk rekening mee te houden dat u bij uw eigen kinderen kunt kijken)

Competitie indeling Woensdag competitie jongens t/m 10 team 1 Lars van den Broek Just Kruse Gijs van de Werken Lars van de Wolde Captain: Angela van den Broek

jongens t/m 10 team 2 Youri Schäefers Erik Drost Leon Hellegers Timo Huibers Wilco Verwoerd Captain: Mélany Schäefers

jongens t/m 12 team 1 Gertjan Drost Jorn Smulders Luuk Hendriksen Lars Kruse Joep Wisman (res) Captain: Mary Drost

jongens t/m 12 team 2 Koen Kranenburg Jeroen Timmer Martijn Timmer Erwin verwoerd Stijn van der Wal Captain: Nelly Verwoerd

mix t/m 12 Nikita van Boeijen Charlotte van Kouterik Job Verberne Roelant Bos Joep Wisman (res) Captain: Sandra van Boeijen


23 Zondag competitie meiden t/m 14 Charlotte van den Broek Yang-Fen Harmsen Ymke Dekker Isabel Kuipers Lola Kuyper Sophie de Haan Captain: Jessica Kuipers jongens t/m 17 team 1 Livai Lopulissa Jorn Rutten Victor Schleedoorn Mark Aalten Leron v.d. Knijff (res) Boudewijn v Doorn (res) Obbe Haccou (res) Captain: Ina Lopulissa

jongens t/m 14 Rutger Hellegers Bart Geerts Timothy Vriezen Niels de Jong Julius Martens Captain: Miriam Hellegers

meiden t/m 17 Carmen Kuyper Iris van Viegen Lisa Schuring Karlijn Rutten Tessa Gremmen Captain: Manon Kuyper

jongens t/m 17 team 2 Lucas van Berkel Jelle van Berkel Siebe Bosman Elbert Jochemsen Koen Janssen

1/2 Advertentie Dobey Rhenen Valleiweg 16 Dierenspeciaalzaak

Rhenen

Tel. 0317-311 599 dobey-rhenen@planet.nl

Captain: Jitty Runia

De one-stop-shop voor al uw dierbenodigdheden! Ruim assortiment voor honden, katten, knaagdieren en vissen Gratis voldoende parkeerruimte voor de deur Zware zakken worden voor u in de auto gelegd Gratis thuisbezorging in de regio Rhenen/Veenendaal ruime keus in hengelsportartikelen

(res)


 

 

  

 

 

  

  CUNERAWEG 100, ACHTERBERG T 0317 – 612821, F 0317 – 616073

TANKEN VAN ‘S MORGENS 6.00 UUR TOT S’AVONDS 10.00 UUR MET UW BANK,GIRO OF SCHEUROLIE PASJE Zondags gesloten


25 TC Rhenen

Commissie Senioren NAZOMERCOMPETITIE (senioren 50+) In de periode van 20 september t/m 18 oktober is de nazomercompetitie op de maandagochtend gespeeld. Er hebben een Dames en een Herenteam van Rhenen mee gespeeld. Het Herenteam is Kampioen geworden, C. v.d. Broek, J. v. Eck, F. Ganzevles, R. Nellestijn, A. Speelman en W. Vinkenborg hebben de benodigde punten binnen gehaald. Van harte gefeliciteerd. Het Damesteam had het een stuk moeilijker (sterke tegenstanders) en zijn in de middenmoot geëindigd. Commissie Senioren, Werkgroep Competitie, Kuin Vissers. NIEUWE SPEELSTERKTE 2011 De volgende speelsterkte wijzigingen hebben plaats gevonden. Heren Dames Jongens Meisjes

46* (30) een hogere en 25* (27) een lagere speelsterkte 50* (29) een hogere en 11* (13) een lagere speelsterkte 43* (31) een hogere en 0* (4) een lagere speelsterkte 19* (6) een hogere en 0* (3) een lagere speelsterkte

Tussen haakjes de aan tallen van het vorig jaar. De koplopers bij de senioren zijn: Herenenkel: R. Wind 3 (2,4795) A. Schäefers 3 (2,8473) J.W. Escher 3 (3,0043) J. Lindner 4 (3,7447) J.M. Huibers 4 (3,8707) M. Kemperman 4 (3,8910) H. Kruse 4 (4,2542)

Damesenkel: J. Breukers- v.d. Linden M. Schäefers-v.d. Broek S. Raadsheer L. Hartjes S. Jerusalem A. v. Veen

3 3 4 4 4 4

(3,4000) (3,8224) (3,9571) (4,2200) (4,3825) (4,4418)


Johan Werkhoven Rijnbandijk 56 4041 EE Kesteren

tel. 0488-483012 of 06-23537288


Herendubbel: J.W. Escher R. Wind A. Sch채efers W. Huibers M. Kemperman H. Kruse J.M. Huibers J. Lindner

2 3 3 4 4 4 4 4

(2,0875) (2,8064) (3,4345) (3,9336) (4.0659) (4,0990) (4,1177) (4,4319)

De koplopers bij de junioren zijn: Jongensenkel: L. d. Knijff 7 (6,8609) B. v. Doorn 7 (7,1088) L. Lopulissa 7 (7,4793) L. Sch채efers 7 (7,7713) C. v. Hunnik 7 (7,7808) M. Aalten 7 (7,8895)

Jongensdubbel: L. d. Knijff C. v. Hunnik L. Sch채efers B. v . Doorn B. Geerts M. Aalten G.J. Drost L. v. Wolde L. Lopulissa

7 7 7 7 7 7 7 7 7

(7,0127) (7,0317) (7,2470) (7,5880) (7,7539) (7,8073) (7,9262) (7,9511) (8,1490)

27 Damesdubbel: J. Breukers- v.d. Linden M. Sch채efers-v.d. Broek S. Raadsheer L. Hartjes A. Kaan

3 3 3 4 4

(3,3088) (3,3167) (3,4608) (4,4167) (4,4833

Meisjesenkel: A. d. Haas K. Klucs T. Gremmen I. Kuipers Y. Dekker C. Kuyper S. d. Haan

6 7 7 7 7 7 7

(5,8355) (7,0739) (7,4641) (7,4721) (7,7435) (8,1195) (8,1879)

Meisjesdubbel: A. d. Haas K. Klucs T. Gremmen S. d. Haan L. Schuring K. Rutten

6 7 7 7 7 7

(6.0956) (7,2185) (7,2469) (7,6246) (8,0637) (8,0703)

Alle spelers succes gewenst met hun nieuwe speelsterkte Ledenadministratie, Ries Vissers


28 SENIOREN TEAMS COMPETITIE 2011 Zondag: Heren 1 – 3e kl. G. Drost W. Huibers J.M. Huibers M. Kemperman H. Kruse T. Kruse * Zondag: Heren 35+ 2 - 3e kl. A. v. Dolderen A. v. d. Kaaij Y. Niatsetski D. Ruijsch D Tool S. Wentink Zaterdag: Gemengd 50+ 1 M. Ganzevles L. v. Veen R. Vissers P. v.d. Berg T. Dijkstra H. Haverkamp W. Haverkamp

*

6-5 5-4 4-4 4-4 4-4 5-6

8-7 6-7 6-6 6-6 7-6 8-7

Zondag: Heren 2 – 5e kl. P. Looyen R. Rottier J.W. v. Veen G.J. Wennink

Zaterdag: Heren 18+ - 3e kl. A. v. d. Have M. Hendriksen B. Verweijen F. Vink

5-6 6-6 5-6 6-6

6-6 6-6 6-5 6-5

7 6 7 8 7 7

Zaterdag: Gemengd 50+ 2 N. Bogh D. Bongers W. Hol C. Bikker G. Idsinga K. Vissers

7 6 7 8 8 8

8

I. Paardenkooper *

7

Donderdag: Damesdubbel 18 + 1 W. Drost 8 L. Gerritsen 6 T. Leerkes 6 N. Mol 6

Woensdag zo.avond: Heren 1 (5/6/7) A. Gerritsen 7 W.J. Hendriksen 7 H. Mol 7 R. Nellestijn 7 D. Schmitz 7 B. Witters 6

Zondag: Heren 35+ 1 – 3e kl. R. v. Drumpt J. v. Eck E. Helmers P. Korf J. Leerkes M. Tiehuis *

6-6 6-6 7-6 6-6 6-6 7-7

Zaterdag: Gemengd 18+ - Hoofdkl S. Jerusalem 4-5 M. Schäefers 3-3 M. v. Holten 6-5 J. Lindner 4-4

Dinsdag: Dames 18+ 1 D. Bongers T. Florijn I. Hofman G. Juffer A. .d. Pol

I. Starcke

5-6 7-7 7-6 6-7 7-7

*

8

Woensdag zo.avond: Heren 2 (5/6/7) C.v.d. Bovenkamp 7 W. Elzinga 8 R. Grotenhuis 7 J. Klomp 8 E. Opperman 8 J. v. Soest 7


29 Woensdag zo.avond: Gemengd (7/8/9) L. Schmitz 8 A. v. Toor 8 H. Haverkamp 7 A. Mulder 8 N. Bogh * 7 W. Haverkamp * 8 G. Idsinga * 8

De met een * gemerkte namen zijn reserve spelers

Comissie Senioren, Werkgroep competitie, Kuin Vissers

MENU 6.10 Zalmbolletje met kool. Hertenbiefstuk met champignons. & Witlof. Gebakken appel met kaneel en ijsroom

Zalmbolletje met kool. IngrediĂŤnten: 150 gram gerookte zalm 100 gram gesneden kool 50 gerookte kip gesneden

Mayonaise naar smaak Peterselie Zout/peper

Bereidingswijze: Meng kool met kip, mayonaise, appel, zout en peper. Leg in een kopje wat plasticfolie, doe er 1 eetlepel koolsalade in. Dan weer dichtvouwen en het plastic goed aandraaien. Leg de bol in de koelkast. Op het bord wat sla, bolletje erop en afgarneren met peterselie.


La Montagne Restaurant & Catering

Wij verzorgen in onze sfeervolle zalen: uw feestavond vanaf â‚Ź 22,50 p.p. recepties p.p. â‚Ź 12,75 en huwelijksdiner,ook verzorgen wij salades voor bij u thuis. Natuurlijk ook het adres om eens gezellig uit eten te gaan. Een bezoek aan La Montagne is een mooie afsluiting na een fijne wandeling Belt u voor informatie naar: 0318 512936, Kerkewijk-Zuid 115, 3411 SC Rhenen www.den-tol.nl/ e-mail: reserveringen@den-tol.nl


31 Hertenbiefstuk met champignons Ingrediënten: 200 gram hertenbiefstuk 100 gram gemengde champignons

1 lente ui ¼ Room

Bereidingswijze: De biefstukjes lekker aanbakken, dan de biefstuk even op een warm bord leggen. Dan de paddenstoelen bakken in de boter van de biefstuk, lente ui erbij. Dan afblussen met wat room, inkoken. Deze saus over de biefstuk doen op het bord. Witlof en aardappelschotel uit de oven Ingrediënten: 400 gram aardappelen 2 eieren 100 gram geraspte kaas Zout 300 gram witlof Peper Bereidingswijze: Aardappelen niet schillen maar goed wassen, in plakjes snijden en op zetten met zout. ± 5 minuten laten koken en afgieten. Meng de room met de kaas en eieren, zout en peper. De aardappels in een vuur vaste schaal doen, dan de room erover. Dan in de oven, ± 165 graden, ± 35 minuten. Witlof snijden, dan lekker in de koekenpan roerbakken met wat zout en peper. Gebakken appel met kaneel en ijsroom Ingrediënten: 2 appels per persoon en ijs naar smaak Bereidingswijze: De appels niet schillen maar in stukjes snijden. Klokhuis eruit halen, en de appel bestrooien met kaneel en suiker. Doe boter in de koekenpan, dan de appel rustig bruin bakken, niet te bruin! De appel moet stevig blijven. Appels af laten koelen. Leg de appels op het bord, stukje ijs erop en het vocht wat overblijft over het ijs scheppen. Succes!

Wim.


XXXNJETUBFUFOM

7FS[FLFSJOHFO )ZQPUIFLFO 1FOTJPFOFO

6XBEWJTFVS8JNWBOEFO#FSH

>APNKGGAJL=NPJAN VAGANCARKAH

.JETUBFUF/JKNFHFO 0SBOKFTJOHFM /+/JKNFHFO 5FMFGPPO  &NBJMOJKNFHFO!JOHBOOM

SBOWBHBOFKDP>ASFPBROP


33 EEN SPONSOR IN DE SPOTLIGHTS In de afgelopen zomervakantie is ons tennispark flink ‘op de schop’ gegaan. De aloude gravelbanen veranderden in moderne redcourt banen en de versleten en vergeten tennismuur verdween. Naast ons clubhuis werd een lang gekoesterde wens gerealiseerd: een minibaan voor de jeugd. De verrassing voor een argeloos lid, die na de vakantie voor het eerst weer kwam tennissen, werd nog groter toen hij de fleurige aankleding van het minicourt zag. Het minicourt wordt namelijk gesponsord door Look-O-Look International Het zal niet voor iedereen duidelijk zijn, zeker niet voor de oudere leden, wat voor een bedrijf Look-O-Look is. Hoogste tijd om eens kennis te maken met Look-O-Look. We interviewen daarom Adrie Gerritsen, directeur van Look-O-Look en al jarenlang actief lid van onze vereniging. Wat voor een soort bedrijf is Look-O-Look? Look-O-Look is een marketing- en distributieorganisatie van snoepgoed. Het is een onderdeel van Perfetti Van Melle. Dat is wereldwijd het vijfde grootste bedrijf in de snoepbranche met 15.000 medewerkers. Look-O-Look produceert zelf geen snoep, maar verpakt het wel. Kan je iets vertellen over de geschiedenis over Look-O-Look en Perfetti Van Melle? Dat klinkt zowel Italiaans als Nederlands. Dat klopt. Rond 1850 kreeg broodbakker Izaak van Melle het idee om, behalve brood, ook snoep te gaan maken. Samen met zijn zoon bedacht hij balletjes en zuurtjes die er in gingen als koek. Het snoepgoed viel zelfs zo in de smaak dat in 1900 door zijn kleinzoon Izaak de eerste van Melle-suikerwerkfabriek werd geopend. De Van Melle-kwaliteit werd overal geroemd. Ook in het buitenland en daarom begonnen de Van Melle’s al in 1904 met de export. Eerst naar NederlandsIndië en daarna ook naar een heleboel andere landen. De zaken gingen zo goed dat de fabriek in Breskens aan de lopende band uitgebreid en gemoderniseerd moest worden. In 2001 is Van Melle gefuseerd met het Italiaanse bedrijf Perfetti en het bedrijf heet nu Perfetti Van Melle. De Look-O-Look vestiging staat in Andelst (langs de A15). Hoe is de verhouding van Look-O-Look tot het Perfetti Van Melle-concern? Zoals ik al aangaf, produceert Look-O-Look zelf geen snoep maar Perfetti Van Melle wel. Bekende Van Melle producten zijn Mentos, Fruitella en Klene. Perfetti is vooral bekend van kauwgom. Wij kopen dus onze snoep in bij het moederbedrijf, maar mogen dat ook doen bij andere fabrikanten.


35 Look-O-Look is dus een marketingconcept. Licht dat eens toe. Wij volgen de markt en kijken goed wat de consument wil. Omdat wij geen last hebben van productielijnen zijn we heel flexibel. We kunnen heel snel een nieuw product in het assortiment opnemen, maar ook weer afstoten. De verpakking van de producten speelt een heel belangrijke rol, daarom doen wij dat zelf. In Nederland en België hebben we ook een eigen distributie. Vrolijk gekleurde bestelbussen brengen het snoep rechtstreeks naar de winkels en vullen de schappen bij. Men noemt dit ‘full service merchandising’. Het is een dure methode, maar zo houden we wel grip op en feeling met de markt. Behalve de ‘harde’ commerciële aanpak kent Look-O-Look een ook een ander gezicht. Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen staan hoog in het vaandel. Waaruit blijkt dat? Dat zien wij bij onze medewerkers, maar ook bij onze verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze kleine consumenten. Om met het eerste te beginnen. Onze producten worden door 600 medewerkers van de sociale werkvoorziening ingepakt, waarvan 200 zijn geïntegreerd in ons bedrijf in Andelst. Het pand is trouwens voor een belangrijk deel duurzaam gebouwd. Snoepen staat nog al eens in een slecht daglicht. Obesitas (overgewicht) en cariës (tandbederf) zijn bijna een volksziekte. Wij benadrukken daarom op allerlei manieren, bijvoorbeeld via onze website (www.lookolook.com) dat gezond eten belangrijk is. Snoepen doe je voor je plezier! Het blijft een extraatje: een traktatie of tussendoortje. We hebben zelfs op onze website een voedingswijzer staan. Daarnaast is bewegen erg belangrijk en wij willen dat ook stimuleren door sporten te promoten en te sponsoren. Dat is het bruggetje naar de sponsoring van onze minibaan. Wat doet Look-O-Look aan sponsoring? We krijgen dagelijks aanvragen voor sponsoring voor allerlei kleine en grote evenementen. Daar kunnen we natuurlijk niet aan beginnen. We maken echter een uitzondering voor aanvragen van eigen medewerkers. Zij kunnen gratis snoep krijgen, maar daar moet dan wel een of ander redactioneel stukje tegenover staan. Ik vind daarnaast dat je als bedrijf voor de regio en je eigen woonplaats ook een morele verplichting hebt. Ik sponsor daarom het Look-O-Look Open Haanenbergh Herfsttennistoernooi in Wychen en ben hoofdsponsor van de jeugd van Candia. Ik vond toen dat ik ook iets voor de tennisclub moest doen. In het clubhuis wordt al jaren Look-O-Look snoep verkocht en dit jaar werd er een minitennisbaan voor de jeugd aangelegd. Dit sluit natuurlijk naadloos aan bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Look-O-Look voor verstandig snoepen. Ik heb daarom op de vlaggen als try-out een nieuwe slogan geïntroduceerd: Snoepen mag, bewegen moet!


ÚW WOONSPECIALIST Een eigentijdse woondecoratieve winkel met een uitgebreid assortiment behang, gordijnen, raamdecoratie en vloeren. Alles onder één dak zodat u alle producten qua kleur, dessin en materiaal perfect op elkaar kunt afstemmen voor een harmonieus geheel.

verf | raamdecoratie behang | gordijnen tapijt | harde vloeren


37 Hoe bereik je, behalve door sponsoring, je doelgroep: de jeugdige consument? Dat doen we op verschillende manieren. Elke woensdagmiddag kan er een groep kinderen in ons bedrijf in Andelst zelf snoep maken. Dat is één groot festijn! Met plastic jasjes aan en haarkapjes op gaan ze in ons bedrijfsrestaurant dan aan de slag. Ons bedrijfsrestaurant lijkt een beetje op een Mac Donalds, zodat het voor de kinderen een geweldige happening is. Daarnaast hebben we een heel leuke website (www.lookolook.com) waar niet alleen onze producten staan, maar bijvoorbeeld ook tips voor een spreekbeurt, spelletjes en feestjes. Het komende jaar gaan we nog meer inzetten op de sociale media: Hyves, Facebook en You Tube. We hebben het tot nu toe steeds over Look-O-Look gehad, maar wie is Adrie Gerritsen? Ik ben geboren in Huissen, dat ligt vlak bij Nijmegen. Mijn ouders hadden daar een bakkerij anex kruidenierszaak. Na diverse jobs in de supermarktbranche , voornamelijk als inkoper, ben ik voor Van Melle gaan werken. Na de overname door Perfetti ben ik directeur van Look-O-Look geworden. Ik ben getrouwd met Lily en we hebben twee zoons: Bram en Luc. We wonen al weer ruim 35 jaar in Rhenen. Hoe sportief is Adrie Gerritsen? Sportief! Ik heb een brede interesse: tennissen, skiën, zeilen, golfen en snelheidssporten. In de garage staat mijn Porsche, van mijn Harley heb ik vorig jaar afscheid genomen. Ik speel al jaren met een vaste groep op de maandagavond tennis. Met die maten ga ik ook golfen en zeilen. Tenslotte, heb je nog een wens of een boodschap? Ja, ik heb een droom. Als ik over een paar jaar met pensioen ga, wil ik een snoepmuseum hebben geopend, waar bijvoorbeeld schoolreisjes naar toe kunnen zoals Sjakie en de chocoladefabriek. (Lily reageert lachend: “Dan kan hij daar portier zijn en heb ik hem tenminste overdag niet in huis!” Ton Dijkstra


6."(0/4#&45-00%(*&5&3/0&.&/ .""38&%0&/7&&-.&&3 V°Û°Ê‡ÊÕV…ÌÌiV…˜ˆiŽÊ‡Ê}>ÃʇÊÜ>ÌiÀʇÊÃ>˜ˆÌ>ˆÀʇʏœœ`‡Êi˜Ê∘ŽÜiÀŽi˜Ê‡Ê`>ŽLi`iŽŽˆ˜}Ê­ŽÕ˜ÃÌÃ̜vÉ**® ÛiÀLœÕ܈˜}ʎiՎi˜ÃÊi˜ÊL>`Ž>“iÀÃʇʫ>>ÌÃi˜Êi˜ÊiÛiÀi˜ÊÛ>˜Ê>iÊ}>ÇÊi˜ÊÜ>ÌiÀ>««>À>Ìi˜

%"58&3,58&-;013&55*(

œœÃÌiÀÃÌÀ>>ÌÊÈ]ÊΙ££Ê<Ê,…i˜i˜]Ê Ìiivœœ˜ÊäΣLJÊȣΙÎÎÊv>ÝÊäΣÇʇÊÈ£ÇäÈx


39 MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO. Hierbij verleent (gevolmachtigde) rekeninghouder Naam (zoals vermeld op de rekening): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . een machtiging tot automatische incasso eens per jaar namens: Voornaam

Achternaam

1 2 3 4 5 Adres

:......................................................

Woonplaats : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bank-/ Girorekening : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aan Tennisclub Rhenen, Grebbeweg 79 te Rhenen tot wederopzegging. Met het ondertekenen machtigt u de TC Rhenen om jaarlijks een bedrag af te schrijven voor de contributie totdat u zelf de machtiging schriftelijk intrekt. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering. Deze machtiging betreft een jaarlijkse facturering van het contributiegeld. Begin maart zal het gefactureerde bedrag van uw rekening worden afgeschreven. Datum ondertekening

:..............................................

Handtekening (gevolmachtigde) rekeninghouder : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (In te leveren v贸贸r 1 februari 2011 bij R. Vissers, Vijverberg 11, 3911 JP Rhenen of in de brievenbus van het clubhuis)


WINNERS WAGENINGEN


Game, Set and Match. Match, Set and Print!

Cunera Sterk in grafisch werk

Utrechtsestraatweg 200

telefoon (0317) 61 29 38

3911 TX Rhenen

fax

(0317) 61 33 91

Postbus 43

e-mail

info@cunerabv.nl

3910 AA Rhenen

internet www.cunerabv.nl

Inside nummer 6  

Inside December 2010